Quang cao giua trang

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HS-SV NĂM HỌC 2013-2014 (ÁP DỤNG CHO KHÓA TUYỂN SINH 2013)

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/08/2013 13:20 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Tuần sinh hoạt công dân

Tuần sinh hoạt công dân

Thực hiện Công văn số 5410/BGĐT – CTHSSV ngày 05/8/2013 của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn số 4946 /ĐHĐN – HSSV ngày 20 /8/2013 của ĐHĐN về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân –HSSV” năm học 2013-2014, nay Nhà trường thông báo dự kiến kế hoạch, nội dung và lịch học đợt 1, áp dụng cho khóa tuyển sinh 2013 như sau: ...
       


 
DỰ THẢO KẾ HOẠCH, NỘI DUNG, LỊCH HỌC TẬP
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HS-SV NĂM HỌC 2013-2014 (ÁP DỤNG CHO KHÓA TUYỂN SINH 2013)

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Trường

Thực hiện Công văn số 5410/BGĐT – CTHSSV ngày 05/8/2013 của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn số 4946 /ĐHĐN – HSSV ngày 20 /8/2013 của ĐHĐN về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân –HSSV” năm học 2013-2014, nay Nhà trường thông báo dự kiến kế hoạch, nội dung và lịch học đợt 1, áp dụng cho khóa tuyển sinh 2013 như sau:

1-Phân lớp học:

Lớp SP.1: Gồm các ngành Sư phạm Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử. Giáo dục TH, Giáo dục CT.(598 SV)        
Lớp SP.2: Gồm các ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non, Địa lý. (199SV)
Lớp CN.1: Gồm các ngành Cử nhân Toán Ứng dụng, CNTT, Vật lý, Hóa PT-MT, Hóa Dược, KH Môi trường, Quản lý TN-MT,        Địa lý DL. (569 SV)
Lớp CN.2: Gồm các ngành Cử nhân: Công nghệ sinh học, Tâm lý học, Công tác XH. (296 SV)
Lớp CN.3: Gồm các ngành Cử nhân Báo chí, Văn học, Văn hóa học, Việt Nam học, Địa lý MT, (275 SV)

2- Lịch học:
Lớp Ngày Giờ Nội dung Giảng viên Địa điểm
 
 
 
SP.1
SP.2
 
Buổi sáng
 
03/9/2013
 
7h00 đến 9h20
 
 
 
9h30 đến 11h00
 
Nội dung 1:
1a. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”.Một số nội dung về giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc.  (3 tiết)
1b: Giới thiệu các nội dung liên quan đến người học trong Luật Giáo dục năm 2005 và  Luật Giáo dục sữa đổi năm 2009, Luật Giáo dục Đại học 2012, Tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (2 tiết)
 
Mời giảng
 
 
 
 
Khoa TLGD
 
Lớp SP.1: học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5.
 
Lớp SP.2: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A5
 
 
 
 
CN.1
CN.2
CN.3
 
 
Buổi chiều
 
 
 
03/9/2013
 
13h00 đến 14h20
 
 
 
14h30 đến 15h50
 
 
16h00 đến17h30
 
Nội dung 2:
2a. Giáo dục pháp luật: Phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn XH, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực không lành mạnh, Giáo dục an toàn giao thông. (2 tiết)
2b.Tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Chủ quyền biển, đảo và Chiến lược biển đảo của Việt Nam. (2 tiết)
 
2c. Công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú. Thủ tục đăng ký tạm trú.
(2 tiết)
 
 
Mời CA Quận
 
 
Mời Báo cáo viên
 
Mời CA       P. HK Nam
 
Lớp CN.1: học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5.
 
Lớp CN.2: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A5
 
Lớp CN.3: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A
 
 
 
 
 
 
SP.1
SP.2
 
Buổi sáng
 
 
 
 
04/9/2013
 
7h00 đến 08h30
 
 
 
 
08h40 đến 10h00
 
 
10h10 đến 11h30
 
Nội dung 2:
2a. Giáo dục pháp luật: Phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn XH, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực không lành mạnh, Giáo dục an toàn giao thông. (2 tiết)
 
2b.Tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Chủ quyền biển, đảo và Chiến lược biển đảo của Việt Nam. (2 tiết)
 
2c. Công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú. Thủ tục đăng ký tạm trú.
(2 tiết)
 
Mời CA Quận
 
 
 
Mời Báo cáo viên
 
Mời CA       P. HK Nam
 
 
 
Lớp SP.1: học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5.
 
Lớp SP.2: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A5
 
 
CN.1
CN.2
CN.3
 
Buổi chiều
 
04/9/2013
 
13h00 đến 15h10
 
 
 
15h20 đến 17h00
 
Nội dung 1:
1a. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”.Một số nội dung về giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc.  (3 tiết)
1b: Giới thiệu các nội dung liên quan đến người học trong Luật Giáo dục năm 2005 và  Luật Giáo dục sữa đổi năm 2009, Luật Giáo dục Đại học 2012, Tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (2 tiết)
 
Mời giảng
 
 
 
 
Khoa TLGD
Lớp CN.1: học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5.
 
Lớp CN.2: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A5
 
Lớp CN.3: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A
 
 
SP.1
SP.2
 
Buổi sáng
 
05/9/2013
 
7h00 đến 08h30
 
 
 
08h40 đến 11h00
 
Nội dung 3:
3a. Giới thiệu về Nhà trường. Nhiệm vụ của năm học. Quy định về văn hóa học đường. Nội quy sử dụng trang thiết bị học tập và sinh hoạt.
(2 tiết)
 
3b: Ngành nghề đào tạo. Quy chế đào tạo tín chỉ. Phương thức học tập ở trường Đại học. (3 tiết)
 
P. HC-TH
 
 
 
P. Đào tạo
 
Lớp SP.1: học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5.
Lớp SP.2: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A5
 
 
CN.1
CN.2
CN.3
 
Buổi chiều
 
05/9/2013
 
13h00 đến 14h20
 
 
 
14h30 đến 17h00
 
Nội dung 3:
3a. Giới thiệu về Nhà trường. Nhiệm vụ của năm học. Quy định về văn hóa học đường. Nội quy sử dụng trang thiết bị học tập và sinh hoạt.
(2 tiết)
 
3b: Ngành nghề đào tạo. Quy chế đào tạo tín chỉ. Phương thức học tập ở trường Đại học. (3 tiết)
 
P.HC-TH
 
 
 
P.Đào tạo
Lớp CN.1: học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5.
Lớp CN.2: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A5
Lớp CN.3: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A
 
 
 
 
SP.1
SP.2
 
Buổi sáng
 
 
6/9/2013
 
7h00 đến 10h10
 
 
 
 
 
 
 
10h20 đến 11h20
 
Nội dung 4:
4a. Quy chế Công tác sinh viên, các chế độ chính sách cho sinh viên. Quy chế nội, ngoại trú. Chính sách tín dụng cho sinh viên. Công tác GVCN với vai trò quản lý và tư vấn học tập. Công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Công tác y tế: Khám sức khỏe đầu năm, khám sức khỏe cho sinh viên ra trường, ý nghĩa và trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện. (4 tiết)
 
4b. Tư vấn về công tác bảo hiểm y tế và vay vốn tín dụng giáo dục  (1 tiết)
 
P.CTSV
 
 
 
 
 
 
 
Mời BHYT và NHCS
 
 
Lớp SP.1: học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5.
 
Lớp SP.2: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CN.1
CN.2
CN.3
 
Buổi chiều
 
 
 
6/9/2013
 
 
13h00 đến 15h50
 
 
 
 
 
 
 16h50 đến 17h30
Nội dung 4:
4a. Quy chế Công tác sinh viên, các chế độ chính sách cho sinh viên. Quy chế nội, ngoại trú. Chính sách tín dụng cho sinh viên. Công tác GVCN với vai trò quản lý và tư vấn học tập. Công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Công tác y tế: Khám sức khỏe đầu năm, khám sức khỏe cho sinh viên ra trường, ý nghĩa và trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện. (4 tiết)
4b. Tư vấn về công tác bảo hiểm y tế và vay vốn tín dụng giáo dục  (1 tiết)
 
    P. CTSV
 
 
 
 
 
 
Mời BHYT và NHCS
 
Lớp CN.1: học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5.
 
Lớp CN.2: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A5
 
Lớp CN.3: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A
 
SP.1
SP.2
 
Buổi sáng
7/9/2013
 
7h00 đến 8h20
8h30 đến 9h50
10h00 đến 11h20
Nội dung 5:
5a. Giới thiệu phần mềm đào tạo, đăng ký tín chỉ … ( 2 tiết)
5b. Giới thiệu phần mềm QLSV, đăng ký KTX …   ( 2 tiết)
5c. Công tác thư viện ( 2 tiết)
 
P. Đào tạo
P. CTSV
Tổ Thư viện
Lớp SP.1: học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5.
Lớp SP.2: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A5
 
 
CN.1
CN.2
CN.3
 
Buổi chiều
 
7/9/2013
 
13h00 đến 14h30
 
14h40 đến 15h15
 
15h20 đến 17h30
Nội dung 5:
5a. Giới thiệu phần mềm đào tạo, đăng ký tín chỉ … ( 2 tiết)
 
5b. Giới thiệu phần mềm QLSV, đăng ký KTX …   ( 2 tiết)
 
5c. Công tác thư viện ( 2 tiết)
 
P. Đào tạo
 
P. CTSV
 
Tổ Thư viện
Lớp CN.1: học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5.
Lớp CN.2: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A5
Lớp CN.3: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A
 
SP.1
SP.2
 
Buổi sáng
8/9/2013
 
7h00 đến 9h20
 
 
9h30 đến 11h30
Nội dung 6:
6a: Cơ cấu, tổ chức của Đoàn TN, Hội sinh viên. Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2013-2014. Giao lưu sinh viên các khóa. (3 tiết)
6b: Thảo luận, phát động thi đua, viết cam kết, thu hoạch. (3 tiết)
 
Đoàn TN
 
 
P. CTSV
Lớp SP.1: học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5.
Lớp SP.2: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A5
 
 
CN.1
CN.2
CN.3
 
Buổi chiều
 
8/9/2013
 
13h00 đến 15h30
 
 
15h40 đến 17h30
Nội dung 6:
6a: Cơ cấu, tổ chức của Đoàn TN, Hội sinh viên. Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2013-2014. Giao lưu sinh viên các khóa. (3 tiết)
6b: Thảo luận, phát động thi đua, viết cam kết, thu hoạch. (3 tiết)
 
Đoàn TN
 
 
P. CTSV
Lớp CN.1: học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5.
Lớp CN.2: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A5
Lớp CN.3: học tại phòng Hội thảo tầng 3 – Nhà A
 
Nội dung 7: Do các Khoa tổ chức gặp gỡ sinh viên khóa mới, giới thiệu về Khoa và phổ biến chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành. Nội dung này do khoa tự bố trí thời gian và địa điểm, báo cáo lại với Nhà trường bằng văn bản để theo dõi (gửi qua phòng CTSV).
 
 
3- Phân công trách nhiệm:

*Phòng Công tác sinh viên: Lập kế hoạch, nội dung và lịch học tập, dự trù kinh phí, mời báo cáo viên, quản lý và đánh giá đợt học tập.
* Phòng HC-TH: Chuẩn bị Hội trường, phòng Hội thảo (Bàn ghế, thiết bị, nước uống). Cử báo cáo viên thực hiện các nội dung theo phân công.
* Phòng Đào tạo, Tổ Thư viện, Đoàn TN: Cử báo cáo viên thực hiện các nội dung theo phân công.
* Các Khoa: Thông báo nội dung cho cán bộ, sinh viên khóa TS’ 2013 biết và thực hiện. Tạm cử Giáo viên chủ nhiệm và Lớp trưởng các lớp để quản lý lớp học trong các buổi theo lịch trên (Gửi danh sách GVCN và LT qua Phòng CTSV) trước ngày 31/8/2013.
* Tổ Tài vụ: Thực hiện việc giải quyết chế độ tài chính theo dự trù đã duyệt.

Lưu ý: Nhà trường cấp giấy chứng nhận cho sinh viên hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân- HSSV” năm học 2013- 2014. Sinh viên chưa hoàn thành chương trình phải bố trí học bù trong thời gian của năm học theo lịch do nhà trường sắp xếp. Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện năm học.
Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung để bổ sung, góp ý cho đợt học tập của sinh viên đạt kết quả cao nhất.
 
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nơi nhận:
- Ban GH (để báo cáo)
- Các đơn vị trong trường (Để thực hiện)
- Lưu HC-TH, CTSV.Tải thông báo tại đây
Tác giả bài viết: Phòng Công tác Sinh viên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 566
  • Tháng hiện tại: 33705
  • Tổng lượt truy cập: 1624547