Quang cao giua trang

THÔNG BÁO (Lần thứ 2) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với Sinh viên

Đăng lúc: Thứ hai - 15/09/2014 06:22 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
THÔNG BÁO (Lần thứ 2) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với Sinh viên

THÔNG BÁO (Lần thứ 2) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với Sinh viên

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008, Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND thành phố về kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2012 và những năm tiếp theo, Công văn số 1065/BHXH-PT ngày 23/07/2014 của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2014-2015.


DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THAM GIA BHYT NĂM HỌC 2013-2014
(Tính đến ngày 11/09/2014)
STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP KHOA
1 311011111113 Bríu Hiếu 12/11/1992 11ST Toán
2 311011111142 Nguyễn Thị Thiên Thanh 04/03/1992 11ST Toán
3 311011111154 Lê Sơn Trà 22/06/1993 11ST Toán
4 311011121103 Lê Công Bảo 14/07/1993 12ST Toán
5 311011121162 Brao Lâm 18/06/1993 12ST Toán
6 311011121105 Lê Hồng Điệp 09/07/1993 12ST Toán
7 311011121151 Trần Thị Thủy Tiên 16/10/1994 12ST Toán
8 311011131125 Lê Việt Quốc 02/03/1994 13ST Toán
9 311011131102 Nguyễn Nhật Anh 14/12/1993 13ST Toán
10 311032111142 Nguyễn Công Long 24/05/1993 11CTUD1 Toán
11 311032121137 Lê Thanh Ngà 02/05/1994 12CTUD Toán
12 311032121117 Nguyễn Văn Hùng 04/10/1994 12CTUD Toán
13 311032121146 Đoàn Thị Kim Nguyên 25/12/1993 12CTUD Toán
14 311032121152 Nguyễn Phước 31/12/1990 12CTUD Toán
15 311032131129 Lê Thị Ánh Nguyệt 14/04/1995 13CTUD Toán
16 311032131150 Huỳnh Thị Thanh 01/06/1995 13CTUD Toán
17 311032131138 Đào Trịnh Kim Phượng 28/05/1994 13CTUD Toán
18 311032131135 Lương Vĩnh Phước 26/08/1993 13CTUD Toán
19 312011111122 Ngô Thị Thu Hiền 03/07/1993 11SPT Tin học
20 312011111128 Huỳnh Văn Minh 19/06/1993 11SPT Tin học
21 312011111116 Trương Thị Thanh Dung 24/01/1993 11SPT Tin học
22 312011121102 Nguyễn Quỳnh Chiểu 25/10/1994 12SPT Tin học
23 312011121107 Nguyễn Thị Thu 20/05/1994 12SPT Tin học
24 312011131154 Phạm Thị Cẩm Tuyên 23/07/1995 13SPT Tin học
25 312011131157 Phạm Thị Tường Vân 25/10/1994 13SPT Tin học
26 312011131107 Nguyễn Hà Duy 07/08/1994 13SPT Tin học
27 312011131148 Trương Quốc Tín 16/06/1995 13SPT Tin học
28 312011131132 Nguyễn Thị Na 25/12/1995 13SPT Tin học
29 312011131126 Nguyễn Tấn Kim 15/02/1995 13SPT Tin học
30 312011131158 Nguyễn Hữu Xuân 06/11/1992 13SPT Tin học
31 312011131113 Đinh Thị Thuỷ Hằng 03/04/1995 13SPT Tin học
32 312011131104 Trần Phước Chương 28/11/1995 13SPT Tin học
33 312011131115 Nguyễn Thị Hải Hậu 19/08/1995 13SPT Tin học
34 312011131125 Võ Thị Thanh Huyền 19/02/1995 13SPT Tin học
35 312011131105 Ngô Văn 16/03/1993 13SPT Tin học
36 312022111103 Nguyễn Đào Gia Bảo 20/04/1993 11CNTT1 Tin học
37 312022111135 Ngô Thị Việt 27/08/1992 11CNTT1 Tin học
38 312022111127 Trần Văn Quốc 25/10/1991 11CNTT1 Tin học
39 312022111145 Nguyễn Phương Hoàng 01/10/1993 11CNTT1 Tin học
40 312022121114 Lê Văn Hiền 10/09/1993 12CNTT Tin học
41 312022121175 Trần Minh Vương 14/12/1994 12CNTT Tin học
42 312022131129 Nguyễn Minh Hoàng 14/02/1992 13CNTT Tin học
43 312023111121 Trần Thanh Hùng 26/10/1992 11CNTT2 Tin học
44 312023111128 Nguyễn Tấn Kiệt 28/08/1993 11CNTT2 Tin học
45 312023111133 Lê Hà Nam 21/07/1990 11CNTT2 Tin học
46 312024111114 Đặng Thị Lê Hải 25/01/1993 11CNTT3 Tin học
47 312024111135 Trần Phước Ngọc 26/11/1993 11CNTT3 Tin học
48 312033121106 Hà Phan Huy Ngọc 22/03/1985 12LCNTT Tin học
49 313011111124 Trương Đình Khải 28/11/1993 11SVL Vật lý
50 313011111129 Lê Quang Luật 18/01/1992 11SVL Vật lý
51 313011111102 Trần Tuấn Anh 28/04/1993 11SVL Vật lý
52 313011111139 Lê Hoàng Phong 10/05/1984 11SVL Vật lý
53 313011111152 Trần Thị Đan Thanh 03/03/1993 11SVL Vật lý
54 313011111126 Nguyễn Thị Lệ 06/03/1993 11SVL Vật lý
55 313011111140 Nguyễn Vĩnh Phúc 20/12/1993 11SVL Vật lý
56 313011111115 Hồ Thị Thúy Hằng 20/02/1993 11SVL Vật lý
57 313011111165 Lê Quang Việt 12/12/1992 11SVL Vật lý
58 313011121172 Lê Thị Hồng Vân 08/02/1994 12SVL Vật lý
59 313011131119 Lê Phương Hồng Linh 01/08/1994 13SVL Vật lý
60 313011131147 Đặng Bùi Ngọc Thiện 01/06/1994 13SVL Vật lý
61 313022121135 Nguyễn Tấn Thành 17/11/1994 12CVL Vật lý
62 313022131156 Võ Thị Viên 02/05/1995 13CVL Vật lý
63 313022131122 Bùi Thị Ni Na 02/09/1995 13CVL Vật lý
64 313022131138 Nguyễn Tấn Thành 20/10/1995 13CVL Vật lý
65 313022131126 Trương Thanh Nhật 07/05/1994 13CVL Vật lý
66 313022131114 Lê Thiện Kim 20/07/1995 13CVL Vật lý
67 313022131148 Nguyễn Thị Bích Trâm 16/11/1995 13CVL Vật lý
68 314011121110 Phan Ngọc Hải 24/10/1986 12SHH Hóa học
69 314011121146 Nguyễn Thị Bích Trang 02/02/1994 12SHH Hóa học
70 314011131120 Huỳnh Dư Hữu Khang 29/11/1995 13SHH Hóa học
71 314011131110 Nguyễn Thị Thúy Hằng 21/11/1995 13SHH Hóa học
72 314011131156 Ngô Thị Phương Trang 19/03/1995 13SHH Hóa học
73 314011131105 Phạm Khắc Minh Công 09/04/1995 13SHH Hóa học
74 314022111154 Trần Quyết Thuận 09/02/1993 11CHP Hóa học
75 314022121166 Trần Quang Trung 16/05/1994 12CHP Hóa học
76 314022131138 Lê Thị Bích Thảo 25/09/1995 13CHP Hóa học
77 314022131147 Lê Thị Huỳnh Trang 02/02/1995 13CHP Hóa học
78 314033121117 Đào Thị Hiền 26/09/1994 12CHD Hóa học
79 314033121156 Phạm Văn Gia Trí 21/12/1994 12CHD Hóa học
80 314033131131 Lê Thị Ngọc 02/02/1994 13CHD Hóa học
81 314033131108 Trần Ngô Thị Bảo Dung 14/06/1995 13CHD Hóa học
82 314033131112 Phạm Thị Hồng Đào 14/06/1995 13CHD Hóa học
83 314044131139 Lê Trọng Nghĩa 21/06/1992 13CQM Hóa học
84 315011111124 Nguyễn Thị My 10/04/1993 11SS1 Sinh-MT
85 315011121170 Huỳnh Thị Tường Vy 12/12/1993 12SS Sinh-MT
86 315011121127 Dương Thị Hiền My 19/11/1993 12SS Sinh-MT
87 315011121111 Nguyễn Thị Hiền 13/09/1993 12SS Sinh-MT
88 315011121112 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/07/1989 12SS Sinh-MT
89 315011131165 Trần Thị Thủy 20/09/1993 13SS Sinh-MT
90 315012111103 Bùi Thị Hồng Chiên 22/03/1993 11SS2 Sinh-MT
91 315012111125 Lâm Mai Phương 09/03/1993 11SS2 Sinh-MT
92 315012111137 Đinh Văn Thiện 15/11/1993 11SS2 Sinh-MT
93 315012111122 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 07/03/1992 11SS2 Sinh-MT
94 315012111109 Lê Thị Thu Hằng 08/01/1993 11SS2 Sinh-MT
95 315012111124 Nguyễn Thị Ngọc Phúc 20/01/1992 11SS2 Sinh-MT
96 315012111130 Trần Thị Sương 03/07/1993 11SS2 Sinh-MT
97 315032121135 Nguyễn Thị Thanh 23/03/1994 12CTM Sinh-MT
98 315043121101 Lê Quốc Nhật Bảo 26/10/1994 12CNSH Sinh-MT
99 315043131124 Trần Vĩnh Ngọc 03/05/1994 13CNSH Sinh-MT
100 315043131141 Nguyễn Xuân Thuyết 15/01/1995 13CNSH Sinh-MT
101 317011111154 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 21/11/1993 11SNV Ngữ văn
102 317011111132 Nguyễn Khánh Linh 28/10/1993 11SNV Ngữ văn
103 317011111105 Hoàng Thị Kim Anh 13/02/1993 11SNV Ngữ văn
104 317011111123 Trần Thiên Hương 10/11/1992 11SNV Ngữ văn
105 317011111164 Trần Thị Trang 10/05/1993 11SNV Ngữ văn
106 317011111167 Lê Thị Nhật Trung 17/03/1993 11SNV Ngữ văn
107 317011111149 Nguyễn Thị Tâm 20/03/1992 11SNV Ngữ văn
108 317011111102 Ngô Châu Anh 29/12/1993 11SNV Ngữ văn
109 317011111120 Bhling Hoài 05/06/1990 11SNV Ngữ văn
110 317011111152 Nguyễn Thị Anh Thảo 18/09/1992 11SNV Ngữ văn
111 317011111128 Nguyễn Thị Lệ 12/09/1992 11SNV Ngữ văn
112 317011111126 Lê Thị Oanh Kiều 18/01/1993 11SNV Ngữ văn
113 317011111109 Alăng Thị Công 21/04/1992 11SNV Ngữ văn
114 317011111144 Nguyễn Thị Phương 05/08/1993 11SNV Ngữ văn
115 317011111143 Hồ Quỳnh Như 05/08/1993 11SNV Ngữ văn
116 317011111122 Trần Thị Hương 05/09/1993 11SNV Ngữ văn
117 317011111170 Lê Thị Ánh Vọng 27/04/1993 11SNV Ngữ văn
118 317011111140 Bùi Thị Kim Ngân 15/02/1993 11SNV Ngữ văn
119 317011111129 Võ Thị Kim Liên 02/06/1991 11SNV Ngữ văn
120 317011111151 Lê Thị Thanh 18/08/1993 11SNV Ngữ văn
121 317011111153 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/07/1992 11SNV Ngữ văn
122 317011111112 Nguyễn Thị Yến Dung 06/11/1993 11SNV Ngữ văn
123 317011111110 Alăng Crom 21/12/1992 11SNV Ngữ văn
124 317011111166 Nguyễn Hoàng Phương Trinh 02/12/1992 11SNV Ngữ văn
125 317011111158 Ngô Thị Thanh Thúy 01/06/1993 11SNV Ngữ văn
126 317011111133 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 05/09/1993 11SNV Ngữ văn
127 317011111136 Hồ Thị Mật 13/07/1992 11SNV Ngữ văn
128 317011111175 Phan Thị Minh Quý 09/11/1993 11SNV Ngữ văn
129 317011111169 Phan Thị Vân 23/02/1992 11SNV Ngữ văn
130 317011111117 Lê Thị Mỹ Hằng 24/08/1992 11SNV Ngữ văn
131 317011111121 Nguyễn Thị Huế 19/01/1993 11SNV Ngữ văn
132 317011111119 Lưu Thị Họa 28/11/1992 11SNV Ngữ văn
133 317011111114 Nguyễn Thị Lệ Giang 18/02/1993 11SNV Ngữ văn
134 317011111161 Lê Thị Hà Trang 26/06/1993 11SNV Ngữ văn
135 317011111148 Trần Thị Tâm 13/08/1993 11SNV Ngữ văn
136 317011111118 Thái Hồng Hạnh 25/12/1993 11SNV Ngữ văn
137 317011111141 Trần Thị Kim Nghĩa 11/10/1993 11SNV Ngữ văn
138 317011111174 Nguyễn Thị Liễu 01/06/1992 11SNV Ngữ văn
139 317011111115 Nguyễn Thị Thu 01/08/1993 11SNV Ngữ văn
140 317011111106 Lữ Văn Ba 05/06/1991 11SNV Ngữ văn
141 317011111113 Nguyễn Hương Giang 20/11/1993 11SNV Ngữ văn
142 317011111131 Cù Thị Mỹ Linh 06/07/1993 11SNV Ngữ văn
143 317011111116 Nguyễn Thu 22/02/1993 11SNV Ngữ văn
144 317011111135 Tưởng Thị Mai 20/03/1993 11SNV Ngữ văn
145 317011111162 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/06/1993 11SNV Ngữ văn
146 317011111101 Huỳnh Thị Thúy An 07/06/1992 11SNV Ngữ văn
147 317011111127 Lê Thị Lan 09/06/1991 11SNV Ngữ văn
148 317011111124 Nguyễn Thị Thu Khanh 09/06/1993 11SNV Ngữ văn
149 317011111107 Nguyễn Thị Kim Chi 15/06/1993 11SNV Ngữ văn
150 317011111111 Võ Đình Cường 24/05/1992 11SNV Ngữ văn
151 317011111156 Huỳnh Thị Thu Thảo 01/11/1993 11SNV Ngữ văn
152 317011111139 Đinh Thị Mia 09/10/1992 11SNV Ngữ văn
153 317011111125 Đàm Trung Kiên 23/10/1992 11SNV Ngữ văn
154 317011121149 Dương Thanh Thông 15/01/1993 12SNV Ngữ văn
155 317011121113 Đặng Văn Hùng 10/05/1994 12SNV Ngữ văn
156 317011121143 Phạm Văn Song 02/06/1994 12SNV Ngữ văn
157 317011121140 Nguyễn Thị Anh Phương 20/11/1993 12SNV Ngữ văn
158 317011121156 Đinh Thị Trinh 15/10/1993 12SNV Ngữ văn
159 317011121133 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12/01/1994 12SNV Ngữ văn
160 317011121108 Trần Thị 10/10/1994 12SNV Ngữ văn
161 317011121109 Trương Thị Thu Hằng 11/05/1992 12SNV Ngữ văn
162 317011121114 Nguyễn Thị Thu Hương 08/04/1994 12SNV Ngữ văn
163 317011131145 Nguyễn Thị Linh Thảo 02/10/1994 13SNV Ngữ văn
164 317011131142 Hồ Văn Sang 05/09/1993 13SNV Ngữ văn
165 317022111123 Phan Thị Ngọc 10/04/1993 11CVH1 Ngữ văn
166 317022121129 Thái Thị Thùy Linh 09/12/1993 12CVH Ngữ văn
167 317022121160 Võ Thị Thanh Trâm 20/08/1994 12CVH Ngữ văn
168 317022131126 Nguyễn Thị Phương Linh 04/12/1994 13CVH Ngữ văn
169 317022131137 Đinh Phước Nguyệt 14/03/1995 13CVH Ngữ văn
170 317022131154 Trần Thị Trâm 15/02/1995 13CVH Ngữ văn
171 317033131143 Huỳnh Lâm Tài 10/10/1995 13CVHH Ngữ văn
172 317033131118 Thái Thị Hoà 08/03/1995 13CVHH Ngữ văn
173 317033131127 Nguyễn Thị Thúy Mỹ 26/08/1995 13CVHH Ngữ văn
174 317033131134 Nguyễn Thị Phương 06/09/1995 13CVHH Ngữ văn
175 317033131113 Nguyễn Hữu Hàng 12/06/1995 13CVHH Ngữ văn
176 317033131132 Hà Thị Kim Phương 24/04/1992 13CVHH Ngữ văn
177 317033131144 Lê Thị Thanh Tâm 10/09/1995 13CVHH Ngữ văn
178 317043111104 Bùi Công Lý Bình 29/10/1992 11CBC Ngữ văn
179 317043111114 Đinh Văn Hạnh 18/01/1993 11CBC Ngữ văn
180 317043111123 Nguyễn Ngọc Lễ 18/06/1993 11CBC Ngữ văn
181 317043111110 Huỳnh Bảo Duy 01/11/1993 11CBC Ngữ văn
182 317043111148 Đoàn Thị Hồng Vân 14/07/1992 11CBC Ngữ văn
183 317043111129 Lộ Thị Na 20/10/1993 11CBC Ngữ văn
184 317043111137 Hoàng Thị Nhã Phương 25/09/1992 11CBC Ngữ văn
185 317043111108 Dương Văn Dũng 10/02/1993 11CBC Ngữ văn
186 317044131139 Võ Thị Huỳnh Như 20/02/1995 13CBC Ngữ văn
187 317044131132 Nguyễn Thị Ngân 03/12/1995 13CBC Ngữ văn
188 317045121102 Nguyễn Thị Bình 20/01/1994 12CBC2 Ngữ văn
189 318011111133 Lê Thị Kim Nhạn 13/07/1993 11SLS Lịch sử
190 318011111148 Lê Nguyễn Ngọc Anh 17/06/1992 11SLS Lịch sử
191 318011111160 Võ Thị Quyên 19/01/1992 11SLS Lịch sử
192 318011111113 Nguyễn Thị Hậu 24/06/1993 11SLS Lịch sử
193 318011111144 Trần Thanh Trung 13/03/1993 11SLS Lịch sử
194 318011111115 Phạm Thị Hoa 02/09/1993 11SLS Lịch sử
195 318011111120 Trần Thị Hồng 06/03/1992 11SLS Lịch sử
196 318011111152 Nguyễn Thị Thì 12/11/1993 11SLS Lịch sử
197 318011111111 Nguyễn Thị Hằng 03/10/1992 11SLS Lịch sử
198 318011111109 Lê Quang Đạt 27/08/1992 11SLS Lịch sử
199 318011111110 Hà Nữ Thục Đoan 15/07/1993 11SLS Lịch sử
200 318011111128 Đặng Thị Ly Na 16/11/1992 11SLS Lịch sử
201 318011111161 Phan Hữu Thành 02/11/1992 11SLS Lịch sử
202 318011131145 Nguyễn Văn Thiên 28/02/1994 13SLS Lịch sử
203 318011131150 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 16/06/1995 13SLS Lịch sử
204 318011131152 Trần Thanh Tiên 25/02/1988 13SLS Lịch sử
205 318011131140 A Pin 30/08/1995 13SLS Lịch sử
206 318022111119 Nguyễn Thị Tình 06/04/1993 11CVNH Lịch sử
207 318022111116 Lê Nguyễn Đan Thanh 21/05/1993 11CVNH Lịch sử
208 318022111133 Lê Khắc Tiệp 05/10/1991 11CVNH Lịch sử
209 318022121143 Nguyễn Văn Thừa 01/01/1994 12CVNH Lịch sử
210 318022131111 Trần Thị Nhật Hậu 07/12/1995 13CVNH Lịch sử
211 318022131126 Đỗ Thị Lộc 10/02/1995 13CVNH Lịch sử
212 318022131139 Dương Yến Nhi 16/02/1995 13CVNH Lịch sử
213 318022131162 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 03/03/1995 13CVNH Lịch sử
214 318022131116 Lê Khánh Hoà 22/09/1995 13CVNH Lịch sử
215 318022131167 Đặng Thị Trinh 07/02/1995 13CVNH Lịch sử
216 318022131101 Nguyễn Thị Thu An 24/04/1995 13CVNH Lịch sử
217 319011111123 Đỗ Thị Lài 25/05/1991 11SDL Địa lý
218 319011111102 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/05/1993 11SDL Địa lý
219 319011131133 Nguyễn Thanh Nhi 29/05/1995 13SDL Địa lý
220 319011131116 Trần Thị Kiều 20/05/1995 13SDL Địa lý
221 319011131111 Lê Văn Hoàng 19/02/1994 13SDL Địa lý
222 319011131126 Võ Thị 29/04/1995 13SDL Địa lý
223 319011131137 Huỳnh Công Quốc 01/10/1993 13SDL Địa lý
224 319011131148 Cao Thị Chung Thủy 25/10/1995 13SDL Địa lý
225 319032121161 Phan Quang Tùng 24/04/1994 12CDMT Địa lý
226 319032121149 Nguyễn Thị Thanh Trà 11/05/1994 12CDMT Địa lý
227 319032131165 Nguyễn Hồng Lĩnh 03/04/1995 13CDMT Địa lý
228 319032131191 Huỳnh Ngọc 06/09/1995 13CDMT Địa lý
229 319032131126 Trương Tuyết Nhi 03/05/1995 13CDMT Địa lý
230 319032131131 Phạm Ngô Diễm Quỳnh 20/08/1994 13CDMT Địa lý
231 319032131179 Văn Đức Thanh Thảo 18/05/1995 13CDMT Địa lý
232 319043121111 Nguyễn Võ Lệnh 02/01/1994 12CDDL Địa lý
233 319043121110 Phan Thị Thiên Hương 11/03/1993 12CDDL Địa lý
234 319043131146 Lê Văn Tưởng 06/07/1994 13CDDL Địa lý
235 319043131108 Mai Thị Kim Hằng 07/06/1994 13CDDL Địa lý
236 319043131139 Phạm Thị Ngọc Thơm 30/10/1994 13CDDL Địa lý
          316011121146 Nguyễn Thị Thuỷ 02/08/1994 12SGC GDCTrị
238 316011131134 Nguyễn Tiến Thuật 21/01/1994 13SGC GDCTrị
239 320021131176 Nguyễn Việt 14/10/1994 13CTL TLGD
240 321011111160 Trần Văn 02/03/1991 11STH1 Tiểu học-MN
241 321011121120 Lê Thị Hiếu 20/09/1994 12STH1 Tiểu học-MN
242 321011121138 Nguyễn Phan Minh Nhật 02/05/1994 12STH1 Tiểu học-MN
243 321011131132 Nguyễn Thị Kim Nhẫn 12/02/1994 13STH1 Tiểu học-MN
244 321011131138 Nguyễn Lệ Quyên 22/10/1995 13STH1 Tiểu học-MN
245 321011131107 Vũ Thị Thuỳ Dương 09/10/1995 13STH1 Tiểu học-MN
246 321012111135 Nguyễn Thị Thúy Na 06/10/1991 11STH2 Tiểu học-MN
247 321012131123 Đặng Linh Lan 28/08/1995 13STH2 Tiểu học-MN
248 321023111152 Trần Thị Thảo Uyên 10/05/1993 11SMN1 Tiểu học-MN
249 321023121110 Võ Thị Trúc Duyên 22/12/1994 12SMN1 Tiểu học-MN
250 321024111130 Lê Thị Phương Nguyên 08/03/1993 11SMN2 Tiểu học-MN
251 321024121132 Nguyễn Hoài Linh 10/03/1994 12SMN2 Tiểu học-MN
252 321024121136 Lê Thị Ngọc Mai 22/03/1994 12SMN2 Tiểu học-MN
253 321024121148 Nguyễn Thị Phúc 27/07/1994 12SMN2 Tiểu học-MN
254 321024131101 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 02/09/1995 13SMN2 Tiểu học-MN
255 321024131118 Nguyễn Thị Thanh Hiền 22/04/1995 13SMN2 Tiểu học-MN

Tổng cộng có 255 sinh viên

Tải mẫu danh sách SV tham gia BHYT Tại đây

Tải thông báoTẠI ĐÂY 
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 2942
  • Tháng hiện tại: 33015
  • Tổng lượt truy cập: 1623857