Quang cao giua trang

Danh sách sinh viên không thực hiện đúng quy định nộp học phí học kỳ 2, năm học 2014-2015

Đăng lúc: Thứ tư - 11/03/2015 12:28 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Danh sách sinh viên không thực hiện đúng quy định nộp học phí

Danh sách sinh viên không thực hiện đúng quy định nộp học phí

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên không thực hiện đúng quy định nộp học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 ...
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG QUY ĐỊNH NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 CỦA NHÀ TRƯỜNG

STT Họ và tên Ngày sinh LỚP Khoa Lý do Thời gian 
Sinh viên nộp học phí
1 1 311032111108 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/04/1993 11CTUD1 Toán Hộ cận nghèo 2014 15/03/2015
2 2 311032111125 Trương Thị Mỹ Vân 10/03/1993 11CTUD1 Toán Gia đình khó khăn 15/03/2015
3 3 311033111122 Hồ Thị Trúc Loan 29/09/1993 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 15/03/2015
4 4 311033111127 Huỳnh Thị Thu Nga 03/07/1991 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 15/03/2015
5 5 311033111144 Nguyễn Thị Thúy 20/10/1993 11CTUD2 Toán Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
6 6 311032121160 Nguyễn Ngọc Thạch 02/04/1993 12CTUD Toán Gia đình khó khăn 15/03/2015
7 7 311032131131 Lê Hoàng Ni 10/08/1994 13CTUD Toán Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
8 8 311032131180 Lê Thị Ngọc Xuân 01/01/1994 13CTUD Toán Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
9 1 312022111138 Nguyễn Thị Diễm 10/07/1992 11CNTT1 Tin học Hộ cận nghèo 2015 15/03/2015
10 2 312022111146 Hà Thị Thanh Hương 11/04/1993 11CNTT1 Tin học Gia đình khó khăn 15/03/2015
11 3 312022111148 Nguyễn Thị Thanh Lan 14/07/1993 11CNTT1 Tin học Gia đình khó khăn 15/03/2015
12 4 312022111156 Nguyễn Hồng Quân 18/05/1990 11CNTT1 Tin học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
13 5 312022111160 Trần Thị Đan Thanh 05/01/1993 11CNTT1 Tin học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
14 6 312022111136 Đỗ Anh 06/06/1993 11CNTT1 Tin học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
15 7 312023111125 Nguyễn Thị Diễm Hường 04/11/1993 11CNTT2 Tin học Hộ cận nghèo 2015 15/03/2015
16 8 312023111132 Huỳnh Ngọc Nam 21/09/1993 11CNTT2 Tin học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
17 9 312023111133 Lê Hà Nam 21/07/1990 11CNTT2 Tin học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
18 10 312023111134 Lê Sơn Ngà 18/09/1993 11CNTT2 Tin học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
19 11 312023111135 Nguyễn Trọng Nghĩa 18/12/1993 11CNTT2 Tin học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
20 12 312023111142 Lê Trung Phát 14/01/1993 11CNTT2 Tin học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
21 13 312023111149 Lý Giang San 11/12/1993 11CNTT2 Tin học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
22 14 312023111153 Nguyễn Minh Thắng 25/09/1993 11CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 15/03/2015
23 15 312024111102 Lê Thị Nguyệt Ánh 03/01/1993 11CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 15/03/2015
24 16 312024111103 Vương Nguyễn Thanh Bình 15/05/1993 11CNTT3 Tin học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
25 17 312024111115 Lê Thị Hậu 20/03/1993 11CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 15/03/2015
26 18 312024111130 Nguyễn Duy Mạnh 28/08/1993 11CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 15/03/2015
27 19 312024111138 Phan Trần Minh Nguyệt 20/08/1993 11CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 15/03/2015
28 20 312024111139 Ngô Văn Minh Nhật 26/11/1993 11CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 15/03/2015
29 21 312024111141 Trần Thị Phong 14/08/1993 11CNTT3 Tin học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
30 22 312024111162 Trần Ngọc Tuấn 05/04/1990 11CNTT3 Tin học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
31 23 312024111166 Thái Thị Hồng Yến 14/04/1993 11CNTT3 Tin học Gia đình khó khăn 15/03/2015
32 1 313011111139 Lê Hoàng Phong 10/05/1984 11SVL Vật lý Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
33 2 313011111140 Nguyễn Vĩnh Phúc 20/12/1993 11SVL Vật lý Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
34 3 313011111144 Đinh Quốc 01/06/1992 11SVL Vật lý Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
35 4 313011111146 Nguyễn Tấn Sang 02/07/1993 11SVL Vật lý Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
36 5 313011111152 Trần Thị Đan Thanh 03/03/1993 11SVL Vật lý Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
37 6 313022121127 Võ Văn Phước 04/09/1993 12CVL Vật lý Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
38 7 313022121154 Nguyễn Thị Hồng Ý 14/12/1992 12CVL Vật lý Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
39 8 313022141103 Trần Thị Ngọc Duyên 31/10/1995 14CVL Vật lý Hộ nghèo 2015 15/03/2015
40 1 314033111135 Lê Nhật Bay 22/02/1993 11CHD Hóa học Gia đình khó khăn 15/03/2015
41 2 314011121103 Hiên Chinh 07/03/1993 12SHH Hóa học Hộ nghèo 2015 15/03/2015
42 3 314022121133 Đặng Trần Nhân 09/09/1994 12CHP Hóa học GĐ chuyển tiền chậm 15/03/2015
43 4 314033121125 Phạm Thị Ngọc Lệ 06/12/1994 12CHD Hóa học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
44 5 314044131148 Huỳnh Nhật Ni 24/10/1995 13CQM Hóa học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
45 6 314044141131 Lê Thị Xuân 25/01/1996 14CQM Hóa học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
46 1 315011121113 Hồ Thị Xuân Hiền 02/02/1994 12SS Sinh-MT Bố ốm nặng 15/03/2015
47 2 315011121147 Trương Tấn 10/09/1994 12SS Sinh-MT Bố ốm nặng 15/03/2015
48 3 315011121148 Võ Văn Thạnh 25/09/1993 12SS Sinh-MT Hộ nghèo 2015 15/03/2015
49 4 315011121154 Ngô Hữu Thiện 01/06/1994 12SS Sinh-MT Hộ nghèo 2015 15/03/2015
50 5 315011121171 Hồ Thị Xôi 05/06/1992 12SS Sinh-MT Hộ nghèo 2015 15/03/2015
51 6 315032131137 Hồ Linh Tâm 01/11/1995 13CTM Sinh-MT Hộ nghèo 2015 15/03/2015
52 7 315043141111 Trần Thị Phương Dâng 14/02/1996 14CNSH Sinh-MT Hộ cận nghèo 2014 15/03/2015
53 8 315043141160 Lê Hoàng 20/03/1996 14CNSH Sinh-MT Gia đình khó khăn 15/03/2015
54 1 317022111104 Trương Văn Lâm 12/06/1991 11CVH Ngữ văn Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
55 2 317022111144 Nguyễn Thị Thảo 10/05/1993 11CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/03/2015
56 3 317043111120 Nguyễn Thị Mỹ Hường 23/05/1992 11CBC Ngữ văn Bản thân SV bị ốm 15/03/2015
57 4 317043111130 Phan Thị Nga 07/02/1992 11CBC Ngữ văn Hộ cận nghèo 2015 15/03/2015
58 5 317043111143 Trần Thị Thùy Trang 12/04/1993 11CBC Ngữ văn Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
59 6 317043111151 Cao Văn Việt 24/10/1992 11CBC Ngữ văn Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
60 7 317044121117 Phạm Minh Quang 20/06/1993 12CBC1 Ngữ văn Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
61 8 317022131101 Lê Thị Thục Anh 05/04/1995 13CVH Ngữ văn Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
62 9 317022131119 Phan Thị Huyền 15/07/1994 13CVH Ngữ văn Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
63 10 317022131123 Trần Viết Lập 01/01/1995 13CVH Ngữ văn Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
64 11 317022141115 Nguyễn Thị Huyền 13/07/1996 14CVH1 Ngữ văn Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
65 12 317023141120 Nguyễn Thị Diễm My 18/05/1996 14CVH2 Ngữ văn Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
66 13 317034141117 Huỳnh Thị Hoàng Thiên 19/06/1996 14CVHH Ngữ văn Xã đặc biệt khó khăn 15/03/2015
67 14 317046141114 Nguyễn Vương Hãn 21/07/1996 14CBC2 Ngữ văn Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
68 1 318022111104 Phạm Thị Anh Đào 14/11/1993 11CVNH Lịch sử Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
69 2 318022111128 Lê Văn Thiện Hải 06/11/1993 11CVNH Lịch sử Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
70 3 318022111129 Trần Hoàng Thu Hương 01/03/1993 11CVNH Lịch sử Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
71 4 318022111107 Trần Thị Huyền 16/07/1993 11CVNH Lịch sử Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
72 5 318022111124 Phan Thị Mỹ 10/06/1993 11CVNH Lịch sử Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
73 6 318022111111 Lê Thị Phúc 13/02/1993 11CVNH Lịch sử Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
74 7 318022111132 Phan Thị Thúy Phượng 08/08/1986 11CVNH Lịch sử Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
75 8 318022111113 Hoàng Lê Quang 20/08/1993 11CVNH Lịch sử Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
76 9 318022111114 Đinh Thị Quyên 28/07/1993 11CVNH Lịch sử Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
77 10 318022121149 Nguyễn Thị Thu Trang 08/05/1994 12CVNH Lịch sử Mẹ bị khuyết tật 15/03/2015
78 11 318022131134 Thái Bảo Nga 02/12/1995 13CVNH Lịch sử Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
79 12 318022141137 Nguyễn Sô Ny 25/08/1995 14CVNH Lịch sử Gia đình khó khăn 15/03/2015
80 13 318022141170 Lê Khánh Vy 27/02/1995 14CVNH Lịch sử Gia đình khó khăn 15/03/2015
81 1 319022111106 Trần Thị Huyền 08/03/1993 11CDL Địa lý Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
82 2 319011121107 Nay H'Sinh 24/08/1993 12SDL Địa lý Gia đình khó khăn 15/03/2015
83 3 319032131126 Trương Tuyết Nhi 03/05/1995 13CDMT Địa lý Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
84 4 319032131191 Huỳnh Ngọc 06/09/1995 13CDMT Địa lý Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
85 5 319043131129 Lê Thị Thảo Nguyên 12/11/1994 13CDDL Địa lý HKTT Vùng cao 15/03/2015
86 1 320021121111 Hoàng Mạnh Hùng 08/09/1991 12CTL TLGD Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
87 2 320021141110 Đặng Thị Mỹ Hạnh 15/12/1996 14CTL TLGD Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
88 1 321011111160 Trần Văn 02/03/1991 11STH1 Tiểu học-MN Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
89 1 311032121130 Cao Hữu Long 03/06/1993 12CTUD Toán Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
90 2 314033111113 Nguyễn Văn Hùng 01/05/1992 11CHD Hóa học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015
91 3 314033131120 Phan Minh Hương 05/06/1994 13CHD Hóa học Nộp học phí trễ hạn 15/03/2015

Danh sách gồm 91 sinh viên.
Ghi chú:
- Những sinh viên có tên trên khẩn trương nhập tiền học phí qua tài khoản thẻ của mình (có số dư>50.000đ) trước ngày 16/03/2015. Mọi sự chậm trễ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
- Chịu hình thức xử lý: Kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2014-2015 bị xếp từ loại Khá trở xuống.

Tải thông báo TẠI ĐÂY
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Từ khóa:

sinh viên

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 2570
  • Tháng hiện tại: 39913
  • Tổng lượt truy cập: 1630755