Quang cao giua trang

DS SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2010, 2011, 2012, HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/10/2013 13:49 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
DS chính thức

DS chính thức

Nhà trường đã gửi văn bản về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II/2012-2013 cho các khoa kiểm tra lại hạn chót đến ngày 23/10/2013. Sau khi nhận các phản hồi từ các khoa và đã lên Quyết đinh cấp học bổng chính thức...
Nhà trường đã gửi văn bản về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II/2012-2013 cho các khoa kiểm tra lại hạn chót đến ngày 23/10/2013.
Sau khi nhận các phản hồi từ các khoa và đã lên Quyết đinh cấp học bổng chính thức.
Đề nghị các khoa Thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách đến Tổ Tài vụ để nhận học bổng (khi nhận học bổng phải xuất trình thẻ sinh viên). 

Xem danh sách tại đây

1. Khoa Toán

2. Khoa Tin

3. Khoa Vật lý

4. Khoa Hóa học

5. Khoa Sinh MT

6 Khoa Giáo dục Chính trị

7. Khoa Ngữ Văn

8. Khoa Sử

9. Khoa Địa lý

10. Khoa Tâm Lý Giáo dục

11. Khoa Tiểu học Mầm non


STT SL Họ và tên Lớp Điểm  Điểm Điểm Xếp loại Điểm Xếp Mức Ghi chú
HB TB chung thưởng xét HB điểm xét rèn luyện loại nhận
Khoa học tập     HB   rèn luyện học bổng
    KHOA TOÁN                  
1 1 Hà Thị Mỹ Lai 10ST 8,75   8,75 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
2 2 Nguyễn Thị Kim Thuận 10ST 8,33 0,30 8,63 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
3 3 Trần Thị Diệu Linh 10ST 8,29 0,30 8,59 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
4 4 Trần Thị Lành 10ST 8,28   8,28 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
5 5 Lê Nguyễn Hồng 11ST 8,93   8,93 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
6 6 Lương Thanh Toại 11ST 8,21 0,30 8,51 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Giải 2, 3 Olympic SV
7 7 Huỳnh Thanh Thảo 11ST 8,29   8,29 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
8 8 Lê Sơn Trà 11ST 7,94 0,30 8,24 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp trưởng
9 9 Trương Trí Dũng 11ST 7,84 0,30 8,14 Giỏi 89 Tốt Giỏi Giải 2, 3 Olympic SV
10 10 Dương Xuân Hiệp 12ST 8,05   8,05 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
11 11 Võ Thị Kim Thoa 12ST 7,99   7,99 Khá 92 X.Sắc Khá  
12 12 Lê Tường Vi 12ST 7,92   7,92 Khá 89 Tốt Khá  
13 13 Trương Hồ Thiên Long 12ST 7,46 0,40 7,86 Khá 93 X.Sắc Khá Lớp phó ĐS; GK
14 14 Nguyễn Thánh Trâm 12ST 7,69   7,69 Khá 89 Tốt Khá  
15 15 Dương Lệ Trúc 12ST 7,32 0,20 7,52 Khá 93 X.Sắc Khá Lớp phó HT
16 16 Nguyễn Thị Hương 10CTT1 8,63 0,40 9,03 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó KL; GK
17 17 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10CTT1 8,52 0,20 8,72 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
18 18 Trần Quốc Trung 10CTT1 8,29 0,40 8,69 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó VTM, GK
19 19 Huỳnh Thị Thu Hiền 10CTT1 8,33 0,20 8,53 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
20 20 Hồ Phước Anh 10CTT1 8,27 0,20 8,47 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
21 21 Nguyễn Thị Kim Hạnh 10CTT2 8,16 0,30 8,46 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
22 22 Ngô Thị Thanh Bình 10CTT3 7,97 0,40 8,37 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS;GK
23 23 Lê Thị Hoàng Oanh 10CTT2 8,36   8,36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
24 24 Đỗ Lê Đông Đức 10CTT2 7,80 0,50 8,30 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Bí thư LCĐ; GK
25 25 Huỳnh Quang Tâm 10CTT2 8,00 0,20 8,20 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó LĐ
26 26 Trương Thị Nguyệt 10CTT3 8,15   8,15 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
27 27 Trịnh Thị Thảo Hằng 10CTT1 8,13   8,13 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
28 28 Phạm Hoàng Xuân Ninh 10CTT1 7,52 0,50 8,02 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; GK
29 29 Huỳnh Ngọc Minh 10CTT1 7,70 0,30 8,00 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ, Phó BTLCĐ
30 30 Đoàn Thị Mỹ Duyên 10CTT1 7,99   7,99 Khá 88 Tốt Khá  
31 31 Phạm Thị An 11CTUD2 8,11 0,20 8,31 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
32 32 Nguyễn Thị Minh Trâm 11CTUD1 8,30   8,30 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
33 33 Hồ Thị Kim Ngân 11CTUD2 8,21   8,21 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
34 34 Trà Thị Thanh Hoa 11CTUD1 7,86 0,30 8,16 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
35 35 Võ Nguyễn Đình Khoa 11CTUD1 7,89 0,20 8,09 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
36 36 Huỳnh Thị Ni 11CTUD1 8,02   8,02 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
37 37 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 11CTUD2 7,97   7,97 Khá 85 Tốt Khá  
38 38 Đặng Nguyễn Hạ Giang 11CTUD2 7,91   7,91 Khá 85 Tốt Khá  
39 39 Huỳnh Thị Thùy Linh 11CTUD2 7,83   7,83 Khá 85 Tốt Khá  
40 40 Đỗ Thị Kim Xuân 11CTUD2 7,74   7,74 Khá 85 Tốt Khá  
41 41 Nguyễn Hữu Thái 12CTUD 8,42   8,42 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
42 42 Đoàn Thị Thanh Nga 12CTUD 8,13   8,13 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
43 43 Nguyễn Thị Thảo Phương 12CTUD 8,13   8,13 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
44 44 Trương Thị Kim Chi 12CTUD 8,10   8,10 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
45 45 Nguyễn Thị Ánh 12CTUD 7,87 0,20 8,07 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó ĐS
46 46 Nguyễn Thị Phương 12CTUD 7,95   7,95 Khá 85 Tốt Khá  
47 47 Trần Thị Kim Chung 12CTUD 7,94   7,94 Khá 88 Tốt Khá  
48 48 Hà Việt Hường 12CTUD 7,92   7,92 Khá 85 Tốt Khá  
    KHOA TIN HỌC                  
49 1 Võ Quang Huy 10SPT 7,94 0,50 8,44 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; GK Đảng ủy 
50 2 Nguyễn Thị Hiền 10SPT 8,22   8,22 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
51 3 Nguyễn Thị Đức Hạnh 10SPT 8,21   8,21 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
52 4 Lê Nguyễn Công Nguyên 10SPT 8,15   8,15 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
53 5 Nguyễn Thị Loan 11SPT 7,94 0,20 8,14 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
54 6 Lê Thị Thảo Nguyên 11SPT 7,77 0,30 8,07 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Phó BTLC
55 7 Phan Thị Mỹ Trâm 11SPT 7,77 0,20 7,97 Khá 89 Tốt Khá Phó bí thư CĐ
56 8 Tôn Nữ Ngọc 11SPT 7,83   7,83 Khá 88 Tốt Khá  
57 9 Phạm Thị Như Ngọc 11SPT 7,66   7,66 Khá 84 Tốt Khá  
58 10 Lê Văn  Tuấn 12SPT 7,90 0,20 8,10 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó CTXH
59 11 Từ Khắc Nghĩa 12SPT 7,68 0,30 7,98 Khá 93 X.Sắc Khá Lớp trưởng
60 12 Trần Thị Kim Phượng 12SPT 7,47   7,47 Khá 82 Tốt Khá  
61 13 Đặng Thị Thu Hằng 12SPT 7,03 0,30 7,33 Khá 89 Tốt Khá Bí thư CĐ
62 14 Trần Thị Hẹn 12SPT 7,13   7,13 Khá 82 Tốt Khá  
63 15 Lê Vũ Thị Quỳnh Trinh 12SPT 7,10   7,10 Khá 82 Tốt Khá  
64 16 Mai Thị Kim Thoa 10CNTT4 9,00 0,20 9,20 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
65 17 Nguyễn Lương Quang Tuấn 10CNTT4 8,93 0,20 9,13 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
66 18 Võ Lê Anh Thư 10CNTT3 8,87 0,20 9,07 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc Lớp phó ĐS
67 19 Nguyễn Thành Tuấn 10CNTT4 8,57 0,30 8,87 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp Trưởng
68 20 Lê Thị Liên 10CNTT4 8,63 0,20 8,83 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
69 21 Bùi Mai Phương 10CNTT3 8,34 0,20 8,54 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
70 22 Lê Văn Hoàn 10CNTT1 8,18 0,30 8,48 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
71 23 Trương Thị Hạnh 10CNTT2 8,28 0,20 8,48 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
72 24 Trần Thị Thu Thủy 10CNTT3 8,40   8,40 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
73 25 Hoàng Thị Thu Ngọc 10CNTT4 8,39   8,39 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
74 26 Lưu Nguyễn Hiệp 10CNTT1 8,39   8,39 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
75 27 Bùi Thiên Ái 10CNTT1 8,19 0,20 8,39 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó 
76 28 Phạm Thị Kim Ngân 10CNTT4 8,06 0,30 8,36 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
77 29 Nguyễn Đăng Vân 10CNTT4 8,36   8,36 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
78 30 Nguyễn Thị Hiền 10CNTT2 8,35   8,35 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
79 31 Nguyễn Minh Mãi 10CNTT4 8,32   8,32 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
80 32 Nguyễn Diễm Thanh 10CNTT3 8,12 0,20 8,32 Giỏi 89 Tốt Giỏi Ủy viên LCĐ
81 33 Thái Thị Anh Nga 11CNTT1 7,75 0,30 8,05 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
82 34 Trương Thị Ngọc Ánh 11CNTT2 7,84 0,20 8,04 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
83 35 Trần Trọng Nhân 11CNTT1 7,89   7,89 Khá 79 Khá Khá  
84 36 Phan Hồng Minh 11CNTT2 7,55 0,20 7,75 Khá 93 X.Sắc Khá Lớp phó ĐS
85 37 Đồng Diễm Thúy 11CNTT1 7,58   7,58 Khá 85 Tốt Khá  
86 38 Nguyễn Thị Thanh Hòa 11CNTT1 7,22   7,22 Khá 75 Khá Khá  
87 39 Đinh Trí Hùng 11CNTT2 7,19   7,19 Khá 83 Tốt Khá  
88 40 Phạm Thị Cẩm Nhung 11CNTT2 7,09   7,09 Khá 85 Tốt Khá  
89 41 Trần Tiến Anh 11CNTT2 7,08   7,08 Khá 89 Tốt Khá  
90 42 Đỗ Minh Trường 11CNTT1 7,02   7,02 Khá 85 Tốt Khá  
91 43 Nguyễn Vũ Thành Tiến 11CNTT3 7,01   7,01 Khá 89 Tốt Khá  
92 44 Ngô Thị Lan Hương 12CNTT 7,48   7,48 Khá 79 Khá Khá  
93 45 Hồ Thị Hoài Thương 12CNTT 7,48   7,48 Khá 79 Khá Khá  
    KHOA VẬT LÝ                  
94 1 Nguyễn Quang 10SVL 8,78 0,30 9,08 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng; Phó BTLCĐ
95 2 Nguyễn Tấn Ngọc 10SVL 8,87 0,20 9,07 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
96 3 Trần Thị Ánh Ly 10SVL 8,68 0,30 8,98 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Bí thư LCĐ
97 4 Huỳnh Thuý Ngọc 10SVL 8,94   8,94 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
98 5 Châu Thị Thanh Hằng 10SVL 8,84   8,84 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
99 6 Lê Thị Thanh Nhân 10SVL 8,84   8,84 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
100 7 Nguyễn Thị Thúy An 11SVL 8,62 0,30 8,92 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
101 8 Lê Thị Mỹ Hạnh 11SVL 8,43 0,20 8,63 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
102 9 Trần Thị ái Trinh 11SVL 8,31   8,31 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
103 10 Phạm Thị Nguyệt 11SVL 8,11   8,11 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
104 11 Nguyễn Cao Viễn 11SVL 7,89 0,20 8,09 Giỏi 87 Tốt Giỏi ủy viên LCĐ
105 12 Lê Thị Mỹ Thẩm 11SVL 7,64 0,30 7,94 Khá 89 Tốt Khá Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
106 13 Trần Thị Kim Anh 12SVL 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
107 14 Bùi Văn Quang Thông 12SVL 8,04 0,20 8,24 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
108 15 Nguyễn Văn Ngọc 12SVL 8,23   8,23 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi  
109 16 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12SVL 8,16   8,16 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
110 17 Nguyễn Tố Trinh 12SVL 8,14   8,14 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
111 18 Đinh Mỹ Linh 12SVL 8,08   8,08 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
112 19 Huỳnh Thị Ngọc Anh 12SVL 8,02   8,02 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
113 20 Phạm Thị Thuỳ Trang 10CVL 8,70   8,70 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
114 21 Trần Thị Bông 10CVL 8,18 0,20 8,38 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó 
115 22 Trần Thị Bích Ngọc 10CVL 8,11   8,11 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
116 23 Phạm Thị Hoa 10CVL 8,07   8,07 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
117 24 Nguyễn Lê Tuyền 11CVL 8,85 0,20 9,05 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
118 25 Trần Thị Thu 11CVL 8,16   8,16 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
119 26 Hoàng Đặng Tiểu Linh 11CVL 8,15   8,15 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
120 27 Phạm Xuân Minh 11CVL 7,78 0,20 7,98 Khá 93 X.Sắc Khá Lớp phó
121 28 Trương Thị Thanh Nhân 11CVL 7,94   7,94 Khá 89 Tốt Khá  
122 29 Bùi Thị Quỳnh Giao 12CVL 8,32   8,32 Giỏi 79 Khá Khá  
123 30 Nguyễn Văn Khánh 12CVL 7,52 0,20 7,72 Khá 85 Tốt Khá Phó bí thư CĐ
124 31 Đỗ Thị Thu 12CVL 7,62   7,62 Khá 86 Tốt Khá  
125 32 Nguyễn Thị Thu Ba 12CVL 7,36   7,36 Khá 84 Tốt Khá  
126 33 Phạm Thị Minh Trang 12CVL 7,14   7,14 Khá 83 Tốt Khá  
    KHOA HOÁ HỌC                  
127 1 Nguyễn Trương Thiện 10SHH 9,16 0,20 9,36 X.Sắc 93 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
128 2 Đào Thị Ngọc Sương 10SHH 8,41   8,41 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
129 3 Hà Trần Anh 10SHH 8,04 0,30 8,34 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
130 4 Trần Đức Linh 10SHH 8,26   8,26 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
131 5 Đoàn Thị Sa Li 11SHH 8,62   8,62 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
132 6 Ngô Lữ Thanh 11SHH 8,27 0,30 8,57 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
133 7 Tạ Thị Kim Dung 11SHH 8,32 0,20 8,52 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
134 8 Nguyễn Thị Thùy Dung 11SHH 8,36   8,36 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
135 9 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 11SHH 8,35   8,35 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
136 10 Phan Nguyễn Phương Thảo 12SHH 8,28 0,30 8,58 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
137 11 Huỳnh Thị Hồng Phúc 12SHH 8,56   8,56 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
138 12 Trần Thị Tuyết Nhung 12SHH 8,35 0,20 8,55 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó HT
139 13 Huỳnh Thị Thanh Thuyền 12SHH 8,14   8,14 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
140 14 Nguyễn Thị Bích Trang 12SHH 8,04   8,04 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
141 15 Nguyễn Thị Thảo Ly 10CHP 8,74 0,30 9,04 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ; Phó BTLCĐ
142 16 Huỳnh Thị Hồng Mỹ 10CHP 8,72   8,72 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
143 17 Nguyễn Thị Hạ 10CHP 8,67   8,67 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
144 18 Trần Thanh Phượng 10CHP 8,43 0,20 8,63 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
145 19 Nguyễn Thị Thủy 10CHP 8,57   8,57 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
146 20 Phạm Thị Hồng Vi 11CHP 8,10 0,20 8,30 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó VTM
147 21 Ngô Văn Thông 11CHP 8,24   8,24 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
148 22 Huỳnh Thị Hà Duy 11CHP 8,05   8,05 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
149 23 Nguyễn Thị Trúc 11CHP 8,02   8,02 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
150 24 Nguyễn Thị Thu 11CHP 7,80 0,20 8,00 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
151 25 Nguyễn Thị Khánh Ly 11CHP 8,00   8,00 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
152 26 Trần Thị Hoàng Kha 12CHP 7,79   7,79 Khá 85 Tốt Khá  
153 27 Trần Thị Thu Hương 12CHP 7,65   7,65 Khá 87 Tốt Khá  
154 28 Nguyễn Thị Kim Trang 12CHP 7,65   7,65 Khá 87 Tốt Khá  
155 29 Phạm Thị Hậu 12CHP 7,57   7,57 Khá 83 Tốt Khá  
156 30 Nguyễn Thị Thu Sương 12CHP 7,47   7,47 Khá 89 Tốt Khá  
157 31 Trần Thị Nga 12CHP 7,42   7,42 Khá 85 Tốt Khá  
158 32 Trần Thị Yến Nhung 12CHP 7,38   7,38 Khá 89 Tốt Khá  
159 33 Huỳnh Thị Bích Liên 10CHD 8,15   8,15 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
160 34 Vương Thị Phương Hạnh 10CHD 8,04   8,04 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
161 35 Phan Hà Thị Vui 10CHD 7,96   7,96 Khá 88 Tốt Khá  
162 36 Võ Thị Thu Trang 10CHD 7,93   7,93 Khá 88 Tốt Khá  
163 37 Dương Xuân Quỳnh 10CHD 7,89   7,89 Khá 89 Tốt Khá  
164 38 Nguyễn Phong Lưu 11CHD 7,92 0,20 8,12 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
165 39 Lưu Thị Tuyết Minh 11CHD 7,89   7,89 Khá 85 Tốt Khá  
166 40 Nguyễn Thị Thảo 11CHD 7,82   7,82 Khá 85 Tốt Khá  
167 41 Mai Ngọc Huyên 11CHD 7,47 0,30 7,77 Khá 90 X.Sắc Khá Lớp trưởng
168 42 Đoàn Minh Tuấn 11CHD 7,56 0,20 7,76 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp phó ĐS
169 43 Phan Huỳnh Thiên Hương 12CHD 7,63   7,63 Khá 91 X.Sắc Khá  
170 44 Nguyễn Thị Ngân 12CHD 7,35   7,35 Khá 85 Tốt Khá  
171 45 Phạm Thị Thu Thảo 12CHD 7,28   7,28 Khá 89 Tốt Khá  
172 46 Huỳnh Nguyễn Hàn Sương 12CHD 7,19   7,19 Khá 85 Tốt Khá  
173 47 Lê Thị Như Lộc 12CHD 7,17   7,17 Khá 89 Tốt Khá  
174 48 Trần Ánh Ly 12CHD 7,10   7,10 Khá 77 Khá Khá  
175 49 Nguyễn Sang 10CQM 8,82 0,20 9,02 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
176 50 Trần Công Lâm 10CQM 8,33 0,30 8,63 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
177 51 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10CQM 8,43 0,20 8,63 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó VTM
178 52 Lê Thị Thanh Bình 10CQM 8,59   8,59 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
179 53 Phan Thị Ngọc Trâm 10CQM 8,25 0,20 8,45 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
180 54 Phan Thị Thái Bình 11CQM 8,25 0,20 8,45 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó ĐS
181 55 Nguyễn Thị Thanh Thuận 11CQM 8,22 0,20 8,42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
182 56 Trần Thị ánh Nương 11CQM 8,13   8,13 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
183 57 Huỳnh Thị Kim Tình 11CQM 8,06   8,06 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
184 58 Cao Thị Đức Phương 11CQM 8,05   8,05 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
185 59 Nguyễn Thị Thu Thảo 12CQM 7,43 0,20 7,63 Khá 89 Tốt Khá Lớp phó HT
186 60 Phan Thị Ngọc Hận 12CQM 7,04   7,04 Khá 83 Tốt Khá  
    KHOA SINH-MT                  
187 1 Nguyễn Thị Ly Ly 10SS 8,79 0,40 9,19 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ; GK
188 2 Võ Nguyễn Quỳnh Trang 10SS 8,75 0,40 9,15 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Ủy viên LCĐ; G. khen
189 3 Trịnh Thị Bé Tiên 10SS 8,90 0,20 9,10 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Giấy khen
190 4 Nguyễn Thị Ngọc 10SS 9,03   9,03 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
191 5 Nguyễn Thị Mai Chi 10SS 9,09 0,20 9,29 X.Sắc 88 Tốt Giỏi Giấy khen
192 6 Hồ Thị Hạnh Trinh 10SS 8,63 0,2 8,83 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Giấy khen
193 7 Thái Kiều Ngân 11SS2 8,25 0,20 8,45 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
194 8 Nguyễn Thị Hoa 11SS1 8,36   8,36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
195 9 Nguyễn Thị Thuỳ Uyên 11SS2 8,31   8,31 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
196 10 Hoàng Thị Nhung 11SS1 8,03 0,20 8,23 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
197 11 Nguyễn Thị Minh Trinh 11SS1 7,90 0,20 8,10 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó ĐS
198 12 Nguyễn Thị Kim Anh 11SS1 8,04   8,04 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
199 13 Nguyễn Thị Quanh 11SS2 7,91   7,91 Khá 85 Tốt Khá  
200 14 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 11SS1 7,80   7,80 Khá 84 Tốt Khá  
201 15 Lê Thị Hồng Nhung 11SS2 7,77   7,77 Khá 85 Tốt Khá  
202 16 Trần Thị Kiều Thảo 12SS 8,89 0,50 9,39 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng; Giấy khen
203 17 Bùi Tấn Lâm 12SS 8,36 0,50 8,86 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Giấy khen
204 18 Trần Thị Hạnh Nguyên 12SS 8,56   8,56 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
205 19 Phạm Thị Tuyến 12SS 8,20   8,20 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
206 20 Hoàng Mai Nhung 12SS 8,09   8,09 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
207 21 Trà Thị Mỹ Hảo 12SS 8,07   8,07 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
208 22 Nguyễn Thị Hoài Thương 12SS 8,00   8,00 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
209 23 Ngô Thị Lệ Thủy 10CSM 8,38 0,20 8,58 Giỏi 82 Tốt Giỏi Giấy khen trường
210 24 Nguyễn Thị Thu Hiền 10CSM 8,28 0,20 8,48 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
211 25 Dương Hoài Nam 11CTM 8,50 0,20 8,70 Giỏi 88 Tốt Giỏi Giấy khen trường
212 26 Lê Thị Cẩm 11CTM 8,46 0,20 8,66 Giỏi 88 Tốt Giỏi Giấy khen trường
213 27 Nguyễn Thị Ny 11CTM 8,43 0,20 8,63 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Giấy khen trường
214 28 Nguyễn Thị Vân Nga 11CTM 8,61   8,61 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
215 29 Nguyễn Thị Phương 12CTM 8,95 0,2 9,15 X.Sắc 88 Tốt Giỏi Giấy khen trường
216 30 Phan Nhật Trường 12CTM 8,72   8,72 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
217 31 Phan Thị Hiền Trang 12CTM 8,06 0,30 8,36 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
218 32 Nguyễn Bảo Ngọc 12CTM 8,36   8,36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
219 33 Dương Thị Chinh 12CTM 7,98   7,98 Khá 85 Tốt Khá  
220 34 Phan Thị Thảo Nhi 12CNSH 8,57 0,20 8,77 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Giấy khen trường
221 35 Nguyễn Thị Kim Phước 12CNSH 8,61   8,61 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
222 36 Phạm Huỳnh Hương 12CNSH 8,25 0,20 8,45 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
223 37 Nguyễn Đỗ Hương Giang 12CNSH 7,99 0,30 8,29 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ, UVLCĐ
    KHOA NGỮ VĂN                  
224 1 Ngô Thị Hồng Vân 10SNV 9,04   9,04 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
225 2 Trần Lê Thu Hương 10SNV 8,63 0,30 8,93 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
226 3 Lê Thị Kim 10SNV 8,84   8,84 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
227 4 Đặng Thị Tuyết Phương 10SNV 8,77   8,77 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
228 5 Nguyễn Thị Kim Việt 10SNV 8,70   8,70 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
229 6 Trần Nguyễn Thùy Trang 11SNV 9,09 0,20 9,29 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
230 7 Lê Thị ánh Vọng 11SNV 8,85   8,85 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
231 8 Hứa Bách Thảo 11SNV 8,37   8,37 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
232 9 Nguyễn Thu 11SNV 8,35   8,35 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
233 10 Nguyễn Thị Huế 11SNV 8,28   8,28 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
234 12 Trần Thị Kim Nghĩa 11SNV 8,01 0,20 8,21 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
235 11 Nguyễn Thị Huyền Trang 11SNV 7,94 0,20 8,14 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó HT
236 13 Thân Thị Thư 12SNV 8,09 0,20 8,29 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
237 14 Lưu Lê Uyên 12SNV 7,97 0,30 8,27 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
238 15 Nguyễn Thị Thùy Linh 12SNV 8,25   8,25 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
239 16 Lê Thị Thuý Hồng 12SNV 8,21   8,21 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
240 17 Nguyễn Thị Hằng 12SNV 8,07   8,07 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
241 18 Lê Thị Thanh Huyền 12SNV 7,97   7,97 Khá 88 Tốt Khá  
242 19 Lê Thị Nữ Hương 12SNV 7,87   7,87 Khá 85 Tốt Khá  
243 20 Lê Thị Linh 10CVH1 8,84 0,30 9,14 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
244 21 Nguyễn Thanh Trà 10CVH2 8,51 0,20 8,71 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
245 22 Phạm Duy Hòa 10CVH2 8,69   8,69 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
246 23 Trần Thị Hải Lệ 10CVH3 8,46 0,20 8,66 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó VTM
247 24 Ngô Thị Ngọc Diễm 10CVH1 8,34 0,20 8,54 Giỏi 86 Tốt Giỏi Lớp phó HT
248 25 Trần Thị Phương Thảo 10CVH1 8,52   8,52 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
249 26 Nguyễn Thị Khánh Vân 10CVH2 8,52   8,52 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
250 27 Bùi Thị Nương 10CVH2 8,48   8,48 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
251 28 Hoàng Thị Liễu 10CVH3 8,41   8,41 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
252 29 Hà Thị Thương Trúc 10CVH3 8,19 0,20 8,39 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Ủy viên LCĐ
253 30 Nguyễn Thị Như Ngọc 10CVH1 8,38   8,38 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
254 31 Văn Tường Vi 10CVH3 8,36   8,36 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
255 32 Mai Thị Hoài Phương 10CVH1 8,29   8,29 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
256 33 Nguyễn Uyên Phương 10CVH1 8,28   8,28 Giỏi 81 Tốt Giỏi  
257 34 Nguyễn Thị Phượng 10CVH1 8,28   8,28 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
258 35 Võ Thị Hiền 10CVH3 8,27   8,27 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
259 36 Hồ Thị Thi 11CVH 8,38 0,20 8,58 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
260 37 Trương Văn Lâm 11CVH 8,29 0,20 8,49 Giỏi 84 Tốt Giỏi lớp phó KL
261 38 Phạm Thị Thuỳ Linh 11CVH 8,42   8,42 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
262 39 Nguyễn Phi Sỹ 11CVH 7,87 0,30 8,17 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
263 40 Nguyễn Thị Hiền Lương 11CVH 8,13   8,13 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
264 41 Trịnh Thanh Nga 12CVH 8,11   8,11 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
265 42 Trần Thị Mỹ Hạnh 12CVH 7,75   7,75 Khá 85 Tốt Khá  
266 43 Nguyễn Thị Hoài Thương 12CVH 7,51 0,20 7,71 Khá 94 X.Sắc Khá Lớp phó KL
267 44 Trần Thị Tú Trinh 12CVH 7,47 0,20 7,67 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó ĐS
268 45 Nguyễn Thị Kim Anh 12CVH 7,49   7,49 Khá 89 Tốt Khá  
269 46 Kim Hồng Vân 12CVH 7,44   7,44 Khá 85 Tốt Khá  
270 47 Nguyễn Thị 12CVH 7,41   7,41 Khá 85 Tốt Khá  
271 48 Lê Thị Hoa Đào 10CVHH 8,96 0,20 9,16 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
272 49 Nguyễn Trương Minh Châu 10CVHH 8,85 0,30 9,15 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
273 50 Trương Thị Lễ 10CBC 8,75 0,20 8,95 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
274 51 Trần Hồng Phượng 10CBC 8,52 0,30 8,82 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
275 52 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10CBC 8,74   8,74 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
276 53 Nguyễn Tấn Việt 10CBC 8,43 0,20 8,63 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó ĐS; Ủy viên LCĐ
277 54 Bùi Xuân Tân 10CBC 8,53   8,53 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
278 55 Nguyễn Thị Mỹ Kim 11CBC 8,98 0,30 9,28 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
279 56 Trần Thị 11CBC 8,86   8,86 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
280 57 Đào Thị 11CBC 8,22 0,20 8,42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
281 58 Nguyễn Thị Minh Phước 11CBC 8,30   8,30 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
282 59 Trần Thị Lâm Vi 11CBC 8,17   8,17 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
283 60 Lê Thuỵ Xuân Dương 12CBC1 8,97 0,30 9,27 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
284 61 Hồ Ngân 12CBC2 8,68   8,68 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
285 62 Nguyễn Duy Thi 12CBC1 8,46 0,20 8,66 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
286 63 Nguyễn Thị 12CBC1 8,25 0,20 8,45 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó HT
287 64 Nguyễn Thị Hồng 12CBC2 8,42   8,42 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
288 65 Trần Thị Hiền 12CBC2 8,34   8,34 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
289 66 Phan Thị Lai 12CBC2 8,33   8,33 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
290 67 Trần Thị Mai 12CBC2 8,10 0,20 8,30 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó HT
291 68 Phan Thị Nga 12CBC2 8,29   8,29 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
292 69 Đặng Văn Minh 12CBC2 8,08 0,20 8,28 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
    KHOA LỊCH SỬ                  
293 1 Trần Thị Nga 10SLS 8,21 0,20 8,41 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
294 2 Nguyễn Thị Huyền 10SLS 8,40   8,40 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
295 3 Phạm Thị Thanh Thúy 10SLS 8,35   8,35 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
296 4 Nguyễn Tuấn Anh 10SLS 8,03 0,30 8,33 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; Bí thư LCĐ
297 5 Phạm Thị Vân 10SLS 8,19   8,19 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
298 6 Nguyễn Thị Huyền 11SLS 8,47   8,47 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
299 7 Hoàng Thị Chi 11SLS 8,16 0,20 8,36 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
300 8 Nguyễn Thị An 11SLS 8,04 0,30 8,34 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
301 9 Lê Thị Kim Nhạn 11SLS 8,34   8,34 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
302 10 Nguyễn Thị Thu Hiền 11SLS 8,25   8,25 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
303 11 Phạm Thị Thu Hương 12SLS 8,27   8,27 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
304 12 Trần Thị Xuyến 12SLS 8,04 0,20 8,24 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
305 13 Lê Thị Huyền Trân 12SLS 8,09   8,09 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
306 14 Trần Thị Mỹ Linh 12SLS 8,02   8,02 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
307 15 Y Hảo 12SLS 7,94   7,94 Khá 85 Tốt Khá  
308 16 Lê Thu Hồng 12SLS 7,91   7,91 Khá 88 Tốt Khá  
309 17 Hoàng Thị Phương Thảo 12SLS 7,84   7,84 Khá 83 Tốt Khá  
310 18 Phạm Thị Lấm 10CVNH 8,26 0,30 8,56 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; Ủy viên LCĐ
311 19 Ngô Thị Kim Phương 10CVNH 8,26   8,26 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
312 20 Bùi Thị Thùy Na 10CVNH 7,97 0,20 8,17 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp phó KL
313 21 Lê Thị Diệu Mi 10CVNH 7,86 0,30 8,16 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
314 22 Nguyễn Thị Sỹ 10CVNH 7,93 0,20 8,13 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
315 23 Trần Thị Huyền 11CVNH 8,30 0,20 8,50 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
316 24 Lê Thị Phúc 11CVNH 8,41 0,00 8,41 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Ủy viên CĐ
317 25 Nguyễn Thị Phượng 11CVNH 8,37   8,37 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
318 26 Trần Thị Kiều Trang 12CVNH 8,86 0,30 9,16 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
319 27 Dương Thị Bích Diễm 12CVNH 8,48   8,48 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
320 28 Nguyễn Lê Vi Trinh 12CVNH 8,21 0,20 8,41 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
321 29 Nguyễn Thị Thu Trang 12CVNH 7,95 0,20 8,15 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
322 30 Văn Thị Kim Ngọc 12CVNH 7,99   7,99 Khá 82 Tốt Khá  
323 31 Nguyễn Đức Việt Toàn 12CVNH 7,97   7,97 Khá 89 Tốt Khá  
324 32 Nguyễn Thị Thu 12LCVNH 8,55 0,20 8,75 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó 
325 33 Phạm Thị Huỳnh Trang 12LCVNH 8,41 0,20 8,61 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phóĐS
326 34 Trần Thị Tú Nhi 12LCVNH 8,51   8,51 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
    KHOA ĐỊA LÝ                  
327 1 Phạm Thị Bích Thảo 10SDL 8,20 0,30 8,50 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
328 2 Trần Thị Giang 10SDL 8,30 0,20 8,50 Giỏi 89 Tốt Giỏi GK.GII trường
329 3 Trương Thị Lũy 10SDL 8,48   8,48 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
330 4 Nguyễn Thị 10SDL 8,43   8,43 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
331 5 Nguyễn Thị Điền 10SDL 8,39   8,39 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
332 6 Giang Thị Minh Hạnh 10SDL 8,39   8,39 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
333 7 Đinh Tấn Ninh 11SDL 8,39 0,20 8,59 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó PT; Ủy viên LCĐ
334 8 Lê Đại Dương 11SDL 8,26 0,20 8,46 Giỏi 87 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
335 9 Phạm Thị Ái Vân 11SDL 8,46   8,46 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
336 10 Lê Thị Linh 11SDL 8,41   8,41 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
337 11 Bùi Thị Tiến 11SDL 8,36   8,36 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
338 12 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11SDL 8,14 0,20 8,34 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó ĐS
339 13 Nguyễn Thị Thanh Sương 12SDL 7,66 0,20 7,86 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó HT
340 14 Lê Thị Thu Hiền 12SDL 7,36   7,36 Khá 85 Tốt Khá  
341 15 Võ Thị Việt Trinh 12SDL 7,32   7,32 Khá 85 Tốt Khá  
342 16 Dương Thị Tuyền 12SDL 7,29   7,29 Khá 84 Tốt Khá  
343 17 Đặng Thị 12SDL 7,21   7,21 Khá 84 Tốt Khá  
344 18 Trần Thị Ngọc Hạnh 12SDL 7,19   7,19 Khá 85 Tốt Khá  
345 19 Cao Thị Luyến 12SDL 7,17   7,17 Khá 86 Tốt Khá  
346 20 Hòa Thị Diễm Hằng 10CDL 8,54 0,20 8,74 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó VTM
347 21 Lê Thị Hạnh 10CDL 8,70   8,70 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
348 22 Phạm Hoàng Anh 10CDL 8,01 0,30 8,31 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Ủy viên BCHĐT
349 23 Trương Văn Dàng 10CDL 7,97 0,30 8,27 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Phó BTLCĐ
350 24 Võ Thị Lộc 10CDL 8,27   8,27 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
351 25 Lê Thị Hằng 11CDL 7,96   7,96 Khá 85 Tốt Khá  
352 26 Nguyễn Phạm Trúc Phương 11CDL 7,71 0,20 7,91 Khá 90 X.Sắc Khá Phó bí thư CĐ
353 27 Lý Sỹ Bình 11CDL 7,58 0,30 7,88 Khá 87 Tốt Khá Bí thư CĐ
354 28 Trần Thị Huyền 11CDL 7,75   7,75 Khá 84 Tốt Khá  
355 29 Lê Nhất Vương 12CDMT 7,69   7,69 Khá 85 Tốt Khá  
356 30 Phạm Thị Hợi 12CDMT 7,62   7,62 Khá 87 Tốt Khá  
357 31 Lê Thị Hằng 12CDMT 7,54   7,54 Khá 85 Tốt Khá  
358 32 Huỳnh Văn Vủ 12CDMT 7,11   7,11 Khá 85 Tốt Khá  
359 33 Ngô Thị Thu Phương 12CDDL 8,31 0,20 8,51 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
    KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                  
360 1 Trần Dương Vi Thảo 10SGC 8,59 0,30 8,89 Giỏi 99 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
361 2 Nguyễn Thị Thuý Di 10SGC 8,64 0,20 8,84 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
362 3 Nguyễn Thị Huyên 10SGC 8,79   8,79 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
363 4 Phan Thị Cam 10SGC 8,42 0,20 8,62 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó 
364 5 Trần Thị Điểm 12SGC 8,25   8,25 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
365 6 Nguyễn Thị Hương 12SGC 7,93   7,93 Khá 89 Tốt Khá  
366 7 Võ Thị Thu Uyên 12SGC 7,63 0,20 7,83 Khá 90 X.Sắc Khá Phó bí thư CĐ
367 8 Ngô Thị Hoàng Giang 12SGC 7,79   7,79 Khá 87 Tốt Khá  
368 9 Nguyễn Thị Tín 12SGC 7,68   7,68 Khá 88 Tốt Khá  
369 10 Trần Thị Tiến 10STQ 8,58 0,20 8,78 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
370 11 Nguyễn Văn Vinh 10STQ 8,44 0,30 8,74 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
371 12 Trần Thị Thơ 10STQ 8,36   8,36 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
372 13 Nguyễn Duy Thông 10STQ 8,03 0,30 8,33 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Bí thư LCĐ
    KHOA GD TIỂU HỌC-MN                  
373 1 Phạm Thị Thanh Nhung 10STH1 7,90 0,30 8,20 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
374 2 Đào Diệu Ngọc 10STH2 7,97 0,20 8,17 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
375 3 Trần Thị Hồng 10STH1 7,92   7,92 Khá 89 Tốt Khá  
376 4 Nguyễn Thị ái Thiện 10STH2 7,48 0,30 7,78 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp trưởng
377 5 Trần Thị Liễu 10STH1 7,73   7,73 Khá 87 Tốt Khá  
378 6 Khuất Thị Phúc Thảo 10STH2 7,40 0,30 7,70 Khá 93 X.Sắc Khá Bí thư CĐ;Ủy viên LCĐ
379 7 Nguyễn Hàn Uyên 10STH2 7,67   7,67 Khá 85 Tốt Khá  
380 8 Phạm Thị Vân 10STH2 7,66   7,66 Khá 85 Tốt Khá  
381 9 Trần Trương Lê Phương 10STH2 7,63   7,63 Khá 89 Tốt Khá  
382 10 Nguyễn Thị Xuân Diệu 10STH1 7,62   7,62 Khá 85 Tốt Khá  
383 11 Phan Lê Xuân Ánh 11STH2 8,12   8,12 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
384 12 Cao Thị Hiền 11STH2 8,04   8,04 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
385 13 Tạ Thị Ngân 11STH1 7,81 0,20 8,01 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó HT
386 14 Lê Thị Kim Hoàn 11STH2 7,81 0,20 8,01 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó HT
387 15 Đỗ Thị Kim Căng 11STH1 7,89   7,89 Khá 85 Tốt Khá  
388 16 Nguyễn Thị Thảo 11STH1 7,87   7,87 Khá 85 Tốt Khá  
389 17 Nguyễn Thị Thúy Diệu 11STH2 7,86   7,86 Khá 86 Tốt Khá  
390 18 Lê Trương Quỳnh Nhi 11STH1 7,86   7,86 Khá 85 Tốt Khá  
391 19 Lê Thị Thu Tuyền 11STH1 7,65 0,20 7,85 Khá 89 Tốt Khá Lớp phó ĐS
392 20 Phan Thị Phương Diễm 11STH1 7,55 0,30 7,85 Khá 89 Tốt Khá Lớp trưởng
393 21 Đào Thị Thanh Hoa 11STH1 7,85   7,85 Khá 85 Tốt Khá  
394 22 Trần Thị Thanh Thảo 11STH2 7,84   7,84 Khá 85 Tốt Khá  
395 23 Nguyễn Thị Thanh Truyền 11STH2 7,83   7,83 Khá 87 Tốt Khá  
396 24 Trương Hồng Phúc 12STH1 8,56   8,56 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
397 25 Nguyễn Thị Thu Thảo 12STH1 8,19 0,30 8,49 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng 
398 26 Trần Thị Ngọc Hiệp 12STH2 8,42   8,42 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
399 27 Nguyễn Thị Quỳnh 12STH1 8,06   8,06 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
400 28 Lưu Thị Ly 12STH1 8,02   8,02 Giỏi 80 Tốt Giỏi  
401 29 Nguyễn Thị My Sa 12STH1 8,02   8,02 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
402 30 Lê Thị Kiều Oanh 12STH1 8,03   8,03 Giỏi 79 Khá Khá  
403 31 Bùi Phúc Minh 12STH1 7,68 0,30 7,98 Khá 88 Tốt Khá Lớp phó; Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
404 32 Nguyễn Minh Diệp 12STH2 7,94   7,94 Khá 76 Khá Khá  
405 33 Nguyễn Thị Sa 12STH2 7,93   7,93 Khá 79 Khá Khá  
406 34 Trần Thị Thiện Tâm 12STH2 7,93   7,93 Khá 76 Khá Khá  
407 35 Tôn Nữ Kim Anh 12STH2 7,89   7,89 Khá 84 Tốt Khá  
408 36 Phạm Thị Hoàng Anh 12STH2 7,89   7,89 Khá 86 Tốt Khá  
409 37 Đỗ Thị Minh Tâm 12STH1 7,83   7,83 Khá 89 Tốt Khá  
410 38 Nguyễn Thị Thư 10SMN2 8,62   8,62 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi  
411 39 Võ Thị 10SMN2 8,26 0,30 8,56 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
412 40 Nguyễn Thị Minh Phương 10SMN2 8,25 0,20 8,45 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
413 41 Lâm Thị Hoàng Quyên 10SMN1 8,24 0,20 8,44 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó VTM
414 42 Nguyễn Trịnh Hiệp 10SMN1 8,20   8,20 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
415 43 Nguyễn Thị Ngọc Mai 10SMN1 8,16   8,16 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi SN: 11/4/1991
416 44 Thái Thị Thuỳ Linh 10SMN2 8,13   8,13 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
417 45 Nguyễn Thị Kim Ngọc 10SMN2 8,13   8,13 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
418 46 Thới Thị Non 10SMN2 7,93 0,20 8,13 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Ủy viên LCĐ
419 47 Đào Thị Thanh Thủy 10SMN1 8,12   8,12 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
420 48 Nguyễn Thị Thu Thùy 11SMN2 8,00 0,30 8,30 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
421 49 Trần Thị Thủy 11SMN1 8,12   8,12 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
422 50 Trương Thị Hào 11SMN2 8,04   8,04 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
423 51 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 11SMN1 7,93   7,93 Khá 88 Tốt Khá  
424 52 Phạm Thị Hiệp 11SMN1 7,89   7,89 Khá 85 Tốt Khá  
425 53 Trần Nguyễn Thị Mộng 11SMN2 7,87   7,87 Khá 85 Tốt Khá  
426 54 Nguyễn Thị Thu Hường 11SMN2 7,86   7,86 Khá 85 Tốt Khá  
427 55 Lê Vũ Nhật Hạ 11SMN2 7,82   7,82 Khá 85 Tốt Khá  
428 56 Lê Thị Trúc Quỳnh 11SMN1 7,80   7,80 Khá 85 Tốt Khá  
429 57 Huỳnh Thị Trinh 11SMN2 7,79   7,79 Khá 88 Tốt Khá  
430 58 Võ Thị Thu Thảo 11SMN2 7,71   7,71 Khá 85 Tốt Khá  
431 59 Nguyễn Thị Thương 12SMN1 8,09   8,09 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
432 60 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12SMN1 7,51 0,30 7,81 Khá 87 Tốt Khá Lớp trưởng
433 61 Nguyễn Thị Thanh 12SMN2 7,67   7,67 Khá 85 Tốt Khá  
434 62 Hồ Đắc Hạnh Nhân 12SMN2 7,26 0,30 7,56 Khá 87 Tốt Khá Lớp trưởng
435 63 Võ Diệu Trinh 12SMN2 7,51   7,51 Khá 85 Tốt Khá  
436 64 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12SMN1 7,49   7,49 Khá 85 Tốt Khá  
437 65 Đoàn Thị Thanh Hoàng 12SMN2 7,46   7,46 Khá 84 Tốt Khá  
438 66 Hồ Thị Thanh Hằng 12SMN2 7,42   7,42 Khá 83 Tốt Khá  
439 67 Phạm Thị Giang 12SMN2 7,21 0,20 7,41 Khá 86 Tốt Khá Lớp phó VTM
440 68 Phạm Thị Minh Thư 12SMN2 7,39   7,39 Khá 86 Tốt Khá  
441 69 Nguyễn Thị Hồng 12SMN2 7,38   7,38 Khá 83 Tốt Khá  
442 70 Chu Thị Hậu 12SMN1 7,35   7,35 Khá 84 Tốt Khá  
443 71 Y Thun 12SMN1 7,32   7,32 Khá 85 Tốt Khá  
444 72 Trần Thị Thuỳ Trang 12SMN1 7,32   7,32 Khá 85 Tốt Khá  
    KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC                  
445 1 Hồ Thanh Thủy 10CTL 9,03 0,30 9,33 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
446 2 Lý Thị Thảo 10CTL 8,85 0,30 9,15 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ; Bí thư LCĐ
447 3 Phan Thị Khánh Ly 10CTL 8,91 0,20 9,11 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
448 4 Nguyễn Thị Vi 11CTL 8,39 0,30 8,69 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Phó BTLCĐ
449 5 Đặng Thị Bích Ngọc 11CTL 8,09 0,20 8,29 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
450 6 Nguyễn Thị ánh Hòa 11CTL 7,76 0,30 8,06 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
451 7 Nguyễn Thị Thùy Ngân 12CTL 8,27   8,27 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
452 8 Nguyễn Thị Hồng 12CTL 7,93   7,93 Khá 87 Tốt Khá  
453 9 Nguyễn Thị Yến 12CTL 7,67   7,67 Khá 84 Tốt Khá  
454 10 Phạm Thị Cẩm Giang 12CTXH 8,08 0,20 8,28 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
455 11 Lại Thị Mai Trâm 12CTXH 8,14   8,14 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
456 12 Nguyễn Thị Minh Trang 12CTXH 7,88 0,20 8,08 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT

Tải quyết định tại đây
Tải danh sách sinh viên nhận học bổng tại đây
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 581
  • Tháng hiện tại: 33720
  • Tổng lượt truy cập: 1624562