07:12 EDT Thứ năm, 24/08/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo mới

Thông báo V/v rà soát, kiểm tra tình hình sinh viên chính quy tự ý nghỉ học không đăng ký tín chỉ HK II, năm học 2016-2017

Thứ ba - 06/06/2017 06:16
Thông báo V/v rà soát, kiểm tra tình hình sinh viên chính quy tự ý nghỉ học không đăng ký tín chỉ HK II, năm học 2016-2017

Thông báo V/v rà soát, kiểm tra tình hình sinh viên chính quy tự ý nghỉ học không đăng ký tín chỉ HK II, năm học 2016-2017

Thông báo V/v rà soát, kiểm tra tình hình sinh viên chính quy tự ý nghỉ học không đăng ký tín chỉ HK II, năm học 2016-2017


Danh sách kèm theo
STT MÃ SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN GIỚI  NGÀY SINH LỚP KHOA KHÓA
TÍNH
01 311033111134 Phạm Thị Hồng Nhung 1 16/12/1993 11CTUD2 Toán 2011
02 311032141118 Huỳnh Thị Lợi 1 21/08/1996 14CTUD Toán 2014
03 311032151105 Đặng Thị Hoài Dung 1 10/06/1997 15CTUD1 Toán 2015
04 311032151124 Hồ Ngọc Huỳnh 0 18/02/1993 15CTUD1 Toán 2015
05 311042161122 Phạm Nguyễn Thiện Huy 0 28/11/1998 16CTUDE Toán 2016
06 311042161159 Nguyễn Chánh Tín 0 23/11/1997 16CTUDE Toán 2016
07 312022131136 Nguyễn Anh Khoa 0 07/09/1995 13CNTT Tin học 2013
08 312022141114 Võ Thành Đạt 0 26/12/1995 14CNTT Tin học 2014
09 312022141119 Trần Thị Mỹ Hạ 1 01/08/1996 14CNTT Tin học 2014
10 312011161104 Trần Công Bình 0 27/03/1998 16SPT Tin học 2016
11 312023161121 Đàm Long Vĩnh Lộc 0 08/05/1998 16CNTT2 Tin học 2016
12 312024161147 Nguyễn Hữu Trọng 0 05/11/1998 16CNTT3 Tin học 2016
13 312045161110 Phan Minh Hoàng 0 11/02/1998 16CNTTC Tin học 2016
14 313022131158 Nguyễn Thị Minh Yến 1 08/12/1995 13CVL Vật lý 2013
15 313022151136 Nguyễn Ý Như 1 10/08/1997 15CVL Vật lý 2015
16 313022151140 Trần Minh Quang 0 17/09/1997 15CVL Vật lý 2015
17 313022161104 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1 26/03/1998 16CVL Vật lý 2016
18 313022161119 Bùi Văn Lợi 0 07/03/1998 16CVL Vật lý 2016
19 313022161127 Nguyễn Quang Nhật 0 12/05/1998 16CVL Vật lý 2016
20 313022161134 Nguyễn Ngọc Mai Phương 1 30/06/1998 16CVL Vật lý 2016
21 313022161135 Lê Hà Quý 0 17/07/1998 16CVL Vật lý 2016
22 313022161136 Nguyễn Quang Sang 0 25/02/1998 16CVL Vật lý 2016
23 313022161143 Trần Lý Mộng Thi 1 06/12/1998 16CVL Vật lý 2016
24 314022151122 Võ Việt Nga 1 11/05/1997 15CHP Hóa học 2015
25 314033151147 Nguyễn Thị Thúy 1 01/01/1997 15CHD1 Hóa học 2015
26 314034151116 Trương Văn Hoàng 0 08/12/1997 15CHD2 Hóa học 2015
27 314045151144 Hoàng Ý Nhi 1 19/11/1997 15CQM Hóa học 2015
28 314045151157 Trần Thị Cẩm Thanh 1 08/04/1997 15CQM Hóa học 2015
29 314011161133 Nguyễn Hoàng Nhi 1 07/09/1998 16SHH Hóa học 2016
30 314022161117 Trịnh Minh Hoàng 0 30/12/1998 16CHP Hóa học 2016
31 314022161140 Hồ Công Nhật 0 10/02/1998 16CHP Hóa học 2016
32 314022161152 Đặng Xuân Thịnh 0 02/09/1997 16CHP Hóa học 2016
33 314043161109 Lê Văn Dương 0 08/09/1998 16CQM Hóa học 2016
34 314043161126 Ngô Thị Hạnh Lộc 1 31/01/1998 16CQM Hóa học 2016
35 314054161111 Nguyễn Tấn Đức 0 28/03/1998 16CHDE Hóa học 2016
36 314054161155 Nguyễn Thiên Long Triều 0 09/01/1998 16CHDE Hóa học 2016
37 315011141163 Nguyễn Thị Minh Trung 1 16/03/1994 14SS Sinh-MT 2014
38 315032141136 Nguyễn Thành Nghĩa 0 09/03/1996 14CTM Sinh-MT 2014
39 315032141159 Nguyễn Thị Tình 1 20/12/1995 14CTM Sinh-MT 2014
40 315011151130 Nguyễn Thị Phượng 1 24/12/1997 15SS Sinh-MT 2015
41 315032151111 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1 31/12/1997 15CTM Sinh-MT 2015
42 315032151128 Lê Viết Lượng 0 23/11/1997 15CTM Sinh-MT 2015
43 315032151132 Phạm Công Minh 0 04/02/1997 15CTM Sinh-MT 2015
44 315032151152 Nguyễn Thị Phương Thảo 1 23/10/1997 15CTM Sinh-MT 2015
45 315011161122 Nguyễn Thị Ly Na 1 17/02/1998 16SS Sinh-MT 2016
46 315011161127 Đinh Lê Hoài Ny 1 13/07/1998 16SS Sinh-MT 2016
47 315043161143 Lê Nguyễn Nguyệt Sang 1 12/08/1998 16CNSH Sinh-MT 2016
48 317011111102 Ngô Châu Anh 1 29/12/1993 11SNV Ngữ văn 2011
49 317011121148 Trần Thị Kim Thiện 1 01/08/1994 12SNV Ngữ văn 2012
50 317022131154 Trần Thị Trâm 1 15/02/1995 13CVH Ngữ văn 2013
51 317011141132 Nguyễn Thị Yến Nhi 1 02/09/1996 14SNV Ngữ văn 2014
52 317011141134 Phan Thị Kiều Oanh 1 15/01/1996 14SNV Ngữ văn 2014
53 317023141116 Trần Thị Ngọc Linh 1 22/01/1996 14CVH2 Ngữ văn 2014
54 317045141136 Nguyễn Thị Xuân Phương 1 26/05/1996 14CBC1 Ngữ văn 2014
55 317045141148 Lưu Văn Thịnh 0 23/02/1996 14CBC1 Ngữ văn 2014
56 317046141124 Dương Thị Mỷ Linh 1 20/06/1996 14CBC2 Ngữ văn 2014
57 317046141135 Nguyễn Thị Tú Oanh 1 06/09/1994 14CBC2 Ngữ văn 2014
58 317022151156 Hồ Thị Vui 1 15/07/1996 15CVH1 Ngữ văn 2015
59 317023151141 Phan Đình Hoài Thảo 1 10/01/1997 15CVH2 Ngữ văn 2015
60 317033161120 Nguyễn Thị Diệu My 1 17/07/1998 16CVHH Ngữ văn 2016
61 317044161112 Nguyễn Thị Tuyết Đông 1 01/01/1998 16CBC1 Ngữ văn 2016
62 318011131104 Nguyễn Thị Thu Dung 1 22/03/1995 13SLS Lịch sử 2013
63 318011131127 Ngô Thu Linh 1 07/10/1995 13SLS Lịch sử 2013
64 318011151136 Trần Thị Thảo Sương 1 10/11/1997 15SLS Lịch sử 2015
65 318022151144 Nguyễn Công Thị Thảo My 1 15/07/1997 15CVNH Lịch sử 2015
66 318011161106 Nguyễn Văn 0 20/09/1998 16SLS Lịch sử 2016
67 318022161101 Đỗ Thị Vị Ân 1 09/09/1998 16CVNH Lịch sử 2016
68 319011111117 Nguyễn Thị Như Hạnh 1 06/12/1991 11SDL Địa lý 2011
69 319011121160 Nguyễn Thị Ái Vân 1 16/11/1994 12SDL Địa lý 2012
70 319011131112 Nguyễn Thị Hồng Huệ 1 12/06/1994 13SDL Địa lý 2013
71 319032131192 Dương Hoàn 0 22/08/1995 13CDMT Địa lý 2013
72 319011141139 Lê Duy Tân 0 20/03/1996 14SDL Địa lý 2014
73 319011151105 Nguyễn Thị Xuân Đào 1 12/09/1997 15SDL Địa lý 2015
74 319032151161 Phạm Thị Mỹ Yến 1 16/04/1997 15CDMT Địa lý 2015
75 319043151161 Nguyễn Thị Tường Vy 1 14/06/1996 15CDDL Địa lý 2015
76 319042161126 Phan Thị Thùy Trang 1 13/01/1998 16CDDL Địa lý 2016
77 320032141106 Văn Dạ Minh Châu 1 20/11/1995 14CTXH TLGD 2014
78 320032141127 Phan Đức Lập 0 05/08/1996 14CTXH TLGD 2014
79 320032141178 Alăng Thị Yêng 1 03/04/1996 14CTXH TLGD 2014
80 320032151122 Võ Nguyệt Xuân Kiều 1 12/06/1997 15CTXH TLGD 2015
81 320032161102 Trần Hoài Diệu 1 24/12/1998 16CTXH TLGD 2016
82 320032161116 Nguyễn Tiến Khang 0 10/11/1996 16CTXH TLGD 2016
83 320032161131 Lê Phan Minh Thảo 1 25/02/1998 16CTXH TLGD 2016
84 320032161139 Trần Hà Phương Uyên 1 07/02/1998 16CTXH TLGD 2016
85 321011121120 Lê Thị Hiếu 1 20/09/1994 12STH1 Tiểu học 2012
86 321012131115 Nguyễn Minh Hiếu 1 25/09/1995 13STH2 Tiểu học 2013
87 322011161137 Phan Thị Thanh Quý 1 18/07/1998 16STH Tiểu học 2016
88 321022141130 Trần Bảo Ni 1 22/04/1996 14SMN1 Mầm non 2014
89 321023131125 Trần Thị Kiều Linh 1 01/02/1995 13SMN1 Mầm non 2013
90 321024131126 Bùi Thị Loan 1 07/04/1995 13SMN2 Mầm non 2013


Tài thông báo Tại đây

Tác giả bài viết: Phòng CTSV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3 841 846
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562