20:52 EDT Thứ bảy, 19/08/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo mới

Thông báo Quyết định v/v xét chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy, năm học 2014-2015

Thứ tư - 08/10/2014 06:05
Thông báo Quyết định v/v xét chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy, năm học 2014-2015

Thông báo Quyết định v/v xét chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy, năm học 2014-2015

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ ... Căn cứ hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí của sinh viên; Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
THEO NGHỊ ĐỊNH 74/2013/NĐ-CP NGÀY 15/07/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
NĂM HỌC 2014-2015


S Họ và tên Phái Ngày sinh Hộ khẩu trước khi đi học TÊN Tên Khoa Khóa Đối tượng Chế độ
TT Sinh viên LỚP ngành học   Tuyển sinh Miễn, giảm Miễn, giảm
1 311032111109 Phạm Thị Hiền 1 21/11/1992  Liên Chiểu, Đà Nẵng 11CTUD1 Toán ứng dụng Toán 2011 CTB2/4 100%
2 311032111143 Lương Thị Lượm 1 30/01/1993  Núi Thành, Quảng Nam 11CTUD1 Toán ứng dụng Toán 2011 CTB4/4 100%
3 311032111144 Nguyễn Thị Khánh Ly 1 10/12/1993  Thanh Khê, Đà Nẵng 11CTUD1 Toán ứng dụng Toán 2011 CNTB4/4 100%
4 311033111152 Lê Thị Tuyên 1 22/08/1993  Điện Bàn, Quảng Nam 11CTUD2 Toán ứng dụng Toán 2011 CNTB4/4 100%
5 312022111106 Trần Tiến Đạt 0 15/11/1992  Thanh Khê, Đà Nẵng 11CNTT1 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CNTB3/4 100%
6 312022111116 Ngô Nhật Huy 0 17/06/1992 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 11CNTT1 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CTB4/4 100%
7 312022111125 Nguyễn Thị Phượng 1 01/09/1993  Duy Xuyên, Quảng Nam 11CNTT1 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 K/Tật-Nghèo 100%
8 312022111132 Phạm Đức Thi 0 03/03/1993 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 11CNTT1 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CTB3/4 100%
9 312022111165 Nguyễn Thị Tường Vi 1 08/06/1993 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 11CNTT1 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CTB4/4 100%
10 312023111145 Võ Thị Quý 1 19/06/1992  Đô Lương, Nghệ An 11CNTT2 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CTB4/4 100%
11 312024111146 Võ Thị Trường Quyền 1 29/01/1992  Đại Lộc, Quảng Nam 11CNTT3 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CNTB4/4 100%
12 312024111163 Lê Thị Ty 1 25/03/1992 Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 11CNTT3 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CNTB3/4 100%
13 314022111118 Lê Minh Hiền 1 01/06/1993  Thanh Khê, Đà Nẵng 11CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2011 CBB2/3 100%
14 314022111119 Nguyễn Thị Thu Hiền 1 19/05/1993  Hải Châu, Đà Nẵng 11CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2011 CTB4/4 100%
15 314022111137 Đỗ Ngọc Nam 0 19/05/1992  Thăng Bình, Quảng Nam 11CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2011 CTB3/4 100%
16 314022111105 Nguyễn Thị Thuý Nga 1 07/06/1993  Phú Ninh, Quảng Nam 11CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2011 CBB2/3 100%
17 314022111154 Trần Quyết Thuận 0 09/02/1993  Lệ Thuỷ, Quảng Bình 11CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2011 CBB2/3 100%
18 314022111160 Thái Thị Thủy Tiên 1 28/03/1992  Điện Bàn, Quảng Nam 11CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2011 CTB4/4 100%
19 314033111113 Nguyễn Văn Hùng 0 01/05/1992 Hương Sơn, Hà Tĩnh 11CHD Hóa dược Hóa học 2011 CTB2/4 100%
20 314044111112 Ngô Thị Hòa Ca 1 01/11/1993  Hà Trung, Thanh Hóa 11CQM Khoa học môi trường Hóa học 2011 CTB3/4 100%
21 314044111102 Nông Thị Hạnh 1 20/03/1993  Liên Chiểu, Đà Nẵng 11CQM Khoa học môi trường Hóa học 2011 CTB3/4 100%
22 314044111126 Huỳnh Thị Hồng Nhung 1 01/10/1993  Duy Xuyên, Quảng Nam 11CQM Khoa học môi trường Hóa học 2011 CBB2/3 100%
23 315033111105 Ngô Văn Đạt 0 07/04/1993  Hòa Vang, Đà Nẵng 11CTM Quản lý TN-Môi trường Sinh-MT 2011 CBB2/3 100%
24 315033111132 Lê Thị Hồng Thúy 1 18/07/1993  Hội An, Quảng Nam 11CTM Quản lý TN-Môi trường Sinh-MT 2011 CNTB4/4 100%
25 317022111124 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1 01/05/1993  Quế Sơn, Quảng Nam 11CVH Văn học Ngữ văn 2011 CTB4/4 100%
26 317022111133 Nguyễn Thị Linh 1 20/01/1993  Đô Lương, Nghệ An 11CVH Văn học Ngữ văn 2011 CTB4/4 100%
27 317022111139 Nguyễn Hồng Phương 0 14/02/1993  Tuyên Hoá, Quảng Bình 11CVH Văn học Ngữ văn 2011 CBB2/3 100%
28 317043111107 Nguyễn Thị Kim Dung 1 14/01/1993  Thăng Bình, Quảng Nam 11CBC Báo chí Ngữ văn 2011 CBB2/3 100%
29 317043111111 Lê Thị Ngọc Duyên 1 27/02/1993 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 11CBC Báo chí Ngữ văn 2011 CTB2/4 100%
30 317043111126 Phạm Tấn Lực 0 20/09/1993  Thăng Bình, Quảng Nam 11CBC Báo chí Ngữ văn 2011 CBB2/3 100%
31 317043111134 Trương Cao Nguyên 0 07/02/1992  Diên Khánh, Khánh Hòa 11CBC Báo chí Ngữ văn 2011 CBB2/3 100%
32 318022111105 Hồ Thị Thúy Hằng 1 14/02/1993  Duy Xuyên, Quảng Nam 11CVNH Việt Nam học Lịch sử 2011 CNTB2/4 100%
33 318022111118 Phan Trần Anh Thư 1 10/03/1993  Quế Sơn, Quảng Nam 11CVNH Việt Nam học Lịch sử 2011 CNTB4/4 100%
34 318022111120 Nguyễn Tấn Viên 0 21/12/1992  Thanh Khê, Đà Nẵng 11CVNH Việt Nam học Lịch sử 2011 CBB2/3 100%
35 319022111102 Lê Thị Hằng 1 26/01/1993  Quảng Xương, Thanh Hóa 11CDL Địa lý học Địa lý 2011 CBB2/3 100%
36 319022111112 Võ Thị Nhi 1 07/01/1993  Duy Xuyên, Quảng Nam 11CDL Địa lý học Địa lý 2011 CNTB4/4 100%
37 320021111116 Nguyễn Thị Thảo 1 20/05/1993 Nga Sơn, Thanh Hóa 11CTL Tâm lý học TLGD 2011 CBB2/3 100%
38 311032121182 Nguyễn Minh Anh 0 10/03/1994 Tiên Phước, Quảng Nam 12CTUD Toán ứng dụng Toán 2012 CTB1/4 100%
39 311032121145 Nguyễn Hồng Ngọc 1 10/08/1993 Điện Bàn, Quảng Nam 12CTUD Toán ứng dụng Toán 2012 CNTB4/4 100%
40 311032121153 Trần Thị Minh Phượng 1 20/04/1993 Quế Sơn, Quảng Nam 12CTUD Toán ứng dụng Toán 2012 CTB4/4 100%
41 312022121119 Ngô Minh Hùng 0 01/11/1993  Hải Châu, Đà Nẵng 12CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2012 CTB3/4 100%
42 312022121149 Đinh Công Quân 0 30/08/1993 Núi Thành, Quảng Nam 12CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2012 CBB2/3 100%
43 314022121134 Trần Yến Nhi 1 27/01/1994 Duy Xuyên, Quảng Nam 12CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2012 CNTB4/4 100%
44 314022121157 Nguyễn Thủy Tiên 1 18/12/1994  Hải Châu, Đà Nẵng 12CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2012 CNHH 100%
45 314022121161 Hồ Thị Trang 1 15/02/1994 Tân Kỳ, Nghệ An 12CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2012 CTB2/4 100%
46 314033121118 Lương Thị Hoài 1 15/05/1994 Hương Sơn, Hà Tĩnh 12CHD Hóa dược Hóa học 2012 CTB3/4 100%
47 314044121101 Tưởng Văn Cảnh 0 20/01/1993 Điện Bàn, Quảng Nam 12CQM Khoa học môi trường Hóa học 2012 CNTB2/4 100%
48 314044121106 Phan Thị Thùy Dung 1 20/04/1994 Bình Sơn, Quảng Ngãi 12CQM Khoa học môi trường Hóa học 2012 CTB4/4 100%
49 314044121114 Nguyễn Thị Hoa 1 10/02/1992  Liên Chiểu, Đà Nẵng 12CQM Khoa học môi trường Hóa học 2012 CTB4/4 100%
50 314044121129 Trần Thị Bích Phượng 1 05/10/1994 Hương Sơn, Hà Tĩnh 12CQM Khoa học môi trường Hóa học 2012 CTB4/4 100%
51 315032121116 Ngô Quang Hợp 0 25/09/1994  Hòa Vang, Đà Nẵng 12CTM Quản lý TN-Môi trường Sinh-MT 2012 CBB2/3 100%
52 315032121150 Lê Thị Thanh Tuyền 1 18/01/1994 Núi Thành, Quảng Nam 12CTM Quản lý TN-Môi trường Sinh-MT 2012 CNHH 100%
53 315043121102 Thái Thị Mỹ Diệu 1 18/08/1994  Liên Chiểu, Đà Nẵng 12CNSH Công nghệ sinh học Sinh-MT 2012 CNTB4/4 100%
54 315043121129 Phan Thị Thủy 1 10/02/1994 Thăng Bình, Quảng Nam 12CNSH Công nghệ sinh học Sinh-MT 2012 CTB4/4 100%
55 317022121122 Võ Thị Tuý Hoa 1 18/01/1993  Hòa Vang, Đà Nẵng 12CVH Văn học Ngữ văn 2012 CNTB4/4 100%
56 317022121129 Thái Thị Thùy Linh 1 09/12/1993  Hòa Vang, Đà Nẵng 12CVH Văn học Ngữ văn 2012 CBB2/3 100%
57 317022121144 Trần Mai Phương 1 27/10/1994 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 12CVH Văn học Ngữ văn 2012 CNTB4/4 100%
58 317022121157 Nguyễn Thị Hoài Thương 1 08/03/1993 Lệ Thủy, Quảng Bình 12CVH Văn học Ngữ văn 2012 CBB2/3 100%
59 317044121101 Trần Thị Vân Anh 1 18/07/1994 TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 12CBC1 Báo chí Ngữ văn 2012 CTB2/4 100%
60 317044121116 Nguyễn Thị Phường 1 28/01/1993 Lệ Thủy, Quảng Bình 12CBC1 Báo chí Ngữ văn 2012 CBB2/3 100%
61 317044121143 Nguyễn Thị Nhật Uyên 1 08/12/1994 Quế Sơn, Quảng Nam 12CBC1 Báo chí Ngữ văn 2012 CNTB4/4 100%
62 317045121110 Phan Thị Lê Giang 1 26/03/1993 Quế Sơn, Quảng Nam 12CBC2 Báo chí Ngữ văn 2012 CNTB3/4 100%
63 317045121146 Huỳnh Thị Nhi 1 06/10/1994 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 12CBC2 Báo chí Ngữ văn 2012 CNTB4/4 100%
64 318022121103 Dương Thị Bích Diễm 1 03/08/1994  Sơn Trà, Đà Nẵng 12CVNH Việt Nam học Lịch sử 2012 CTB3/4 100%
65 319032121137 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 03/12/1994 Đại Lộc, Quảng Nam 12CDMT Địa lý T/N môi trường Địa lý 2012 CBB3/3 100%
66 319032121162 Đoàn Ngọc Tường 0 26/03/1994 Đại Lộc, Quảng Nam 12CDMT Địa lý T/N môi trường Địa lý 2012 CNHH 100%
67 319043121104 Nguyễn Trần Diễm Châu 1 25/01/1993 Quế Sơn, Quảng Nam 12CDDL Địa lý du lịch Địa lý 2012 CTB4/4 100%
68 320021121104 Nguyễn Thị Duyên 1 20/06/1994  Liên Chiểu, Đà Nẵng 12CTL Tâm lý học TLGD 2012 CNTB4/4 100%
69 320032121103 Võ Minh Đức 0 07/06/1993 TP. Đồng Hới, Quảng Bình 12CTXH Công tác xã hội TLGD 2012 CBB2/3 100%
70 320032121117 Võ Hoàng Oanh 1 20/09/1993 Nghi Lộc, Nghệ An 12CTXH Công tác xã hội TLGD 2012 CTB4/4 100%
71 311032131122 Lê Thị Mận 1 28/07/1994 Quế Sơn, Quảng Nam 13CTUD Toán ứng dụng Toán 2013 CBB2/3 100%
72 311032131135 Lương Vĩnh Phước 0 26/08/1993 Hải Châu, Đà Nẵng 13CTUD Toán ứng dụng Toán 2013 Mồ côi CM 100%
73 311032131170 Bùi Nguyễn Minh Tuệ 1 12/07/1994 Hải Châu, Đà Nẵng 13CTUD Toán ứng dụng Toán 2013 CTB2/4 100%
74 311032131173 Đinh Thị Hoa Tuyết 1 15/03/1994  Hội An, Quảng Nam 13CTUD Toán ứng dụng Toán 2013 CNTB4/4 100%
75 312022131129 Nguyễn Minh Hoàng 0 14/02/1992 Tiên Phước, Quảng Nam 13CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2013 CTB1/4 100%
76 312022131137 Võ Đăng Khoa 0 04/08/1995 Hải Châu, Đà Nẵng 13CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2013 CNTB3/4 100%
77 312022131170 Lưu Đình Uyên 0 06/01/1995 TP. Pleiku, Gia Lai 13CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2013 CTB4/4 100%
78 314022131107 Lê Thanh Dương 0 04/07/1995 Quảng Ninh, Quảng Bình 13CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2013 CTB4/4 100%
79 314044131117 Đỗ Hoàng Thu Hiền 1 07/06/1994 Thanh Khê, Đà Nẵng 13CQM Khoa học môi trường Hóa học 2013 CBB2/3 100%
80 314044131123 Huỳnh Hoàng 0 15/05/1993  Tam Kỳ, Quảng Nam 13CQM Khoa học môi trường Hóa học 2013 CTB4/4 100%
81 314044131143 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 1 02/10/1994 TP. Đông Hà, Quảng Trị 13CQM Khoa học môi trường Hóa học 2013 CTB3/4 100%
82 314044131156 Ngô Thị My Son 1 25/09/1995  Hòa Vang, Đà Nẵng 13CQM Khoa học môi trường Hóa học 2013 CBB2/3 100%
83 314044131175 Nguyễn Thị Minh Trang 1 16/10/1993 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 13CQM Khoa học môi trường Hóa học 2013 CNTB4/4 100%
84 315032131108 Nguyễn Thị Thu 1 05/12/1995 Cam Lộ, Quảng Trị 13CTM Quản lý TN-Môi trường Sinh-MT 2013 CNTB4/4 100%
85 315032131127 Nguyễn Thị Phúc 1 24/07/1995 Quảng Ninh, Quảng Bình 13CTM Quản lý TN-Môi trường Sinh-MT 2013 CTB4/4 100%
86 315043131101 Lê Thị Ngọc Anh 1 10/08/1995 Hải Lăng, Quảng Trị 13CNSH Công nghệ sinh học Sinh-MT 2013 CTB1/4 100%
87 317022131162 Phạm Thị Mỹ 1 10/04/1995 Núi Thành, Quảng Nam 13CVH Văn học Ngữ văn 2013 CBB2/3 100%
88 317044131131 Huỳnh Mỹ Nga 1 17/10/1993 Sơn Trà, Đà Nẵng 13CBC Báo chí Ngữ văn 2013 CTB4/4 100%
89 317044131136 Nguyễn Bích Nhật 1 19/10/1995 Quế Sơn, Quảng Nam 13CBC Báo chí Ngữ văn 2013 CTB3/4 100%
90 318022131103 Trần Thị Thùy Dung 1 19/05/1995 Sơn Trà, Đà Nẵng 13CVNH Việt Nam học Lịch sử 2013 CTB3/4 100%
91 319032131119 Hồ Thị Minh Khương 1 02/07/1994 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 13CDMT Địa lý T/N môi trường Địa lý 2013 CTB3/4 100%
92 319032131123 Phạm Thị My 1 02/09/1995 Bình Sơn, Quảng Ngãi 13CDMT Địa lý T/N môi trường Địa lý 2013 CNTB4/4 100%
93 319032131190 Nguyễn Đức Việt 0 08/01/1995 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 13CDMT Địa lý T/N môi trường Địa lý 2013 CTB3/4 100%
94 319043131112 Nguyễn Thị Hay 1 10/08/1995 Quế Sơn, Quảng Nam 13CDDL Địa lý du lịch Địa lý 2013 CNTB4/4 100%
95 320032131128 Huỳnh Thị Lợi 1 14/07/1995 Hiệp Đức, Quảng Nam 13CTXH Công tác xã hội TLGD 2013 CNTB2/4 100%
96 320032131129 Trịnh Công Mạnh 0 20/01/1995 Ea Kar, Đắk Lắk 13CTXH Công tác xã hội TLGD 2013 CBB2/3 100%
97 320032131143 Huỳnh Phước Anh Quốc 0 02/09/1995 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 13CTXH Công tác xã hội TLGD 2013 CBB2/3 100%
98 320032131161 Phan Thúy Vy 1 17/07/1995 Liên Chiểu, Đà Nẵng 13CTXH Công tác xã hội TLGD 2013 CTB4/4 100%
99 314033111125 Bùi Thị Ngọc Thư 1 24/12/1993  Phú Ninh, Quảng Nam 11CHD Hóa dược Hóa học 2011 Con TNLĐ 50%
100 311032131109 Phạm Thanh  Hà  0 22/12/1990 Núi Thành, Quảng Nam 13CTUD Toán ứng dụng Toán 2013 Con TNLĐ 50%

Tải thông báo TẠI ĐÂY

Tác giả bài viết: Phòng CTSV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3 841 846
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562