Quang cao giua trang

KẾ HOẠCH, NỘI DUNG, LỊCH HỌC TẬP TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HS-SV NĂM HỌC 2013-2014 (ÁP DỤNG CHO CÁC KHÓA TUYỂN SINH 2011, 2012)

Đăng lúc: Thứ bảy - 28/09/2013 03:37 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Sinh hoạt công dân HSSV

Sinh hoạt công dân HSSV

Thực hiện Công văn số 5410/BGĐT – CTSV ngày 05/8/2013 của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn số 4946/ĐHĐN – HSSV ngày 20/8/2013 của ĐHĐN về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân –HSSV” năm học 2013-2014, nay Nhà trường thông báo kế hoạch, nội dung và lịch học, áp dụng cho khóa tuyển sinh 2011, 2012 như sau ...Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Trường
Thực hiện Công văn số 5410/BGĐT – CTSV ngày 05/8/2013 của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn số 4946/ĐHĐN – HSSV ngày 20/8/2013 của ĐHĐN về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân –HSSV” năm học 2013-2014, nay Nhà trường thông báo kế hoạch, nội dung và lịch học, áp dụng cho khóa tuyển sinh 2011, 2012 như sau:
I. Khóa tuyển sinh 2011
1-Phân lớp học:  
                        Lớp A: Gồm sinh viên các ngành Sư phạm: Toán,Tin học, Vật lý, Hóa, Văn, Sử,  Địa, Mầm non; 11SS2 (553 SV)
                        Lớp B: Gồm sinh viên các ngành Sư phạm Tiểu học, 11SS1 (167 SV)
                        Lớp C: Gồm sinh viên các ngành Cử nhân các khoa: Tin học, Hóa, Ngữ văn, Sinh, Địa lý, Tâm lý (558SV).
                        Lớp D: Gồm sinh viên các ngành Cử nhân các khoa: Toán, Vật lý, (114 SV).
2- Lịch học:
Lớp Ngày Giờ Nội dung Giảng viên Địa điểm
 
A
B
 
 
Sáng thứ 5 Ngày 03/10/2013
 
7h00 đến 9h20
(3 tiết)
9h30 à11h45
(3 tiết)
Nội dung 1a:
Tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Vấn đề chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền của Tổ quốc
Nội dung 1b:
Một số quy định mới về công tác đào tạo. Giới thiệu phần mềm QLĐT
 
Mời giảng
 
P.Đào tạo
 
 
Lớp A: Hội trường Nhà A5
Lớp B: P. Họp tầng 3 Nhà A
 
 
A
B
 
 
Sáng thứ 3
Ngày 08/10/2013
7h00 đến  8h20
(2 tiết)
8h30 đến 10h30
(2 tiết)
10h30 đến 11h45
(2 tiết)
Nội dung 2a: Tuyên truyền, phát động phong trào phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn XH và phong trào XD nếp sống văn hóa, trang phục, vệ sinh học đường
Nội dung 2b: Tư vấn về phương pháp, ký năng tự học ở bậc Đại học
Nội dung 2c: Công tác NCKH trong trường Đại học
 
Đoàn TN
 
TT hỗ trợ SV
P. KHSĐH
 
Lớp A: Hội trường Nhà A5
Lớp B: P. Họp tầng 3 Nhà A
 
 
 
A
B
 
 
 
Sáng Chủ nhật
Ngày 13/10/2013
7h00 đến 9h30
(3 tiết)
9h30 đến 10h20
(1 tiết)
10h30 đến 11h45
(2 tiết)
Nội dung 3a:
Một số nội dung trọng tâm về công tác sinh viên; chế độ, chính sách mới đối với SV; Giới thiệu phần mềm QLSV
Nội dung 3b:
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng Internet của Nhà trường
Nội dung 3C: Phát động thi đua, ký cam kết, viết thu hoạch
 
P. CTSV
 
 
Tổ mạng
P. CTSV
 
 
Lớp A: Hội trường Nhà A5
Lớp B: P. Họp tầng 3 Nhà A
 
 
 
 
 
C
D
 
Sáng thứ 6
Ngày 04/10/2013
 
7h00 đến 9h20
(3 tiết)
9h30 đến 11h45
(3 tiết)
Nội dung 1a:
Tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Vấn đề chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền của Tổ quốc
Nội dung 1b:
Một số quy định mới về công tác đào tạo. Giới thiệu phần mềm QLĐT
 
Mời giảng
 
P.Đào tạo
 
 
Lớp C: Hội trường Nhà A5
Lớp D: P. Họp tầng 3 Nhà A
 
 
C
D
 
Sáng thứ 2
Ngày 07/10/2013
7h00 đến 8h20
(2 tiết)
8h30 đến 10h30
(2 tiết)
10h30 đến 11h45
(2 tiết)
Nội dung 2a: Tuyên truyền, phát động phong trào phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn XH và phong trào XD nếp sống văn hóa, trang phục, vệ sinh học đường
Nội dung 2b: Tư vấn về phương pháp, ký năng tự học ở bậc Đại học
Nội dung 2c: Công tác NCKH trong trường Đại học
 
Đoàn TN
 
TT hỗ trợ SV
P. KHSĐH
 
 
Lớp C: Hội trường Nhà A5
Lớp D: P. Họp tầng 3 Nhà A
 
 
C
D
 
 
Sáng thứ 6
Ngày 11/10/2013
7h00 đến 9h30
(3 tiết)
9h30 đến 10h20
(1 tiết)
10h30 đến 11h45
(2 tiết)
Nội dung 3a: Một số nội dung trọng tâm về công tác sinh viên; chế độ, chính sách mới đối với SV; Giới thiệu phần mềm QLSV
Nội dung 3b:
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng Internet của Nhà trường
Nội dung 3C:
Phát động thi đua, ký cam kết, viết thu hoạch đợt sinh hoạt CD- HSSV
P. CTSV
 
 
Tổ mạng
 
P. CTSV
 
 
Lớp C: Hội trường Nhà A5
Lớp D: P. Họp tầng 3 Nhà A
 
II. Khóa tuyển sinh 2012
1-Phân lớp học:
                             Lớp A: Gồm sinh viên các ngành Sư phạm: Hóa, Văn, Sử,  Địa, Tiểu học,  Mầm non (532 SV).
                             Lớp B: Gồm sinh viên các ngành Sư phạm, Toán, Tin học, Giáo dục chính trị:  (151 SV)
                             Lớp C Gồm sinh viên các ngành Sư phạm:  Vật lý, Sinh học (145 SV).
                             Lớp D: Gồm sinh viên các ngành Cử nhân các khoa: Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn,  trừ 2 lớp liên thông (520 SV).
                             Lớp E: Gồm sinh viên các ngành Cử nhân các khoa: Toán, Địa lý, Tâm lý và  2 lớp: 12LCVNH, 12 LCNTT (184 SV).
                             Lớp F: Gồm sinh viên các ngành Cử nhân khoa Tin học: (166 SV).
2- Lịch học:        
Lớp Ngày Giờ Nội dung Giảng viên Địa điểm
 
A
B
C
 
Chiều thứ 5
Ngày 03/10/2013
 
13h00 đến 15h00
(3 tiết)
15h10 đến 17h30
(3 tiết)
Nội dung 1a:
Tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Vấn đề chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền của Tổ quốc
Nội dung 1b:
Một số quy định mới về công tác đào tạo. Giới thiệu phần mềm QLĐT
 
Mời giảng
 
P.Đào tạo
 
 
Lớp A: Hội trường Nhà A5
Lớp B: P. Họp tầng 3 Nhà A5
Lớp C: P. Họp tầng 3 Nhà A
 
 
A
B
C
 
Chiều thứ 6
Ngày 04/10/2013
 13h00 đến 14h30
(2 tiết)
14h40 đến 16h10
(2 tiết)
16h10 đến 17h30
(2 tiết)
Nội dung 2a: Tuyên truyền, phát động phong trào phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn XH và phong trào XD nếp sống văn hóa, trang phục, vệ sinh học đường
Nội dung 2b: Tư vấn về phương pháp, ký năng tự học ở bậc Đại học
Nội dung 2c: Công tác NCKH trong trường Đại học
 
Đoàn TN
 
TT hỗ trợ SV
P. KHSĐH
 
 
Lớp A: Hội trường Nhà A5
Lớp B: P. Họp tầng 3 Nhà A5
Lớp C: P. Họp tầng 3 Nhà A
 
 
A
B
C
 
 
Chiều thứ 7
Ngày 05/10/2013
 
13h00 đến 15h00
(3 tiết)
15h00 đến 15h50
(1 tiết)
16h00 đến 17h30
(2 tiết)
Nội dung 3a:
Một số nội dung trọng tâm về công tác sinh viên; chế độ, chính sách mới đối với SV; Giới thiệu phần mềm QLSV
Nội dung 3b:
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng Internet của Nhà trường
Nội dung 3C:
Phát động thi đua, ký cam kết, viết thu hoạch đợt sinh hoạt CD- HSSV
 
P. CTSV
 
 
Tổ mạng
 
P. CTSV
 
 
Lớp A: Hội trường Nhà A5
Lớp B: P. Họp tầng 3 Nhà A5
Lớp C: P. Họp tầng 3 Nhà A
 
 
D
E
F
 
Chiều thứ 6
Ngày 11/10/2013
 
13h00 đến 15h00
(3 tiết)
15h10 đến 17h30
(3 tiết)
Nội dung 1a:
Tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Vấn đề chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền của Tổ quốc
Nội dung 1b:
Một số quy định mới về công tác đào tạo. Giới thiệu phần mềm QLĐT
 
Mời giảng
 
P.Đào tạo
 
 
Lớp D: Hội trường Nhà A5
Lớp E: P. Họp tầng 3 Nhà A5
Lớp F: P. Họp tầng 3 Nhà A
 
 
D
E
F
 
 
Chiều thứ 7
Ngày 12/10/2013
13h00 đến 14h30
(2 tiết)
14h40 đến 16h10
(2 tiết)
16h10 đến 17h30
(2 tiết)
Nội dung 2a: Tuyên truyền, phát động phong trào phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn XH và phong trào XD nếp sống văn hóa, trang phục, vệ sinh học đường
Nội dung 2b: Tư vấn về phương pháp, ký năng tự học ở bậc Đại học
Nội dung 2c: Công tác NCKH trong trường Đại học
 
Đoàn TN
 
TT hỗ trợ SV
P. KHSĐH
 
Lớp D: Hội trường Nhà A5
Lớp E: P. Họp tầng 3 Nhà A5
Lớp F: P. Họp tầng 3 Nhà A
 
 
D
E
F
 
 
Chiều Chủ nhật
Ngày 13/10/2013
 
13h00 đến 15h00
(3 tiết)
15h00 đến 15h50
(1 tiết)
16h00 à17h30
(2 tiết)
Nội dung 3a:
Một số nội dung trọng tâm về công tác sinh viên; chế độ, chính sách mới đối với SV; Giới thiệu phần mềm QLSV
Nội dung 3b:
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng Internet của Nhà trường
Nội dung 3C:
Phát động thi đua, ký cam kết, viết thu hoạch đợt sinh hoạt CD- HSSV
 
P. CTSV
 
 
Tổ mạng
 
P. CTSV
 
 
Lớp D: Hội trường Nhà A5
Lớp E: P. Họp tầng 3 Nhà A5
Lớp F: P. Họp tầng 3 Nhà A
 

    III - Phân công trách nhiệm:
      *Phòng Công tác sinh viên: Lập kế hoạch, nội dung và lịch học tập, dự trù kinh phí, mời báo cáo viên, quản lý và đánh giá đợt học tập.
      * Phòng HC-TH: Chuẩn bị Hội trường, phòng Hội thảo (Bàn ghế, thiết bị, nước uống).
      * Phòng Đào tạo: Cử báo cáo viên thực hiện nội dung theo phân công.
      * Các Khoa: Thông báo nội dung kế hoạch cho giáo viên chủ nhiệm, quán triệt và nhắc nhở sinh viên dự lớp học đầy đủ.
      * Tổ Tài vụ: Thực hiện việc giải quyết chế độ tài chính theo dự trù đã duyệt.
            Lưu ý: Nhà trường cấp giấy chứng nhận cho sinh viên hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân- HSSV” năm học 2013- 2014. Sinh viên chưa hoàn thành chương trình phải đăng ký học lại theo lớp và nộp danh sách đăng ký về P. CTSV để sắp xếp lớp học.
            Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2013- 2014.
            Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Riêng khóa tuyển sinh 2010 sẽ có kế hoạch học tập vào học kỳ II/ 2013-2014.
Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Ban GH (để báo cáo)
- Các đơn vị trong trường (Để thực hiện)
- Lưu HC-TH, CTSV.

Tác giả bài viết: Phòng Công tác sinh viên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 21
  • Khách viếng thăm: 20
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2903
  • Tháng hiện tại: 32976
  • Tổng lượt truy cập: 1623818