13:30 EST Thứ bảy, 20/01/2018

Menu

Trang nhất » Văn bản- Biểu mẫu » Mẫu đơn

6. GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN (Mã số: QT.720-06)

Thứ bảy - 24/11/2012 22:19
6. GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN (Mã số: QT.720-06)

6. GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN (Mã số: QT.720-06)

Quy trình thủ tục làm giấy xác nhận vay vốn ....
QUY TRÌNH XÁC NHẬN CHO SINH VIÊN LÀM HỒ SƠ VAY VỐN TÍN DỤNG

1. MỤC ĐÍCH

Qui định trình tự thực hiện để bảo đảm việc xác nhận cho sinh viên làm hồ sơ vay vốn tín dụng theo Quyết định Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ.


2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Tất cả các sinh viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, các Khoa, Phòng liên quan đến việc xác nhận sinh viên làm hồ sơ vay vốn tín dụng.

3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1:

Phòng CTSV triển khai, phổ biến QĐ 157/2007/QĐ-TTg cho sinh viên và GVCN; hướng dẫn sinh viên tải Giấy xác nhận vay vốn (Mã Số: QT.720-06) từ Website của Phòng CTSV để thực hiện.

Bước 2
Sinh viên tự điền thông tin vào Giấy xác nhận vay vốn. Lớp trưởng tập hợp Giấy xác nhận rồi nộp về Giáo vụ Khoa.

Bước 3
Giáo vụ khoa nộp Giấy xác nhận kèm với danh sách sinh viên về Phòng Công tác sinh viên.

Bước 4
 Phòng CTSV kiểm tra, trình Trưởng Phòng ký xác nhận vào Giấy vay vốn  và thực hiện thủ tục đống dấu tại Phòng Tổ chức - Hành chính.

Bước 5:
Phòng CTSV gửi lại hồ sơ về khoa để trả cho sinh viên làm thủ tục vay vốn với Ngân hàng.
Phòng CTSV lưu danh sách sinh viên đã làm Giấy xác nhận.

Bước 6:
Ngân hàng cho sinh viên vay vốn phản hồi lại danh sách sinh viên được vay vốn với Nhà trường

4. Những lưu ý cần thiết
 - Đơn này chính thức lưu hành kể từ ngày 30/09/2016

Sinh viên tải giấy xác nhận tại đây   GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN

Tác giả bài viết: Phòng Công tác Sinh viên

Từ khóa: xác nhận, tín dụng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn