13:22 EST Thứ sáu, 15/12/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo mới

Sơ đồ bố trí vị trí chỗ ngồi Tại Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp năm 2016

Thứ hai - 20/06/2016 12:05
Sơ đồ bố trí vị trí chỗ ngồi Tại Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp năm 2016

Sơ đồ bố trí vị trí chỗ ngồi Tại Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp năm 2016

Sinh viên xem Lượt nhận bằng và số đeo áo của mình và ngồi đúng vị trí trên sơ đồ ...


DANH SÁCH SỐ ÁO SINH VIÊN NHẬN BẰNG 
TẠI LỄ BẾ GIẢNG TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP - NĂM 2016
             
Số đeo áo Lượt Họ Tên Loại TN Lớp Ngành
1 1 Huỳnh Thị Ngọc Anh Xuất sắc 12SVL Sư phạm Vật lý
2 Thái Thiên Bảo Xuất sắc 12SVL Sư phạm Vật lý
3 Nguyễn Thị Bích Ngọc Xuất sắc 12SVL Sư phạm Vật lý
4 Nguyễn Văn Ngọc Xuất sắc 12SVL Sư phạm Vật lý
5 Bùi Văn Quang Thông Xuất sắc 12SVL Sư phạm Vật lý
6 Trần Thị Tuyết Nhung Xuất sắc 12SHH Sư phạm Hóa học
7 Trà Thị Mỹ Hảo Xuất sắc 12SS Sư phạm Sinh học
8 Trần Thị Kiều Thảo Xuất sắc 12SS Sư phạm Sinh học
9 Nguyễn Thị Hoài Thương Xuất sắc 12SS Sư phạm Sinh học
10 Nguyễn Bảo Ngọc Xuất sắc 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
11 Nguyễn Thị Phương Xuất sắc 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
12 Phan Nhật Trường Xuất sắc 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
13 Nguyễn Đỗ Hương Giang Xuất sắc 12CNSH Công nghệ sinh học
14 Phan Thị Thảo Nhi Xuất sắc 12CNSH Công nghệ sinh học
15 Nguyễn Thị Thùy Linh Xuất sắc 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
16 Nguyễn Thị Hà Quyên Xuất sắc 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
17 Lưu Lê Uyên Xuất sắc 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
18 Lê Thụy Xuân Dương Xuất sắc 12CBC1 Báo chí
19 Hồ Ngân Xuất sắc 12CBC2 Báo chí
20 Lê Thu Hồng Xuất sắc 12SLS Sư phạm Lịch sử
21 Trần Thị Kiều Trang Xuất sắc 12CVNH Việt Nam học
22 Nguyễn Thị Thanh Sương Xuất sắc 12SDL Sư phạm Địa lý
23 Ngô Thị Thu Phương Xuất sắc 12CDDL Địa lý học
24 2 Ngô Thị Giang Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
25 Nguyễn Thị Hằng Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
26 Lê Thị Thuý Hồng Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
27 Lê Thị Mỹ Hương Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
28 Lê Thị Nữ Hương Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
29 Lê Thị Thanh Huyền Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
30 Nguyễn Thị Thảo My Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
31 Trương Thị Kim Nguyệt Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
32 Thân Thị Thư Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
33 Nguyễn Hoài Thương Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
34 Ngô Thị Phương Trinh Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
35 Nguyễn Thị Minh Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
36 Lê Thị Vân Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
37 Trần Nguyễn Yến Vi Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
38 Bùi Thị Yến Giỏi 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
39 Nguyễn Thị Kim Anh Giỏi 12CVH Văn học
40 Trần Thị Mỹ Hạnh Giỏi 12CVH Văn học
41 Nguyễn Hoàng Linh Giỏi 12CVH Văn học
42 Trịnh Thanh Nga Giỏi 12CVH Văn học
43 Trần Mai Phương Giỏi 12CVH Văn học
44 Huỳnh Quân Giỏi 12CVH Văn học
45 Trần Thị Tú Trinh Giỏi 12CVH Văn học
46 Kim Hồng Vân Giỏi 12CVH Văn học
47 Dương Ngọc Bích Giỏi 12CBC1 Báo chí
48 Trần Thị Thùy Dung Giỏi 12CBC1 Báo chí
49 3 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Giỏi 12CBC1 Báo chí
50 Đỗ Quốc Phi Giỏi 12CBC1 Báo chí
51 Nguyễn Duy Thi Giỏi 12CBC1 Báo chí
52 Nguyễn Thị Giỏi 12CBC1 Báo chí
53 Nguyễn Thị Bình Giỏi 12CBC2 Báo chí
54 Trần Thị Én Giỏi 12CBC2 Báo chí
55 Trần Thị Hiền Giỏi 12CBC2 Báo chí
56 Nguyễn Thị Hồng Giỏi 12CBC2 Báo chí
57 Lê Thị Thanh Huyền Giỏi 12CBC2 Báo chí
58 Phan Thị Lai Giỏi 12CBC2 Báo chí
59 Đoàn Thị Ái Linh Giỏi 12CBC2 Báo chí
60 Trần Thị Mai Giỏi 12CBC2 Báo chí
61 Trịnh Thị Ngọc Minh Giỏi 12CBC2 Báo chí
62 Hoàng Thị Hoạ My Giỏi 12CBC2 Báo chí
63 Đỗ Trương Ly Na Giỏi 12CBC2 Báo chí
64 Phan Thị Nga Giỏi 12CBC2 Báo chí
65 Phùng Thị Thủy Ngân Giỏi 12CBC2 Báo chí
66 Hồ Thị Minh Thi Giỏi 12CBC2 Báo chí
67 Nguyễn Thị Cúc Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
68 Lê Ngọc Dung Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
69 Mai Nguyễn Phượng Hằng Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
70 Trần Thị Thu Hương Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
71 Đặng Hồ Khánh Huyền Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
72 Phan Thị Lan Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
73 Lê Trần Trà My Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
74 4 Phan Thị Thanh Nhàn Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
75 Huỳnh Thị Hồng Phúc Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
76 Hà Đặng Thuý Phương Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
77 Trương Thị Phượng Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
78 Võ Thị Thu Sương Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
79 Lê Phương Thảo Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
80 Phan Nguyễn Phương Thảo Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
81 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
82 Huỳnh Thị Thanh Thuyền Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
83 Nguyễn Thị Tình Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
84 Hồ Thị Trâm Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
85 Hoàng Như Trang Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
86 Nguyễn Thị Bích Trang Giỏi 12SHH Sư phạm Hóa học
87 Trần Thị Nga Giỏi 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
88 Trần Thị Yến Nhung Giỏi 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
89 Nguyễn Thị Hồng Ánh Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
90 Trần Thị Ngọc Ánh Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
91 Nguyễn Thị Quỳnh Châu Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
92 Phạm Thị Chung Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
93 Lê Thị Vỹ Dạ Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
94 Phan Huỳnh Thiên Hương Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
95 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
96 Võ Thị Thu Nhàn Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
97 Đỗ Thanh Nhạn Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
98 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
99 5 Nguyễn Hoàng Phương Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
100 Võ Thị Như Quỳnh Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
101 Phạm Thị Thu Thảo Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
102 Nguyễn Thạch Thảo Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
103 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giỏi 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
104 Ngô Văn Lộc Giỏi 12CQM Khoa học môi trường
105 Hồ Thị Cẩm Hà Ni Giỏi 12CQM Khoa học môi trường
106 Hồ Thị Xuân Phương Giỏi 12CQM Khoa học môi trường
107 Nguyễn Thị Thu Thảo Giỏi 12CQM Khoa học môi trường
108 Lương Thị Bích Thủy Giỏi 12CQM Khoa học môi trường
109 Nguyễn Thị Thanh Trâm Giỏi 12CQM Khoa học môi trường
110 Trần Thị Điểm Giỏi 12SGC Giáo dục Chính trị
111 Ngô Thị Hoàng Giang Giỏi 12SGC Giáo dục Chính trị
112 Lê Thị Ngọc Hân Giỏi 12SGC Giáo dục Chính trị
113 Trần Thị Mỹ Hạnh Giỏi 12SGC Giáo dục Chính trị
114 Nguyễn Thị Hương Giỏi 12SGC Giáo dục Chính trị
115 Lê Thị Thanh Ngân Giỏi 12SGC Giáo dục Chính trị
116 Nguyễn Thị Kim Như Giỏi 12SGC Giáo dục Chính trị
117 Đào Thị Thu Thủy Giỏi 12SGC Giáo dục Chính trị
118 Nguyễn Thị Trường Vi Giỏi 12SGC Giáo dục Chính trị
119 Nguyễn Thị Anh Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
120 Hồ Thị Hoa Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
121 Lê Thị Hồng Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
122 Phạm Thị Thu Hương Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
123 Trần Thị Mỹ Linh Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
124 6 Hoàng Thị Hồng Ngọc Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
125 Huỳnh Thị Nhị Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
126 Nguyễn Thị Phượng Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
127 Trần Thị Phương Thảo Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
128 Hoàng Thị Phương Thảo Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
129 Nguyễn Thị Kim Thoa Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
130 Lê Thị Huyền Trân Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
131 Hồ Thị Huyền Trang Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
132 Lê Thị Trang Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
133 Nguyễn Thị Phượng Giỏi 11SLS Sư phạm Lịch sử
134 Dương Thị Bích Diễm Giỏi 12CVNH Việt Nam học
135 Văn Thị Kim Ngọc Giỏi 12CVNH Việt Nam học
136 Nguyễn Thị Thu Giỏi 12CVNH Việt Nam học
137 Bùi Thị Tiền Giỏi 12CVNH Việt Nam học
138 Lê Thị Thùy Trang Giỏi 12CVNH Việt Nam học
139 Nguyễn Lê Vi Trinh Giỏi 12CVNH Việt Nam học
140 Chu Thị Hậu Giỏi 12SMN1 Giáo dục Mầm non
141 Nguyễn Thị Hương Giỏi 12SMN1 Giáo dục Mầm non
142 Phạm Thị Thanh Liêm Giỏi 12SMN1 Giáo dục Mầm non
143 Phan Thị Thanh Nhàn Giỏi 12SMN1 Giáo dục Mầm non
144 Trương Thị Yến Nhi Giỏi 12SMN1 Giáo dục Mầm non
145 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giỏi 12SMN1 Giáo dục Mầm non
146 Đoàn Thị Thanh Phượng Giỏi 12SMN1 Giáo dục Mầm non
147 Nguyễn Thị Thương Giỏi 12SMN1 Giáo dục Mầm non
148 Trần Thị Thuỳ Trang Giỏi 12SMN1 Giáo dục Mầm non
149 7 Lê Thị Trí Giỏi 12SMN1 Giáo dục Mầm non
150 Trần Thị Yến Giỏi 12SMN1 Giáo dục Mầm non
151 Huỳnh Thị Diệu Giỏi 12SMN2 Giáo dục Mầm non
152 Phạm Thị Giang Giỏi 12SMN2 Giáo dục Mầm non
153 Nguyễn Thị Hồng Giỏi 12SMN2 Giáo dục Mầm non
154 Lê Thị Thanh Ngọc Giỏi 12SMN2 Giáo dục Mầm non
155 Hồ Đắc Hạnh Nhân Giỏi 12SMN2 Giáo dục Mầm non
156 Phạm Thị Minh Thư Giỏi 12SMN2 Giáo dục Mầm non
157 Phạm Thị Xuân Thuý Giỏi 12SMN2 Giáo dục Mầm non
158 Võ Diệu Trinh Giỏi 12SMN2 Giáo dục Mầm non
159 Nguyễn Thị Giỏi 12SMN2 Giáo dục Mầm non
160 Trần Thị Dịu Giỏi 11SMN1 Giáo dục Mầm non
161 Ngô Thị Giỏi 12STH1 Giáo dục Tiểu học
162 Trần Thị Giao Đông Giỏi 12STH1 Giáo dục Tiểu học
163 Lưu Thị Ly Giỏi 12STH1 Giáo dục Tiểu học
164 Lê Thị Kiều Oanh Giỏi 12STH1 Giáo dục Tiểu học
165 Trương Hồng Phúc Giỏi 12STH1 Giáo dục Tiểu học
166 Nguyễn Thị Quỳnh Giỏi 12STH1 Giáo dục Tiểu học
167 Nguyễn Thị My Sa Giỏi 12STH1 Giáo dục Tiểu học
168 Đỗ Thị Minh Tâm Giỏi 12STH1 Giáo dục Tiểu học
169 Nguyễn Thị Thu Thảo Giỏi 12STH1 Giáo dục Tiểu học
170 Nguyễn Minh Diệp Giỏi 12STH2 Giáo dục Tiểu học
171 Lê Thuỳ Dung Giỏi 12STH2 Giáo dục Tiểu học
172 Trương Thị Hiền Giỏi 12STH2 Giáo dục Tiểu học
173 Trần Thị Ngọc Hiệp Giỏi 12STH2 Giáo dục Tiểu học
174 8 Trần Thị Ngọc Linh Giỏi 12STH2 Giáo dục Tiểu học
175 Nguyễn Thị Hồng Linh Giỏi 12STH2 Giáo dục Tiểu học
176 Huỳnh Gia Linh Giỏi 12STH2 Giáo dục Tiểu học
177 Huỳnh Thị Nga Giỏi 12STH2 Giáo dục Tiểu học
178 Ngô Thị Mỹ Ngọc Giỏi 12STH2 Giáo dục Tiểu học
179 Trần Thị Yến Nhi Giỏi 12STH2 Giáo dục Tiểu học
180 Trần Thị Thiện Tâm Giỏi 12STH2 Giáo dục Tiểu học
181 Phùng Thị Thuỳ Trang Giỏi 12STH2 Giáo dục Tiểu học
182 Trần Thị Kim Anh Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
183 Nguyễn Thị Hạnh Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
184 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
185 Huỳnh Thị Hoa Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
186 Trần Thị Hương Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
187 Đặng Thị Thanh Huyền Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
188 Phạm Thị Y Lan Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
189 Đinh Mỹ Linh Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
190 Nguyễn Thị Lộc Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
191 Dương Thảo My Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
192 Đinh Thị Nguyệt Thanh Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
193 Nguyễn Thị Huyền Trang Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
194 Nguyễn Tố Trinh Giỏi 12SVL Sư phạm Vật lý
195 Bùi Thị Quỳnh Giao Giỏi 12CVL Vật lý học
196 Lê Thị Thu Hiền Giỏi 12SDL Sư phạm Địa lý
197 Cao Thị Luyến Giỏi 12SDL Sư phạm Địa lý
198 Phạm Thị Nga Giỏi 12SDL Sư phạm Địa lý
199 9 Đậu Thị Nhung Giỏi 12SDL Sư phạm Địa lý
200 Hoàng Thị Mỹ Trang Giỏi 12SDL Sư phạm Địa lý
201 Võ Thị Việt Trinh Giỏi 12SDL Sư phạm Địa lý
202 Lê Thị Hằng Giỏi 12CDMT Địa lý tự nhiên
203 Phạm Thị Hợi Giỏi 12CDMT Địa lý tự nhiên
204 Nguyễn Thị Diễm Hương Giỏi 12CDMT Địa lý tự nhiên
205 Lê Thị Liên Giỏi 12CDMT Địa lý tự nhiên
206 Nguyễn Thị Duyên Giỏi 12CTL Tâm lý học
207 Phan Thị Như Hoài Giỏi 12CTL Tâm lý học
208 Nguyễn Thị Hồng Giỏi 12CTL Tâm lý học
209 Nguyễn Thị Thùy Ngân Giỏi 12CTL Tâm lý học
210 Đặng Thị Tâm Giỏi 12CTL Tâm lý học
211 Huỳnh Thị Hồng Thắm Giỏi 12CTL Tâm lý học
212 Lê Thị Kim Thơ Giỏi 12CTL Tâm lý học
213 Hà Thị Thu Thương Giỏi 12CTL Tâm lý học
214 Nguyễn Thị Yến Giỏi 12CTL Tâm lý học
215 Dương Thị Thùy Dung Giỏi 12CTXH Công tác xã hội
216 Phạm Thị Cẩm Giang Giỏi 12CTXH Công tác xã hội
217 Bùi Thị Hồng Giỏi 12CTXH Công tác xã hội
218 Trần Đại Phước Giỏi 12CTXH Công tác xã hội
219 Nguyễn Danh Sáu Giỏi 12CTXH Công tác xã hội
220 Trần Anh Thơ Giỏi 12CTXH Công tác xã hội
221 Lại Thị Mai Trâm Giỏi 12CTXH Công tác xã hội
222 Trần Hoàng Ngọc Trâm Giỏi 12CTXH Công tác xã hội
223 Nguyễn Thị Minh Trang Giỏi 12CTXH Công tác xã hội
224 10 Nguyễn Thị Kim Anh Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
225 Ông Thị Diễm Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
226 Đỗ Thị Thu Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
227 Trương Thị Huyền Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
228 Bùi Tấn Lâm Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
229 Lê Thị Lệ Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
230 Vũ Thị Thùy Linh Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
231 Nguyễn Thị Lời Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
232 Dương Thị Hiền My Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
233 Nguyễn Thị Hằng Nga Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
234 Trần Thị Hạnh Nguyên Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
235 Lê Thị Như Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
236 Hoàng Mai Nhung Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
237 Lê Thị Nở Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
238 Trần Thị Kim Phụng Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
239 Nguyễn Thị Như Quỳnh Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
240 Võ Thị Thanh Tâm Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
241 Phạm Nguyên Phương Thảo Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
242 Nguyễn Thị Thảo Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
243 Trần Thị Thảo Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
244 Đỗ Thị Thôi Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
245 Dương Thị Thu Thủy Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
246 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
247 Trần Kiều Trinh Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
248 Phạm Thị Tuyến Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
249 11 Huỳnh Thị Tường Vy Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
250 Lê Thị Ý Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
251 Võ Thị Như Ý Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
252 Nguyễn Ngọc Ý Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
253 Đỗ Thị Yến Giỏi 12SS Sư phạm Sinh học
254 Dương Thị Chinh Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
255 Lê Văn Hào Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
256 Dương Quang Hưng Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
257 Lê Duy Lâm Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
258 Thi Thị Hoàng Linh Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
259 Lê Thị Lựu Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
260 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
261 Lê Thị Thu Sương Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
262 Hoàng Thị Tâm Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
263 Nguyễn Thị Phương Thảo Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
264 Lưu Nguyễn Kim Thoa Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
265 Phan Thị Hiền Trang Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
266 Phùng Thị Như Uyên Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
267 Trần Thị Ý Giỏi 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
268 Thái Thị Mỹ Diệu Giỏi 12CNSH Công nghệ sinh học
269 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giỏi 12CNSH Công nghệ sinh học
270 Nguyễn Thị Thu Hiền Giỏi 12CNSH Công nghệ sinh học
271 Nguyễn Thị Việt Hồng Giỏi 12CNSH Công nghệ sinh học
272 Phạm Huỳnh Hương Giỏi 12CNSH Công nghệ sinh học
273 Mai Thị Huyền Giỏi 12CNSH Công nghệ sinh học
274 12 Võ Thị Như Lụa Giỏi 12CNSH Công nghệ sinh học
275 Lê Nguyễn Bảo Ngọc Giỏi 12CNSH Công nghệ sinh học
276 Nguyễn Thị Kim Phước Giỏi 12CNSH Công nghệ sinh học
277 Nguyễn Vĩnh Quốc Giỏi 12CNSH Công nghệ sinh học
278 Nguyễn Thị Như Tình Giỏi 12CNSH Công nghệ sinh học
279 Nguyễn Thị Thu Trang Giỏi 12CNSH Công nghệ sinh học
280 Võ Thành Đạt Giỏi 12SPT Sư phạm Tin học
281 Từ Khắc Nghĩa Giỏi 12SPT Sư phạm Tin học
282 Lê Vũ Thị Quỳnh Trinh Giỏi 12SPT Sư phạm Tin học
283 Lê Văn Tuấn Giỏi 12SPT Sư phạm Tin học
284 Lê Thị Hạnh Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
285 Dương Xuân Hiệp Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
286 Nguyễn Thị Thu Hoà Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
287 Phạm Thị Thu Huyền Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
288 Nguyễn Thị Loan Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
289 Trần Thị Thuý Loan Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
290 Trương Hồ Thiên Long Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
291 Hoàng Lê Mai Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
292 Tạ Thị Quỳnh Như Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
293 Phạm Thị Đoan Phúc Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
294 Nguyễn Thị Thanh Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
295 Nguyễn Hiền Thảo Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
296 Võ Thị Kim Thoa Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
297 Nguyễn Thánh Trâm Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
298 Dương Lệ Trúc Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
299 13 Lê Tường Vi Giỏi 12ST Sư phạm Toán học
300 Nguyễn Thị Ánh Giỏi 12CTUD Toán ứng dụng
301 Trương Thị Kim Chi Giỏi 12CTUD Toán ứng dụng
302 Hà Việt Hường Giỏi 12CTUD Toán ứng dụng
303 Nguyễn Thị Hoàng Kiều Giỏi 12CTUD Toán ứng dụng
304 Đoàn Thị Thanh Nga Giỏi 12CTUD Toán ứng dụng
305 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giỏi 12CTUD Toán ứng dụng
306 Nguyễn Thị Thảo Phương Giỏi 12CTUD Toán ứng dụng
307 Phan Thị Hồng Thắm Giỏi 12CTUD Toán ứng dụng
308 Nguyễn Tường Vi Giỏi 12CTUD Toán ứng dụng
309 14 Nguyễn Thị Thuý An Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
310 Huỳnh Thị Quỳnh Anh Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
311 Nguyễn Thị Đào Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
312 Huỳnh Thị Duyên Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
313 Đàm Thị Ngân Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
314 Trần Thị Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
315 Trương Thị Thu Hằng Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
316 Lâm Thị Hiệp Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
317 Trương Ngọc Huyền Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
318 Võ Thị Thanh Huyền Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
319 Trần Thị Lành Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
320 Lê Thị Trúc Lệ Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
321 Nguyễn Thị Diễm Lệ Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
322 Lê Thị Loan Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
323 Nguyễn Thị Ngọc Mai Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
324 Lê Thị Vi Na Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
325 Hồ Thị Thanh Nga Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
326 Arất Thị Thuý Nga Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
327 Phạm Thị Thuý Ngân Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
328 Nguyễn Thị Quỳnh Như Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
329 Nguyễn Quỳnh Như Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
330 Nguyễn Thị Hồng Nhung Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
331 Ma Thị Minh Nhương Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
332 Võ Thị Kim Nhựt Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
333 Đậu Thị Oanh Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
334 15 Võ Thị Phụng Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
335 Nguyễn Thị Anh Phương Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
336 Võ Thị Như Quỳnh Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
337 Phạm Văn Song Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
338 Nguyễn Thị Hồng Sương Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
339 Trần Thị Thanh Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
340 Đỗ Thị Thảo Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
341 Trần Thị Thanh Thảo Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
342 Nguyễn Thị Kiều Trang Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
343 Huỳnh Tố Trinh Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
344 Đỗ Hữu Trình Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
345 Nguyễn Thị Vân Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
346 Đỗ Thị Kim Yến Khá 12SNV Sư phạm Ngữ Văn
347 Huỳnh Thị Kim Ái Khá 12CVH Văn học
348 Lê Thị Duy An Khá 12CVH Văn học
349 Phạm Thị Ngọc Ánh Khá 12CVH Văn học
350 Lê Hồng Chính Khá 12CVH Văn học
351 Bùi Thị Cưng Khá 12CVH Văn học
352 Võ Thùy Dung Khá 12CVH Văn học
353 Nguyễn Thị Thùy Dương Khá 12CVH Văn học
354 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Khá 12CVH Văn học
355 Phạm Thị Quỳnh Duyên Khá 12CVH Văn học
356 Huỳnh Thị Thuỳ Giang Khá 12CVH Văn học
357 Trần Thị Thu Hiền Khá 12CVH Văn học
358 Nguyễn Thị Diệu Hiền Khá 12CVH Văn học
359 16 Huỳnh Thị Diệu Hiền Khá 12CVH Văn học
360 Hồ Thị Hòa Hiệp Khá 12CVH Văn học
361 Võ Thị Tuý Hoa Khá 12CVH Văn học
362 Lê Thị Hồng Khá 12CVH Văn học
363 Giáp Thanh Hữu Khá 12CVH Văn học
364 Nguyễn Thị Huyền Khá 12CVH Văn học
365 Lê Thị Thu Huyền Khá 12CVH Văn học
366 Thái Thị Thùy Linh Khá 12CVH Văn học
367 Nguyễn Thị Loan Khá 12CVH Văn học
368 Trương Thị Mỹ Ly Khá 12CVH Văn học
369 Dương Thị Mận Khá 12CVH Văn học
370 Lê Ngọc Minh Khá 12CVH Văn học
371 Phạm Thị Thảo My Khá 12CVH Văn học
372 Ngô Thị Kim Ngân Khá 12CVH Văn học
373 Nguyễn Thị Nhàn Khá 12CVH Văn học
374 Lê Thị Nhi Khá 12CVH Văn học
375 Phạm Thị Hồng Sương Khá 12CVH Văn học
376 Nguyễn Thuỳ Tuyết Tâm Khá 12CVH Văn học
377 Nguyễn Tấn Tâm Khá 12CVH Văn học
378 Nguyễn Thị Thanh Tâm Khá 12CVH Văn học
379 Nguyễn Thị Xuân Thanh Khá 12CVH Văn học
380 Nguyễn Tấn Thành Khá 12CVH Văn học
381 Hà Thị Thiện Khá 12CVH Văn học
382 Nguyễn Thị Hoài Thương Khá 12CVH Văn học
383 Hồ Thị Hồng Thủy Khá 12CVH Văn học
384 17 Võ Thị Như Trang Khá 12CVH Văn học
385 Nguyễn Thị Thu Trí Khá 12CVH Văn học
386 Nguyễn Kiều Việt Trinh Khá 12CVH Văn học
387 Nguyễn Thị Tuyết Khá 12CVH Văn học
388 Nguyễn Thị Tuyết Khá 12CVH Văn học
389 Trịnh Thị Văn Khá 12CVH Văn học
390 Nguyễn Tường Vi Khá 12CVH Văn học
391 Nguyễn Thị Diên Khá 12CBC1 Báo chí
392 Hồ Thị Nhi Khá 12CBC1 Báo chí
393 Bùi Văn Phong Khá 12CBC1 Báo chí
394 Trần Thị Hồng Phúc Khá 12CBC1 Báo chí
395 Nguyễn Tấn Phúc Khá 12CBC1 Báo chí
396 Lê Thị Diễm Phúc Khá 12CBC1 Báo chí
397 Nguyễn Thị Minh Phường Khá 12CBC1 Báo chí
398 Nguyễn Thị Phường Khá 12CBC1 Báo chí
399 Phạm Minh Quang Khá 12CBC1 Báo chí
400 Trần Phước Quang Khá 12CBC1 Báo chí
401 Tưởng Anh Quốc Khá 12CBC1 Báo chí
402 Lê Cao Quyền Khá 12CBC1 Báo chí
403 Phan Thị Kim Tâm Khá 12CBC1 Báo chí
404 Ngô Thị Tâm Khá 12CBC1 Báo chí
405 Nguyễn Hữu Tấn Khá 12CBC1 Báo chí
406 Nguyễn Thị Thắm Khá 12CBC1 Báo chí
407 Lương Thị Thắm Khá 12CBC1 Báo chí
408 Nguyễn Chiếm Thắng Khá 12CBC1 Báo chí
409 18 Trần Thị Thanh Thanh Khá 12CBC1 Báo chí
410 Trần Trung Thi Khá 12CBC1 Báo chí
411 Nguyễn Thị Thơ Khá 12CBC1 Báo chí
412 Thái Thị Mỹ Thuận Khá 12CBC1 Báo chí
413 Nguyễn Thị Thúy Khá 12CBC1 Báo chí
414 Nguyễn Thị Bích Thùy Khá 12CBC1 Báo chí
415 Nguyễn Thị Thu Thủy Khá 12CBC1 Báo chí
416 Phan Văn Toàn Khá 12CBC1 Báo chí
417 Nguyễn Thị Thùy Trang Khá 12CBC1 Báo chí
418 Trần Thị Thuỷ Triều Khá 12CBC1 Báo chí
419 Phạm Thị Bích Trinh Khá 12CBC1 Báo chí
420 Nguyễn Thị Nhật Uyên Khá 12CBC1 Báo chí
421 Trần Vũ Ngọc Uyên Khá 12CBC1 Báo chí
422 Dương Thị Hà Vi Khá 12CBC1 Báo chí
423 Ông Văn Viễn Khá 12CBC1 Báo chí
424 Thái Quốc Khá 12CBC1 Báo chí
425 Nguyễn Thị Yến Vy Khá 12CBC1 Báo chí
426 Huỳnh Thị Thúy Vy Khá 12CBC1 Báo chí
427 Nguyễn Thị Bình Khá 12CBC2 Báo chí
428 Phạm Trúc Đào Khá 12CBC2 Báo chí
429 Đặng Thị Công Định Khá 12CBC2 Báo chí
430 Trương Văn Định Khá 12CBC2 Báo chí
431 Nguyễn Thị Ngân Giang Khá 12CBC2 Báo chí
432 Phan Thị Lê Giang Khá 12CBC2 Báo chí
433 Nguyễn Đức Hải Khá 12CBC2 Báo chí
434 19 Phạm Minh Hiếu Khá 12CBC2 Báo chí
435 Lê Đăng Khoa Khá 12CBC2 Báo chí
436 Lương Ngọc Kiên Khá 12CBC2 Báo chí
437 Nguyễn Thanh Lâm Khá 12CBC2 Báo chí
438 Tưởng Thị Thùy Liên Khá 12CBC2 Báo chí
439 Nguyễn Thị Hoài Linh Khá 12CBC2 Báo chí
440 Nguyễn Vũ Hoàng Long Khá 12CBC2 Báo chí
441 Võ Thị Khá 12CBC2 Báo chí
442 Đặng Văn Minh Khá 12CBC2 Báo chí
443 Nguyễn Hà Nam Khá 12CBC2 Báo chí
444 Trần Thị Nga Khá 12CBC2 Báo chí
445 Hoàng Thị Nga Khá 12CBC2 Báo chí
446 Ngô Thị Kim Ngân Khá 12CBC2 Báo chí
447 Nguyễn Thị Ngọc Khá 12CBC2 Báo chí
448 Huỳnh Thị Nhi Khá 12CBC2 Báo chí
449 20 Trương Thị Hoàng Ánh Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
450 Blúp Thị Hoài Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
451 Nguyễn Thị Hường Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
452 Thi Thị Diệu Huyền Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
453 Nguyễn Thị Liễu Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
454 Trần Thị Ánh Minh Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
455 Lê Thị Ngọc Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
456 Trần Đăng Phú Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
457 Phạm Thị Sang Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
458 Nguyễn Thị Sang Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
459 Huỳnh Thị Ngân Sương Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
460 Hồ Thị Minh Thi Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
461 Đinh Thị Thương Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
462 Võ Thị Việt Trinh Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
463 Võ Đăng Quốc Trường Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
464 Trần Văn Tường Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
465 Nguyễn Thị Hoàng Văn Khá 12SHH Sư phạm Hóa học
466 Trần Thị Minh Châu Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
467 Đỗ Quốc Cường Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
468 Đặng Thị Ngọc Duyên Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
469 Trương Thị Hạ Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
470 Đặng Thị Thu Hằng Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
471 Phạm Thị Hậu Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
472 21 Phan Thị Thị Hiếu Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
473 Ông Thị Khánh Hòa Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
474 Lê Thị Như Hoài Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
475 Trần Thị Hoàng Kha Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
476 Trần Thị Bích Khuê Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
477 Đinh Nguyễn Anh Khuê Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
478 Trần Thị Kim Loan Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
479 Phạm Thị Loan Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
480 Nguyễn Thị Huỳnh Nga Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
481 Lê Thị Thanh Nhàn Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
482 Đặng Trần Nhân Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
483 Trần Yến Nhi Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
484 Phạm Thị Yến Nhi Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
485 Nguyễn Nhuận Niên Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
486 Trần Tú Oanh Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
487 Hồ Thị Thiên Phúc Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
488 Nguyễn Thị Thu Sương Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
489 Nguyễn Lê Quốc Sỹ Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
490 Lê Thị Thanh Tâm Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
491 Đỗ Đức Thành Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
492 Võ Thị Hoàng Thạnh Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
493 Huỳnh Thị Phương Thảo Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
494 Phan Thị Thanh Thảo Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
495 22 Lê Thị Thanh Thảo Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
496 Đoàn Thị Như Thảo Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
497 Nguyễn Thị Thương Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
498 Nguyễn Thủy Tiên Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
499 Trương Thành Tiến Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
500 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
501 Nguyễn Thị Kim Trang Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
502 Cù Đình Trí Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
503 Nguyễn Thị Út Trinh Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
504 Ngô Thị Kiều Trinh Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
505 Võ Thị Ánh Trinh Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
506 Trương Thị Mai Khá 12CHP Hóa học (Phân tích - Môi trường)
507 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
508 Lê Thị Ngọc Chiến Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
509 Trần Thị Bích Diễm Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
510 Nguyễn Ngọc Đức Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
511 Nguyễn Thanh Duy Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
512 Lương Thị Hoài Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
513 Nguyễn Thị Hoàn Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
514 Võ Thị Huệ Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
515 Hà Thị Thu Hương Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
516 Phạm Thị Ngọc Lệ Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
517 Lê Thị Như Lộc Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
518 23 Trần Ánh Ly Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
519 Võ Thị Minh Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
520 Đinh Thị Phương Nga Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
521 Nguyễn Thị Ngân Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
522 Lê Thị Ái Nhàn Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
523 Đặng Thị Yến Nhi Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
524 Phan Thị Phương Nho Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
525 Trần Thị Phượng Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
526 Lưu Thị Qui Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
527 Dương Thị Sen Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
528 Huỳnh Nguyễn Hàn Sương Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
529 Ngô Thị Nhật Tân Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
530 Lê Bảo Thư Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
531 Lê Hoài Thư Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
532 Trần Thị Tình Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
533 Trần Tú Trinh Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
534 Ngô Thị Thu Vân Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
535 Nguyễn Xuân Vy Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
536 Trần Thị Hồng Vy Khá 12CHD Hóa học (Hóa Dược)
537 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Khá 12CQM Khoa học môi trường
538 Phan Thị Thùy Dung Khá 12CQM Khoa học môi trường
539 Phan Thị Ngọc Hân Khá 12CQM Khoa học môi trường
540 Nguyễn Thị Thuý Hằng Khá 12CQM Khoa học môi trường
541 24 Đặng Thị Thanh Hằng Khá 12CQM Khoa học môi trường
542 Nguyễn Thị Hiền Khá 12CQM Khoa học môi trường
543 Nguyễn Thị Hoa Khá 12CQM Khoa học môi trường
544 Trần Thị Kim Huệ Khá 12CQM Khoa học môi trường
545 Nguyễn Thành Hưng Khá 12CQM Khoa học môi trường
546 Phùng Thị Phương Lan Khá 12CQM Khoa học môi trường
547 Nguyễn Thị Hồng Khá 12CQM Khoa học môi trường
548 Nguyễn Thị Minh Khá 12CQM Khoa học môi trường
549 Đỗ Thị Như Ngọc Khá 12CQM Khoa học môi trường
550 Hồ Thị Yến Nhi Khá 12CQM Khoa học môi trường
551 Đỗ Quỳnh Nhung Khá 12CQM Khoa học môi trường
552 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Khá 12CQM Khoa học môi trường
553 Nguyễn Thị Hồng Phương Khá 12CQM Khoa học môi trường
554 Trần Thị Bích Phượng Khá 12CQM Khoa học môi trường
555 Trần Ngọc Quyên Quyên Khá 12CQM Khoa học môi trường
556 Đồng Thị Tâm Khá 12CQM Khoa học môi trường
557 Đặng Thị Kim Thanh Khá 12CQM Khoa học môi trường
558 Nguyễn Thị Phương Thảo Khá 12CQM Khoa học môi trường
559 Vương Thị Thanh Thi Khá 12CQM Khoa học môi trường
560 Đặng Thị Vân Thương Khá 12CQM Khoa học môi trường
561 Nguyễn Thu Thủy Khá 12CQM Khoa học môi trường
562 Đinh Thị Trí Khá 12CQM Khoa học môi trường
563 Phạm Thị Hoàng Yến Khá 12CQM Khoa học môi trường
564 25 Trần Thị Ngọc Ánh Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
565 Lê Đức Huy Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
566 Lê Thị Tuyết Mai Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
567 Võ Nguyễn Phương Thảo Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
568 Huỳnh Thị Phương Thảo Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
569 Lê Thị Thu Thảo Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
570 Võ Thị Thu Thảo Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
571 Đặng Nguyễn Phương Thảo Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
572 Trần Thị Hồng Thiếp Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
573 Trần Thị Thúy Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
574 Nguyễn Thị Thủy Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
575 Nguyễn Thị Tín Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
576 Lê Thị Tính Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
577 Huỳnh Thị Tình Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
578 Võ Thị Thu Uyên Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
579 Dương Thị Kim Yến Khá 12SGC Giáo dục Chính trị
580 26 Trần Thị Vân Anh Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
581 Tơ Ngôl Đào Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
582 Nguyễn Thị Dương Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
583 Phạm Thị Duyến Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
584 Nguyễn Thị Ngon Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
585 Lê Thị Quỳnh Nhi Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
586 Nguyễn Hửu Phúc Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
587 Phạm Trần Thiên Phụng Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
588 Trần Thị Phương Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
589 Lê Đình Quý Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
590 Vũ Thị Quyên Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
591 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
592 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
593 Nguyễn Thị Thiên Thanh Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
594 Hoàng Kim Thành Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
595 Hồ Thị Hoàng Thảo Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
596 Ngô Thị Thu Thảo Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
597 Hoàng Thị Minh Thư Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
598 Trương Thị Mỹ Thương Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
599 Nguyễn Lê Thanh Thùy Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
600 Phạm Thị Tuyết Thuyên Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
601 Dương Hiển Tịnh Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
602 Mai Thị Cẩm Viên Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
603 Võ Ngọc Thịnh Khá 11SLS Sư phạm Lịch sử
604 Trần Thị Bích Khá 12CVNH Việt Nam học
605 Dương Thị Nhã Ca Khá 12CVNH Việt Nam học
606 Hoàng Thị Mỹ Đông Khá 12CVNH Việt Nam học
607 Nguyễn Thị Trường Giang Khá 12CVNH Việt Nam học
608 Nguyễn Thị Hạnh Khá 12CVNH Việt Nam học
609 27 Nguyễn Thị Hậu Khá 12CVNH Việt Nam học
610 Đặng Thị Hiếu Khá 12CVNH Việt Nam học
611 Phạm Thị Thu Hoà Khá 12CVNH Việt Nam học
612 Đoàn Thị Hồng Khá 12CVNH Việt Nam học
613 Trần Thị Mỹ Hương Khá 12CVNH Việt Nam học
614 Bùi Thị Lài Khá 12CVNH Việt Nam học
615 Trần Huỳnh Thạch Lam Khá 12CVNH Việt Nam học
616 Đoàn Khánh Linh Khá 12CVNH Việt Nam học
617 Nguyễn Thị Kim Ngân Khá 12CVNH Việt Nam học
618 Nguyễn Thị Việt Nghi Khá 12CVNH Việt Nam học
619 Lê Thị Huyễn Nhi Khá 12CVNH Việt Nam học
620 Nguyễn Thị Phương Khá 12CVNH Việt Nam học
621 Trương Thị Phượng Khá 12CVNH Việt Nam học
622 Lê Ái Quốc Khá 12CVNH Việt Nam học
623 Nguyễn Thị Lệ Quyên Khá 12CVNH Việt Nam học
624 Đinh Viết Thanh Sang Khá 12CVNH Việt Nam học
625 Ngô Thị Xuân Sang Khá 12CVNH Việt Nam học
626 Trần Quang Thắng Trung bình 12CVNH Việt Nam học
627 Võ Thị Thảo Khá 12CVNH Việt Nam học
628 Trần Thị Thiên Thu Khá 12CVNH Việt Nam học
629 Đỗ Thị Lệ Thu Khá 12CVNH Việt Nam học
630 Phạm Thu Khá 12CVNH Việt Nam học
631 Trần Thị Diệu Thu Khá 12CVNH Việt Nam học
632 Lê Thị Thuỷ Khá 12CVNH Việt Nam học
633 Trần Thị Thủy Khá 12CVNH Việt Nam học
634 Nguyễn Đức Việt Toàn Khá 12CVNH Việt Nam học
635 Trần Thị Hà Trang Khá 12CVNH Việt Nam học
636 Đặng Thị Bích Trinh Khá 12CVNH Việt Nam học
637 Trần Thị Anh Vy Khá 12CVNH Việt Nam học
638 28 Phạm Thị Lan Anh Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
639 Tống Phước Ngọc Anh Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
640 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
641 Nguyễn Thị Bích Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
642 Võ Ngọc Châu Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
643 Lê Thị Chinh Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
644 Dương Thị Diễm Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
645 Dương Thị Mỹ Duyên Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
646 Nguyễn Thị Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
647 Nguyễn Thị Hải Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
648 Tô Thị Hạnh Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
649 Phan Thị Hiếu Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
650 Lê Thị Hoa Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
651 Lê Thị Hoài Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
652 Nguyễn Thị Hồng Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
653 Hoàng Thị Bích Hồng Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
654 Trương Ngọc Huyền Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
655 Đặng Thị Lên Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
656 Đoàn Thị Hoàng Linh Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
657 Hoàng Thị Linh Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
658 Đinh Thị Thuỳ Linh Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
659 Nguyễn Thị Ly Ly Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
660 Phan Thị Mai Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
661 29 Nguyễn Thị Xuân Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
662 Phạm Thị Nga Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
663 Lê Thị Ngân Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
664 Nguyễn Thị Ngọc Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
665 Lê Thị Nhi Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
666 Nguyễn Thị Nhung Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
667 Vũ Thị Tú Oanh Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
668 Trần Thị Thanh Phước Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
669 Nguyễn Thị Hoài Phương Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
670 Lê Thị Hồng Sương Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
671 Nguyễn Thị Phương Thảo Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
672 Lại Thị Thạch Thảo Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
673 Huỳnh Thị Phương Thảo Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
674 Đặng Thị Minh Thiện Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
675 Huỳnh Kim Thu Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
676 Y Thun Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
677 Nguyễn Thị Thu Thủy Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
678 Nguyễn Thị Thủy Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
679 Trần Thị Tuyết Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
680 Lại Thị Lê Uy Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
681 Đoàn Thị Vân Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
682 Nguyễn Thị Viên Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
683 Nguyễn Thị Ý Khá 12SMN1 Giáo dục Mầm non
684 30 Hà Thị Anh Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
685 Lê Thị Ngọc Ánh Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
686 Nguyễn Thị Ánh Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
687 Hoàng Thị Ngọc Ánh Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
688 Y Bích Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
689 Nguyễn Ngọc Uyên Chi Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
690 Nguyễn Thị Kim Cương Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
691 Hồ Thị Thanh Hằng Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
692 Nguyễn Thị Hạnh Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
693 Trần Thị Hiếu Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
694 Nguyễn Thị Thu Hoà Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
695 Nguyễn Thị Hoài Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
696 Đoàn Thị Thanh Hoàng Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
697 Nguyễn Thị Hương Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
698 Nguyễn Thị Huyền Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
699 Nguyễn Thị Khuyên Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
700 Phạm Thị Mỹ Lệ Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
701 Bùi Thị Liểu Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
702 Hoàng Thị Linh Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
703 Nguyễn Thị Ngọc Linh Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
704 Lê Thị Phúc Loan Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
705 Trần Thị Thoại Mỹ Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
706 Nguyễn Thị Thanh Nga Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
707 31 Phan Thị Ái Nghĩa Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
708 Nguyễn Thị Nhiên Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
709 Nguyễn Thị Bích Nhung Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
710 Đoàn Thị Nhung Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
711 Dương Thị Mộng Phước Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
712 Lưu Thị Phượng Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
713 Nguyễn Thị Như Quý Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
714 Nguyễn Thị Thanh Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
715 Trần Thị Thu Thảo Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
716 Võ Thị Thảo Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
717 Phạm Thị Thi Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
718 Nguyễn Thị Kim Thoa Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
719 Lê Thị Thiên Thu Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
720 Trần Thị Thu Thủy Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
721 Lê Thị Bích Trâm Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
722 Nguyễn Thị Hoàng Trúc Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
723 Lê Thị Thanh Tuyên Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
724 Nguyễn Thị Hồng Vân Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
725 Lê Hải Vân Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
726 Nguyễn Thị Như Ý Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
727 Lê Thị Hàm Yên Khá 12SMN2 Giáo dục Mầm non
728 Nguyễn Thị Thu Vân Khá 11SMN1 Giáo dục Mầm non
729 Nguyễn Thị Mỷ Hằng Khá 11SMN2 Giáo dục Mầm non
730 32 Bùi Thị Ngọc Ái Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
731 Hoàng Thị Lệ Chân Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
732 Nguyễn Thị Chung Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
733 Lê Trần Phúc Diễm Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
734 Nguyễn Thị Diệp Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
735 Lê Thị Xuân Dung Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
736 Phạm Thị Thuỳ Dung Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
737 Trần Thị Thuỳ Dung Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
738 Đậu Thị Ánh Duyên Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
739 Lê Thị Khánh Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
740 Võ Thị Diễm Hằng Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
741 Đào Thị Mỹ Hạnh Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
742 Nguyễn Thúy Hiền Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
743 Nông Thị Hiền Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
744 Trần Thị Bích Hiền Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
745 Nguyễn Thị Huệ Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
746 Thái Thị Thanh Huyền Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
747 Phan Thị Thanh Lam Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
748 Nguyễn Thị Lệ Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
749 Bùi Thị Lin Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
750 Trần Thị Thùy Linh Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
751 Đặng Thị Ngọc Loan Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
752 Đinh Thị Thu Mân Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
753 Phạm Thị Li Na Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
754 Trần Thị Thanh Ngà Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
755 33 Nguyễn Thị Bích Ngọc Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
756 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
757 Nguyễn Thị Huyền Nhi Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
758 Nguyễn Thị Thanh Nhi Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
759 Nguyễn Thùy Nhung Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
760 Đỗ Thị Phương Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
761 Lê Thị Hoài Phương Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
762 Lê Thị Quyên Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
763 Nguyễn Trần Thanh Thanh Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
764 Lê Thị Thanh Thảo Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
765 Trương Thị Hồng Thu Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
766 Phạm Thị Thu Thuỷ Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
767 Võ Thị Tình Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
768 Nguyễn Thị Huyền Trân Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
769 Trần Thị Kim Trang Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
770 Lê Thị Thu Trang Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
771 Nguyễn Thị Đoan Trang Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
772 Hồ Thị Thuý Triều Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
773 Trà Thị Lệ Trinh Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
774 Phạm Thị Lệ Tuyền Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
775 Nguyễn Thị Thanh Vy Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
776 Võ Thị Như Ý Khá 12STH1 Giáo dục Tiểu học
777 Mai Thị Ngọc Anh Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
778 Tôn Nữ Kim Anh Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
779 Phạm Thị Hoàng Anh Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
780 34 Nguyễn Thị Thái Bão Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
781 Nay H' Bich Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
782 Thi Thị Uyên Chi Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
783 Rcom H' Đe Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
784 Nguyễn Thị Diện Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
785 Phạm Thị Ngọc Diệp Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
786 Võ Quang Thùy Dung Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
787 Dương Ngọc Bích Dung Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
788 Trần Thị Thu Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
789 Huỳnh Thị Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
790 Nguyễn Thị Hằng Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
791 Nguyễn Thị Thúy Hằng Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
792 Nguyễn Thị Minh Hiền Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
793 Tạ Thị Hoa Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
794 Nguyễn Thị Quỳnh Hưng Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
795 Trần Thị Hương Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
796 Huỳnh Bích Huyền Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
797 Nguyễn Thị Hoài Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
798 Nguyễn Thị Ái Liên Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
799 Nguyễn Thụy Triều Linh Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
800 Trần Thị Thảo Ly Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
801 Lê Thị Mẫn Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
802 Trương Thảo My Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
803 Võ Thị Thảo Nguyên Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
804 Huỳnh Phạm Diệu Nguyên Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
805 35 Trịnh Thị Ý Nhi Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
806 Mai Anh Nhi Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
807 Hồ Thị Phương Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
808 Bùi Thị Thảo Phương Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
809 Trần Thị Nguyên Quỳnh Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
810 Nguyễn Thị Sa Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
811 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
812 Nguyễn Thị Thu Thảo Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
813 Trần Trương Thi Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
814 Nguyễn Thị Kim Thi Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
815 Lê Thị Minh Thư Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
816 Phạm Thị Bích Thuận Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
817 Trần Thị Phước Trang Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
818 Trần Thị Quỳnh Trang Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
819 Trần Thị Thuỳ Trang Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
820 Lý Mỹ Trinh Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
821 Huỳnh Thị Kiều Trinh Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
822 Phùng Thị Trưng Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
823 Đoàn Thị Tường Uyên Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
824 Lê Thị Uyên Vân Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
825 Võ Thanh Trường Vy Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
826 Dương Thị Tường Vy Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
827 Thái Thị Như Ý Khá 12STH2 Giáo dục Tiểu học
828 Lê Thị Huyền Trâm Khá 12STHB2 Giáo dục Tiểu học
829 Hoàng Thị Thùy Dung Khá 11STH1 Giáo dục Tiểu học
830 Huỳnh Thị Hiền Khá 11STH1 Giáo dục Tiểu học
831 36 Trần Thế Ân Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
832 Dương Thị Nhật Cãnh Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
833 Lê Thị Châu Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
834 Trần Thị Diểm Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
835 Bùi Thị Dung Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
836 Lê Thị Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
837 Lê Thị Diệu Hiền Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
838 Phan Văn Hiếu Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
839 Trương Thị Vũ Lài Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
840 Lê Thị Huỳnh Linh Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
841 Lương Thị Thùy Linh Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
842 Nguyễn Thị Tuyết Mai Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
843 Nguyễn Thị Ngọc Mai Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
844 Võ Thị Thuý Minh Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
845 Huỳnh Thị Ly Na Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
846 Nguyễn Thị Ngân Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
847 Nguyễn Thị Nghĩa Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
848 Phạm Phú Ngọc Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
849 Ngô Thị Quỳnh Nguyên Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
850 Nguyễn Thị Nhung Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
851 37 Nguyễn Văn Nở Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
852 Ngô Thị Phúc Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
853 Lê Thị Phước Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
854 Nguyễn Quỳnh Phương Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
855 Nguyễn Hoài Phương Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
856 Lê Thị Mỹ Phương Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
857 Trần Thị Nguyên Qúi Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
858 Phan Thị Quý Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
859 Trương Minh Xuân Sơn Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
860 Nguyễn Thị Thanh Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
861 Lương Thị Thu Thảo Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
862 Nguyễn Thi Vũ Thảo Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
863 Võ Thị Thu Thảo Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
864 Đinh Ngọc Thiện Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
865 Nguyễn Thị Thuận Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
866 Huỳnh Thị Thu Thủy Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
867 Phạm Lê Minh Toàn Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
868 Phan Thị Bích Trâm Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
869 Nguyễn Thị Thanh Triều Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
870 Hoàng Thị Tú Trinh Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
871 38 Nguyễn Văn Trung Trung bình 12SVL Sư phạm Vật lý
872 Lê Thị Tưởng Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
873 Trương Thị Bích Vân Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
874 Lê Thị Hồng Vân Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
875 Diệp Thị Tường Vi Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
876 Trương Thị Viễn Vy Khá 12SVL Sư phạm Vật lý
877 Nguyễn Thị Thu Ba Khá 12CVL Vật lý học
878 Nguyễn Thị Diễm Khá 12CVL Vật lý học
879 Bùi Thị Hồng Hạnh Khá 12CVL Vật lý học
880 Lương Thị Liên Khá 12CVL Vật lý học
881 Lê Thị Ly Ly Khá 12CVL Vật lý học
882 Phạm Thị Ngọc Quỳnh Khá 12CVL Vật lý học
883 Lê Vũ Trường Sơn Khá 12CVL Vật lý học
884 Lê Vũ Thái Sơn Khá 12CVL Vật lý học
885 Nguyễn Phan Minh Thảo Khá 12CVL Vật lý học
886 Đỗ Thị Thu Khá 12CVL Vật lý học
887 Nguyễn Thị Bảo Trang Khá 12CVL Vật lý học
888 Phạm Thị Minh Trang Khá 12CVL Vật lý học
889 Võ Quang Vang Trung bình 12CVL Vật lý học
890 Nguyễn Thị Tường Vi Khá 12CVL Vật lý học
891 Nguyễn Thị Hồng Ý Khá 12CVL Vật lý học
892 39 Từ Thị Hoài Bích Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
893 Lê Đình Cảnh Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
894 Lê Thị Kim Châu Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
895 Lê Giang Châu Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
896 Rah Lan H' Đuih Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
897 Đặng Thị Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
898 Trần Thị Ngọc Hạnh Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
899 Võ Thiện Hảo Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
900 Huỳnh Thị Hậu Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
901 Nguyễn Thị Hoa Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
902 Trần Thị Thu Hoà Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
903 Nguyễn Thị Thu Hồng Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
904 Nay H'Sinh Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
905 Nguyễn Thị Kiều Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
906 Đinh Thị Lự Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
907 Phạm Thị Sao Mai Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
908 Lê Thị Hà Na Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
909 Huỳnh Thị Ngọc Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
910 Phạm Thị Ánh Ngọc Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
911 Trần Thị Nguyệt Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
912 Lê Thị Ny Trung bình 12SDL Sư phạm Địa lý
913 Trần Thị Chúc Oanh Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
914 A Lăng Thị Panh Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
915 Hoàng Văn Phú Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
916 Trịnh Thị Phương Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
917 40 Nguyễn Thị Xuân Sinh Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
918 Đặng Thị Thắm Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
919 Phạm Thị Thắm Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
920 Trịnh Công Thành Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
921 Bùi Thị Phương Thảo Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
922 Nguyễn Thị Thảo Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
923 Nguyễn Thị Thêu Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
924 Nguyễn Văn Thuận Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
925 Nguyễn Thị Thanh Thương Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
926 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
927 Hoàng Thị Hồng Tĩnh Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
928 Nguyễn Ngọc Khang Trang Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
929 Trần Thị Thuỳ Trang Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
930 Thái Thị Hoài Trinh Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
931 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
932 Dương Thị Tuyền Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
933 Phạm Thị Tuyết Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
934 Phan Thị Vẻ Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
935 Đoàn Thị Ái Vi Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
936 Đinh Thị Như Ý Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
937 Thái Thị Như Ý Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
938 Nguyễn Thị Dạ Ý Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
939 Dương Thị Thuỳ Yên Khá 12SDL Sư phạm Địa lý
940 Đặng Văn An Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
941 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
942 41 Nguyễn Tuấn Anh Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
943 Trần Thị Hồng Ánh Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
944 Nguyễn Hoài Dung Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
945 Trần Thị Hồng Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
946 Trịnh Minh Hải Trung bình 12CDMT Địa lý tự nhiên
947 Phạm Thị Hoàng Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
948 Đỗ Nguyễn Duy Hoàng Trung bình 12CDMT Địa lý tự nhiên
949 Trần Văn Hùng Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
950 Phan Phước Hùng Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
951 Trần Công Hưng Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
952 Phan Thị Thu Hưng Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
953 Nguyễn Thị Hương Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
954 Đặng Thị Kim Linh Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
955 Nguyễn Thị Linh Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
956 Phan Đức Lít Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
957 Phan Thị Trà My Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
958 Nguyễn Văn Nam Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
959 Đặng Thị Ngọc Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
960 Lê Trung Nguyên Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
961 Nguyễn Đức Nguyên Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
962 Trần Việt Quốc Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
963 Nguyễn Thị Hồng Quyên Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
964 Huỳnh Thị Mai Thảo Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
965 Hồ Viết Thiện Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
966 Trần Thị Thanh Thu Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
967 42 Lê Thị Vân Thư Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
968 Lê Đức Tín Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
969 Nguyễn Thị Thanh Trà Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
970 Trương Thị Ngọc Trâm Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
971 Huỳnh Thị Minh Trang Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
972 Phạm Thị Trinh Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
973 Hà Thị Tuyết Trinh Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
974 Phạm Bảo Trinh Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
975 Hồ Thị Hoàng Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
976 Phạm Minh Tuấn Trung bình 12CDMT Địa lý tự nhiên
977 Đoàn Ngọc Tường Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
978 Lê Văn Viên Trung bình 12CDMT Địa lý tự nhiên
979 Huỳnh Quốc Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
980 Huỳnh Văn Vủ Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
981 Lê Nhất Vương Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
982 Nguyễn Thị Hà Xuyên Khá 12CDMT Địa lý tự nhiên
983 Nguyễn Huỳnh Duyên Anh Khá 12CDDL Địa lý học
984 Phan Thị Minh Cẩm Khá 12CDDL Địa lý học
985 Nguyễn Trần Diễm Châu Khá 12CDDL Địa lý học
986 Nguyễn Thị Kim Chi Khá 12CDDL Địa lý học
987 Phạm Thị Hồng Liên Khá 12CDDL Địa lý học
988 Trần Thị Thùy Nhung Khá 12CDDL Địa lý học
989 Thái Thục Oanh Khá 12CDDL Địa lý học
990 Đỗ Phạm Như Quỳnh Khá 12CDDL Địa lý học
991 Trương Thị Thái Khá 12CDDL Địa lý học
992 43 Lê Đức Hậu Khá 12CTL Tâm lý học
993 Hoàng Mạnh Hùng Khá 12CTL Tâm lý học
994 Luýt Khá 12CTL Tâm lý học
995 Nguyễn Thị Bích Na Khá 12CTL Tâm lý học
996 Nguyễn Hồng Quân Khá 12CTL Tâm lý học
997 Nguyễn Thị Tâm Khá 12CTL Tâm lý học
998 Võ Thị Thanh Khá 12CTL Tâm lý học
999 Nguyễn Thị Xuân Thương Khá 12CTL Tâm lý học
1000 Vũ Thị Thủy Khá 12CTL Tâm lý học
1001 Đoàn Thị Hà Trang Khá 12CTL Tâm lý học
1002 Nguyễn Tú Trinh Khá 12CTL Tâm lý học
1003 Bùi Công Anh Tuấn Khá 12CTL Tâm lý học
1004 Nguyễn Thị Hồng Viên Khá 12CTL Tâm lý học
1005 Trần Thị Ngọc Khá 12CTXH Công tác xã hội
1006 Vương Thị Thu Khá 12CTXH Công tác xã hội
1007 Trần Văn Hiếu Khá 12CTXH Công tác xã hội
1008 Nguyễn Thị Liên Khá 12CTXH Công tác xã hội
1009 Nguyễn Công Lực Khá 12CTXH Công tác xã hội
1010 Ngô Minh Hoài Tâm Khá 12CTXH Công tác xã hội
1011 Đoàn Viết Thiêm Khá 12CTXH Công tác xã hội
1012 Phan Thị Trà Khá 12CTXH Công tác xã hội
1013 44 Hoàng Thị Hồng Hạnh Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1014 Hồ Thị Xuân Hiền Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1015 Lê Như Hoa Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1016 Hà Thị Huệ Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1017 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1018 Lê Nguyên Khang Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1019 Lê Thị Hương Liên Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1020 Nguyễn Phương Thuý Ngọc Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1021 Lê Thị Nhi Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1022 Thân Thị Thu Sang Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1023 Trương Tấn Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1024 Nguyễn Thị Thu Thảo Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1025 Đặng Thị Thu Thủy Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1026 Ngô Thị Bích Trâm Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1027 Trần Thị Ngọc Trâm Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1028 Lê Thị Trinh Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1029 Võ Thị Kiều Trinh Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1030 Phạm Thị Văn Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1031 Huỳnh Thị Hàn Vi Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1032 Nguyễn Vũ Vy Khá 12SS Sư phạm Sinh học
1033 45 Phan Thị Ngọc Anh Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1034 Nguyễn Thị Sơn Ca Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1035 Lê Thị Minh Châu Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1036 Nguyễn Quốc Đạt Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1037 Thân Thị Ngọc Diệp Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1038 Đoàn Thị Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1039 Võ Thị Như Hiền Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1040 Ngô Quang Hợp Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1041 Nguyễn Thị Hường Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1042 Phạm Văn Lai Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1043 Vũ Thị Hồng Loan Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1044 Phan Thanh Pháp Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1045 Ông Thế Tài Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1046 Vũ Quảng Thái Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1047 Phan Minh Thông Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1048 Phạm Thị Ngọc Thuý Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1049 Nguyễn Thị Thuý Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1050 Trần Thị Cẩm Tiên Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1051 Nguyễn Thị Tiến Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1052 Phạm Thị Thanh Tiền Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1053 46 Lê Thị Thu Trang Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1054 Đặng Thị Triều Tuyên Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1055 Lê Thị Thanh Tuyền Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1056 Trần Đinh Tuấn Khá 12CTM Quản lý Tài nguyên và môi trường
1057 Đỗ Nhân Trọng Đức Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1058 Huỳnh Tấn Duy Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1059 Nguyễn Xuân Nhật Hạ Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1060 Đặng Hoà Hiếu Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1061 Nguyễn Thị Lệ Hoa Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1062 Võ Thị Nghĩa Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1063 Nguyễn Phước Nghĩa Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1064 Nguyễn Thị Kim Phượng Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1065 Hà Thị Phượng Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1066 Nguyễn Thị Thu Sương Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1067 Lê Văn Tâm Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1068 Hồ Thị Thắm Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1069 Bùi Anh Thi Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1070 Trần Thị Thu Thương Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1071 Phan Thị Thủy Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1072 Phạm Ngọc Hà Vi Khá 12CNSH Công nghệ sinh học
1073 47 Nguyễn Trường Giang Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1074 Bùi Thị Hồng Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1075 Nguyễn Thị Thu Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1076 Đặng Thị Thu Hằng Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1077 Võ Thị Mỹ Hạnh Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1078 Trần Thị Hẹn Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1079 Bùi Thị Thanh Hiền Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1080 Ngô Thị Hoa Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1081 Mạc Thị Hồng Hương Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1082 Nguyễn Thị Ngọc Lan Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1083 Lương Thị Lạt Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1084 Lê Thị Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1085 Nguyễn Thị Trúc Na Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1086 Phạm Phú Kim Ngân Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1087 Lê Thị Mỹ Ngọc Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1088 Trần Thị Kim Phượng Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1089 Nguyễn Thị Kiều Thu Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1090 Nguyễn Thị Bích Trâm Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1091 Phạm Thị Huỳnh Trâm Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1092 Nguyễn Vũ Thuỳ Trang Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1093 Nguyễn Thị Thu Trang Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1094 Nguyễn Huỳnh Tôn Nữ Hoài Trinh Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1095 48 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Trung bình 12SPT Sư phạm Tin học
1096 Lê Văn Quốc Trịnh Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1097 ZRâm Thị Tuốt Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1098 Nguyễn Thị Uyên Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1099 Lê Thị Hải Vân Trung bình 12SPT Sư phạm Tin học
1100 Nguyễn Thị Thu Yên Khá 12SPT Sư phạm Tin học
1101 Lữ Thanh Bính Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1102 Lê Thị Cúc Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1103 Dương Văn Cương Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1104 Huỳnh Bá Duy Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1105 Nguyễn Thị Minh Hiền Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1106 Kim Thị Hiền Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1107 Ngô Thị Lan Hương Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1108 Nguyễn Thị Lệ Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1109 Nguyễn Linh Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1110 Nguyễn Thị Ly Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1111 Đinh Công Quân Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1112 Hồ Thị Hoài Thương Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1113 Nguyễn Quý Tin Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1114 Nguyễn Thị Ngọc Trân Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1115 Lê Thị Trang Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1116 Nguyễn Thị Bích Vân Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1117 Nguyễn Thanh Vĩnh Khá 12CNTT Công nghệ thông tin
1118 49 Lê Trần Mai Anh Khá 12ST Sư phạm Toán học
1119 Trần Thị Hạnh Khá 12ST Sư phạm Toán học
1120 Đặng Thị Hiền Khá 12ST Sư phạm Toán học
1121 Nguyễn Thị Minh Huệ Khá 12ST Sư phạm Toán học
1122 Nguyễn Thị Lan Khá 12ST Sư phạm Toán học
1123 Võ Thị Thu Lan Khá 12ST Sư phạm Toán học
1124 Nguyễn Thị Lệ Khá 12ST Sư phạm Toán học
1125 Trần Thị Mai Linh Khá 12ST Sư phạm Toán học
1126 Nguyễn Thị Phương Mai Khá 12ST Sư phạm Toán học
1127 Hồ Thị Trà My Khá 12ST Sư phạm Toán học
1128 Nguyễn Thị Lệ Mỹ Khá 12ST Sư phạm Toán học
1129 Lê Thị Kim Ngọc Khá 12ST Sư phạm Toán học
1130 Hồ Hạnh Nguyên Khá 12ST Sư phạm Toán học
1131 Trần Đoàn Thảo Nguyên Khá 12ST Sư phạm Toán học
1132 Trần Việt Phục Khá 12ST Sư phạm Toán học
1133 Nguyễn Thị Hoa Phượng Khá 12ST Sư phạm Toán học
1134 Đặng Thị Sanh Khá 12ST Sư phạm Toán học
1135 Lê Thị Sương Khá 12ST Sư phạm Toán học
1136 Phan Phụng Tân Khá 12ST Sư phạm Toán học
1137 Nguyễn Hồng Thạch Khá 12ST Sư phạm Toán học
1138 Coor Thảo Khá 12ST Sư phạm Toán học
1139 Nguyễn Thị Thiết Khá 12ST Sư phạm Toán học
1140 50 Cao Thị Mỹ Thiều Khá 12ST Sư phạm Toán học
1141 Đặng Thị Diễm Thúy Khá 12ST Sư phạm Toán học
1142 Nguyễn Phạm Hồng Trâm Khá 12ST Sư phạm Toán học
1143 Võ Lê Bảo Trân Khá 12ST Sư phạm Toán học
1144 Lê Thị Ngọc Trinh Khá 12ST Sư phạm Toán học
1145 Bùi Trần Duy Tuấn Khá 12ST Sư phạm Toán học
1146 Hoàng Cẩm Vân Khá 12ST Sư phạm Toán học
1147 Nguyễn Minh Anh Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1148 Lê Thị Kim Ánh Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1149 Trần Thị Kim Chung Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1150 Lê Thị Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1151 Nguyễn Thị Thanh Hằng Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1152 Nguyễn Thị Thu Hiền Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1153 Đoàn Thị Thu Hiền Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1154 Dương Thị Hồng Hoa Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1155 Nguyễn Ngọc Lễ Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1156 Hồ Thị Mỹ Lệ Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1157 Nguyễn Thị Thu Loan Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1158 Cao Thị Lợi Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1159 Phan Thị Luận Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1160 Nguyễn Thị Ái Ly Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1161 Trần Thị Trúc Ly Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1162 51 Lê Thị Thanh Mỹ Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1163 Nguyễn Thị Thuý Na Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1164 Trương Thị Thùy Nên Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1165 Lê Thị Nga Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1166 Phan Ái Nghĩa Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1167 Trương Thị Ngọc Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1168 Nguyễn Hồng Ngọc Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1169 Đặng Thanh Phương Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1170 Trần Thị Minh Phượng Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1171 Phan Thị Quý Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1172 Hồ Thị Ngân Thảo Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1173 Nguyễn Thị Dương Thảo Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1174 Từ Thị Minh Thuý Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1175 Phạm Thị Thủy Tiên Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1176 Hồ Thị Trang Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1177 Lê Thị Huyền Trang Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1178 Mai Thị Thùy Trang Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1179 Nguyễn Thị Trinh Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1180 Trần Thị Vân Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1181 Trần Lê Tường Vi Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1182 Lê Thị Vy Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1183 Thành Thị Như Ý Khá 12CTUD Toán ứng dụng
1184 Bùi Thị Đào Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
1185 Y Hảo Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
1186 Lê Thị Hoà Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
1187 Lê Thị Kiều Oanh Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
1188 Phạm Thị Phương Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử
1189 Nguyễn Thị Thanh Tịnh Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
1190 Nguyễn Thị Thanh Va Giỏi 12SLS Sư phạm Lịch sử
1191 Nguyễn Tuấn Khá 12SLS Sư phạm Lịch sử


Tải sơ đồ Tại đây

Tải Danh sách Số đeo áo Tại Đây

Tác giả bài viết: Phòng CTSV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: sinh viên, vị trí

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3841323 (line 106)
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562