Quang cao giua trang

Thông báo Quyết định v/v xét chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy, năm học 2014-2015

Đăng lúc: Thứ tư - 08/10/2014 17:05 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Thông báo Quyết định v/v xét chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy, năm học 2014-2015

Thông báo Quyết định v/v xét chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy, năm học 2014-2015

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ ... Căn cứ hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí của sinh viên; Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
THEO NGHỊ ĐỊNH 74/2013/NĐ-CP NGÀY 15/07/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
NĂM HỌC 2014-2015


S Họ và tên Phái Ngày sinh Hộ khẩu trước khi đi học TÊN Tên Khoa Khóa Đối tượng Chế độ
TT Sinh viên LỚP ngành học   Tuyển sinh Miễn, giảm Miễn, giảm
1 311032111109 Phạm Thị Hiền 1 21/11/1992  Liên Chiểu, Đà Nẵng 11CTUD1 Toán ứng dụng Toán 2011 CTB2/4 100%
2 311032111143 Lương Thị Lượm 1 30/01/1993  Núi Thành, Quảng Nam 11CTUD1 Toán ứng dụng Toán 2011 CTB4/4 100%
3 311032111144 Nguyễn Thị Khánh Ly 1 10/12/1993  Thanh Khê, Đà Nẵng 11CTUD1 Toán ứng dụng Toán 2011 CNTB4/4 100%
4 311033111152 Lê Thị Tuyên 1 22/08/1993  Điện Bàn, Quảng Nam 11CTUD2 Toán ứng dụng Toán 2011 CNTB4/4 100%
5 312022111106 Trần Tiến Đạt 0 15/11/1992  Thanh Khê, Đà Nẵng 11CNTT1 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CNTB3/4 100%
6 312022111116 Ngô Nhật Huy 0 17/06/1992 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 11CNTT1 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CTB4/4 100%
7 312022111125 Nguyễn Thị Phượng 1 01/09/1993  Duy Xuyên, Quảng Nam 11CNTT1 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 K/Tật-Nghèo 100%
8 312022111132 Phạm Đức Thi 0 03/03/1993 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 11CNTT1 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CTB3/4 100%
9 312022111165 Nguyễn Thị Tường Vi 1 08/06/1993 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 11CNTT1 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CTB4/4 100%
10 312023111145 Võ Thị Quý 1 19/06/1992  Đô Lương, Nghệ An 11CNTT2 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CTB4/4 100%
11 312024111146 Võ Thị Trường Quyền 1 29/01/1992  Đại Lộc, Quảng Nam 11CNTT3 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CNTB4/4 100%
12 312024111163 Lê Thị Ty 1 25/03/1992 Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 11CNTT3 Công nghệ Thông tin Tin học 2011 CNTB3/4 100%
13 314022111118 Lê Minh Hiền 1 01/06/1993  Thanh Khê, Đà Nẵng 11CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2011 CBB2/3 100%
14 314022111119 Nguyễn Thị Thu Hiền 1 19/05/1993  Hải Châu, Đà Nẵng 11CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2011 CTB4/4 100%
15 314022111137 Đỗ Ngọc Nam 0 19/05/1992  Thăng Bình, Quảng Nam 11CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2011 CTB3/4 100%
16 314022111105 Nguyễn Thị Thuý Nga 1 07/06/1993  Phú Ninh, Quảng Nam 11CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2011 CBB2/3 100%
17 314022111154 Trần Quyết Thuận 0 09/02/1993  Lệ Thuỷ, Quảng Bình 11CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2011 CBB2/3 100%
18 314022111160 Thái Thị Thủy Tiên 1 28/03/1992  Điện Bàn, Quảng Nam 11CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2011 CTB4/4 100%
19 314033111113 Nguyễn Văn Hùng 0 01/05/1992 Hương Sơn, Hà Tĩnh 11CHD Hóa dược Hóa học 2011 CTB2/4 100%
20 314044111112 Ngô Thị Hòa Ca 1 01/11/1993  Hà Trung, Thanh Hóa 11CQM Khoa học môi trường Hóa học 2011 CTB3/4 100%
21 314044111102 Nông Thị Hạnh 1 20/03/1993  Liên Chiểu, Đà Nẵng 11CQM Khoa học môi trường Hóa học 2011 CTB3/4 100%
22 314044111126 Huỳnh Thị Hồng Nhung 1 01/10/1993  Duy Xuyên, Quảng Nam 11CQM Khoa học môi trường Hóa học 2011 CBB2/3 100%
23 315033111105 Ngô Văn Đạt 0 07/04/1993  Hòa Vang, Đà Nẵng 11CTM Quản lý TN-Môi trường Sinh-MT 2011 CBB2/3 100%
24 315033111132 Lê Thị Hồng Thúy 1 18/07/1993  Hội An, Quảng Nam 11CTM Quản lý TN-Môi trường Sinh-MT 2011 CNTB4/4 100%
25 317022111124 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1 01/05/1993  Quế Sơn, Quảng Nam 11CVH Văn học Ngữ văn 2011 CTB4/4 100%
26 317022111133 Nguyễn Thị Linh 1 20/01/1993  Đô Lương, Nghệ An 11CVH Văn học Ngữ văn 2011 CTB4/4 100%
27 317022111139 Nguyễn Hồng Phương 0 14/02/1993  Tuyên Hoá, Quảng Bình 11CVH Văn học Ngữ văn 2011 CBB2/3 100%
28 317043111107 Nguyễn Thị Kim Dung 1 14/01/1993  Thăng Bình, Quảng Nam 11CBC Báo chí Ngữ văn 2011 CBB2/3 100%
29 317043111111 Lê Thị Ngọc Duyên 1 27/02/1993 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 11CBC Báo chí Ngữ văn 2011 CTB2/4 100%
30 317043111126 Phạm Tấn Lực 0 20/09/1993  Thăng Bình, Quảng Nam 11CBC Báo chí Ngữ văn 2011 CBB2/3 100%
31 317043111134 Trương Cao Nguyên 0 07/02/1992  Diên Khánh, Khánh Hòa 11CBC Báo chí Ngữ văn 2011 CBB2/3 100%
32 318022111105 Hồ Thị Thúy Hằng 1 14/02/1993  Duy Xuyên, Quảng Nam 11CVNH Việt Nam học Lịch sử 2011 CNTB2/4 100%
33 318022111118 Phan Trần Anh Thư 1 10/03/1993  Quế Sơn, Quảng Nam 11CVNH Việt Nam học Lịch sử 2011 CNTB4/4 100%
34 318022111120 Nguyễn Tấn Viên 0 21/12/1992  Thanh Khê, Đà Nẵng 11CVNH Việt Nam học Lịch sử 2011 CBB2/3 100%
35 319022111102 Lê Thị Hằng 1 26/01/1993  Quảng Xương, Thanh Hóa 11CDL Địa lý học Địa lý 2011 CBB2/3 100%
36 319022111112 Võ Thị Nhi 1 07/01/1993  Duy Xuyên, Quảng Nam 11CDL Địa lý học Địa lý 2011 CNTB4/4 100%
37 320021111116 Nguyễn Thị Thảo 1 20/05/1993 Nga Sơn, Thanh Hóa 11CTL Tâm lý học TLGD 2011 CBB2/3 100%
38 311032121182 Nguyễn Minh Anh 0 10/03/1994 Tiên Phước, Quảng Nam 12CTUD Toán ứng dụng Toán 2012 CTB1/4 100%
39 311032121145 Nguyễn Hồng Ngọc 1 10/08/1993 Điện Bàn, Quảng Nam 12CTUD Toán ứng dụng Toán 2012 CNTB4/4 100%
40 311032121153 Trần Thị Minh Phượng 1 20/04/1993 Quế Sơn, Quảng Nam 12CTUD Toán ứng dụng Toán 2012 CTB4/4 100%
41 312022121119 Ngô Minh Hùng 0 01/11/1993  Hải Châu, Đà Nẵng 12CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2012 CTB3/4 100%
42 312022121149 Đinh Công Quân 0 30/08/1993 Núi Thành, Quảng Nam 12CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2012 CBB2/3 100%
43 314022121134 Trần Yến Nhi 1 27/01/1994 Duy Xuyên, Quảng Nam 12CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2012 CNTB4/4 100%
44 314022121157 Nguyễn Thủy Tiên 1 18/12/1994  Hải Châu, Đà Nẵng 12CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2012 CNHH 100%
45 314022121161 Hồ Thị Trang 1 15/02/1994 Tân Kỳ, Nghệ An 12CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2012 CTB2/4 100%
46 314033121118 Lương Thị Hoài 1 15/05/1994 Hương Sơn, Hà Tĩnh 12CHD Hóa dược Hóa học 2012 CTB3/4 100%
47 314044121101 Tưởng Văn Cảnh 0 20/01/1993 Điện Bàn, Quảng Nam 12CQM Khoa học môi trường Hóa học 2012 CNTB2/4 100%
48 314044121106 Phan Thị Thùy Dung 1 20/04/1994 Bình Sơn, Quảng Ngãi 12CQM Khoa học môi trường Hóa học 2012 CTB4/4 100%
49 314044121114 Nguyễn Thị Hoa 1 10/02/1992  Liên Chiểu, Đà Nẵng 12CQM Khoa học môi trường Hóa học 2012 CTB4/4 100%
50 314044121129 Trần Thị Bích Phượng 1 05/10/1994 Hương Sơn, Hà Tĩnh 12CQM Khoa học môi trường Hóa học 2012 CTB4/4 100%
51 315032121116 Ngô Quang Hợp 0 25/09/1994  Hòa Vang, Đà Nẵng 12CTM Quản lý TN-Môi trường Sinh-MT 2012 CBB2/3 100%
52 315032121150 Lê Thị Thanh Tuyền 1 18/01/1994 Núi Thành, Quảng Nam 12CTM Quản lý TN-Môi trường Sinh-MT 2012 CNHH 100%
53 315043121102 Thái Thị Mỹ Diệu 1 18/08/1994  Liên Chiểu, Đà Nẵng 12CNSH Công nghệ sinh học Sinh-MT 2012 CNTB4/4 100%
54 315043121129 Phan Thị Thủy 1 10/02/1994 Thăng Bình, Quảng Nam 12CNSH Công nghệ sinh học Sinh-MT 2012 CTB4/4 100%
55 317022121122 Võ Thị Tuý Hoa 1 18/01/1993  Hòa Vang, Đà Nẵng 12CVH Văn học Ngữ văn 2012 CNTB4/4 100%
56 317022121129 Thái Thị Thùy Linh 1 09/12/1993  Hòa Vang, Đà Nẵng 12CVH Văn học Ngữ văn 2012 CBB2/3 100%
57 317022121144 Trần Mai Phương 1 27/10/1994 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 12CVH Văn học Ngữ văn 2012 CNTB4/4 100%
58 317022121157 Nguyễn Thị Hoài Thương 1 08/03/1993 Lệ Thủy, Quảng Bình 12CVH Văn học Ngữ văn 2012 CBB2/3 100%
59 317044121101 Trần Thị Vân Anh 1 18/07/1994 TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 12CBC1 Báo chí Ngữ văn 2012 CTB2/4 100%
60 317044121116 Nguyễn Thị Phường 1 28/01/1993 Lệ Thủy, Quảng Bình 12CBC1 Báo chí Ngữ văn 2012 CBB2/3 100%
61 317044121143 Nguyễn Thị Nhật Uyên 1 08/12/1994 Quế Sơn, Quảng Nam 12CBC1 Báo chí Ngữ văn 2012 CNTB4/4 100%
62 317045121110 Phan Thị Lê Giang 1 26/03/1993 Quế Sơn, Quảng Nam 12CBC2 Báo chí Ngữ văn 2012 CNTB3/4 100%
63 317045121146 Huỳnh Thị Nhi 1 06/10/1994 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 12CBC2 Báo chí Ngữ văn 2012 CNTB4/4 100%
64 318022121103 Dương Thị Bích Diễm 1 03/08/1994  Sơn Trà, Đà Nẵng 12CVNH Việt Nam học Lịch sử 2012 CTB3/4 100%
65 319032121137 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 03/12/1994 Đại Lộc, Quảng Nam 12CDMT Địa lý T/N môi trường Địa lý 2012 CBB3/3 100%
66 319032121162 Đoàn Ngọc Tường 0 26/03/1994 Đại Lộc, Quảng Nam 12CDMT Địa lý T/N môi trường Địa lý 2012 CNHH 100%
67 319043121104 Nguyễn Trần Diễm Châu 1 25/01/1993 Quế Sơn, Quảng Nam 12CDDL Địa lý du lịch Địa lý 2012 CTB4/4 100%
68 320021121104 Nguyễn Thị Duyên 1 20/06/1994  Liên Chiểu, Đà Nẵng 12CTL Tâm lý học TLGD 2012 CNTB4/4 100%
69 320032121103 Võ Minh Đức 0 07/06/1993 TP. Đồng Hới, Quảng Bình 12CTXH Công tác xã hội TLGD 2012 CBB2/3 100%
70 320032121117 Võ Hoàng Oanh 1 20/09/1993 Nghi Lộc, Nghệ An 12CTXH Công tác xã hội TLGD 2012 CTB4/4 100%
71 311032131122 Lê Thị Mận 1 28/07/1994 Quế Sơn, Quảng Nam 13CTUD Toán ứng dụng Toán 2013 CBB2/3 100%
72 311032131135 Lương Vĩnh Phước 0 26/08/1993 Hải Châu, Đà Nẵng 13CTUD Toán ứng dụng Toán 2013 Mồ côi CM 100%
73 311032131170 Bùi Nguyễn Minh Tuệ 1 12/07/1994 Hải Châu, Đà Nẵng 13CTUD Toán ứng dụng Toán 2013 CTB2/4 100%
74 311032131173 Đinh Thị Hoa Tuyết 1 15/03/1994  Hội An, Quảng Nam 13CTUD Toán ứng dụng Toán 2013 CNTB4/4 100%
75 312022131129 Nguyễn Minh Hoàng 0 14/02/1992 Tiên Phước, Quảng Nam 13CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2013 CTB1/4 100%
76 312022131137 Võ Đăng Khoa 0 04/08/1995 Hải Châu, Đà Nẵng 13CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2013 CNTB3/4 100%
77 312022131170 Lưu Đình Uyên 0 06/01/1995 TP. Pleiku, Gia Lai 13CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2013 CTB4/4 100%
78 314022131107 Lê Thanh Dương 0 04/07/1995 Quảng Ninh, Quảng Bình 13CHP Hóa PT môi trường Hóa học 2013 CTB4/4 100%
79 314044131117 Đỗ Hoàng Thu Hiền 1 07/06/1994 Thanh Khê, Đà Nẵng 13CQM Khoa học môi trường Hóa học 2013 CBB2/3 100%
80 314044131123 Huỳnh Hoàng 0 15/05/1993  Tam Kỳ, Quảng Nam 13CQM Khoa học môi trường Hóa học 2013 CTB4/4 100%
81 314044131143 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 1 02/10/1994 TP. Đông Hà, Quảng Trị 13CQM Khoa học môi trường Hóa học 2013 CTB3/4 100%
82 314044131156 Ngô Thị My Son 1 25/09/1995  Hòa Vang, Đà Nẵng 13CQM Khoa học môi trường Hóa học 2013 CBB2/3 100%
83 314044131175 Nguyễn Thị Minh Trang 1 16/10/1993 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 13CQM Khoa học môi trường Hóa học 2013 CNTB4/4 100%
84 315032131108 Nguyễn Thị Thu 1 05/12/1995 Cam Lộ, Quảng Trị 13CTM Quản lý TN-Môi trường Sinh-MT 2013 CNTB4/4 100%
85 315032131127 Nguyễn Thị Phúc 1 24/07/1995 Quảng Ninh, Quảng Bình 13CTM Quản lý TN-Môi trường Sinh-MT 2013 CTB4/4 100%
86 315043131101 Lê Thị Ngọc Anh 1 10/08/1995 Hải Lăng, Quảng Trị 13CNSH Công nghệ sinh học Sinh-MT 2013 CTB1/4 100%
87 317022131162 Phạm Thị Mỹ 1 10/04/1995 Núi Thành, Quảng Nam 13CVH Văn học Ngữ văn 2013 CBB2/3 100%
88 317044131131 Huỳnh Mỹ Nga 1 17/10/1993 Sơn Trà, Đà Nẵng 13CBC Báo chí Ngữ văn 2013 CTB4/4 100%
89 317044131136 Nguyễn Bích Nhật 1 19/10/1995 Quế Sơn, Quảng Nam 13CBC Báo chí Ngữ văn 2013 CTB3/4 100%
90 318022131103 Trần Thị Thùy Dung 1 19/05/1995 Sơn Trà, Đà Nẵng 13CVNH Việt Nam học Lịch sử 2013 CTB3/4 100%
91 319032131119 Hồ Thị Minh Khương 1 02/07/1994 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 13CDMT Địa lý T/N môi trường Địa lý 2013 CTB3/4 100%
92 319032131123 Phạm Thị My 1 02/09/1995 Bình Sơn, Quảng Ngãi 13CDMT Địa lý T/N môi trường Địa lý 2013 CNTB4/4 100%
93 319032131190 Nguyễn Đức Việt 0 08/01/1995 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 13CDMT Địa lý T/N môi trường Địa lý 2013 CTB3/4 100%
94 319043131112 Nguyễn Thị Hay 1 10/08/1995 Quế Sơn, Quảng Nam 13CDDL Địa lý du lịch Địa lý 2013 CNTB4/4 100%
95 320032131128 Huỳnh Thị Lợi 1 14/07/1995 Hiệp Đức, Quảng Nam 13CTXH Công tác xã hội TLGD 2013 CNTB2/4 100%
96 320032131129 Trịnh Công Mạnh 0 20/01/1995 Ea Kar, Đắk Lắk 13CTXH Công tác xã hội TLGD 2013 CBB2/3 100%
97 320032131143 Huỳnh Phước Anh Quốc 0 02/09/1995 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 13CTXH Công tác xã hội TLGD 2013 CBB2/3 100%
98 320032131161 Phan Thúy Vy 1 17/07/1995 Liên Chiểu, Đà Nẵng 13CTXH Công tác xã hội TLGD 2013 CTB4/4 100%
99 314033111125 Bùi Thị Ngọc Thư 1 24/12/1993  Phú Ninh, Quảng Nam 11CHD Hóa dược Hóa học 2011 Con TNLĐ 50%
100 311032131109 Phạm Thanh  Hà  0 22/12/1990 Núi Thành, Quảng Nam 13CTUD Toán ứng dụng Toán 2013 Con TNLĐ 50%

Tải thông báo TẠI ĐÂY
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 327
  • Tháng hiện tại: 34455
  • Tổng lượt truy cập: 1625297