Quang cao giua trang

Học bổng tín dụng Mabuchi - Nhật Bản

Đăng lúc: Thứ ba - 22/01/2013 21:30 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thùy Dung
Học bổng tín dụng Mabuchi - Nhật Bản

Học bổng tín dụng Mabuchi - Nhật Bản

Căn cứ công văn số 364/ĐHĐN – HTQT ngày 17 tháng 1 năm 2013 của Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Đà Nẵng về việc Triển khai chương trình học bổng Mabuchi – Nhật Bản; để có thể tiến hành xét chọn sinh viên tham gia chương trình học bổng này, Phòng Công tác Sinh viên gửi file phụ lục đính kèm để sinh viên và các đơn vị biết thêm chi tiết.
HỌC BỔNG LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ TỔ CHỨC HỌC BỔNG QUỐC TẾ MABUCHI
Hợp đồng quản lý Quỹ học bổng này (sau đây gọi tắt là là hợp đồng) được bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 9 năm 2012 giữa tổ chức học bổng quốc tế Mabuchi- một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại 430, Matsuhidai, Matsudo, Chiba, 270-2280, Nhật Bản (gọi tắt là MF) và Đại học Đà Nẵng - Đại học được thành lập và hoạt động theo pháp luật của nhà nước Việt Nam, trụ sở tại 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (gọi tắt là UD)
Lời mở đầu:
1.     MF và UD đồng ý thiết lập Quỹ học bổng quốc tế liên kết Mabuchi - Đại học Đà Nẵng ( gọi tắt là FUND) với mục đích xây dựng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như góp phần tạo ra cơ hội bình đẳng trong giáo dục và cung cấp những khoản tiền cho vay từ Quỹ (tiền cho vay từ Quỹ sau đây gọi tắt là học bổng) cho những sinh viên đã được xét chọn - của Đại học Đà Nẵng, nhiệt tình hăng hái trong những hoạt động của trường bất chấp những khó khăn vì những lý do kinh tế và có mong ước nhận học bổng từ Quỹ ( những sinh viên như vậy sau đây gọi tắt là “sinh viên”).
2.     MF và UD mong muốn tạo ra một mối quan hệ đáng tin cậy giữa các đối tượng tham gia hợp đồng và quy định các thủ tục cho quá trình hoạt động thông suốt của Quỹ.
 
 Phụ lục 1
1.     Mục tiêu:
1.1  Bản phụ lục này hướng dẫn một số thủ tục có liên quan đến việc điều hành Quỹ theo mục 9 của bản hợp đồng.
2.     Học bổng:
2.1  Quỹ sẽ cấp học bổng cho 25 sinh viên mỗi năm. Sinh viên thuộc chuyên ngành tiếng Nhật sẽ được ưu tiên trong việc xét duyệt cấp học bổng.
3.     Thời hạn học bổng:
3.1   Không quá 4 năm.
4.     Số lượng học bổng và tỉ lệ lợi tức:
4.1  Số tiền học bổng là 1.000.000 VNĐ/1 người mỗi tháng trong suốt 1 năm  đại học được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 6 năm sau (tháng 7 và tháng 8 không được tính). 10 tháng/1 năm
4.2   Những sinh viên đang được cấp học bổng và những cựu sinh viên đã được cấp học bổng sẽ không phải trả bất kỳ một khoản lãi suất nào trên số tiền học bổng được cấp, ngoại trừ những trường hợp được đề cập trong mục 13 (xem dưới đây)
5.     Đơn xin học bổng:
5.1 Sinh viên gửi đơn xin cấp học bổng đến Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 9.
6.     Hội đồng  (Ban) xét chọn sinh viên được nhận học bổng:
7.      UD có trách nhiệm thành lập Ban xét cấp học bổng cho sinh viên, việc lựa chọn sinh viên được nhận học bổng là dựa trên quyết định cuối cùng của UD dựa trên sự đề cử của Ban xét cấp học bổng.
8.      Thay đổi:
8.1   Sinh viên được xét cấp học bổng và cựu sinh viên được xét cấp học bổng sẽ  phải khai báo ngay lập tức cho Quỹ nếu có bất kỳ thay đổi nào từ những vấn đề sau đây:
(a)  Tên, địa chỉ và những vấn đề quan trọng khác của sinh viên hoặc người bảo lãnh chung của họ.
(b) Người bảo lãnh chung của sinh viên được xét cấp học bổng.
(c)  Tình trạng của sinh viên được xét cấp học bổng (như là việc đình chỉ hoặc trục xuất).
9. Ngừng cấp học bổng
UD sẽ ngừng cấp học bổng cho sinh viên được cấp học bổng trong những trường hợp sau đây:
(a)  Bị đuổi học khỏi UD
(b) Đình chỉ học tại UD
(c)  Vắng mặt hay tự ý bỏ học.
(d) Sự suy đồi đạo đức của các sinh viên được xét cấp học bổng.
(e)  Nếu sinh viên được xét cấp học bổng có lời lẽ phát biểu sai lệch trong đơn xin học bổng hay trong hồ sơ.
(f)   Nếu sinh viên được xét cấp học bổng có những cử chỉ không thích đáng.
10.  Hoàn trả học bổng:
10.1 Cựu sinh viên đã được cấp học bổng sẽ phải xây dựng kế hoạch hoàn trả học bổng theo từng tháng. Sinh viên phải  bắt đầu hoàn trả học bổng  trong vòng 3 tháng ngay sau khi tốt nghiệp hoặc vì lý do nào đó mà không còn là sinh viên của UD nữa; và quá trình  hoàn trả phải được kết thúc trong vòng   4 năm (tính từ lúc bắt đầu hoàn trả). Những cựu sinh viên đã được cấp học bổng có thể hoàn trả học bổng trước thời hạn quy định  nếu có khả năng.10.2 Nếu sinh viên bị ngừng cấp học bổng theo như những trường hợp đã được để cập ở mục 9 nói trên, , thì những sinh viên này  sẽ phải hoàn trả lại ngay lập tức và hoàn trả một lần toàn bộ học bổng đã được nhận từ trước đến nay cho Quỹ.
11. Gia hạn thời gian hoàn trả:
11.1 UD cho phép trì hoãn việc hoàn trả học bổng nếu sinh viên được xét cấp học bổng đạt được những điều kiện dưới đây, và sinh viên đó hoặc người bảo lãnh đệ trình đơn xin trì hoãn.
a. Khi sinh viên được cấp học bổng tiếp tục ở lại Đại học Đà Nẵng hoặc học chương trình văn bằng hai của Đại học Đà Nẵng.
b. Khi việc hoàn trả đúng thời hạn là vô cùng khó khăn do hoàn cảnh hoặc do tai nạn.
12. Miễn lãi suất hoàn trả:
12.1 UD miễn lãi suất toàn bộ hay một phần cho việc hoàn trả học bổng nếu sinh viên được cấp học bổng hoặc cựu sinh viên được cấp học bổng đạt được những điều kiện dưới đây, dựa trên đơn xin của sinh viên hoặc người bảo lãnh chung của họ.
a. Khi sinh viên được cấp học bổng hoặc cựu sinh viên được cấp học bổng qua đời.
b. Khi sinh viên được cấp học bổng hoặc cựu sinh viên được học bổng trở nên không có khả năng hoàn trả do bị tàn tật trầm trọng.
13. Hoàn trả không đúng kỳ hạn:
13.1 Nếu cựu sinh viên được nhận học bổng không hoàn trả học bổng đúng thời hạn mà không có lý do hợp lý, thì UD sẽ thu của cựu sinh viên đó số tiền cần hoàn trả cộng với lãi suất quá hạn là 15% mỗi năm.
13.2 Nếu UD dù đã cố gắng vẫn không thể thu lại số tiền hoàn trả học bổng thì UD phải gửi bản báo cáo trình bày chi tiết về lý do đặc biệt của việc không thể hoàn trả cho MF.
15. Việc xét duyệt lại hay loại bỏ thủ tục:
15.1 Việc xét duyệt lại hay loại bỏ thủ tục sẽ được quyết định theo sự bàn bạc giữa MF và UD.
 
 
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 2601
  • Tháng hiện tại: 39944
  • Tổng lượt truy cập: 1630786