Quang cao giua trang

Thông báo Về việc kiểm tra danh sách sinh viên dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2015-2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/03/2016 11:23 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Dự kiến học bổng KKHT HK I, 2015-2016

Dự kiến học bổng KKHT HK I, 2015-2016

Nhà trường đã lên danh sách dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2015-2016 ...
                              Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa
                                              Sinh viên chính quy các khóa 2012, 2013, 2014, 2015.
 

   Nhà trường đã lên danh sách dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2015-2016. Đề nghị các khoa và sinh viên rà soát kiểm tra, nếu có ý kiến hoặc bổ sung đề nghị làm văn bản gửi cho phòng Công tác sinh viên trước ngày 23/03/2016. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ làm Quyết định chính thức.
                                    Trân trọng cảm ơn!


STT SL Mã số Họ và tên Lớp Điểm  Điểm Điểm Xếp loại Điểm Xếp Mức Ghi chú
HB sinh viên TB  thưởng xét HB điểm xét rèn loại nhận
Khoa   học tập     HB luyện rèn luyện học bổng
      KHOA TOÁN                  
1 1 311011121157 Dương Lệ Trúc 12ST 8.58 0.50 9.08 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc BT; GK/ĐHSP
2 2 311011121110 Dương Xuân Hiệp 12ST 8.81 0.20 9.01 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
3 3 311011121153 Nguyễn Phạm Hồng Trâm 12ST 8.64   8.64 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
4 4 311011121111 Nguyễn Thị Thu Hòa 12ST 8.62   8.62 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
5 5 311011121152 Nguyễn Thánh Trâm 12ST 8.59   8.59 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
6 6 311011121144 Nguyễn Hiền Thảo 12ST 8.57   8.57 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
7 7 311011131120 Lê Thị Thu Nguyệt 13ST 9.20   9.20 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc  
8 8 311011131113 Trần Ngọc Lễ 13ST 8.50 0.50 9.00 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc BT; GK/ĐHSP
9 9 311011131124 Hoàng Thị Phương 13ST 8.64 0.20 8.84 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
10 10 311011131135 Nguyễn Thị Thu Thủy 13ST 8.84   8.84 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
11 11 311011131108 Bùi Thị Thu 13ST 8.70   8.70 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
12 12 311011141145 Nguyễn Văn Trung Tín 14ST 8.35 0.50 8.85 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
13 13 311011141115 Phạm Anh Khoa 14ST 8.84   8.84 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
14 14 311011141136 Trần Thị Minh Thảo 14ST 8.62   8.62 Giỏi 80 Tốt Giỏi  
15 15 311011141132 Đồng Thị Tố Quyên 14ST 8.50   8.50 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
16 16 311011141134 Đồng Đắc Tài 14ST 8.46   8.46 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi  
17 17 311011141114 Nguyễn Lê Duy Khang 14ST 8.23 0.20 8.43 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
18 18 311011151134 Nguyễn Trần Quyền 15ST 7.90 0.50 8.40 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
19 19 311011151111 Võ Thị Giang 15ST 8.14   8.14 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
20 20 311011151117 Trần Ngọc Anh Huy 15ST 7.91 0.20 8.11 Giỏi 85 Tốt Giỏi GK/ĐHSP
21 21 311011151116 Mai Nguyễn Minh Hoàng 15ST 7.70 0.20 7.90 Khá 89 Tốt Khá GK/ĐHSP
22 22 311011151133 Trần Hữu Vĩnh Phát 15ST 7.41 0.20 7.61 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp phó
23 23 311032121102 Nguyễn Thị Ánh 12CTUD 8.59 0.20 8.79 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
24 24 311032121122 Nguyễn Thị Hoàng Kiều 12CTUD 8.47   8.47 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
25 25 311032121105 Trương Thị Kim Chi 12CTUD 7.81 0.40 8.21 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHSP
26 26 311032121142 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12CTUD 8.19   8.19 Giỏi 85 Tốt Giỏi SN:30/4
27 27 311032121168 Hồ Thị Trang 12CTUD 7.64 0.50 8.14 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
28 28 311032121111 Lê Thị 12CTUD 8.06   8.06 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
29 29 311032121177 Nguyễn Tường Vi 12CTUD 8.01   8.01 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
30 30 311032121171 Mai Thị Thùy Trang 12CTUD 8.01   8.01 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
31 31 311032131134 Hoàng Văn Phước 13CTUD 8.36   8.36 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
32 32 311032131145 Lê Thị Diệp Sương 13CTUD 8.07 0.20 8.27 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi UVLCĐ
33 33 311032131182 Nguyễn Thị Bích Trâm 13CTUD 7.74 0.20 7.94 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp phó
34 34 311032131177 Văn Thị Thảo Vy 13CTUD 7.76   7.76 Khá 83 Tốt Khá  
35 35 311032131148 Nguyễn Thị Thanh Thắm 13CTUD 7.45   7.45 Khá 89 Tốt Khá  
36 36 311032131114 Trần Thị Xuân Hiệp 13CTUD 7.38   7.38 Khá 85 Tốt Khá  
37 37 311032131146 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 13CTUD 7.36   7.36 Khá 83 Tốt Khá  
38 38 311032141132 Lê Thị Phương 14CTUD 7.30 0.50 7.80 Khá 90 X.Sắc Khá BT; GK/ĐHSP
39 39 311032141103 Huỳnh Trọng Can 14CTUD 7.39   7.39 Khá 90 X.Sắc Khá  
40 40 311032141141 Ngô Bùi Thị Hoài Thương 14CTUD 7.03   7.03 Khá 85 Tốt Khá  
41 41 311032141113 Nguyễn Đăng Khoa 14CTUD 7.02   7.02 Khá 87 Tốt Khá  
42 42 311044151119 Lê Thị Huyền 15CTUDE 7.11   7.11 Khá 83 Tốt Khá  
      KHOA TIN HỌC                  
43 1 312011121145 Lê Văn  Tuấn 12SPT 9.08 0.20 9.28 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
44 2 312011121104 Võ Thành Đạt 12SPT 8.85 0.30 9.15 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
45 3 312011121120 Từ Khắc Nghĩa 12SPT 8.51 0.20 8.71 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
46 4 312011121122 Lê Thị Mỹ Ngọc 12SPT 8.59   8.59 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
47 5 312011131138 Ngô Thị Hoàng Ni 13SPT 8.27 0.50 8.77 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
48 6 312011131124 Trần Lê Khánh Huyền 13SPT 8.21 0.40 8.61 Giỏi 89 Tốt Giỏi LP; GK/ĐHSP
49 7 312011131122 Bùi Xuân Hương 13SPT 7.96 0.20 8.16 Giỏi 88 Tốt Giỏi Lớp phó
50 8 312011131129 Nguyễn Thị Liên 13SPT 8.12   8.12 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
51 9 312011141118 Đỗ Anh Huy 14SPT 8.15 0.50 8.65 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi BT; GK/ĐHSP
52 10 312011141131 Nguyễn Thị Kiều Nương 14SPT 8.46   8.46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
53 11 312011141137 Đặng Công Tân 14SPT 7.93 0.50 8.43 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
54 12 312011141135 Trần Thị Thùy Sa 14SPT 8.27   8.27 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
55 13 312011151143 Lưu Hương Uyên 15SPT 7.82   7.82 Khá 87 Tốt Khá  
56 14 312011151121 Phùng Thị Ngọc Nhi 15SPT 7.59 0.20 7.79 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
57 15 312011151148 Trần Thị Phi Yến 15SPT 7.22   7.22 Khá 85 Tốt Khá  
58 16 312011151136 Phạm Thị Thanh Thủy 15SPT 7.17   7.17 Khá 85 Tốt Khá  
59 17 312011151138 Đoàn Thị Thùy Trang 15SPT 7.11   7.11 Khá 85 Tốt Khá  
60 18 312022121130 Nguyễn Linh 12CNTT 8.18 0.30 8.48 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
61 19 312022121161 Nguyễn Quý Tin 12CNTT 8.28   8.28 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
62 20 312022121172 Nguyễn Thanh Vĩnh 12CNTT 7.96 0.20 8.16 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
63 21 312022121159 Hồ Thị Hoài Thương 12CNTT 8.06   8.06 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
64 22 312022121107 Dương Văn Cương 12CNTT 7.96   7.96 Khá 85 Tốt Khá  
65 23 312022131162 Nguyễn Phước Tiên 13CNTT 8.40 0.20 8.60 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
66 24 312022131109 Lê Ngọc Duy 13CNTT 8.23 0.20 8.43 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
67 25 312022131112 Bùi Thị Ánh Duyên 13CNTT 7.85 0.50 8.35 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi BT; GK/ĐHSP
68 26 312022131131 Phạm Nguyễn Anh Huy 13CNTT 8.33   8.33 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
69 27 312022131135 Nguyễn Song Bảo Khiêm 13CNTT 8.33   8.33 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
70 28 312022131160 Nguyễn Thị Hiền Thương 13CNTT 7.79   7.79 Khá 85 Tốt Khá  
71 29 312022141153 Trần Lê Thanh Phan 14CNTT 8.52   8.52 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
72 30 312022141175 Trần Đắc Trí 14CNTT 8.18 0.20 8.38 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
73 31 312022141158 Huỳnh Thể Quyên 14CNTT 7.85 0.50 8.35 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi BT; GK/ĐHSP
74 32 312022141113 Lê Cao Đạt 14CNTT 8.27   8.27 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
75 33 312022141103 Phạm Nguyễn Nhật Anh 14CNTT 8.21   8.21 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
76 34 312022141101 Võ Thế Đông An 14CNTT 8.11   8.11 Giỏi 80 Tốt Giỏi  
77 35 312022141167 Lê Thị Phuơng Thảo 14CNTT 7.74 0.20 7.94 Khá 94 X.Sắc Khá Lớp phó
78 36 312023151136 Huỳnh Thị Ny 15CNTT2 8.72 0.30 9.02 X.Sắc 89 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
79 37 312023151108 Đỗ Thế Chính 15CNTT2 8.74   8.74 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
80 38 312022151101 Nguyễn Hồng Ân 15CNTT1 8.01 0.30 8.31 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp trưởng
81 39 312023151143 Ngô Lệ Quỳnh 15CNTT2 8.21   8.21 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
82 40 312022151145 Nguyễn Đức Tài 15CNTT1 7.96 0.20 8.16 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
83 41 312023151110 Đoàn Văn Danh 15CNTT2 7.88   7.88 Khá 77 Khá Khá  
84 42 312023151147 Huỳnh Quang Thảo 15CNTT2 7.83   7.83 Khá 85 Tốt Khá  
85 43 312022151115 Hoàng Thị Ngọc 15CNTT1 7.74   7.74 Khá 82 Tốt Khá  
86 44 312023151131 Huỳnh Ngọc Minh 15CNTT2 7.28 0.30 7.58 Khá 83 Tốt Khá GK/Hội SVVN
87 45 312022151136 Phùng Thị Mỹ Nhung 15CNTT1 7.57   7.57 Khá 79 Khá Khá  
88 46 312023151114 Hà Minh Hậu 15CNTT2 7.35 0.20 7.55 Khá 89 Tốt Khá Phó bí thư CĐ
89 47 312023151151 Trần Thị Kim Thoa 15CNTT2 7.43   7.43 Khá 85 Tốt Khá  
      KHOA VẬT LÝ                  
90 1 313011121106 Thái Thiên Bảo 12SVL 9.32 0.30 9.62 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
91 2 313011121159 Bùi Văn Quang Thông 12SVL 9.40 0.20 9.60 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
92 3 313011121167 Nguyễn Tố Trinh 12SVL 9.19 0.20 9.39 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
93 4 313011121165 Nguyễn Thị Huyền Trang 12SVL 9.27   9.27 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
94 5 313011121112 Nguyễn Thị Hạnh 12SVL 9.26   9.26 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
95 6 313011121104 Trần Thị Kim Anh 12SVL 9.22   9.22 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
96 7 313011121138 Nguyễn Văn Ngọc 12SVL 9.09   9.09 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
97 8 313011131154 Nguyễn Hoàng Tú Trinh 13SVL 9.03 0.30 9.33 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
98 9 313011131149 Trần Vương Thùy 13SVL 8.90 0.20 9.10 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
99 10 313011131143 Đặng Thị Tâm 13SVL 9.03   9.03 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
100 11 313011131103 Đặng Thị Diễm 13SVL 8.54 0.30 8.84 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
101 12 313011131121 Nguyễn Thị Phương Loan 13SVL 8.62   8.62 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
102 13 313011141104 Nguyễn Gia Bảo 14SVL 8.15 0.30 8.45 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
103 14 313011141135 Đặng Thị Mỹ Nhung 14SVL 8.24   8.24 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
104 15 313011141149 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 14SVL 8.00 0.20 8.20 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
105 16 313011141130 Đỗ Thị Quỳnh Nga 14SVL 7.35   7.35 Khá 85 Tốt Khá  
106 17 313011141127 Nguyễn Thị Ái Ly 14SVL 7.02   7.02 Khá 85 Tốt Khá  
107 18 313011151107 Mai Phước Đạt 15SVL 8.45 0.30 8.75 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
108 19 313011151112 Huỳnh Thị Thu Hiền 15SVL 8.66   8.66 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
109 20 313011151118 Lương Thu Huyền 15SVL 8.56   8.56 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
110 21 313011151117 Phạm Thị Huyền 15SVL 8.37   8.37 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
111 22 313011151119 Ngô Thị Lành 15SVL 8.14   8.14 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
112 23 313022121131 Lê Vũ Trường Sơn 12CVL 8.10 0.50 8.60 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
113 24 313022121107 Bùi Thị Hồng Hạnh 12CVL 8.56   8.56 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
114 25 313022121106 Bùi Thị Quỳnh Giao 12CVL 8.50   8.50 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
115 26 313022131124 Lê Thị Kim Ngân 13CVL 9.04 0.20 9.24 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
116 27 313022131125 Võ Thị Kim Ngọc 13CVL 8.54 0.20 8.74 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
117 28 313022131140 Huỳnh Thị Thu Thanh 13CVL 8.45   8.45 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
118 29 313022141122 Huỳnh Thị Kim Thuận 14CVL 8.00 0.20 8.20 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
119 30 313022141118 Nguyễn Ái Quỳnh 14CVL 8.00   8.00 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
120 31 313022151107 Lê Quang Duy 15CVL 7.93 0.20 8.13 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
121 32 313022151112 Nguyễn Thị Thu 15CVL 7.26   7.26 Khá 85 Tốt Khá  
      KHOA HOÁ HỌC                  
122 1 314011121137 Phan Nguyễn Phương Thảo 12SHH 9.06 0.30 9.36 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
123 2 314011121114 Trần Thị Thu Hương 12SHH 8.91 0.20 9.11 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
124 3 314011121128 Hà Đặng Thuý Phương 12SHH 8.82 0.20 9.02 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc GK/ĐHSP
125 4 314011121142 Huỳnh Thị Thanh Thuyền 12SHH 8.93   8.93 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
126 5 314011131110 Nguyễn Thị Thúy Hằng 13SHH 8.85   8.85 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi  
127 6 314011131137 Lê Thị Sương 13SHH 8.43 0.30 8.73 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
128 7 314011131153 Huỳnh Thị Tố Yên 13SHH 8.71   8.71 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
129 8 314011131113 Lê Thị Hồng Hạnh 13SHH 8.50 0.20 8.70 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
130 9 314011131152 Lê Quang 13SHH 8.26 0.40 8.66 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi PBT; GK/ĐHSP
131 10 314011141104 Nguyễn Thị Kim Cúc 14SHH 8.83 0.20 9.03 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
132 11 314011141122 Nguyễn Xuân Nguyên 14SHH 8.74 0.20 8.94 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
133 12 314011141123 Lê Phước Thảo Nguyên 14SHH 8.71   8.71 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
134 13 314011151103 Hồ Thị Vân Anh 15SHH 8.63   8.63 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
135 14 314011151127 Nguyễn Thị Ty Na 15SHH 8.49   8.49 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
136 15 314011151109 Võ Viết Đại 15SHH 8.12 0.30 8.42 Giỏi 84 Tốt Giỏi Lớp trưởng
137 16 314011151121 Trần Thị Thu Liên 15SHH 8.42   8.42 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
138 17 314011151155 Võ Lê Minh Anh 15SHH 8.36   8.36 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
139 18 314022121147 Huỳnh Thị Phương Thảo 12CHP 8.42 0.50 8.92 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
140 19 314022121129 Trần Thị Nga 12CHP 8.76   8.76 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
141 20 314022121170 Trần Văn Vĩnh 12CHP 8.47 0.20 8.67 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
142 21 314022121132 Lê Thị Thanh Nhàn 12CHP 8.39   8.39 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
143 22 314022121121 Trần Thị Hoàng Kha 12CHP 8.36   8.36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
144 23 314022121136 Trần Thị Yến Nhung 12CHP 8.33   8.33 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
145 24 314022131119 Lê Thị Anh Khuyên 13CHP 9.09 0.20 9.29 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
146 25 314022131129 Thái Thị Bảo Ngân 13CHP 8.95 0.30 9.25 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
147 26 314022131154 Nguyễn Thị Uyên 13CHP 8.96   8.96 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
148 27 314022131139 Phạm Thị Thảo 13CHP 8.89   8.89 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
149 28 314022141111 Võ Văn Hùng 14CHP 8.99 0.30 9.29 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
150 29 314022141123 Đặng Văn Nho 14CHP 8.25 0.50 8.75 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi PBT; GK/ĐHSP
151 30 314022141110 Phan Thị Diệu Hiền 14CHP 8.18 0.20 8.38 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
152 31 314022151127 Trần Quỳnh Như 15CHP 8.39 0.20 8.59 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
153 32 314022151105 Lê Ngọc 15CHP 7.97 0.20 8.17 Giỏi 84 Tốt Giỏi Lớp phó
154 33 314022151153 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 15CHP 7.84   7.84 Khá 84 Tốt Khá  
155 34 314022151139 Lê Thị Thôi 15CHP 7.53   7.53 Khá 84 Tốt Khá  
156 35 314022151131 Thượng Thị Kim Phượng 15CHP 7.52   7.52 Khá 84 Tốt Khá  
157 36 314033121103 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 12CHD 8.79 0.20 8.99 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
158 37 314033121102 Trần Thị Ngọc Ánh 12CHD 8.82   8.82 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
159 38 314033121108 Lê Thị Vỹ Dạ 12CHD 8.48 0.30 8.78 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
160 39 314033121140 Nguyễn Hoàng Phương 12CHD 8.54 0.20 8.74 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
161 40 314033121144 Võ Thị Như Quỳnh 12CHD 8.71   8.71 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
162 41 314033131121 Dương Quỳnh Hương 13CHD 8.85   8.85 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
163 42 314033131150 Nguyễn Vũ Thanh Thy 13CHD 8.44 0.20 8.64 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
164 43 314033131155 Trần Thị Thu Trang 13CHD 8.43 0.20 8.63 Giỏi 89 Tốt Giỏi UVBCHLC
165 44 314033131105 Trần Thị Kim Chung 13CHD 8.43 0.20 8.63 Giỏi 88 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
166 45 314033131147 Nguyễn Hoài Thương 13CHD 8.53   8.53 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
167 46 314033141170 Trần Thị Đức Ý 14CHD 8.33 0.30 8.63 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
168 47 314033141169 Ngô Thị Thanh Ý 14CHD 8.62   8.62 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
169 48 314033141148 Nguyễn Thị Văn Thảo 14CHD 8.48   8.48 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
170 49 314033141149 Lê Thị Hồng Thảo 14CHD 8.47   8.47 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
171 50 314033141103 Văn Thanh Quỳnh Anh 14CHD 8.39   8.39 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
172 51 314033141161 Huỳnh Linh Nhã Trúc 14CHD 8.37   8.37 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
173 52 314056151122 Nguyễn Thị Nhàn 15CHDE 8.62   8.62 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
174 53 314056151138 Nguyễn Thị Ngọc Trang 15CHDE 8.30   8.30 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
175 54 314056151110 Phan Thị Trà Giang 15CHDE 8.10   8.10 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
176 55 314056151131 Ngô Thị Minh Sa 15CHDE 7.75 0.30 8.05 Giỏi 87 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
177 56 314033151102 Trần Thị Thùy Anh 15CHD1 8.04   8.04 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
178 57 314033151144 Trần Thị Thu Thảo 15CHD1 7.80 0.20 8.00 Giỏi 85 Tốt Giỏi Lớp phó
179 58 314034151142 Lê Thị Thủy 15CHD2 7.84   7.84 Khá 85 Tốt Khá  
180 59 314056151135 Lê Thị Thanh Thủy 15CHDE 7.76   7.76 Khá 85 Tốt Khá  
181 60 314033151148 Trần Thị Kiều Trang 15CHD1 7.72   7.72 Khá 84 Tốt Khá  
182 61 314056151145 Nguyễn Thị Ngọc Vân 15CHDE 7.50 0.20 7.70 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
183 62 314034151102 Nguyễn Thị Kim Ánh 15CHD2 7.47 0.20 7.67 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
184 63 314033151104 Phạm Thị Thùy Chung 15CHD1 7.65   7.65 Khá 84 Tốt Khá  
185 64 314033151105 Trương Thị Bùi Diệu 15CHD1 7.33 0.30 7.63 Khá 87 Tốt Khá Bí thư CĐ
186 65 314056151123 Lê Kha Thùy Nhi 15CHDE 7.43 0.20 7.63 Khá 87 Tốt Khá Phó bí thư CĐ
187 66 314044121140 Nguyễn Thị Thanh Trâm 12CQM 8.92 0.30 9.22 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
188 67 314044121126 Hồ Thị Cẩm Hà Ni 12CQM 8.67 0.40 9.07 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
189 68 314044121134 Nguyễn Thị Thu Thảo 12CQM 8.60 0.20 8.80 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
190 69 314044131140 Võ Thái Thảo Nguyên 13CQM 8.68 0.20 8.88 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
191 70 314044131169 Ngô Thị Thanh Thúy 13CQM 8.68 0.20 8.88 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
192 71 314044131102 Hoàng Thị Lan Anh 13CQM 8.81   8.81 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
193 72 314044131118 Lê Vũ Thu Hiền 13CQM 8.48 0.20 8.68 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
194 73 314044131159 Trương Thị Phương Thảo 13CQM 8.58   8.58 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
195 74 314044131163 Trần Thị Thanh Thảo 13CQM 8.46   8.46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
196 75 314044131117 Đỗ Hoàng Thu Hiền 13CQM 8.43   8.43 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
197 76 314044141113 Nguyễn Thị Kiều My 14CQM 8.22   8.22 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
198 77 314044141112 Nguyễn Thị Kim Loan 14CQM 8.20   8.20 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
199 78 314045151128 Trịnh Lê Kha 15CQM 7.51   7.51 Khá 81 Tốt Khá  
200 79 314045151135 Nguyễn Phước Long 15CQM 7.43   7.43 Khá 77 Khá Khá  
201 80 314045151177 Thái Phạm Tường Vy 15CQM 7.41   7.41 Khá 83 Tốt Khá  
202 81 314045151129 Hoàng Bảo Khanh 15CQM 7.28   7.28 Khá 83 Tốt Khá  
203 82 314045151169 Nguyễn Thành Tuấn 15CQM 7.16   7.16 Khá 83 Tốt Khá  
204 83 314045151126 Lê Thanh Huy 15CQM 7.06   7.06 Khá 83 Tốt Khá  
205 84 314045151152 Trịnh Phú Quốc 15CQM 7.04   7.04 Khá 83 Tốt Khá  
      KHOA SINH-MT                  
206 1 315011121166 Phạm Thị Tuyến 12SS 9.15 0.60 9.75 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc LT; GK/HSVTP
207 2 315011121150 Trần Thị Kiều Thảo 12SS 9.12 0.60 9.72 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc PBTLCĐ GK/ĐHĐN
208 3 315011121140 Trần Thị Kim Phụng 12SS 9.13 0.50 9.63 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc BT; GK/ĐHSP
209 4 315011121119 Lê Nguyên Khang 12SS 8.86 0.20 9.06 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
210 5 315011121120 Bùi Tấn Lâm 12SS 8.50 0.50 9.00 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc LP; GK/HSVTP
211 6 315011121159 Dương Thị Thu Thủy 12SS 8.43 0.50 8.93 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHĐN
212 7 315011131119 Trần Thị Ngọc Khuyên 13SS 8.88 0.60 9.48 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHĐN
213 8 315011131110 Phan Quang Duy 13SS 8.84 0.20 9.04 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
214 9 315011131164 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 13SS 8.88   8.88 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
215 10 315011131159 Ngô Thị Ty 13SS 8.82   8.82 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
216 11 315011131107 Phạm Thị Diệu 13SS 8.61 0.20 8.81 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
217 12 315011141138 Đoàn Thị Nhung 14SS 8.39 0.30 8.69 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
218 13 315011141162 Nguyễn Thị Thanh Trinh 14SS 8.29 0.20 8.49 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
219 14 315011141122 Nguyễn Thị Diệu Hương 14SS 8.43   8.43 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
220 15 315011141154 Vũ Thị Xuân Thu 14SS 8.31   8.31 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  
221 16 315011141148 Lê Thị Thanh Thảo 14SS 8.30   8.30 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
222 17 315011151139 Phan Thị Như Thơ 15SS 8.60 0.20 8.80 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
223 18 315011151112 Lê Thị Thanh Huyền 15SS 8.78   8.78 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
224 19 315011151132 Phạm Thị Hoài Phương 15SS 8.60   8.60 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
225 20 315011151106 Đặng Thị Duyên 15SS 8.58   8.58 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
226 21 315032121148 Phan Nhật Trường 12CTM 8.64 0.50 9.14 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHĐN
227 22 315032121147 Phan Thị Hiền Trang 12CTM 8.78 0.30 9.08 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
228 23 315032121116 Ngô Quang Hợp 12CTM 8.44 0.50 8.94 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi UVLCĐ; GK/ĐHĐN
229 24 315032121117 Dương Quang Hưng 12CTM 8.82   8.82 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
230 25 315032131139 Nguyễn Văn Thắng 13CTM 8.91 0.30 9.21 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
231 26 315032131156 Phan Thị Ái Trinh 13CTM 8.80 0.30 9.10 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
232 27 315032131101 Nguyễn Thị Ánh 13CTM 8.68 0.20 8.88 Giỏi 88 Tốt Giỏi Lớp phó
233 28 315032131164 Trương Văn Tùng 13CTM 8.55 0.20 8.75 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
234 29 315032131157 Nguyễn Nhung Thuỳ Trinh 13CTM 8.39 0.20 8.59 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
235 30 315032141119 Nguyễn Phước Kha 14CTM 8.30 0.30 8.60 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
236 31 315032141125 Nguyễn Ngọc Duy Linh 14CTM 8.22   8.22 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
237 32 315032141126 Phan Thị Mỹ Linh 14CTM 8.00 0.20 8.20 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
238 33 315032141137 Lưu Thị Kim Oanh 14CTM 8.18   8.18 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
239 34 315032141115 Lê Thị Bích Hường 14CTM 8.14   8.14 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
240 35 315032151150 Đỗ Thị Dạ Thảo 15CTM 8.27   8.27 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
241 36 315032151131 Nguyễn Phan Thanh Mai 15CTM 7.93   7.93 Khá 88 Tốt Khá  
242 37 315032151153 Nguyễn Thị Thu Thảo 15CTM 7.85   7.85 Khá 85 Tốt Khá SN: 09/11/1997
243 38 315032151146 Nguyễn Thị Quyên 15CTM 7.11 0.30 7.41 Khá 85 Tốt Khá Lớp trưởng
244 39 315032151156 Võ Thị Kim Thoa 15CTM 7.40   7.40 Khá 82 Tốt Khá  
245 40 315032151154 Nguyễn Thị Thu Thảo 15CTM 7.10 0.20 7.30 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
246 41 315032151169 Nguyễn Thị Bích Uyên 15CTM 7.30   7.30 Khá 82 Tốt Khá  
247 42 315043121123 Nguyễn Vĩnh Quốc 12CNSH 8.88 0.20 9.08 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
248 43 315043121119 Phan Thị Thảo Nhi 12CNSH 8.75 0.20 8.95 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
249 44 315043121104 Nguyễn Đỗ Hương Giang 12CNSH 8.25 0.30 8.55 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
250 45 315043121118 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 12CNSH 8.32 0.20 8.52 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
251 46 315043131118 Ngô Thị Vân Kiều 13CNSH 8.26 0.20 8.46 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
252 47 315043131147 Trần Văn Vươn 13CNSH 8.32   8.32 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
253 48 315043131125 Võ Lê Nguyễn 13CNSH 7.75 0.40 8.15 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHSP
254 49 315043131145 Ngô Thị Hồng Vân 13CNSH 8.07   8.07 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
255 50 315043141110 Nguyễn Hải Quốc Cường 14CNSH 8.97   8.97 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
256 51 315043141127 Nguyễn Văn Mười 14CNSH 7.70 0.20 7.90 Khá 91 X.Sắc Khá Phó bí thư CĐ
257 52 315043141101 Phạm Văn Thế Anh 14CNSH 7.64 0.20 7.84 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
258 53 315043141114 Nguyễn Văn Đạt 14CNSH 7.74   7.74 Khá 85 Tốt Khá  
259 54 315043141134 Nguyễn Thị Nhung 14CNSH 7.70   7.70 Khá 85 Tốt Khá  
260 55 315043151144 Phạm Văn Thiện 15CNSH 8.27   8.27 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
261 56 315043151113 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15CNSH 8.24   8.24 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
262 57 315043151138 Nguyễn Thị Nhã Phương 15CNSH 7.97   7.97 Khá 83 Tốt Khá  
263 58 315043151106 Tán Thị Ngọc Diên 15CNSH 7.94   7.94 Khá 80 Tốt Khá  
264 59 315043151122 Võ Thị Như Huỳnh 15CNSH 7.70 0.20 7.90 Khá 87 Tốt Khá Phó bí thư CĐ
      KHOA NGỮ VĂN                  
265 1 317011121141 Nguyễn Thị Hà Quyên 12SNV 8.91   8.91 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
266 2 317011121160 Nguyễn Thị Minh 12SNV 8.79   8.79 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
267 3 317011121162 Lưu Lê Uyên 12SNV 8.70   8.70 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
268 4 317011121123 Nguyễn Thị Thùy Linh 12SNV 8.68   8.68 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
269 5 317011121164 Lê Thị Vân 12SNV 8.65   8.65 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
270 6 317011121115 Lê Thị Mỹ Hương 12SNV 8.54   8.54 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
271 7 317011131133 Nguyễn Kim Nguyên 13SNV 9.10 0.50 9.60 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHSP
272 8 317011131157 Nguyễn Thanh Trúc 13SNV 8.82 0.20 9.02 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
273 9 317011131139 Võ Thị Thủy Phượng 13SNV 8.65 0.20 8.85 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
274 10 317011131101 Trương Thị Thuận An 13SNV 8.84   8.84 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
275 11 317011131138 Y Non 13SNV 8.84   8.84 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
276 12 317011141162 Nguyễn Tường Vi 14SNV 8.74 0.20 8.94 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
277 13 317011141160 Lưu Thị Phương Uyên 14SNV 8.26 0.20 8.46 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó
278 14 317011141128 Huỳnh Thị Trà My 14SNV 8.45   8.45 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
279 15 317011141106 Phan Hương Giang 14SNV 8.44   8.44 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
280 16 317011141137 Hoàng Thị Thanh Phương 14SNV 8.08 0.30 8.38 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
281 17 317011151146 Nguyễn Thị Thùy Trâm 15SNV 8.57   8.57 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
282 18 317011151110 Hà Thị Thanh Huyền 15SNV 8.14 0.30 8.44 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
283 19 317011151143 Nguyễn Thị Kim Thúy 15SNV 7.96   7.96 Khá 85 Tốt Khá  
284 20 317011151134 Dương Thị Thuỳ Nhung 15SNV 7.90   7.90 Khá 83 Tốt Khá  
285 21 317011151111 Nguyễn Thị Lan 15SNV 7.74   7.74 Khá 84 Tốt Khá  
286 22 317022121144 Trần Mai Phương 12CVH 9.02   9.02 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
287 23 317022121145 Huỳnh Quân 12CVH 8.36 0.50 8.86 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
288 24 317022121165 Trần Thị Tú Trinh 12CVH 8.79   8.79 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
289 25 317022121111 Phạm Thị Quỳnh Duyên 12CVH 8.76   8.76 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
290 26 317022121139 Ngô Thị Kim Ngân 12CVH 8.75   8.75 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
291 27 317022121157 Nguyễn Thị Hoài Thương 12CVH 8.54 0.20 8.74 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
292 28 317022131128 Hoàng Văn Mạnh 13CVH 8.98 0.30 9.28 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
293 29 317022131142 Cao Thị Tuyết Phương 13CVH 8.85 0.20 9.05 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
294 30 317022131151 Lê Thị Minh Thúy 13CVH 8.61 0.20 8.81 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
295 31 317022131152 Đinh Thị Thanh Thúy 13CVH 8.76   8.76 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
296 32 317023141149 Mai Thị Hà Uyên 14CVH2 8.08 0.30 8.38 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
297 33 317023141117 Nguyễn Thị Lợi 14CVH2 8.14 0.20 8.34 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
298 34 317022141144 Nguyễn Thị Phương Trâm 14CVH1 8.18   8.18 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
299 35 317022141146 Nguyễn Thị Trang 14CVH1 7.97 0.20 8.17 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
300 36 317022141141 Thái Trung Tín 14CVH1 7.84 0.30 8.14 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
301 37 317022141117 Võ Thị Lan 14CVH1 8.13   8.13 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
302 38 317022141107 Phạm Quốc Kiều Giang 14CVH1 8.13   8.13 Giỏi 71 Khá Khá  
303 39 317022141142 Trần Thị Toán 14CVH1 7.97   7.97 Khá 85 Tốt Khá  
304 40 317023141140 Văn Thị Ngọc Trâm 14CVH2 7.75 0.20 7.95 Khá 94 X.Sắc Khá Lớp phó
305 41 317022151130 Nguyễn Phương Ngân 15CVH1 8.77 0.30 9.07 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
306 42 317023151111 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hiền 15CVH2 8.23 0.20 8.43 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
307 43 317022151125 Đàm Dương Phương Loan 15CVH1 8.41   8.41 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
308 44 317022151107 Nguyễn Thị Quỳnh Duyên 15CVH1 8.13 0.20 8.33 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
309 45 317022151134 Nguyễn Thị Kiều Nhung 15CVH1 8.33   8.33 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
310 46 317023151123 Văn Ngọc Linh 15CVH2 7.94 0.20 8.14 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
311 47 317023151140 Đặng Thị Mỹ Tâm 15CVH2 8.12   8.12 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
312 48 317023151113 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hòa 15CVH2 7.88   7.88 Khá 88 Tốt Khá  
313 49 317022151119 Bùi Thị Thanh Huyền 15CVH1 7.85   7.85 Khá 87 Tốt Khá  
314 50 317022151155 Nguyễn Thị Vân 15CVH1 7.54 0.30 7.84 Khá 87 Tốt Khá Bí thư CĐ
315 51 317023151117 Bùi Thị Huế 15CVH2 7.63 0.20 7.83 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
316 52 317033131131 Lê Văn Phúc 13CVHH 8.62 0.30 8.92 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
317 53 317033131126 Mai Thị Phương Mai 13CVHH 8.91   8.91 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
318 54 317033131162 Nguyễn Thị Thanh Xuân 13CVHH 8.59 0.20 8.79 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
319 55 317033131148 Nguyễn Thị Quỳnh Thương 13CVHH 8.64   8.64 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
320 56 317033131144 Lê Thị Thanh Tâm 13CVHH 8.60   8.60 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
321 57 317034141118 Nguyễn Thị Thùy Trang 14CVHH 8.35 0.20 8.55 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
322 58 317034141122 Nguyễn Thị Hồng Vân 14CVHH 7.81 0.30 8.11 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
323 59 317034151107 Trần Thị Mỹ Diễm 15CVHH 7.86   7.86 Khá 85 Tốt Khá  
324 60 317034151136 Lê Thị Kim Nguyên 15CVHH 7.79   7.79 Khá 85 Tốt Khá  
325 61 317034151135 Lê Quang Nghĩa 15CVHH 7.32 0.30 7.62 Khá 94 X.Sắc Khá Bí thư CĐ
326 62 317034151153 Vương Thị Ngọc Ti 15CVHH 7.62   7.62 Khá 85 Tốt Khá  
327 63 317034151110 Lê Thị Yến Dung 15CVHH 7.31 0.20 7.51 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
328 64 317034151111 Cao Thành Duyên 15CVHH 7.50   7.50 Khá 84 Tốt Khá  
329 65 317044121129 Nguyễn Duy Thi 12CBC1 8.41 0.40 8.81 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi PBT; GK/ĐHSP
330 66 317044121106 Lê Thuỵ Xuân Dương 12CBC1 8.47 0.30 8.77 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
331 67 317044121113 Nguyễn Tấn Phúc 12CBC1 8.19 0.60 8.79 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi BT; GK/ĐHĐN
332 68 317045121108 Trần Thị Én 12CBC2 8.68   8.68 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
333 69 317045121117 Nguyễn Thị Hồng 12CBC2 8.36 0.30 8.66 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
334 70 317044121114 Lê Thị Diễm Phúc 12CBC1 8.65   8.65 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
335 71 317045121141 Phan Thị Nga 12CBC2 8.59   8.59 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
336 72 317044121108 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 12CBC1 8.58   8.58 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
337 73 317044131106 Lương Thị Ngọc Diệp 13CBC 8.91 0.50 9.41 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc BT; GK/ĐHSP
338 74 317044131167 Đoàn Quang Tuấn 13CBC 8.48 0.40 8.88 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi PBT; GK/ĐHSP
339 75 317044131118 Nguyễn Trọng Huy 13CBC 8.54 0.20 8.74 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  GK/ĐHSP
340 76 317044131123 Hứa Thị Thùy Linh 13CBC 8.32 0.30 8.62 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
341 77 317044131101 Ngô Thị Bão Anh 13CBC 8.30 0.20 8.50 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  GK/ĐHSP
342 78 317044131109 Lê Thị Huệ Duyên 13CBC 8.26 0.20 8.46 Giỏi 83 Tốt Giỏi Lớp phó
343 79 317046141166 Đặng Thị Bích Vân 14CBC2 8.61 0.20 8.81 Giỏi 79 Khá Khá Lớp phó
344 80 317046141106 Trần Thị Mỹ Diễm 14CBC2 8.49 0.20 8.69 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
345 81 317045141118 Nguyễn Vũ Thùy Linh 14CBC1 8.25 0.40 8.65 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi PBT; GK/ĐHSP
346 82 317045141149 Nguyễn Thị Lệ Thu 14CBC1 8.37   8.37 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
347 83 317046141130 Nguyễn Thị Thu Nga 14CBC2 8.37   8.37 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
348 84 317046141122 Nguyễn Thanh Huyền 14CBC2 7.98 0.30 8.28 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
349 85 317045141104 Nguyễn Nho Hồng Chương 14CBC1 8.08   8.08 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
350 86 317045141135 Nguyễn Thị Kim Phượng 14CBC1 8.07   8.07 Giỏi 81 Tốt Giỏi  
351 87 317045141152 Hồ Thị Ngọc Thủy 14CBC1 8.07   8.07 Giỏi 81 Tốt Giỏi  
352 88 317046141168 Lê Thị Xuân 14CBC2 8.07   8.07 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
353 89 317046141118 Võ Thị Khánh Hòa 14CBC2 8.06   8.06 Giỏi 75 Khá Khá  
354 90 317045141156 Nguyễn Thị Trâm 14CBC1 8.05   8.05 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
355 91 317046151111 Phan Trương Thúy Hiền 15CBC2 8.56 0.30 8.86 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
356 92 317046151141 Nguyễn Thanh Thảo 15CBC2 8.42 0.20 8.62 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
357 93 317045151135 Mai Văn Quang 15CBC1 8.22 0.30 8.52 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
358 94 317046151112 Nguyễn Thị Hiếu 15CBC2 8.32 0.20 8.52 Giỏi 88 Tốt Giỏi Lớp phó
359 95 317046151143 Đoàn Thị Kim Thôi 15CBC2 8.16 0.20 8.36 Giỏi 88 Tốt Giỏi Lớp phó
360 96 317046151158 Ngô Văn Quốc Việt 15CBC2 8.28   8.28 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
361 97 317045151128 Lê Thị Ánh Nguyệt 15CBC1 8.19   8.19 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
362 98 317045151121 Phạm Thị Khánh Ly 15CBC1 7.97 0.20 8.17 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
363 99 317045151138 Phùng Nhựt Tâm 15CBC1 8.07   8.07 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
364 100 317046151127 Trần Bích Ngọc 15CBC2 8.02   8.02 Giỏi 81 Tốt Giỏi  
365 101 317046151129 Trương Thị Ý Nhi 15CBC2 7.73 0.20 7.93 Khá 85 Tốt Khá Lớp phó
366 102 317057141102   Yong   Seokjin 14CVNHNN 8.36 0.30 8.66 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
      KHOA LỊCH SỬ                  
367 1 318011121161 Hồ Thị Huyền Trang 12SLS 9.11 0.20 9.31 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
368 2 318011121150 Nguyễn Thị Kim Thoa 12SLS 8.94   8.94 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
369 3 318011121158 Nguyễn Thị Thanh Tịnh 12SLS 8.94   8.94 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
370 4 318011121115 Lê Thu Hồng 12SLS 8.92   8.92 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
371 5 318011121131 Huỳnh Thị Nhị 12SLS 8.92   8.92 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
372 6 318011121136 Nguyễn Thị Phượng 12SLS 8.39 0.50 8.89 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
373 7 318011131154 Lâm Thị Thanh Trâm 13SLS 8.43   8.43 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
374 8 318011131111 Nguyễn Thị Giang 13SLS 8.36   8.36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
375 9 318011131122 Trương Thị Ngọc Huyền 13SLS 8.36   8.36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
376 10 318011131115 Lê Thị Thu Hiền 13SLS 8.33   8.33 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  
377 11 318011131108 Hôih Đào 13SLS 8.28   8.28 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
378 12 318011141129 Lê Thị Như Ngọc 14SLS 8.42   8.42 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  
379 13 318011141141 Trần Thị Thanh Tâm 14SLS 8.42   8.42 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
380 14 318011141111 Trương Vĩnh Duy 14SLS 8.10 0.30 8.40 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
381 15 318011141138 Phạm Xuân Quý 14SLS 7.99 0.30 8.29 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
382 16 318011141105 Ngô Thị Quỳnh Chi 14SLS 8.27   8.27 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
383 17 318011151143 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 15SLS 8.68 0.30 8.98 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
384 18 318011151151 Nguyễn Thị Hồng Yến 15SLS 8.19 0.20 8.39 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
385 19 318011151101 Phan Lê Minh Bảo 15SLS 8.04 0.20 8.24 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
386 20 318011151116 Nguyễn Thị Thanh Huyền 15SLS 7.82 0.20 8.02 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
387 21 318011151110 Lê Thị Lệ Hằng 15SLS 7.75   7.75 Khá 89 Tốt Khá  
388 22 318022121151 Trần Thị Kiều Trang 12CVNH 9.60 0.50 10.10 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc BT; GK/ĐHSP
389 23 318022121155 Nguyễn Lê Vi Trinh 12CVNH 8.73 0.20 8.93 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
390 24 318022121125 Văn Thị Kim Ngọc 12CVNH 8.89   8.89 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
391 25 318022121130 Lê Ái Quốc 12CVNH 8.53 0.30 8.83 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
392 26 318022121152 Lê Thị Thùy Trang 12CVNH 8.58 0.20 8.78 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
393 27 318022131159 Phan Thị Thúy 13CVNH 8.10 0.20 8.30 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó
394 28 318022131145 Huỳnh Khánh Quỳnh 13CVNH 8.24   8.24 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
395 29 318022131124 Nguyễn Thị Ngọc Linh 13CVNH 8.15   8.15 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
396 30 318022131130 Trần Thị My 13CVNH 8.14   8.14 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
397 31 318022131135 Nguyễn Thị Phương Nguyên 13CVNH 8.06   8.06 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
398 32 318022131150 Vi Văn Thắng 13CVNH 7.59 0.40 7.99 Khá 95 X.Sắc Khá PBT; GK/ĐHSP
399 33 318022141108 Dương Ngọc Khánh Dung 14CVNH 8.56 0.20 8.76 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
400 34 318022141111 Nguyễn Thị Thanh Đoan 14CVNH 8.35   8.35 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
401 35 318022141133 Phan Thị Thanh Ngân 14CVNH 8.31   8.31 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
402 36 318022141156 Trần Vương Thúy 14CVNH 8.27   8.27 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
403 37 318022141121 Lê Hoàng Diệu Linh 14CVNH 8.02 0.20 8.22 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
404 38 318022141149 Trương Đức Thìn 14CVNH 7.89 0.30 8.19 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp trưởng
405 39 318022151132 Lê Nguyễn Thụy Như Huyền 15CVNH 8.20 0.30 8.50 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
406 40 318022151163 Đặng Quang Thông 15CVNH 8.11   8.11 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
407 41 318022151156 Nguyễn Ngọc Liêm Sỹ 15CVNH 7.76 0.20 7.96 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp phó
408 42 318022151164 Lê Thị Thương 15CVNH 7.96   7.96 Khá 87 Tốt Khá  
409 43 318022151111 Trần Thị Phương Dung 15CVNH 7.94   7.94 Khá 87 Tốt Khá  
410 44 318022151131 Trần Ngọc Diệu Huyền 15CVNH 7.94   7.94 Khá 92 X.Sắc Khá  
411 45 318022151140 Lê Thị Yến Mi 15CVNH 7.90   7.90 Khá 91 X.Sắc Khá  
412 46 318022151113 Trương Linh Đan 15CVNH 7.80   7.80 Khá 89 Tốt Khá  
413 47 318053151109 Lê Thị Hằng 15CLS 7.60 0.20 7.80 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
414 48 318053151111 Võ Thị Bích Hạnh 15CLS 7.69   7.69 Khá 79 Khá Khá  
415 49 318053151102 Nguyễn Ngọc Ánh 15CLS 7.63   7.63 Khá 79 Khá Khá  
416 50 318053151142 Dương Hoàng Lệ Thủy 15CLS 7.37   7.37 Khá 85 Tốt Khá  
      KHOA ĐỊA LÝ                  
417 1 319011121139 Nguyễn Thị Thanh Sương 12SDL 9.16 0.20 9.36 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
418 2 319011121147 Nguyễn Văn Thuận 12SDL 8.94 0.20 9.14 X.Sắc 87 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
419 3 319011121123 Phạm Thị Sao Mai 12SDL 8.65 0.40 9.05 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
420 4 319011121156 Võ Thị Việt Trinh 12SDL 9.05   9.05 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
421 5 319011121152 Nguyễn Ngọc Khang Trang 12SDL 8.69 0.30 8.99 Giỏi 87 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
422 6 319011121131 Đậu Thị Nhung 12SDL 8.95   8.95 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
423 7 319011131109 Lê Thị Hồng Hạnh 13SDL 8.52 0.50 9.02 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc PBTLCĐ; GK/ĐHSP
424 8 319011131107 Phạm Thị Thanh Dung 13SDL 8.81 0.20 9.01 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
425 9 319011131161 Lương Anh Vĩnh 13SDL 8.61 0.40 9.01 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc PBT; GK/ĐHSP
426 10 319011131127 Nguyễn Hải My 13SDL 8.66 0.30 8.96 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
427 11 319011131125 Dương Duy Minh 13SDL 8.57 0.20 8.77 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
428 12 319011131105 Nguyễn Công Bình 13SDL 8.47   8.47 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  
429 13 319011141106 Đinh Lâm Quốc Dũng 14SDL 8.57 0.20 8.77 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
430 14 319011141117 Văn Công Thỵ Minh Huyền 14SDL 8.42 0.30 8.72 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
431 15 319011141135 Lê Đỗ Hạnh Nhi 14SDL 8.22 0.20 8.42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
432 16 319011141129 Lê Thị Mến 14SDL 8.05 0.20 8.25 Giỏi 87 Tốt Giỏi UVBCHLCĐ
433 17 319011141140 Nguyễn Văn Thái 14SDL 7.89   7.89 Khá 88 Tốt Khá  
434 18 319011151122 Nguyễn Thị Linh 15SDL 8.57   8.57 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
435 19 319011151112 Nguyễn Thị Kim Hoa 15SDL 7.88   7.88 Khá 83 Tốt Khá  
436 20 319011151132 Trần Thị Thanh Nhuần 15SDL 7.49 0.30 7.79 Khá 87 Tốt Khá Lớp trưởng
437 21 319011151134 Nguyễn Hạ Sương 15SDL 7.63   7.63 Khá 83 Tốt Khá  
438 22 319011151145 Trần Thị Đỗ Uyên 15SDL 7.47   7.47 Khá 83 Tốt Khá  
439 23 319032121117 Phạm Thị Hợi 12CDMT 8.92 0.20 9.12 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
440 24 319032121124 Lê Thị Liên 12CDMT 8.69 0.40 9.09 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc PBT; GK/ĐHSP
441 25 319032121103 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12CDMT 8.56 0.50 9.06 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHSP
442 26 319032121145 Trần Thị Thanh Thu 12CDMT 8.67   8.67 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
443 27 319032131172 Hoàng Thị Cẩm Nhung 13CDMT 8.49 0.20 8.69 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
444 28 319032131176 Lê Thị Phước Thảo 13CDMT 8.49 0.20 8.69 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
445 29 319032131181 Nguyễn Văn Thiện 13CDMT 8.02 0.60 8.62 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi PBTLCĐ; GK/ĐHĐN
446 30 319032131130 Phan Hữu Phước Quyền 13CDMT 8.28 0.30 8.58 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
447 31 319032131115 Đặng Thị Hiền 13CDMT 8.25   8.25 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
448 32 319032131187 Võ Đình Tuấn 13CDMT 7.97 0.20 8.17 Giỏi 85 Tốt Giỏi Lớp phó
449 33 319032131137 Nguyễn Thị Thanh Thúy 13CDMT 8.15   8.15 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
450 34 319032141102 Huỳnh Ngọc Quỳnh Châu 14CDMT 7.65 0.30 7.95 Khá 91 X.Sắc Khá Bí thư CĐ
451 35 319032141138 Hứa Thị Ngọc Trâm 14CDMT 7.79   7.79 Khá 83 Tốt Khá  
452 36 319032141141 Lê Thị Thanh Tuyền 14CDMT 7.73   7.73 Khá 83 Tốt Khá  
453 37 319032141114 Đào Thị Huyền 14CDMT 7.36   7.36 Khá 81 Tốt Khá  
454 38 319032151163 Nguyễn Thị Thanh Huyền 15CDMT 7.15   7.15 Khá 85 Tốt Khá  
455 39 319032151135 Nguyễn Nam Phương 15CDMT 7.13   7.13 Khá 84 Tốt Khá  
456 40 319043121116 Ngô Thị Thu Phương 12CDDL 8.92 0.20 9.12 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
457 41 319043121115 Thái Thục Oanh 12CDDL 8.71   8.71 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
458 42 319043131136 Lưu Thị Thanh Tâm 13CDDL 8.27 0.20 8.47 Giỏi 85 Tốt Giỏi Lớp phó
459 43 319043131121 Bùi Quang Huy 13CDDL 8.07 0.30 8.37 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
460 44 319043131145 Ngô Thanh Tuấn 13CDDL 8.04 0.30 8.34 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
461 45 319043131119 Nguyễn Thị Hương 13CDDL 8.11 0.20 8.31 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
462 46 319043141125 Võ Thị Hồng Thắm 14CDDL 8.27   8.27 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
463 47 319043141104 Lương Thị Diễm 14CDDL 7.83 0.20 8.03 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
464 48 319043141123 Lê Thị Như Quỳnh 14CDDL 7.98   7.98 Khá 83 Tốt Khá  
465 49 319043151159 Trần Thị Thu Viên 15CDDL 8.18   8.18 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
466 50 319043151108 Nguyễn Tư Chiến 15CDDL 7.85 0.20 8.05 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
467 51 319043151162 Lê Đăng Minh Ý 15CDDL 7.14   7.14 Khá 87 Tốt Khá  
      KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                  
468 1 316011121112 Nguyễn Thị Hương 12SGC 8.76   8.76 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
469 2 316011121140 Lê Thị Tính 12SGC 8.66   8.66 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
470 3 316011121108 Lê Thị Ngọc Hân 12SGC 8.41 0.20 8.61 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
471 4 316011131121 Phạm Thị Trà Linh 13SGC 8.73 0.50 9.23 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHSP
472 5 316011131111 Trần Thị Hằng 13SGC 8.70 0.40 9.10 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
473 6 316011131124 Vương Thị Ánh Minh 13SGC 8.70 0.40 9.10 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
474 7 316011131139 Trần Văn Tùng 13SGC 8.52 0.50 9.02 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc BT; GK/ĐHSP
475 8 316011141109 Vũ Thị Thu 14SGC 8.43 0.40 8.83 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHSP
476 9 316011141112 Nguyễn Thị Hậu 14SGC 8.11 0.50 8.61 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi BT; GK/ĐHSP
477 10 316011141123 Hà Thị Nguyệt My 14SGC 8.03 0.30 8.33 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
478 11 316011141138 Võ Thị Thu Quyền 14SGC 8.32   8.32 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
479 12 316011151157 Trương Thị Mỹ Vy 15SGC 8.22 0.30 8.52 Giỏi 87 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
480 13 316011151155 Bùi Thị Tường Vi 15SGC 8.24   8.24 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
481 14 316011151147 Nguyễn Thị Bích Trâm 15SGC 8.23   8.23 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
482 15 316011151123 Alăng Núp 15SGC 7.87   7.87 Khá 88 Tốt Khá  
483 16 316011151145 Bùi Trần Huyền Trâm 15SGC 7.85   7.85 Khá 81 Tốt Khá  
484 17 316032141211 Phan Nữ Lệ Thu 14CDAN 7.80 0.50 8.30 Giỏi 89 Tốt Giỏi LT; GK/ĐHSP
485 18 316032141208 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 14CDAN 8.06   8.06 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
486 19 316032151209 Nguyễn Văn Lãm 15CDAN 7.69   7.69 Khá 87 Tốt Khá  
487 20 316032151215 Trần Thị Hồng Nhung 15CDAN 7.56   7.56 Khá 85 Tốt Khá  
      KHOA GD TIỂU HỌC                  
488 1 321012121160 Trần Thị Quỳnh Trang 12STH2 8.84 0.60 9.44 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc BT; GK/ĐHĐN
489 2 321011121162 Nguyễn Thị Đoan Trang 12STH1 8.93 0.40 9.33 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
490 3 321012121134 Trần Thị Thảo Ly 12STH2 9.09 0.20 9.29 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
491 4 321012121154 Trần Trương Thi 12STH2 8.91 0.30 9.21 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
492 5 321011121152 Nguyễn Thị Thu Thảo 12STH1 8.78 0.30 9.08 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
493 6 321012121137 Huỳnh Thị Nga 12STH2 8.76 0.30 9.06 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc  GK/ĐHĐN
494 7 321012121138 Ngô Thị Mỹ Ngọc 12STH2 8.86 0.20 9.06 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
495 8 321011121147 Nguyễn Thị Quỳnh 12STH1 8.81 0.20 9.01 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
496 9 321011121150 Nguyễn Trần Thanh Thanh 12STH1 8.98   8.98 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
497 10 321012121149 Trần Thị Thiện Tâm 12STH2 8.97   8.97 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
498 11 321011121149 Đỗ Thị Minh Tâm 12STH1 8.95   8.95 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
499 12 321012131149 Phạm Thoại Uyên 13STH2 8.64 0.40 9.04 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
500 13 321012131131 Phạm Thị Lan Nhi 13STH2 8.51 0.40 8.91 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHSP
501 14 321012131104 Võ Thị Kiều Anh 13STH2 8.39 0.50 8.89 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi BT; GK/ĐHSP
502 15 321011131108 Hoàng Thị Cẩm Giang 13STH1 8.48 0.40 8.88 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi PBT; GK/ĐHSP
503 16 321012131118 Vũ Thị Khánh Hội 13STH2 8.84   8.84 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
504 17 321011131149 Lê Thị Kiều Minh Trang 13STH1 8.73   8.73 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
505 18 321011131142 Đào Thị Thanh Tâm 13STH1 8.72   8.72 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
506 19 321012131134 Nguyễn Lan Phương 13STH2 8.40 0.30 8.70 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
507 20 321012131142 Nguyễn Thị Anh Thư 13STH2 8.35 0.20 8.55 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  GK/ĐHSP
508 21 321011141101 Hồ Thị Ngọc Ánh 14STH 8.39 0.20 8.59 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
509 22 321011141117 Bùi Thị Thanh Huyền 14STH 8.54   8.54 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
510 23 321011141132 Dương Hải Nguyên 14STH 8.54   8.54 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
511 24 321011141121 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14STH 8.03 0.50 8.53 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
512 25 321011141112 Đỗ Thị Thúy Hằng 14STH 8.49   8.49 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
513 26 321011141169 Hoàng Thị Hải Yến 14STH 8.48   8.48 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
514 27 322011151149 Phạm Bích Thiện 15STH 8.22 0.50 8.72 Giỏi 87 Tốt Giỏi LP; GK/ĐHĐN
515 28 322011151146 Nguyễn Thị Thanh 15STH 8.30 0.30 8.60 Giỏi 81 Tốt Giỏi Lớp trưởng
516 29 322011151115 Hồ Ngọc Hảo 15STH 8.32 0.20 8.52 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
517 30 322011151132 Nguyễn Thị Bích Ngân 15STH 8.38   8.38 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
518 31 322011151154 Thái Thị Ánh Trâm 15STH 8.32   8.32 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
      KHOA GD MÂM NON                  
519 1 321024121143 Hồ Đắc Hạnh Nhân 12SMN2 9.04 0.50 9.54 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHSP
520 2 321023121143 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12SMN1 8.94 0.50 9.44 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHSP
521 3 321024121169 Nguyễn Thị 12SMN2 8.93 0.40 9.33 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
522 4 321024121163 Phạm Thị Xuân Thúy 12SMN2 8.76 0.50 9.26 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc BT; GK/ĐHSP
523 5 321023121142 Trương Thị Yến Nhi 12SMN1 8.71 0.30 9.01 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
524 6 321023121162 Lê Thị Trí 12SMN1 8.80 0.20 9.00 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  GK/ĐHSP
525 7 321023121125 Nguyễn Thị Hương 12SMN1 8.76 0.20 8.96 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  GK/ĐHSP
526 8 321024121167 Võ Diệu Trinh 12SMN2 8.73 0.20 8.93 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  GK/ĐHSP
527 9 321023121118 Chu Thị Hậu 12SMN1 8.85   8.85 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
528 10 321024121152 Nguyễn Thị Như Quý 12SMN2 8.85   8.85 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
529 11 321023121150 Nguyễn Thị Phương Thảo 12SMN1 8.62 0.20 8.82 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
530 12 321023131132 Thái Thị Ngân 13SMN1 8.65 0.50 9.15 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHSP
531 13 321024131156 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13SMN2 8.61 0.40 9.01 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
532 14 321023131154 Nguyễn Thị Ánh Thúy 13SMN1 8.63 0.20 8.83 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
533 15 321024131153 Nguyễn Thị Thiệu Tiên 13SMN2 8.81   8.81 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
534 16 321024131107 Lê Thị Diễm 13SMN2 8.61 0.20 8.81 Giỏi 88 Tốt Giỏi  GK/ĐHSP
535 17 321023131153 Lê Thị Diễm Thương 13SMN1 8.30 0.50 8.80 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi BT; GK/ĐHSP
536 18 321024131144 Lưu Phương Thảo 13SMN2 8.23 0.50 8.73 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi BT; GK/ĐHSP
537 19 321024131117 Nguyễn Thị Thu Hảo 13SMN2 8.42 0.30 8.72 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
538 20 321024131137 Trương Thị Diễm Phượng 13SMN2 8.70   8.70 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
539 21 321023131120 Vũ Thị Huyền 13SMN1 8.66   8.66 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
540 22 321024131141 Lê Hồng Thắm 13SMN2 8.64   8.64 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
541 23 321024131123 Lương Thị Phương Kiều 13SMN2 8.62   8.62 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
542 24 321023141137 Nguyễn Thị Thanh Tâm 14SMN2 9.06 0.30 9.36 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
543 25 321023141138 Lý Thị Quỳnh Thắm 14SMN2 8.65 0.20 8.85 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
544 26 321022141111 Đặng Thị Diệu Hằng 14SMN1 8.34 0.30 8.64 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
545 27 321022141117 Hồ Thị Kiều 14SMN1 8.39   8.39 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
546 28 321022141145 Tống Thị Ánh Trâm 14SMN1 8.31   8.31 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
547 29 321022141122 Lê Thị Trà My 14SMN1 8.09 0.20 8.29 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
548 30 321022141125 Lê Thị Huyền Nga 14SMN1 7.87 0.30 8.17 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
549 31 321023141133 Nguyễn Thị Phượng 14SMN2 8.14   8.14 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
550 32 321023141122 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 14SMN2 8.05   8.05 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
551 33 321022141110 Dương Thị Thanh 14SMN1 8.04   8.04 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
552 34 323011151104 Ngụy Như Mỹ Duyên 15SMN 8.21   8.21 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
553 35 323011151140 Ngô Thị Tố Quỳnh 15SMN 7.99   7.99 Khá 86 Tốt Khá  
554 36 323011151116 Nguyễn Thị Ngọc Lan 15SMN 7.62 0.30 7.92 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp trưởng
555 37 323011151149 Hứa Lê Thiên Trang 15SMN 7.66   7.66 Khá 85 Tốt Khá  
556 38 323011151120 Trần Thị Huyền Linh 15SMN 7.54   7.54 Khá 87 Tốt Khá  
      KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC                  
557 1 320021121110 Nguyễn Thị Hồng 12CTL 8.69 0.50 9.19 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LP; CN/5Tốt tp
558 2 320021121122 Lê Thị Kim Thơ 12CTL 8.50 0.60 9.10 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LT; CN/5Tốt tp
559 3 320021121109 Phan Thị Như Hoài 12CTL 8.50 0.50 9.00 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LP; CN/5Tốt tp
560 4 320021131165 Đặng Thị Huyền Trang 13CTL 8.46 0.30 8.76 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
561 5 320021131105 Huỳnh Thị Duyên 13CTL 8.38 0.20 8.58 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
562 6 320021131168 Ngô Thị Hồng Vân 13CTL 8.16 0.20 8.36 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
563 7 320021131178 Nguyễn Thị Phương  Thảo 13CTL 7.99 0.30 8.29 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
564 8 320021131102 Hoàng Thị Bình 13CTL 8.24   8.24 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
565 9 320021131140 Trương Xuân Nguyên 13CTL 7.94   7.94 Khá 92 X.Sắc Khá  
566 10 320021141105 Nguyễn Thị Thùy Dung 14CTL 9.01 0.20 9.21 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
567 11 320021141149 Huỳnh Minh Tuệ 14CTL 8.49 0.20 8.69 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
568 12 320021141106 Bùi Thị Ngọc Đô 14CTL 8.34 0.20 8.54 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
569 13 320021141107 Nguyễn Thị Thu 14CTL 8.10 0.30 8.40 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
570 14 320021151161 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15CTL 8.52 0.30 8.82 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
571 15 320021151156 Ngô Ngọc Trâm 15CTL 7.45   7.45 Khá 85 Tốt Khá  
572 16 320021151132 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 15CTL 7.44   7.44 Khá 85 Tốt Khá  
573 17 320021151158 Đinh Nguyễn Thị Phương Trinh 15CTL 7.38   7.38 Khá 79 Khá Khá  
574 18 320021151140 Phạm Thị Thúy Phương 15CTL 7.24   7.24 Khá 79 Khá Khá  
575 19 320021151135 Võ Thị Hoài Nhơn 15CTL 7.22   7.22 Khá 82 Tốt Khá  
576 20 320032121127 Trần Hoàng Ngọc Trâm 12CTXH 8.99 0.50 9.49 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc BT; GK/ĐHSP
577 21 320032121118 Trần Đại Phước 12CTXH 8.99 0.20 9.19 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
578 22 320032121128 Nguyễn Thị Minh Trang 12CTXH 8.93 0.20 9.13 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
579 23 320032131139 Trần Thị My Ny 13CTXH 8.87 0.20 9.07 X.Sắc 89 Tốt Giỏi GK/ĐHSP
580 24 320032131130 Phan Thị Mến 13CTXH 9.00   9.00 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
581 25 320032131148 Nguyễn Thị Thảo 13CTXH 8.89   8.89 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
582 26 320032131146 Lê Thị Hồng Sương 13CTXH 8.44 0.40 8.84 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHSP
583 27 320032131136 Hoàng Thị Ý Nhi 13CTXH 8.47 0.30 8.77 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
584 28 320032141103 Trương Hoàng Vân Anh 14CTXH 8.42 0.20 8.62 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
585 29 320032141108 Trần Thị Chinh 14CTXH 8.32 0.20 8.52 Giỏi 85 Tốt Giỏi Lớp phó
586 30 320032141176 Lê Thị Thu Vui 14CTXH 8.45   8.45 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
587 31 320032141154 Trần Quỳnh Minh Thư 14CTXH 8.13 0.30 8.43 Giỏi 85 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
588 32 320032141130 Lê Thị Hồng Linh 14CTXH 8.32   8.32 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
589 33 320032141143 Lê Thị Nhi 14CTXH 8.31   8.31 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
590 34 320032151171 Trần Thị Duyên Xuân 15CTXH 7.83 0.20 8.03 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
591 35 320032151120 Trần Thị Thu Hồng 15CTXH 7.78   7.78 Khá 84 Tốt Khá  
592 36 320032151147 Đoàn Thị Mỹ Nữ 15CTXH 7.75   7.75 Khá 86 Tốt Khá  
593 37 320032151170 Trần Tường Vy 15CTXH 7.62   7.62 Khá 80 Tốt Khá  
594 38 320032151103 Nguyễn Thị Chung 15CTXH 7.61   7.61 Khá 87 Tốt Khá  
595 39 320032151135 Nguyễn Thị Tú Mai 15CTXH 7.56   7.56 Khá 84 Tốt Khá  

Tổng cộng 595 sinh viên  dự kiến được nhận Học bổng khuyến khích học tập
Loại Xuất sắc:  82 sinh viên
Loại Giỏi: 389 sinh viên
Loại khá: 124 sinh viên

Tải danh sách dự kiến học bổng KKHT học kỳ 1, năm 2015-2016 Tại đây
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 2527
  • Tháng hiện tại: 39870
  • Tổng lượt truy cập: 1630712