Chức năng - nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-ĐHSP ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm, mục 4 trang 6,7.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CTSV

I. Chức năng
     Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác: giáo dục chính trị, tư tưởng; quản lý người học; tổ chức sự kiện, hoạt động phong trào của người học; bảo hiểm, y tế học đường.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

     1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với người học
          a) Đề xuất các biện pháp, tổ chức hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho người học;
          b) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về công tác chính trị, tư tưởng của người học.
     2. Công tác quản lý người học
          a) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về quản lý người học;
          b) Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ người học;
          c) Xác nhận các thông tin liên quan đến người học;
          d) Chủ trì trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện và khen thưởng, kỷ luật người học;
          e) Tổ chức xét cấp học bổng, chế độ chính sách cho người học theo chế độ hiện hành;
          f) Tiếp nhận và phối hợp giải quyết khiếu nại của người học;
          g) Kết nối với Ban liên lạc Cựu sinh viên trong các hoạt động;
          h) Quản lý sinh viên, học viên và lưu học sinh ở nội, ngoại trú.
   3. Tổ chức sự kiện, hoạt động phong trào của người học
          a) Chủ trì tổ chức Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp cho người học;
          b) Chủ trì hoạt động liên quan đến các hội thi của người học;
          c) Phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào Đoàn - Hội.
   4. Bảo hiểm, y tế học đường
          a) Thực hiện công tác bảo hiểm y tế;
          b) Thực hiện công tác y tế trường học và y tế dự phòng.
   5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây