Quang cao giua trang

QUYẾT ĐỊNH Về việc xét bổ sung chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy Năm học: 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ năm - 05/06/2014 08:45 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
xét bổ sung chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy Năm học: 2013 - 2014

xét bổ sung chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy Năm học: 2013 - 2014

Nhà trường đã lên danh sách xét duyệt bổ sung hoàn trả học phí năm học 2013-2014 (cả 2 học kỳ) cho sinh viên các ngành học hệ chính quy có đóng học phí theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ. Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra lại trong tài khoản, sau khi Tài vụ trường đã chuyển trả qua thẻ sinh viên tích hợp ATM. Có gì chưa rõ sinh viên liên hệ Tổ tài vụ trường.


QUYẾT ĐỊNH
Về việc xét bổ sung chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy
Năm học: 2013 - 2014

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
 
       Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;
       Căn cứ Quyết định số 05/TCCB ngày 06/01/1996 của Đại học Đà Nẵng về cơ cấu tổ chức của trường Đại học Sư phạm;
       Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015;
       Căn cứ Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP;
       Căn cứ hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí của sinh viên; 
       Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác sinh viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
                                                                  
          Điều 1. Nay xét bổ sung và công nhận 30 sinh viên hệ chính quy thuộc diện miễn, giảm học phí năm học 2013-2014, trong đó:
                                -   29  sinh viên được miễn 100% học phí
-   01 sinh viên được giảm 50% học phí 
                                      (Có danh sách kèm theo)
                 
     Điều 2. Tổ Tài vụ căn cứ mức học phí đã nộp trong năm học 2013-2014 (học chính thức) của những sinh viên có tên trong danh sách để thực hiện thủ tục hoàn trả học phí cả năm học cho sinh viên kể từ ngày ban hành Quyết định. Kinh phí hoàn trả sử dụng trong kinh phí cấp bù chế độ miễn, giảm học phí do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
 
     Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Công tác sinh viên, Đào tạo, Hành chính-Tổng hợp, Bí thư Đoàn trường, Ban Chủ nhiệm các khoa, Tổ trưởng Tổ Tài vụ và những sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 căn cứ  Quyết định thi hành./.
 
      Nơi nhận:                                                      
   - Đại học Đà Nẵng (để báo cáo)
   - Như Điều 3 (để thực hiện)
   - Lưu HCTH, CTSV
 
;
       
 
                       HIỆU TRƯỞNG
                   (Đã ký và đóng dấu)
   


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT BỔ SUNG CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2013 - 2014


S Họ và tên Phái Ngày sinh Hộ khẩu trước khi đi học TÊN Tên Khoa Khóa Đối tượng Chế độ Ghi
TT Sinh viên LỚP ngành học   Tuyển sinh Miễn, giảm Miễn, giảm chú
1 311024101109 Nguyễn Thị Thu 1 23/06/1991  Hòa Vang, Đà Nẵng 10CTT3 Toán-Tin Toán 2010 CBĐLNVQT 100%  
2 312023101124 Nguyễn Khoa Luân 0 19/05/1991 Bình Sơn, Quảng Ngãi 10CNTT2 Công nghệ Thông tin Tin học 2010 CTB4/4 100%  
3 312024101118 Hồ Ngọc Trung Huy 0 19/08/1992 Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng 10CNTT3 Công nghệ Thông tin Tin học 2010 CON TNLĐ 50%  
4 314033101145 Hồ Việt Sơn 0 11/06/1992 TP. Vinh, Nghệ An 10CHD Hóa dược Hóa học 2010 CTB4/4 100%  
5  317022101137 Lê Thị Trang 1 08/05/1992 Điện Bàn, Quảng Nam 10CVH1 Văn học Ngữ văn 2010 CNTB4/4 100%  
6  317022101140 Nguyễn Thị Minh Uyên 1 01/12/1991 Thăng Bình, Quảng Nam 10CVH1 Văn học Ngữ văn 2010 CNTB2/4 100%  
7 317024101142 Nguyễn Viết Nhâm 0 06/01/1992 Hương Sơn, Hà Tĩnh 10CVH3 Văn học Ngữ văn 2010 CBB2/3 100%  
8  317046101115 Nguyễn Thị ái Linh 1 14/10/1992 Điện Bàn, Quảng Nam 10CBC Báo chí Ngữ văn 2010 CBB2/3 100%  
9  317046101121 Trần Nguyễn Ngọc Phương 1 15/08/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 10CBC Báo chí Ngữ văn 2010 CBB2/3 100%  
10 311033111152 Lê Thị Tuyên 1 22/08/1993  Điện Bàn, Quảng Nam 11CTUD2 Toán ứng dụng Toán 2011 CNTB4/4 100%  
11 314033111113 Nguyễn Văn Hùng 0 01/05/1992  Hương Sơn, Hà Tĩnh 11CHD Hóa dược Hóa học 2011 CTB2/4 100%  
12 318022111105 Hồ Thị Thúy Hằng 1 14/02/1993  Duy Xuyên, Quảng Nam 11CVNH Việt Nam học Lịch sử 2011 CNTB2/4 100%  
13 318022111118 Phan Trần Anh Thư 1 10/03/1993  Quế Sơn, Quảng Nam 11CVNH Việt Nam học Lịch sử 2011 CNTB4/4 100%  
14 318022111120 Nguyễn Tấn Viên 0 21/12/1992 Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 11CVNH Việt Nam học Lịch sử 2011 CBB2/3 100%  
15 319022111112 Võ Thị Nhi 1 07/01/1993  Duy Xuyên, Quảng Nam 11CDL Địa lý học Địa lý 2011 CNTB4/4 100%  
16 320021111116 Nguyễn Thị Thảo 1 20/05/1993  Nga Sơn, Thanh Hóa 11CTL Tâm lý học TLGD 2011 CBB2/3 100%  
17 312022121119 Ngô Minh Hùng 0 01/11/1993 Q. Hải Châu, Đà Nẵng 12CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2012 CTB3/4 100%  
18 315032121116 Ngô Quang Hợp 0 25/09/1994  Hòa Vang, Đà Nẵng 12CTM Quản lý TN-MT Sinh-MT 2012 CBB2/3 100%  
19 315032121150 Lê Thị Thanh Tuyền 1 18/01/1994 Núi Thành, Quảng Nam 12CTM Quản lý TN-MT Sinh-MT 2012 CNHH 100%  
20 317045121146 Huỳnh Thị Nhi 1 06/10/1994 Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 12CBC2 Báo chí Ngữ văn 2012 CNTB4/4 100%  
21 320032121103 Võ Minh Đức 0 07/06/1993 TP. Đồng Hới, Quảng Bình 12CTXH Công tác xã hội TLGD 2012 CBB2/3 100%  
22 320032121117 Võ Hoàng Oanh 1 20/09/1993 Nghi Lộc, Nghệ An 12CTXH Công tác xã hội TLGD 2012 CTB4/4 100%  
23 312022131109 Lê Ngọc Duy 0 30/07/1995 Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 13CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2013 CBĐLNVQT 100%  
24 312022131110 Phạm Đức Duy 0 04/02/1995 Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 13CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2013 CBĐLNVQT 100%  
25 312022131137 Võ Đăng Khoa 0 04/08/1995 Hải Châu, TP. Đà Nẵng 13CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2013 CNTB3/4 100%  
26 312022131170 Lưu Đình Uyên 0 06/01/1995 TP. Pleiku, Gia Lai 13CNTT Công nghệ Thông tin Tin học 2013 CTB4/4 100%  
27 314044131156 Ngô Thị My Son 1 25/09/1995 Hoà Vang, TP. Đà Nẵng 13CQM Khoa học môi trường Hóa học 2013 CBB2/3 100%  
28 315032131126 Nguyễn Quang Phúc 0 03/03/1995 Hải Châu, TP. Đà Nẵng 13CTM Quản lý TN-MT Sinh-MT 2013 CBĐLNVQT 100%  
29 317044131128 Lê Thị Sao Mai 1 01/04/1994 Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 13CBC Báo chí Ngữ văn 2013 CBĐLNVQT 100%  
30 317044131131 Huỳnh Mỹ Nga 1 17/10/1993 Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 13CBC Báo chí Ngữ văn 2013 CTB4/4 100%  

Tổng số : 30 sinh viên

Trong đó:
+ Miễn học phí:  - Con Bộ đội làm nghĩa vụ quốc tế: 5 sinh viên, - Con Thương binh, coi như thương binh, bênh binh, nhiễm chất độc hóa học: 24 sinh viên.
+  Giảm học phí: - Con CB,Công nhân, viên chức bị tai nạn lao động... : 1 sinh viên

Tải thông báo và danh sách TẠI ĐÂY
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 628
  • Tháng hiện tại: 33767
  • Tổng lượt truy cập: 1624609