13:30 EST Thứ sáu, 15/12/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Bảo hiểm y tế

Thông báo (lần  thứ 1) V/v tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2017-2018

Thông báo (lần thứ 1) V/v tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2017-2018

Thông báo (lần thứ 1) V/v tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2017-2018...

Thông báo V/v đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho các sinh viên bắt buộc tham gia BHYT tại trường năm học 2017-2018

Thông báo V/v đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho các sinh viên bắt buộc tham gia BHYT tại trường năm học 2017-2018

Thông báo V/v đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho các sinh viên bắt buộc tham gia BHYT tại trường năm học 2017-2018...

Thông báo (lần 3) về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2016-2017

Thông báo (lần 3) về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2016-2017

Thông báo (lần 3) về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2016-2017

Hướng dẫn thu BH Y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2016 - 2017

Hướng dẫn thu BH Y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2016 - 2017

Hướng dẫn thu BH Y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2016 - 2017

Thông báo V/v hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017

Thông báo V/v hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017

Thông báo V/v hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017....

Thông báo (lần thứ 6) về việc Tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2015-2016

Thông báo (lần thứ 6) về việc Tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2015-2016

Nay Hiệu trưởng tiếp tục thông báo tham gia BHYT trong sinh viên ....

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2015-2016 (lần 5)

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2015-2016 (lần 5)

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2015-2016 (lần 5)

Thông báo số 4 về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2015-2016

Thông báo số 4 về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2015-2016

Nhà trường triển khai công tác BHYT với chỉ tiêu 100% sinh viên hệ chính quy tham gia BHYT bắt buộc ...

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên (Lần thứ 3)

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên (Lần thứ 3)

Nhà trường đã triển khai công tác BHYT với chỉ tiêu 100% sinh viên hệ chính quy tham gia BHYT bắt buộc. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ trên (có danh sách kèm theo). Vì vậy Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong danh sách phải tham gia BHYT 2015 - 2016. Cụ thể như sau:

Thông báo V/v tham gia BHYT đối với sinh viên hệ vừa học vừa làm

Thông báo V/v tham gia BHYT đối với sinh viên hệ vừa học vừa làm

Để đảm bảo quyền lợi cho SV khi khám và chữa bệnh tại các bệnh viện; nay Nhà trường thông báo việc tham gia BHYT ...

Thông báo V/v tham gia bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2015-2016

Thông báo V/v tham gia bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2015-2016

Thực hiện chỉ thị của Bộ GD & ĐT về công tác bảo hiểm thân thể HSSV, trong năm học 2015-2016, Nhà trường đã tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm thân thể....

THÔNG BÁO (Lần thứ 2) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên

THÔNG BÁO (Lần thứ 2) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên

Nhà trường đã triển khai công tác BHYT với chỉ tiêu 100% sinh viên hệ chính quy tham gia BHYT bắt buộc. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ trên .Vì vậy Nhà trường thông báo tiếp tục việc tham gia BHYT trong SV năm học 2015 - 2016. Cụ thể như sau:

THÔNG BÁO  Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên

THÔNG BÁO Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên

Để đảm bảo quyền lợi cho SV khi khám và chữa bệnh tại các bệnh viện; nay Nhà trường thông báo việc tham gia BHYT trong SV năm học 2015 - 2016 như sau...

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên

Nhà trường thông báo cho những sinh viên không được cấp BHYT năm 2015 tại địa phương (trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, thân nhân bộ đội, công an, ...), tiếp tục đăng ký mua BHYT năm 2015 tại bộ phận y tế

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên (Lần thứ 4)

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên (Lần thứ 4)

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QG12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008, Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 11/05/2012 của UBND thành phố về kế hoạch thực hiện BHYT ...

BHYT năm học 2014-2015

Danh sách sinh viên chưa tham gia BHYT năm học 2014-2015 (Tính đến ngày 17/11/2014)

Danh sách sinh viên chưa tham gia BHYT năm học 2014-2015 (Tính đến ngày 17/11/2014). Nay nhà trường thông báo ...

THÔNG BÁO (Lần thứ 3) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với Sinh viên

THÔNG BÁO (Lần thứ 3) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với Sinh viên

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong danh sách phải tham gia BHYT trong năm học 2014 - 2015 như sau

THÔNG BÁO (Lần thứ 2) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với Sinh viên

THÔNG BÁO (Lần thứ 2) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với Sinh viên

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008, Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND thành phố về kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2012 và những năm tiếp theo, Công văn số 1065/BHXH-PT ngày 23/07/2014 của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2014-2015.

BHYT bắt buộc đối với Sinh viên

THÔNG BÁO Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với Sinh viên

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008, Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND thành phố về kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2012 và những năm tiếp theo

 

Giới thiệu

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3841323 (line 106)
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562