02:15 EDT Thứ tư, 18/10/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo mới

Thông báo V/v rà soát, kiểm tra tình hình sinh viên chính quy tự ý nghỉ học không đăng ký tín chỉ HK II, năm học 2016-2017

Thứ ba - 06/06/2017 06:16
Thông báo V/v rà soát, kiểm tra tình hình sinh viên chính quy tự ý nghỉ học không đăng ký tín chỉ HK II, năm học 2016-2017

Thông báo V/v rà soát, kiểm tra tình hình sinh viên chính quy tự ý nghỉ học không đăng ký tín chỉ HK II, năm học 2016-2017

Thông báo V/v rà soát, kiểm tra tình hình sinh viên chính quy tự ý nghỉ học không đăng ký tín chỉ HK II, năm học 2016-2017


Danh sách kèm theo
STT MÃ SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN GIỚI  NGÀY SINH LỚP KHOA KHÓA
TÍNH
01 311033111134 Phạm Thị Hồng Nhung 1 16/12/1993 11CTUD2 Toán 2011
02 311032141118 Huỳnh Thị Lợi 1 21/08/1996 14CTUD Toán 2014
03 311032151105 Đặng Thị Hoài Dung 1 10/06/1997 15CTUD1 Toán 2015
04 311032151124 Hồ Ngọc Huỳnh 0 18/02/1993 15CTUD1 Toán 2015
05 311042161122 Phạm Nguyễn Thiện Huy 0 28/11/1998 16CTUDE Toán 2016
06 311042161159 Nguyễn Chánh Tín 0 23/11/1997 16CTUDE Toán 2016
07 312022131136 Nguyễn Anh Khoa 0 07/09/1995 13CNTT Tin học 2013
08 312022141114 Võ Thành Đạt 0 26/12/1995 14CNTT Tin học 2014
09 312022141119 Trần Thị Mỹ Hạ 1 01/08/1996 14CNTT Tin học 2014
10 312011161104 Trần Công Bình 0 27/03/1998 16SPT Tin học 2016
11 312023161121 Đàm Long Vĩnh Lộc 0 08/05/1998 16CNTT2 Tin học 2016
12 312024161147 Nguyễn Hữu Trọng 0 05/11/1998 16CNTT3 Tin học 2016
13 312045161110 Phan Minh Hoàng 0 11/02/1998 16CNTTC Tin học 2016
14 313022131158 Nguyễn Thị Minh Yến 1 08/12/1995 13CVL Vật lý 2013
15 313022151136 Nguyễn Ý Như 1 10/08/1997 15CVL Vật lý 2015
16 313022151140 Trần Minh Quang 0 17/09/1997 15CVL Vật lý 2015
17 313022161104 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1 26/03/1998 16CVL Vật lý 2016
18 313022161119 Bùi Văn Lợi 0 07/03/1998 16CVL Vật lý 2016
19 313022161127 Nguyễn Quang Nhật 0 12/05/1998 16CVL Vật lý 2016
20 313022161134 Nguyễn Ngọc Mai Phương 1 30/06/1998 16CVL Vật lý 2016
21 313022161135 Lê Hà Quý 0 17/07/1998 16CVL Vật lý 2016
22 313022161136 Nguyễn Quang Sang 0 25/02/1998 16CVL Vật lý 2016
23 313022161143 Trần Lý Mộng Thi 1 06/12/1998 16CVL Vật lý 2016
24 314022151122 Võ Việt Nga 1 11/05/1997 15CHP Hóa học 2015
25 314033151147 Nguyễn Thị Thúy 1 01/01/1997 15CHD1 Hóa học 2015
26 314034151116 Trương Văn Hoàng 0 08/12/1997 15CHD2 Hóa học 2015
27 314045151144 Hoàng Ý Nhi 1 19/11/1997 15CQM Hóa học 2015
28 314045151157 Trần Thị Cẩm Thanh 1 08/04/1997 15CQM Hóa học 2015
29 314011161133 Nguyễn Hoàng Nhi 1 07/09/1998 16SHH Hóa học 2016
30 314022161117 Trịnh Minh Hoàng 0 30/12/1998 16CHP Hóa học 2016
31 314022161140 Hồ Công Nhật 0 10/02/1998 16CHP Hóa học 2016
32 314022161152 Đặng Xuân Thịnh 0 02/09/1997 16CHP Hóa học 2016
33 314043161109 Lê Văn Dương 0 08/09/1998 16CQM Hóa học 2016
34 314043161126 Ngô Thị Hạnh Lộc 1 31/01/1998 16CQM Hóa học 2016
35 314054161111 Nguyễn Tấn Đức 0 28/03/1998 16CHDE Hóa học 2016
36 314054161155 Nguyễn Thiên Long Triều 0 09/01/1998 16CHDE Hóa học 2016
37 315011141163 Nguyễn Thị Minh Trung 1 16/03/1994 14SS Sinh-MT 2014
38 315032141136 Nguyễn Thành Nghĩa 0 09/03/1996 14CTM Sinh-MT 2014
39 315032141159 Nguyễn Thị Tình 1 20/12/1995 14CTM Sinh-MT 2014
40 315011151130 Nguyễn Thị Phượng 1 24/12/1997 15SS Sinh-MT 2015
41 315032151111 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1 31/12/1997 15CTM Sinh-MT 2015
42 315032151128 Lê Viết Lượng 0 23/11/1997 15CTM Sinh-MT 2015
43 315032151132 Phạm Công Minh 0 04/02/1997 15CTM Sinh-MT 2015
44 315032151152 Nguyễn Thị Phương Thảo 1 23/10/1997 15CTM Sinh-MT 2015
45 315011161122 Nguyễn Thị Ly Na 1 17/02/1998 16SS Sinh-MT 2016
46 315011161127 Đinh Lê Hoài Ny 1 13/07/1998 16SS Sinh-MT 2016
47 315043161143 Lê Nguyễn Nguyệt Sang 1 12/08/1998 16CNSH Sinh-MT 2016
48 317011111102 Ngô Châu Anh 1 29/12/1993 11SNV Ngữ văn 2011
49 317011121148 Trần Thị Kim Thiện 1 01/08/1994 12SNV Ngữ văn 2012
50 317022131154 Trần Thị Trâm 1 15/02/1995 13CVH Ngữ văn 2013
51 317011141132 Nguyễn Thị Yến Nhi 1 02/09/1996 14SNV Ngữ văn 2014
52 317011141134 Phan Thị Kiều Oanh 1 15/01/1996 14SNV Ngữ văn 2014
53 317023141116 Trần Thị Ngọc Linh 1 22/01/1996 14CVH2 Ngữ văn 2014
54 317045141136 Nguyễn Thị Xuân Phương 1 26/05/1996 14CBC1 Ngữ văn 2014
55 317045141148 Lưu Văn Thịnh 0 23/02/1996 14CBC1 Ngữ văn 2014
56 317046141124 Dương Thị Mỷ Linh 1 20/06/1996 14CBC2 Ngữ văn 2014
57 317046141135 Nguyễn Thị Tú Oanh 1 06/09/1994 14CBC2 Ngữ văn 2014
58 317022151156 Hồ Thị Vui 1 15/07/1996 15CVH1 Ngữ văn 2015
59 317023151141 Phan Đình Hoài Thảo 1 10/01/1997 15CVH2 Ngữ văn 2015
60 317033161120 Nguyễn Thị Diệu My 1 17/07/1998 16CVHH Ngữ văn 2016
61 317044161112 Nguyễn Thị Tuyết Đông 1 01/01/1998 16CBC1 Ngữ văn 2016
62 318011131104 Nguyễn Thị Thu Dung 1 22/03/1995 13SLS Lịch sử 2013
63 318011131127 Ngô Thu Linh 1 07/10/1995 13SLS Lịch sử 2013
64 318011151136 Trần Thị Thảo Sương 1 10/11/1997 15SLS Lịch sử 2015
65 318022151144 Nguyễn Công Thị Thảo My 1 15/07/1997 15CVNH Lịch sử 2015
66 318011161106 Nguyễn Văn 0 20/09/1998 16SLS Lịch sử 2016
67 318022161101 Đỗ Thị Vị Ân 1 09/09/1998 16CVNH Lịch sử 2016
68 319011111117 Nguyễn Thị Như Hạnh 1 06/12/1991 11SDL Địa lý 2011
69 319011121160 Nguyễn Thị Ái Vân 1 16/11/1994 12SDL Địa lý 2012
70 319011131112 Nguyễn Thị Hồng Huệ 1 12/06/1994 13SDL Địa lý 2013
71 319032131192 Dương Hoàn 0 22/08/1995 13CDMT Địa lý 2013
72 319011141139 Lê Duy Tân 0 20/03/1996 14SDL Địa lý 2014
73 319011151105 Nguyễn Thị Xuân Đào 1 12/09/1997 15SDL Địa lý 2015
74 319032151161 Phạm Thị Mỹ Yến 1 16/04/1997 15CDMT Địa lý 2015
75 319043151161 Nguyễn Thị Tường Vy 1 14/06/1996 15CDDL Địa lý 2015
76 319042161126 Phan Thị Thùy Trang 1 13/01/1998 16CDDL Địa lý 2016
77 320032141106 Văn Dạ Minh Châu 1 20/11/1995 14CTXH TLGD 2014
78 320032141127 Phan Đức Lập 0 05/08/1996 14CTXH TLGD 2014
79 320032141178 Alăng Thị Yêng 1 03/04/1996 14CTXH TLGD 2014
80 320032151122 Võ Nguyệt Xuân Kiều 1 12/06/1997 15CTXH TLGD 2015
81 320032161102 Trần Hoài Diệu 1 24/12/1998 16CTXH TLGD 2016
82 320032161116 Nguyễn Tiến Khang 0 10/11/1996 16CTXH TLGD 2016
83 320032161131 Lê Phan Minh Thảo 1 25/02/1998 16CTXH TLGD 2016
84 320032161139 Trần Hà Phương Uyên 1 07/02/1998 16CTXH TLGD 2016
85 321011121120 Lê Thị Hiếu 1 20/09/1994 12STH1 Tiểu học 2012
86 321012131115 Nguyễn Minh Hiếu 1 25/09/1995 13STH2 Tiểu học 2013
87 322011161137 Phan Thị Thanh Quý 1 18/07/1998 16STH Tiểu học 2016
88 321022141130 Trần Bảo Ni 1 22/04/1996 14SMN1 Mầm non 2014
89 321023131125 Trần Thị Kiều Linh 1 01/02/1995 13SMN1 Mầm non 2013
90 321024131126 Bùi Thị Loan 1 07/04/1995 13SMN2 Mầm non 2013


Tài thông báo Tại đây

Tác giả bài viết: Phòng CTSV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3841323 (line 106)
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562