Quang cao giua trang

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí

Đăng lúc: Thứ ba - 25/03/2014 17:30 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí

Để chủ động chuẩn bị thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2013 (sau đây gọi tắt là Nghị định 74), Nhà trường thông báo cho những sinh viên thuộc đối tượng sau đây làm hồ sơ nộp cho Phòng Công tác sinh viên. Cụ thể ...
THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong trường
           
Để chủ động chuẩn bị thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2013 (sau đây gọi tắt là Nghị định 74), Nhà trường thông báo cho những sinh viên thuộc đối tượng sau đây làm hồ sơ nộp cho Phòng Công tác sinh viên. Cụ thể:
1.Đối tượng miễn học phí:
1.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong  thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh.
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin miễn học phí (theo mẫu).
- Bản sao công chứng Thẻ hoặc Giấy chứng nhận bản thân là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong  thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh.
1.2. Con (con đẻ, con nuôi) của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin miễn học phí (theo mẫu).
- Bản sao công chứng Thẻ hoặc Giấy chứng nhận của cha hoặc mẹ là người hoạt động cách mạng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kèm theo Giấy xác nhận (bản chính) là con của những người thuộc các diện trên do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận (huyện) cấp.
1.3. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin miễn học phí (theo mẫu)
- Xác nhận và Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Quận (bản sao có công chứng).
 1.4. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin miễn học phí (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng Giấy xác nhận sinh viên là người tàn tật, khuyết tật suy giảm khả năng lao động do Hội đồng giám định y khoa cấp và Giấy xác nhận của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn công nhận sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.
1.5. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo (Chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. Hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại Quyết định 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015).
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin miễn học phí (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận sinh viên là người dân tộc thiểu số và bản sao Giấy khai sinh của sinh viên; Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp cho gia đình sinh viên.
1.6. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người đang sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin miễn học phí (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người như: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu.
- Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;
- Bản sao có công chứng sổ hộ khẩu gia đình.
2. Đối tượng giảm 50% học phí
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin giảm học phí (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố hoặc mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp;
- Giấy chứng nhận của địa phương (phường, xã) trong đó xác nhận sinh viên là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.
            Sinh viên thuộc các đối tượng trên làm đủ hồ sơ theo quy định và trực tiếp nộp cho Phòng Công tác sinh viên (đ/c Tin nhận) trước ngày 10/4/2014. Trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74, sinh viên vẫn thực hiện nghĩa vụ đóng học phí theo quy định của Nhà trường. Khi có Quyết định phê duyệt danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí và được Bộ Giáo dục Đào tạo chuyển kinh phí cấp bù, Nhà trường sẽ hoàn trả lại học phí cho những sinh viên đã nộp nếu đúng đối tượng miễn, giảm.
            Đề nghị các khoa thông báo và triển khai cho sinh viên thuộc các đối tượng trên tiến hành làm và nộp hồ sơ đúng hạn.
 
Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Các khoa (để thực hiện)                                                                  (Đã ký và đóng dấu)
- Các Phòng, Đoàn Trường, Tổ Tài vụ (để biết)                PGS.TS. NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH
- Lưu HCTH


Tải thông báo tại đây

Tải mẫu đơn tại đây
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Từ khóa:

sinh viên, sau đây

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 249
  • Tháng hiện tại: 34377
  • Tổng lượt truy cập: 1625219