Quang cao giua trang

Quyết định về việc sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, năm học 2014-2015

Đăng lúc: Thứ ba - 16/12/2014 20:15 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Quyết định về việc sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, năm học 2014-2015

Quyết định về việc sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, năm học 2014-2015

Căn cứ hồ sơ xin xét trợ cấp xã hội của sinh viên hệ chính quy, Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác sinh viên ...DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
NĂM HỌC 2014-2015, CÁC NGÀNH HỌC CHÍNH QUY, KHÓA 2011, 2012, 2013, 2014STT Mã số     Họ và tên Giới Ngày sinh Hộ khẩu Lớp Khóa Ngành Khoa Diện Ghi 
sinh viên tính Đại học học Chính sách chú
       I. Sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội theo chính sách cố định
1 311011111148 Dương Thị Thu 1 16/01/1993  KBang, Gia Lai 11ST 2011 Sư phạm Toán học Toán Dân tộc vùng cao Nùng
2 312022111125 Nguyễn Thị Phượng 1 01/09/1993 Duy Xuyên, Quảng Nam 11CNTT1 2011 Công nghệ Thông tin Tin học Tàn tật  
3 312022111133 Trương Thị Thương 1 01/01/1989  Đại Lộc, Quảng Nam 11CNTT1 2011 Công nghệ Thông tin Tin học Tàn tật  
4 315012111103 Bùi Thị Hồng Chiên 1 22/03/1993  Kon Rẫy, KonTum 11SS2 2011 Sư phạm Sinh học Sinh-MT Dân tộc vùng cao Mường
5 317011111106 Lữ Văn Ba 0 05/06/1991  Ea Súp, Đắk Lắk 11SNV 2011 Sư phạm Ngữ Văn Ngữ văn Dân tộc vùng cao Thái
6 317011111109 Alăng Thị Công 1 21/04/1992  Đông Giang, Quảng Nam 11SNV 2011 Sư phạm Ngữ Văn Ngữ văn Dân tộc vùng cao Cơtu
7 317011111125 Đàm Trung Kiên 0 23/10/1992 Krông Pắc, Đắk Lắk 11SNV 2011 Sư phạm Ngữ Văn Ngữ văn Dân tộc vùng cao Kadong
8 318011111102 Nay H' Bim 1 10/05/1993   Ia Pa, Gia Lai 11SLS 2011 Sư phạm Lịch sử Lịch sử Dân tộc vùng cao Jarai
9 318011111109 Lê Quang Đạt 0 27/08/1992 TP. Pleiku, Gia Lai 11SLS 2011 Sư phạm Lịch sử Lịch sử Tàn tật  
10 319011111101 Blúp  Ably 0 20/06/1992  Tây Giang, Quảng Nam 11SDL 2011 Sư phạm Địa lý Địa lý Dân tộc vùng cao Cơtu
11 319011111120 Vi Văn Hình 0 16/01/1992  Quỳ Hợp, Nghệ An 11SDL 2011 Sư phạm Địa lý Địa lý Dân tộc vùng cao Thái
12 321012111103 Nguyễn Thị Chi 1 01/11/1993  Hương Sơn, Hà Tĩnh 11STH2 2011 Giáo dục Tiểu học Tiểu học Dân tộc vùng cao Hán
13 321023111102 Lê Thị Huyền Anh 1 29/03/1993  Chư Sê, Gia Lai 11SMN1 2011 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Nùng
14 321023111121 Y Khiêm 1 21/08/1991  Đăk Tô, KonTum 11SMN1 2011 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Xơ đăng
15 321023111146 Y - Thuưh 1 09/02/1991 TX. KonTum, KonTum 11SMN1 2011 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Bahnar
16 321024111113 Y Hậu 1 29/10/1993  Đăk Tô, KonTum 11SMN2 2011 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Xơ đăng
17 321024111127 Palăng Thị Bình Minh 1 09/06/1992  Tây Giang, Quảng Nam 11SMN2 2011 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Cơtu
18 321024111131 Hoàng Thị Nhi 1 21/11/1993  Đăk Tô, KonTum 11SMN2 2011 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Nùng
19 321024111145 Alăng Thị Thương 1 05/02/1993  Đông Giang, Quảng Nam 11SMN2 2011 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Cơtu
20 314011121119 Nguyễn Thị Liễu 1 30/09/1994 Quế Sơn, Quảng Nam 12SHH 2012 Sư phạm Hóa học Hóa học Tàn tật  
21 317011121128 Lê Thị Vi Na 1 04/11/1992 A Lưới, Thừa Thiên Huế 12SNV 2012 Sư phạm Ngữ Văn Ngữ văn Dân tộc vùng cao Pakô
22 317011121130 Arất Thị Thuý Nga 1 20/02/1994 Nam Giang, Quảng Nam 12SNV 2012 Sư phạm Ngữ Văn Ngữ văn Dân tộc vùng cao Cơtu
23 317011121136 Ma Thị Minh Nhương 1 03/04/1994 Ayunpa, Gia Lai 12SNV 2012 Sư phạm Ngữ Văn Ngữ văn Dân tộc vùng cao Tày
24 317011121153 Lang Ngân Tiêm 1 28/12/1992 Nam Giang, Quảng Nam 12SNV 2012 Sư phạm Ngữ Văn Ngữ văn Dân tộc vùng cao Cơtu
25 318011121109 Y Hảo 1 08/08/1994 Đắk Glei, Kon Tum 12SLS 2012 Sư phạm Lịch sử Lịch sử Dân tộc vùng cao Dẻ
26 318011121153 Y Thư 1 08/09/1993 Đắk Glei, Kon Tum 12SLS 2012 Sư phạm Lịch sử Lịch sử Dân tộc vùng cao Dẻ
27 318011121108 Tơ Ngôl Đào 1 20/03/1994 Nam Giang, Quảng Nam 12SLS 2012 Sư phạm Lịch sử Lịch sử Dân tộc vùng cao Tà riềng
28 319011121105 Rah Lan H' Đuih 1 09/10/1993 Krông Pa, Gia Lai 12SDL 2012 Sư phạm Địa lý Địa lý Dân tộc vùng cao Jarai
29 319011121107 Nay H'Sinh 1 24/08/1993 Krông Pa, Gia Lai 12SDL 2012 Sư phạm Địa lý Địa lý Dân tộc vùng cao Jarai
30 319011121134 A Lăng Thị Panh 1 08/06/1993 Tây Giang, Quảng Nam 12SDL 2012 Sư phạm Địa lý Địa lý Dân tộc vùng cao Cơtu
31 320021121111 Hoàng Mạnh Hùng 0 08/09/1991 Cư Jút, Đắk Nông 12CTL 2012 Tâm lý học TLGD Dân tộc vùng cao Tày
32 321012121105 Nay H' Bich 1 11/02/1994 Ayunpa, Gia Lai 12STH2 2012 Giáo dục Tiểu học Tiểu học Dân tộc vùng cao Jarai
33 321012121114 Rcom H' Đe 1 17/05/1994 Ayunpa, Gia Lai 12STH2 2012 Giáo dục Tiểu học Tiểu học Dân tộc vùng cao Jarai
34 321023121155 Y Thun 1 18/04/1993 Ngọc Hồi, Kon Tum 12SMN1 2012 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Triêng
35 321024121105 Y Bích 1 20/01/1994 Đắk Tô, Kon Tum 12SMN2 2012 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Dẻ
36 321024121137 A Lăng Thị Miếng 1 10/02/1994 Tây Giang, Quảng Nam 12SMN2 2012 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Cơtu
37 321024121138 Y Mừng 1 08/05/1992 Ngọc Hồi, Kon Tum 12SMN2 2012 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Triêng
38 321023121121 Lê Thị Hoài 1 12/05/1994 Nghĩa Đàn, Nghệ An 12SMN1 2012 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Thổ
39 311011131133 Phạm Phú Thịnh 0 01/03/1995 Phú Ninh, Quảng Nam 13ST 2013 Sư phạm Toán học Toán Tàn tật  
40 314011131102 Vi Thị Thùy Chang 1 03/09/1995 Yên Thế, Bắc Giang 13SHH 2013 Sư phạm Hóa học Hóa học Dân tộc vùng cao Nùng
41 315011131140 Huỳnh Thị Thu Sa 1 15/04/1995 Phú Ninh, Quảng Nam 13SS 2013 Sư phạm Sinh học Sinh-MT Tàn tật  
42 315011131112 Lê Thị Bình Định 1 02/11/1994 A Lưới, Thừa Thiên Huế 13SS 2013 Sư phạm Sinh học Sinh-MT Dân tộc vùng cao Pacô
43 315011131121 Lê Thị Mỹ Lệ 1 28/11/1993 A Lưới, Thừa Thiên Huế 13SS 2013 Sư phạm Sinh học Sinh-MT Dân tộc vùng cao Pacô
44 317044131155 Ksor Thu 1 08/08/1995 Ia Pa, Gia Lai 13CBC 2013 Báo chí Ngữ văn Dân tộc vùng cao Jarai
45 317011131107 Y Doan 1 07/09/1995 Sa Thầy, Kon Tum 13SNV 2013 Sư phạm Ngữ Văn Ngữ văn Dân tộc vùng cao Hà Lăng
46 317033131140 Hồ Thị Quỳnh 1 05/02/1995 Trà Bồng, Quảng Ngãi 13CVHH 2013 Văn hóa học Ngữ văn Dân tộc vùng cao Kor
47 318011131108 Hôih Đào 1 04/10/1995 Đông Giang, Quảng Nam 13SLS 2013 Sư phạm Lịch sử Lịch sử Dân tộc vùng cao Cơtu
48 318022131150 Vi Văn Thắng 0 20/06/1995 Quỳ Hợp, Nghệ An 13CVNH 2013 Việt Nam học  Lịch sử Dân tộc vùng cao Thái
49 319011131122 Đinh Văn Long 0 28/08/1995 Đông Giang, Quảng Nam 13SDL 2013 Sư phạm Địa lý Địa lý Dân tộc vùng cao Cơtu
50 319011131156 Y Tuyết 1 07/04/1995 Ngọc Hồi, Kon Tum 13SDL 2013 Sư phạm Địa lý Địa lý Dân tộc vùng cao Xê Đăng
51 319011131143 Lê Thị Thu 1 20/09/1995 Sa Thầy, Kon Tum 13SDL 2013 Sư phạm Địa lý Địa lý Dân tộc vùng cao Thái
52 316011131101 Hốih Ahới 0 13/08/1995 Tây Giang, Quảng Nam 13SGC 2013 Giáo dục Chính trị GDCTrị Dân tộc vùng cao Cơtu
53 316011131128 Riah Quốc 0 17/06/1995 Tây Giang, Quảng Nam 13SGC 2013 Giáo dục Chính trị GDCTrị Dân tộc vùng cao Cơtu
54 316011131129 Hồ Thị Ru 1 10/01/1993 Phước Sơn, Quảng Nam 13SGC 2013 Giáo dục Chính trị GDCTrị Dân tộc vùng cao Gié-Triêng
55 316011131135 Nguyễn Thị Bích Thùy 1 01/09/1995 Nam Trà My, Quảng Nam 13SGC 2013 Giáo dục Chính trị GDCTrị Dân tộc vùng cao KaDong
56 320032131152 Mai Thị Thúy 1 01/01/1995 Núi Thành, Quảng Nam 13CTXH 2013 Công tác xã hội TLGD Tàn tật  
57 320021131102 Hoàng Thị Bình 1 14/08/1995 Lâm Hà, Lâm Đồng 13CTL 2013 Tâm lý học TLGD Dân tộc vùng cao Nùng
58 321011131110 Lương Thị Việt 1 16/05/1995 Đức Cơ, Gia Lai 13STH1 2013 Giáo dục Tiểu học Tiểu học Dân tộc vùng cao Tày
59 321024131152 Kaphu Thuyền 1 21/10/1995 Nam Giang, Quảng Nam 13SMN2 2013 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Cơtu
60 321024131157 Y Minh Truyền 1 02/11/1995 TX. Kon Tum, Kon Tum 13SMN2 2013 Giáo dục Mầm non Mầm non Dân tộc vùng cao Bahnar
61 313011141143 Đặng Thị Thu 1 10/11/1996 Thăng Bình, Quảng Nam 14SVL 2014 Sư phạm Vật lý Vật lý MCCM  
62 317011141119 Tôn Thị Không 1 28/08/1995 Nam Giang, Quảng Nam 14SNV 2014 Sư phạm Ngữ Văn Ngữ văn Dân tộc vùng cao Ve
63 317034141113 Plong Thị Phát 1 20/08/1995 Nam Giang, Quảng Nam 14CVHH 2014 Văn hóa học Ngữ văn Dân tộc vùng cao Ve
64 318011141110 Arất Dương 0 22/10/1996 Nam Giang, Quảng Nam 14SLS 2014 Sư phạm Lịch sử Lịch sử Dân tộc vùng cao Katu
65 318011141119 Xa Văn Hòa 0 05/10/1995 Ngọc Hồi, Kon Tum 14SLS 2014 Sư phạm Lịch sử Lịch sử Dân tộc vùng cao Tày
66 318011141157 A Lăng Tuột 0 21/01/1993 Nam Giang, Quảng Nam 14SLS 2014 Sư phạm Lịch sử Lịch sử Dân tộc vùng cao Tà riềng
67 319011141120 Bríu Lép 0 10/09/1995 Tây Giang, Quảng Nam 14SDL 2014 Sư phạm Địa lý Địa lý Dân tộc vùng cao Cơtu
68 319011141151 Y Trưm logobac
1
17/09/1996 Kon Rẫy, Kon Tum 14SDL 2014 Sư phạm Địa lý Địa lý Dân tộc vùng cao Bana
69 316011141117 Y Khó 1 02/02/1996 Ngọc Hồi, Kon Tum 14SGC 2014 Giáo dục Chính trị GDCTrị Dân tộc vùng cao Triêng
70 316011141122 Alăng Thị Mớch 1 29/09/1996 Tây Giang, Quảng Nam 14SGC 2014 Giáo dục Chính trị GDCTrị Dân tộc vùng cao Cơtu
71 316011141145 Hồ Văn Thoảng 0 10/09/1995 Nam Trà My, Quảng Nam 14SGC 2014 Giáo dục Chính trị GDCTrị Dân tộc vùng cao Kadong
72 320032141122 Cao Thị Hòa 1 05/07/1996 Đăk Pơ, Gia Lai 14CTXH 2014 Công tác xã hội TLGD Dân tộc vùng cao Mường
73 321011141130 Đinh Thị Ngoan 1 06/04/1995 Trà Bồng, Quảng Ngãi 14STH 2014 Giáo dục Tiểu học Tiểu học Dân tộc vùng cao Kor
       II. Sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội có liên quan đến diện xóa đói giảm nghèo
74 317044131101 Ngô Thị Bão Anh 1 04/06/1995 An Lão, Bình Định 13CBC 2013 Báo chí Ngữ văn Xóa đói giảm nghèo  


Tải thông báo TẠI ĐÂY
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 588
  • Tháng hiện tại: 33727
  • Tổng lượt truy cập: 1624569