07:16 EDT Thứ năm, 24/08/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi thông tin với GVCN Lớp

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2015-2016

Thứ ba - 20/10/2015 14:03
Danh sách Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2015-2016

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2015-2016

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP - NĂM HỌC 2015-2016
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP - NĂM HỌC 2015-2016

STT  Giáo viên chủ nhiệm Tên Lớp Email trường cấp
1 Nguyễn Thị Hải Yến 12ST nthyen_kt@ued.udn.vn
2 Nguyễn Hữu Chiến 12CTUD nhchien@ued.udn.vn
3 Nguyễn Thị Thùy Dương 13ST nttduong@ued.udn.vn
4 Nguyễn Thị Sinh 13CTUD ntsinh@ued.udn.vn
5 Ngô Thị Bích Thủy 14ST ntbthuy@ued.udn.vn
6 Lê Hải Trung 14CTUD lhtrung@ued.udn.vn
7 Nguyễn Thị Hà Phương 15ST nthphuong_kt@ued.udn.vn
8 Nguyễn Hoàng Thành 15CTUD1 nhthanh@ued.udn.vn
9 Phan Quang Như Anh 15CTUD2 pqnanh@ued.udn.vn
10 Lê Viết Chung 12SPT lvchung@ued.udn.vn
11 Lê Văn Mỹ 12CNTT levanmy@ued.udn.vn
12 Trần Văn Hưng 13SPT tvhung@ued.udn.vn
13 Hồ Ngọc Tú 13CNTT hotu@ued.udn.vn
14 Phạm Dương Thu Hằng 14SPT pdthang@ued.udn.vn
15 Nguyễn Hoàng Hải 14CNTT hoanghai@ued.udn.vn
16 Lê Viết Chung 15SPT lvchung@ued.udn.vn
17 Lê Văn Mỹ 15CNTT1 levanmy@ued.udn.vn
18 Lê Thành Công 15CNTT2 ltcong@ued.udn.vn
19 Nguyễn T. Minh Ngọc 12SVL ntmngoc@ued.udn.vn
20 Trương Thành 12CVL tthanh_vl@ued.udn.vn
21 Nguyễn Nhật Quang 13SVL nnquang@ued.udn.vn
22 Trần Thị Hồng 13CVL tthong@ued.udn.vn
23 Hoàng Đình Triển 14SVL hdtrien@ued.udn.vn
24 Lương Văn Thọ 14CVL lvtho@ued.udn.vn
25 Trần Thị Hương Xuân 15SVL tthxuan@ued.udn.vn
26 Đinh Thanh Khẩn 15CVL dtkhan@ued.udn.vn
27 Ngô Thị Mỹ Bình 12SHH ntmbinh@ued.udn.vn
28 Nguyễn Thị Hường 12CHP nthuong@ued.udn.vn
29 Trần thị Ngọc Bích 12CHD ttnbich@ued.udn.vn
30 Phạm Thị Hà 12CQM ptha@ued.udn.vn
31 Phan Văn An 13SHH pvan@ued.udn.vn
32 Đinh Văn Tạc 13CHP dvtac@ued.udn.vn
33 Trần Thị Diệu My 13CHD ttdmy@ued.udn.vn
34 Nguyễn Đình Chương 13CQM ndchuong@ued.udn.vn
35 Nguyễn Thị Lan Anh 14SHH ntlanh@ued.udn.vn
36 Vũ Thị Duyên 14CHP vtduyen@ued.udn.vn
37 Đỗ Thị Thúy Vân 14CHD dttvan@ued.udn.vn
38 Phạm Văn Tuấn 14CQM pvtuan@ued.udn.vn
39 Ngô Minh Đức 15SHH nmduc@ued.udn.vn
40 Trần Đức Mạnh 15CHP tdmanh@ued.udn.vn
41 Phan Thảo Thơ 15CHD1 pttho@ued.udn.vn
42 Bùi Ngọc Phương Châu 15CHD2 bnpchau@ued.udn.vn
43 Nguyễn Trần Nguyên 15CHDE ntnguyen@ued.udn.vn
44 Nguyễn Thị Hải Yến 12SS nthyen_smt@ued.udn.vn
45 Đào Văn Minh 12CTM dvminh@ued.udn.vn
46 Trương Thị Thanh Mai 12CNSH tttmai@ued.udn.vn
47 Nguyễn Công Thùy Trâm 13SS ncttram@ued.udn.vn
48 Đoạn Chí Cường 13CTM dccuong@ued.udn.vn
49 Nguyễn Thị Lan Phương 13CNSH ntlphuong@ued.udn.vn
50 Nguyễn Thị Tường Vi 14SS nttvi@ued.udn.vn
51 Nguyễn Thị Bích Hằng 14CTM ntbhang@ued.udn.vn
52 Trần Quang Dần 14CNSH tqdan@ued.udn.vn
53 Nguyễn Tấn Lê  15SS ntle@ued.udn.vn
54 Đoàn Thanh Phương 15CTM dtphuong_smt@ued.udn.vn
55 Phạm Thị Mỹ 15CNSH ptmy@ued.udn.vn
56 Trần Phan Hiếu 12SGC tphieu@ued.udn.vn
57 Dương Đình Tùng 13SGC ddtung@ued.udn.vn
58 Nguyễn Duy Quý 14SGC ndquy@ued.udn.vn
59 Trương Quang Minh Đức 14CDAN tqmduc@ued.udn.vn
60 Nguyên Thị Hương 15SGC nthuong@ued.udn.vn
61 Hoàng Đình Phương 15CDAN hdphuong@ued.udn.vn
62 Ngô Minh Hiền  12SNV nmhien_kv@ued.udn.vn
63 TrỊnh Quỳnh Đông Nghi 12CVH tqdnghi@ued.udn.vn
64 Trần Thị Yến Minh 12CBC1 ttyminh@ued.udn.vn
65 Lê Vân Trúc Ly 12CBC2 lvtly@ued.udn.vn
66 Cao Thị Xuân Phượng 13SNV ctxphuong@ued.udn.vn
67 Nguyễn Quang Huy 13CVH nqhuy@ued.udn.vn
68 Hoàng Hoài Thương 13CVHH hhthuong@ued.udn.vn
69 Dương Thùy Trâm 13CBC dttram@ued.udn.vn
70 Hồ Trần Ngọc Oanh 14SNV thnoanh@ued.udn.vn
71 Phạm Thị Thu Hương 14CVH1 ptthuong@ued.udn.vn
72 Trần Văn Sáng 14CVH2 tvsang@ued.udn.vn
73 Hoàng Thị Mai Sa 14CVHH htmsa@ued.udn.vn
74 Đặng Hồng Cam Vũ 14CBC1 dhcvu@ued.udn.vn
75 Trần Ái Vân 14CBC2 tavan@ued.udn.vn
76 Lê Thị Thanh Tịnh 14CVNHNN ltttinh@ued.udn.vn
77 Nguyễn Thị Trúc 15SNV nttruc@ued.udn.vn
78 Lê Đức Luận 15CVH1 ldluan@ued.udn.vn
79 Đàm Nghĩa Hiếu 15CVH2 dnhieu@ued.udn.vn
80 Phạm Thị Tú Trinh 15CVHH ptttrinh@ued.udn.vn
81 Phạm Thị Hương 15CBC1 pthuong@ued.udn.vn
82 Lê Thị Thanh Tịnh 15CBC2 ltttinh@ued.udn.vn
83 Nguyễn Duy Phương 12SLS ndphuong@ued.udn.vn
84 Nguyễn Mạnh Hồng 12CVNH nmhong@ued.udn.vn
85 Lê Thị Thu Hiền 13SLS ltthien@ued.udn.vn
86 Trần Thị Mai An 13CVNH ttman@ued.udn.vn
87 Tăng Chánh Tín 14SLS tctin@ued.udn.vn
88 Nguyễn Xuyên 14CVNH nxuyen@ued.udn.vn
89 Trương Trung Phương 15CLS ttphuong@ued.udn.vn
90 Ngô Thị Hường 15SLS nthuong@ued.udn.vn
91 Trần Thị Mai An 15CVNH ttman@ued.udn.vn
92 Nguyễn Thị Diệu 12SDL ntdieu@ued.udn.vn
93 Nguyễn Văn Nam 12CDMT nvnam@ued.udn.vn
94 Nguyễn Thị Kim Thoa 12CDDL ntkthoa@ued.udn.vn
95 Đoàn Thị Thông 13SDL dtthong@ued.udn.vn
96 Nguyễn Thanh Tưởng 13CDMT nttuong@ued.udn.vn
97 Đậu Thị Hòa 13CDDL dthoa@ued.udn.vn
98 Nguyễn Đặng Thảo Nguyên 14SDL ndtnguyen@ued.udn.vn
99 Lê Ngọc Hành 14CDMT lnhanh@ued.udn.vn
100 Nguyễn Văn Thái 14CDDL nvthai@ued.udn.vn
101 Trương Phước Minh 15SDL tpminh@ued.udn.vn
102 Hồ Phong 15CDMT hphong@ued.udn.vn
103 Hoàng Thị Diệu Hương 15CDDL htdhuong@ued.udn.vn
104 Phạm Thị Mơ 12CTL ptmo@ued.udn.vn
105 Lê Thị Hằng 12CTXH lthang@ued.udn.vn
106 Bùi Thị Thanh Diệu 13CTL btdieu@ued.udn.vn
107 Lê Thị Lâm 13CTXH ltlam@ued.udn.vn
108 Lê Thị Phi 14CTL ltphi@ued.udn.vn
109 Bùi Đình Tuân 14CTXH bdtuan@ued.udn.vn
110 Nguyễn Thị Hằng Phương 15CTXH nthphuong@ued.udn.vn
111 Nguyễn Thị Phương Trang 15CTL ntptrang@ued.udn.vn
112 Lê Tử Tín 12STH1 lttin_gdth@ued.udn.vn
113 Ng. Phan Lâm Quyên 12STH2 nplquyen@ued.udn.vn
114 Nguyễn Thị Diệu Hà 12SMN1 ntdha@ued.udn.vn
115 Phan Thị Nga 12SMN2 ptnga@ued.udn.vn
116 Nguyễn Nam Hải 13STH1 nnhai@ued.udn.vn
117 Trần Thị Kim Cúc 13STH2 ttkcuc@ued.udn.vn
118 Lê Thị Anh Kiều  13SMN1 ltakieu@ued.udn.vn
119 Trần Hồ Uyên 13SMN2 thuyen@ued.udn.vn
120 Võ Thị Bảy 14STH vtbay@ued.udn.vn
121 Lê Thị Thanh Nhàn 14SMN1 lttnhan@ued.udn.vn
122 Mai Thị Cẩm Nhung 14SMN2 mtcnhung@ued.udn.vn
123 Lê Sao Mai 15STH lsmai@ued.udn.vn
124 Lê Thị Hoài Thương 15SMN lththuong@ued.udn.vn

Tác giả bài viết: Phòng CTSV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3 841 846
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562