Quang cao giua trang

THÔNG BÁO (Lần thứ 3) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với Sinh viên

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/10/2014 06:50 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
THÔNG BÁO (Lần thứ 3) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với Sinh viên

THÔNG BÁO (Lần thứ 3) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với Sinh viên

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong danh sách phải tham gia BHYT trong năm học 2014 - 2015 như sau
Kính gửi:       - Ban chủ nhiệm các khoa
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp
- Toàn thể sinh viên
 
Theo Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 đã quy định rõ Học sinh – sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT từ ngày 01/01/2010. Tuy nhiên sau 2 lần Nhà trường triển khai, thì  hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa thực hiện việc tham gia BHYT (có danh sách kèm theo). Vì vậy, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong danh sách phải tham gia BHYT trong năm học 2014 - 2015 như sau:
1. Mức đóng BHYT: 265.650 đồng / 11 tháng/ 1SV
2. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ ngày 01/11/2014 đến hết ngày 30/09/2015.
3. Nơi đăng kí khám và chữa bệnh: Tất cả các Bệnh viện, các Trung tâm Y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Trừ Bệnh viện Quân y 17, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện 199 và Trung tâm Y tế quận Hải Châu).
4. Thời gian thu, nộp tiền tham gia BHYT đối với SV: Từ ngày 30/09/2014 đến hết ngày 10/10/2014.
            6 Phương thức thu:
- Sịnh viên có tên trong danh sách nộp tiền mua BHYT trực tiếp cho cán bộ y tế của Trường .   
- Cán bộ y tế tổng hợp, lập danh sách và chuyển cho BHXH TP Đà Nẵng làm thủ tục cấp thẻ.
Sau thời hạn trên nếu sinh viên nào không thực hiện việc tham gia BHYT thì Nhà trường sẽ xử lý theo quy định của ĐHĐN.
Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu BCN các Khoa, GVCN các lớp và những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo triển khai thực hiện để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ về BHYT đối với sinh viên đang học tập tại Trường.
Trân trọng !
Nơi nhận                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Như trên (để thực hiện);       
- BGH (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, YT.
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THAM GIA BHYT NĂM HỌC 2014 - 2015
(Tính đến ngày 24/09/2014)

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP KHOA
1 311032121117 Nguyễn Văn Hùng 04/10/1994 12CTUD Toán
2 311032131150 Huỳnh Thị Thanh 01/06/1995 13CTUD Toán
3 312011111128 Huỳnh Văn Minh 19/06/1993 11SPT Tin học
4 312011131154 Phạm Thị Cẩm Tuyên 23/07/1995 13SPT Tin học
5 312011131107 Nguyễn Hà Duy 07/08/1994 13SPT Tin học
6 312011131132 Nguyễn Thị Na 25/12/1995 13SPT Tin học
7 312011131158 Nguyễn Hữu Xuân 06/11/1992 13SPT Tin học
8 312011131115 Nguyễn Thị Hải Hậu 19/08/1995 13SPT Tin học
9 312011131125 Võ Thị Thanh Huyền 19/02/1995 13SPT Tin học
10 312011131105 Ngô Văn 16/03/1993 13SPT Tin học
11 312022121114 Lê Văn Hiền 10/09/1993 12CNTT Tin học
12 312022121175 Trần Minh Vương 14/12/1994 12CNTT Tin học
13 312024111114 Đặng Thị Lê Hải 25/01/1993 11CNTT3 Tin học
14 312024111135 Trần Phước Ngọc 26/11/1993 11CNTT3 Tin học
15 312033121106 Hà Phan Huy Ngọc 22/03/1985 12LCNTT Tin học
16 313011131119 Lê Phương Hồng Linh 01/08/1994 13SVL Vật lý
17 313022121135 Nguyễn Tấn Thành 17/11/1994 12CVL Vật lý
18 313022131156 Võ Thị Viên 02/05/1995 13CVL Vật lý
19 313022131122 Bùi Thị Ni Na 02/09/1995 13CVL Vật lý
20 313022131126 Trương Thanh Nhật 07/05/1994 13CVL Vật lý
21 314011131156 Ngô Thị Phương Trang 19/03/1995 13SHH Hóa học
22 314022121166 Trần Quang Trung 16/05/1994 12CHP Hóa học
23 314022131138 Lê Thị Bích Thảo 25/09/1995 13CHP Hóa học
24 314022131147 Lê Thị Huỳnh Trang 02/02/1995 13CHP Hóa học
25 314033121117 Đào Thị Hiền 26/09/1994 12CHD Hóa học
26 314033121156 Phạm Văn Gia Trí 21/12/1994 12CHD Hóa học
27 314033131131 Lê Thị Ngọc 02/02/1994 13CHD Hóa học
28 314033131108 Trần Ngô Thị Bảo Dung 14/06/1995 13CHD Hóa học
29 314033131112 Phạm Thị Hồng Đào 14/06/1995 13CHD Hóa học
30 314044131139 Lê Trọng Nghĩa 21/06/1992 13CQM Hóa học
31 315011121112 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/07/1989 12SS Sinh-MT
32 315032121135 Nguyễn Thị Thanh 23/03/1994 12CTM Sinh-MT
33 315043121101 Lê Quốc Nhật Bảo 26/10/1994 12CNSH Sinh-MT
34 317011111140 Bùi Thị Kim Ngân 15/02/1993 11SNV Ngữ văn
35 317011111129 Võ Thị Kim Liên 02/06/1991 11SNV Ngữ văn
36 317011111115 Nguyễn Thị Thu 01/08/1993 11SNV Ngữ văn
37 317011111106 Lữ Văn Ba 05/06/1991 11SNV Ngữ văn
38 317011111116 Nguyễn Thu 22/02/1993 11SNV Ngữ văn
39 317011111162 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/06/1993 11SNV Ngữ văn
40 317011111111 Võ Đình Cường 24/05/1992 11SNV Ngữ văn
41 317011121113 Đặng Văn Hùng 10/05/1994 12SNV Ngữ văn
42 317011121156 Đinh Thị Trinh 15/10/1993 12SNV Ngữ văn
43 317011131142 Hồ Văn Sang 05/09/1993 13SNV Ngữ văn
44 317022111123 Phan Thị Ngọc 10/04/1993 11CVH1 Ngữ văn
45 317022131137 Đinh Phước Nguyệt 14/03/1995 13CVH Ngữ văn
46 317022131154 Trần Thị Trâm 15/02/1995 13CVH Ngữ văn
47 317033131143 Huỳnh Lâm Tài 10/10/1995 13CVHH Ngữ văn
48 317043111104 Bùi Công Lý Bình 29/10/1992 11CBC Ngữ văn
49 317043111148 Đoàn Thị Hồng Vân 14/07/1992 11CBC Ngữ văn
50 317044131139 Võ Thị Huỳnh Như 20/02/1995 13CBC Ngữ văn
51 318011111161 Phan Hữu Thành 02/11/1992 11SLS Lịch sử
52 318011131145 Nguyễn Văn Thiên 28/02/1994 13SLS Lịch sử
53 318011131150 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 16/06/1995 13SLS Lịch sử
54 318022121143 Nguyễn Văn Thừa 01/01/1994 12CVNH Lịch sử
55 318022131111 Trần Thị Nhật Hậu 07/12/1995 13CVNH Lịch sử
56 318022131126 Đỗ Thị Lộc 10/02/1995 13CVNH Lịch sử
57 318022131162 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 03/03/1995 13CVNH Lịch sử
58 318022131116 Lê Khánh Hoà 22/09/1995 13CVNH Lịch sử
59 318022131167 Đặng Thị Trinh 07/02/1995 13CVNH Lịch sử
60 318022131101 Nguyễn Thị Thu An 24/04/1995 13CVNH Lịch sử
61 319011131137 Huỳnh Công Quốc 01/10/1993 13SDL Địa lý
62 319011131148 Cao Thị Chung Thủy 25/10/1995 13SDL Địa lý
63 319032131165 Nguyễn Hồng Lĩnh 03/04/1995 13CDMT Địa lý
64 319032131191 Huỳnh Ngọc 06/09/1995 13CDMT Địa lý
65 319032131126 Trương Tuyết Nhi 03/05/1995 13CDMT Địa lý
66 319032131131 Phạm Ngô Diễm Quỳnh 20/08/1994 13CDMT Địa lý
67 319032131179 Văn Đức Thanh Thảo 18/05/1995 13CDMT Địa lý
68 319043121111 Nguyễn Võ Lệnh 02/01/1994 12CDDL Địa lý
69 319043131108 Mai Thị Kim Hằng 07/06/1994 13CDDL Địa lý
70 321023121110 Võ Thị Trúc Duyên 22/12/1994 12SMN1 Tiểu học-MN
71 321024111130 Lê Thị Phương Nguyên 08/03/1993 11SMN2 Tiểu học-MN
72 321024121148 Nguyễn Thị Phúc 27/07/1994 12SMN2 Tiểu học-MN


Tải thông báo TẠI ĐÂY
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 2889
  • Tháng hiện tại: 32962
  • Tổng lượt truy cập: 1623804