Danh sách CBVC Phòng Công tác Sinh viên


1. Lãnh đạo Phòng

  1.1. ThS. Nguyễn Vinh San
Truongphong
Nhiệm vụ:
 • Phụ trách chung;
 • Trực tiếp phụ trách, theo dõi công tác phân công, điều động, quản lý nhân sự, công tác đối ngoại, cải tiến cơ chế làm việc của Phòng;
 • Công tác tư tưởng chính trị của CBVC Phòng và sinh viên, các quy chế, chế độ chính sách liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên;
 • Công tác kiểm định và ISO của Phòng.
TRƯỞNG PHÒNG
outlook 1495096699
 
  1.2. ThS. Huỳnh Bọng
anhthaybong
Nhiệm vụ:
 • Trực tiếp tổ chức, thực hiện các hoạt động, phong trào sinh viên; Công tác kiểm tra việc thực hiện nội quy, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; Công tác quản lý các hoạt động Đội, Nhóm và các hoạt động, thông tin trên các Website của Nhà trường và ngoài trường có liên quan đến sinh viên Trường; phụ trách xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm và cuối khóa.
 • Tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng mềm trong sinh viên; Liên kết với các đơn vị sử dụng lao động để hợp tác giới thiệu địa chỉ thực tập, kiến tập và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
 • Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng ủy quyền.
Thông tin liên hệ:
Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  1.3. KS. Nguyễn Phú Nghĩ
untitled 1 recovered
Nhiệm vụ:
 •   Trực tiếp tổ chức, thực hiện công tác quản lý KTX và sinh viên nội trú, ngoại trú; Thường trực công tác thi đua của Phòng.
 •   Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng ủy quyền.
Thông tin liên hệ:
Chức vụ: Phó Trưởng phòng

2. Bộ phận Quản lý Người học

  2.1. CN. Phạm Thị Kim Chi
mg 1128 Nhiệm vụ:
 •  Quản lý, giải quyết các thủ tục liên quan đến hồ sơ sinh viên.
 •  Theo dõi tình hình nộp học phí, giải quyết các thủ tục gia hạn nộp học phí.
 •  Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm và cuối khóa
Thông tin liên hệ:
Chuyên viên
 • Tel. 0905.850.268
 • Email. ptkchi@ued.udn.vn
 • Web.

  2.2. ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung
cdung Nhiệm vụ:
 • Quản lý, giải quyết các thủ tục liên quan học bổng khuyến khích học tập và học bổng ngoài ngân sách.
 • Quản lý, giải quyết các thủ tục liên quan kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên.
 • Thường trực công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên.
 • Điều động sinh viên tham gia các hoạt động chung và các hội thi văn hóa, văn nghệ của Nhà trường, ĐHĐN…
Thông tin liên hệ:
Chuyên viên
 • Tel: 0905 414 966
 • Email: nttdung@ued.udn.vn
 • Web

  2.3. CN. Lê Trang Tin
ctin Nhiệm vụ:
 • Công tác văn phòng, văn thư/văn thư điện tử, lưu trữ, thanh toán
 • Theo dõi công tác nộp học phí, thẻ sinh viên, bảo hiểm sinh viên, quản lý trang phục tốt nghiệp.
 • Tiếp nhận yêu cầu và giải quyết tất cả các xác nhận, chứng nhận liên quan đến sinh viên.
 • Giải quyết thủ tục thôi học, ngừng học, học tiếp, chuyển trường, miễn giảm học phí, chế độ chính sách của sinh viên.
Thông tin liên hệ:
Chuyên viên
 

  2.4. CN. Phạm Xuân Dũng
  Nhiệm vụ:
 • Quản lý, xử lý, cung ứng các thông tin, tư liệu, phần mềm ứng dụng, website của Phòng.
 • Hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật công nghệ thông tin cho công tác tin học hóa liên quan đến việc cải tiến cơ chế tác nghiệp của Phòng.
 • Quản lý thông tin về sinh viên: tuyển sinh, đối chiếu số lượng, diện chính sách, ưu tiên và các thông tin khác theo đơn vị lớp sinh hoạt.
 • Trực tiếp quản lý sinh viên/đội tuyển sinh viên tham gia các kỳ thi, hội thi, hoạt động thể thao…
 • Trực tiếp phục trách việc chuyển đổi hệ thống phần mềm quản lý mới của Phòng.
Thông tin liên hệ:
Chuyên viên
 • Tel: 
 • Email: pxdung@ued.udn.vn

3. Bộ phận quản lý Ký túc xá

  3.1. Võ Đình Ân
can Nhiệm vụ:
 • Trực KTX theo theo điều động
 • Quản lý toàn diện 01 Nhà ở tại KTX sinh viên
Thông tin liên hệ:
Chuyên viên
 • Tel. 0916.868.694
 • Email.vdan@ued.udn.vn
 • Web.

  3.2. Dương Thị Tùng
ctung 1 Nhiệm vụ:
 • Công tác trực văn phòng, văn thư, lưu trữ các hồ sơ, các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên nội trú tại KTX Trường.
 • Công tác thu hộ các loại phí nội trú, điện, nước và các khoản khác theo quy định tại KTX; Thực hiện thủ tục bàn giao kinh phí thu cho Tài vụ nhà trường theo quy định của Pháp lệnh Tài chính hiện hành.
Thông tin liên hệ:
Chuyên viên
 • Tel. 0983.821.987
 • Email.dttung@ued.udn.vn
 • Web.

  3.3. Võ Văn Liêm
cliem
Nhiệm vụ:
 • Trực KTX theo theo điều động
 • Quản lý toàn diện 01 Nhà ở tại KTX sinh viên
Thông tin liên hệ:
Chuyên viên
 • Tel. 01635.558.106
 • Email. @ued.udn.vn
 • Web.
   
 
Về trách nhiệm chung: Cán bộ viên chức Phòng căn cứ những nhiệm vụ chính được giao để thực hiện với tư cách là chuyên viên (tham mưu, xây dựng kế hoạch, nội dung, tác nghiệp trực tiếp, thống kê, lưu trữ, báo cáo, đề xuất). Cuối mỗi học kỳ, năm học tập thể CBVC của đơn vị sẽ đánh giá mức độ hoàn thành theo những nhiệm vụ chính nêu trên. Ngoài ra, khi có những công việc đột xuất phải tuyệt đối tuân thủ theo điều động của đơn vị và Nhà trường.
 •  

  1

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây