QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 •   04/11/2019 02:46:00 PM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
Quy định này điều chỉnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên (NCKH SV) tại Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng (ĐHSP-ĐHĐN), bao gồm: xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và người hướng dẫn; quy định về hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; điều khoản thi hành.
Quyết định V/v ban hành “Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” và Quy định ban hành kèm theo.

Quyết định V/v ban hành “Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” và Quy định ban hành kèm theo.

 •   20/10/2019 03:16:00 PM
 •   Đã xem: 2080
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1473/QĐ-ĐHSP ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và Quy định ban hành kèm theo.
Quyết định V/v ban hành “Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy” và Quy định ban hành kèm theo.

Quyết định V/v ban hành “Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy” và Quy định ban hành kèm theo.

 •   20/10/2019 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 1292
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1471/QĐ-ĐHSP ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và Quy định ban hành kèm theo.
Quyết định V/v ban hành “Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo đại trà” và Quy định ban hành kèm theo.

Quyết định V/v ban hành “Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo đại trà” và Quy định ban hành kèm theo.

 •   20/10/2019 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 1446
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1470/QĐ-ĐHSP ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và Quy định ban hành kèm theo.
Quyết định số 478/QĐ-ĐHĐN ngày 21/02/2019 về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao Sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ XI - 2019

Quyết định số 478/QĐ-ĐHĐN ngày 21/02/2019 về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao Sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ XI - 2019

 •   04/03/2019 11:43:00 PM
 •   Đã xem: 1396
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 478/QĐ-ĐHĐN ngày 21/02/2019 về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao Sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ XI - 2019
Quy định về chuẩn đầu ra Tin học, áp dụng từ khóa 2016

Quy định về chuẩn đầu ra Tin học, áp dụng từ khóa 2016

 •   30/10/2018 08:28:00 AM
 •   Đã xem: 918
 •   Phản hồi: 0

Quy định về Giảng viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập

 •   25/10/2018 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 840
 •   Phản hồi: 0
Toàn văn quy định về Giảng viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập
NGHỊ ĐỊNH 57/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP ĐỐI VỚI TRẺ MẪU GIÁO, HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI

NGHỊ ĐỊNH 57/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP ĐỐI VỚI TRẺ MẪU GIÁO, HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI

 •   24/09/2018 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 1089
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ ban hành Nghị định 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên (HSSV) dân tộc thiểu số rất ít người.
00 ScreenHunter 017

SỔ TAY SINH VIÊN

 •   25/08/2018 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 3586
 •   Phản hồi: 0
Sinh viên nên tải sổ tay sinh viên về và lưu lại khi cần sử dụng. Sổ tay này là bản thử nghiệm, đang trong quá trình hoàn thiện, mọi góp ý vui lòng gửi về Phòng Công tác Sinh viên
Quyết định 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 Ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quyết định 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 Ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 •   23/04/2018 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 1316
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 Ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

 •   18/04/2018 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 788
 •   Phản hồi: 0
Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015

Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015

 •   18/04/2018 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 877
 •   Phản hồi: 0
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

 •   18/04/2018 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 788
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

 •   18/04/2018 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 746
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên...
Quyết định Ban hành “Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với Ban cán sự lớp” của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Quyết định Ban hành “Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với Ban cán sự lớp” của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

 •   18/04/2018 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 819
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Ban hành “Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với Ban cán sự lớp” của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Quyết định số 3758/QĐ-ĐHĐN ngày 29/06/2016 của ĐHĐN về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học

Quyết định số 3758/QĐ-ĐHĐN ngày 29/06/2016 của ĐHĐN về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học

 •   18/04/2018 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 874
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 3758/QĐ-ĐHĐN ngày 29/06/2016 của ĐHĐN về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo tình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT tại các CSGD đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN
Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

 •   18/04/2018 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 792
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 QĐ số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT

Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 QĐ số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT

 •   18/04/2018 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 804
 •   Phản hồi: 0
Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 QĐ số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về học bổng KKHT đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 •   18/04/2018 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 1581
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây