21:04 EDT Thứ bảy, 19/08/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo mới

Danh sách sinh viên gia hạn học phí học kỳ I, năm học 2013 - 2014

Thứ tư - 04/09/2013 06:58
Thông báo

Thông báo

Các sinh viên có tên trong danh sách chú ý và thực hiện đúng nội dung ...

DANH SÁCH SINH VIÊN XIN GIA HẠN NỘP HỌC PHÍ HKI, NH 2013 - 2014

STT HỌ TÊN NGÀY Nơi sinh TÊN KHOA LÝ DO THỜI GIAN 
SINH LỚP NỘP
1 1 Nguyễn Thị Kim Hạnh 14/03/1991 Quảng Nam 10CTT2 Toán Hộ nghèo 10/11/2013
2 2 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/02/1992 Quảng Trị 10CTT2 Toán Hộ nghèo 10/11/2013
3 3 Lê Nữ Diệu Linh 25/09/1990 Quảng Nam 10CTT2 Toán Hộ cận nghèo 10/11/2013
4 4 Đinh Thị Phước 12/03/1992 Quảng Nam 10CTT2 Toán Hộ nghèo 10/11/2013
5 5 Tống Thị Na 23/06/1992 Đà Nẵng 10CTT3 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
6 6 Trương Thị Nguyệt 26/06/1992 Quảng Nam 10CTT3 Toán Hộ nghèo 10/11/2013
7 7 Võ Thị Ngọc Thùy 16/02/1991 Quảng Nam 10CTT3 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
8 8 Lê Như ý 20/05/1991 Quảng Nam 10CTT3 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
9 9 Phan Thị Nghi 10/05/1992 Quảng Nam 11CTUD1 Toán Hộ cận nghèo 10/11/2013
10 10 Huỳnh Thị Chung 20/05/1993 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Hộ cận nghèo 10/11/2013
11 11 Cao Thị Kim Cúc 18/03/1993 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Hộ cận nghèo 10/11/2013
12 12 Lê Thị Hồng Đào 07/09/1993 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
13 13 Nguyễn Thị Điểm 01/01/1993 Quảng Bình 11CTUD2 Toán Hộ cận nghèo 10/11/2013
14 14 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 29/07/1993 TP Đà Nẵng 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
15 15 Hồ Thị Trúc Loan 29/09/1993 TP Đà Nẵng 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
16 16 Nguyễn Thị Lương 20/03/1993 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Hộ nghèo 10/11/2013
17 17 Nguyễn Thị Bảo Nhung 17/10/1993 TP Đà Nẵng 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 31/08/2013
18 18 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/05/1993 TP Đà Nẵng 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
19 19 Lê Thị Thanh Tâm 12/01/1992 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
20 20 Đinh Thị Thanh Trang 02/03/1993 Kom Tum 12CTUD Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
21 21 Nguyễn Thị Tuyên 10/04/1994 Quảng Nam 12CTUD Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
22 1 Nguyễn Chung 10/01/1990 T.T.Huế 10CNTT1 Tin học Gia đình khó khăn 10/10/2013
23 2 Trần Văn Thành 27/07/1990 Quảng Trị 10CNTT1 Tin học Hộ cận nghèo 20/10/2013
24 3 Hoàng Thị Như ý 04/09/1991 Quảng Trị 10CNTT1 Tin học Con thương binh 10/11/2013
25 4 Nguyễn Tấn Châu 24/12/1992 Quảng Nam 10CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
26 5 Nguyễn Xuân Chiến 20/04/1992 Quảng Nam 10CNTT2 Tin học Hộ nghèo 08/11/2013
27 6 Lê Thị Hằng 02/11/1992 Quảng Nam 10CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 28/10/2013
28 7 Nguyễn Thị Hồng Nhung 22/07/1992 Quảng Nam 10CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
29 8 Hứa Thị Quýt 01/08/1992 Quảng Nam 10CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
30 9 Dương Thị Bích Thủy 10/02/1992 Quảng Nam 10CNTT2 Tin học Hộ nghèo 10/11/2013
31 10 Trần Mạnh Hiền 19/04/1992 Quảng Nam 10CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
32 11 Nguyễn Văn Hương 15/07/1992 Quảng Nam 10CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
33 12 Lê Văn Khải 28/03/1991 Quảng Trị 10CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
34 13 Võ Thị Lời 28/12/1991 Quảng Nam 10CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
35 14 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 08/05/1992 Đà Nẵng 10CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
36 15 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 08/11/1992 Quảng Nam 10CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
37 16 Nguyễn Thị Bích Nga 10/06/1992 Quảng Nam 10CNTT4 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
38 17 Lê Hoàng Anh 09/10/1990 TP Đà Nẵng 11CNTT1 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
39 18 Nguyễn Thị Diễm 10/07/1992 Quảng Nam 11CNTT1 Tin học Hộ cận nghèo 15/10/2013
40 19 Nguyễn Trần Phương Thảo 20/11/1993 Quảng Nam 11CNTT1 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
41 20 Trương Thị Thương 01/01/1989 Quảng Nam 11CNTT1 Tin học Khuyết tật 10/11/2013
42 21 Trương Đại 02/08/1989 Quảng Nam 11CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
43 22 Trần Tuấn Nguyên 23/06/1993 TP Đà Nẵng 11CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
44 23 Trần Thị Kim Nguyệt 07/01/1993 Quảng Nam 11CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
45 24 Nguyễn Thị Quyền 21/11/1993 Quảng Nam 11CNTT2 Tin học Hộ nghèo 01/11/2013
46 25 Lương Thị Kim Tiên 19/08/1993 Quảng Trị 11CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 30/09/2013
47 26 Lê Thị Nga 01/10/1993 Quảng Nam 11CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
48 27 Vĩ Thảo Nguyên 30/10/1993 TP Đà Nẵng 11CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
49 28 Phan Đình Mãn 01/10/1992 Quảng Nam 12CNTT Tin học Hộ nghèo 10/11/2013
50 29 Cao Mai Hoa Phượng 10/02/1993 Quảng Nam 12CNTT Tin học Hộ nghèo 10/11/2013
51 30 Nguyễn Thanh Vĩnh 02/08/1990 Quảng Nam 12CNTT Tin học Hộ nghèo 10/11/2013
52 1 Bùi Yến Minh 06/12/1992 Đà Nẵng 10CVL Vật lý Gia đình khó khăn 01/11/2013
53 2 Võ Thị Hồng Phụng 15/05/1993 Đắc Lắc 11CVL Vật lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
54 3 Nguyễn Lê Tuyền 29/01/1992 TP Đà Nẵng 11CVL Vật lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
55 4 Đoàn Huỳnh Đan Thy 17/06/1994 TP. Đà Nẵng 12CVL Vật lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
56 1 Huỳnh Thị Hồng Nhung 01/10/1993 Quảng Nam 11CQM Hóa học Bãi  ngang 30/09/2013
57 2 Nguyễn Thanh Duy 19/03/1994 Quảng Nam 12CHD Hóa học Gia đình khó khăn 10/11/2013
58 3 Lê Thị Ái Nhàn 20/02/1994 Quảng Trị 12CHD Hóa học Hộ cận nghèo 03/11/2013
59 4 Đỗ Thanh Nhạn 10/05/1993 Kom Tum 12CHD Hóa học Gia đình khó khăn 10/11/2013
60 1 Phan Thanh Pháp 06/08/1993 Quảng Nam 12CTM Sinh-MT Hộ nghèo 10/10/2013
61 1 Đinh Thị Dàn 28/02/1988 Quảng Trị 10CVH2 Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/08/2013
62 2 Nguyễn Thị Thuận 18/03/1991 Quảng Trị 10CVH2 Ngữ văn Hộ nghèo 10/11/2013
63 3 Mai Thị Thủy 20/05/1992 Quảng Bình 10CVH2 Ngữ văn Hộ nghèo 25/09/2013
64 4 Ngô Thị ái Tuyền 17/05/1992 Quảng Ngãi 10CVH2 Ngữ văn Gia đình khó khăn 30/09/2013
65 5 Bùi Văn Phương 07/06/1992 Quảng Trị 10CBC Ngữ văn Hộ cận nghèo 15/10/2013
66 6 Võ Văn Tiến 04/01/1992 Quảng Nam 10CBC Ngữ văn Gia đình khó khăn 10/11/2013
67 7 Lê Thị Chung 10/10/1993 Quảng Trị 11CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 10/11/2013
68 8 Nguyễn Phi Sỹ 13/12/1992 Quảng Nam 11CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 10/11/2013
69 9 Võ Thị Thanh Trâm 20/08/1994 TP. Đà Nẵng 12CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 29/09/2013
70 10 Đỗ Thị Thu Cúc 27/05/1994 Đắk Lắk 12CBC2 Ngữ văn Gia đình khó khăn 10/11/2013
71 1 Đặng Thị Hiếu 08/08/1994 Hà Tĩnh 12CVNH Lịch sử Hộ nghèo 15/08/2013
72 2 Phạm Thị Thu Hòa 17/11/1994 Quảng Trị 12CVNH Lịch sử Hộ nghèo 15/10/2013
73 3 Nguyễn Thị Hóa 20/12/1994 Nghệ An 12CVNH Lịch sử Hộ nghèo 15/10/2013
74 4 Võ Thị Thảo 06/08/1994 Nghệ An 12CVNH Lịch sử Hộ nghèo 15/08/2013
75 5 Trần Thị Diệu Thu 21/04/1994 Ninh Bình 12CVNH Lịch sử Hộ nghèo 15/08/2013
76 6 Lê Thị Thủy 08/01/1994 Thanh Hóa 12CVNH Lịch sử Hộ cận nghèo 15/08/2013
77 7 Trần Thị Hà Trang 09/07/1994 Hà Tĩnh 12CVNH Lịch sử Hộ nghèo 15/08/2013
78 1 Lê Thị Hạnh 01/06/1992 Quảng Ngãi 10CDL Địa lý Gia đình khó khăn 31/10/2013
79 2 Lê Viết Thông 12/01/1990 Nghệ An 10CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/10/2013
80 3 Trần Thị Hồng 05/01/1993 Quảng Nam 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
81 4 Trần Thị Huyền 08/03/1993 Thanh Hóa 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
82 5 Phan Thị Thuỳ Linh 11/06/1992 Quảng Trị 11CDL Địa lý Hộ cận nghèo 10/11/2013
83 6 Ngô Thị Thân 01/01/1993 Nghệ An 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
84 7 Nguyễn Thị Thiên 05/05/1991 TP Đà Nẵng 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
85 8 Ngô Thị Thu 04/04/1992 Quảng Nam 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
86 9 Trần Thị Thuỳ Trâm 14/10/1993 TP Đà Nẵng 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
87 10 Lưu Thị 26/03/1992 Quảng Ngãi 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
88 11 Lê Thị Xuyến 16/10/1992 Quảng Nam 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
89 12 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 20/04/1994 Quảng Nam 12CDDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
90 13 Nguyễn Việt Đức 03/02/1994 Nghệ An 12CDDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
91 14 Phan Thị Thiên Hương 11/03/1993 Quảng Trị 12CDDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
92 15 Ngô Thị Thu Phương 25/09/1993 TP. Hà Nội 12CDDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
93 16 Ngô Văn Luật Thiên 07/09/1994 TP. Đà Nẵng 12CDDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
94 1 Vũ Thị Hiền 12/01/1993 Nghệ An 11CTL TLGD Hộ nghèo 08/11/2013
95 2 Phạm Thị Xuân Hường 07/11/1993 TP Đà Nẵng 11CTL TLGD Gia đình khó khăn 08/11/2013
96 3 Nguyễn Kim Ly 15/04/1993 Quảng Nam 11CTL TLGD Gia đình khó khăn 08/11/2013
97 4 Phan Thị Hà My 01/09/1993 Quảng Trị 11CTL TLGD Hộ cận nghèo 08/11/2013
98 5 Cao Thị Thêu 17/08/1993 Nghệ An 11CTL TLGD Hộ nghèo 08/11/2013
99 6 Nguyễn Thị Huỳnh Thương 01/10/1993 TP Đà Nẵng 11CTL TLGD Gia đình khó khăn 08/11/2013
100 7 Nguyễn Viết Văn 20/04/1991 Quảng Nam 11CTL TLGD Hộ nghèo 08/11/2013
101 8 Nguyễn Thị Vi 18/01/1992 Quảng Nam 11CTL TLGD Hộ cận nghèo 08/11/2013
102 9 Nguyễn Thị Duyên 24/02/1994 Quảng Ngãi 12CTL TLGD Hộ nghèo 10/11/2013
103 10 Nguyễn Thị Tâm 25/11/1993 Nghệ An 12CTL TLGD Gia đình khó khăn 10/11/2013
104 11 Bùi Thị Hồng 25/03/1994 Quảng Trị 12CTXH TLGD Gia đình khó khăn 10/11/2013
105 12 Mai Thị Lan 03/04/1994 Quảng Nam 12CTXH TLGD Hộ nghèo 10/11/2013
106 13 Trần Thị Phương 08/08/1994 Quảng Trị 12CTXH TLGD Hộ nghèo 10/11/2013
107 14 Đoàn Viết Thiêm 28/10/1994 Đắk Lắk 12CTXH TLGD Gia đình khó khăn 10/11/2013
108 15 Nguyễn Thị Minh Trang 06/11/1990 TP. Đà Nẵng 12CTXH TLGD Gia đình khó khăn 10/11/2013
109 16 Võ Minh Tuấn 03/12/1993 Đắk Lắk 12CTXH TLGD Gia đình khó khăn 10/11/2013


* Lưu ý: Đề nghị phòng tài vụ  xem lại những trường hợp bôi đậm vì nộp đơn theo thông báo 1 nên thời gian gia hạn ngày 15/8/2013 phòng CTSV không liên lạc được nên chưa biết đã hoàn thành học phí chưa.

Tải danh sách gốc tại đây

Tác giả bài viết: Phòng Công tác Sinh viên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3 841 846
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562