Quang cao giua trang

DANH SÁCH SINH VIÊN XIN GIA HẠN NỘP HỌC PHÍ HK II, NH 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 10/09/2014 14:04 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
DANH SÁCH SINH VIÊN XIN GIA HẠN NỘP HỌC PHÍ HK II, NH 2013 - 2014

DANH SÁCH SINH VIÊN XIN GIA HẠN NỘP HỌC PHÍ HK II, NH 2013 - 2014

Phòng Công tác sinh viên thông báo DANH SÁCH SINH VIÊN XIN GIA HẠN NỘP HỌC PHÍ HK II, NH 2013 - 2014
DANH SÁCH SINH VIÊN XIN GIA HẠN NỘP HỌC PHÍ HK II, NH 2013 - 2014


STT HỌ VÀ TÊN NGÀY NƠI SINH LỚP KHOA LÝ DO THỜI GIAN
SINH VIÊN SINH NỘP HP
01 01 311032111134 Lê Thị 26/06/1993 QN-ĐN 11CTUD1 Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
02 02 311032111108 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/04/1993 Hà Tĩnh 11CTUD1 Toán Hộ cận nghèo 15/10/2014
03 03 311032111139 Đặng Hồng Khanh 15/05/1993 Quảng Nam 11CTUD1 Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
04 04 311032111151 Dương Thị Thanh 07/07/1992 Quảng Nam 11CTUD1 Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
05 05 311033111104 Huỳnh Thị Chung 20/05/1993 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
06 06 311033111122 Hồ Thị Trúc Loan 29/09/1993 TP Đà Nẵng 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
07 07 311033111139 Lê Thị Thanh Tâm 12/01/1992 Quảng Nam 11CTUD2 Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
08 08 311032121144 Trương Thị Ngọc 01/01/1994 Quảng Nam 12CTUD Toán Gia đình khó khăn 15/10/2014
09 09 311032121163 Hồ Thị Ngân Thảo 29/08/1994 TP. Đà Nẵng 12CTUD Toán Hộ nghèo 15/10/2014
10 10 311032131163 Đoàn Thị Ngọc Trang 24/11/1995 QN-ĐN 13CTUD Toán Hộ nghèo 26/09/2014
11 01 312022111101 Lê Hoàng Anh 09/10/1990 TP Đà Nẵng 11CNTT1 Tin học Gia đình khó khăn 15/10/2014
12 02 312022111137 Huỳnh Đức Anh 23/05/1993 Quảng Nam 11CNTT1 Tin học Hộ nghèo 15/10/2014
13 03 312022111138 Nguyễn Thị Diễm 10/07/1992 Quảng Nam 11CNTT1 Tin học Hộ cận nghèo 15/10/2014
14 04 312023111115 Hoàng Thị 18/06/1993 Quảng Bình 11CNTT2 Tin học Gia đình khó khăn 15/10/2014
15 05 312023111125 Nguyễn Thị Diễm Hường 04/11/1993 Quảng Nam 11CNTT2 Tin học Hộ cận nghèo 15/10/2014
16 06 312023111146 Nguyễn Thị Quyền 21/11/1993 Quảng Nam 11CNTT2 Tin học Hộ nghèo 15/10/2014
17 07 312023111156 Lương Thị Kim Tiên 19/08/1993 Quảng Trị 11CNTT2 Tin học Hộ cận nghèo 15/10/2014
18 08 312022121172 Nguyễn Thanh Vĩnh 02/08/1990 Quảng Nam 12CNTT Tin học Gia đình khó khăn 15/10/2014
19 09 312022131104 Huỳnh Thị Ngọc Bích 21/03/1995 TP. Đà Nẵng 13CNTT Tin học Gia đình khó khăn 15/10/2014
20 10 312022131153 Nguyễn Thị Thập 14/09/1995 Quảng Nam 13CNTT Tin học Hộ nghèo 15/10/2014
21 01 313022131110 Nguyễn Thị Huyền 14/06/1995 Quảng Nam 13CVL Vật lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
22 02 313022131143 Lê Thị Phương Thảo 30/04/1995 QN-ĐN 13CVL Vật lý Gia đình khó khăn 30/09/2014
23 01 314033121111 Nguyễn Thanh Duy 19/03/1994 Quảng Nam 12CHD Hóa học Gia đình khó khăn 15/10/2014
24 02 314033121114 Dương Phú Trung Đức 28/06/1994 Quảng Nam 12CHD Hóa học Ba đang điều trị ưng thư 15/10/2014
25 01 315033111109 Trần Thị Huệ 07/10/1993 Quảng Ngãi 11CTM Sinh-MT Hộ cận nghèo 15/10/2014
26 02 315032121110 Đoàn Thị 02/08/1994 Quảng Nam 12CTM Sinh-MT Hộ cận nghèo 15/10/2014
27 01 317022111119 Trần Ngọc Bích 30/10/1993 Quảng Nam 11CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
28 02 317022111101 Lê Thị Chung 10/10/1993 Quảng Trị 11CVH Ngữ văn Hộ nghèo 10/10/2014
29 03 317022111132 Phạm Thị Thuỳ Linh 01/08/1992 QN-ĐN 11CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
30 04 317022111111 Nguyễn Phi Sỹ 13/12/1992 Quảng Nam 11CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
31 05 317043111128 Phạm Thị Tố Mai 07/03/1993 Bình Định 11CBC Ngữ văn Hộ nghèo 10/10/2014
32 06 317043111153 Phan Phước Vinh 03/11/1993 Quảng Nam 11CBC Ngữ văn Hộ nghèo 10/10/2014
33 07 317022121111 Phạm Thị Quỳnh Duyên 10/03/1993 Quảng Ngãi 12CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
34 08 317022121121 Nguyễn Thị Hòa 20/01/1990 TP. Đà Nẵng 12CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
35 09 317022121142 Trần Thị Hồng Ny 10/10/1993 Thừa Thiên - Huế 12CVH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
36 10 317022121153 Lê Hoàng Thanh 24/06/1993 Khánh Hòa 12CVH Ngữ văn Hộ nghèo 15/10/2014
37 11 317044121143 Nguyễn Thị Nhật Uyên 08/12/1994 Quảng Nam 12CBC1 Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
38 12 317045121118 Nguyễn Thị Huyền 06/10/1991 Hà Tĩnh 12CBC2 Ngữ văn Hộ cận nghèo 15/10/2014
39 13 317033131132 Hà Thị Kim Phương 24/04/1992 Quảng Nam 13CVHH Ngữ văn Gia đình khó khăn 15/10/2014
40 14 317033131154 Lê Thị Trang 01/01/1995 Quảng Nam 13CVHH Ngữ văn Hộ nghèo 15/10/2014
41 15 317044131130 Phan Văn Nam 14/06/1995 Quảng Nam 13CBC Ngữ văn Hộ nghèo 15/10/2014
42 01 318022121136 Võ Thị Thảo 06/08/1994 Nghệ An 12CVNH Lịch sử Hộ cận nghèo 15/10/2014
43 02 318022121150 Trần Thị Hà Trang 09/07/1994 Hà Tĩnh 12CVNH Lịch sử Hộ cận nghèo 15/10/2014
44 01 319032121109 Nguyễn Hoài Dung 26/01/1994 TP. Đà Nẵng 12CDMT Địa lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
45 02 319032121131 Thái Thuỵ Hoài Ngân 14/06/1994 TP. Đà Nẵng 12CDMT Địa lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
46 03 319032121132 Đặng Thị Ngọc 01/08/1994 TP. Đà Nẵng 12CDMT Địa lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
47 04 319032121140 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/05/1994 TP. Đà Nẵng 12CDMT Địa lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
48 05 319032121153 Nguyễn Thị Kiều Trang 27/09/1993 TP. Đà Nẵng 12CDMT Địa lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
49 06 319043121110 Phan Thị Thiên Hương 11/03/1993 Quảng Trị 12CDDL Địa lý Gia đình khó khăn 15/10/2014
50 07 319032131159 Huỳnh Thị Thu Huyền 21/05/1995 Quảng Ngãi 13CDMT Địa lý Gia đình khó khăn 05/10/2014
51 01 320021111123 Nguyễn Thị Vi 18/01/1992 Quảng Nam 11CTL TLGD Hộ nghèo 15/10/2014
52 02 320021121109 Phan Thị Như Hoài 05/02/1993 Hà Tĩnh 12CTL TLGD Hộ cận nghèo 15/10/2014
53 03 320021131125 Tô Thị Miền 30/12/1995 Lạng Sơn 13CTL TLGD Hộ nghèo 15/10/2014
54 04 320032131161 Phan Thúy Vy 17/07/1995 Gia Lai 13CTXH TLGD Gia đình khó khăn 15/10/2014


Tải danh sách TẠI ĐÂY
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 14
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2857
  • Tháng hiện tại: 32930
  • Tổng lượt truy cập: 1623772