Phòng Công tác Sinh viên

https://ctsv.ued.udn.vn


DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

 
STT ĐỐI TƯỢNG DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG GHI CHÚ
ĐỐI TƯỢNG MIỄN HỌC PHÍ
1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong  thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh.
 
- 01 đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu đơn: tải tại đây 1);
- Bản sao công chứng Thẻ hoặc Giấy chứng nhận bản thân là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong  thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh.
Được hưởng suốt thời gian khóa học.
2 Con (con đẻ, con nuôi) của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - 01 đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu đơn: tải tại đây 1);
- Bản sao công chứng Thẻ hoặc Giấy chứng nhận của cha hoặc mẹ là người hoạt động cách mạng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
- Giấy xác nhận là con của những người thuộc các diện trên do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận (huyện) cấp.
Được hưởng suốt thời gian khóa học.
3 Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. - 01 đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu đơn: tải tại đây 1);
- Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân xã (phường) cấp hoặc Quyết định về trợ cấp xã hội của Chủ tich Ủy ban nhân dân huyện (quận) cấp;  
 - Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã (phường).
Từng học kỳ sinh viên phải bổ sung giấy chứng nhận thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo
4 Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể:
- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
- Mồ côi cả cha và mẹ;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;
- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- 01 đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu đơn: tải tại đây 1);
- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Quận (bản sao có công chứng);
- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (phường) cấp cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ.
 
Được hưởng suốt thời gian khóa học.
5 Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo (Chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ). - 01 đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu đơn: tải tại đây 1);
- Bản sao có công chứng sổ Hộ khẩu gia đình do UBND cấp xã (phường) cấp cho gia đình sinh viên;
- Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên;
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã (phường).
Từng học kỳ phải bổ sung giấy chứng nhận thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo
6 Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người đang sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. - 01 đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu đơn: tải tại đây 1);
- Giấy khai sinh của sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người như: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;
- Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;
- Bản sao có công chứng sổ hộ khẩu gia đình.
 
ĐỐI TƯỢNG GIẢM 70% HỌC PHÍ
1 Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 
- 01 đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu đơn: tải tại đây 1).
- Khai sinh (bản sao hoặc sao qua công chứng);
- Sổ hộ khẩu (có công chứng);
- Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
 
ĐỐI TƯỢNG GIẢM 50% HỌC PHÍ
1 Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
 
- 01 đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu đơn: tải tại đây 1).
- Bản sao có công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của Bố/Mẹ do Bảo hiểm xã hội cấp do  tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.
- Giấy chứng nhận của địa phương xác nhận sinh viên là con cán bộ viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.
 
ĐỐI TƯỢNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
1 Sinh viên là dân tộc ít người ở vùng cao - Đơn xin trợ cấp xã hội (mẫu đơn: tải tại đây 1).
- Giấy khai sinh (bản sao).
- Giấy xác nhận của chính quyền chứng minh về thời gian gia đình thường trú tại vùng cao từ 3 năm trở lên trước khi nhập học tại trường
- Bản sao có công chứng sổ hộ khẩu của gia đình
 
2 Sinh viên là người tàn tật tật - Đơn xin trợ cấp xã hội (mẫu đơn: tải tại đây 1).
- Giấy chứng nhận của Hội đồng giám định y khoa (khả năng lao động suy giảm 41% trở lên) theo quy định chung của Nhà nước
- Giấy xác nhận của UBND xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
 
3 Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa - Đơn xin trợ cấp xã hội (mẫu đơn: tải tại đây 1).
- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Quận (bản sao có công chứng);
- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (phường) cấp cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ.
 
4 Sinh viên diện xoá đói giảm nghèo vượt khó trong học tập đạt loại giỏi trở lên - Đơn xin trợ cấp xã hội (mẫu đơn: tải tại đây 1).
- Giấy chứng nhận hộ đói nghèo được địa phương trợ cấp thường xuyên do Ủy ban nhân dân xã (phường) cấp;
 - Bản sao học bạ THPT
 - Giấy báo nhập học (đối với SV năm thứ nhất)
- Sinh viên năm thứ 2 đến năm thứ 4 nộp bảng điểm học tập, điểm rèn luyện năm học 2016-2017.
 
 
ĐỐI TƯỢNG CHI PHÍ HỌC TẬP
1 Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ thi đỗ vào học đại học hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học. - Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đơn: tải tại đây 1).
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).
- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng)
- Sổ hộ khẩu (bản photo có công chứng)

 
Mức hỗ trợ: Bằng 60% mức lương cơ sở và hưởng không quá 10 tháng/năm/SV. Số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.
ĐỐI TƯỢNG ƯU ĐÃI GIÁO DỤC
1 Sinh viên thuộc diện hưởng trợ cấp ưu đãi - 01 mẫu xác nhận ưu đãi giáo dục (mẫu đơn: tải tại đây 1);
- Giấy xác nhận là con của thương binh, bệnh binh liệt sĩ,…..do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận (huyện) cấp.

- Bản sao thẻ thương binh, bệnh binh, liệt sĩ …có công chứng
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây