Quang cao giua trang

Thông báo V/v kiểm tra danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2013-2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/09/2014 22:25 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Thông báo V/v kiểm tra danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2013-2014

Thông báo V/v kiểm tra danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2013-2014

Nhà trường đã lên danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2013-2014. Đề nghị các khoa và sinh viên kiểm tra, rà soát nếu có ý kiến hoặc bổ sung thì ....
Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa
              Sinh viên các khóa chính quy 2011, 2012, 2013.
 Nhà trường đã lên danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2013-2014. Đề nghị các khoa và sinh viên kiểm tra, rà soát nếu có ý kiến hoặc bổ sung thì làm văn bản báo cáo phòng Công tác sinh viên để được xem xét, giải quyết trước ngày 30/9/2014. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên học bổng chính thức.

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2011, 2012, 2013
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 20132014


STT SL SL Mã số Họ và tên Lớp Điểm  Điểm Điểm Xếp loại Điểm Xếp Mức Ghi chú
HB HB sinh viên TB  thưởng xét HB điểm xét rèn loại nhận
Khoa Ngành   học tập     HB luyện rèn luyện học bổng
        KHOA TOÁN                  
1 1 1 311011111119 Phan Nguyễn Anh Khoa 11ST 8,66 0,20 8,86 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHĐN
2 2 2 311011111145 Huỳnh Thanh Thảo 11ST 8,53 0,30 8,83 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi GK/ĐHĐN
3 3 3 311011111132 Bùi Như Thành Nhân 11ST 8,48 0,30 8,78 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHĐN
4 4 4 311011111121 Lê Nguyễn Hồng 11ST 8,56 0,20 8,76 Giỏi 82 Tốt Giỏi GK/ĐHSP
5 5 5 311011111106 Trương Trí Dũng 11ST 8,43 0,30 8,73 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHĐN
6 6 1 311011121121 Trương Hồ Thiên Long 12ST 8,67 0,20 8,87 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi Lớp phó
7 7 2 311011121110 Dương Xuân Hiệp 12ST 8,57 0,20 8,77 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi Lớp phó
8 8 3 311011121157 Dương Lệ Trúc 12ST 8,50 0,20 8,70 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
9 9 4 311011121120 Trần Thị Thuý Loan 12ST 8,63   8,63 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
10 10 5 311011121152 Nguyễn Thánh Trâm 12ST 8,53   8,53 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
11 11 1 311011131120 Lê Thị Thu Nguyệt 13ST 9,61   9,61 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
12 12 2 311011131113 Trần Ngọc Lễ 13ST 8,73 0,30 9,03 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
13 13 3 311011131121 Bùi Ngọc Quỳnh Nhi 13ST 7,88   7,88 Khá 85 Tốt Khá  
14 14 4 311011131103 Hoàng Gia Minh Châu 13ST 7,87   7,87 Khá 85 Tốt Khá  
15 15 1 311033111111 Đặng Nguyễn Hạ Giang 11CTUD2 8,93 0,50 9,43 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó; GK/ĐHĐN
16 16 2 311033111101 Phạm Thị An 11CTUD2 8,50 0,50 9,00 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc PBTCĐ; GK/ĐHĐN
17 17 3 311033111146 Nguyễn Thị Thủy Tiên 11CTUD2 8,79   8,79 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
18 18 4 311033111155 Đỗ Thị Kim Xuân 11CTUD2 8,63   8,63 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
19 19 5 311032111110 Trà Thị Thanh Hoa 11CTUD1 8,40 0,20 8,60 Giỏi 85 Tốt Giỏi Lớp phó
20 20 6 311033111121 Huỳnh Thị Thùy Linh 11CTUD2 8,29 0,20 8,49 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
21 21 7 311033111128 Hồ Thị Kim Ngân 11CTUD2 8,47   8,47 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
22 22 8 311033111149 Nguyễn Thị Hồng Trang 11CTUD2 8,43   8,43 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
23 23 1 311032121105 Trương Thị Kim Chi 12CTUD 8,06 0,20 8,26 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi UVLCĐ
24 24 2 311032121132 Nguyễn Thị Ái Ly 12CTUD 7,88 0,30 8,18 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
25 25 3 311032121162 Phan Thị Hồng Thắm 12CTUD 8,14   8,14 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
26 26 4 311032121155 Nguyễn Thị Phương 12CTUD 7,91 0,20 8,11 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
27 27 5 311032121102 Nguyễn Thị Ánh 12CTUD 7,88 0,20 8,08 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó
28 28 6 311032121119 Hà Việt Hường 12CTUD 7,93   7,93 Khá 86 Tốt Khá  
29 29 7 311032121156 Nguyễn Thị Thảo Phương 12CTUD 7,91   7,91 Khá 87 Tốt Khá  
30 30 1 311032131134 Hoàng Văn Phước 13CTUD 8,36   8,36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
31 31 2 311032131145 Lê Thị Diệp Sương 13CTUD 7,71   7,71 Khá 85 Tốt Khá  
32 32 3 311032131148 Nguyễn Thị Thanh Thắm 13CTUD 7,55   7,55 Khá 85 Tốt Khá  
33 33 4 311032131110 Phan Văn Hải 13CTUD 7,19 0,30 7,49 Khá 91 X.Sắc Khá Bí thư CĐ
34 34 5 311032131166 Nguyễn Thị Trinh 13CTUD 7,48   7,48 Khá 85 Tốt Khá  
35 35 6 311032131127 Ngô Thị Kim Ngân 13CTUD 7,44   7,44 Khá 85 Tốt Khá  
36 36 7 311032131174 Nguyễn Đoàn Tố Uyên 13CTUD 7,38   7,38 Khá 89 Tốt Khá  
        KHOA TIN HỌC                  
37 1 1 312011111131 Lê Thị Thảo Nguyên 11SPT 8,50 0,60 9,10 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc BTLC; GK/ĐHĐN
38 2 2 312011111145 Phan Thị Mỹ Trâm 11SPT 8,40 0,20 8,60 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
39 3 3 312011111134 Nguyễn Phạm Thục Nhi 11SPT 8,54   8,54 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
40 4 4 312011111137 Nguyễn Thị Kim Quỳnh 11SPT 8,37   8,37 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
41 5 1 312011121120 Từ Khắc Nghĩa 12SPT 8,39 0,20 8,59 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó
42 6 2 312011121145 Lê Văn  Tuấn 12SPT 8,46   8,46 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
43 7 3 312011121113 Ngô Thị Hoa 12SPT 8,41   8,41 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
44 8 4 312011121108 Đặng Thị Thu Hằng 12SPT 8,05 0,20 8,25 Giỏi 80 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
45 9 1 312011131135 Chu Thành Nhân 13SPT 7,72 0,30 8,02 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
46 10 2 312011131122 Bùi Xuân Hương 13SPT 7,69   7,69 Khá 83 Tốt Khá  
47 11 3 312011131124 Trần Lê Khánh Huyền 13SPT 7,41 0,20 7,61 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
48 12 4 312011131156 Phạm Thị Thu Uyển 13SPT 7,53   7,53 Khá 85 Tốt Khá  
49 13 5 312011131150 Nguyễn Thị Huyền Trang 13SPT 7,23   7,23 Khá 85 Tốt Khá  
50 14 1 312022111153 Trần Trọng Nhân 11CNTT1 8,77 0,50 9,27 X.Sắc 97 X.Sắc X.Sắc Lớp phó; GK/ĐHĐN
51 15 2 312024111113 Nguyễn Hoàng Khánh 11CNTT3 8,73 0,50 9,23 X.Sắc 95 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHSP
52 16 3 312024111141 Trần Thị Phong 11CNTT3 8,30 0,60 8,90 Giỏi 87 Tốt Giỏi BTCĐ; GK/ĐHĐN
53 17 4 312023111103 Trương Thị Ngọc Ánh 11CNTT2 8,45 0,40 8,85 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHSP
54 18 5 312023111131 Phan Hồng Minh 11CNTT2 8,65 0,20 8,85 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Lớp phó
55 19 6 312024111154 Đỗ Thị Hoài Thương 11CNTT3 8,72   8,72 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
56 20 7 312024111144 Trịnh Thị Ngọc Phương 11CNTT3 8,50 0,20 8,70 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
57 21 8 312023111159 Lê Thị Thuỳ Trang 11CNTT2 8,49 0,20 8,69 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
58 22 9 312023111120 Nguyễn Thị Kim Hoàng 11CNTT2 8,35 0,30 8,65 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
59 23 10 312024111117 Hồ Thị Hoa 11CNTT3 8,38 0,20 8,58 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
60 24 11 312022111162 Đồng Diễm Thúy 11CNTT1 8,30 0,20 8,50 Giỏi 87 Tốt Giỏi GK/ĐHSP
61 25 12 312024111105 Nguyễn Xuân Bình 11CNTT3 8,30 0,20 8,50 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
62 26 13 312022111150 Thái Thị Anh Nga 11CNTT1 8,37   8,37 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
63 27 14 312022111166 Nguyễn Thị Thanh Hòa 11CNTT1 8,05 0,30 8,35 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
64 28 1 312022121130 Nguyễn Linh 12CNTT 8,05 0,30 8,35 Giỏi 89 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
65 29 2 312022121159 Hồ Thị Hoài Thương 12CNTT 8,05   8,05 Giỏi 81 Tốt Giỏi  
66 30 3 312022121122 Ngô Thị Lan Hương 12CNTT 7,94   7,94 Khá 85 Tốt Khá  
67 31 4 312022121143 Võ Thị Thanh Nhàn 12CNTT 7,92   7,92 Khá 85 Tốt Khá  
68 32 5 312022121107 Dương Văn Cương 12CNTT 7,78   7,78 Khá 85 Tốt Khá  
69 33 6 312022121113 Nguyễn Thị Minh Hiền 12CNTT 7,74   7,74 Khá 85 Tốt Khá  
70 34 1 312022131113 Nguyễn Thị Duyên 13CNTT 7,23   7,23 Khá 85 Tốt Khá  
71 35 2 312022131131 Phạm Nguyễn Anh Huy 13CNTT 7,12   7,12 Khá 85 Tốt Khá  
72 36 3 312022131175 Nguyễn Thị Tường Vy 13CNTT 7,09   7,09 Khá 85 Tốt Khá  
73 37 4 312022131112 Bùi Thị Ánh Duyên 13CNTT 7,05   7,05 Khá 87 Tốt Khá  
74 38 5 312022131155 Nguyễn Thị Thanh Thiện 13CNTT 7,03   7,03 Khá 85 Tốt Khá  
        KHOA VẬT LÝ                  
75 1 1 313011111101 Nguyễn Thị Thúy An 11SVL 9,41 0,30 9,71 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
76 2 2 313011111164 Nguyễn Cao Viễn 11SVL 9,07 0,20 9,27 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc UVBCHLC
77 3 3 313011111116 Lê Thị Mỹ Hạnh 11SVL 8,94 0,20 9,14 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
78 4 4 313011111148 Võ Thị Thu Sương 11SVL 8,68 0,40 9,08 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó; GK/SP
79 5 5 313011111135 Phạm Thị Nguyệt 11SVL 9,03   9,03 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
80 6 1 313011121106 Thái Thiên Bảo 12SVL 8,29 0,30 8,59 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
81 7 2 313011121159 Bùi Văn Quang Thông 12SVL 8,29 0,20 8,49 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Lớp phó
82 8 3 313011121138 Nguyễn Văn Ngọc 12SVL 8,39   8,39 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi  
83 9 4 313011121137 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12SVL 8,25   8,25 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
84 10 5 313011121127 Đinh Mỹ Linh 12SVL 8,21   8,21 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
85 11 6 313011121112 Nguyễn Thị Hạnh 12SVL 8,18   8,18 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
86 12 1 313011131154 Nguyễn Hoàng Tú Trinh 13SVL 8,44 0,20 8,64 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
87 13 2 313011131103 Đặng Thị Diễm 13SVL 7,95 0,30 8,25 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
88 14 3 313011131159 Nguyễn Hồng Hải Yến 13SVL 8,23   8,23 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
89 15 4 313011131134 Phạm Thị Hồng Nhung 13SVL 8,14   8,14 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
90 16 5 313011131143 Đặng Thị Tâm 13SVL 8,09   8,09 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
91 17 1 313022111144 Nguyễn Thị Mi Sa 11CVL 8,46 0,30 8,76 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
92 18 2 313022111117 Cao Thị Hồng Hạnh 11CVL 8,39 0,20 8,59 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
93 19 3 313022111160 Nguyễn Lê Tuyền 11CVL 8,35 0,20 8,55 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
94 20 4 313022111157 Trần Thị Phương Trúc 11CVL 8,35   8,35 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
95 21 5 313022111108 Nguyễn Thị Bích Trâm 11CVL 7,94 0,40 8,34 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi PBTCĐ; GK
96 22 1 313022121120 Lê Thị Ly Ly 12CVL 8,06   8,06 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
97 23 2 313022121106 Bùi Thị Quỳnh Giao 12CVL 8,02   8,02 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
98 24 3 313022121102 Bảo 12CVL 7,81 0,20 8,01 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
99 25 4 313022121137 Nguyễn Phan Minh Thảo 12CVL 7,96   7,96 Khá 85 Tốt Khá  
100 26 1 313022131144 Xa Thị Thu 13CVL 7,54   7,54 Khá 85 Tốt Khá  
101 27 2 313022131121 Nguyễn Thị Bích Lựu 13CVL 7,53   7,53 Khá 85 Tốt Khá  
102 28 3 313022131125 Võ Thị Kim Ngọc 13CVL 7,42   7,42 Khá 85 Tốt Khá  
103 29 4 313022131117 Nguyễn Thị Lệ 13CVL 7,22   7,22 Khá 85 Tốt Khá  
104 30 5 313022131149 Lê Thị Minh Trang 13CVL 7,14   7,14 Khá 85 Tốt Khá  
        KHOA HOÁ HỌC                  
105 1 1 314011111140 Ngô Lữ Thanh 11SHH 8,68 0,60 9,28 X.Sắc 95 X.Sắc X.Sắc BTCĐ; GK/Olympic
106 2 2 314011111107 Tạ Thị Kim Dung 11SHH 8,48 0,50 8,98 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi LP; GK/Olympic
107 3 3 314011111149 Đồng Thị Ngọc Trâm 11SHH 8,58   8,58 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
108 4 4 314011111150 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 11SHH 8,58   8,58 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
109 5 5 314011111145 Phan Đình Thuận 11SHH 8,36 0,20 8,56 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
110 6 1 314011121129 Trương Thị Phượng 12SHH 9,02   9,02 X.Sắc 85 Tốt Giỏi  
111 7 2 314011121125 Trần Thị Tuyết Nhung 12SHH 8,60 0,20 8,80 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
112 8 3 314011121107 Lê Ngọc Dung 12SHH 8,20 0,20 8,40 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
113 9 4 314011121104 Nguyễn Đình Chương 12SHH 8,08 0,30 8,38 Giỏi 83 Tốt Giỏi Lớp trưởng
114 10 1 314011131147 Trần Thị Bảo Trâm 13SHH 8,42   8,42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
115 11 2 314011131118 Nguyễn Thanh Huyền 13SHH 8,25   8,25 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
116 12 3 314011131104 Nguyễn Thị Hoà Châu 13SHH 8,21   8,21 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
117 13 4 314011131113 Lê Thị Hồng Hạnh 13SHH 8,21   8,21 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
118 14 5 314011131149 Đỗ Thị Tuyết Trinh 13SHH 8,10   8,10 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
119 15 1 314022111114 Huỳnh Thị Hà Duy 11CHP 8,54   8,54 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
120 16 2 314022111171 Phạm Thị Hồng Vi 11CHP 8,25 0,20 8,45 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
121 17 3 314022111167 Nguyễn Thị Trúc 11CHP 8,37   8,37 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
122 18 4 314022111123 Nguyễn Thị Thùy Hương 11CHP 8,36   8,36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
123 19 5 314022111115 Nguyễn Thị Thu 11CHP 8,30   8,30 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
124 20 6 314022111172 Huỳnh Thị Tường Vi 11CHP 8,05 0,20 8,25 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi UVBCHLC
125 21 1 314022121129 Trần Thị Nga 12CHP 8,62 0,20 8,82 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
126 22 2 314022121136 Trần Thị Yến Nhung 12CHP 8,30   8,30 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
127 23 3 314022121147 Huỳnh Thị Phương Thảo 12CHP 8,00 0,30 8,30 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
128 24 4 314022121140 Hồ Thị Thiên Phúc 12CHP 8,24   8,24 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
129 25 5 314022121142 Nguyễn Thị Thu Sương 12CHP 8,03 0,20 8,23 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
130 26 6 314022121108 Trương Thị Hạ 12CHP 8,22   8,22 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
131 27 1 314022131116 Trần Thị Kim Hương 13CHP 7,90 0,20 8,10 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó
132 28 2 314022131110 Lê Thị Hiền Giang 13CHP 8,09   8,09 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
133 29 3 314022131154 Nguyễn Thị Uyên 13CHP 7,79   7,79 Khá 85 Tốt Khá  
134 30 4 314022131119 Lê Thị Anh Khuyên 13CHP 7,69   7,69 Khá 85 Tốt Khá  
135 31 1 314033111131 Trịnh Thị Tuyết Trinh 11CHD 8,64   8,64 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
136 32 2 314033111141 Trần Nguyễn Xuân Kỳ 11CHD 8,41 0,20 8,61 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó
137 33 3 314033111101 Châu Thúy An 11CHD 8,40 0,20 8,60 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
138 34 4 314033111140 Mai Ngọc Huyên 11CHD 8,53   8,53 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
139 35 1 314033121101 Nguyễn Thị Hồng Ánh 12CHD 8,17 0,30 8,47 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
140 36 2 314033121149 Nguyễn Thạch Thảo 12CHD 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
141 37 3 314033121155 Văn Thị Thuỳ Trang 12CHD 8,42   8,42 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
142 38 4 314033121108 Lê Thị Vỹ Dạ 12CHD 8,37   8,37 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
143 39 5 314033121136 Đỗ Thanh Nhạn 12CHD 8,31   8,31 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
144 40 1 314033131121 Dương Quỳnh Hương 13CHD 8,09   8,09 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
145 41 2 314033131150 Nguyễn Vũ Thanh Thy 13CHD 7,93   7,93 Khá 88 Tốt Khá  
146 42 3 314033131105 Trần Thị Kim Chung 13CHD 7,92   7,92 Khá 87 Tốt Khá  
147 43 4 314033131130 Nguyễn Hoàng Mai 13CHD 7,78   7,78 Khá 85 Tốt Khá  
148 44 5 314033131103 Trần Thị Hoàng Anh 13CHD 7,77   7,77 Khá 85 Tốt Khá  
149 45 1 314044111145 Nguyễn Thị Thanh Thuận 11CQM 8,52 0,20 8,72 Giỏi 82 Tốt Giỏi Lớp phó
150 46 2 314044111127 Trần Thị ánh Nương 11CQM 8,49 0,20 8,69 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
151 47 3 314044111111 Phan Thị Thái Bình 11CQM 8,24 0,20 8,44 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
152 48 4 314044111138 Trần Thị Thảo 11CQM 8,38   8,38 Giỏi 81 Tốt Giỏi  
153 49 5 314044111140 Nguyễn Thị Thơm 11CQM 8,38   8,38 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
154 50 1 314044121126 Hồ Thị Cẩm Hà Ni 12CQM 8,96 0,20 9,16 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
155 51 2 314044121119 Ngô Văn Lộc 12CQM 8,51 0,30 8,81 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
156 52 3 314044121140 Nguyễn Thị Thanh Trâm 12CQM 8,48 0,30 8,78 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
157 53 1 314044131140 Võ Thái Thảo Nguyên 13CQM 7,98 0,20 8,18 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
158 54 2 314044131169 Ngô Thị Thanh Thúy 13CQM 8,02   8,02 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
159 55 3 314044131135 Trương Thị Thanh Mai 13CQM 7,52   7,52 Khá 85 Tốt Khá  
160 56 4 314044131160 Nguyễn Thị Thảo 13CQM 7,44   7,44 Khá 85 Tốt Khá  
161 57 5 314044131102 Hoàng Thị Lan Anh 13CQM 7,39   7,39 Khá 88 Tốt Khá  
162 58 6 314044131173 Nguyễn Văn Tĩnh 13CQM 7,30   7,30 Khá 83 Tốt Khá  
163 59 7 314044131171 Nguyễn Thị Như Thùy 13CQM 7,19   7,19 Khá 87 Tốt Khá  
        KHOA SINH-MT                  
164 1 1 315012111120 Thái Kiều Ngân 11SS2 8,94 0,20 9,14 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
165 2 2 315011111108 Trần Thị Thu 11SS1 8,76 0,30 9,06 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
166 3 3 315011111130 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 11SS1 8,85   8,85 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
167 4 4 315012111117 Huỳnh Thị ý Ly 11SS2 8,59 0,20 8,79 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
168 5 5 315012111123 Lê Thị Hồng Nhung 11SS2 8,51 0,20 8,71 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
169 6 6 315012111147 Nguyễn Thị Thuỳ Uyên 11SS2 8,68   8,68 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
170 7 7 315012111109 Lê Thị Thu Hằng 11SS2 8,55   8,55 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
171 8 8 315011111128 Trần Thị Kiều Oanh 11SS1 8,23 0,30 8,53 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
172 9 1 315011121150 Trần Thị Kiều Thảo 12SS 9,14 0,60 9,74 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHĐN
173 10 2 315011121156 Nguyễn Thị Hoài Thương 12SS 9,12   9,12 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
174 11 3 315011121140 Trần Thị Kim Phụng 12SS 8,66 0,20 8,86 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi Lớp phó
175 12 4 315011121166 Phạm Thị Tuyến 12SS 8,31 0,20 8,51 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi Lớp phó
176 13 5 315011121151 Nguyễn Thị Thảo 12SS 8,42   8,42 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
177 14 6 315011121135 Hoàng Mai Nhung 12SS 8,11 0,30 8,41 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHĐN
178 15 1 315011131110 Phan Quang Duy 13SS 8,88 0,20 9,08 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
179 16 2 315011131159 Ngô Thị Ty 13SS 8,67 0,20 8,87 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
180 17 3 315011131119 Trần Thị Ngọc Khuyên 13SS 8,31 0,30 8,61 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
181 18 4 315011131151 Trần Thị Thanh Thúy 13SS 8,25   8,25 Giỏi 85 Tốt Giỏi SN: 23/11/95
182 19 5 315011131108 Trương Thị Thanh Dung 13SS 8,18   8,18 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
183 20 6 315011131142 Nguyễn Thị Thùy Tâm 13SS 8,14   8,14 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
184 21 1 315033111133 Bùi Đoàn Tiến 11CTM 8,50 0,50 9,00 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHSP
185 22 2 315033111135 Nguyễn Đài Trang 11CTM 8,56 0,20 8,76 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
186 23 3 315033111116 Trần Quốc Linh 11CTM 8,31 0,20 8,51 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
187 24 1 315032121148 Phan Nhật Trường 12CTM 8,84 0,40 9,24 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
188 25 2 315032121107 Dương Thị Chinh 12CTM 8,70 0,20 8,90 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
189 26 3 315032121131 Lê Thị Thu Sương 12CTM 8,53 0,30 8,83 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
190 27 4 315032121147 Phan Thị Hiền Trang 12CTM 8,52 0,30 8,82 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
191 28 1 315032131131 Đỗ Phan Quân 13CTM 8,22 0,20 8,42 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
192 29 2 315032131101 Nguyễn Thị Ánh 13CTM 8,13 0,20 8,33 Giỏi 88 Tốt Giỏi Lớp phó
193 30 3 315032131133 Bùi Thị Như Quỳnh 13CTM 8,19   8,19 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
194 31 4 315032131156 Phan Thị Ái Trinh 13CTM 8,16   8,16 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
195 32 5 315032131139 Nguyễn Văn Thắng 13CTM 7,82 0,30 8,12 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
196 33 1 315043121119 Phan Thị Thảo Nhi 12CNSH 8,49 0,20 8,69 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
197 34 2 315043121104 Nguyễn Đỗ Hương Giang 12CNSH 8,33 0,30 8,63 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
198 35 3 315043121118 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 12CNSH 8,19 0,20 8,39 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
199 36 4 315043121110 Nguyễn Thị Việt Hồng 12CNSH 8,13   8,13 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
200 37 1 315043131118 Ngô Thị Vân Kiều 13CNSH 8,47   8,47 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
201 38 2 315043131131 Trịnh Thị Quỳnh 13CNSH 8,13   8,13 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
202 39 3 315043131145 Ngô Thị Hồng Vân 13CNSH 7,76 0,20 7,96 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp phó
203 40 4 315043131134 Lê Thị Tâm 13CNSH 7,91   7,91 Khá 85 Tốt Khá  
        KHOA NGỮ VĂN                  
204 1 1 317011111163 Trần Nguyễn Thùy Trang 11SNV 9,18 0,20 9,38 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
205 2 2 317011111132 Nguyễn Khánh Linh 11SNV 8,77 0,40 9,17 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
206 3 3 317011111170 Lê Thị ánh Vọng 11SNV 9,16   9,16 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
207 4 4 317011111153 Nguyễn Thị Phương Thảo 11SNV 8,87   8,87 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
208 5 5 317011111154 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11SNV 8,87   8,87 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
209 6 6 317011111149 Nguyễn Thị Tâm 11SNV 8,86   8,86 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
210 7 1 317011121162 Lưu Lê Uyên 12SNV 8,93   8,93 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
211 8 2 317011121116 Lê Thị Nữ Hương 12SNV 8,36 0,30 8,66 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Lớp phó
212 9 3 317011121123 Nguyễn Thị Thùy Linh 12SNV 8,60   8,60 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
213 10 4 317011121151 Thân Thị Thư 12SNV 8,34 0,20 8,54 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
214 11 5 317011121141 Nguyễn Thị Hà Quyên 12SNV 8,53   8,53 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
215 12 6 317011121132 Trương Thị Kim Nguyệt 12SNV 8,26   8,26 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
216 13 1 317011131133 Nguyễn Kim Nguyên 13SNV 8,28 0,20 8,48 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
217 14 2 317011131157 Nguyễn Thanh Trúc 13SNV 8,38   8,38 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
218 15 3 317011131101 Trương Thị Thuận An 13SNV 8,30   8,30 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
219 16 4 317011131107 Y Doan 13SNV 7,96 0,20 8,16 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
220 17 5 317011131139 Võ Thị Thủy Phượng 13SNV 8,10   8,10 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
221 18 1 317022111104 Trương Văn Lâm 11CVH 8,77 0,30 9,07 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc GK/ĐHĐN
222 19 2 317022111132 Phạm Thị Thuỳ Linh 11CVH 8,75 0,30 9,05 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc GK/ĐHĐN
223 20 3 317022111111 Nguyễn Phi Sỹ 11CVH 8,39 0,40 8,79 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHSP
224 21 4 317022111112 Lê Thị Bích Tâm 11CVH 8,66   8,66 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  
225 22 5 317022111107 Lê Đinh Thảo Nguyên 11CVH 8,55   8,55 Giỏi 79 Khá Khá  
226 23 1 317022121104 Nguyễn Thị Kim Anh 12CVH 8,41 0,20 8,61 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
227 24 2 317022121165 Trần Thị Tú Trinh 12CVH 8,54   8,54 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
228 25 3 317022121114 Nguyễn Thị Hằng 12CVH 8,51   8,51 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
229 26 4 317022121150 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12CVH 8,39   8,39 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
230 27 5 317022121115 Trần Thị Mỹ Hạnh 12CVH 8,36   8,36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
231 28 6 317022121124 Giáp Thanh Hữu 12CVH 8,33   8,33 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
232 29 1 317022131152 Đinh Thị Thanh Thúy 13CVH 8,27   8,27 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
233 30 2 317022131128 Hoàng Văn Mạnh 13CVH 7,83 0,30 8,13 Giỏi 89 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
234 31 3 317022131144 Nguyễn Thị Thắm 13CVH 7,72   7,72 Khá 85 Tốt Khá  
235 32 4 317022131114 Nguyễn Thị Hiền 13CVH 7,29 0,20 7,49 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
236 33 5 317022131151 Lê Thị Minh Thúy 13CVH 7,44   7,44 Khá 86 Tốt Khá  
237 34 6 317022131103 Lê Thị Phương Dung 13CVH 7,40   7,40 Khá 85 Tốt Khá  
238 35 1 317033131162 Nguyễn Thị Thanh Xuân 13CVHH 7,72 0,20 7,92 Khá 90 X.Sắc Khá Lớp phó
239 36 2 317033131110 Lê Thị 13CVHH 7,77   7,77 Khá 85 Tốt Khá  
240 37 3 317033131147 Nguyễn Văn Thuật 13CVHH 7,53 0,20 7,73 Khá 90 X.Sắc Khá Lớp phó
241 38 4 317033131144 Lê Thị Thanh Tâm 13CVHH 7,39   7,39 Khá 85 Tốt Khá  
242 39 1 317043111122 Nguyễn Thị Mỹ Kim 11CBC 9,08 0,30 9,38 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
243 40 2 317043111156 Nguyễn Đức Thảo   Vy 11CBC 8,68   8,68 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
244 41 3 317043111117 Phan Diệp Hoàng 11CBC 8,47 0,20 8,67 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
245 42 4 317043111136 Nguyễn Thị Minh Phước 11CBC 8,67   8,67 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
246 43 5 317043111124 Lê Thị Bích Liên 11CBC 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
247 44 1 317044121106 Lê Thuỵ Xuân Dương 12CBC1 8,77 0,30 9,07 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
248 45 2 317045121111 Hồ Ngân 12CBC2 8,77   8,77 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
249 46 3 317045121133 Trần Thị Mai 12CBC2 8,57   8,57 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
250 47 4 317044121129 Nguyễn Duy Thi 12CBC1 8,31 0,20 8,51 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
251 48 5 317045121117 Nguyễn Thị Hồng 12CBC2 8,49   8,49 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
252 49 6 317045121122 Phan Thị Lai 12CBC2 8,49   8,49 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
253 50 7 317045121108 Trần Thị Én 12CBC2 8,45   8,45 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
254 51 8 317045121144 Nguyễn Thị Ngọc 12CBC2 8,44   8,44 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
255 52 9 317045121134 Đặng Văn Minh 12CBC2 7,69 0,50 8,19 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi BTLCĐ; GK/ĐHSP
256 53 1 317044131167 Đoàn Quang Tuấn 13CBC 8,32 0,30 8,62 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
257 54 2 317044131101 Ngô Thị Bão Anh 13CBC 8,26   8,26 Giỏi 80 Tốt Giỏi  
258 55 3 317044131123 Hứa Thị Thùy Linh 13CBC 7,81 0,30 8,11 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
259 56 4 317044131125 Trần Thị Ngọc Lũy 13CBC 8,10   8,10 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
260 57 5 317044131132 Nguyễn Thị Ngân 13CBC 7,84   7,84 Khá 80 Tốt Khá  
261 58 6 317044131117 Hoàng Thị Hiền 13CBC 7,80   7,80 Khá 82 Tốt Khá  
262 59 7 317044131166 Trần Thị Thanh Trang 13CBC 7,80   7,80 Khá 84 Tốt Khá  
        KHOA LỊCH SỬ                  
263 1 1 318011111103 Hoàng Thị Chi 11SLS 8,46 0,40 8,86 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHSP
264 2 2 318011111123 Nguyễn Thị Huyền 11SLS 8,62 0,20 8,82 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi GK/ĐHĐN*
265 3 3 318011111144 Trần Thanh Trung 11SLS 8,21 0,50 8,71 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi BTCĐ; GK/SP
266 4 4 318011111101 Nguyễn Thị An 11SLS 8,05 0,50 8,55 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi BTLCĐ; GK/SP
267 5 5 318011111126 Mai Thị Minh 11SLS 8,43   8,43 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
268 6 1 318011121136 Nguyễn Thị Phượng 12SLS 8,08 0,60 8,68 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHĐN
269 7 2 318011121116 Phạm Thị Thu Hương 12SLS 8,58   8,58 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
270 8 3 318011121163 Nguyễn Thị Thanh Va 12SLS 8,27 0,30 8,57 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHĐN
271 9 4 318011121117 Nguyễn Thị Huyền 12SLS 8,27 0,20 8,47 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHĐN*
272 10 5 318011121150 Nguyễn Thị Kim Thoa 12SLS 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
273 11 6 318011121160 Lê Thị Huyền Trân 12SLS 8,24 0,20 8,44 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHĐN*
274 12 1 318011131111 Nguyễn Thị Giang 13SLS 7,57   7,57 Khá 89 Tốt Khá  
275 13 2 318011131156 Nguyễn Thị Ngọc Tứ 13SLS 7,50   7,50 Khá 89 Tốt Khá  
276 14 3 318011131108 Hôih Đào 13SLS 7,41   7,41 Khá 89 Tốt Khá  
277 15 4 318011131110 Hồ Phùng Khánh Giang 13SLS 7,13   7,13 Khá 85 Tốt Khá  
278 16 5 318011131130 Nguyễn Thị Ly 13SLS 7,02   7,02 Khá 89 Tốt Khá  
279 17 1 318022111112 Nguyễn Thị Phượng 11CVNH 8,36   8,36 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
280 18 2 318022111128 Lê Văn Thiện Hải 11CVNH 7,81 0,30 8,11 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
281 19 3 318022111108 Nguyễn Lê Diệu Khanh 11CVNH 7,86 0,20 8,06 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
282 20 1 318022121151 Trần Thị Kiều Trang 12CVNH 8,69 0,50 9,19 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc BTCĐ; GK/SP
283 21 2 318022121140 Nguyễn Thị Thu 12CVNH 8,69   8,69 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
284 22 3 318022121145 Lê Thị Thủy 12CVNH 8,54   8,54 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
285 23 4 318022121103 Dương Thị Bích Diễm 12CVNH 8,51   8,51 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
286 24 5 318022121155 Nguyễn Lê Vi Trinh 12CVNH 8,31 0,20 8,51 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
287 25 1 318022131105 Nguyễn Thị Hoàng Giang 13CVNH 7,89 0,20 8,09 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
288 26 2 318022131145 Huỳnh Khánh Quỳnh 13CVNH 7,65   7,65 Khá 83 Tốt Khá  
289 27 3 318022131158 Nguyễn Thị Thu Thủy 13CVNH 7,65   7,65 Khá 90 X.Sắc Khá  
290 28 4 318022131163 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13CVNH 7,63   7,63 Khá 84 Tốt Khá  
291 29 5 318022131147 Nguyễn Thị Quỳnh 13CVNH 7,62   7,62 Khá 84 Tốt Khá  
292 30 6 318022131124 Nguyễn Thị Ngọc Linh 13CVNH 7,48   7,48 Khá 83 Tốt Khá  
293 31 7 318022131160 Dũ Thị Thanh Thủy 13CVNH 7,45   7,45 Khá 85 Tốt Khá  
        KHOA ĐỊA LÝ                  
294 1 1 319011111135 Đinh Tấn Ninh 11SDL 8,74 0,60 9,34 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHĐN
295 2 2 319011111159 Phạm Thị Ái Vân 11SDL 8,96 0,20 9,16 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc GK/ĐHSP
296 3 3 319011111110 Lê Đại Dương 11SDL 8,51 0,60 9,11 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc BTCĐ; GK/ĐHĐN
297 4 4 319011111102 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11SDL 8,45 0,50 8,95 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHĐN
298 5 5 319011111124 Lê Thị Lành 11SDL 8,45 0,50 8,95 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHĐN
299 6 1 319011121139 Nguyễn Thị Thanh Sương 12SDL 8,40 0,20 8,60 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
300 7 2 319011121113 Võ Thiện Hảo 12SDL 8,16 0,30 8,46 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp trưởng
301 8 3 319011121154 Hoàng Thị Mỹ Trang 12SDL 7,97 0,20 8,17 Giỏi 81 Tốt Giỏi UVBCHLCĐ
302 9 4 319011121115 Lê Thị Thu Hiền 12SDL 8,13   8,13 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
303 10 5 319011121167 Dương Thị Thuỳ Yên 12SDL 8,05   8,05 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
304 11 6 319011121159 Phạm Thị Tuyết 12SDL 8,03   8,03 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
305 12 1 319011131127 Nguyễn Hải My 13SDL 8,58 0,30 8,88 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
306 13 2 319011131107 Phạm Thị Thanh Dung 13SDL 8,45 0,20 8,65 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
307 14 3 319011131109 Lê Thị Hồng Hạnh 13SDL 8,22 0,30 8,52 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
308 15 4 319011131105 Nguyễn Công Bình 13SDL 7,85 0,20 8,05 Giỏi 87 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
309 16 5 319011131161 Lương Anh Vĩnh 13SDL 7,97   7,97 Khá 83 Tốt Khá  
310 17 6 319011131118 Ngô Thị Vỹ Linh 13SDL 7,89   7,89 Khá 87 Tốt Khá  
311 18 1 319022111138 Trần Thị Huyền Trang 11CDL 8,06 0,20 8,26 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
312 19 2 319022111120 Lưu Thị 11CDL 8,05 0,20 8,25 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
313 20 3 319022111113 Nguyễn Phạm Trúc Phương 11CDL 7,88 0,20 8,08 Giỏi 88 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
314 21 1 319032121117 Phạm Thị Hợi 12CDMT 8,12 0,20 8,32 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
315 22 2 319032121145 Trần Thị Thanh Thu 12CDMT 8,17   8,17 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
316 23 3 319032121167 Lê Nhất Vương 12CDMT 7,92   7,92 Khá 85 Tốt Khá  
317 24 4 319032121123 Nguyễn Thị Diễm Hương 12CDMT 7,85   7,85 Khá 85 Tốt Khá  
318 25 5 319032121124 Lê Thị Liên 12CDMT 7,63 0,20 7,83 Khá 87 Tốt Khá Phó bí thư CĐ
319 26 1 319032131172 Hoàng Thị Cẩm Nhung 13CDMT 8,02   8,02 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
320 27 2 319032131158 Ngô Thị Kim Hương 13CDMT 7,81   7,81 Khá 85 Tốt Khá  
321 28 3 319032131115 Đặng Thị Hiền 13CDMT 7,46   7,46 Khá 81 Tốt Khá  
322 29 4 319032131181 Nguyễn Văn Thiện 13CDMT 7,23 0,20 7,43 Khá 81 Tốt Khá Phó bí thư CĐ
323 30 5 319032131187 Võ Đình Tuấn 13CDMT 7,35   7,35 Khá 83 Tốt Khá  
324 31 6 319032131145 Hoàng Vũ Yên 13CDMT 7,23   7,23 Khá 81 Tốt Khá  
325 32 7 319032131164 Nguyễn Phước Hoàng Linh 13CDMT 7,22   7,22 Khá 83 Tốt Khá  
326 33 8 319032131116 Nguyễn Thị Hương Hiền 13CDMT 7,19   7,19 Khá 79 Khá Khá  
327 34 1 319043121116 Ngô Thị Thu Phương 12CDDL 8,52 0,20 8,72 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
328 35 2 319043121105 Nguyễn Thị Kim Chi 12CDDL 8,15   8,15 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
329 36 1 319043131136 Lưu Thị Thanh Tâm 13CDDL 7,58   7,58 Khá 85 Tốt Khá  
330 37 2 319043131117 Nguyễn Thị Huế 13CDDL 7,55   7,55 Khá 85 Tốt Khá  
331 38 3 319043131147 Trần Văn Ý 13CDDL 7,25 0,30 7,55 Khá 87 Tốt Khá Bí thư CĐ
332 39 4 319043131142 Nguyễn Thị Thương 13CDDL 7,53   7,53 Khá 85 Tốt Khá  
        KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                  
333 1 1 316011121112 Nguyễn Thị Hương 12SGC 8,15 0,30 8,45 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHĐN
334 2 2 316011121120 Lê Thị Thanh Ngân 12SGC 8,24   8,24 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
335 3 3 316011121135 Nguyễn Thị Thủy 12SGC 7,90 0,30 8,20 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHĐN
336 4 4 316011121106 Trần Thị Điểm 12SGC 8,19   8,19 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi  
337 5 1 316011131111 Trần Thị Hằng 13SGC 8,45   8,45 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  
338 6 2 316011131116 Trần Thị Thu Kha 13SGC 8,03   8,03 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
339 7 3 316011131139 Trần Văn Tùng 13SGC 7,72 0,30 8,02 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
340 8 4 316011131124 Vương Thị Ánh Minh 13SGC 7,87   7,87 Khá 85 Tốt Khá  
        KHOA GD TIỂU HỌC-MN                  
341 1 1 321011111130 Tạ Thị Ngân 11STH1 8,52 0,20 8,72 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
342 2 2 321012111121 Lê Thị Kim Hoàn 11STH2 8,48 0,20 8,68 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
343 3 3 321012111101 Phan Lê Xuân Ánh 11STH2 8,65   8,65 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
344 4 4 321012111130 Nguyễn Thị Lộc 11STH2 8,54   8,54 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
345 5 5 321011111117 Hồ Thị Hiền 11STH1 8,48   8,48 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
346 6 6 321012111150 Đào Thị Thu Thảo 11STH2 8,48   8,48 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
347 7 7 321011111156 Lê Thị Thu Tuyền 11STH1 8,27 0,20 8,47 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
348 8 8 321012111131 Vũ Thị Khánh Ly 11STH2 8,18 0,20 8,38 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
349 9 9 321011111147 Nguyễn Thị Thảo 11STH1 8,31   8,31 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
350 10 10 321012111120 Nguyễn Thị Diệu Hiền 11STH2 8,29   8,29 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
351 11 11 321011111123 Trần Thị Thảo Huyền 11STH1 8,28   8,28 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
352 12 1 321011121147 Nguyễn Thị Quỳnh 12STH1 8,58 0,20 8,78 Giỏi 88 Tốt Giỏi Lớp phó
353 13 2 321011121152 Nguyễn Thị Thu Thảo 12STH1 8,16 0,30 8,46 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
354 14 3 321012121137 Huỳnh Thị Nga 12STH2 8,38   8,38 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
355 15 4 321012121131 Nguyễn Thị Hồng Linh 12STH2 8,24   8,24 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
356 16 5 321012121113 Lê Thuỳ Dung 12STH2 8,23   8,23 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
357 17 6 321012121110 Nguyễn Minh Diệp 12STH2 8,16   8,16 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
358 18 7 321012121154 Trần Trương Thi 12STH2 7,84 0,30 8,14 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
359 19 8 321012121122 Trần Thị Ngọc Hiệp 12STH2 8,13   8,13 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
360 20 9 321012121141 Trần Thị Yến Nhi 12STH2 8,10   8,10 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
361 21 10 321011121114 Võ Thị Diễm Hằng 12STH1 8,08   8,08 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
362 22 11 321012121138 Ngô Thị Mỹ Ngọc 12STH2 7,88 0,20 8,08 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
363 23 12 321012121163 Huỳnh Thị Kiều Trinh 12STH2 8,07   8,07 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
364 24 1 321012131131 Phạm Thị Lan Nhi 13STH2 8,69 0,20 8,89 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
365 25 2 321011131123 Huỳnh Thị Thúy Kiều 13STH1 8,41   8,41 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
366 26 3 321012131149 Phạm Thoại Uyên 13STH2 8,17 0,20 8,37 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó
367 27 4 321011131121 Lưu Lê Thúy Hương 13STH1 8,32   8,32 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
368 28 5 321011131104 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13STH1 8,30   8,30 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
369 29 6 321011131130 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13STH1 8,26   8,26 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
370 30 7 321012131150 Nguyễn Trương Tường Vy 13STH2 8,23   8,23 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
371 31 8 321012131127 Phan Thị Nga 13STH2 8,22   8,22 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
372 32 9 321012131132 Trần Ngọc Yến Nhi 13STH2 8,20   8,20 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
373 33 1 321023111101 Nguyễn Thị Mỹ Ái 11SMN1 8,64 0,60 9,24 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc BTCĐ; GK/ĐHĐN
374 34 2 321023111133 Nguyễn Thị Ly Phương 11SMN1 8,82 0,30 9,12 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
375 35 3 321024111147 Nguyễn Thị Thu Thùy 11SMN2 8,79 0,30 9,09 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
376 36 4 321023111145 Phan Thị Hoài Thương 11SMN1 8,95   8,95 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
377 37 5 321024111112 Trương Thị Hào 11SMN2 8,81   8,81 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
378 38 6 321023111126 Mai Thị 11SMN1 8,57 0,20 8,77 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
379 39 7 321024111149 Đoàn Ngân Trâm 11SMN2 8,76   8,76 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
380 40 8 321024111109 Lê Vũ Nhật Hạ 11SMN2 8,75   8,75 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
381 41 9 321023111138 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 11SMN1 8,70   8,70 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
382 42 1 321024121143 Hồ Đắc Hạnh Nhân 12SMN2 8,43 0,30 8,73 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
383 43 2 321023121143 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12SMN1 8,36 0,30 8,66 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
384 44 3 321023121156 Nguyễn Thị Thương 12SMN1 8,29 0,20 8,49 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
385 45 4 321024121169 Nguyễn Thị 12SMN2 8,00 0,20 8,20 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
386 46 5 321024121163 Phạm Thị Xuân Thúy 12SMN2 7,84 0,30 8,14 Giỏi 87 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
387 47 6 321023121144 Nguyễn Thị Nhung 12SMN1 7,80 0,30 8,10 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
388 48 7 321024121159 Phạm Thị Minh Thư 12SMN2 8,09   8,09 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
389 49 8 321023121142 Trương Thị Yến Nhi 12SMN1 8,01   8,01 Giỏi 81 Tốt Giỏi  
390 50 9 321023121162 Lê Thị Trí 12SMN1 7,98   7,98 Khá 87 Tốt Khá  
391 51 10 321023121125 Nguyễn Thị Hương 12SMN1 7,95   7,95 Khá 88 Tốt Khá  
392 52 11 321024121167 Võ Diệu Trinh 12SMN2 7,95   7,95 Khá 84 Tốt Khá  
393 53 12 321023121153 Đặng Thị Minh Thiện 12SMN1 7,89   7,89 Khá 84 Tốt Khá  
394 54 1 321024131156 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13SMN2 8,62 0,20 8,82 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
395 55 2 321024131153 Nguyễn Thị Thiệu Tiên 13SMN2 8,41   8,41 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
396 56 3 321024131107 Lê Thị Diễm 13SMN2 8,17   8,17 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
397 57 4 321024131141 Lê Hồng Thắm 13SMN2 8,08   8,08 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
398 58 5 321023131168 Trần Thị Như Ý 13SMN1 8,03   8,03 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
399 59 6 321024131103 Nguyễn Thị Mỹ Châu 13SMN2 7,78 0,20 7,98 Khá 86 Tốt Khá Lớp phó
400 60 7 321023131116 Lường Thị Hạnh 13SMN1 7,94   7,94 Khá 85 Tốt Khá  
401 61 8 321024131148 Phạm Thị Thư 13SMN2 7,92   7,92 Khá 85 Tốt Khá  
402 62 9 321023131153 Lê Thị Diễm Thương 13SMN1 7,91   7,91 Khá 85 Tốt Khá  
403 63 10 321023131113 Trần Thị Hương Giang 13SMN1 7,85   7,85 Khá 84 Tốt Khá  
404 64 11 321024131123 Lương Thị Phương Kiều 13SMN2 7,82   7,82 Khá 84 Tốt Khá  
405 65 12 321024131140 Lê Thị Thà 13SMN2 7,79   7,79 Khá 84 Tốt Khá  
        KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC                  
406 1 1 320021111105 Nguyễn Thị ánh Hòa 11CTL 8,79 0,30 9,09 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
407 2 2 320021111123 Nguyễn Thị Vi 11CTL 8,78 0,30 9,08 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Bí thư LCĐ
408 3 1 320021121109 Phan Thị Như Hoài 12CTL 8,39 0,20 8,59 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
409 4 2 320021121115 Nguyễn Thị Thùy Ngân 12CTL 8,27   8,27 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
410 5 1 320021131165 Đặng Thị Huyền Trang 13CTL 8,18   8,18 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
411 6 2 320021131140 Trương Xuân Nguyên 13CTL 8,13   8,13 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
412 7 3 320021131136 Trương Xuân Ngọc 13CTL 8,09   8,09 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
413 8 4 320021131162 Nguyễn Thị Bảo Trâm 13CTL 8,09   8,09 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
414 9 5 320021131128 Nguyễn Thị Na 13CTL 7,83   7,83 Khá 85 Tốt Khá  
415 10 6 320021131168 Ngô Thị Hồng Vân 13CTL 7,74   7,74 Khá 83 Tốt Khá  
416 11 7 320021131169 Trần Thanh Thúy Vân 13CTL 7,74   7,74 Khá 85 Tốt Khá  
417 12 1 320032121118 Trần Đại Phước 12CTXH 8,36 0,20 8,56 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó
418 13 2 320032121128 Nguyễn Thị Minh Trang 12CTXH 8,17 0,20 8,37 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
419 14 3 320032121104 Phạm Thị Cẩm Giang 12CTXH 8,03 0,20 8,23 Giỏi 89 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
420 15 1 320032131142 Phạm Phú Qúi 13CTXH 8,30 0,30 8,60 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư LCĐ
421 16 2 320032131146 Lê Thị Hồng Sương 13CTXH 8,14 0,20 8,34 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
422 17 3 320032131144 Lâm Thị Thanh San 13CTXH 8,14   8,14 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
423 18 4 320032131148 Nguyễn Thị Thảo 13CTXH 8,06   8,06 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
424 19 5 320032131139 Trần Thị My Ny 13CTXH 8,01   8,01 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
425 20 6 320032131136 Hoàng Thị Ý Nhi 13CTXH 7,69 0,30 7,99 Khá 87 Tốt Khá Lớp trưởng


Tổng cộng:                 425 sinh viên được nhận Học bổng khuyến khích học tập
 Loại Xuất sắc:      36  sinh viên                
 Loại Giỏi:           292 sinh viên                
 Loại Khá:             97 sinh viên                


Tải danh sách dự kiến tại đây
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 287
  • Tháng hiện tại: 34415
  • Tổng lượt truy cập: 1625257