06:14 ICT Thứ tư, 17/01/2018

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo mới

Quyết định V/v cấp học bổng KKHT HK2, 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, ra trường năm 2017

Thứ bảy - 10/06/2017 17:08
Quyết định V/v cấp học bổng KKHT HK2, 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, ra trường năm 2017

Quyết định V/v cấp học bổng KKHT HK2, 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, ra trường năm 2017

Quyết định V/v cấp học bổng KKHT HK2, 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, ra trường năm 2017

Danh sách kèm theo
STT TT Mã số Họ và tên Lớp Điểm  Điểm Điểm Xếp loại Điểm Xếp Mức Ghi chú
theo sinh viên TB  thưởng xét HB điểm xét rèn loại nhận
Khoa   học tập     HB luyện rèn luyện học bổng
      KHOA TOÁN                  
1 1 311011131113 Trần Ngọc Lễ 13ST 9.82 0.30 10.12 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
2 2 311011131103 Hoàng Gia Minh Châu 13ST 9.82 0.20 10.02 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
3 3 311011131120 Lê Thị Thu Nguyệt 13ST 9.92   9.92 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
4 4 311011131124 Hoàng Thị Phương 13ST 9.63 0.20 9.83 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
5 5 311032131110 Phan Văn Hải 13CTUD 9.50 0.30 9.80 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
6 6 311032131174 Nguyễn Đoàn Tố Uyên 13CTUD 9.50 0.20 9.70 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
7 7 311032131106 Trần Thị Đào 13CTUD 9.35   9.35 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
8 8 311032131182 Nguyễn Thị Bích Trâm 13CTUD 9.28   9.28 X.Sắc 93 X.Sắc X.Sắc  
9 9 311032131148 Nguyễn Thị Thanh Thắm 13CTUD 9.14   9.14 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
10 10 311032131114 Trần Thị Xuân Hiệp 13CTUD 8.78   8.78 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
      KHOA TIN HỌC                  
11 1 312011131131 Phạm Trí Minh 13SPT 10.00 0.30 10.30 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
12 2 312011131121 Phạm Minh Hoàng 13SPT 10.00 0.20 10.20 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
13 3 312011131124 Trần Lê Khánh Huyền 13SPT 10.00 0.20 10.20 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
14 4 312011131138 Ngô Thị Hoàng Ni 13SPT 9.42 0.30 9.72 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
15 5 312022131168 Đỗ Minh Tuấn 13CNTT 9.66 0.20 9.86 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
16 6 312022131122 Đặng Duy Hậu 13CNTT 9.46 0.30 9.76 X.Sắc 93 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
17 7 312022131109 Lê Ngọc Duy 13CNTT 9.37 0.30 9.67 X.Sắc 85 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
18 8 312022131112 Bùi Thị Ánh Duyên 13CNTT 9.48   9.48 X.Sắc 85 Tốt Giỏi  
19 9 312022131132 Phan Vũ Huy 13CNTT 9.38   9.38 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
20 10 312022131135 Nguyễn Song Bảo Khiêm 13CNTT 9.32   9.32 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
      KHOA VẬT LÝ                  
21 1 313011131154 Nguyễn Hoàng Tú Trinh 13SVL 9.80 0.30 10.10 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
22 2 313011131145 Trần Thị Đào Thanh 13SVL 9.90 0.20 10.10 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
23 3 313011131103 Đặng Thị Diễm 13SVL 9.50 0.30 9.80 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
24 4 313011131152 Phan Văn Như Tịnh 13SVL 9.60   9.60 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
25 5 313011131118 Nguyễn Thị Tĩnh Lệ 13SVL 9.50   9.50 X.Sắc 85 Tốt Giỏi  
26 6 313022131125 Võ Thị Kim Ngọc 13CVL 9.50 0.30 9.80 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
27 7 313022131105 Nguyễn Đức Dũng 13CVL 9.53 0.20 9.73 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
28 8 313022131124 Lê Thị Kim Ngân 13CVL 9.43 0.20 9.63 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
      KHOA HOÁ HỌC                  
29 1 314011131152 Lê Quang 13SHH 9.90 0.20 10.10 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
30 2 314011131137 Lê Thị Sương 13SHH 9.77 0.30 10.07 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
31 3 314011131110 Nguyễn Thị Thúy Hằng 13SHH 9.79 0.20 9.99 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
32 4 314011131113 Lê Thị Hồng Hạnh 13SHH 9.73 0.20 9.93 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
33 5 314022131129 Thái Thị Bảo Ngân 13CHP 9.49 0.30 9.79 X.Sắc 95 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
34 6 314022131110 Lê Thị Hiền Giang 13CHP 9.57   9.57 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
35 7 314022131112 Ngô Thị Thanh Hiền 13CHP 9.56   9.56 X.Sắc 89 Tốt Giỏi  
36 8 314022131102 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13CHP 9.28 0.20 9.48 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
37 9 314033131134 Lê Thị Nga 13CHD 9.61 0.20 9.81 X.Sắc 93 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
38 10 314033131150 Nguyễn Vũ Thanh Thy 13CHD 9.60 0.20 9.80 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
39 11 314033131124 Lê Quý Khương 13CHD 9.58   9.58 X.Sắc 95 X.Sắc X.Sắc  
40 12 314033131147 Nguyễn Hoài Thương 13CHD 9.56   9.56 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
41 13 314044131118 Lê Vũ Thu Hiền 13CQM 9.61 0.20 9.81 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
42 14 314044131169 Ngô Thị Thanh Thúy 13CQM 9.50 0.20 9.70 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
43 15 314044131114 Hồ Thị Xuân Hằng 13CQM 9.60   9.60 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
44 16 314044131140 Võ Thái Thảo Nguyên 13CQM 9.40 0.20 9.60 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
45 17 314044131165 Nguyễn Thị Thanh Thiên 13CQM 9.60   9.60 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc  
46 18 314044131166 Nguyễn Thị Hải Thọ 13CQM 9.60   9.60 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
      KHOA SINH - MT                  
47 1 315011131119 Trần Thị Ngọc Khuyên 13SS 9.65 0.30 9.95 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
48 2 315011131136 Đinh Thị Mỹ Nhung 13SS 9.65 0.20 9.85 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
49 3 315011131107 Phạm Thị Diệu 13SS 9.43 0.20 9.63 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
50 4 315011131142 Nguyễn Thị Thùy Tâm 13SS 9.61   9.61 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
51 5 315011131159 Ngô Thị Ty 13SS 9.53   9.53 X.Sắc 89 Tốt Giỏi  
52 6 315032131156 Phan Thị Ái Trinh 13CTM 9.35 0.30 9.65 X.Sắc 95 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
53 7 315032131139 Nguyễn Văn Thắng 13CTM 9.17 0.30 9.47 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
54 8 315032131101 Nguyễn Thị Ánh 13CTM 8.94 0.20 9.14 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
55 9 315032131151 Nguyễn Trần Thảo Trang 13CTM 9.09   9.09 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc  
56 10 315043131117 Lê Văn Kiêm 13CNSH 9.52 0.30 9.82 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
57 11 315043131145 Ngô Thị Hồng Vân 13CNSH 9.52 0.20 9.72 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
58 12 315043131144 Phạm Thị Tú Uyên 13CNSH 9.42   9.42 X.Sắc 89 Tốt Giỏi  
      KHOA NGỮ VĂN                  
59 1 317011131121 Nguyễn Thị Hiền 13SNV 10.00 0.20 10.20 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
60 2 317011131125 Trần Xuân Hùng 13SNV 9.80 0.30 10.10 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
61 3 317011131133 Nguyễn Kim Nguyên 13SNV 9.59 0.50 10.09 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
62 4 317011131139 Võ Thị Thủy Phượng 13SNV 9.82 0.20 10.02 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
63 5 317011131130 Võ Thị Quế Ly 13SNV 9.80 0.20 10.00 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc GK/ĐHSP
64 6 317022131151 Lê Thị Minh Thúy 13CVH 10.00 0.20 10.20 X.Sắc 87 Tốt Giỏi Lớp phó
65 7 317022131102 Đoàn Văn Cung 13CVH 10.00   10.00 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
66 8 317022131115 Hoàng 13CVH 10.00   10.00 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
67 9 317022131152 Đinh Thị Thanh Thúy 13CVH 10.00   10.00 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
68 10 317033131131 Lê Văn Phúc 13CVHH 9.90 0.30 10.20 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
69 11 317033131104 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13CVHH 9.60 0.30 9.90 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
70 12 317033131161 Ngô Huỳnh Tấn Vui 13CVHH 9.60 0.20 9.80 X.Sắc 88 Tốt Giỏi Lớp phó
71 13 317033131163 Lê Công Chí 13CVHH 9.80   9.80 X.Sắc 85 Tốt Giỏi  
72 14 317033131112 Võ Thị Thanh Hằng 13CVHH 9.50 0.20 9.70 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
73 15 317044131106 Lương Thị Ngọc Diệp 13CBC 9.90 0.30 10.20 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
74 16 317044131167 Đoàn Quang Tuấn 13CBC 9.90 0.20 10.10 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
75 17 317044131123 Hứa Thị Thùy Linh 13CBC 9.70 0.30 10.00 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
76 18 317044131169 Mai Anh 13CBC 9.80 0.20 10.00 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
77 19 317044131175 Phạm Hoàng Yến 13CBC 9.80 0.20 10.00 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
78 20 317044131141 Lê Viết Phúc 13CBC 9.80 0.20 10.00 X.Sắc 83 Tốt Giỏi Lớp phó
      KHOA LỊCH SỬ                  
79 1 318011131158 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 13SLS 9.53 0.30 9.83 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
80 2 318011131110 Hồ Phùng Khánh Giang 13SLS 9.82   9.82 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
81 3 318011131123 Đặng Thị Ngọc Kiều 13SLS 9.82   9.82 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
82 4 318011131154 Lâm Thị Thanh Trâm 13SLS 9.45 0.30 9.75 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
83 5 318011131138 Đặng Thị Diễm Phúc 13SLS 9.71   9.71 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc  
84 6 318022131175 Nguyễn Duy Việt 13CVNH 9.63 0.30 9.93 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
85 7 318022131145 Huỳnh Khánh Quỳnh 13CVNH 9.83   9.83 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
86 8 318022131103 Trần Thị Thùy Dung 13CVNH 9.59 0.20 9.79 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
87 9 318022131105 Nguyễn Thị Hoàng Giang 13CVNH 9.76   9.76 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
88 10 318022131151 Nguyễn Phạm Thanh Thảo 13CVNH 9.29 0.30 9.59 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
      KHOA ĐỊA LÝ                  
89 1 319011131127 Nguyễn Hải My 13SDL 9.74 0.30 10.04 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
90 2 319011131107 Phạm Thị Thanh Dung 13SDL 9.83 0.20 10.03 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
91 3 319011131161 Lương Anh Vĩnh 13SDL 9.83 0.20 10.03 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
92 4 319011131109 Lê Thị Hồng Hạnh 13SDL 9.58 0.30 9.88 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
93 5 319011131130 Lê Thị Bích Ngọc 13SDL 9.58 0.20 9.78 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc GK/Quận LC
94 6 319032131181 Nguyễn Văn Thiện 13CDMT 9.27 0.50 9.77 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
95 7 319032131176 Lê Thị Phước Thảo 13CDMT 9.52 0.20 9.72 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
96 8 319032131187 Võ Đình Tuấn 13CDMT 9.46 0.20 9.66 X.Sắc 88 Tốt Giỏi Lớp phó
97 9 319032131122 Hồ Thị Quỳnh Mai 13CDMT 9.43   9.43 X.Sắc 83 Tốt Giỏi  
98 10 319032131163 Ngô Vũ Linh 13CDMT 9.36   9.36 X.Sắc 82 Tốt Giỏi  
99 11 319032131137 Nguyễn Thị Thanh Thúy 13CDMT 9.36   9.36 X.Sắc 84 Tốt Giỏi  
100 12 319043131144 Lê Hữu Tình 13CDDL 9.63 0.30 9.93 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
101 13 319043131119 Nguyễn Thị Hương 13CDDL 9.76   9.76 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
102 14 319043131116 Lưu Thị Hồng 13CDDL 9.40 0.20 9.60 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
      KHOA GD CHÍNH TRỊ                  
103 1 316011131121 Phạm Thị Trà Linh 13SGC 9.71 0.30 10.01 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
104 2 316011131124 Vương Thị Ánh Minh 13SGC 9.76 0.20 9.96 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
105 3 316011131139 Trần Văn Tùng 13SGC 9.65 0.30 9.95 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
106 4 316032141211 Phan Nữ Lệ Thu 14CDAN 10.00 0.30 10.30 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
      KHOA GD TIỂU HỌC                  
107 1 321011131107 Vũ Thị Thuỳ Dương 13STH1 9.94 0.30 10.24 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
108 2 321011131127 Trần Thị Thiên 13STH1 9.92   9.92 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
109 3 321012131107 Bùi Thị Đức 13STH2 9.88   9.88 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
110 4 321012131109 Trần Thị Như 13STH2 9.86   9.86 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
111 5 321012131112 Hà Thị Thu Hiền 13STH2 9.86   9.86 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
112 6 321012131139 Đinh Thị Thiện Tâm 13STH2 9.80   9.80 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
113 7 321011131138 Nguyễn Lệ Quyên 13STH1 9.80   9.80 X.Sắc 85 Tốt Giỏi  
114 8 321011131110 Lương Thị Việt 13STH1 9.74   9.74 X.Sắc 85 Tốt Giỏi  
115 9 321011131118 Phạm Thị Hoa 13STH1 9.74   9.74 X.Sắc 85 Tốt Giỏi  
      KHOA GD MẦM NON                  
116 1 321023131153 Lê Thị Diễm Thương 13SMN1 10.00 0.30 10.30 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
117 2 321023131154 Nguyễn Thị Ánh Thúy 13SMN1 9.70 0.20 9.90 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
118 3 321024131153 Nguyễn Thị Thiệu Tiên 13SMN2 9.58 0.30 9.88 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
119 4 321024131157 Y Minh Truyền 13SMN2 9.51 0.30 9.81 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
120 5 321023131149 Hồ Thị Mộng Thu 13SMN1 9.50 0.30 9.80 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
121 6 321023131165 Tô Thị Hồng Vân 13SMN1 9.70   9.70 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
122 7 321024131137 Trương Thị Diễm Phượng 13SMN2 9.60   9.60 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
123 8 321024131128 Đặng Thị Lương 13SMN2 9.58   9.58 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
124 9 321023131127 Võ Thị Đặng Hồng Luận 13SMN1 9.54   9.54 X.Sắc 89 Tốt Giỏi  
125 10 321024131106 Nguyễn Thị Phương Diễm 13SMN2 9.26 0.20 9.46 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
126 11 321023131150 Dương Thị Thu 13SMN1 9.43   9.43 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
      KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC                  
127 1 320021131105 Huỳnh Thị Duyên 13CTL 9.60 0.20 9.80 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
128 2 320021131178 Nguyễn Thị Phương  Thảo 13CTL 9.40 0.30 9.70 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
129 3 320021131168 Ngô Thị Hồng Vân 13CTL 9.50 0.20 9.70 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
130 4 320021131162 Nguyễn Thị Bảo Trâm 13CTL 9.70   9.70 X.Sắc 84 Tốt Giỏi  
131 5 320021131160 Đỗ Thị Tình 13CTL 9.50   9.50 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc  
132 6 320032131130 Phan Thị Mến 13CTXH 9.50   9.50 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc  
133 7 320032131139 Trần Thị My Ny 13CTXH 9.50   9.50 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc  
134 8 320032131146 Lê Thị Hồng Sương 13CTXH 9.21 0.20 9.41 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
135 9 320032131136 Hoàng Thị Ý Nhi 13CTXH 9.00 0.30 9.30 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
136 10 320032131152 Mai Thị Thúy 13CTXH 9.00   9.00 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  

Tải danh sách Tại đây

Tải thông báo Tại đây

Tác giả bài viết: P.CTSV

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: sinh viên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3841323 (line 106)
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562