Quang cao giua trang

Thông báo KẾ HOẠCH, NỘI DUNG, LỊCH HỌC TẬP TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HS-SV NĂM HỌC 2013-2014 (ÁP DỤNG CHO KHÓA TUYỂN SINH 2013- Bổ sung đợt 1)

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/09/2013 22:08 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Tuần sinh hoạt công dân HSSV (sv bổ sung đợt 1)

Tuần sinh hoạt công dân HSSV (sv bổ sung đợt 1)

Thực hiện Công văn số 5410/BGĐT – CTHSSV ngày 05/8/2013 của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn số 4946 /ĐHĐN – HSSV ngày 20 /8/2013 của ĐHĐN về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân –HSSV” năm học 2013-2014, nay Nhà trường thông báo dự kiến kế hoạch, nội dung và lịch học đợt 1, áp dụng cho khóa tuyển sinh 2013- Bổ sung đợt 1 như sauKẾ HOẠCH, NỘI DUNG, LỊCH HỌC TẬP
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HS-SV NĂM HỌC 2013-2014 (ÁP DỤNG CHO KHÓA TUYỂN SINH 2013- Bổ sung đợt 1)
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Trường
Thực hiện Công văn số 5410/BGĐT – CTHSSV ngày 05/8/2013 của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn số 4946 /ĐHĐN – HSSV ngày 20 /8/2013 của ĐHĐN về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân –HSSV” năm học 2013-2014, nay Nhà trường thông báo dự kiến kế hoạch, nội dung và lịch học đợt 1, áp dụng cho khóa tuyển sinh 2013- Bổ sung đợt 1 như sau:
1-Phân lớp học: Toàn bộ sinh viên Bổ sung đợt 1 và một số sinh viên NV1 chưa học, học chưa đầy đủ các nội dung (600 SV)     
2- Lịch học:
Ngày Giờ Nội dung Giảng viên Địa điểm
 
 
 
Thứ 4
Buổi sáng
25/9/2013
 
7h00 à10h10
 
 
 
10h20 à11h30
 
Nội dung 1:
1a. Quy chế Công tác sinh viên, các chế độ chính sách cho sinh viên. Quy chế nội, ngoại trú. Chính sách tín dụng cho sinh viên. Công tác GVCN với vai trò quản lý và tư vấn học tập. Công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Công tác y tế: Khám sức khỏe đầu năm, khám sức khỏe cho sinh viên ra trường, ý nghĩa và trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện. (4 tiết)
1b: Giới thiệu các nội dung liên quan đến người học trong Luật Giáo dục năm 2005 và  Luật Giáo dục sữa đổi năm 2009, Luật Giáo dục Đại học 2012, Tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (2 tiết)
 
P. CTSV
 
 
 
 
Khoa TLGD
 
 
 
Hội trường tầng 5
- Nhà A5.
 
 
 
Thứ 7
Buổi sáng
28/9/2013
 
7h00 à 9h30
 
 
9h30 à11h30
Nội dung 2:
2a. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”.Một số nội dung về giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc.  (3 tiết)
2b. Ngành nghề đào tạo. Quy chế đào tạo tín chỉ. Phương thức học tập ở trường Đại học. (3 tiết)
 
Mời giảng
 
 
       P. Đào tạo
 
 
Hội trường tầng 5
- Nhà A5.
 
Chủ nhật
Buổi sáng
29/9/2013
 
7h00 à 8h30
 
8h40 à11h00
 
 
Nội dung 3:
3a. Giới thiệu về Nhà trường. Nhiệm vụ của năm học. Quy định về văn hóa học đường. Nội quy sử dụng trang thiết bị học tập và sinh hoạt. (2 tiết)
3b.Tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Chủ quyền biển, đảo và Chiến lược biển đảo của Việt Nam. (3 tiết)
 
P. HCTH
 
Mời BCV
 
 
Hội trường tầng 5
- Nhà A5
 
Chủ nhật
Buổi chiều
29/9/2013
 
13h00 à14h30
14h40 à 16h00
16h00 à 17h30
Nội dung 4:
 4a. Công tác thư viện (2 tiết)
 4b. Giới thiệu phần mềm QLSV, đăng ký KTX …   ( 2 tiết)
 4c. Công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú. Thủ tục đăng ký tạm trú. (2 tiết)
 
Tổ Thư viện
P. CTSV
Công an HK Nam
 
Hội trường tầng 5
- Nhà A5
 
Thứ 4
Buổi sáng
02/10/2013
 
7h00 à 9h10
 
 
 9h20 à10h30
10h30 à11h30
Nội dung 5:
5a. Giáo dục pháp luật: Phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn XH, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực không lành mạnh, Giáo dục an toàn giao thông. (3 tiết)
5b. Giới thiệu phần mềm đào tạo, đăng ký tín chỉ … ( 2 tiết)
5c. Tư vấn về công tác bảo hiểm y tế và vay vốn tín dụng giáo dục  (1 tiết)
 
Công an QuậnLC
 
 
P. Đào tạo
Mời BHYT và NHCSXH
 
 
Hội trường tầng 5
- Nhà A5.
 
 
Thứ 7
Buổi sáng
05/10/2013
 
7h00 à9h10
 
9h20 à10h20
10h20 à11h30
Nội dung 6:
6a: Cơ cấu, tổ chức của Đoàn TN, Hội sinh viên. Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2013-2014. Giao lưu sinh viên các khóa. (3 tiết)
6b: Giới thiệu hệ thống mạng Internet và một số lưu ý trong khai thác, sử dụng mạng (1 tiết)
6c: Thảo luận, phát động thi đua, viết cam kết, thu hoạch. (2 tiết)
 
Đoàn TN
 
Tổ QL Mạng
P. CTSV
 
Hội trường tầng 5
- Nhà A5.
 
  Nội dung 7: Do các Khoa tổ chức gặp gỡ sinh viên khóa mới, giới thiệu về Khoa và phổ biến chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành. Nội dung này do khoa tự bố trí thời gian và địa điểm, báo cáo lại với Nhà trường bằng văn bản để theo dõi (gửi qua phòng CTSV).
3- Phân công trách nhiệm:
*Phòng Công tác sinh viên: Lập kế hoạch, nội dung và lịch học tập, dự trù kinh phí, mời báo cáo viên, quản lý và đánh giá đợt học tập.
* Phòng HC-TH: Chuẩn bị Hội trường (Bàn ghế, thiết bị, nước uống). Cử báo cáo viên thực hiện các nội dung theo phân công.
* Phòng Đào tạo, Tổ Thư viện, Đoàn TN, Tổ QL mạng: Cử báo cáo viên thực hiện các nội dung theo phân công.
* Các Khoa: Thông báo nội dung cho cán bộ, sinh viên khóa TS’ 2013- NV2 biết và thực hiện. Tạm cử Giáo viên chủ nhiệm và Lớp trưởng các lớp để quản lý lớp học trong các buổi theo lịch trên (Gửi danh sách GVCN và LT qua Phòng CTSV) trước ngày 23/9/2013.
* Tổ Tài vụ: Thực hiện việc giải quyết chế độ tài chính theo dự trù đã duyệt.
Lưu ý: Nhà trường cấp giấy chứng nhận cho sinh viên hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân- HSSV” năm học 2013- 2014. Sinh viên NV1 chưa hoàn thành chương trình phải đăng ký theo lớp và nộp danh sách đăng ký về P. CTSV trước ngày thứ 2 (23.09.2013) để P. CTSV sắp xếp lớp học.
Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2013- 2014.
Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung để bổ sung, góp ý cho đợt học tập của sinh viên đạt kết quả cao nhất.
 
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Ban GH (để báo cáo)
- Các đơn vị trong trường (Để thực hiện)
- Lưu HC-TH, CTSV.
Tác giả bài viết: Phòng Công tác Sinh viên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 18
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2862
  • Tháng hiện tại: 32935
  • Tổng lượt truy cập: 1623777