Quang cao giua trang

Thông báo Danh sách SV được nộp học phí quá hạn học kỳ II/2012 - 2013 (Bổ sung)

Đăng lúc: Thứ ba - 05/03/2013 03:04 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
DS bổ sung

DS bổ sung

Sinh viên căn cứ vào danh sách dưới đây để nộp học phí đúng quy định

Danh sách SV được nộp học phí quá hạn  học kỳ II năm học 2012 - 2013 (Bổ sung) được giải quyết như sau:1. Cho phép 269 sinh viên có tên trong danh sách được hoàn tất nghĩa vụ học phí trước ngày 15/03/2013
Danh sách:
1 -  Khoa Toán
2 - Khoa Tin
3 - Khoa Lý
4 - Khoa Hóa
5 - Khoa Sinh
6 - Khoa Ngữ Văn
7 - Khoa Sử
8 - Khoa Địa
9 - Khoa Tâm lý
2. Đánh giả điểm rèn luyện Học kỳ II/2012-2013 của 269 sinh viên có tên trong danh sách trên loại trung bình

Xem danh sách tại đây

Khoa Toán
STT    Họ và tên Ngày sinh Lớp
01 Trần Thị Châu Long 17/09/1992 10CTT1
02 Trương Thị Mỹ Vân 10/03/1993 11CTUD1
03 Phan Tá Hùng 02/06/1992 11CTUD1
04 Nguyễn Viết Phan Hùng 10/06/1993 11CTUD1
05 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 20/12/1993 11CTUD1
06 Nguyễn Thị Ngọc Dung 01/10/1993 11CTUD1
07 Nguyễn Thị Khánh Ly 10/12/1993 11CTUD1
08 Nguyễn Thị Viên 17/05/1993 11CTUD1
09 Nguyễn Thành Long 21/03/1991 11CTUD1
10 Ngô Viết Ân 03/04/1991 11CTUD1
11 Ngô Hồng Thịnh 14/03/1993 11CTUD1
12 Lê Thị 26/06/1993 11CTUD1
13 Lê Bùi Đức Hiếu 05/10/1993 11CTUD1
14 Tân 22/11/1992 11CTUD1
15 Lâm Phương Diệu 29/06/1993 11CTUD1
16 Hồ Lệ Huyền 14/10/1993 11CTUD1
17 Hồ Lệ Khanh 15/05/1993 11CTUD1
18 Hoàng Thị Quân 11/08/1993 11CTUD1
19 Đoàn Thị Lan 13/10/1993 11CTUD1
20 Dương Thị Thanh 07/07/1992 11CTUD1
21 Bùi Huỳnh Bảo Trang 14/11/1992 11CTUD1
22 Trần Thị Thanh Thảo 16/10/1993 11CTUD2
23 Phùng Thị Thảo Vân 27/05/1992 11CTUD2
24 Nguyễn Văn Quốc 12/05/1993 11CTUD2
25 Nguyễn Thị Xuân Hiếu 05/05/1993 11CTUD2
26 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/05/1993 11CTUD2
27 Nguyễn Thị Hồng Trang 30/11/1993 11CTUD2
28 Nguyễn Thị Bảo Nhung 17/10/1993 11CTUD2
29 Nguyễn Thái 19/02/1992 11CTUD2
30 Nguyễn Thái Khánh 12/02/1992 11CTUD2
31 Mai Đăng Hùng 12/05/1991 11CTUD2
32 Lê Thị Hồng Đào 07/09/1993 11CTUD2
33 Huỳnh Thị Thu Nga 03/07/1991 11CTUD2
34 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 29/07/1993 11CTUD2
35 Huỳnh Thị Chung 20/05/1993 11CTUD2
36 Hồ Thị Trúc Loan 29/09/1993 11CTUD2
37 Hồ Thị Kim Ngân 25/02/1992 11CTUD2
38 Hồ Lương Anh Đức 23/08/1993 11CTUD2
39 Đào Yến Như 07/03/1993 11CTUD2
Về trang đầu

Khoa Tin
STT    Họ và tên Ngày sinh Lớp
01 Nguyễn Quốc Cường 25/09/1991 10CNTT1
02 Bùi Lanh 15/06/1990 10CNTT1
03 Lê Thị Nguyệt Ánh 03/01/1993 11CNTT3
04 Võ Thị Thanh Nhàn 08/02/1994 12CNTT
05 Trần Thùy Linh 27/08/1994 12CNTT
06 Trần Thị Thiên Trúc 17/07/1994 12CNTT
07 Trần Ngọc Bảo 04/10/1994 12CNTT
08 Trần Anh Hoàng Phúc 13/10/1993 12CNTT
09 Thái Hoàng Phước 26/01/1994 12CNTT
10 Phan Hữu Long 26/06/1994 12CNTT
11 Phan Đinh Minh Đức 21/05/1994 12CNTT
12 Phan Đình Mãn 01/10/1992 12CNTT
13 Nguyễn Văn Tuấn 13/06/1993 12CNTT
14 Nguyễn Thị Ngọc Trân 28/04/1994 12CNTT
15 Nguyễn Thị Minh Hiền 18/05/1994 12CNTT
16 Nguyễn Thị Bích Vân 26/10/1993 12CNTT
17 Nguyễn Thị Liên 08/09/1994 12CNTT
18 Nguyễn Thị Ly 10/08/1994 12CNTT
19 Nguyễn Thành Hưng 26/02/1994 12CNTT
20 Nguyễn Thanh Bình 20/01/1994 12CNTT
21 Nguyễn Thanh Vĩnh 02/08/1990 12CNTT
22 Nguyễn Ngọc Quyền 09/11/1994 12CNTT
23 Nguyễn Mạnh Cường 13/11/1993 12CNTT
24 Nguyễn Hữu Sinh 20/12/1994 12CNTT
25 Nguyễn Hữu Tuấn 14/09/1993 12CNTT
26 Nguyễn Hoàng 30/07/1994 12CNTT
27 Nguyễn Bá 12/02/1994 12CNTT
28 Nguyễn Anh Long 02/02/1994 12CNTT
29 Lữ Thanh Bính 19/05/1994 12CNTT
30 Lê Xuân Phong 14/06/1993 12CNTT
31 Lê Văn Long 14/12/1993 12CNTT
32 Lê Thị Cúc 07/04/1994 12CNTT
33 Lê Thanh Hiển 12/05/1991 12CNTT
34 Lê Công Quốc 16/02/1994 12CNTT
35 Lâm Khương Trung 02/03/1994 12CNTT
36 Huỳnh Sỹ Mạnh Bảo 24/07/1993 12CNTT
37 Huỳnh Bá Duy 31/12/1992 12CNTT
38 Hồ Ngọc Hậu 05/05/1994 12CNTT
39 Đỗ Hoàng Nam 09/08/1994 12CNTT
40 Đoàn Thị Thùy Trân 03/01/1993 12CNTT
41 Đinh Thị Hồng Vương 19/02/1994 12CNTT
42 Dương Văn Cương 27/09/1994 12CNTT
43 Bùi Hùng 22/08/1993 12CNTT
44 Trần Thị Huệ 21/06/1991 12LCNTT
45 Phạm Thị Kim Cương 16/12/1991 12LCNTT
46 Nguyễn Ngọc Toàn 15/10/1990 12LCNTT
47 Nguyễn Khắc Trung 29/04/1987 12LCNTT
48 Mai Thị Mỹ Lệ 21/03/1990 12LCNTT
49 Lê Hồng Đức 19/09/1990 12LCNTT
Về trang đầu
Khoa Lý
STT    Họ và tên Ngày sinh Lớp
01 Trương Thị Ngọc Ánh 30/12/1991 10CVL
02 Trương Thị Mỹ Linh 02/01/1992 10CVL
03 Phan Văn Dũng 10/10/1990 10CVL
04 Phạm Thị Hiền Nga 10/07/1992 10CVL
05 Phạm Thị Hoa 18/01/1992 10CVL
07 Nguyễn Thị Lanh 25/02/1992 10CVL
08 Nguyễn Hữu Huân 23/09/1992 10CVL
09 Nguyễn Đình Đương 08/07/1991 10CVL
10 Hồ Thị Thảo Ngân 14/05/1992 10CVL
11 Đỗ Quang Đại 28/03/1987 10CVL
12 Bùi Yến Minh 06/12/1992 10CVL
13 Nguyễn Thị Loan Phương 08/10/1993 11CVL

 
Về trang đầu
Khoa Hóa
STT    Họ và tên Ngày sinh Lớp
01 Trần Thị Kim Ánh 27/11/1992 10CHD
02 Nguyễn Thị Lệ 08/03/1992 10CHD
03 Nguyễn Thị Nhung 02/09/1991 10CHD
04 Mai Thị Huệ 10/03/1992 10CHD
05 Huỳnh Thị Thùy Trang 09/11/1991 10CHD
06 Hồ Thị Lệ 13/03/1992 10CHD
07 Dương Thanh Phương 22/03/1992 10CHD
08 Trần Ngọc Bảo Trâm 25/08/1992 10CHP
09 Võ Bích Phượng 22/10/1993 11CHD
10 Trương Thị Phương Thảo 29/09/1992 11CHD
11 Trịnh Thị Tuyết Trinh 10/02/1993 11CHD
12 Phạm Thị Thuý 28/08/1992 11CHD
13 Nguyễn Văn Hùng 01/05/1992 11CHD
14 Nguyễn Thị Việt Trinh 25/07/1992 11CHD
15 Nguyễn Thị Thu 27/08/1993 11CHD
16 Nguyễn Thị Thu Hiến 10/12/1993 11CHD
17 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 08/11/1993 11CHD
18 Nguyễn Thị Anh Thư 14/09/1993 11CHD
19 Nguyễn Thị Hạ 17/06/1993 11CHD
20 Nguyễn Thị Huyền 07/08/1992 11CHD
21 Nguyễn Thị Nương 20/12/1993 11CHD
22 Nguyễn Thị Nương 20/12/1993 11CHD
23 Nguyễn Thị Thủy 09/09/1993 11CHD
24 Nguyễn Phong Lưu 01/01/1993 11CHD
25 Lê Vũ Huyền Trang 09/03/1992 11CHD
26 Lê Lý Lệ Hiền 20/01/1993 11CHD
27 Kiều Thị Mỹ Lệ 19/12/1993 11CHD
28 Đoàn Thị Thùy An 20/04/1990 11CHD
29 Đặng Thị Thục Anh 26/01/1993 11CHD
30 Đặng Thị Mỹ Huệ 22/05/1993 11CHD
31 Bùi Thị Ngọc Thư 24/12/1993 11CHD
32 Võ Thị Như Lộc 17/02/1993 11CHP
33 Mai Thị Thanh Dung 04/01/1992 11CHP
34 Đoàn Phùng Gia Hải Quỳnh Trang 08/11/1993 11CHP
35 Trần Thị Bích Phượng 05/10/1994 12CQM
36 Phạm Thị Hoàng Yến 13/05/1994 12CQM
37 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/09/1994 12CQM
38 Nguyễn Thị Thanh Trâm 26/09/1994 12CQM
39 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 23/11/1994 12CQM
40 Nguyễn Thành Hưng 21/01/1994 12CQM
41 Ngô Ngọc Quỳnh 28/10/1994 12CQM
42 Hồ Thị Yến Nhi 12/04/1994 12CQM
43 Hồ Thị Cẩm Hà Ni 27/10/1994 12CQM
44 Đỗ Quỳnh Nhung 14/08/1994 12CQM
45 Đinh Thị Trí 27/09/1994 12CQM
46 Đặng Thị Thanh Hằng 29/08/1994 12CQM
47 Đặng Thị Kim Thanh 02/06/1993 12CQM
48 Đỗ Thanh Nhạn 10/05/1993 12CHD

 
Về trang đầu
Khoa Sinh
STT    Họ và tên Ngày sinh Lớp
01 Trần Quốc Linh 12/10/1993 11CTM
02 Phạm Ngọc Minh Trí 30/07/1993 11CTM
03 Nguyễn Thị Vân Nga 26/02/1993 11CTM
04 Lê Viết Nhân 15/07/1993 11CTM
05 Lâm Trần Tuấn 19/10/1992 11CTM
06 Bùi Đoàn Tiến 02/01/1993 11CTM
Về trang đầu
Khoa Ngữ Văn
STT    Họ và tên Ngày sinh Lớp
01 Nguyễn Trung Đức 10/12/1990 09CBC
02 Hồ Thị Hòa Hiệp 26/11/1994 12CVH
Về trang đầu
Khoa Sử

STT    Họ và tên Ngày sinh Lớp
01 Trần Thị Xuân Nương 19/08/1989 11LCVNH1
02 Phan Thanh Công 08/06/1988 11LCVNH1
03 Phạm Thị Ngọc Anh 11/05/1986 11LCVNH1
04 Đặng Thị Mỹ 02/02/1989 11LCVNH1
05 Trần Thị Thúy Minh 03/10/1987 11LCVNH2
06 Trần Minh Văn 18/11/1988 11LCVNH2
07 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/10/1987 11LCVNH2
08 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 17/11/1989 11LCVNH2
09 Nguyễn Thị Kim Thoa 07/11/1989 11LCVNH2
10 Nguyễn Thị Liên 30/10/1990 11LCVNH2
11 Nguyễn Đắc Tâm 25/01/1990 11LCVNH2
12 Lê Võ Thành 17/11/1990 11LCVNH2
13 Lê Thị Hai 28/09/1990 11LCVNH2
14 Hà Thị Phượng 06/09/1990 11LCVNH2
15 Đặng Thị Thùy Quyên 15/02/1990 11LCVNH2
16 Trương Thị Phượng 09/03/1994 12CVNH
17 Trần Thị Thiên Thu 11/01/1994 12CVNH
18 Đỗ Thị Lệ Thu 15/11/1994 12CVNH
Về trang đầu
Khoa Địa
STT    Họ và tên Ngày sinh Lớp
01 Phạm Phú Ân 01/07/1990 10CDL
02 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/09/1991 10CDL
03 Nguyễn Thành Danh 20/05/1992 10CDL
04 Lê Viết Thông 12/01/1990 10CDL
05 Lê Thị Hiền 29/12/1992 10CDL
06 Huỳnh Như Phú 02/02/1992 10CDL
07 Hồ Ngọc Lâm 02/09/1991 10CDL
08 Đặng Thành Dinh 05/02/1991 10CDL
09 Đặng Ngọc 04/09/1992 10CDL
10 Bùi Đức Mỹ 23/07/1992 10CDL
11 Alăng  Mười 01/08/1990 11SDL
12 Phan Thị Thiên Hương 11/03/1993 12CDDL
13 Trương Thị Ngọc Trâm 26/04/1994 12CDMT
14 Trương Đức Duy 04/03/1994 12CDMT
15 Trịnh Minh Hải 16/03/1994 12CDMT
16 Trần Việt Quốc 01/01/1994 12CDMT
17 Trần Văn Hùng 09/07/1994 12CDMT
18 Trần Văn Tiến 15/04/1994 12CDMT
19 Trần Thị Thanh Thu 10/07/1994 12CDMT
20 Trần Thị Hồng Ánh 10/09/1994 12CDMT
21 Trần Thị Hồng 01/02/1994 12CDMT
22 Trần Công Hưng 09/09/1994 12CDMT
23 Trần Tám 13/04/1993 12CDMT
24 Thân Thị Mỹ Duyên 08/06/1993 12CDMT
25 Tô Quyền Lực 01/02/1994 12CDMT
26 Phan Thị Trà My 26/03/1993 12CDMT
27 Phan Thị Thu Hưng 02/01/1994 12CDMT
28 Phan Quang Phú 22/07/1994 12CDMT
29 Phan Quang Tùng 24/04/1994 12CDMT
30 Phan Đức Lít 03/10/1994 12CDMT
31 Phạm Thị Hoàng 10/02/1994 12CDMT
32 Phạm Thị Hợi 13/04/1994 12CDMT
33 Phạm Thị Trinh 09/10/1994 12CDMT
34 Phạm Minh Tuấn 03/02/1994 12CDMT
35 Phạm Bảo Trinh 19/06/1994 12CDMT
36 Nguyễn Văn Nam 24/08/1993 12CDMT
37 Nguyễn Thị Thanh Trà 11/05/1994 12CDMT
38 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 27/03/1994 12CDMT
39 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/05/1994 12CDMT
40 Nguyễn Thị Kiều Trang 27/09/1993 12CDMT
41 Nguyễn Thị Hồng Quyên 03/12/1994 12CDMT
42 Nguyễn Thị Hà Xuyên 02/12/1994 12CDMT
43 Nguyễn Thị Diễm Hương 21/09/1994 12CDMT
44 Nguyễn Thị Hương 26/06/1994 12CDMT
45 Nguyễn Thị Linh 01/10/1993 12CDMT
46 Nguyễn Tuấn Anh 01/03/1994 12CDMT
47 Nguyễn Nhất Tài 27/12/1993 12CDMT
48 Nguyễn Hữu Trí 18/01/1993 12CDMT
49 Nguyễn Hoài Dung 26/01/1994 12CDMT
50 Nguyễn Đức Nguyên 05/12/1994 12CDMT
51 Lê Xuân Diệu 20/03/1994 12CDMT
52 Lê Văn Tuất 20/04/1994 12CDMT
53 Lê Văn Viên 31/10/1994 12CDMT
54 Lê Trung Nguyên 07/12/1994 12CDMT
55 Lê Thị Vân Thư 05/01/1994 12CDMT
56 Lê Thị Hằng 06/08/1994 12CDMT
57 Lê Thị Liên 28/02/1994 12CDMT
58 Lê Nhất Vương 07/12/1994 12CDMT
59 Lê Đức Tín 01/01/1994 12CDMT
60 Huỳnh Văn Vủ 27/07/1994 12CDMT
61 Huỳnh Thị Minh Trang 20/06/1994 12CDMT
62 Huỳnh Thi Mai Thảo 21/12/1994 12CDMT
63 Huỳnh Quốc 07/07/1994 12CDMT
64 Hồ Viết Thiện 30/09/1993 12CDMT
65 Hồ Thị Hoàng 24/07/1994 12CDMT
66 Hà Thị Tuyết Trinh 08/07/1994 12CDMT
67 Đỗ Nguyễn Duy Hoàng 09/10/1994 12CDMT
68 Đoàn Ngọc Tường 26/03/1994 12CDMT
69 Đặng Thủy Chuyên 05/11/1994 12CDMT
70 Đặng Thị Kim Linh 16/12/1994 12CDMT
71 Đặng Thị Ngọc 01/08/1994 12CDMT
Về trang đầu
Khoa Tâm Lý
STT    Họ và tên Ngày sinh Lớp
01 Huỳnh Ngọc Anh 28/05/1994 12CTL
02 Đặng Thị Tâm 01/05/1994 12CTL
03 Vương Thị Thu 16/04/1994 12CTXH
04 Võ Minh Tuấn 03/12/1993 12CTXH
05 Võ Hoàng Oanh 20/09/1993 12CTXH
06 Trần Văn Hiếu 30/10/1994 12CTXH
07 Trần Thị Ngọc 04/07/1994 12CTXH
08 Trần Thị Phương 08/08/1994 12CTXH
09 Trần Minh 09/02/1994 12CTXH
10 Trần Đình Thuỷ Tiên 21/06/1994 12CTXH
11 Phan Thị Ngọc Liên 10/11/1994 12CTXH
12 Phan Thị Trà 09/07/1994 12CTXH
13 Nguyễn Thị Thu Đông 22/12/1994 12CTXH
14 Nguyễn Thị Thanh Phượng 18/05/1994 12CTXH
15 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 29/12/1994 12CTXH
16 Nguyễn Thị Minh Trang 06/11/1990 12CTXH
17 Nguyễn Thị Hồng Huế 09/08/1994 12CTXH
18 Nguyễn Thị Liên 20/11/1994 12CTXH
19 Nguyễn Thị Thoa 26/04/1994 12CTXH
20 Nguyễn Danh Sáu 20/05/1993 12CTXH
21 Nguyễn Công Lực 16/02/1994 12CTXH
22 Mai Thị Lan 03/04/1994 12CTXH
23 Đoàn Viết Thiêm 28/10/1994 12CTXH
24 Bùi Thị Hồng 25/03/1994 12CTXH
Về trang đầu
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 555
  • Tháng hiện tại: 33694
  • Tổng lượt truy cập: 1624536