Quang cao giua trang

Danh sách sinh viên gia hạn học phí học kỳ I, năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 04/09/2013 06:58 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Thông báo

Thông báo

Các sinh viên có tên trong danh sách chú ý và thực hiện đúng nội dung ...

DANH SÁCH SINH VIÊN XIN GIA HẠN NỘP HỌC PHÍ HKI, NH 2013 - 2014

STT HỌ TÊN NGÀY Nơi sinh TÊN KHOA LÝ DO THỜI GIAN 
SINH LỚP NỘP
1 1 Nguyễn Thị Kim Hạnh 14/03/1991 Quảng Nam 10CTT2 Toán Hộ nghèo 10/11/2013
2 2 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/02/1992 Quảng Trị 10CTT2 Toán Hộ nghèo 10/11/2013
3 3 Lê Nữ Diệu Linh 25/09/1990 Quảng Nam 10CTT2 Toán Hộ cận nghèo 10/11/2013
4 4 Đinh Thị Phước 12/03/1992 Quảng Nam 10CTT2 Toán Hộ nghèo 10/11/2013
5 5 Tống Thị Na 23/06/1992 Đà Nẵng 10CTT3 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
6 6 Trương Thị Nguyệt 26/06/1992 Quảng Nam 10CTT3 Toán Hộ nghèo 10/11/2013
7 7 Võ Thị Ngọc Thùy 16/02/1991 Quảng Nam 10CTT3 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
8 8 Lê Như ý 20/05/1991 Quảng Nam 10CTT3 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
9 9 Phan Thị Nghi 10/05/1992 Quảng Nam 11CTUD1 Toán Hộ cận nghèo 10/11/2013
10 10 Huỳnh Thị Chung 20/05/1993 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Hộ cận nghèo 10/11/2013
11 11 Cao Thị Kim Cúc 18/03/1993 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Hộ cận nghèo 10/11/2013
12 12 Lê Thị Hồng Đào 07/09/1993 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
13 13 Nguyễn Thị Điểm 01/01/1993 Quảng Bình 11CTUD2 Toán Hộ cận nghèo 10/11/2013
14 14 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 29/07/1993 TP Đà Nẵng 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
15 15 Hồ Thị Trúc Loan 29/09/1993 TP Đà Nẵng 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
16 16 Nguyễn Thị Lương 20/03/1993 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Hộ nghèo 10/11/2013
17 17 Nguyễn Thị Bảo Nhung 17/10/1993 TP Đà Nẵng 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 31/08/2013
18 18 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/05/1993 TP Đà Nẵng 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
19 19 Lê Thị Thanh Tâm 12/01/1992 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
20 20 Đinh Thị Thanh Trang 02/03/1993 Kom Tum 12CTUD Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
21 21 Nguyễn Thị Tuyên 10/04/1994 Quảng Nam 12CTUD Toán Gia đình khó khăn 10/11/2013
22 1 Nguyễn Chung 10/01/1990 T.T.Huế 10CNTT1 Tin học Gia đình khó khăn 10/10/2013
23 2 Trần Văn Thành 27/07/1990 Quảng Trị 10CNTT1 Tin học Hộ cận nghèo 20/10/2013
24 3 Hoàng Thị Như ý 04/09/1991 Quảng Trị 10CNTT1 Tin học Con thương binh 10/11/2013
25 4 Nguyễn Tấn Châu 24/12/1992 Quảng Nam 10CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
26 5 Nguyễn Xuân Chiến 20/04/1992 Quảng Nam 10CNTT2 Tin học Hộ nghèo 08/11/2013
27 6 Lê Thị Hằng 02/11/1992 Quảng Nam 10CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 28/10/2013
28 7 Nguyễn Thị Hồng Nhung 22/07/1992 Quảng Nam 10CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
29 8 Hứa Thị Quýt 01/08/1992 Quảng Nam 10CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
30 9 Dương Thị Bích Thủy 10/02/1992 Quảng Nam 10CNTT2 Tin học Hộ nghèo 10/11/2013
31 10 Trần Mạnh Hiền 19/04/1992 Quảng Nam 10CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
32 11 Nguyễn Văn Hương 15/07/1992 Quảng Nam 10CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
33 12 Lê Văn Khải 28/03/1991 Quảng Trị 10CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
34 13 Võ Thị Lời 28/12/1991 Quảng Nam 10CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
35 14 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 08/05/1992 Đà Nẵng 10CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
36 15 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 08/11/1992 Quảng Nam 10CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
37 16 Nguyễn Thị Bích Nga 10/06/1992 Quảng Nam 10CNTT4 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
38 17 Lê Hoàng Anh 09/10/1990 TP Đà Nẵng 11CNTT1 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
39 18 Nguyễn Thị Diễm 10/07/1992 Quảng Nam 11CNTT1 Tin học Hộ cận nghèo 15/10/2013
40 19 Nguyễn Trần Phương Thảo 20/11/1993 Quảng Nam 11CNTT1 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
41 20 Trương Thị Thương 01/01/1989 Quảng Nam 11CNTT1 Tin học Khuyết tật 10/11/2013
42 21 Trương Đại 02/08/1989 Quảng Nam 11CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
43 22 Trần Tuấn Nguyên 23/06/1993 TP Đà Nẵng 11CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
44 23 Trần Thị Kim Nguyệt 07/01/1993 Quảng Nam 11CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
45 24 Nguyễn Thị Quyền 21/11/1993 Quảng Nam 11CNTT2 Tin học Hộ nghèo 01/11/2013
46 25 Lương Thị Kim Tiên 19/08/1993 Quảng Trị 11CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 30/09/2013
47 26 Lê Thị Nga 01/10/1993 Quảng Nam 11CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
48 27 Vĩ Thảo Nguyên 30/10/1993 TP Đà Nẵng 11CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 10/11/2013
49 28 Phan Đình Mãn 01/10/1992 Quảng Nam 12CNTT Tin học Hộ nghèo 10/11/2013
50 29 Cao Mai Hoa Phượng 10/02/1993 Quảng Nam 12CNTT Tin học Hộ nghèo 10/11/2013
51 30 Nguyễn Thanh Vĩnh 02/08/1990 Quảng Nam 12CNTT Tin học Hộ nghèo 10/11/2013
52 1 Bùi Yến Minh 06/12/1992 Đà Nẵng 10CVL Vật lý Gia đình khó khăn 01/11/2013
53 2 Võ Thị Hồng Phụng 15/05/1993 Đắc Lắc 11CVL Vật lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
54 3 Nguyễn Lê Tuyền 29/01/1992 TP Đà Nẵng 11CVL Vật lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
55 4 Đoàn Huỳnh Đan Thy 17/06/1994 TP. Đà Nẵng 12CVL Vật lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
56 1 Huỳnh Thị Hồng Nhung 01/10/1993 Quảng Nam 11CQM Hóa học Bãi  ngang 30/09/2013
57 2 Nguyễn Thanh Duy 19/03/1994 Quảng Nam 12CHD Hóa học Gia đình khó khăn 10/11/2013
58 3 Lê Thị Ái Nhàn 20/02/1994 Quảng Trị 12CHD Hóa học Hộ cận nghèo 03/11/2013
59 4 Đỗ Thanh Nhạn 10/05/1993 Kom Tum 12CHD Hóa học Gia đình khó khăn 10/11/2013
60 1 Phan Thanh Pháp 06/08/1993 Quảng Nam 12CTM Sinh-MT Hộ nghèo 10/10/2013
61 1 Đinh Thị Dàn 28/02/1988 Quảng Trị 10CVH2 Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/08/2013
62 2 Nguyễn Thị Thuận 18/03/1991 Quảng Trị 10CVH2 Ngữ văn Hộ nghèo 10/11/2013
63 3 Mai Thị Thủy 20/05/1992 Quảng Bình 10CVH2 Ngữ văn Hộ nghèo 25/09/2013
64 4 Ngô Thị ái Tuyền 17/05/1992 Quảng Ngãi 10CVH2 Ngữ văn Gia đình khó khăn 30/09/2013
65 5 Bùi Văn Phương 07/06/1992 Quảng Trị 10CBC Ngữ văn Hộ cận nghèo 15/10/2013
66 6 Võ Văn Tiến 04/01/1992 Quảng Nam 10CBC Ngữ văn Gia đình khó khăn 10/11/2013
67 7 Lê Thị Chung 10/10/1993 Quảng Trị 11CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 10/11/2013
68 8 Nguyễn Phi Sỹ 13/12/1992 Quảng Nam 11CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 10/11/2013
69 9 Võ Thị Thanh Trâm 20/08/1994 TP. Đà Nẵng 12CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 29/09/2013
70 10 Đỗ Thị Thu Cúc 27/05/1994 Đắk Lắk 12CBC2 Ngữ văn Gia đình khó khăn 10/11/2013
71 1 Đặng Thị Hiếu 08/08/1994 Hà Tĩnh 12CVNH Lịch sử Hộ nghèo 15/08/2013
72 2 Phạm Thị Thu Hòa 17/11/1994 Quảng Trị 12CVNH Lịch sử Hộ nghèo 15/10/2013
73 3 Nguyễn Thị Hóa 20/12/1994 Nghệ An 12CVNH Lịch sử Hộ nghèo 15/10/2013
74 4 Võ Thị Thảo 06/08/1994 Nghệ An 12CVNH Lịch sử Hộ nghèo 15/08/2013
75 5 Trần Thị Diệu Thu 21/04/1994 Ninh Bình 12CVNH Lịch sử Hộ nghèo 15/08/2013
76 6 Lê Thị Thủy 08/01/1994 Thanh Hóa 12CVNH Lịch sử Hộ cận nghèo 15/08/2013
77 7 Trần Thị Hà Trang 09/07/1994 Hà Tĩnh 12CVNH Lịch sử Hộ nghèo 15/08/2013
78 1 Lê Thị Hạnh 01/06/1992 Quảng Ngãi 10CDL Địa lý Gia đình khó khăn 31/10/2013
79 2 Lê Viết Thông 12/01/1990 Nghệ An 10CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/10/2013
80 3 Trần Thị Hồng 05/01/1993 Quảng Nam 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
81 4 Trần Thị Huyền 08/03/1993 Thanh Hóa 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
82 5 Phan Thị Thuỳ Linh 11/06/1992 Quảng Trị 11CDL Địa lý Hộ cận nghèo 10/11/2013
83 6 Ngô Thị Thân 01/01/1993 Nghệ An 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
84 7 Nguyễn Thị Thiên 05/05/1991 TP Đà Nẵng 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
85 8 Ngô Thị Thu 04/04/1992 Quảng Nam 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
86 9 Trần Thị Thuỳ Trâm 14/10/1993 TP Đà Nẵng 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
87 10 Lưu Thị 26/03/1992 Quảng Ngãi 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
88 11 Lê Thị Xuyến 16/10/1992 Quảng Nam 11CDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
89 12 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 20/04/1994 Quảng Nam 12CDDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
90 13 Nguyễn Việt Đức 03/02/1994 Nghệ An 12CDDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
91 14 Phan Thị Thiên Hương 11/03/1993 Quảng Trị 12CDDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
92 15 Ngô Thị Thu Phương 25/09/1993 TP. Hà Nội 12CDDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
93 16 Ngô Văn Luật Thiên 07/09/1994 TP. Đà Nẵng 12CDDL Địa lý Gia đình khó khăn 10/11/2013
94 1 Vũ Thị Hiền 12/01/1993 Nghệ An 11CTL TLGD Hộ nghèo 08/11/2013
95 2 Phạm Thị Xuân Hường 07/11/1993 TP Đà Nẵng 11CTL TLGD Gia đình khó khăn 08/11/2013
96 3 Nguyễn Kim Ly 15/04/1993 Quảng Nam 11CTL TLGD Gia đình khó khăn 08/11/2013
97 4 Phan Thị Hà My 01/09/1993 Quảng Trị 11CTL TLGD Hộ cận nghèo 08/11/2013
98 5 Cao Thị Thêu 17/08/1993 Nghệ An 11CTL TLGD Hộ nghèo 08/11/2013
99 6 Nguyễn Thị Huỳnh Thương 01/10/1993 TP Đà Nẵng 11CTL TLGD Gia đình khó khăn 08/11/2013
100 7 Nguyễn Viết Văn 20/04/1991 Quảng Nam 11CTL TLGD Hộ nghèo 08/11/2013
101 8 Nguyễn Thị Vi 18/01/1992 Quảng Nam 11CTL TLGD Hộ cận nghèo 08/11/2013
102 9 Nguyễn Thị Duyên 24/02/1994 Quảng Ngãi 12CTL TLGD Hộ nghèo 10/11/2013
103 10 Nguyễn Thị Tâm 25/11/1993 Nghệ An 12CTL TLGD Gia đình khó khăn 10/11/2013
104 11 Bùi Thị Hồng 25/03/1994 Quảng Trị 12CTXH TLGD Gia đình khó khăn 10/11/2013
105 12 Mai Thị Lan 03/04/1994 Quảng Nam 12CTXH TLGD Hộ nghèo 10/11/2013
106 13 Trần Thị Phương 08/08/1994 Quảng Trị 12CTXH TLGD Hộ nghèo 10/11/2013
107 14 Đoàn Viết Thiêm 28/10/1994 Đắk Lắk 12CTXH TLGD Gia đình khó khăn 10/11/2013
108 15 Nguyễn Thị Minh Trang 06/11/1990 TP. Đà Nẵng 12CTXH TLGD Gia đình khó khăn 10/11/2013
109 16 Võ Minh Tuấn 03/12/1993 Đắk Lắk 12CTXH TLGD Gia đình khó khăn 10/11/2013


* Lưu ý: Đề nghị phòng tài vụ  xem lại những trường hợp bôi đậm vì nộp đơn theo thông báo 1 nên thời gian gia hạn ngày 15/8/2013 phòng CTSV không liên lạc được nên chưa biết đã hoàn thành học phí chưa.

Tải danh sách gốc tại đây
Tác giả bài viết: Phòng Công tác Sinh viên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 2573
  • Tháng hiện tại: 39916
  • Tổng lượt truy cập: 1630758