16:24 EST Thứ năm, 18/01/2018

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo mới

Dự kiến kế hoạt tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa cho sinh viên khóa 2009

Thứ ba - 02/04/2013 08:14
MH

MH

Thực hiện Công văn số 4540/BGDĐT – CTHSSV ngày 16 tháng 07 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2012 – 2013; Thực hiện kế hoạch năm học 2013, nay Nhà trường thông báo dự kiến kế hoạch, nội dung tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” cuối khóa cho sinh viên khóa tuyển sinh 2009 như sau:....
 
Toàn văn thông báo


         ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM    
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
         Số:      / ĐHSP-CTSV                            Đà  Nẵng, ngày      tháng        năm 2013
V/v  tổ chức “Tuần sinh hoạt
Công dân - HSSV” cuối khóa
                               
Kính gửi:   Thủ trưởng các đơn vị
 
            Thực hiện Công văn số 4540/BGDĐT – CTHSSV ngày 16 tháng 07 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2012 – 2013; Thực hiện kế hoạch năm học 2013, nay Nhà trường thông báo dự kiến kế hoạch, nội dung tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” cuối khóa cho sinh viên khóa tuyển sinh 2009 như sau:
 
I. NỘI DUNG:
1.  Thông tin tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước và thế giới trong thời gian qua.
         
2.  Nghiên cứu thảo luận nội dung các Luật liên quan đến chuyên ngành mà HSSV được đào tạo gắn liền với trách nhiệm của HSSV; Hướng dẫn cho HSSV hoàn thành “chuẩn đầu ra” của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội.
 
          3. Tổ chức các hoạt động tư vấn kỹ năng tuyển dụng, hướng nghiệp (chuẩn bị hồ sơ,  phỏng vấn, …), giới thiệu việc làm.
 
          4. Hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ tốt nghiệp, thủ tục nhận bằng tốt nghiệp và các nội dung cần thiết trước khi tốt nghiệp ra trường.
               
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 5 năm 2013 (kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau).
Đề nghị thủ trưởng các phòng chức năng chủ động bố trí kế hoạch, ban chủ nhiệm các khoa triển khai nội dung thông báo đến giáo viên chủ nhiệm, sinh viên khóa TS’2009 được biết và thực hiện. Lưu ý: tất cả sinh viên khóa TS’2009 phải  thường xuyên có mặt tại trường để tham dự đầy đủ nội dung sinh hoạt trên.
 
Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;
- BGH (để báo cáo);
- Lưu HCTH, CT SV.  
 
 

Tác giả bài viết: Phòng CTSV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3841323 (line 106)
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562