Quang cao giua trang

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2015-2016

Đăng lúc: Thứ ba - 20/10/2015 14:03 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Danh sách Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2015-2016

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2015-2016

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP - NĂM HỌC 2015-2016
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP - NĂM HỌC 2015-2016

STT  Giáo viên chủ nhiệm Tên Lớp Email trường cấp
1 Nguyễn Thị Hải Yến 12ST nthyen_kt@ued.udn.vn
2 Nguyễn Hữu Chiến 12CTUD nhchien@ued.udn.vn
3 Nguyễn Thị Thùy Dương 13ST nttduong@ued.udn.vn
4 Nguyễn Thị Sinh 13CTUD ntsinh@ued.udn.vn
5 Ngô Thị Bích Thủy 14ST ntbthuy@ued.udn.vn
6 Lê Hải Trung 14CTUD lhtrung@ued.udn.vn
7 Nguyễn Thị Hà Phương 15ST nthphuong_kt@ued.udn.vn
8 Nguyễn Hoàng Thành 15CTUD1 nhthanh@ued.udn.vn
9 Phan Quang Như Anh 15CTUD2 pqnanh@ued.udn.vn
10 Lê Viết Chung 12SPT lvchung@ued.udn.vn
11 Lê Văn Mỹ 12CNTT levanmy@ued.udn.vn
12 Trần Văn Hưng 13SPT tvhung@ued.udn.vn
13 Hồ Ngọc Tú 13CNTT hotu@ued.udn.vn
14 Phạm Dương Thu Hằng 14SPT pdthang@ued.udn.vn
15 Nguyễn Hoàng Hải 14CNTT hoanghai@ued.udn.vn
16 Lê Viết Chung 15SPT lvchung@ued.udn.vn
17 Lê Văn Mỹ 15CNTT1 levanmy@ued.udn.vn
18 Lê Thành Công 15CNTT2 ltcong@ued.udn.vn
19 Nguyễn T. Minh Ngọc 12SVL ntmngoc@ued.udn.vn
20 Trương Thành 12CVL tthanh_vl@ued.udn.vn
21 Nguyễn Nhật Quang 13SVL nnquang@ued.udn.vn
22 Trần Thị Hồng 13CVL tthong@ued.udn.vn
23 Hoàng Đình Triển 14SVL hdtrien@ued.udn.vn
24 Lương Văn Thọ 14CVL lvtho@ued.udn.vn
25 Trần Thị Hương Xuân 15SVL tthxuan@ued.udn.vn
26 Đinh Thanh Khẩn 15CVL dtkhan@ued.udn.vn
27 Ngô Thị Mỹ Bình 12SHH ntmbinh@ued.udn.vn
28 Nguyễn Thị Hường 12CHP nthuong@ued.udn.vn
29 Trần thị Ngọc Bích 12CHD ttnbich@ued.udn.vn
30 Phạm Thị Hà 12CQM ptha@ued.udn.vn
31 Phan Văn An 13SHH pvan@ued.udn.vn
32 Đinh Văn Tạc 13CHP dvtac@ued.udn.vn
33 Trần Thị Diệu My 13CHD ttdmy@ued.udn.vn
34 Nguyễn Đình Chương 13CQM ndchuong@ued.udn.vn
35 Nguyễn Thị Lan Anh 14SHH ntlanh@ued.udn.vn
36 Vũ Thị Duyên 14CHP vtduyen@ued.udn.vn
37 Đỗ Thị Thúy Vân 14CHD dttvan@ued.udn.vn
38 Phạm Văn Tuấn 14CQM pvtuan@ued.udn.vn
39 Ngô Minh Đức 15SHH nmduc@ued.udn.vn
40 Trần Đức Mạnh 15CHP tdmanh@ued.udn.vn
41 Phan Thảo Thơ 15CHD1 pttho@ued.udn.vn
42 Bùi Ngọc Phương Châu 15CHD2 bnpchau@ued.udn.vn
43 Nguyễn Trần Nguyên 15CHDE ntnguyen@ued.udn.vn
44 Nguyễn Thị Hải Yến 12SS nthyen_smt@ued.udn.vn
45 Đào Văn Minh 12CTM dvminh@ued.udn.vn
46 Trương Thị Thanh Mai 12CNSH tttmai@ued.udn.vn
47 Nguyễn Công Thùy Trâm 13SS ncttram@ued.udn.vn
48 Đoạn Chí Cường 13CTM dccuong@ued.udn.vn
49 Nguyễn Thị Lan Phương 13CNSH ntlphuong@ued.udn.vn
50 Nguyễn Thị Tường Vi 14SS nttvi@ued.udn.vn
51 Nguyễn Thị Bích Hằng 14CTM ntbhang@ued.udn.vn
52 Trần Quang Dần 14CNSH tqdan@ued.udn.vn
53 Nguyễn Tấn Lê  15SS ntle@ued.udn.vn
54 Đoàn Thanh Phương 15CTM dtphuong_smt@ued.udn.vn
55 Phạm Thị Mỹ 15CNSH ptmy@ued.udn.vn
56 Trần Phan Hiếu 12SGC tphieu@ued.udn.vn
57 Dương Đình Tùng 13SGC ddtung@ued.udn.vn
58 Nguyễn Duy Quý 14SGC ndquy@ued.udn.vn
59 Trương Quang Minh Đức 14CDAN tqmduc@ued.udn.vn
60 Nguyên Thị Hương 15SGC nthuong@ued.udn.vn
61 Hoàng Đình Phương 15CDAN hdphuong@ued.udn.vn
62 Ngô Minh Hiền  12SNV nmhien_kv@ued.udn.vn
63 TrỊnh Quỳnh Đông Nghi 12CVH tqdnghi@ued.udn.vn
64 Trần Thị Yến Minh 12CBC1 ttyminh@ued.udn.vn
65 Lê Vân Trúc Ly 12CBC2 lvtly@ued.udn.vn
66 Cao Thị Xuân Phượng 13SNV ctxphuong@ued.udn.vn
67 Nguyễn Quang Huy 13CVH nqhuy@ued.udn.vn
68 Hoàng Hoài Thương 13CVHH hhthuong@ued.udn.vn
69 Dương Thùy Trâm 13CBC dttram@ued.udn.vn
70 Hồ Trần Ngọc Oanh 14SNV thnoanh@ued.udn.vn
71 Phạm Thị Thu Hương 14CVH1 ptthuong@ued.udn.vn
72 Trần Văn Sáng 14CVH2 tvsang@ued.udn.vn
73 Hoàng Thị Mai Sa 14CVHH htmsa@ued.udn.vn
74 Đặng Hồng Cam Vũ 14CBC1 dhcvu@ued.udn.vn
75 Trần Ái Vân 14CBC2 tavan@ued.udn.vn
76 Lê Thị Thanh Tịnh 14CVNHNN ltttinh@ued.udn.vn
77 Nguyễn Thị Trúc 15SNV nttruc@ued.udn.vn
78 Lê Đức Luận 15CVH1 ldluan@ued.udn.vn
79 Đàm Nghĩa Hiếu 15CVH2 dnhieu@ued.udn.vn
80 Phạm Thị Tú Trinh 15CVHH ptttrinh@ued.udn.vn
81 Phạm Thị Hương 15CBC1 pthuong@ued.udn.vn
82 Lê Thị Thanh Tịnh 15CBC2 ltttinh@ued.udn.vn
83 Nguyễn Duy Phương 12SLS ndphuong@ued.udn.vn
84 Nguyễn Mạnh Hồng 12CVNH nmhong@ued.udn.vn
85 Lê Thị Thu Hiền 13SLS ltthien@ued.udn.vn
86 Trần Thị Mai An 13CVNH ttman@ued.udn.vn
87 Tăng Chánh Tín 14SLS tctin@ued.udn.vn
88 Nguyễn Xuyên 14CVNH nxuyen@ued.udn.vn
89 Trương Trung Phương 15CLS ttphuong@ued.udn.vn
90 Ngô Thị Hường 15SLS nthuong@ued.udn.vn
91 Trần Thị Mai An 15CVNH ttman@ued.udn.vn
92 Nguyễn Thị Diệu 12SDL ntdieu@ued.udn.vn
93 Nguyễn Văn Nam 12CDMT nvnam@ued.udn.vn
94 Nguyễn Thị Kim Thoa 12CDDL ntkthoa@ued.udn.vn
95 Đoàn Thị Thông 13SDL dtthong@ued.udn.vn
96 Nguyễn Thanh Tưởng 13CDMT nttuong@ued.udn.vn
97 Đậu Thị Hòa 13CDDL dthoa@ued.udn.vn
98 Nguyễn Đặng Thảo Nguyên 14SDL ndtnguyen@ued.udn.vn
99 Lê Ngọc Hành 14CDMT lnhanh@ued.udn.vn
100 Nguyễn Văn Thái 14CDDL nvthai@ued.udn.vn
101 Trương Phước Minh 15SDL tpminh@ued.udn.vn
102 Hồ Phong 15CDMT hphong@ued.udn.vn
103 Hoàng Thị Diệu Hương 15CDDL htdhuong@ued.udn.vn
104 Phạm Thị Mơ 12CTL ptmo@ued.udn.vn
105 Lê Thị Hằng 12CTXH lthang@ued.udn.vn
106 Bùi Thị Thanh Diệu 13CTL btdieu@ued.udn.vn
107 Lê Thị Lâm 13CTXH ltlam@ued.udn.vn
108 Lê Thị Phi 14CTL ltphi@ued.udn.vn
109 Bùi Đình Tuân 14CTXH bdtuan@ued.udn.vn
110 Nguyễn Thị Hằng Phương 15CTXH nthphuong@ued.udn.vn
111 Nguyễn Thị Phương Trang 15CTL ntptrang@ued.udn.vn
112 Lê Tử Tín 12STH1 lttin_gdth@ued.udn.vn
113 Ng. Phan Lâm Quyên 12STH2 nplquyen@ued.udn.vn
114 Nguyễn Thị Diệu Hà 12SMN1 ntdha@ued.udn.vn
115 Phan Thị Nga 12SMN2 ptnga@ued.udn.vn
116 Nguyễn Nam Hải 13STH1 nnhai@ued.udn.vn
117 Trần Thị Kim Cúc 13STH2 ttkcuc@ued.udn.vn
118 Lê Thị Anh Kiều  13SMN1 ltakieu@ued.udn.vn
119 Trần Hồ Uyên 13SMN2 thuyen@ued.udn.vn
120 Võ Thị Bảy 14STH vtbay@ued.udn.vn
121 Lê Thị Thanh Nhàn 14SMN1 lttnhan@ued.udn.vn
122 Mai Thị Cẩm Nhung 14SMN2 mtcnhung@ued.udn.vn
123 Lê Sao Mai 15STH lsmai@ued.udn.vn
124 Lê Thị Hoài Thương 15SMN lththuong@ued.udn.vn

Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 602
  • Tháng hiện tại: 33741
  • Tổng lượt truy cập: 1624583