Ngày hội Cựu sinh viên - học viên năm 2019

Thứ năm - 20/06/2019 09:11
Nhằm mục đích kết nối liên lạc giữa các khoa với cựu sinh viên, học viên qua các thời kỳ trong các hoạt động xây dựng và phát triển, chuẩn bị cho việc kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (1975 - 2020). Nhà trường tổ chức chương trình Ngày hội Cựu sinh viên, học viên năm 2019
Ngày 2 tháng 7 năm 2019
Ngày 2 tháng 7 năm 2019
1. Mục đích, ý nghĩa
- Kết nối và xây dựng Ban Liên lạc cựu sinh viên, học viên các khoa, các khóa học;
- Khuyến khích sự tham gia của cựu người học vào các hoạt động xây dựng và phát triển của khoa, Trường như: xây dựng, điều chỉnh, kiểm định chương trình đào tạo; kiểm định, đánh giá nhà trường; hỗ trợ cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên; tư vấn tuyển sinh…
- Xây dựng mối liên hệ giữa các thế hệ CBVC, người học của Nhà trường qua các thời kỳ.
2. Thời gian, địa điểm
         - Thời gian: 7h30 ngày 02 tháng 7 năm 2019
         - Địa điểm:  Hội trường A5, Trường Đại học học Sư phạm – ĐHĐN
          Số 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3. Nội dung chương trình Ngày hội
Thời gian Nội dung Địa điểm
7h30-8h00 Đón tiếp cựu SV, HV Hội trường A5
8h00-8h30 Lãnh đạo Trường gặp mặt, phát biểu khai mạc Hội trường A5
8h30-11h00 Gặp mặt, giao lưu tại các khoa Sơ đồ bên dưới
11h30 Liên hoan thân mật Các khoa bố trí


ddg   SƠ ĐỒ VỊ TRÍ GẶP MẶT CỦA CÁC KHOA  
sodo

sodo

VỊ TRÍ TỔ CHỨC CỦA CÁC KHOA
KHOA VẬT LÝ:      Phòng Hội thảo, tầng 3, nhà A (Kích xem sơ đồ)
KHOA ĐỊA LÝ :     Phòng 308, giảng đường A5 (Kích xem sơ đồ)
KHOA LỊCH SỬ Phòng 303, giảng đường A5 (Kích xem sơ đồ)
KHOA TOÁN:       Phòng 304, giảng đường A5 (Kích xem sơ đồ)
KHOA TIN:           Phòng 305, giảng đường A5 ( Kích xem sơ đồ)
KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC:          Phòng 202, giảng đường A6 (Kích xem sơ đồ)
KHOA HÓA:                                  Phòng 302, giảng đường A6 (Kích xem sơ đồ)
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ:     Phòng 402, giảng đường A6 (Kích xem sơ đồ)
KHOA SINH - MÔI TRƯỜNG:     Phòng 403, giảng đường A6 (Kích xem sơ đồ) 


KHOA VẬT LÝ:      Phòng Hội thảo, tầng 3, nhà A
 
k Ly

NỘI DUNG
 
                     - Giới thiệu khoa Vật lý và các chương trình đào tạo
- Dạy học các chủ đề STEM trong chương trình môn Vật lí 
- Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trong CTPT mới  

VỊ TRÍ TỔ CHỨC 
                    Phòng Hội thảo, tầng 3, nhà A
A1


Hân hạnh được đón tiếp.

ve

 

 
KHOA ĐỊA LÝ :     Phòng 308, giảng đường A5
k dl


 
Thời gian Nội dung Địa điểm
7h30-8h00 Đón tiếp cựu SV, HV Hội trường A5
8h00-8h30 Lãnh đạo Trường gặp mặt, phát biểu khai mạc Hội trường A5
8h30-11h00 Lãnh đạo khoa gặp mặt,
Giao lưu tại phòng 308, nhà A5
Sơ đồ bên dưới
 
k dia

I. CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI CỰU SINH VIÊN
NGÀY 2/7/2019
- Ban tổ chức: TS. Trương Phước Minh; TS.Nguyễn Thanh Tưởng
- Ban thư ký: ThS. Nguyễn Thị Diệu
- Dẫn chương trình: TS.Nguyễn Thanh Tưởng
TT NỘI DUNG
1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2 Phát biểu khai mạc
3 Giới thiệu Khoa, Giới thiệu CTĐT (Sư phạm, Cử nhân)
4 Giới thiệu 2 tuyến thực địa phía Nam, phía Bắc
5 Góp ý xây dựng, điều chỉnh CTĐT, tuyến thực địa của Cựu sinh viên
6 Phát phiếu khảo sát của Trường cho Cựu sinh viên
  Nghỉ giải lao
7 Giới thiệu về công tác tuyển sinh của (Trường) Khoa
8 Góp ý cho công tác tuyển sinh của Cựu sinh viên (nếu có)
9 Chương trình, kế hoạch chuẩn bị kỉ niệm 45 năm thành lập Khoa
10 Thành lập và ra mắt Ban liên lạc Hội Cựu Sinh viên của Khoa
11 Tổng kết, bế mạc
12 Liên hoan tại nhà hàng 3 Cây Lộc


VỊ TRÍ TỔ CHỨC 
sodo KDia


Hân hạnh được đón tiếp.

ve
 

KHOA LỊCH SỬ Phòng 303, giảng đường A5
 
SU3

NỘI DUNG
  • Thảo luận, góp ý chương trình đào tạo đại học ngành sư phạm Lịch sử và sư phạm Lịch sử - Địa lí của Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN.
  • Thảo luận về những điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới và phương án triển khai thực hiện đối với bộ môn Lịch sử.
  • Trao đổi thông tin về ưu thế của khoa, trường trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tình hình mới và cơ hội của người học khi học đại học, sau đại học tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.
VỊ TRÍ TỔ CHỨC 
SU1


Hân hạnh được đón tiếp.ve


KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC:          Phòng 202, giảng đường A6
K tlgd

 
K Tamly

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: GIẢNG ĐƯỜNG 202, TÒA NHÀ A6
K Tamly A6a


Hân hạnh được đón tiếp.ve
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ:     Phòng 402, giảng đường A6
Thời gian Nội dung Địa điểm
7h30-8h00 Đón tiếp cựu SV, HV Hội trường A5
8h00-8h30 Lãnh đạo Trường gặp mặt, phát biểu khai mạc Hội trường A5
8h30-11h00 Lãnh đạo khoa gặp mặt,
Giao lưu tại phòng 402, nhà A6
Sơ đồ bên dưới


 
KHOA GDCT

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: GIẢNG ĐƯỜNG 402, TÒA NHÀ A6
 
GDCT

Hân hạnh được đón tiếp.

ve
 
KHOA HÓA:                                  Phòng 302, giảng đường A6
 
Thời gian Nội dung Địa điểm
7h30-8h00 Đón tiếp cựu SV, HV Hội trường A5
8h00-8h30 Lãnh đạo Trường gặp mặt, phát biểu khai mạc Hội trường A5
8h30-11h00 Lãnh đạo khoa gặp mặt,
Giao lưu tại phòng 302, nhà A6
Sơ đồ bên dưới
 
K Hoa

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: GIẢNG ĐƯỜNG 302, TÒA NHÀ A6
 
K hoa sodo
 
Hân hạnh được đón tiếp.ve

KHOA TOÁN:       Phòng 304, giảng đường A5
 
K toan
 
Thời gian Nội dung Địa điểm
7h30-8h00 Đón tiếp cựu SV, HV Hội trường A5
8h00-8h30 Lãnh đạo Trường gặp mặt, phát biểu khai mạc Hội trường A5
8h30-11h00 Lãnh đạo khoa gặp mặt,
Giao lưu tại phòng 304, nhà A5
Sơ đồ bên dưới
 
K Toan

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Phòng 304, NHÀ A5
K Toan
 
Hân hạnh được đón tiếp.

ve
 

KHOA SINH - MÔI TRƯỜNG:     Phòng 403, giảng đường A6
 
logo khoa (1)
Thời gian Nội dung Địa điểm
7h30 – 8h00 Đón tiếp cựu sinh viên, cựu học viên Cao học Hội trường A5
8h00 – 8h30 Lãnh đạo trường gặp mặt, phát biểu khai mạc Hội trường A5
8h30 – 9h30 Góp ý chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra ngành sư phạm Sinh học Phòng 403, nhà A6
(Sơ đồ bên dưới)
9h30 – 10h00 Tea break
10h00-11h00 Định hướng giáo dục hướng nghiệp trong chương trình đổi mới giáo dục phổ thông và ngành nghề đào tạo của khoa Sinh - Môi trường
11h00 – 12h00 Dự cơm thân mật  

1. Nội dung
          - Góp ý chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra ngành sư phạm Sinh học, chuẩn bị cho Kiểm định chương trình đào tạo Sinh học
          - Đinh hướng nghề nghiệp trong đổi mới giáo dục phổ thông

 
K Sinh MT 3

2. Địa điểm tổ chức: Phòng 403 nhà A6
 
K Sinh MT 2


Hân hạnh được đón tiếp.

ve

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây