02:09 EST Thứ tư, 22/11/2017

Menu

Liên Kết KTX

Trang nhất » Ký túc xá » Biểu mẫu Ký túc xá

B01.QĐ755-02: Đơn xin vào ở kí túc xá của sinh viên.

B01.QĐ755-02: Đơn xin vào ở kí túc xá của sinh viên.

B01.QĐ755-02: Đơn xin vào ở kí túc xá của sinh viên.

B02.QĐ755-02: Sổ theo dõi mức tiêu thụ Điện hàng tháng.

B02.QĐ755-02: Sổ theo dõi mức tiêu thụ Điện hàng tháng.

B02.QĐ755-02: Sổ theo dõi mức tiêu thụ Điện hàng tháng.

B03.QĐ755-03: Sổ theo dõi mức tiêu thụ  Nước hàng tháng.

B03.QĐ755-03: Sổ theo dõi mức tiêu thụ Nước hàng tháng.

B03.QĐ755-03: Sổ theo dõi mức tiêu thụ Nước hàng tháng.

B04.QĐ755-04: Biên bản xử phạt sinh viên vi phạm Quy định quản lý Ký túc xá.

B04.QĐ755-04: Biên bản xử phạt sinh viên vi phạm Quy định quản lý Ký túc xá.

B04.QĐ755-04: Biên bản xử phạt sinh viên vi phạm Quy định quản lý Ký túc xá.

B05.QĐ755-05: Sổ bàn giao và quản lý tài sản phòng ở (theo từng năm).

B05.QĐ755-05: Sổ bàn giao và quản lý tài sản phòng ở (theo từng năm).

B05.QĐ755-05: Sổ bàn giao và quản lý tài sản phòng ở (theo từng năm).

B06.QĐ755-02: Mẫu giấy đề nghị sửa chữa Điện - Nước và các thiết bị khác.

B06.QĐ755-02: Mẫu giấy đề nghị sửa chữa Điện - Nước và các thiết bị khác.

B06.QĐ755-02: Mẫu giấy đề nghị sửa chữa Điện - Nước và các thiết bị khác.

B07.QĐ755-02: Biên bản kiểm tra phòng ở của cán bộ ký túc xá.

B07.QĐ755-02: Biên bản kiểm tra phòng ở của cán bộ ký túc xá.

B07.QĐ755-02: Biên bản kiểm tra phòng ở của cán bộ ký túc xá.

B08.QĐ755-02: Biên bản sự việc xảy ra tại Ký túc xá.

B08.QĐ755-02: Biên bản sự việc xảy ra tại Ký túc xá.

B08.QĐ755-02: Biên bản sự việc xảy ra tại Ký túc xá.

B09.QĐ755-02: Đơn xin ra Ký túc xá.

B09.QĐ755-02: Đơn xin ra Ký túc xá.

B09.QĐ755-02: Đơn xin ra Ký túc xá.

B10.QĐ755-02: Giấy xác nhận mất biên lai.

B10.QĐ755-02: Giấy xác nhận mất biên lai.

B10.QĐ755-02: Giấy xác nhận mất biên lai.

Đơn Đề Nghị Gửi Tài Sản Tại Ký Túc Xá

Đơn Đề Nghị Gửi Tài Sản Tại Ký Túc Xá

Đơn Đề Nghị Gửi Tài Sản Tại Ký Túc Xá