13:14 EST Thứ sáu, 15/12/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo mới

Thông báo V/v Xử lý sinh viên nợ học phí hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018

Thứ bảy - 23/09/2017 07:26
Thông báo V/v Xử lý sinh viên nợ học phí hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo V/v Xử lý sinh viên nợ học phí hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo V/v Xử lý sinh viên nợ học phí hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018...


Danh sách 

TT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp SH  Số tiền nợ học phí  Ghi chú
 Tổng số tiền nợ   Nợ kỳ II 2016/2017   Số tiền nợ kỳ I 2017-2018 
1 311011141113 Syvixay Khamphone 08/03/1981 14ST                 303.750                    303.750  
2 311011141131 Phan Nhật Quý 06/05/1994 14ST                 425.250                    425.250  
3 311011141137 Bùi Thị Phương Thảo 04/01/1995 14ST                 486.000                    486.000  
4 311011151104 Thái Đức Cường 14/11/1991 15ST                 486.000                    486.000  
5 311011151136 Nguyễn Thị Minh Tâm 12/07/1997 15ST                 486.000                    486.000  
6 311032121107 Nguyễn Minh Cường 22/04/1992 12CTUD                 546.750                    546.750  
7 311032131153 Nguyễn Thị Đông Thi 15/11/1995 13CTUD                 868.725                858.000                    10.725  
8 311032131161 Nguyễn Anh Tịnh 28/10/1993 13CTUD              1.222.500                858.000                  364.500  
9 311032131180 Lê Thị Ngọc Xuân 01/01/1994 13CTUD                 243.000                    243.000  
10 311032151101 Nguyễn Viết An 11/10/1996 15CTUD1              2.867.400                 2.867.400  
11 311032151103 Nguyễn Quốc Danh 23/09/1997 15CTUD1              1.372.950                 1.372.950  
12 311032151121 Nguyễn Nhật Hưng 14/06/1997 15CTUD1              1.512.675                 1.512.675  
13 311032151127 Đinh Xuân Minh 19/04/1997 15CTUD1              3.146.850                 3.146.850  
14 311032151129 Lê Thị Bích Nga 02/12/1996 15CTUD1              1.512.675                 1.512.675  
15 311032151132 Nguyễn Văn Chánh Phát 31/12/1997 15CTUD1              1.391.175                 1.391.175  
16 311032151137 Lê Văn Minh Quốc 20/05/1997 15CTUD1              1.433.700                 1.433.700  
17 311032151139 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 20/10/1997 15CTUD1              1.391.175                 1.391.175  
18 311032151141 Phan Thị Anh Thi 10/07/1995 15CTUD1              1.831.175                440.000               1.391.175  
19 311032151146 Phạm Ngọc Trung 03/12/1995 15CTUD1              1.391.175                 1.391.175  
20 311032151147 Lê Thanh Tùng 21/10/1997 15CTUD1              1.391.175                 1.391.175  
21 311033151101 Nguyễn Mai Châu 13/08/1997 15CTUD2              1.451.925                 1.451.925  
22 311033151106 Nguyễn Thị Châu Giang 01/01/1997 15CTUD2              1.634.175                 1.634.175  
23 311033151109 Trần Thị Hằng 22/11/1997 15CTUD2              1.573.425                 1.573.425  
24 311033151111 Huỳnh Ngọc Huy Hoàng 03/04/1997 15CTUD2              1.391.175                 1.391.175  
25 311033151115 Huỳnh Thị Hương 15/06/1997 15CTUD2              1.512.675                 1.512.675  
26 311033151120 Trần Văn Lộc 28/04/1997 15CTUD2              1.233.225                 1.233.225  
27 311033151121 Nguyễn Thị Mỹ Ly 04/06/1997 15CTUD2              1.372.950                 1.372.950  
28 311033151125 Trần Trọng Nghĩa 10/03/1997 15CTUD2              1.312.200                 1.312.200  
29 311033151130 Phan Thị Kiều Phượng 22/10/1997 15CTUD2              1.372.950                 1.372.950  
30 311033151131 Nguyễn Hoàng Quốc 04/12/1997 15CTUD2              1.154.250                 1.154.250  
31 311033151133 Trương Thị Khánh Quỳnh 09/09/1997 15CTUD2              1.737.450                 1.737.450  
32 311033151134 Trần Long Sơn 11/09/1993 15CTUD2              1.372.950                 1.372.950  
33 311033151136 Lê Bá Khánh Tâm 26/03/1996 15CTUD2              8.019.425             6.446.000               1.573.425  
34 311033151138 Phạm Thị Ánh Thảo 19/08/1997 15CTUD2              1.494.450                 1.494.450  
35 311033151140 Phạm Thị Thư 01/08/1997 15CTUD2              1.451.925                 1.451.925  
36 311033151141 Võ Thị Hồng Thy 30/05/1997 15CTUD2              1.251.450                 1.251.450  
37 311033151142 Trần Khánh Trang 13/03/1996 15CTUD2              1.372.950                 1.372.950  
38 311033151144 Võ Anh Tuấn 10/11/1997 15CTUD2              2.867.400                 2.867.400  
39 311033151146 Tạ Thị Thanh Vân 21/09/1997 15CTUD2              1.573.425                 1.573.425  
40 311033151148 Nguyễn Phan Hoài Vy 22/01/1997 15CTUD2              1.372.950                 1.372.950  
41 311033151150 Nguyễn Thị Thục Đoan 09/05/1997 15CTUD2              1.111.725                 1.111.725  
42 311042161101 Lê Huỳnh Gia Bảo 01/07/1998 16CTUDE                 911.250                    911.250  
43 311042161106 Phan Thị Mỹ Dung 02/12/1998 16CTUDE                 972.000                    972.000  
44 311042161114 Trần Thị Mỹ Hạnh 16/07/1998 16CTUDE                 972.000                    972.000  
45 311042161123 Đặng Văn Quốc Huy 14/05/1998 16CTUDE              1.093.500                 1.093.500  
46 311042161124 Nguyễn Hữu Huy 29/10/1998 16CTUDE              1.154.250                 1.154.250  
47 311042161127 Trần Thị Bách Khoa 19/07/1998 16CTUDE              1.458.000                 1.458.000  
48 311042161136 Hoàng Anh Ngọc 12/06/1996 16CTUDE                 972.000                    972.000  
49 311042161141 Phạm Tiến Phát 06/01/1998 16CTUDE              2.551.500                 2.551.500  
50 311042161142 Phạm Công Phi 31/10/1998 16CTUDE              4.277.250             3.366.000                  911.250  
51 311042161157 Lê Thị Thủy 04/10/1998 16CTUDE              1.458.000                 1.458.000  
52 311042161160 Trương Phan Quỳnh Trâm 15/06/1998 16CTUDE              1.458.000                 1.458.000  
53 311042161162 Trần Quang Trọng 15/04/1998 16CTUDE              1.093.500                 1.093.500  
54 311042161169 Nguyễn Hồ Tường Vỹ 25/08/1998 16CTUDE              1.397.250                 1.397.250  
55 311042161172 Trần Hoàng Mỹ Vy 04/01/1998 16CTUDE              1.215.000                 1.215.000  
56 311042161174 Nguyễn Hữu Hùng 28/12/1998 16CTUDE              1.093.500                 1.093.500  
57 311044151101 Trần Hoàng Trâm Anh 12/06/1997 15CTUDE              1.312.200                 1.312.200  
58 311044151104 Đinh Thùy Dung 19/04/1997 15CTUDE              1.312.200                 1.312.200  
59 311044151107 Hồ Mai Kim Duyên 10/01/1997 15CTUDE                 990.225                    990.225  
60 311044151108 Võ Tiến Đạt 20/11/1997 15CTUDE              1.354.725                 1.354.725  
61 311044151116 Nguyễn Lê Thanh Hiền 06/04/1997 15CTUDE                 850.500                    850.500  
62 311044151125 Trần Long 25/02/1989 15CTUDE              1.293.975                 1.293.975  
63 311044151146 Nguyễn Thị Xuân 02/02/1997 15CTUDE              1.354.725                 1.354.725  
1 312011161102 Nguyễn Hoàng Anh 31/03/1990 16SPT                 729.000                    729.000  
2 312011161103 Đinh Duy Bảo 31/08/1997 16SPT                 729.000                    729.000  
3 312011161122 Trần Trung Kiên 26/01/1996 16SPT                 972.000                    972.000  
4 312022131118 Đinh Dương Hải 22/06/1995 13CNTT              1.641.675                858.000                  783.675  
5 312022131129 Nguyễn Minh Hoàng 14/02/1992 13CNTT              5.082.175             4.177.000                  905.175  
6 312022131140 Nguyễn Thị Mỹ 27/07/1995 13CNTT                 801.900                    801.900  
7 312022131151 Phạm Thị Thanh Thảo 22/07/1995 13CNTT              1.148.175                 1.148.175  
8 312022131171 Đỗ Thanh Vinh 01/01/1995 13CNTT              1.185.225                924.000                  261.225  
9 312022141130 Hồ Hải Học 27/09/1995 14CNTT              1.506.600                 1.506.600  
10 312022141160 Lưu Quyền 05/01/1996 14CNTT                 984.150                    984.150  
11 312022141190 Nguyễn Văn Hiền 16/04/1995 14CNTT              1.549.125                 1.549.125  
12 312022151101 Nguyễn Hồng Ân 01/01/1997 15CNTT1              1.464.075                 1.464.075  
13 312022151109 Nguyễn Nhật Duy 29/09/1997 15CNTT1              1.707.075                 1.707.075  
14 312022151111 Trương Nguyên Đại 19/07/1997 15CNTT1              2.770.200                 2.770.200  
15 312022151113 Trương Hoàng Đức 21/10/1997 15CNTT1              1.263.600                 1.263.600  
16 312022151120 Nguyễn Thị Thu Hường 09/03/1997 15CNTT1              1.585.575                 1.585.575  
17 312022151124 Nguyễn Hữu Khánh 25/06/1997 15CNTT1              1.263.600                 1.263.600  
18 312022151128 Nguyễn Thị Linh 26/08/1997 15CNTT1              1.464.075                 1.464.075  
19 312022151153 Huỳnh Văn Cao Tín 02/03/1997 15CNTT1              5.856.300                 5.856.300  
20 312022151157 Thái Văn Tuấn 21/07/1997 15CNTT1              1.245.375                 1.245.375  
21 312022151163 Nguyễn Ngọc Nhân 17/07/1997 15CNTT1              1.306.125                 1.306.125  
22 312022151165 Nguyễn Nho Minh Chiến 28/09/1997 15CNTT1              2.733.750                 2.733.750  
23 312022161107 Lê Tiến Dũng 09/11/1997 16CNTT1              1.652.400                 1.652.400  
24 312022161110 Nguyễn Đức Hải 27/08/1998 16CNTT1              1.105.650                 1.105.650  
25 312022161112 Nguyễn Duy Hậu 02/09/1998 16CNTT1              1.044.900                 1.044.900  
26 312022161116 Lương Huy Hoàng 16/11/1998 16CNTT1                 984.150                    984.150  
27 312022161118 Nguyễn Trương Huy 09/03/1998 16CNTT1              1.287.900                 1.287.900  
28 312022161121 Đỗ Văn Kiểm 15/05/1998 16CNTT1              1.470.150                 1.470.150  
29 312022161127 Trần Văn Lực 15/05/1998 16CNTT1              4.179.600                 4.179.600  
30 312022161134 Nguyễn Phước Phong 10/10/1998 16CNTT1              1.166.400                 1.166.400  
31 312022161137 Nguyễn Hồng Quân 15/05/1998 16CNTT1              1.348.650                 1.348.650  
32 312022161140 Nguyễn Trường Sơn 17/05/1998 16CNTT1              6.567.100                929.500               5.637.600  
33 312022161149 Dương Thị Bích Thu 10/09/1997 16CNTT1              1.287.900                 1.287.900  
34 312022161158 Trương Quang Trọng 29/06/1998 16CNTT1              1.287.900                 1.287.900  
35 312022161160 Phạm Văn 15/10/1998 16CNTT1              1.409.400                 1.409.400  
36 312023151107 Keochoumsy Bounxom 05/02/1979 15CNTT2              1.464.075                 1.464.075  
37 312023151113 Đặng Hữu Hàng 02/12/1997 15CNTT2              1.184.625                 1.184.625  
38 312023151115 Phạm Tấn Hậu 19/10/1997 15CNTT2              1.385.100                 1.385.100  
39 312023151119 Trần Ngọc Hợi 16/07/1996 15CNTT2              1.385.100                 1.385.100  
40 312023151121 Phạm Thị Ngọc Huyền 18/05/1997 15CNTT2              1.263.600                 1.263.600  
41 312023151125 Trần Thị Cẩm Linh 27/09/1997 15CNTT2              3.450.600                 3.450.600  
42 312023151126 Nguyễn Văn Linh 05/09/1997 15CNTT2              1.385.100                 1.385.100  
43 312023151128 Nguyễn Văn Lực 04/11/1996 15CNTT2              1.628.100                 1.628.100  
44 312023151130 Phạm Khánh Minh Mẫn 21/11/1997 15CNTT2              6.099.300                 6.099.300  
45 312023151132 Lê Thái Nghĩa 26/09/1997 15CNTT2              1.385.100                 1.385.100  
46 312023151135 Hoàng Minh Nhật 19/06/1997 15CNTT2              1.263.600                 1.263.600  
47 312023151137 Trần Văn Phúc 13/05/1996 15CNTT2              5.540.400                 5.540.400  
48 312023151161 Nguyễn Thành Tuấn 12/08/1997 15CNTT2              1.670.625                 1.670.625  
49 312023151162 Hồ Trí Viễn 15/08/1997 15CNTT2              1.828.575                 1.828.575  
50 312023161102 Phan Thanh Chí Bảo 25/04/1998 16CNTT2              1.166.400                 1.166.400  
51 312023161119 Huỳnh Kim Lập 30/08/1998 16CNTT2              4.458.100                764.500               3.693.600  
52 312023161122 Mai Huỳnh Lộc 19/11/1998 16CNTT2              1.530.900                 1.530.900  
53 312023161123 Nguyễn Ngọc Minh 12/08/1998 16CNTT2                 984.150                    984.150  
54 312023161141 Đỗ Hữu Tài 07/05/1998 16CNTT2              1.287.900                 1.287.900  
55 312023161144 Huỳnh Quốc Thắng 01/09/1998 16CNTT2              1.105.650                 1.105.650  
56 312023161155 Ngô Minh 01/03/1998 16CNTT2              1.287.900                 1.287.900  
57 312023161160 Nguyễn Đăng Vĩnh 15/11/1998 16CNTT2              6.293.700                 6.293.700  
58 312023161161 Võ Nhật 16/04/1998 16CNTT2              1.348.650                 1.348.650  
59 312024161128 Trần Đình Long 17/11/1998 16CNTT3              1.287.900                 1.287.900  
60 312024161129 Huỳnh Văn Lực 20/04/1998 16CNTT3              1.227.150                 1.227.150  
61 312024161147 Nguyễn Hữu Trọng 05/11/1998 16CNTT3              1.385.100                 1.385.100  
62 312024161156 Bùi Long Tưởng 20/11/1998 16CNTT3              5.448.075             3.498.000               1.950.075  
63 312024161160 Đoàn Hoàng 20/02/1998 16CNTT3              1.488.375                 1.488.375  
64 312024161161 Hà Quang 23/01/1998 16CNTT3              1.549.125                 1.549.125  
65 312045161112 Nguyễn Đình Minh Huy 28/06/1998 16CNTTC              4.167.875             1.100.000               3.067.875  
66 312045161115 Lê Ngọc Huy 21/08/1998 16CNTTC              3.067.875                 3.067.875  
1 313011161129 Phạm Thanh Sơn 06/07/1997 16SVL                 729.000                    729.000  
2 313011161148 Nguyễn Văn Vinh 10/10/1996 16SVL                 729.000                    729.000  
3 313022121134 Thắng 05/02/1994 12CVL                 486.000                    486.000  
4 313022151131 Nguyễn Phạm Thảo Nguyên 08/02/1997 15CVL              6.520.250             5.852.000                  668.250  
5 313022151152 Trần Đình Tơn 14/02/1997 15CVL                 911.250                    911.250  
6 313022161107 Lê Hoài Đức 01/09/1998 16CVL              2.101.950                 2.101.950  
7 313022161116 Huỳnh Thị Bảo Khuyên 01/05/1998 16CVL              1.172.475                 1.172.475  
8 313022161133 Nguyễn Thị Phượng 14/04/1998 16CVL              1.559.975                448.250               1.111.725  
9 313022161137 Huỳnh Ngọc Thạch 01/11/1997 16CVL              1.354.725                 1.354.725  
10 313022161146 Huỳnh Bảo Trân 25/08/1998 16CVL              1.111.725                 1.111.725  
11 313022161152 Nguyễn Tuấn 18/06/1998 16CVL                 807.975                    807.975  
1 314011131142 Mai Tấn Thịnh 11/09/1995 13SHH                 546.750                    546.750  
2 314011151115 Nguyễn Thị Hiền 17/12/1997 15SHH                 972.000                    972.000  
3 314011151152 Sengsa Vath Davanh 23/10/1995 15SHH                 364.500                    364.500  
4 314022141105 Trương Thị Thùy Dương 24/10/1996 14CHP              1.008.450                 1.008.450  
5 314022141113 Ngô Nguyên Khánh 21/03/1996 14CHP              4.296.950             3.410.000                  886.950  
6 314022141129 Nguyễn Thị Minh Tâm 06/11/1996 14CHP              1.129.950                 1.129.950  
7 314022151109 Tiền Hoà Hậu 16/01/1997 15CHP              1.512.675                 1.512.675  
8 314022151111 Đặng Duy Hòa 27/07/1996 15CHP              1.391.175                 1.391.175  
9 314022151112 Nguyễn Thị Thanh Hường 01/09/1997 15CHP              3.268.350                 3.268.350  
10 314022151121 NguyễN Thị Thanh Mỹ 15/12/1997 15CHP              1.755.675                 1.755.675  
11 314022151123 Trần Thị Bích Ngọc 30/04/1997 15CHP              1.573.425                 1.573.425  
12 314022151125 Phạm Hoàng Nhân 21/10/1996 15CHP              1.573.425                 1.573.425  
13 314022151128 Phan Thị Niệm 17/07/1996 15CHP              6.831.425             5.258.000               1.573.425  
14 314022151134 Trịnh Quốc Thành 23/03/1996 15CHP              1.512.675                 1.512.675  
15 314022151138 Nguyễn Hoàng Thiện 25/08/1997 15CHP              1.391.175                 1.391.175  
16 314022151143 Ung Nho Trọng 13/07/1997 15CHP              1.512.675                 1.512.675  
17 314022151145 Võ Việt Tuấn 22/09/1996 15CHP              3.511.350                 3.511.350  
18 314022151156 Đỗ Quốc Việt 16/09/1997 15CHP              9.426.350             6.644.000               2.782.350  
19 314022161102 Trương Ngọc Duy Anh 10/09/1997 16CHP              3.357.950                770.000               2.587.950  
20 314022161106 Đoàn Thị Thanh Cúc 29/09/1998 16CHP              5.175.900                 5.175.900  
21 314022161109 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 20/05/1997 16CHP              1.858.950                 1.858.950  
22 314022161120 Lê Quốc Huy 03/04/1998 16CHP              2.866.975             1.573.000               1.293.975  
23 314022161123 Nguyễn Huy Khánh 02/09/1998 16CHP              4.472.475             3.300.000               1.172.475  
24 314022161130 Trần Huỳnh Nhật Linh 29/06/1998 16CHP              1.293.975                 1.293.975  
25 314022161131 Nguyễn Khánh Linh 12/09/1998 16CHP              1.172.475                 1.172.475  
26 314022161134 Nguyễn Thị Ly Ly 23/12/1998 16CHP              1.111.725                 1.111.725  
27 314022161136 Nguyễn Thành Minh 01/10/1997 16CHP              1.293.975                 1.293.975  
28 314022161137 Phan Thị 29/11/1998 16CHP              1.111.725                 1.111.725  
29 314022161138 Võ Thị Kiều My 04/01/1998 16CHP              1.172.475                 1.172.475  
30 314022161144 Đỗ Hoàng Sang 30/03/1998 16CHP              1.082.975                  32.000               1.050.975  
31 314022161145 Lê Thành Sang 18/05/1997 16CHP              1.111.725                 1.111.725  
32 314022161162 Nguyễn Hà Nhã Trúc 20/06/1998 16CHP              1.105.975                  55.000               1.050.975  
33 314022161163 Trần Mạnh Tuấn 12/04/1998 16CHP              4.885.225             3.652.000               1.233.225  
34 314033141146 Lê Hoàng Thắng 01/03/1993 14CHD              6.637.700             4.961.000               1.676.700  
35 314033151107 Lương Văn Đạt 29/06/1997 15CHD1              1.391.175                 1.391.175  
36 314033151111 Hồ Ngọc Minh Hải 20/03/1996 15CHD1            11.147.675             9.416.300               1.731.375  
37 314033151115 Nguyễn Xuân Hảo 24/02/1997 15CHD1              1.549.125                 1.549.125  
38 314033151151 Hồ Thị Kim Trúc 07/09/1997 15CHD1              1.670.625                 1.670.625  
39 314033151153 Nguyễn Văn Tứ 21/01/1996 15CHD1              1.549.125                 1.549.125  
40 314034151101 Phan Thị Ái 24/06/1997 15CHD2              1.549.125                 1.549.125  
41 314034151104 Nguyễn Văn Công 10/07/1997 15CHD2              1.032.750                 1.032.750  
42 314034151115 Mai Nhật Hoàng 04/06/1997 15CHD2              1.488.375                 1.488.375  
43 314034151117 Hồ Vĩnh Huân 03/11/1994 15CHD2              1.427.625                 1.427.625  
44 314034151132 Đinh Thị Ngọc Tài 20/01/1997 15CHD2              9.110.375             7.439.750               1.670.625  
45 314034151135 Nguyễn Hữu Thắng 07/05/1997 15CHD2              1.427.625                 1.427.625  
46 314043161102 Trần Đình Gia Bảo 01/09/1997 16CQM              1.293.975                 1.293.975  
47 314043161136 Đinh Thị Thanh Phượng 08/08/1998 16CQM              1.233.225                 1.233.225  
48 314043161144 Huỳnh Văn Thanh 11/10/1998 16CQM              5.259.225             4.026.000               1.233.225  
49 314043161145 Nguyễn Thị Cẩm Thanh 04/10/1998 16CQM              1.111.725                 1.111.725  
50 314043161152 Phạm Thị Thủy Tiên 25/09/1998 16CQM              1.597.725                 1.597.725  
51 314043161154 Võ Thị Huyền Trâm 29/11/1998 16CQM              1.354.725                 1.354.725  
52 314043161169 Trần Minh Vương 04/09/1998 16CQM              1.658.475                 1.658.475  
53 314045151101 Phạm Thị Ngọc Ánh 01/01/1997 15CQM              2.296.350                 2.296.350  
54 314045151109 Trịnh Văn Đức 02/08/1997 15CQM              1.451.925                 1.451.925  
55 314045151112 Võ Thị Hồng 18/10/1997 15CQM              1.208.925                 1.208.925  
56 314045151119 Đặng Minh Hiếu 25/09/1997 15CQM              1.208.925                 1.208.925  
57 314045151121 Ngụy Như Hoàng 17/02/1996 15CQM              3.146.850                 3.146.850  
58 314045151122 Đặng Thị Ánh Hồng 03/04/1997 15CQM              2.296.350                 2.296.350  
59 314045151126 Lê Thanh Huy 17/08/1997 15CQM              1.026.675                 1.026.675  
60 314045151127 Nguyễn Phước Huỳnh 01/06/1997 15CQM              1.208.925                 1.208.925  
61 314045151130 Lê Trọng Khiêm 09/01/1997 15CQM              1.148.175                 1.148.175  
62 314045151131 Trần Khuê 08/10/1997 15CQM              1.512.675                 1.512.675  
63 314045151134 Nguyễn Hoàng Linh 30/08/1997 15CQM              1.330.425                 1.330.425  
64 314045151138 Nguyễn Thị 19/01/1996 15CQM              1.148.175                 1.148.175  
65 314045151141 Đỗ Nguyễn Ý Nguyên 25/03/1996 15CQM              1.148.175                 1.148.175  
66 314045151143 Bùi Thị Thanh Nhàn 25/06/1997 15CQM              1.208.925                 1.208.925  
67 314045151145 Huỳnh Nguyên Tấn Nhựt 06/05/1997 15CQM              1.391.175                 1.391.175  
68 314045151150 Vũ Phan Quang 28/08/1997 15CQM              1.634.175                 1.634.175  
69 314045151155 Mai Thanh Tài 22/05/1995 15CQM              1.208.925                 1.208.925  
70 314045151158 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/01/1997 15CQM              1.208.925                 1.208.925  
71 314045151161 Đặng Thị Cẩm Thi 22/11/1997 15CQM              1.816.425                 1.816.425  
72 314045151162 Lương Gia Thịnh 07/08/1996 15CQM              1.512.675                 1.512.675  
73 314045151167 Dương Văn Tỉnh 10/01/1995 15CQM              1.391.175                 1.391.175  
74 314045151170 Huỳnh Thanh Tùng 01/09/1997 15CQM              1.512.675                 1.512.675  
75 314045151172 Lê Nguyễn Thảo Uyên 05/09/1997 15CQM              2.296.350                 2.296.350  
76 314045151173 Khenmanesone Da Vandone 18/11/1993 15CQM              1.634.175                 1.634.175  
77 314045151178 Trần Vũ Hải Yến 25/01/1997 15CQM              1.087.425                 1.087.425  
78 314054161112 Lê Đăng Trường Giang 02/04/1997 16CHDE              3.686.725             2.332.000               1.354.725  
79 314054161122 Đồng Sĩ Hoàng 12/06/1998 16CHDE              1.415.475                 1.415.475  
80 314056151104 Lê Thị Thái Bình 28/09/1997 15CHDE              1.549.125                 1.549.125  
81 314056151112 Trần Phước Hanh 08/04/1997 15CHDE              1.549.125                 1.549.125  
82 314056151128 Nguyễn Thị Huỳnh Phương 13/07/1997 15CHDE              6.196.500                 6.196.500  
83 314056151141 Nguyễn Tấn Trung 30/01/1993 15CHDE              1.549.125                 1.549.125  
84 314056151142 Hoàng Anh Tuấn 06/09/1996 15CHDE              1.871.100                 1.871.100  
85 314056151144 Lê Thị Hồng Vân 03/11/1997 15CHDE              6.682.500                 6.682.500  
1 315011141111 Nguyễn Thị Hằng 23/02/1996 14SS                 486.000                    486.000  
2 315011141132 Nguyễn Thị Minh Ngân 20/04/1996 14SS                 868.725                    868.725  
3 315032131115 Hồ Văn Khưn 01/05/1993 13CTM                 941.625                    941.625  
4 315032141124 Lê Nguyễn Ngọc Linh 10/07/1995 14CTM            19.022.450           18.184.100                  838.350  
5 315032151110 Phạm Thị Hạnh 11/07/1997 15CTM              1.312.200                 1.312.200  
6 315032151113 Nguyễn Vĩnh Hiển 30/12/1995 15CTM            15.038.350           13.786.900               1.251.450  
7 315032151116 Phùng Thị Thu Hiếu 28/11/1997 15CTM              1.190.700                 1.190.700  
8 315032151117 Lê Thị Minh Hiếu 16/07/1997 15CTM              1.190.700                 1.190.700  
9 315032151120 Kotmany Khamla 12/06/1996 15CTM              3.628.925             2.420.000               1.208.925  
10 315032151122 Hồ Văn Lai 10/05/1996 15CTM              1.433.700                 1.433.700  
11 315032151127 Nguyễn Tăng Lộc 12/03/1997 15CTM              1.451.925                 1.451.925  
12 315032151129 Ngô Thanh 02/07/1997 15CTM              1.433.700                 1.433.700  
13 315032151135 Bùi Đông Nhật 07/01/1996 15CTM              7.001.175             5.610.000               1.391.175  
14 315032151142 Souvannasy Phanomphone 29/07/1997 15CTM              1.972.200                660.000               1.312.200  
15 315032151143 Lê Văn Phụng 31/07/1997 15CTM              2.624.400                 2.624.400  
16 315032151159 Nguyễn Thị Thanh Thùy 04/10/1997 15CTM              1.615.950                 1.615.950  
17 315032151160 Lê Hoàng Toàn 19/05/1996 15CTM              2.624.400                 2.624.400  
18 315032151163 Nguyễn Khánh Triều 01/06/1997 15CTM              1.087.425                 1.087.425  
19 315032151164 Lê Thị Tuyết Trinh 17/12/1997 15CTM              1.555.200                 1.555.200  
20 315032151174 Văn Thị Kiều Vy 14/04/1997 15CTM                 868.725                    868.725  
21 315032151175 Nguyễn Thị Sương 12/06/1996 15CTM              3.110.400                 3.110.400  
22 315032161104 Trần Thị Ngọc Bích 27/06/1997 16CTM              1.172.475                 1.172.475  
23 315032161107 Phan Thị Thùy Duyên 18/02/1998 16CTM              1.172.475                 1.172.475  
24 315032161116 Nguyễn Thị Ly Linh 23/12/1998 16CTM              1.415.475                 1.415.475  
25 315032161138 Nguyễn Thị Thư 02/12/1997 16CTM              1.415.475                 1.415.475  
26 315043131104 Lê Văn Cảnh 16/06/1995 13CNSH                 315.900                    315.900  
27 315043131139 Nguyễn Ngọc Thương 26/12/1995 13CNSH                 437.400                    437.400  
28 315043141137 Trần Thị Phụng 09/11/1996 14CNSH              1.555.200                 1.555.200  
29 315043141161 Nguyễn Đức Hoàng Vỹ 28/04/1996 14CNSH              4.694.900             4.136.000                  558.900  
30 315043151121 Nguyễn Ngọc Ly Huyền 25/05/1996 15CNSH              1.385.100                 1.385.100  
31 315043161110 Trần Thị Thùy Dung 16/10/1998 16CNSH              1.287.900                 1.287.900  
32 315043161114 Đặng Thị Ngọc 02/02/1998 16CNSH              1.227.150                 1.227.150  
33 315043161121 Nguyễn Thị Khánh 30/04/1998 16CNSH              1.312.200                 1.312.200  
34 315043161140 Lê Tấn Quang 16/04/1998 16CNSH                 923.400                    923.400  
35 315043161149 Đồng Thị Thu Thảo 11/11/1998 16CNSH              4.908.600                 4.908.600  
36 315043161161 Lê Quang Trường 16/04/1998 16CNSH              1.348.650                 1.348.650  
37 315043161167 Nguyễn Thị Tinh Vi 30/08/1997 16CNSH              1.348.650                 1.348.650  
38 315043161169 Lê Đăng Tuấn 19/03/1998 16CNSH              1.069.200                 1.069.200  
1 316011131144 Douangmala Phimmasone 22/12/1995 13SGC                 412.000                    412.000  
2 316011151113 Đinh Thị Hường 20/11/1997 15SGC                 824.000                    824.000  
3 316011151114 Đỗ Nguyễn Đăng Khoa 09/01/1997 15SGC                 824.000                    824.000  
4 316011151127 Phomsamouth Sisouphanh 10/06/1992 15SGC                 372.000                372.000                             -  
5 316011151136 Nguyễn Văn Thời 06/10/1996 15SGC                 618.000                    618.000  
6 316042161137 Nguyễn Thị Lan Vy 11/03/1998 16SAN                 618.000                    618.000  
1 317011131160 Phạm Văn 01/06/1992 13SNV                 257.500                    257.500  
2 317011141158 Võ Thị Thanh Tuyền 19/02/1995 14SNV                 558.000                558.000                             -  
3 317011151128 Huỳnh Ngọc Nghĩa 16/04/1997 15SNV                 618.000                    618.000  
4 317022131109 Phạm Thị Linh Giang 12/07/1995 13CVH                 824.000                    824.000  
5 317022141103 Nguyễn Thị Minh Châu 28/04/1995 14CVH1              1.030.000                 1.030.000  
6 317022141116 Trương Lê Ngọc Khanh 16/04/1995 14CVH1              1.648.000                 1.648.000  
7 317022141138 Nguyễn Thị Bích Thủy 03/11/1995 14CVH1              2.369.000                 2.369.000  
8 317022151101 Võ Huỳnh Thị Ánh 24/02/1997 15CVH1              1.030.000                 1.030.000  
9 317022151109 Võ Thị Minh Hải 14/04/1997 15CVH1              1.133.000                 1.133.000  
10 317022151112 Nguyễn Thị Út Hiền 28/02/1997 15CVH1              2.266.000                 2.266.000  
11 317022151114 Trần Thị Hoa 28/01/1997 15CVH1              1.030.000                 1.030.000  
12 317022151115 Trần Thị Thu Hồng 17/01/1997 15CVH1                 978.500                    978.500  
13 317022151116 Nguyễn Thúy Hồng 25/10/1997 15CVH1              1.236.000                 1.236.000  
14 317022151117 Trần Thị Thanh Hương 01/07/1997 15CVH1              1.236.000                 1.236.000  
15 317022151123 Lê Thị Hoài Linh 01/04/1997 15CVH1              1.287.500                 1.287.500  
16 317022151125 Đàm Dương Phương Loan 13/06/1997 15CVH1              1.596.500                 1.596.500  
17 317022151127 Phan Hoàng Mỹ 02/09/1997 15CVH1                 927.000                    927.000  
18 317022151137 Nguyễn Đỗ Ngàn Phương 13/10/1996 15CVH1                 772.500                    772.500  
19 317022151140 Lê Khánh Quỳnh 09/10/1996 15CVH1              2.060.000                 2.060.000  
20 317022151145 Trần Thị Thu Thảo 17/01/1997 15CVH1                 978.500                    978.500  
21 317022151148 Mai Văn Thuận 05/01/1997 15CVH1              1.236.000                 1.236.000  
22 317022151151 Nguyễn Thị Thủy Tiên 17/07/1997 15CVH1                 978.500                    978.500  
23 317022151159 Nguyễn Thị Kim Yến 27/11/1997 15CVH1              1.854.000                 1.854.000  
24 317022161102 Nguyễn Thị Hoàng Anh 20/10/1998 16CVH              1.081.500                 1.081.500  
25 317022161107 Lê Thị Duyên 02/07/1997 16CVH              1.081.500                 1.081.500  
26 317022161131 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15/01/1998 16CVH              1.081.500                 1.081.500  
27 317022161135 Trần Anh Thư 21/06/1998 16CVH              1.133.000                 1.133.000  
28 317022161146 Nguyễn Thị Nhã Uyên 24/11/1996 16CVH              1.081.500                 1.081.500  
29 317022161148 Võ Trần Nhật Vy 01/09/1998 16CVH              1.081.500                 1.081.500  
30 317023141120 Nguyễn Thị Diễm My 18/05/1996 14CVH2              1.184.500                 1.184.500  
31 317023141130 Nguyễn Thị Thu Thảo 03/07/1996 14CVH2              1.390.500                 1.390.500  
32 317023141132 Ngô Kiều Như Thảo 14/01/1996 14CVH2                 721.000                    721.000  
33 317023141147 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 17/10/1996 14CVH2                 978.500                    978.500  
34 317023151101 Đỗ Thị Xuân Ánh 24/05/1997 15CVH2              8.156.260             7.229.260                  927.000  
35 317023151104 Huỳnh Trần Duy 15/01/1996 15CVH2              1.287.500                 1.287.500  
36 317023151107 Nguyễn Thị Khánh 26/12/1997 15CVH2              1.030.000                 1.030.000  
37 317023151111 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hiền 10/03/1997 15CVH2              1.236.000                 1.236.000  
38 317023151113 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hòa 10/03/1997 15CVH2              1.236.000                 1.236.000  
39 317023151115 Huỳnh Thị Nhật Hoàng 12/07/1997 15CVH2              5.050.000                930.000               4.120.000  
40 317023151117 Bùi Thị Huế 25/08/1997 15CVH2              4.120.000                 4.120.000  
41 317023151121 Trần Thị Mỹ Lan 01/01/1996 15CVH2              4.326.000                 4.326.000  
42 317023151129 Lương Thị Nghĩa 20/07/1995 15CVH2              1.081.500                 1.081.500  
43 317023151130 Phạm Thị Thanh Nhẫn 13/08/1997 15CVH2              1.081.500                 1.081.500  
44 317023151133 Nguyễn Thị Hoài Phi 01/05/1997 15CVH2              1.030.000                 1.030.000  
45 317023151139 Nguyễn Tài 07/02/1997 15CVH2              3.437.000             2.510.000                  927.000  
46 317023151142 Lê Thị Thao 26/03/1997 15CVH2              2.060.000                 2.060.000  
47 317023151146 Nguyễn Thị Anh Thư 28/12/1997 15CVH2              2.266.000                 2.266.000  
48 317023151149 Trương Thị Thanh Thủy 20/07/1997 15CVH2              2.266.000                 2.266.000  
49 317023151153 Nguyễn Thị Phương Uyên 10/12/1997 15CVH2              2.575.000                 2.575.000  
50 317023151155 Lê Đình Vương 25/01/1997 15CVH2                 721.000                    721.000  
51 317033131116 Nguyễn Văn Hậu 06/05/1995 13CVHH                 412.000                    412.000  
52 317033131118 Thái Thị Hoà 08/03/1995 13CVHH                 852.000                697.500                  154.500  
53 317033161107 Dương Thị 01/11/1998 16CVHH              1.030.000                 1.030.000  
54 317033161108 Hun Văn Dinh 24/10/1998 16CVHH                 927.000                    927.000  
55 317033161113 Nguyễn Bảo Hiền 15/08/1998 16CVHH              6.293.800             5.263.800               1.030.000  
56 317033161122 Đặng Hoàng Nam 02/02/1995 16CVHH              1.133.000                 1.133.000  
57 317033161127 Đào Thị Quỳnh Như 26/12/1998 16CVHH              3.820.000             2.790.000               1.030.000  
58 317033161135 Hoàng Nhật Tiên 16/03/1998 16CVHH              1.030.000                 1.030.000  
59 317033161137 Hồ Thị Bích Trân 12/03/1998 16CVHH              1.030.000                 1.030.000  
60 317034151101 Nguyễn Thị Hoàng Anh 28/07/1997 15CVHH              1.030.000                 1.030.000  
61 317034151107 Trần Thị Mỹ Diễm 31/08/1997 15CVHH              1.236.000                 1.236.000  
62 317034151112 Nguyễn Đình Mỹ Duyên 10/09/1997 15CVHH              1.133.000                 1.133.000  
63 317034151113 Nguyễn Thị Ngọc Đào 15/10/1996 15CVHH              1.184.500                 1.184.500  
64 317034151125 Trần Thị Thu Hương 12/05/1997 15CVHH              1.854.000                 1.854.000  
65 317034151135 Lê Quang Nghĩa 06/08/1995 15CVHH              1.184.500                 1.184.500  
66 317034151136 Lê Thị Kim Nguyên 25/03/1997 15CVHH              1.133.000                 1.133.000  
67 317034151137 Trần Ngọc Thiên Nhi 07/07/1997 15CVHH              7.766.000             6.324.000               1.442.000  
68 317034151144 Nguyễn Văn Quân 09/08/1996 15CVHH              4.738.000                 4.738.000  
69 317034151147 Lê Đại Thắng 09/08/1997 15CVHH              4.532.000                 4.532.000  
70 317034151148 Nguyễn Trương Bảo Thanh 24/10/1997 15CVHH                 566.500                    566.500  
71 317034151149 Trần Trương Như Thảo 06/02/1997 15CVHH              1.030.000                 1.030.000  
72 317034151159 Phạm Thị Thanh Tuyền 09/03/1997 15CVHH              1.030.000                 1.030.000  
73 317034151162 Huỳnh Thanh Thảo Vi 12/07/1997 15CVHH              1.339.000                 1.339.000  
74 317044131161 Thái Văn Toàn 20/09/1995 13CBC            11.724.300           11.621.300                  103.000  
75 317044161105 Trần Linh Chi 16/07/1998 16CBC1              1.030.000                 1.030.000  
76 317044161119 Vũ Văn Hoàng 17/09/1997 16CBC1              1.663.450                 1.663.450  
77 317045151103 Trịnh Quốc Thái Bình 20/05/1997 15CBC1              5.397.200                 5.397.200  
78 317045151112 Tô Hoàng Hiệp 27/07/1997 15CBC1              1.091.800                 1.091.800  
79 317045151113 Ngô Thị Quỳnh Hoa 27/02/1997 15CBC1                 921.850                    921.850  
80 317045151122 Nguyễn Thị Ly 10/06/1997 15CBC1              2.389.600                 2.389.600  
81 317045151129 Dương Vũ Hảo Nhi 06/04/1997 15CBC1              1.091.800                 1.091.800  
82 317045151130 Phan Thị Quỳnh Như 20/07/1997 15CBC1              1.246.300                 1.246.300  
83 317045151132 Bùi Thị Trinh Nữ 17/02/1997 15CBC1              1.091.800                 1.091.800  
84 317045151134 Nguyễn Thị Thảo Phương 24/05/1997 15CBC1              1.040.300                 1.040.300  
85 317045151149 Nguyễn Trịnh Nam Trân 28/01/1997 15CBC1              1.246.300                 1.246.300  
86 317045151157 Lê Thị Thúy Vi 09/07/1997 15CBC1              1.349.300                 1.349.300  
87 317045151159 Trương Nguyễn Tường Vy 04/08/1997 15CBC1              1.024.850                 1.024.850  
88 317045161101 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 06/02/1998 16CBC2              1.287.500                 1.287.500  
89 317045161119 Ngô Thị Huê 07/08/1998 16CBC2              1.045.450                 1.045.450  
90 317045161129 Vũ Thị Yến Nhi 03/07/1996 16CBC2                 824.000                    824.000  
91 317045161132 Hồ Thị Phương 02/10/1997 16CBC2              1.030.000                 1.030.000  
92 317045161138 Phạm Thị Ngàn Thương 02/06/1998 16CBC2              4.770.000             3.534.000               1.236.000  
93 317046141104 Phạm Doãn Cường 11/04/1996 14CBC2              9.225.200             8.421.800                  803.400  
94 317046151103 Dương Thị Minh Châu 21/02/1997 15CBC2              1.246.300                 1.246.300  
95 317046151104 Trần Minh Chiến 08/09/1997 15CBC2              1.246.300                 1.246.300  
96 317046151108 Nguyễn Thị Thảo Giang 12/04/1997 15CBC2                 937.300                    937.300  
97 317046151110 Trần Thị Hằng 05/05/1996 15CBC2              1.246.300                 1.246.300  
98 317046151111 Phan Trương Thúy Hiền 15/03/1997 15CBC2              1.040.300                 1.040.300  
99 317046151114 Nguyễn Ngọc Hoàng 17/09/1996 15CBC2              1.040.300                 1.040.300  
100 317046151115 Bùi Trần Khoa Huân 01/01/1996 15CBC2              3.955.200                 3.955.200  
101 317046151119 Nguyễn Thị Linh 21/02/1997 15CBC2              1.040.300                 1.040.300  
102 317046151121 Bùi Thị Khánh Ly 02/09/1997 15CBC2              1.091.800                 1.091.800  
103 317046151123 Nguyễn Thị Mỹ 22/12/1997 15CBC2              1.143.300                 1.143.300  
104 317046151124 Trần Thị Trà My 02/02/1997 15CBC2              2.286.600                 2.286.600  
105 317046151125 Lê Hoàng Nam 12/01/1997 15CBC2              1.452.300                 1.452.300  
106 317046151126 Lê Thị Ngà 15/06/1996 15CBC2              1.349.300                 1.349.300  
107 317046151128 Lê Thị Minh Nguyệt 16/06/1997 15CBC2              1.143.300                 1.143.300  
108 317046151131 Phan Thị Hồng Nhung 26/06/1997 15CBC2              1.076.350                 1.076.350  
109 317046151132 Nguyễn Cao Phận 20/08/1997 15CBC2              2.523.500                 2.523.500  
110 317046151135 Lê Phú Quý 24/12/1997 15CBC2                 988.800                    988.800  
111 317046151136 Nguyễn Thị Tường Quyên 19/03/1997 15CBC2              1.246.300                 1.246.300  
112 317046151137 Lê Thị Thu Sương 26/03/1997 15CBC2              1.091.800                 1.091.800  
113 317046151138 Lê Văn Tâm 18/09/1997 15CBC2                 988.800                    988.800  
114 317046151139 Châu Ngọc Thành 27/09/1997 15CBC2              1.143.300                 1.143.300  
115 317046151149 Đinh Thị Kiều Trang 23/08/1997 15CBC2              1.091.800                 1.091.800  
116 317046151150 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/04/1997 15CBC2              1.143.300                 1.143.300  
1 318011141101 Trần Minh Anh 08/04/1996 14SLS                 558.000                558.000                             -  
2 318011141108 Lý Trần Cương 12/02/1991 14SLS              1.302.000             1.302.000                             -  
3 318011141119 Xa Văn Hòa 05/10/1995 14SLS                 412.000                    412.000  
4 318022141101 Trần Thị Phương An 03/02/1995 14CVNH                 824.000                    824.000  
5 318022141103 Nguyễn Ngọc Quốc Bảo 28/03/1996 14CVNH              1.854.000                 1.854.000  
6 318022141108 Dương Ngọc Khánh Dung 09/10/1996 14CVNH                 721.000                    721.000  
7 318022141112 Bùi Anh Đức 15/09/1995 14CVNH              6.976.800             6.049.800                  927.000  
8 318022141115 Trương Thị Mỹ Hằng 05/12/1996 14CVNH              1.236.000                 1.236.000  
9 318022141116 Nguyễn Thị Hằng 05/02/1996 14CVNH              1.339.000                 1.339.000  
10 318022141120 Trần Thị Thanh Kiều 01/01/1996 14CVNH                 978.500                    978.500  
11 318022141125 Bùi Thị Hiền Lương 20/11/1996 14CVNH                 875.500                    875.500  
12 318022141132 Võ Thị Thùy Nga 15/02/1996 14CVNH              5.236.000             4.000.000               1.236.000  
13 318022141135 Trần Thị Nhi 28/01/1996 14CVNH                 927.000                    927.000  
14 318022141137 Nguyễn Sô Ny 25/08/1995 14CVNH              1.030.000                 1.030.000  
15 318022141139 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 29/10/1996 14CVNH                 824.000                    824.000  
16 318022141141 Dương Thị Thanh Phương 26/06/1995 14CVNH                 824.000                    824.000  
17 318022141144 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 12/11/1996 14CVNH              2.266.000                 2.266.000  
18 318022141145 Nguyễn Trúc Diễm Quỳnh 22/06/1996 14CVNH              7.059.600             6.029.600               1.030.000  
19 318022141146 Phạm Tài 20/06/1996 14CVNH                 927.000                    927.000  
20 318022141151 Nguyễn Quang Thưởng 14/07/1996 14CVNH                 927.000                    927.000  
21 318022141157 Đoàn Ngọc Uyên Thy 14/03/1996 14CVNH                 721.000                    721.000  
22 318022141162 Phạm Thị Thùy Trang 16/10/1996 14CVNH              2.379.900             1.143.900               1.236.000  
23 318022141167 Đặng Công Hoàng Việt 08/10/1996 14CVNH              1.030.000                 1.030.000  
24 318022141172 Nguyễn Thị Nhật Yến 04/10/1996 14CVNH              1.184.500                 1.184.500  
25 318022151119 Lê Thị Hạ 16/07/1996 15CVNH                 942.450                    942.450  
26 318022151120 Nguyễn Văn Hải 26/03/1996 15CVNH              1.045.450                 1.045.450  
27 318022151121 Phùng Trường Hân 02/01/1996 15CVNH                 993.950                    993.950  
28 318022151124 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 06/02/1997 15CVNH                 942.450                    942.450  
29 318022151132 Lê Nguyễn Thụy Như Huyền 01/12/1997 15CVNH              3.769.800                 3.769.800  
30 318022151140 Lê Thị Yến Mi 28/06/1996 15CVNH                 942.450                    942.450  
31 318022151146 Nguyễn Thị Như Ngọc 12/01/1996 15CVNH                 942.450                    942.450  
32 318022151159 Phan Trần Ngọc Thanh 05/01/1997 15CVNH              3.769.800                 3.769.800  
33 318022151167 Phạm Thị Ngọc Trâm 28/06/1997 15CVNH              1.884.900                 1.884.900  
34 318022151169 Trần Tuyết Trâm 25/03/1997 15CVNH              1.354.450                 1.354.450  
35 318022151174 Lê Thị 06/03/1997 15CVNH                 942.450                    942.450  
36 318022151175 Lê Thị 18/12/1997 15CVNH              1.354.450                 1.354.450  
37 318022161157 Phan Thị Minh Thương 03/07/1998 16CVNH              1.957.000                 1.957.000  
38 318053151101 Nguyễn Duy Việt Anh 14/03/1997 15CLS              1.081.500                 1.081.500  
39 318053151106 Đào Nguyên Đạt 18/11/1997 15CLS              1.081.500                 1.081.500  
40 318053151107 Bùi Mai Hạ 02/05/1997 15CLS              1.081.500                 1.081.500  
41 318053151110 Trương Thị Vân Hằng 04/03/1997 15CLS                 978.500                    978.500  
42 318053151114 Lê Thị Như Hoa 24/05/1997 15CLS                 463.500                    463.500  
43 318053151116 Đặng Duy Hùng 21/12/1996 15CLS              1.030.000                 1.030.000  
44 318053151121 Hồ Thị Ánh Lài 20/12/1997 15CLS              1.030.000                 1.030.000  
45 318053151126 Phạm Hưng Nam 10/12/1996 15CLS              1.287.950                618.450                  669.500  
46 318053151130 Trần Thị Yến Nhi 04/06/1997 15CLS              1.030.000                 1.030.000  
47 318053151136 Huỳnh Thị Minh Sương 01/12/1997 15CLS              1.442.000                 1.442.000  
48 318053151141 Trần Thị Kim Thủy 06/04/1997 15CLS              1.081.500                 1.081.500  
49 318053151150 Trương Công Khoa 06/10/1997 15CLS              1.184.500                 1.184.500  
1 319011151132 Trần Thị Thanh Nhuần 15/10/1997 15SDL                 618.000                    618.000  
2 319032141133 Trần Thị Thương 24/01/1997 14CDMT              1.093.500                 1.093.500  
3 319032151107 Đoàn Văn Đạo 01/01/1996 15CDMT              1.336.500                 1.336.500  
4 319032151132 Nguyễn Trần Phúc 01/03/1997 15CDMT              1.458.000                 1.458.000  
5 319032151133 Nguyễn Thị Hoài Phương 14/03/1997 15CDMT              6.748.500             5.412.000               1.336.500  
6 319032151141 Hà Phước Thọ 13/06/1997 15CDMT              1.701.000                 1.701.000  
7 319032151150 Thái Trung Tuấn 06/02/1997 15CDMT              1.397.250                 1.397.250  
8 319032151156 Lê Thị Tường Vân 22/10/1997 15CDMT              1.458.000                 1.458.000  
9 319032151158 Lý Văn 07/04/1997 15CDMT              1.215.000                 1.215.000  
10 319042161122 Nguyễn Vân Thanh 22/06/1998 16CDDL                 978.500                    978.500  
11 319043131146 Lê Văn Tưởng 06/07/1994 13CDDL                 818.850                    818.850  
12 319043151114 Dương Phan Phương Giang 15/06/1997 15CDDL              1.266.900                 1.266.900  
1 320021141150 Nguyễn Phước Tuyển 20/11/1995 14CTL              1.009.400                 1.009.400  
2 320021151107 Nguyễn Thành Công 25/07/1997 15CTL              1.009.400                 1.009.400  
3 320021151113 Nguyễn Thị Lệ Giang 20/11/1996 15CTL              1.318.400                 1.318.400  
4 320021151121 Y Huyết 21/04/1997 15CTL              5.022.700             3.961.800               1.060.900  
5 320021151130 Chu Thị Hằng Nga 06/11/1997 15CTL              1.060.900                 1.060.900  
6 320021151134 Dương Huỳnh Nhi 25/02/1997 15CTL              4.655.600                 4.655.600  
7 320021151145 Đặng Thị Thu Thảo 28/02/1997 15CTL              2.327.800                 2.327.800  
8 320021151159 Ngô Văn Trúc 10/11/1997 15CTL              1.266.900                 1.266.900  
9 320021161114 Nguyễn Văn Khoa 02/09/1996 16CTL              3.515.300             2.845.800                  669.500  
10 320021161129 Lê Hoàng Nhi 01/04/1998 16CTL              1.709.800                 1.709.800  
11 320021161133 Nguyễn Văn Phước 14/12/1997 16CTL              1.112.400                 1.112.400  
12 320021161162 Trần Thị Thế Y 13/10/1996 16CTL              1.215.400                 1.215.400  
13 320032141125 Nguyễn Văn Khánh 01/01/1996 14CTXH              1.442.000                 1.442.000  
14 320032151101 Pơ Loong Bưu 22/12/1997 15CTXH              1.385.350                 1.385.350  
15 320032151105 Lê Văn Dũng 19/04/1996 15CTXH              1.282.350                 1.282.350  
16 320032151109 Nguyễn Thị Kiều Duyên 22/01/1997 15CTXH                 818.850                    818.850  
17 320032151123 Alăng Hồng Lan 15/05/1997 15CTXH              1.282.350                 1.282.350  
18 320032151131 Bùi Đình Long 03/10/1997 15CTXH              5.661.950             4.482.600               1.179.350  
19 320032151146 A Nổ 02/12/1995 15CTXH              1.385.350                 1.385.350  
20 320032151149 Phạm Hồng Phước 17/07/1997 15CTXH              1.179.350                 1.179.350  
21 320032151173 A Lá 07/09/1996 15CTXH              1.488.350                 1.488.350  
22 320032161104 Trần Thị Mỷ Duyên 14/09/1998 16CTXH              1.030.000                 1.030.000  
23 320032161105 Phạm Thị Ái Đông 16/06/1998 16CTXH              1.030.000                 1.030.000  
24 320032161112 Nguyễn Trần Thị Huệ 05/04/1997 16CTXH              4.120.000                 4.120.000  
25 320032161117 Phan Thị Diểm Khương 25/08/1998 16CTXH                 927.000                    927.000  
26 320032161118 Trần Thị Hồng Lan 01/11/1998 16CTXH              1.030.000                 1.030.000  
27 320032161121 Nguyễn Thị Bích Liên 20/05/1998 16CTXH              3.708.000                 3.708.000  
28 320032161124 Phạm Thị Diệu Ly 10/02/1997 16CTXH              1.030.000                 1.030.000  
29 320032161130 Võ Thị Nhân Sâm 18/12/1997 16CTXH              2.060.000                 2.060.000  
30 320032161136 Đào Thị Thu Thuyền 23/01/1998 16CTXH              1.030.000                 1.030.000  
1 321023131101 Phùng Thị Lan Anh 01/10/1995 13SMN1                 679.800                    679.800  
2 321024131162 Ngô Thị Tường Vy 25/10/1994 13SMN2              1.354.000             1.251.000                  103.000  


Tải thông báo Tại đây

Tải danh sách Tại đây

Tác giả bài viết: Phòng CTSV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3841323 (line 106)
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562