12:04 EST Thứ bảy, 16/12/2017

Menu

Trang nhất » Văn bản- Biểu mẫu » Mẫu đơn

1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Phụ lục IV)

Thứ bảy - 24/11/2012 22:05
1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Phụ lục IV)

1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Phụ lục IV)

Quy trình thủ tục làm Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí ...

1. Đối tượng làm đơn
- Áp dụng theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ  quy định về cơ chế theo quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/03/2016 của Liên bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của nghị định 86/2015
- Lưu ý: Chỉ có sinh viên khối cử nhân thuộc diện được miễn, giảm học phí mới làm đơn này.

2. Các bước thực hiện và hồ sơ kèm theo:
 - Tải mẫu đơn, ghi đầy đủ các thông tin và xác nhận của khoa,có hồ sơ kèm theo từng diện đối tượng trong thông báo mới nhất của Nhà trường (mẫu đơn phụ lục IV).
 - Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí nộp hồ sơ trực tiếp phòng Công tác Sinh viên (Cô Tin  nhận hồ sơ)


3. Lưu ý cần thiết
 -   Việc miễn, giảm học phí được thực hiện tại trường nơi SV đang học tâp.       
 -  Tất cả các đối tượng được hưởng miễn, giảm học phí chỉ làm hồ sơ một lần trong suốt khóa học. Riêng các đối tượng là: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật; sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ mới hàng năm (mỗi học kỳ/ 1 lần) phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo để được công nhận miễn, giảm học phí học kỳ kế tiếp.
-  Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí đã tạm dừng học thì khi trở lại học phải làm lại hồ sơ miễn giảm học phí.
- Mẫu đơn này có hiệu lực từ ngày 30/09/2016


Sinh viên tải đơn tại đây:  MẪU ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ Phục lục IV

Tác giả bài viết: Phòng Công tác Sinh viên

Từ khóa: đề nghị, hỗ trợ

Những tin mới hơn