13:19 EST Thứ sáu, 15/12/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo mới

THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2015-2016 cho khóa tuyển sinh 2012 ra trường 2016

Thứ năm - 09/06/2016 07:03
THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2015-2016 cho khóa tuyển sinh 2012 ra trường 2016

THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2015-2016 cho khóa tuyển sinh 2012 ra trường 2016

Nhà trường đã rà soát, kiểm tra và cân đối danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2015-2016 cho khóa tuyển sinh 2012 ra trường 2016, trên cơ sở danh sách xét duyệt từ các khoa.
 
Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa,
                 Sinh viên chính quy khóa 2012.
 
    Nhà trường đã rà soát, kiểm tra và cân đối danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2015-2016  cho khóa tuyển sinh 2012 ra trường 2016, trên cơ sở danh sách xét duyệt từ các khoa.
    Đề nghị các khoa và sinh viên thẩm định lại, nếu có ý kiến hoặc bổ sung, đề nghị khoa làm Tờ trình gửi cho phòng Công tác sinh viên trước ngày 14/6/2016. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ làm Quyết định chính thức.


DANH SÁCH DỰ KIẾN 

STT TT SL Mã số Họ và tên Lớp Điểm  Điểm Điểm Xếp loại Điểm Xếp Mức Ghi chú
theo HB sinh viên TB  thưởng xét HB điểm xét rèn loại nhận
Khoa Ngành   học tập     HB luyện rèn luyện học bổng
        KHOA TOÁN                  
1 1 1 311011121157 Dương Lệ Trúc 12ST 9.77 0.30 10.07 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
2 2 2 311011121123 Dương Phước Luân 12ST 9.67 0.30 9.97 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
3 3 3 311011121110 Dương Xuân Hiệp 12ST 9.77 0.20 9.97 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
4 4 4 311011121134 Phạm Thị Đoan Phúc 12ST 9.66   9.66 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
5 5 5 311011121161 Lê Tường Vi 12ST 9.65   9.65 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
6 6 1 311032121168 Hồ Thị Trang 12CTUD 9.46 0.30 9.76 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
7 7 2 311032121139 Đoàn Thị Thanh Nga 12CTUD 9.06 0.30 9.36 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
8 8 3 311032121105 Trương Thị Kim Chi 12CTUD 9.11 0.20 9.31 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
9 9 4 311032121155 Nguyễn Thị Phương 12CTUD 9.11 0.20 9.31 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
10 10 5 311032121162 Phan Thị Hồng Thắm 12CTUD 9.25   9.25 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
11 11 6 311032121132 Nguyễn Thị Ái Ly 12CTUD 9.04 0.20 9.24 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
        KHOA TIN HỌC                  
12 1 1 312011121145 Lê Văn  Tuấn 12SPT 9.77 0.20 9.97 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
13 2 2 312011121104 Võ Thành Đạt 12SPT 9.34 0.50 9.84 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHSP
14 3 3 312011121120 Từ Khắc Nghĩa 12SPT 9.57 0.20 9.77 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
15 4 4 312011121118 Nguyễn Thị Trúc Na 12SPT 9.74   9.74 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
16 5 1 312022121122 Ngô Thị Lan Hương 12CNTT 9.90   9.90 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
17 6 2 312022121106 Lê Thị Cúc 12CNTT 9.70   9.70 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
18 7 3 312022121107 Dương Văn Cương 12CNTT 9.70   9.70 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
19 8 4 312022121143 Võ Thị Thanh Nhàn 12CNTT 9.60   9.60 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
20 9 5 312022121130 Nguyễn Linh 12CNTT 9.23 0.30 9.53 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
        KHOA VẬT LÝ                  
21 1 1 313011121106 Thái Thiên Bảo 12SVL 9.71 0.30 10.01 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
22 2 2 313011121167 Nguyễn Tố Trinh 12SVL 9.67 0.20 9.87 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
23 3 3 313011121159 Bùi Văn Quang Thông 12SVL 9.53 0.20 9.73 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
24 4 4 313011121147 Trần Thị Nguyên Qúi 12SVL 9.63   9.63 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
25 5 5 313011121165 Nguyễn Thị Huyền Trang 12SVL 9.59   9.59 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
26 6 6 313011121104 Trần Thị Kim Anh 12SVL 9.59   9.59 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
27 7 1 313022121131 Lê Vũ Trường Sơn 12CVL 9.36 0.30 9.66 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
28 8 2 313022121102 Bảo 12CVL 9.28 0.20 9.48 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
29 9 3 313022121130 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 12CVL 9.06 0.30 9.36 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
        KHOA HOÁ HỌC                  
30 1 1 314011121114 Trần Thị Thu Hương 12SHH 9.88 0.20 10.08 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
31 2 2 314011121107 Lê Ngọc Dung 12SHH 9.82 0.20 10.02 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
32 3 3 314011121137 Phan Nguyễn Phương Thảo 12SHH 9.71 0.30 10.01 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
33 4 4 314011121115 Nguyễn Thị Hường 12SHH 10.00   10.00 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
34 5 1 314022121147 Huỳnh Thị Phương Thảo 12CHP 9.61 0.30 9.91 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
35 6 2 314022121170 Trần Văn Vĩnh 12CHP 9.68 0.20 9.88 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
36 7 3 314022121154 Nguyễn Thị Thương 12CHP 9.82   9.82 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
37 8 4 314022121142 Nguyễn Thị Thu Sương 12CHP 9.48 0.20 9.68 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
38 9 5 314022121136 Trần Thị Yến Nhung 12CHP 9.61   9.61 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
39 10 1 314033121108 Lê Thị Vỹ Dạ 12CHD 9.53 0.30 9.83 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
40 11 2 314033121139 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12CHD 9.48 0.20 9.68 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  GK/ĐHSP
41 12 3 314033121149 Nguyễn Thạch Thảo 12CHD 9.48 0.20 9.68 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  GK/ĐHSP
42 13 4 314033121123 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 12CHD 9.37 0.30 9.67 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
43 14 1 314044121126 Hồ Thị Cẩm Hà Ni 12CQM 9.78 0.20 9.98 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
44 15 2 314044121134 Nguyễn Thị Thu Thảo 12CQM 9.78 0.20 9.98 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
45 16 3 314044121140 Nguyễn Thị Thanh Trâm 12CQM 9.50 0.30 9.80 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
        KHOA SINH-MT                  
46 1 1 315011121166 Phạm Thị Tuyến 12SS 9.92 0.30 10.22 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
47 2 2 315011121140 Trần Thị Kim Phụng 12SS 9.88 0.30 10.18 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
48 3 3 315011121120 Bùi Tấn Lâm 12SS 9.47 0.50 9.97 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc LP; GK/tp. ĐN
49 4 4 315011121150 Trần Thị Kiều Thảo 12SS 9.96   9.96 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
50 5 5 315011121156 Nguyễn Thị Hoài Thương 12SS 9.84   9.84 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
51 6 6 315011121173 Võ Thị Như Ý 12SS 9.63 0.20 9.83 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
52 7 1 315032121148 Phan Nhật Trường 12CTM 9.66 0.20 9.86 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
53 8 2 315032121117 Dương Quang Hưng 12CTM 9.43   9.43 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
54 9 3 315032121133 Hoàng Thị Tâm 12CTM 9.34   9.34 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
55 10 4 315032121127 Nguyễn Bảo Ngọc 12CTM 9.32   9.32 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
56 11 1 315043121104 Nguyễn Đỗ Hương Giang 12CNSH 9.45 0.30 9.75 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
57 12 2 315043121119 Phan Thị Thảo Nhi 12CNSH 9.52 0.20 9.72 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
58 13 3 315043121112 Mai Thị Huyền 12CNSH 9.39   9.39 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
59 14 4 315043121123 Nguyễn Vĩnh Quốc 12CNSH 9.19 0.20 9.39 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
        KHOA NGỮ VĂN                  
60 1 1 317011121143 Phạm Văn Song 12SNV 10.00 0.30 10.30 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
61 2 2 317011121159 Huỳnh Tố Trinh 12SNV 9.90 0.30 10.20 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
62 3 3 317011121164 Lê Thị Vân 12SNV 10.00   10.00 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
63 4 4 317011121162 Lưu Lê Uyên 12SNV 10.00   10.00 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
64 5 5 317011121110 Nguyễn Thị Hằng 12SNV 10.00   10.00 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
65 6 1 317022121170 Kim Hồng Vân 12CVH 9.80 0.20 10.00 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
66 7 2 317022121139 Ngô Thị Kim Ngân 12CVH 9.60 0.30 9.90 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
67 8 3 317022121124 Giáp Thanh Hữu 12CVH 9.90   9.90 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
68 9 4 317022121145 Huỳnh Quân 12CVH 9.50 0.30 9.80 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
69 10 5 317022121104 Nguyễn Thị Kim Anh 12CVH 9.80   9.80 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
70 11 6 317022121144 Trần Mai Phương 12CVH 9.73   9.73 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
71 12 1 317045121134 Đặng Văn Minh 12CBC2 9.90 0.30 10.20 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
72 13 2 317044121129 Nguyễn Duy Thi 12CBC1 10.00 0.20 10.20 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
73 14 3 317045121117 Nguyễn Thị Hồng 12CBC2 9.80 0.30 10.10 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
74 15 4 317045121137 Đỗ Trương Ly Na 12CBC2 10.00   10.00 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
75 16 5 317045121139 Trần Thị Nga 12CBC2 9.90 0.20 10.10 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
76 17 6 317044121113 Nguyễn Tấn Phúc 12CBC1 9.70 0.30 10.00 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
77 18 7 317045121103 Nguyễn Thị Bình 12CBC2 9.80 0.20 10.00 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
78 19 8 317045121142 Phùng Thị Thuỷ Ngân 12CBC2 9.80 0.20 10.00 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
        KHOA LỊCH SỬ                  
79 1 1 318011121136 Nguyễn Thị Phượng 12SLS 9.70 0.60 10.30 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHĐN
80 2 2 318011121167 Nguyễn Tuấn 12SLS 9.73 0.30 10.03 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
81 3 3 318011121125 Hoàng Thị Hồng Ngọc 12SLS 9.88   9.88 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
82 4 4 318011121120 Trần Thị Mỹ Linh 12SLS 9.65 0.20 9.85 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
83 5 5 318011121150 Nguyễn Thị Kim Thoa 12SLS 9.84   9.84 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
84 6 1 318022121108 Nguyễn Thị Hậu 12CVNH 9.74 0.20 9.94 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
85 7 2 318022121151 Trần Thị Kiều Trang 12CVNH 9.63 0.30 9.93 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
86 8 3 318022121133 Ngô Thị Xuân Sang 12CVNH 9.57 0.30 9.87 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc GK/ĐHĐN
87 9 4 318022121155 Nguyễn Lê Vi Trinh 12CVNH 9.43 0.20 9.63 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
88 10 5 318022121147 Nguyễn Đức Việt Toàn 12CVNH 9.43 0.20 9.63 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
        KHOA ĐỊA LÝ                  
89 1 1 319011121123 Phạm Thị Sao Mai 12SDL 9.88 0.20 10.08 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
90 2 2 319011121139 Nguyễn Thị Thanh Sương 12SDL 9.88 0.20 10.08 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
91 3 3 319011121125 Phạm Thị Nga 12SDL 9.70   9.70 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
92 4 4 319011121122 Cao Thị Luyến 12SDL 9.65   9.65 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
93 5 5 319011121115 Lê Thị Thu Hiền 12SDL 9.58   9.58 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
94 6 1 319032121124 Lê Thị Liên 12CDMT 9.73 0.20 9.93 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
95 7 2 319032121114 Lê Thị Hằng 12CDMT 9.33 0.20 9.53 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
96 8 3 319032121112 Trần Thị Hồng 12CDMT 9.31 0.20 9.51 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
97 9 4 319032121117 Phạm Thị Hợi 12CDMT 9.25 0.20 9.45 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
98 10 1 319043121122 Mai Văn Trung 12CDDL 9.40   9.40 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
99 11 2 319043121123 Lưu Thị Xuân 12CDDL 9.30   9.30 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
        KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                  
100 1 1 316011121127 Huỳnh Thị Phương Thảo 12SGC 9.31 0.30 9.61 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
101 2 2 316011121108 Lê Thị Ngọc Hân 12SGC 9.41 0.20 9.61 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
102 3 3 316011121106 Trần Thị Điểm 12SGC 9.52   9.52 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
        KHOA GD TIỂU HỌC                  
103 1 1 321012121160 Trần Thị Quỳnh Trang 12STH2 9.90 0.30 10.20 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
104 2 2 321012121154 Trần Trương Thi 12STH2 9.82 0.30 10.12 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
105 3 3 321011121162 Nguyễn Thị Đoan Trang 12STH1 9.60 0.50 10.10 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc LP; GK/tp. ĐN
106 4 4 321012121129 Nguyễn Thị Ái Liên 12STH2 10.00   10.00 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
107 5 5 321011121131 Đinh Thị Thu Mân 12STH1 10.00   10.00 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
108 6 6 321011121133 Phạm Thị Li Na 12STH1 10.00   10.00 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
109 7 7 321012121105 Nay H' Bich 12STH2 10.00   10.00 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
110 8 8 321012121162 Lý Mỹ Trinh 12STH2 10.00   10.00 X.Sắc 84 Tốt Giỏi  
111 9 9 321011121114 Võ Thị Diễm Hằng 12STH1 10.00   10.00 X.Sắc 83 Tốt Giỏi  
112 10 10 321011121125 Phan Thị Thanh Lam 12STH1 10.00   10.00 X.Sắc 83 Tốt Giỏi  
113 11 11 321011121149 Đỗ Thị Minh Tâm 12STH1 10.00   10.00 X.Sắc 82 Tốt Giỏi  
        KHOA GD MÂM NON                  
114 1 1 321024121143 Hồ Đắc Hạnh Nhân 12SMN2 9.76 0.30 10.06 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
115 2 2 321023121143 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12SMN1 9.68 0.30 9.98 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
116 3 3 321024121163 Phạm Thị Xuân Thúy 12SMN2 9.64 0.30 9.94 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
117 4 4 321023121150 Nguyễn Thị Phương Thảo 12SMN1 9.66 0.20 9.86 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
118 5 5 321024121169 Nguyễn Thị 12SMN2 9.62 0.20 9.82 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
119 6 6 321024121151 Lưu Thị Phượng 12SMN2 9.52 0.20 9.72 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
120 7 7 321023121125 Nguyễn Thị Hương 12SMN1 9.70   9.70 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
121 8 8 321023121104 Tống Phước Ngọc Anh 12SMN1 9.68   9.68 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
122 9 9 321024121108 Huỳnh Thị Diệu 12SMN2 9.66   9.66 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
123 10 10 321023121118 Chu Thị Hậu 12SMN1 9.64   9.64 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
124 11 11 321024121159 Phạm Thị Minh Thư 12SMN2 9.63   9.63 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
        KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC                  
125 1 1 320021121122 Lê Thị Kim Thơ 12CTL 9.40 0.60 10.00 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc LT; CN/5Tốt tp
126 2 2 320021121110 Nguyễn Thị Hồng 12CTL 9.30 0.50 9.80 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LP; CN/5Tốt tp
127 3 1 320032121127 Trần Hoàng Ngọc Trâm 12CTXH 9.70 0.60 10.30 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc BT; CN/5Tốt tp
128 4 2 320032121126 Lại Thị Mai Trâm 12CTXH 9.60 0.50 10.10 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc PBT; CN/TƯĐoàn
129 5 3 320032121128 Nguyễn Thị Minh Trang 12CTXH 9.30 0.40 9.70 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
     
Trân trọng cảm ơn!

Tải danh sách Dự kiến Tại đây

Tác giả bài viết: Phòng CTSV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3841323 (line 106)
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562