13:48 ICT Thứ sáu, 15/12/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Học phí

Thông  báo Về việc thu học phí Cao học Khóa 35 kỳ II(kỳ II năm học 2017-2018)

Thông báo Về việc thu học phí Cao học Khóa 35 kỳ II(kỳ II năm học 2017-2018)

Thông báo Về việc thu học phí Cao học Khóa 35 kỳ II(kỳ II năm học 2017-2018)...

Thông  báo Về việc thu học phí Cao học Khóa 34 kỳ III(kỳ II năm học 2017-2018)

Thông báo Về việc thu học phí Cao học Khóa 34 kỳ III(kỳ II năm học 2017-2018)

Thông báo Về việc thu học phí Cao học Khóa 34 kỳ III(kỳ II năm học 2017-2018)...

Thông  báo Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018...

Thông báo V/v nộp học phí chương trình 2 học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo V/v nộp học phí chương trình 2 học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo V/v nộp học phí chương trình 2 học kỳ I năm học 2017-2018...

Quyết định Xử lý SV nợ học phí hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018

Quyết định Xử lý SV nợ học phí hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018

Quyết định Xử lý SV nợ học phí hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018..

Thông báo V/v Xử lý sinh viên nợ học phí hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo V/v Xử lý sinh viên nợ học phí hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo V/v Xử lý sinh viên nợ học phí hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018...

Thông báo V/v nộp học phí đợt học kỳ I năm học 2017 - 2018 của SV hệ chính quy

Thông báo V/v nộp học phí đợt học kỳ I năm học 2017 - 2018 của SV hệ chính quy

Thông báo V/v nộp học phí đợt học kỳ I năm học 2017 - 2018 của SV hệ chính quy..

Thông báo V/v nộp học phí đợt học kỳ I năm học 2017-2018 của SV hệ chính quy

Thông báo V/v nộp học phí đợt học kỳ I năm học 2017-2018 của SV hệ chính quy

Thông báo V/v nộp học phí đợt học kỳ I năm học 2017-2018 của SV hệ chính quy

Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018 ...

Quy định về việc thu học phí chính quy

Quy định về việc thu học phí chính quy

Quy định về việc thu học phí chính quy...

Thông báo V/v gia hạn nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 của SV hệ chính quy

Thông báo V/v gia hạn nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 của SV hệ chính quy

Thông báo V/v gia hạn nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 của SV hệ chính quy

Thông báo V/v nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 của SV hệ chính quy

Thông báo V/v nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 của SV hệ chính quy

Thông báo V/v nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 của SV hệ chính quy...

Thông báo về việc nộp học phí chương trình 2 học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo về việc nộp học phí chương trình 2 học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo về việc nộp học phí chương trình 2 học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017

Thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017

Thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Về việc gia hạn học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO Về việc gia hạn học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016

Theo Thông báo số 733/TB-KHTC, ngày 01 tháng 10 năm 2015 về việc tạm thu học phí học kỳ I năm học 2015 – 2016 thì đến ngày 30/10/2015 là thời hạn cuối cùng của việc nộp học phí kỳ I năm học 2015 – 2016. Tuy vậy đến nay vẫn còn một số sinh viên ...

THÔNG BÁO Về việc gia hạn học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO Về việc gia hạn học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016

Theo Thông báo số 733/TB-KHTC, ngày 01 tháng 10 năm 2015 về việc tạm thu học phí học kỳ I năm học 2015 – 2016 thì đến ngày 30/10/2015 là thời hạn cuối cùng của việc nộp học phí kỳ I năm học 2015 – 2016. Tuy vậy đến nay vẫn còn một số sinh viên ...

Danh sách sinh viên không thực hiện đúng quy định nộp học phí Học kỳ II năm học 2014-2015 của Nhà trường

Danh sách sinh viên không thực hiện đúng quy định nộp học phí Học kỳ II năm học 2014-2015 của Nhà trường

Những sinh viên có tên trên khẩn trương nhập tiền học phí qua tài khoản thẻ của mình (có số dư>50.000đ) từ ngày 25/03/2015 đến ngày 31/03/2015. Mọi sự chậm trễ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thông báo về việc gia hạn thu học phí học kỳ II năm học 2014-2015

Thông báo về việc gia hạn thu học phí học kỳ II năm học 2014-2015

Nhà trường tiếp tục thông báo thời hạn và thủ tục thu học phí học kỳ II năm học 2014-2015 như sau ...

Danh sách sinh viên không thực hiện đúng quy định nộp học phí

Danh sách sinh viên không thực hiện đúng quy định nộp học phí học kỳ 2, năm học 2014-2015

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên không thực hiện đúng quy định nộp học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 ...

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thực hiện thông báo số 4434/ĐHĐN-KHTC ngày 28/07/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thông báo mức thu học phí hệ chính quy năm học 2014-2015 ...


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Giới thiệu

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3841323 (line 106)
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562