14:05 EDT Thứ năm, 17/08/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Học bổng sinh viên

Quyết định V/v Cấp học bổng của Tổ chức AMA Vietnam Ltd, học kỳ II năm học 2016-2017

Quyết định V/v Cấp học bổng của Tổ chức AMA Vietnam Ltd, học kỳ II năm học 2016-2017

Quyết định V/v Cấp học bổng của Tổ chức AMA Vietnam Ltd, học kỳ II năm học 2016-2017...

Thông báo V/v Xét chọn Sinh viên tham dự Chương trình Học bổng Vallet năm 2017

Thông báo V/v Xét chọn Sinh viên tham dự Chương trình Học bổng Vallet năm 2017

Thông báo V/v Xét chọn Sinh viên tham dự Chương trình Học bổng Vallet năm 2017 ...

Quyết định V/v cấp học bổng KKHT HK2, 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, ra trường năm 2017

Quyết định V/v cấp học bổng KKHT HK2, 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, ra trường năm 2017

Quyết định V/v cấp học bổng KKHT HK2, 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, ra trường năm 2017

Danh sách sinh viên được nhận Học bổng Đồng hành kỳ 32

Danh sách sinh viên được nhận Học bổng Đồng hành kỳ 32

Danh sách sinh viên được nhận Học bổng Đồng hành kỳ 32 ..

Quyết định V/v cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I/2016-2017 cho sinh viên chính quy, khóa 2013, 2014, 2015, 2016

Quyết định V/v cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I/2016-2017 cho sinh viên chính quy, khóa 2013, 2014, 2015, 2016

Quyết định V/v cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I/2016-2017 cho sinh viên chính quy, khóa 2013, 2014, 2015, 2016

Quyết định V/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy, khóa tuyển sinh 2016, ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, học kỳ 1 năm học 2016-2017

Quyết định V/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy, khóa tuyển sinh 2016, ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, học kỳ 1 năm học 2016-2017

Quyết định V/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy, khóa tuyển sinh 2016, ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, học kỳ 1 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I, năm học 2016-2017 cho khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016

THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I, năm học 2016-2017 cho khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016

THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I, năm học 2016-2017 cho khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016

Thông báo V/v chương trình học bổng Tate & Lyle cho các khoác học tiếng Anh tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng

Thông báo V/v chương trình học bổng Tate & Lyle cho các khoác học tiếng Anh tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng

Thông báo V/v chương trình học bổng Tate & Lyle cho các khoác học tiếng Anh tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng...

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy 2013, 2014, 2015 học kỳ II, năm học 2015-2016

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy 2013, 2014, 2015 học kỳ II, năm học 2015-2016

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy 2013, 2014, 2015 học kỳ II, năm học 2015-2016

Thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng của tổ chức AMA Vietnam Ltd năm học 2016-2017

Thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng của tổ chức AMA Vietnam Ltd năm học 2016-2017

Thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng của tổ chức AMA Vietnam Ltd năm học 2016-2017

THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2015-2016 cho khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015

THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2015-2016 cho khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015

THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2015-2016 cho khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015

Thông báo về việc xét chọn sinh viên tham dự Chương trình Học bổng Vallet năm 2016

Thông báo về việc xét chọn sinh viên tham dự Chương trình Học bổng Vallet năm 2016

Thông báo về việc xét chọn sinh viên tham dự Chương trình Học bổng Vallet năm 2016

Quyết định về việc cấp học bổng của Tổ chức AMA Vietnam Ltd Học kỳ II, năm học 2015-2016

Quyết định về việc cấp học bổng của Tổ chức AMA Vietnam Ltd Học kỳ II, năm học 2015-2016

Quyết định về việc cấp học bổng của Tổ chức AMA Vietnam Ltd Học kỳ II, năm học 2015-2016

Thông báo V/v cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II/2015-2016 cho sinh viên chính quy, khóa 2012 ra trường 2016

Thông báo V/v cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II/2015-2016 cho sinh viên chính quy, khóa 2012 ra trường 2016

Vừa qua Nhà trường đã gửi danh sách dự kiến học bổng khuyến khích học tập học kỳ II/2015-2016 qua Email đến các khoa và trên trang Website của phòng CTSV. Qua đó đã nhận được những ý kiến phản hồi từ các khoa....

THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2015-2016 cho khóa tuyển sinh 2012 ra trường 2016

THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2015-2016 cho khóa tuyển sinh 2012 ra trường 2016

Nhà trường đã rà soát, kiểm tra và cân đối danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2015-2016 cho khóa tuyển sinh 2012 ra trường 2016, trên cơ sở danh sách xét duyệt từ các khoa.

Thông báo V/v xét chọn sinh viên tham dự giải thưởng KOVA lần thứ 14

Thông báo V/v xét chọn sinh viên tham dự giải thưởng KOVA lần thứ 14

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng được chọn 5 hồ sơ dự tuyển Hạng mục "Nghị lực" và 2 hồ sơ dự tuyển Hạng mục "Triển vọng" ...

Thông báo V/v Đánh giá kết quả điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên khóa 2012,HK II-NH 2015-2016

Thông báo V/v Đánh giá kết quả điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên khóa 2012,HK II-NH 2015-2016

Để chuẩn bị đánh giá kết quả rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016 và kết quả điểm rèn luyện toàn khóa của sinh viên khóa TS 2012...

Quy định về thủ tục xin cấp học bổng Mabuchi

Quy định về thủ tục xin cấp học bổng Mabuchi

Hợp đồng quản lý Quỹ học bổng này (sau đây gọi tắt là là hợp đồng) được bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 9 năm 2012 giữa tổ chức học bổng quốc tế Mabuchi- một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại 430, Matsuhidai, Matsudo, Chiba, 270-2280, Nhật Bản (gọi tắt là MF) và Đại học Đà Nẵng ....

Thông báo (V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I/2015-2016 cho sinh viên chính quy)

Thông báo (V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I/2015-2016 cho sinh viên chính quy)

Vừa qua Nhà trường đã gửi danh sách dự kiến học bổng khuyến khích học tập học kỳ I/2015-2016 qua Email đến các khoa và trên trang Website của phòng CTSV. Qua đó đã nhận được những ý kiến phản hồi từ các khoa.

Dự kiến học bổng KKHT HK I, 2015-2016

Thông báo Về việc kiểm tra danh sách sinh viên dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2015-2016

Nhà trường đã lên danh sách dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2015-2016 ...


Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 

Giới thiệu

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3 841 846
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562