20:59 EDT Thứ bảy, 19/08/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo mới

DANH SÁCH SINH VIÊN XIN GIA HẠN NỘP HỌC PHÍ HK II, NH 2013 - 2014

Thứ tư - 10/09/2014 14:04
DANH SÁCH SINH VIÊN XIN GIA HẠN NỘP HỌC PHÍ HK II, NH 2013 - 2014

DANH SÁCH SINH VIÊN XIN GIA HẠN NỘP HỌC PHÍ HK II, NH 2013 - 2014

Phòng Công tác sinh viên thông báo DANH SÁCH SINH VIÊN XIN GIA HẠN NỘP HỌC PHÍ HK II, NH 2013 - 2014
DANH SÁCH SINH VIÊN XIN GIA HẠN NỘP HỌC PHÍ HK II, NH 2013 - 2014


STT HỌ VÀ TÊN NGÀY NƠI SINH LỚP KHOA LÝ DO THỜI GIAN
SINH VIÊN SINH NỘP HP
01 01 311032111134 Lê Thị 26/06/1993 QN-ĐN 11CTUD1 Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
02 02 311032111108 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/04/1993 Hà Tĩnh 11CTUD1 Toán Hộ cận nghèo 15/10/2014
03 03 311032111139 Đặng Hồng Khanh 15/05/1993 Quảng Nam 11CTUD1 Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
04 04 311032111151 Dương Thị Thanh 07/07/1992 Quảng Nam 11CTUD1 Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
05 05 311033111104 Huỳnh Thị Chung 20/05/1993 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
06 06 311033111122 Hồ Thị Trúc Loan 29/09/1993 TP Đà Nẵng 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
07 07 311033111139 Lê Thị Thanh Tâm 12/01/1992 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
08 08 311032121144 Trương Thị Ngọc 01/01/1994 Quảng Nam 12CTUD Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
09 09 311032121163 Hồ Thị Ngân Thảo 29/08/1994 TP. Đà Nẵng 12CTUD Toán Hộ nghèo 15/10/2014
10 10 311032131163 Đoàn Thị Ngọc Trang 24/11/1995 QN-ĐN 13CTUD Toán Hộ nghèo 26/09/2014
11 01 312022111101 Lê Hoàng Anh 09/10/1990 TP Đà Nẵng 11CNTT1 Tin học Gia đình khó khăn 15/10/2014
12 02 312022111137 Huỳnh Đức Anh 23/05/1993 Quảng Nam 11CNTT1 Tin học Hộ nghèo 15/10/2014
13 03 312022111138 Nguyễn Thị Diễm 10/07/1992 Quảng Nam 11CNTT1 Tin học Hộ cận nghèo 15/10/2014
14 04 312023111115 Hoàng Thị 18/06/1993 Quảng Bình 11CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 15/10/2014
15 05 312023111125 Nguyễn Thị Diễm Hường 04/11/1993 Quảng Nam 11CNTT2 Tin học Hộ cận nghèo 15/10/2014
16 06 312023111146 Nguyễn Thị Quyền 21/11/1993 Quảng Nam 11CNTT2 Tin học Hộ nghèo 15/10/2014
17 07 312023111156 Lương Thị Kim Tiên 19/08/1993 Quảng Trị 11CNTT2 Tin học Hộ cận nghèo 15/10/2014
18 08 312022121172 Nguyễn Thanh Vĩnh 02/08/1990 Quảng Nam 12CNTT Tin học Gia đình khó khăn 15/10/2014
19 09 312022131104 Huỳnh Thị Ngọc Bích 21/03/1995 TP. Đà Nẵng 13CNTT Tin học Gia đình khó khăn 15/10/2014
20 10 312022131153 Nguyễn Thị Thập 14/09/1995 Quảng Nam 13CNTT Tin học Hộ nghèo 15/10/2014
21 01 313022131110 Nguyễn Thị Huyền 14/06/1995 Quảng Nam 13CVL Vật lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
22 02 313022131143 Lê Thị Phương Thảo 30/04/1995 QN-ĐN 13CVL Vật lý Gia đình khó khăn 30/09/2014
23 01 314033121111 Nguyễn Thanh Duy 19/03/1994 Quảng Nam 12CHD Hóa học Gia đình khó khăn 15/10/2014
24 02 314033121114 Dương Phú Trung Đức 28/06/1994 Quảng Nam 12CHD Hóa học Ba đang điều trị ưng thư 15/10/2014
25 01 315033111109 Trần Thị Huệ 07/10/1993 Quảng Ngãi 11CTM Sinh-MT Hộ cận nghèo 15/10/2014
26 02 315032121110 Đoàn Thị 02/08/1994 Quảng Nam 12CTM Sinh-MT Hộ cận nghèo 15/10/2014
27 01 317022111119 Trần Ngọc Bích 30/10/1993 Quảng Nam 11CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
28 02 317022111101 Lê Thị Chung 10/10/1993 Quảng Trị 11CVH Ngữ văn Hộ nghèo 10/10/2014
29 03 317022111132 Phạm Thị Thuỳ Linh 01/08/1992 QN-ĐN 11CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
30 04 317022111111 Nguyễn Phi Sỹ 13/12/1992 Quảng Nam 11CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
31 05 317043111128 Phạm Thị Tố Mai 07/03/1993 Bình Định 11CBC Ngữ văn Hộ nghèo 10/10/2014
32 06 317043111153 Phan Phước Vinh 03/11/1993 Quảng Nam 11CBC Ngữ văn Hộ nghèo 10/10/2014
33 07 317022121111 Phạm Thị Quỳnh Duyên 10/03/1993 Quảng Ngãi 12CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
34 08 317022121121 Nguyễn Thị Hòa 20/01/1990 TP. Đà Nẵng 12CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
35 09 317022121142 Trần Thị Hồng Ny 10/10/1993 Thừa Thiên - Huế 12CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
36 10 317022121153 Lê Hoàng Thanh 24/06/1993 Khánh Hòa 12CVH Ngữ văn Hộ nghèo 15/10/2014
37 11 317044121143 Nguyễn Thị Nhật Uyên 08/12/1994 Quảng Nam 12CBC1 Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
38 12 317045121118 Nguyễn Thị Huyền 06/10/1991 Hà Tĩnh 12CBC2 Ngữ văn Hộ cận nghèo 15/10/2014
39 13 317033131132 Hà Thị Kim Phương 24/04/1992 Quảng Nam 13CVHH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
40 14 317033131154 Lê Thị Trang 01/01/1995 Quảng Nam 13CVHH Ngữ văn Hộ nghèo 15/10/2014
41 15 317044131130 Phan Văn Nam 14/06/1995 Quảng Nam 13CBC Ngữ văn Hộ nghèo 15/10/2014
42 01 318022121136 Võ Thị Thảo 06/08/1994 Nghệ An 12CVNH Lịch sử Hộ cận nghèo 15/10/2014
43 02 318022121150 Trần Thị Hà Trang 09/07/1994 Hà Tĩnh 12CVNH Lịch sử Hộ cận nghèo 15/10/2014
44 01 319032121109 Nguyễn Hoài Dung 26/01/1994 TP. Đà Nẵng 12CDMT Địa lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
45 02 319032121131 Thái Thuỵ Hoài Ngân 14/06/1994 TP. Đà Nẵng 12CDMT Địa lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
46 03 319032121132 Đặng Thị Ngọc 01/08/1994 TP. Đà Nẵng 12CDMT Địa lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
47 04 319032121140 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/05/1994 TP. Đà Nẵng 12CDMT Địa lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
48 05 319032121153 Nguyễn Thị Kiều Trang 27/09/1993 TP. Đà Nẵng 12CDMT Địa lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
49 06 319043121110 Phan Thị Thiên Hương 11/03/1993 Quảng Trị 12CDDL Địa lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
50 07 319032131159 Huỳnh Thị Thu Huyền 21/05/1995 Quảng Ngãi 13CDMT Địa lý Gia đình khó khăn 05/10/2014
51 01 320021111123 Nguyễn Thị Vi 18/01/1992 Quảng Nam 11CTL TLGD Hộ nghèo 15/10/2014
52 02 320021121109 Phan Thị Như Hoài 05/02/1993 Hà Tĩnh 12CTL TLGD Hộ cận nghèo 15/10/2014
53 03 320021131125 Tô Thị Miền 30/12/1995 Lạng Sơn 13CTL TLGD Hộ nghèo 15/10/2014
54 04 320032131161 Phan Thúy Vy 17/07/1995 Gia Lai 13CTXH TLGD Gia đình khó khăn 15/10/2014


Tải danh sách TẠI ĐÂY

Tác giả bài viết: Phòng CTSV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3 841 846
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562