Quang cao giua trang

THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2014-2015 cho khóa tuyển sinh 2011 ra trường 2015

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/06/2015 05:24 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2014-2015 cho khóa tuyển sinh 2011 ra trường 2015

THÔNG BÁO V/v danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2014-2015 cho khóa tuyển sinh 2011 ra trường 2015

Nhà trường cung cấp danh sách sinh viên dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2014-2015 cho khóa tuyển sinh 2011 ra trường 2015 trên cơ sở danh sách xét duyệt từ các khoa.
Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa
                Sinh viên chính quy khóa 2011.
 
    Nhà trường cung cấp danh sách sinh viên dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2014-2015  cho khóa tuyển sinh 2011 ra trường 2015 trên cơ sở danh sách xét duyệt từ các khoa.
    Đề nghị các khoa và sinh viên rà soát kiểm tra, nếu có ý kiến hoặc bổ sung, đề nghị làm văn bản gửi cho phòng Công tác sinh viên từ ngày 04/6/2015 đến trước ngày 10/6/2015. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ làm Quyết định chính thức.DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 
HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2011 RA TRƯỜNG 2015 
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 - 2015

STT SL SL Mã số Họ và tên Lớp Điểm  Điểm Điểm Xếp loại Điểm Xếp Mức Ghi chú
HB HB sinh viên TB  thưởng xét HB điểm xét rèn loại nhận
Khoa Ngành   học tập     HB luyện rèn luyện học bổng
        KHOA TOÁN                  
1 1 1 311011111145 Huỳnh Thanh Thảo 11ST 9,71 0,20 9,91 X.Sắc 88 Tốt Giỏi Lớp phó
2 2 2 311011111156 Võ Văn Trung 11ST 9,65 0,20 9,85 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
3 3 3 311011111138 Phạm Bá Quốc 11ST 9,82   9,82 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc  
4 4 4 311011111119 Phan Nguyễn Anh Khoa 11ST 9,82   9,82 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
5 5 5 311011111120 Đặng Thị Kiều 11ST 9,53 0,20 9,73 X.Sắc 88 Tốt Giỏi Lớp phó
6 6 1 311032111140 Võ Nguyễn Đình Khoa 11CTUD1 9,70 0,20 9,90 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
7 7 2 311033111111 Đặng Nguyễn Hạ Giang 11CTUD2 9,56 0,20 9,76 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
8 8 3 311032111130 Lê Thị Diệp 11CTUD1 9,42 0,20 9,62 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
9 9 4 311033111104 Huỳnh Thị Chung 11CTUD2 9,21 0,30 9,51 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
10 10 5 311033111140 Trần Thị Thắm 11CTUD2 9,49   9,49 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
11 11 6 311032111110 Trà Thị Thanh Hoa 11CTUD1 9,28 0,20 9,48 X.Sắc 88 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
12 12 7 311033111122 Hồ Thị Trúc Loan 11CTUD2 9,14 0,30 9,44 X.Sắc 79 Khá Khá Bí thư CĐ
13 13 8 311033111121 Huỳnh Thị Thùy Linh 11CTUD2 9,42   9,42 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
        KHOA TIN HỌC                  
14 1 1 312011111131 Lê Thị Thảo Nguyên 11SPT 9,65 0,60 10,25 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc BT; GK(Th.Đoàn)
15 2 2 312011111145 Phan Thị Mỹ Trâm 11SPT 9,53 0,20 9,73 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
16 3 3 312011111137 Nguyễn Thị Kim Quỳnh 11SPT 9,53   9,53 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc  
17 4 4 312011111112 Nguyễn Thái Minh Anh 11SPT 9,48   9,48 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc  
18 5 1 312023111103 Trương Thị Ngọc Ánh 11CNTT2 9,64 0,20 9,84 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
19 6 2 312022111153 Trần Trọng Nhân 11CNTT1 9,44 0,20 9,64 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
20 7 3 312022111166 Nguyễn Thị Thanh Hòa 11CNTT1 9,16 0,30 9,46 X.Sắc 97 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
21 8 4 312023111120 Nguyễn Thị Kim Hoàng 11CNTT2 9,01 0,30 9,31 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
22 9 5 312023111102 Trần Tiến Anh 11CNTT2 9,24   9,24 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
23 10 6 312023111131 Phan Hồng Minh 11CNTT2 9,23   9,23 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc  
24 11 7 312024111105 Nguyễn Xuân Bình 11CNTT3 9,23   9,23 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
25 12 8 312023111112 Trần Duy Đạt 11CNTT2 9,11   9,11 X.Sắc 85 Tốt Giỏi  
26 13 9 312022111126 Nguyễn Ngọc Quân 11CNTT1 9,09   9,09 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc  
27 14 10 312023111122 Đinh Trí Hùng 11CNTT2 9,08   9,08 X.Sắc 85 Tốt Giỏi  
28 15 11 312022111162 Đồng Diễm Thúy 11CNTT1 9,00   9,00 X.Sắc 89 Tốt Giỏi  
29 16 12 312022111147 Nguyễn Bích Huy 11CNTT1 8,89   8,89 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
30 17 13 312022111114 Lê Thanh Hùng 11CNTT1 8,84   8,84 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
31 18 14 312024111141 Trần Thị Phong 11CNTT3 8,43 0,30 8,73 Giỏi 79 Khá Khá Bí thư CĐ
        KHOA VẬT LÝ                  
32 1 1 313011111101 Nguyễn Thị Thúy An 11SVL 9,60 0,30 9,90 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
33 2 2 313011111164 Nguyễn Cao Viễn 11SVL 9,43 0,40 9,83 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc PBT; GK(TTCK)
34 3 3 313011111116 Lê Thị Mỹ Hạnh 11SVL 9,59 0,20 9,79 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
35 4 4 313011111148 Võ Thị Thu Sương 11SVL 9,51 0,20 9,71 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
36 5 5 313011111132 Ngô Văn Nam 11SVL 9,67   9,67 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
37 6 6 313011111134 Nguyễn Thị Ngọc 11SVL 9,65   9,65 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
38 7 1 313022111160 Nguyễn Lê Tuyền 11CVL 9,43 0,20 9,63 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
39 8 2 313022111114 Trần Thị Thu 11CVL 9,53   9,53 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
40 9 3 313022111108 Nguyễn Thị Bích Trâm 11CVL 9,29 0,20 9,49 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
41 10 4 313022111162 Nguyễn Thị Thùy Vân 11CVL 9,46   9,46 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
42 11 5 313022111133 Phạm Xuân Minh 11CVL 9,25 0,20 9,45 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
        KHOA HOÁ HỌC                  
43 1 1 314011111107 Tạ Thị Kim Dung 11SHH 9,94 0,20 10,14 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
44 2 2 314011111136 Trần Thị Sang 11SHH 9,88 0,20 10,08 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
45 3 3 314011111112 Phan Thị Thanh Hiếu 11SHH 10,00   10,00 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
46 4 4 314011111146 Phan Thị Hoài Thương 11SHH 10,00   10,00 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
47 5 5 314011111159 Nguyễn Thị Yến 11SHH 10,00   10,00 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
48 6 1 314022111114 Huỳnh Thị Hà Duy 11CHP 9,74   9,74 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
49 7 2 314022111135 Lê Trần Nhật Minh 11CHP 9,74   9,74 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
50 8 3 314022111125 Hồ Thị Như Huỳnh 11CHP 9,70   9,70 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
51 9 4 314022111172 Huỳnh Thị Tường Vi 11CHP 9,67   9,67 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
52 10 5 314022111165 Ngô Thị Việt Trinh 11CHP 9,64   9,64 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
53 11 6 314022111171 Phạm Thị Hồng Vi 11CHP 9,43 0,20 9,63 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
54 12 1 314033111156 Đoàn Minh Tuấn 11CHD 9,53 0,30 9,83 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
55 13 2 314033111105 Nguyễn Thị Đan 11CHD 9,51 0,20 9,71 X.Sắc 89 Tốt Giỏi Lớp phó
56 14 3 314033111133 Đỗ Thị Lệ Uyên 11CHD 9,49 0,20 9,69 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
57 15 4 314033111107 Đặng Thị Hạnh 11CHD 9,51   9,51 X.Sắc 89 Tốt Giỏi  
58 16 1 314044111107 Cao Thị Đức Phương 11CQM 9,55 0,20 9,75 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
59 17 2 314044111111 Phan Thị Thái Bình 11CQM 9,48 0,20 9,68 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
60 18 3 314044111112 Ngô Thị Hòa Ca 11CQM 9,58   9,58 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
61 19 4 314044111108 Lê Thị Phượng 11CQM 9,55   9,55 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
62 20 5 314044111147 Cao Nguyễn Thuỳ Trâm 11CQM 9,18 0,30 9,48 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
        KHOA SINH-MT                  
63 1 1 315011111108 Trần Thị Thu 11SS1 9,71 0,30 10,01 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
64 2 2 315011111128 Trần Thị Kiều Oanh 11SS1 9,71 0,30 10,01 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
65 3 3 315011111110 Trần Thị Diệu Hiền 11SS1 9,96   9,96 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
66 4 4 315011111127 Hoàng Thị Nhung 11SS1 9,71 0,20 9,91 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
67 5 5 315012111101 Lê Vân Anh 11SS2 9,90   9,90 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
68 6 6 315012111117 Huỳnh Thị ý Ly 11SS2 9,61 0,20 9,81 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
69 7 7 315012111112 Huỳnh Thị Vân Kiều 11SS2 9,71   9,71 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
70 8 8 315012111121 Lâm Thị Hồng Ngát 11SS2 9,65   9,65 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
71 9 1 315033111133 Bùi Đoàn Tiến 11CTM 9,48 0,30 9,78 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
72 10 2 315033111122 Lê Hà Yến Nhi 11CTM 9,48 0,20 9,68 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
73 11 3 315033111120 Phạm Thị Thúy Ngà 11CTM 9,24   9,24 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
        KHOA NGỮ VĂN                  
74 1 1 317011111163 Trần Nguyễn Thùy Trang 11SNV 10,00 0,30 10,30 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
75 2 2 317011111168 Lương Quỳnh Uyên 11SNV 10,00 0,20 10,20 X.Sắc 87 Tốt Giỏi Lớp phó
76 3 3 317011111143 Hồ Quỳnh Như 11SNV 9,73 0,30 10,03 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
77 4 4 317011111132 Nguyễn Khánh Linh 11SNV 9,82 0,20 10,02 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
78 5 5 317011111115 Nguyễn Thị Thu 11SNV 10,00   10,00 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
79 6 6 317011111173 Bạch Thị Hạnh 11SNV 10,00   10,00 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
80 7 7 317011111135 Tưởng Thị Mai 11SNV 10,00   10,00 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
81 8 1 317022111111 Nguyễn Phi Sỹ 11CVH 9,93 0,20 10,13 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
82 9 2 317022111118 Trần Thuỵ Anh 11CVH 9,72 0,30 10,02 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
83 10 3 317022111158 Hồ Sỹ Hương 11CVH 9,70 0,30 10,00 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
84 11 4 317022111157 Trương Khắc 11CVH 9,80 0,20 10,00 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
85 12 5 317022111141 Kiều Hoàng Nhi Nữ Phạm Tường Vy 11CVH 9,80 0,20 10,00 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
86 13 1 317043111127 Đào Thị 11CBC 9,90 0,20 10,10 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
87 14 2 317043111122 Nguyễn Thị Mỹ Kim 11CBC 9,72 0,30 10,02 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
88 15 3 317043111115 Trần Văn Hiếu 11CBC 10,00   10,00 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
89 16 4 317043111143 Trần Thị Thùy Trang 11CBC 9,80 0,20 10,00 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
        KHOA LỊCH SỬ                  
90 1 1 318011111103 Hoàng Thị Chi 11SLS 9,82 0,20 10,02 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
91 2 2 318011111111 Nguyễn Thị Hằng 11SLS 9,88   9,88 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
92 3 3 318011111123 Nguyễn Thị Huyền 11SLS 9,88   9,88 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
93 4 4 318011111145 Nguyễn Thị Cẩm 11SLS 9,84   9,84 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
94 5 5 318011111119 Lê Thị Hồng 11SLS 9,82   9,82 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
95 6 6 318011111126 Mai Thị Minh 11SLS 9,82   9,82 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
96 7 1 318022111108 Nguyễn Lê Diệu Khanh 11CVNH 9,90 0,20 10,10 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
97 8 2 318022111107 Trần Thị Huyền 11CVNH 9,74 0,30 10,04 X.Sắc 79 Khá Khá Bí thư CĐ
98 9 3 318022111129 Trần Hoàng Thu Hương 11CVNH 9,90   9,90 X.Sắc 79 Khá Khá  
        KHOA ĐỊA LÝ                  
99 1 1 319011111135 Đinh Tấn Ninh 11SDL 9,88 0,30 10,18 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
100 2 2 319011111110 Lê Đại Dương 11SDL 9,77 0,30 10,07 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
101 3 3 319011111102 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11SDL 9,77 0,20 9,97 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
102 4 4 319011111124 Lê Thị Lành 11SDL 9,77 0,20 9,97 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
103 5 5 319011111159 Phạm Thị Ái Vân 11SDL 9,88   9,88 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
104 6 1 319022111138 Trần Thị Huyền Trang 11CDL 9,50 0,20 9,70 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
105 7 2 319022111120 Lưu Thị 11CDL 9,43 0,20 9,63 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
106 8 3 319022111112 Võ Thị Nhi 11CDL 9,29 0,30 9,59 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
        KHOA GD TIỂU HỌC                  
107 1 1 321012111121 Lê Thị Kim Hoàn 11STH2 10,00 0,20 10,20 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
108 2 2 321012111131 Vũ Thị Khánh Ly 11STH2 10,00 0,20 10,20 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
109 3 3 321011111108 Phan Thị Phương Diễm 11STH1 9,80 0,30 10,10 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
110 4 4 321011111140 Nguyễn Mai Phương 11STH1 9,88 0,20 10,08 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
111 5 5 321012111160 Bùi Thảo Uyên 11STH2 9,88 0,20 10,08 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
112 6 6 321011111156 Lê Thị Thu Tuyền 11STH1 9,82 0,20 10,02 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
113 7 7 321011111117 Hồ Thị Hiền 11STH1 10,00   10,00 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
114 8 8 321012111151 Ma Thị Thu Thảo 11STH2 9,70 0,30 10,00 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
115 9 9 321012111132 Huỳnh Phạm Trà 11STH2 9,66 0,30 9,96 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
116 10 10 321011111113 Nguyễn Thị Thảo Giang 11STH1 9,60 0,30 9,90 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
117 11 11 321011111130 Tạ Thị Ngân 11STH1 9,66 0,20 9,86 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
        KHOA GD MÂM NON                  
118 1 1 321023111101 Nguyễn Thị Mỹ Ái 11SMN1 9,73 0,30 10,03 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
119 2 2 321024111118 Trần Thị Diễm Hương 11SMN2 9,73 0,20 9,93 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
120 3 3 321023111116 Nguyễn Thị Thu Hoài 11SMN1 9,70 0,20 9,90 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
121 4 4 321024111139 Nguyễn Thị Thu Sương 11SMN2 9,90   9,90 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
122 5 5 321023111149 Nguyễn Thị Thanh Trà 11SMN1 9,80   9,80 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
123 6 6 321024111154 Ngô Bùi Nhật Uyên 11SMN2 9,80   9,80 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
124 7 7 321024111116 Tán Thị Thu Hòa 11SMN2 9,78   9,78 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
125 8 8 321024111147 Nguyễn Thị Thu Thùy 11SMN2 9,46 0,30 9,76 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
126 9 9 321024111122 Nguyễn Thị Lan 11SMN2 9,54 0,20 9,74 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
        KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC                  
127 1 1 320021111105 Nguyễn Thị ánh Hòa 11CTL 9,70 0,30 10,00 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
128 2 2 320021111110 Nguyễn Kim Ly 11CTL 9,67 0,30 9,97 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
      Trân trọng cảm ơn!

Tải danh sách dự kiến tại đây
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 2850
  • Tháng hiện tại: 32923
  • Tổng lượt truy cập: 1623765