Quang cao giua trang

THÔNG BÁO Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/06/2015 07:15 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
THÔNG BÁO Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên

THÔNG BÁO Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên

Để đảm bảo quyền lợi cho SV khi khám và chữa bệnh tại các bệnh viện; nay Nhà trường thông báo việc tham gia BHYT trong SV năm học 2015 - 2016 như sau...
Kính gửi:       - Ban chủ nhiệm các khoa
                       - Giáo viên chủ nhiệm các lớp
                       - Toàn thể sinh viên
 
            - Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP (ngày 15/11/2014) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật BHYT sửa đổi);
- Căn cứ Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND thành phố về kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2012 và những năm tiếp theo;
- Căn cứ Công văn 740/BHXH-PT về việc thu BHYT HSSV ngày 20/05/2015.
Để đảm bảo quyền lợi cho SV khi khám và chữa bệnh tại các bệnh viện; nay Nhà trường thông báo việc tham gia BHYT trong SV năm học 2015 - 2016 như sau:
1. Đối tượng tham gia BHYT: Tất cả SV đang học tập tại Trường
2. Mức đóng BHYT: 434.700 đồng / 12 tháng/ 1SV
3. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 30/09/2016.
4. Nơi đăng kí khám và chữa bệnh: Tất cả các Bệnh viện, các Trung tâm Y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Trừ Bệnh viện C 17, Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế quận Hải Châu).
5. Quyền lợi của người tham gia BHYT: Được cấp thẻ khám và chữa bệnh đúng nơi đã đăng kí. Trường hợp ốm đau, tai nạn cấp cứu ngoài tuyến, BHYT chịu trách nhiệm thanh toán chi phí theo đúng quy định hiện hành của cơ quan BHXH. 
6. Cách thức đăng ký mua BHYT: Đăng ký trên mạng qua địa chỉ Wedsite
http://qlht.ued.vn
            7. Thời gian đăng ký: Từ ngày 02/06/2015
            8. Thời gian nộp tiền: Từ ngày 03/08/2015 đến ngày 14/08/2015
- Đối với sinh viên khóa tuyển sinh 2015: Nộp tiền ngay khi nhập học.
            9. Những SV thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, thân nhân Quân đội, Công an…đã được cấp thẻ BHYT tại địa phương (danh sách kèm theo) không thuộc diện bắt buộc mua BHYT tại Trường. Nếu muốn mua BHYT tại Trường, liên hệ trực tiếp tại bộ phận y tế.
           10. Trường hợp SV tham gia BHYT không liên tục từ 3 tháng trở xuống, thẻ BHYT có giá trị từ ngày nộp tiền. Trường hợp tham gia BHYT không liên tục từ 3 tháng trở lên, thẻ BHYT có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền.
Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu BCN các Khoa, GVCN các lớp và SV toàn trường triển khai thực hiện để đảm bảo quyền lợi về BHYT đối với SV đang học tập tại Trường.
Trân trọng !
Nơi nhận                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Như trên (để thực hiện);       
- BGH (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, YT.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CÓ BHYT NĂM  2015 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
STT Mã SV Họ và Tên Ngày Sinh Nữ Lớp Khoa
1 311011121114 A Râl Khánh 15/04/1993   12ST Toán
2 311011121132 Tạ Thị Quỳnh Như 02/09/1994 Nữ 12ST Toán
3 311011121143 Coor Thảo 12/04/1993 Nữ 12ST Toán
4 311011121148 Võ Thị Kim Thoa 08/02/1994 Nữ 12ST Toán
5 311011121151 Trần Thị Thủy Tiên 16/10/1994 Nữ 12ST Toán
6 311032121107 Nguyễn Minh Cường 22/04/1992   12CTUD Toán
7 311032121110 Nguyễn Thị Duyên 10/06/1993 Nữ 12CTUD Toán
8 311032121132 Nguyễn Thị Ái Ly 19/02/1994 Nữ 12CTUD Toán
9 311032121155 Nguyễn Thị Phương 04/08/1994 Nữ 12CTUD Toán
10 311032121159 Lưu Thị Sắc Son 05/02/1994 Nữ 12CTUD Toán
11 311032121163 Hồ Thị Ngân Thảo 29/08/1994 Nữ 12CTUD Toán
12 311032121167 Phạm Thị Thủy Tiên 17/03/1993 Nữ 12CTUD Toán
13 311032141118 Huỳnh Thị Lợi 21/08/1996 Nữ 14CTUD Toán
14 312022121136 Phan Đình Mãn 01/10/1992   12CNTT Tin học
15 312022121149 Đinh Công Quân 30/08/1993   12CNTT Tin học
16 312022131127 Lê Thị Thu Hoài 02/02/1994 Nữ 13CNTT Tin học
17 312022131140 Nguyễn Thị Mỹ 27/07/1995 Nữ 13CNTT Tin học
18 313011131106 Nguyễn Thị Cẩm 17/06/1995 Nữ 13SVL Vật lý
19 313011131119 Lê Phương Hồng Linh 01/08/1994 Nữ 13SVL Vật lý
20 313011131122 Lê Văn Minh 26/09/1989   13SVL Vật lý
21 313011131133 Cao Thị Hồng Nhung 29/06/1995 Nữ 13SVL Vật lý
22 313022131144 Xa Thị Thu 20/08/1995 Nữ 13CVL Vật lý
23 314022131102 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 26/02/1995 Nữ 13CHP Hóa học
24 314022131110 Lê Thị Hiền Giang 10/03/1995 Nữ 13CHP Hóa học
25 314022131113 Huỳnh Thị Hoa 30/08/1995 Nữ 13CHP Hóa học
26 314022131115 Nguyễn Ngọc Hưng 25/05/1995   13CHP Hóa học
27 314022131116 Trần Thị Kim Hương 20/11/1994 Nữ 13CHP Hóa học
28 314022131135 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 12/02/1994 Nữ 13CHP Hóa học
29 314022131148 Đặng Nguyễn Huyền Trang 08/07/1993 Nữ 13CHP Hóa học
30 314022131154 Nguyễn Thị Uyên 29/11/1995 Nữ 13CHP Hóa học
31 314022141142 Cao Đình Văn 11/09/1996   14CHP Hóa học
32 314033121129 Võ Thị Minh 10/08/1994 Nữ 12CHD Hóa học
33 314033121155 Văn Thị Thuỳ Trang 26/06/1994 Nữ 12CHD Hóa học
34 314033141115 Lê Thị Trung Gia 14/02/1995 Nữ 14CHD Hóa học
35 314033141129 Bùi Tấn Mến 24/02/1996   14CHD Hóa học
36 314033141131 Trần Thị Thu Nga 27/08/1996 Nữ 14CHD Hóa học
37 314044111126 Huỳnh Thị Hồng Nhung 01/10/1993 Nữ 11CQM Hóa học
38 314044131185 Trần Cẩm Tú Yên 02/11/1995 Nữ 13CQM Hóa học
39 314044141110 Nguyễn Văn Linh 01/12/1995   14CQM Hóa học
40 314044141121 Trần Bá Thảo 07/11/1995   14CQM Hóa học
41 315011121108 Phạm Thị Hạnh 20/08/1994 Nữ 12SS Sinh học
42 315011121116 Hà Thị Huệ 16/10/1994 Nữ 12SS Sinh học
43 315011121120 Bùi Tấn Lâm 14/03/1994   12SS Sinh học
44 315011121124 Nguyễn Thị Lời 26/04/1994 Nữ 12SS Sinh học
45 315011121148 Võ Văn Thạnh 25/09/1993   12SS Sinh học
46 315011121154 Ngô Hữu Thiện 01/06/1994   12SS Sinh học
47 315011121166 Phạm Thị Tuyến 28/12/1993 Nữ 12SS Sinh học
48 315011121171 Hồ Thị Xôi 05/06/1992 Nữ 12SS Sinh học
49 315011121173 Võ Thị Như Ý 30/04/1993 Nữ 12SS Sinh học
50 315011131109 Phạm Thị Dương 16/09/1995 Nữ 13SS Sinh học
51 315011131112 Lê Thị Bình Định 02/11/1994 Nữ 13SS Sinh học
52 315011131120 Lê Thị Kỳ 01/06/1995 Nữ 13SS Sinh học
53 315011131121 Lê Thị Mỹ Lệ 28/11/1993 Nữ 13SS Sinh học
54 315011131129 Nguyễn Thị Ngọc 17/04/1994 Nữ 13SS Sinh học
55 315011131130 Đinh Thị Hạnh Nguyên 19/01/1995 Nữ 13SS Sinh học
56 315011131138 Nguyễn Duy Phú 19/05/1995   13SS Sinh học
57 315011131140 Huỳnh Thị Thu Sa 15/04/1995 Nữ 13SS Sinh học
58 315011131141 Nguyễn Thị Thảo Tâm 07/06/1995 Nữ 13SS Sinh học
59 315011141115 Dương Thị Thu Hiền 27/11/1996 Nữ 14SS Sinh học
60 315011141127 Nguyễn Đức Lực 05/03/1995   14SS Sinh học
61 315011141132 Nguyễn Thị Minh Ngân 20/04/1996 Nữ 14SS Sinh học
62 315011141151 Lê Thị Kim Thoa 04/05/1996 Nữ 14SS Sinh học
63 315011141158 Phan Thị Thủy 24/04/1995 Nữ 14SS Sinh học
64 315032121109 Nguyễn Quốc Đạt 28/06/1994   12CTM Sinh học
65 315032121110 Đoàn Thị 02/08/1994 Nữ 12CTM Sinh học
66 315032121116 Ngô Quang Hợp 25/09/1994   12CTM Sinh học
67 315032121117 Dương Quang Hưng 30/07/1994   12CTM Sinh học
68 315032121125 Lê Thị Lựu 08/10/1993 Nữ 12CTM Sinh học
69 315032121129 Phan Thanh Pháp 06/08/1993   12CTM Sinh học
70 315032121130 Nguyễn Thị Phương 05/10/1994 Nữ 12CTM Sinh học
71 315032121142 Phạm Thị Thanh Tiền 23/10/1994 Nữ 12CTM Sinh học
72 315032121152 Trần Đinh Tuấn 02/02/1994   12CTM Sinh học
73 315032141122 Đặng Thị Lan 02/03/1995 Nữ 14CTM Sinh học
74 315043121115 Nguyễn Thị Na 07/10/1993 Nữ 12CNSH Sinh học
75 315043131144 Phạm Thị Tú Uyên 30/11/1995 Nữ 13CNSH Sinh học
76 315043141141 Nguyễn Phúc Quân 07/04/1995   14CNSH Sinh học
77 317011121113 Đặng Văn Hùng 10/05/1994   12SNV Ngữ văn
78 317011121115 Lê Thị Mỹ Hương 02/03/1993 Nữ 12SNV Ngữ văn
79 317011121128 Lê Thị Vi Na 04/11/1992 Nữ 12SNV Ngữ văn
80 317011121135 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09/12/1994 Nữ 12SNV Ngữ văn
81 317011121137 Võ Thị Kim Nhựt 09/04/1993 Nữ 12SNV Ngữ văn
82 317011121159 Huỳnh Tố Trinh 16/07/1993 Nữ 12SNV Ngữ văn
83 317011131107 Y Doan 07/09/1995 Nữ 13SNV Ngữ văn
84 317011131138 Y Non 02/11/1995 Nữ 13SNV Ngữ văn
85 317011131139 Võ Thị Thủy Phượng 30/08/1994 Nữ 13SNV Ngữ văn
86 317011131150 Võ Thị Nguyên Thủy 01/01/1994 Nữ 13SNV Ngữ văn
87 317011131160 Phạm Văn 01/06/1992   13SNV Ngữ văn
88 317022131102 Đoàn Văn Cung 26/05/1994   13CVH Ngữ văn
89 317022131114 Nguyễn Thị Hiền 20/02/1995 Nữ 13CVH Ngữ văn
90 317022131117 Trần Hưng 24/10/1995   13CVH Ngữ văn
91 317022131157 Nguyễn Thị Trang 02/01/1994 Nữ 13CVH Ngữ văn
92 317022141110 Nguyễn Thị Ngọc Hải 08/10/1996 Nữ 14CVH1 Ngữ văn
93 317022141117 Võ Thị Lan 27/04/1996 Nữ 14CVH1 Ngữ văn
94 317022141123 Nguyễn Thị 23/04/1996 Nữ 14CVH1 Ngữ văn
95 317022141136 Võ Thị Kim Thương 18/05/1996 Nữ 14CVH1 Ngữ văn
96 317022141139 Phạm Thị Thuyền 13/03/1996 Nữ 14CVH1 Ngữ văn
97 317022141141 Thái Trung Tín 06/07/1996   14CVH1 Ngữ văn
98 317022141146 Nguyễn Thị Trang 27/03/1996 Nữ 14CVH1 Ngữ văn
99 317022141152 Nguyễn Thị Đông Uyên 01/02/1996 Nữ 14CVH1 Ngữ văn
100 317023141118 Trương Thị Luyến 04/03/1994 Nữ 14CVH2 Ngữ văn
101 317023141151 Võ Thị Như Ý 10/05/1996 Nữ 14CVH2 Ngữ văn
102 317033131108 Tạ Thị 12/07/1995 Nữ 13CVHH Ngữ văn
103 317033131109 Trần Thị 10/04/1995 Nữ 13CVHH Ngữ văn
104 317033131112 Võ Thị Thanh Hằng 01/08/1995 Nữ 13CVHH Ngữ văn
105 317033131115 Thái Thị Hạnh 24/03/1995 Nữ 13CVHH Ngữ văn
106 317033131133 Nguyễn Thị Phượng 02/02/1995 Nữ 13CVHH Ngữ văn
107 317033131147 Nguyễn Văn Thuật 22/09/1994   13CVHH Ngữ văn
108 317033131163 Lê Công Chí 07/04/1994   13CVHH Ngữ văn
109 317044131101 Ngô Thị Bão Anh 04/06/1995 Nữ 13CBC Ngữ văn
110 317044131144 Trần Thị Thúy Phượng 04/04/1995 Nữ 13CBC Ngữ văn
111 317045141116 Nguyễn Thị Kương Kương 21/06/1996 Nữ 14CBC1 Ngữ văn
112 317045141133 Nguyễn Văn Phúc 29/11/1996   14CBC1 Ngữ văn
113 317045141138 Lê Thị Quyên 12/05/1996 Nữ 14CBC1 Ngữ văn
114 317045141156 Nguyễn Thị Trâm 04/03/1996 Nữ 14CBC1 Ngữ văn
115 318011121118 Y Khánh 30/10/1992 Nữ 12SLS Lịch sử
116 318011121145 Hồ Thị Hoàng Thảo 17/06/1993 Nữ 12SLS Lịch sử
117 318011121153 Y Thư 08/09/1993 Nữ 12SLS Lịch sử
118 318011141111 Trương Vĩnh Duy 11/06/1996   14SLS Lịch sử
119 318011141115 Alăng Thị Gen 14/10/1996 Nữ 14SLS Lịch sử
120 318011141122 Đinh Thị Ngọc Huyền 26/10/1996 Nữ 14SLS Lịch sử
121 318022131119 Nguyễn Thị Hương 14/09/1995 Nữ 13CVNH Lịch sử
122 318022131121 Lương Thị Lệ 27/08/1995 Nữ 13CVNH Lịch sử
123 318022131128 Phan Thị Mẫn 25/02/1995 Nữ 13CVNH Lịch sử
124 318022131129 Nguyễn Thị Thanh Mẫn 02/05/1995 Nữ 13CVNH Lịch sử
125 318022131150 Vi Văn Thắng 20/06/1995   13CVNH Lịch sử
126 318022131156 Quách Thị Thương 12/02/1995 Nữ 13CVNH Lịch sử
127 318022131168 Đổ Thị Kim Tường 05/07/1995 Nữ 13CVNH Lịch sử
128 318022131171 Lê Thị Thu Vân 01/05/1994 Nữ 13CVNH Lịch sử
129 319011121101 Từ Thị Hoài Bích 21/06/1994 Nữ 12SDL Địa lý
130 319011121109 Đặng Thị 10/05/1994 Nữ 12SDL Địa lý
131 319011121121 Đinh Thị Lự 20/02/1994 Nữ 12SDL Địa lý
132 319011121136 Trịnh Thị Phương 04/04/1994 Nữ 12SDL Địa lý
133 319011121153 Trần Thị Thuỳ Trang 02/03/1993 Nữ 12SDL Địa lý
134 319011121158 Dương Thị Tuyền 14/10/1994 Nữ 12SDL Địa lý
135 319011121159 Phạm Thị Tuyết 06/05/1993 Nữ 12SDL Địa lý
136 319011121165 Nguyễn Thị Dạ Ý 01/01/1994 Nữ 12SDL Địa lý
137 319011131107 Phạm Thị Thanh Dung 30/11/1995 Nữ 13SDL Địa lý
138 319011131118 Ngô Thị Vỹ Linh 17/03/1995 Nữ 13SDL Địa lý
139 319011131121 Phan Thị Lợi 03/02/1995 Nữ 13SDL Địa lý
140 319011131122 Đinh Văn Long 28/08/1995   13SDL Địa lý
141 319011131133 Nguyễn Thanh Nhi 29/05/1995 Nữ 13SDL Địa lý
142 319011131143 Lê Thị Thu 20/09/1995 Nữ 13SDL Địa lý
143 319011131150 Nguyễn Tăng Tin 26/02/1995   13SDL Địa lý
144 319011131156 Y Tuyết 07/04/1995 Nữ 13SDL Địa lý
145 319011131161 Lương Anh Vĩnh 28/02/1995   13SDL Địa lý
146 319011131164 Lê Thị Khánh Vy 13/12/1995 Nữ 13SDL Địa lý
147 319032121102 Trần Thị Hồng Ánh 10/09/1994 Nữ 12CDMT Địa lý
148 319032121112 Trần Thị Hồng 01/02/1994 Nữ 12CDMT Địa lý
149 319032121140 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/05/1994 Nữ 12CDMT Địa lý
150 319032121165 Huỳnh Quốc 07/07/1994   12CDMT Địa lý
151 319043121103 Phan Thị Minh Cẩm 02/06/1993 Nữ 12CDDL Địa lý
152 319043121104 Nguyễn Trần Diễm Châu 25/01/1993 Nữ 12CDDL Địa lý
153 319043121112 Phạm Thị Hồng Liên 14/12/1994 Nữ 12CDDL Địa lý
154 319043121120 Ngô Văn Luật Thiên 07/09/1994   12CDDL Địa lý
155 319043121122 Mai Văn Trung 13/04/1993   12CDDL Địa lý
156 319043131112 Nguyễn Thị Hay 10/08/1995 Nữ 13CDDL Địa lý
157 319043131138 Đặng Ngọc Thịnh 28/06/1995   13CDDL Địa lý
158 319043131145 Ngô Thanh Tuấn 28/03/1995   13CDDL Địa lý
159 320021121106 Nguyễn Thị Duyên 24/02/1994 Nữ 12CTL Tâm lý giáo dục
160 320021121109 Phan Thị Như Hoài 05/02/1993 Nữ 12CTL Tâm lý giáo dục
161 320021121114 Nguyễn Thị Bích Na 24/04/1994 Nữ 12CTL Tâm lý giáo dục
162 320021131102 Hoàng Thị Bình 14/08/1995 Nữ 13CTL Tâm lý giáo dục
163 320021131103 Hà Thị 22/03/1995 Nữ 13CTL Tâm lý giáo dục
164 320021131108 Nguyễn Thị Nguyệt Hạc 08/09/1995 Nữ 13CTL Tâm lý giáo dục
165 320021131125 Tô Thị Miền 30/12/1995 Nữ 13CTL Tâm lý giáo dục
166 320021131152 Nguyễn Thị Thành 29/08/1994 Nữ 13CTL Tâm lý giáo dục
167 320021131160 Đỗ Thị Tình 15/09/1995 Nữ 13CTL Tâm lý giáo dục
168 320021131173 Ngô Thị Tường Vy 22/01/1995 Nữ 13CTL Tâm lý giáo dục
169 320021141104 Nguyễn Thị Huỳnh Diểm 28/04/1995 Nữ 14CTL Tâm lý giáo dục
170 320021141125 Lê Ngọc Mai 27/10/1996 Nữ 14CTL Tâm lý giáo dục
171 320032121111 Mai Thị Lan 03/04/1994 Nữ 12CTXH Tâm lý giáo dục
172 320032121119 Trần Thị Phương 08/08/1994 Nữ 12CTXH Tâm lý giáo dục
173 320032121120 Nguyễn Danh Sáu 20/05/1993   12CTXH Tâm lý giáo dục
174 320032121125 Trần Đình Thuỷ Tiên 21/06/1994 Nữ 12CTXH Tâm lý giáo dục
175 320032121130 Võ Minh Tuấn 03/12/1993   12CTXH Tâm lý giáo dục
176 320032131102 Nguyễn Thị Kim Chi 15/02/1994 Nữ 13CTXH Tâm lý giáo dục
177 320032131111 Phạm Thị Thuý Hằng 22/02/1995 Nữ 13CTXH Tâm lý giáo dục
178 320032131114 Phạm Thị Minh Hiếu 25/08/1995 Nữ 13CTXH Tâm lý giáo dục
179 320032131124 Võ Thanh Lan 17/08/1995 Nữ 13CTXH Tâm lý giáo dục
180 320032131152 Mai Thị Thúy 01/01/1995 Nữ 13CTXH Tâm lý giáo dục
181 320032131156 Phạm Thị Lệ Trinh 09/06/1995 Nữ 13CTXH Tâm lý giáo dục
182 320032141109 Đoàn Thị Diệp 01/01/1996 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
183 320032141119 Phạm Thị Thu Hiền 17/01/1996 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
184 320032141122 Cao Thị Hòa 05/07/1996 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
185 320032141128 Nguyễn Thị Vân 30/06/1996 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
186 320032141129 Nguyễn Thị Lệ 10/05/1996 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
187 320032141131 Nguyễn Thị Lượng 04/03/1996 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
188 320032141132 Phan Thị Như 03/04/1996 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
189 320032141139 Trần Thị Thùy Ngân 20/05/1996 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
190 320032141140 Phạm Thị Ngọc 05/02/1996 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
191 320032141143 Lê Thị Nhi 04/12/1995 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
192 320032141150 Trần Thị Phương 24/02/1995 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
193 320032141158 Trương Thanh Thúy 04/07/1996 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
194 320032141160 Hà Thị Thủy 01/10/1995 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
195 320032141161 Trần Thị Thủy Tiên 24/07/1995 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
196 320032141174 Trần Thị Thanh Tuyền 14/11/1996 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
197 320032141178 Alăng Thị Yêng 03/04/1996 Nữ 14CTXH Tâm lý giáo dục
198 316011141117 Y Khó 02/02/1996 Nữ 14SGC Giáo dục chính trị
199 316011141119 Ngô Thị Mỹ Lai 25/03/1995 Nữ 14SGC Giáo dục chính trị
200 316011141126 Hồ Thị Nga 07/07/1996 Nữ 14SGC Giáo dục chính trị
201 316011141131 Trần Thị Nhiên 01/05/1996 Nữ 14SGC Giáo dục chính trị
202 316011141132 Võ Thị Tuyết Nhung 25/09/1996 Nữ 14SGC Giáo dục chính trị
203 316011141137 Nguyễn Thị Phượng 13/01/1996 Nữ 14SGC Giáo dục chính trị
204 316011141143 Võ Thị Hồng Thái 18/06/1995 Nữ 14SGC Giáo dục chính trị
205 316011141145 Hồ Văn Thoảng 10/09/1995   14SGC Giáo dục chính trị
206 316011141148 Lưu Thị Trang 23/10/1996 Nữ 14SGC Giáo dục chính trị
207 316011141151 Phạm Thị Cẩm 19/11/1995 Nữ 14SGC Giáo dục chính trị
208 321011121118 Nông Thị Hiền 02/10/1994 Nữ 12STH1 Giáo dục tiểu học
209 321011121134 Trần Thị Thanh Ngà 26/01/1994 Nữ 12STH1 Giáo dục tiểu học
210 321011121137 Đinh Thị Thu Nhàn 30/04/1993 Nữ 12STH1 Giáo dục tiểu học
211 321011141103 Trần Thị Diểm Chiêu 09/05/1995 Nữ 14STH Giáo dục tiểu học
212 321011141109 Lô Thị Vân 16/12/1996 Nữ 14STH Giáo dục tiểu học
213 321011141155 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 22/01/1996 Nữ 14STH Giáo dục tiểu học
214 321012121116 Huỳnh Thị 08/11/1994 Nữ 12STH2 Giáo dục tiểu học
215 321012121150 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 10/12/1994 Nữ 12STH2 Giáo dục tiểu học
216 321012121157 Phạm Thị Bích Thuận 16/05/1994 Nữ 12STH2 Giáo dục tiểu học
217 321012131111 Hồ Thị Thanh Hằng 15/10/1995 Nữ 13STH2 Giáo dục tiểu học
218 321012131122 Huỳnh Thị Lài 13/09/1994 Nữ 13STH2 Giáo dục tiểu học
219 321012131135 Trần Thị Bích Phương 01/01/1994 Nữ 13STH2 Giáo dục tiểu học
220 321012131138 Trịnh Thị Sương 18/06/1995 Nữ 13STH2 Giáo dục tiểu học
221 321012131141 Nguyễn Thị Kim Thi 10/03/1994 Nữ 13STH2 Giáo dục tiểu học
222 321012131145 Nguyễn Thị Thanh Thúy 14/12/1994 Nữ 13STH2 Giáo dục tiểu học
223 321012131149 Phạm Thoại Uyên 05/08/1994 Nữ 13STH2 Giáo dục tiểu học
224 321022141114 Huỳnh Thị Lan Hương 03/11/1995 Nữ 14SMN1 Giáo dục mầm non
225 321022141119 Bùi Nguyễn Hiền Linh 16/02/1996 Nữ 14SMN1 Giáo dục mầm non
226 321022141137 Huỳnh Thị Thu Sương 05/03/1996 Nữ 14SMN1 Giáo dục mầm non
227 321022141156 Y Xiên 20/06/1995 Nữ 14SMN1 Giáo dục mầm non
228 321023121121 Lê Thị Hoài 12/05/1994 Nữ 12SMN1 Giáo dục mầm non
229 321023121123 Hoàng Thị Bích Hồng 12/02/1994 Nữ 12SMN1 Giáo dục mầm non
230 321023121128 Phạm Thị Thanh Liêm 28/02/1994 Nữ 12SMN1 Giáo dục mầm non
231 321023121155 Y Thun 18/04/1993 Nữ 12SMN1 Giáo dục mầm non
232 321023121167 Nguyễn Thị Ý 20/12/1994 Nữ 12SMN1 Giáo dục mầm non
233 321023131114 Huỳnh Thị Thu 02/12/1994 Nữ 13SMN1 Giáo dục mầm non
234 321023131164 Lê Thị Hồng Vân 13/10/1994 Nữ 13SMN1 Giáo dục mầm non
235 321023131166 Nguyễn Thị Phương Vi 19/06/1995 Nữ 13SMN1 Giáo dục mầm non
236 321023141102 Đặng Thị Bông 24/02/1996 Nữ 14SMN2 Giáo dục mầm non
237 321023141103 Nguyễn Thị Diên 26/03/1996 Nữ 14SMN2 Giáo dục mầm non
238 321023141106 Trương Thị Dương 01/01/1996 Nữ 14SMN2 Giáo dục mầm non
239 321023141112 Nguyễn Thị Phượng Hằng 06/01/1996 Nữ 14SMN2 Giáo dục mầm non
240 321023141127 Trần Thị Thanh Ngân 10/09/1996 Nữ 14SMN2 Giáo dục mầm non
241 321023141148 Nguyễn Thị Bảo Trang 20/07/1995 Nữ 14SMN2 Giáo dục mầm non
242 321024121108 Huỳnh Thị Diệu 08/11/1994 Nữ 12SMN2 Giáo dục mầm non
243 321024121115 Nguyễn Thị Hạnh 04/10/1993 Nữ 12SMN2 Giáo dục mầm non
244 321024121151 Lưu Thị Phượng 12/09/1992 Nữ 12SMN2 Giáo dục mầm non
245 321024131128 Đặng Thị Lương 20/09/1995 Nữ 13SMN2 Giáo dục mầm non
246 321024131152 Kaphu Thuyền 21/10/1995 Nữ 13SMN2 Giáo dục mầm non

            

Tải thông báo Tại Đây

Tải DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CÓ BHYT NĂM  2015 TẠI ĐỊA PHƯƠNG Tại đây
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 2637
  • Tháng hiện tại: 39980
  • Tổng lượt truy cập: 1630822