Quang cao giua trang

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2012, 2013, 2014, HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 - 2015

Đăng lúc: Thứ năm - 22/10/2015 16:38 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2012, 2013, 2014, HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 - 2015

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2012, 2013, 2014, HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 - 2015

Căn cứ danh sách đề nghị của các khoa về việc xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ II, năm học 2014-2015 thuộc khóa tuyển sinh 2012, 2013, 2014


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2012, 2013, 2014, HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 - 2015 

STT SL SL Mã số Họ và tên Lớp Điểm  Điểm Điểm Xếp loại Điểm Xếp Mức
HB HB sinh viên TB  thưởng xét HB điểm xét rèn loại nhận
Khoa Ngành   học tập     HB luyện rèn luyện học bổng
        KHOA TOÁN                
1 1 1 311011121110 Dương Xuân Hiệp 12ST 8,47 0,40 8,87 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
2 2 2 311011121120 Trần Thị Thuý Loan 12ST 8,26 0,40 8,66 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi
3 3 3 311011121136 Nguyễn Thị Hoa Phượng 12ST 8,34   8,34 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
4 4 4 311011121142 Nguyễn Thị Thanh 12ST 8,34   8,34 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
5 5 5 311011121134 Phạm Thị Đoan Phúc 12ST 8,33   8,33 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
6 6 6 311011121115 Nguyễn Thị Lan 12ST 8,26   8,26 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
7 7 1 311011131113 Trần Ngọc Lễ 13ST 9,28 0,30 9,58 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
8 8 2 311011131120 Lê Thị Thu Nguyệt 13ST 9,28   9,28 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc
9 9 3 311011131124 Hoàng Thị Phương 13ST 8,82 0,20 9,02 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc
10 10 4 311011131103 Hoàng Gia Minh Châu 13ST 8,63 0,20 8,83 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
11 11 1 311011141132 Đồng Thị Tố Quyên 14ST 8,15 0,20 8,35 Giỏi 87 Tốt Giỏi
12 12 2 311011141115 Phạm Anh Khoa 14ST 8,15   8,15 Giỏi 85 Tốt Giỏi
13 13 3 311011141142 Trần Lê Thương 14ST 7,94 0,20 8,14 Giỏi 87 Tốt Giỏi
14 14 4 311011141114 Nguyễn Lê Duy Khang 14ST 8,04   8,04 Giỏi 83 Tốt Giỏi
15 15 5 311011141134 Đồng Đắc Tài 14ST 7,93   7,93 Khá 85 Tốt Khá
16 16 1 311032121105 Trương Thị Kim Chi 12CTUD 8,93 0,40 9,33 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc
17 17 2 311032121162 Phan Thị Hồng Thắm 12CTUD 8,96   8,96 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
18 18 3 311032121139 Đoàn Thị Thanh Nga 12CTUD 8,53 0,30 8,83 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi
19 19 4 311032121166 Từ Thị Minh Thúy 12CTUD 8,64   8,64 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
20 20 5 311032121175 Trần Thị Vân 12CTUD 8,63   8,63 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
21 21 6 311032121177 Nguyễn Tường Vi 12CTUD 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi
22 22 7 311032121102 Nguyễn Thị Ánh 12CTUD 8,25 0,20 8,45 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
23 23 1 311032131148 Nguyễn Thị Thanh Thắm 13CTUD 8,21   8,21 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
24 24 2 311032131145 Lê Thị Diệp Sương 13CTUD 7,97 0,20 8,17 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi
25 25 3 311032131122 Lê Thị Mận 13CTUD 7,69   7,69 Khá 85 Tốt Khá
26 26 4 311032131130 Vũ Thị Hồng Nhung 13CTUD 7,45 0,20 7,65 Khá 91 X.Sắc Khá
27 27 5 311032131182 Nguyễn Thị Bích Trâm 13CTUD 7,45 0,20 7,65 Khá 91 X.Sắc Khá
28 28 6 311032131152 Nguyễn Thị Thảo 13CTUD 7,59   7,59 Khá 89 Tốt Khá
29 29 7 311032131173 Đinh Thị Hoa Tuyết 13CTUD 7,53   7,53 Khá 85 Tốt Khá
30 30 8 311032131177 Văn Thị Thảo Vy 13CTUD 7,47   7,47 Khá 87 Tốt Khá
31 31 1 311032141103 Huỳnh Trọng Can 14CTUD 7,88   7,88 Khá 86 Tốt Khá
32 32 2 311032141132 Lê Thị Phương 14CTUD 7,41 0,30 7,71 Khá 93 X.Sắc Khá
33 33 3 311032141120 Phạm Thị Hoài My 14CTUD 7,06   7,06 Khá 83 Tốt Khá
        KHOA TIN HỌC                
34 1 1 312011121145 Lê Văn  Tuấn 12SPT 8,99   8,99 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
35 2 2 312011121104 Võ Thành Đạt 12SPT 8,51 0,30 8,81 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
36 3 3 312011121120 Từ Khắc Nghĩa 12SPT 8,60 0,20 8,80 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
37 4 4 312011121113 Ngô Thị Hoa 12SPT 8,32   8,32 Giỏi 89 Tốt Giỏi
38 5 1 312011131133 Trương Thị Thảo Nguyên 13SPT 8,21   8,21 Giỏi 85 Tốt Giỏi
39 6 2 312011131135 Chu Thành Nhân 13SPT 7,86 0,30 8,16 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
40 7 3 312011131124 Trần Lê Khánh Huyền 13SPT 7,83 0,20 8,03 Giỏi 87 Tốt Giỏi
41 8 4 312011131103 Bùi Tuấn Cảnh 13SPT 7,49 0,30 7,79 Khá 93 X.Sắc Khá
42 9 5 312011131122 Bùi Xuân Hương 13SPT 7,77   7,77 Khá 85 Tốt Khá
43 10 1 312011141150 Nguyễn Thị Yến 14SPT 8,94   8,94 Giỏi 82 Tốt Giỏi
44 11 2 312011141139 Võ Như Phương Thảo 14SPT 8,30 0,20 8,50 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
45 12 3 312011141137 Đặng Công Tân 14SPT 8,44   8,44 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
46 13 4 312011141112 Nguyễn Thị Hồng 14SPT 8,31   8,31 Giỏi 88 Tốt Giỏi
47 14 1 312022121136 Phan Đình Mãn 12CNTT 8,85   8,85 Giỏi 86 Tốt Giỏi
48 15 2 312022121128 Nguyễn Thị Liên 12CNTT 8,81   8,81 Giỏi 88 Tốt Giỏi
49 16 3 312022121130 Nguyễn Linh 12CNTT 8,23 0,30 8,53 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
50 17 4 312022121172 Nguyễn Thanh Vĩnh 12CNTT 8,09 0,20 8,29 Giỏi 87 Tốt Giỏi
51 18 5 312022121122 Ngô Thị Lan Hương 12CNTT 8,21   8,21 Giỏi 82 Tốt Giỏi
52 19 6 312022121159 Hồ Thị Hoài Thương 12CNTT 8,19   8,19 Giỏi 82 Tốt Giỏi
53 20 1 312022131112 Bùi Thị Ánh Duyên 13CNTT 9,00 0,20 9,20 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc
54 21 2 312022131159 Phạm Thị Anh Thư 13CNTT 8,64   8,64 Giỏi 88 Tốt Giỏi
55 22 3 312022131173 Phan Văn 13CNTT 8,24 0,30 8,54 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
56 23 4 312022131155 Nguyễn Thị Thanh Thiện 13CNTT 8,49   8,49 Giỏi 88 Tốt Giỏi
57 24 5 312022131122 Đặng Duy Hậu 13CNTT 7,66 0,60 8,26 Giỏi 87 Tốt Giỏi
58 25 6 312022131168 Đỗ Minh Tuấn 13CNTT 8,02 0,20 8,22 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
59 26 1 312022141110 Đoàn Văn Cường 14CNTT 8,10   8,10 Giỏi 80 Tốt Giỏi
60 27 2 312022141140 Lâm Ngọc Khương 14CNTT 8,10   8,10 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
61 28 3 312022141113 Lê Cao Đạt 14CNTT 8,00   8,00 Giỏi 82 Tốt Giỏi
62 29 4 312022141103 Phạm Nguyễn Nhật Anh 14CNTT 7,99   7,99 Khá 90 X.Sắc Khá
63 30 5 312022141139 Võ Trần Anh Khoa 14CNTT 7,98   7,98 Khá 80 Tốt Khá
64 31 6 312022141127 Phạm Thị Minh Hiền 14CNTT 7,94   7,94 Khá 80 Tốt Khá
65 32 7 312022141148 Phạm Ngọc Nguyện 14CNTT 7,94   7,94 Khá 85 Tốt Khá
66 33 8 312022141101 Võ Thế Đông An 14CNTT 7,84   7,84 Khá 80 Tốt Khá
        KHOA VẬT LÝ                
67 1 1 313011121159 Bùi Văn Quang Thông 12SVL 9,34 0,50 9,84 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc
68 2 2 313011121138 Nguyễn Văn Ngọc 12SVL 9,24   9,24 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc
69 3 3 313011121106 Thái Thiên Bảo 12SVL 8,93 0,30 9,23 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc
70 4 4 313011121137 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12SVL 9,16   9,16 X.Sắc 88 Tốt Giỏi
71 5 5 313011121104 Trần Thị Kim Anh 12SVL 8,98   8,98 Giỏi 88 Tốt Giỏi
72 6 6 313011121167 Nguyễn Tố Trinh 12SVL 8,67 0,20 8,87 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
73 7 7 313011121165 Nguyễn Thị Huyền Trang 12SVL 8,73   8,73 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
74 8 1 313011131154 Nguyễn Hoàng Tú Trinh 13SVL 9,00 0,30 9,30 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
75 9 2 313011131143 Đặng Thị Tâm 13SVL 9,15   9,15 X.Sắc 88 Tốt Giỏi
76 10 3 313011131149 Trần Vương Thùy 13SVL 8,72 0,20 8,92 Giỏi 87 Tốt Giỏi
77 11 4 313011131115 Bùi Thị Thu Hương 13SVL 8,82   8,82 Giỏi 83 Tốt Giỏi
78 12 5 313011131103 Đặng Thị Diễm 13SVL 8,28 0,30 8,58 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
79 13 1 313011141111 Nguyễn Thị Hằng 14SVL 8,44   8,44 Giỏi 85 Tốt Giỏi
80 14 2 313011141114 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 14SVL 8,26   8,26 Giỏi 85 Tốt Giỏi
81 15 3 313011141107 Trần Thị Thanh Duyên 14SVL 8,20   8,20 Giỏi 85 Tốt Giỏi
82 16 4 313011141156 Lê Thị Ánh Tuyết 14SVL 8,17   8,17 Giỏi 85 Tốt Giỏi
83 17 5 313011141104 Nguyễn Gia Bảo 14SVL 7,62 0,50 8,12 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi
84 18 1 313022121106 Bùi Thị Quỳnh Giao 12CVL 8,12 0,40 8,52 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
85 19 2 313022121101 Nguyễn Thị Thu Ba 12CVL 8,28 0,20 8,48 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
86 20 3 313022121120 Lê Thị Ly Ly 12CVL 8,08 0,20 8,28 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
87 21 4 313022121131 Lê Vũ Trường Sơn 12CVL 7,76 0,50 8,26 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi
88 22 1 313022131125 Võ Thị Kim Ngọc 13CVL 8,87 0,20 9,07 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc
89 23 2 313022131144 Xa Thị Thu 13CVL 8,65 0,20 8,85 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
90 24 3 313022131124 Lê Thị Kim Ngân 13CVL 8,30 0,20 8,50 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
91 25 1 313022141105 Lê Thị Mỹ Hạnh 14CVL 8,34   8,34 Giỏi 85 Tốt Giỏi
92 26 2 313022141122 Huỳnh Thị Kim Thuận 14CVL 7,95 0,20 8,15 Giỏi 85 Tốt Giỏi
        KHOA HOÁ HỌC                
93 1 1 314011121137 Phan Nguyễn Phương Thảo 12SHH 8,47 0,50 8,97 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
94 2 2 314011121135 Võ Thị Thu Sương 12SHH 8,88   8,88 Giỏi 88 Tốt Giỏi
95 3 3 314011121114 Trần Thị Thu Hương 12SHH 8,55 0,20 8,75 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
96 4 4 314011121125 Trần Thị Tuyết Nhung 12SHH 8,41 0,20 8,61 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi
97 5 5 314011121129 Trương Thị Phượng 12SHH 8,57   8,57 Giỏi 88 Tốt Giỏi
98 6 1 314011131149 Đỗ Thị Tuyết Trinh 13SHH 9,16   9,16 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc
99 7 2 314011131137 Lê Thị Sương 13SHH 8,83 0,30 9,13 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc
100 8 3 314011131132 Hồ Thị Phương 13SHH 9,09   9,09 X.Sắc 85 Tốt Giỏi
101 9 4 314011131139 Phạm Thị Thanh Tâm 13SHH 9,05   9,05 X.Sắc 88 Tốt Giỏi
102 10 5 314011131156 Ngô Thị Phương Trang 13SHH 8,98   8,98 Giỏi 85 Tốt Giỏi
103 11 1 314011141104 Nguyễn Thị Kim Cúc 14SHH 8,82 0,20 9,02 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc
104 12 2 314011141122 Nguyễn Xuân Nguyên 14SHH 8,99   8,99 Giỏi 88 Tốt Giỏi
105 13 3 314011141121 Nguyễn Thị Kim Nguyên 14SHH 8,80   8,80 Giỏi 88 Tốt Giỏi
106 14 4 314011141109 Trần Thị Huệ 14SHH 8,43   8,43 Giỏi 88 Tốt Giỏi
107 15 1 314022121136 Trần Thị Yến Nhung 12CHP 9,03   9,03 X.Sắc 87 Tốt Giỏi
108 16 2 314022121147 Huỳnh Thị Phương Thảo 12CHP 8,70 0,30 9,00 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc
109 17 3 314022121170 Trần Văn Vĩnh 12CHP 8,68 0,20 8,88 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
110 18 4 314022121142 Nguyễn Thị Thu Sương 12CHP 8,59 0,20 8,79 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
111 19 5 314022121129 Trần Thị Nga 12CHP 8,65   8,65 Giỏi 88 Tốt Giỏi
112 20 6 314022121104 Nguyễn Thị Kim Chi 12CHP 8,60   8,60 Giỏi 89 Tốt Giỏi
113 21 1 314022131119 Lê Thị Anh Khuyên 13CHP 9,01   9,01 X.Sắc 88 Tốt Giỏi
114 22 2 314022131139 Phạm Thị Thảo 13CHP 8,72   8,72 Giỏi 88 Tốt Giỏi
115 23 3 314022131129 Thái Thị Bảo Ngân 13CHP 8,49 0,20 8,69 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
116 24 4 314022131154 Nguyễn Thị Uyên 13CHP 8,60   8,60 Giỏi 88 Tốt Giỏi
117 25 1 314022141111 Võ Văn Hùng 14CHP 8,09 0,30 8,39 Giỏi 85 Tốt Giỏi
118 26 2 314022141104 Nguyễn Hoàng Dung 14CHP 8,31   8,31 Giỏi 88 Tốt Giỏi
119 27 3 314022141126 Phạm Thị Hoài Phương 14CHP 8,00   8,00 Giỏi 88 Tốt Giỏi
120 28 4 314022141123 Đặng Văn Nho 14CHP 7,41 0,30 7,71 Khá 87 Tốt Khá
121 29 1 314033121123 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 12CHD 8,56 0,30 8,86 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
122 30 2 314033121103 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 12CHD 8,65 0,20 8,85 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
123 31 3 314033121149 Nguyễn Thạch Thảo 12CHD 8,65 0,20 8,85 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi
124 32 4 314033121140 Nguyễn Hoàng Phương 12CHD 8,59 0,20 8,79 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
125 33 5 314033121139 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12CHD 8,59 0,20 8,79 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi
126 34 1 314033131121 Dương Quỳnh Hương 13CHD 9,04   9,04 X.Sắc 85 Tốt Giỏi
127 35 2 314033131150 Nguyễn Vũ Thanh Thy 13CHD 8,05 0,20 8,25 Giỏi 85 Tốt Giỏi
128 36 3 314033131146 Trần Thị Lệ Thu 13CHD 8,23   8,23 Giỏi 85 Tốt Giỏi
129 37 4 314033131141 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 13CHD 7,88 0,30 8,18 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi
130 38 5 314033131103 Trần Thị Hoàng Anh 13CHD 8,13   8,13 Giỏi 85 Tốt Giỏi
131 39 6 314033131164 Bùi Thị Hoàng 13CHD 8,13   8,13 Giỏi 85 Tốt Giỏi
132 40 1 314033141119 Đặng Hồ Khánh Hòa 14CHD 8,23   8,23 Giỏi 87 Tốt Giỏi
133 41 2 314033141149 Lê Thị Hồng Thảo 14CHD 8,02   8,02 Giỏi 87 Tốt Giỏi
134 42 3 314033141169 Ngô Thị Thanh Ý 14CHD 7,97   7,97 Khá 85 Tốt Khá
135 43 4 314033141148 Nguyễn Thị Văn Thảo 14CHD 7,81   7,81 Khá 85 Tốt Khá
136 44 5 314033141122 Phạm Thị Thanh Hương 14CHD 7,49 0,30 7,79 Khá 87 Tốt Khá
137 45 6 314033141147 Ngô Thị Thảo 14CHD 7,77   7,77 Khá 88 Tốt Khá
138 46 1 314044121140 Nguyễn Thị Thanh Trâm 12CQM 8,43 0,50 8,93 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
139 47 2 314044121134 Nguyễn Thị Thu Thảo 12CQM 8,72 0,20 8,92 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
140 48 3 314044121126 Hồ Thị Cẩm Hà Ni 12CQM 8,67 0,20 8,87 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
141 49 1 314044131140 Võ Thái Thảo Nguyên 13CQM 8,64 0,20 8,84 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
142 50 2 314044131143 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 13CQM 8,64   8,64 Giỏi 85 Tốt Giỏi
143 51 3 314044131169 Ngô Thị Thanh Thúy 13CQM 8,22 0,20 8,42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
144 52 4 314044131102 Hoàng Thị Lan Anh 13CQM 8,33   8,33 Giỏi 84 Tốt Giỏi
145 53 5 314044131117 Đỗ Hoàng Thu Hiền 13CQM 8,16   8,16 Giỏi 86 Tốt Giỏi
146 54 6 314044131167 Đỗ Thị Thôi 13CQM 8,11   8,11 Giỏi 85 Tốt Giỏi
147 55 7 314044131134 Phan Thị Thùy Linh 13CQM 7,75 0,30 8,05 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi
148 56 1 314044141112 Nguyễn Thị Kim Loan 14CQM 8,40   8,40 Giỏi 79 Khá Khá
149 57 2 314044141113 Nguyễn Thị Kiều My 14CQM 8,24   8,24 Giỏi 82 Tốt Giỏi
150 58 3 314044141116 Hồ Thị Nhơn 14CQM 7,86   7,86 Khá 79 Khá Khá
        KHOA SINH-MT                
151 1 1 315011121150 Trần Thị Kiều Thảo 12SS 9,14 0,30 9,44 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc
152 2 2 315011121140 Trần Thị Kim Phụng 12SS 9,19 0,20 9,39 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc
153 3 3 315011121166 Phạm Thị Tuyến 12SS 8,67 0,60 9,27 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc
154 4 4 315011121156 Nguyễn Thị Hoài Thương 12SS 9,09   9,09 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc
155 5 5 315011121175 Đỗ Thị Yến 12SS 8,93   8,93 Giỏi 88 Tốt Giỏi
156 6 6 315011121131 Trần Thị Hạnh Nguyên 12SS 8,92   8,92 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
157 7 7 315011121173 Võ Thị Như Ý 12SS 8,64 0,20 8,84 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
158 8 1 315011131119 Trần Thị Ngọc Khuyên 13SS 8,84 0,60 9,44 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc
159 9 2 315011131159 Ngô Thị Ty 13SS 8,81   8,81 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
160 10 3 315011131133 Nguyễn Thị Hồng Nhật 13SS 8,73   8,73 Giỏi 88 Tốt Giỏi
161 11 4 315011131164 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 13SS 8,62   8,62 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
162 12 5 315011131142 Nguyễn Thị Thùy Tâm 13SS 8,57   8,57 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
163 13 1 315011141162 Nguyễn Thị Thanh Trinh 14SS 8,56 0,20 8,76 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
164 14 2 315011141138 Đoàn Thị Nhung 14SS 8,16 0,30 8,46 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
165 15 3 315011141154 Vũ Thị Xuân Thu 14SS 8,42   8,42 Giỏi 88 Tốt Giỏi
166 16 4 315011141112 Lê Thị Thục Hảo 14SS 8,17 0,20 8,37 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
167 17 5 315011141137 Hồ Thảo Nhi 14SS 8,14   8,14 Giỏi 88 Tốt Giỏi
168 18 6 315011141114 Võ Thị Thu Hiền 14SS 7,84 0,20 8,04 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
169 19 1 315032121153 Trần Thị Ý 12CTM 8,94 0,20 9,14 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc
170 20 2 315032121147 Phan Thị Hiền Trang 12CTM 8,81 0,30 9,11 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
171 21 3 315032121148 Phan Nhật Trường 12CTM 8,89 0,20 9,09 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
172 22 4 315032121138 Phan Minh Thông 12CTM 8,64 0,40 9,04 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc
173 23 1 315032131139 Nguyễn Văn Thắng 13CTM 8,73 0,30 9,03 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc
174 24 2 315032131156 Phan Thị Ái Trinh 13CTM 8,62 0,30 8,92 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi
175 25 3 315032131164 Trương Văn Tùng 13CTM 8,46 0,20 8,66 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
176 26 4 315032131128 Nguyễn Đại Phước 13CTM 8,29 0,20 8,49 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
177 27 5 315032131141 Võ Thị Thu Thảo 13CTM 8,40   8,40 Giỏi 88 Tốt Giỏi
178 28 1 315032141126 Phan Thị Mỹ Linh 14CTM 7,80 0,20 8,00 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
179 29 2 315032141115 Lê Thị Bích Hường 14CTM 7,73   7,73 Khá 92 X.Sắc Khá
180 30 3 315032141137 Lưu Thị Kim Oanh 14CTM 7,61   7,61 Khá 92 X.Sắc Khá
181 31 4 315032141140 Phan Hồ Hạnh Phương 14CTM 7,44   7,44 Khá 94 X.Sắc Khá
182 32 5 315032141110 Phan Vũ Thu Hiền 14CTM 7,31   7,31 Khá 96 X.Sắc Khá
183 33 6 315032141121 Lương Thị Kim Kiều 14CTM 7,26   7,26 Khá 88 Tốt Khá
184 34 1 315043121119 Phan Thị Thảo Nhi 12CNSH 8,91 0,20 9,11 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
185 35 2 315043121104 Nguyễn Đỗ Hương Giang 12CNSH 8,68 0,30 8,98 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
186 36 3 315043121103 Huỳnh Tấn Duy 12CNSH 8,65 0,20 8,85 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
187 37 4 315043121106 Hà Phước Hậu 12CNSH 8,48 0,30 8,78 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
188 38 1 315043131134 Lê Thị Tâm 13CNSH 8,44   8,44 Giỏi 88 Tốt Giỏi
189 39 2 315043131118 Ngô Thị Vân Kiều 13CNSH 8,23 0,20 8,43 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
190 40 3 315043131137 Nguyễn Thị Nam Thi 13CNSH 8,29   8,29 Giỏi 88 Tốt Giỏi
191 41 4 315043131145 Ngô Thị Hồng Vân 13CNSH 8,19   8,19 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
192 42 1 315043141110 Nguyễn Hải Quốc Cường 14CNSH 8,53   8,53 Giỏi 82 Tốt Giỏi
193 43 2 315043141114 Nguyễn Văn Đạt 14CNSH 8,03   8,03 Giỏi 85 Tốt Giỏi
194 44 3 315043141157 Đặng Thị Mỹ Triều 14CNSH 7,93   7,93 Khá 91 X.Sắc Khá
195 45 4 315043141101 Phạm Văn Thế Anh 14CNSH 7,59 0,20 7,79 Khá 87 Tốt Khá
196 46 5 315043141143 Nguyễn Ngọc Quỳnh 14CNSH 7,74   7,74 Khá 83 Tốt Khá
197 47 6 315043141141 Nguyễn Phúc Quân 14CNSH 7,69   7,69 Khá 90 X.Sắc Khá
        KHOA NGỮ VĂN                
198 1 1 317011121141 Nguyễn Thị Hà Quyên 12SNV 9,16   9,16 X.Sắc 86 Tốt Giỏi
199 2 2 317011121162 Lưu Lê Uyên 12SNV 9,09   9,09 X.Sắc 86 Tốt Giỏi
200 3 3 317011121151 Thân Thị Thư 12SNV 8,76 0,20 8,96 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
201 4 4 317011121131 Phạm Thị Thuý Ngân 12SNV 8,82   8,82 Giỏi 86 Tốt Giỏi
202 5 5 317011121152 Nguyễn Hoài Thương 12SNV 8,49 0,20 8,69 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
203 6 6 317011121116 Lê Thị Nữ Hương 12SNV 8,66   8,66 Giỏi 86 Tốt Giỏi
204 7 1 317011131133 Nguyễn Kim Nguyên 13SNV 8,90 0,30 9,20 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc
205 8 2 317011131157 Nguyễn Thanh Trúc 13SNV 8,87   8,87 Giỏi 88 Tốt Giỏi
206 9 3 317011131153 Phạm Thủy Tiên 13SNV 8,40 0,40 8,80 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
207 10 4 317011131101 Trương Thị Thuận An 13SNV 8,76   8,76 Giỏi 88 Tốt Giỏi
208 11 5 317011131109 Phạm Thị Mỹ Dung 13SNV 8,73   8,73 Giỏi 88 Tốt Giỏi
209 12 6 317011131107 Y Doan 13SNV 8,70   8,70 Giỏi 88 Tốt Giỏi
210 13 1 317011141162 Nguyễn Tường Vi 14SNV 8,83 0,20 9,03 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc
211 14 2 317011141118 Nguyễn Thị Hồng 14SNV 8,32   8,32 Giỏi 88 Tốt Giỏi
212 15 3 317011141149 Trần Thị Ngọc Thùy 14SNV 8,04 0,20 8,24 Giỏi 87 Tốt Giỏi
213 16 4 317011141117 Lê Thị Hoài 14SNV 7,85 0,30 8,15 Giỏi 87 Tốt Giỏi
214 17 5 317011141103 Đỗ Đạt Danh 14SNV 8,04   8,04 Giỏi 85 Tốt Giỏi
215 18 6 317011141147 Ngô Hồng Hoài Thương 14SNV 8,00   8,00 Giỏi 88 Tốt Giỏi
216 19 1 317022121145 Huỳnh Quân 12CVH 8,59 0,60 9,19 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc
217 20 2 317022121165 Trần Thị Tú Trinh 12CVH 8,67 0,20 8,87 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
218 21 3 317022121144 Trần Mai Phương 12CVH 8,64   8,64 Giỏi 88 Tốt Giỏi
219 22 4 317022121104 Nguyễn Thị Kim Anh 12CVH 8,58   8,58 Giỏi 88 Tốt Giỏi
220 23 5 317022121130 Nguyễn Hoàng Linh 12CVH 8,56   8,56 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
221 24 6 317022121157 Nguyễn Thị Hoài Thương 12CVH 8,30 0,20 8,50 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
222 25 7 317022121170 Kim Hồng Vân 12CVH 8,30 0,20 8,50 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
223 26 1 317022131152 Đinh Thị Thanh Thúy 13CVH 8,76 0,20 8,96 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
224 27 2 317022131128 Hoàng Văn Mạnh 13CVH 7,91 0,30 8,21 Giỏi 89 Tốt Giỏi
225 28 3 317022131144 Nguyễn Thị Thắm 13CVH 8,13   8,13 Giỏi 88 Tốt Giỏi
226 29 4 317022131111 Bùi Thị 13CVH 8,02   8,02 Giỏi 88 Tốt Giỏi
227 30 5 317022131117 Trần Hưng 13CVH 7,89   7,89 Khá 85 Tốt Khá
228 31 1 317023141149 Mai Thị Hà Uyên 14CVH2 7,31 0,20 7,51 Khá 87 Tốt Khá
229 32 2 317023141117 Nguyễn Thị Lợi 14CVH2 7,39   7,39 Khá 85 Tốt Khá
230 33 3 317023141136 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 14CVH2 7,04 0,30 7,34 Khá 86 Tốt Khá
231 34 4 317022141144 Nguyễn Thị Phương Trâm 14CVH1 7,24   7,24 Khá 89 Tốt Khá
232 35 5 317023141118 Trương Thị Luyến 14CVH2 7,24   7,24 Khá 85 Tốt Khá
233 36 6 317022141142 Trần Thị Toán 14CVH1 7,17   7,17 Khá 84 Tốt Khá
234 37 7 317023141140 Văn Thị Ngọc Trâm 14CVH2 7,14   7,14 Khá 87 Tốt Khá
235 38 8 317022141111 Đinh Lê Thuý Hằng 14CVH1 7,14   7,14 Khá 84 Tốt Khá
236 39 1 317033131115 Thái Thị Hạnh 13CVHH 8,68   8,68 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
237 40 2 317033131162 Nguyễn Thị Thanh Xuân 13CVHH 8,47 0,20 8,67 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi
238 41 3 317033131131 Lê Văn Phúc 13CVHH 8,33 0,30 8,63 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
239 42 4 317033131155 Nguyễn Thị Trinh 13CVHH 8,51   8,51 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
240 43 5 317033131135 Trần Thị Trúc Phương 13CVHH 8,39   8,39 Giỏi 87 Tốt Giỏi
241 44 6 317033131120 Võ Trần Mỹ Hương 13CVHH 8,10   8,10 Giỏi 88 Tốt Giỏi
242 45 1 317034141122 Nguyễn Thị Hồng Vân 14CVHH 8,14 0,30 8,44 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
243 46 2 317034141118 Nguyễn Thị Thùy Trang 14CVHH 7,93 0,20 8,13 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
244 47 1 317045121133 Trần Thị Mai 12CBC2 8,61 0,40 9,01 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
245 48 2 317044121106 Lê Thuỵ Xuân Dương 12CBC1 8,35 0,30 8,65 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
246 49 3 317045121119 Lê Thị Thanh Huyền 12CBC2 8,58   8,58 Giỏi 85 Tốt Giỏi
247 50 4 317045121117 Nguyễn Thị Hồng 12CBC2 8,27 0,20 8,47 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
248 51 5 317045121126 Đoàn Thị Ái Linh 12CBC2 8,43   8,43 Giỏi 88 Tốt Giỏi
249 52 6 317044121129 Nguyễn Duy Thi 12CBC1 8,22 0,20 8,42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
250 53 7 317044121102 Dương Ngọc Bích 12CBC1 8,42   8,42 Giỏi 85 Tốt Giỏi
251 54 8 317044121147 Ông Văn Viễn 12CBC1 8,21 0,20 8,41 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
252 55 9 317045121111 Hồ Ngân 12CBC2 8,41   8,41 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
253 56 1 317044131106 Lương Thị Ngọc Diệp 13CBC 9,05 0,20 9,25 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc
254 57 2 317044131108 Phạm Thị Hải Dương 13CBC 8,71 0,30 9,01 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
255 58 3 317044131101 Ngô Thị Bão Anh 13CBC 8,94 0,30 9,24 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc
256 59 4 317044131118 Nguyễn Trọng Huy 13CBC 8,92   8,92 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
257 60 5 317044131167 Đoàn Quang Tuấn 13CBC 8,63 0,20 8,83 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
258 61 6 317044131160 Lê Thị Mỹ Tiên 13CBC 8,76   8,76 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
259 62 7 317044131107 Nguyễn Thị Dung 13CBC 8,75   8,75 Giỏi 85 Tốt Giỏi
260 63 1 317046141122 Nguyễn Thanh Huyền 14CBC2 8,26 0,20 8,46 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
261 64 2 317045141118 Nguyễn Vũ Thùy Linh 14CBC1 7,74 0,20 7,94 Khá 91 X.Sắc Khá
262 65 3 317046141166 Đặng Thị Bích Vân 14CBC2 7,88   7,88 Khá 87 Tốt Khá
263 66 4 317045141150 Nguyễn Thị Thuận 14CBC1 7,79   7,79 Khá 82 Tốt Khá
264 67 5 317046141157 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 14CBC2 7,72   7,72 Khá 72 Khá Khá
265 68 6 317046141130 Nguyễn Thị Thu Nga 14CBC2 7,70   7,70 Khá 86 Tốt Khá
266 69 7 317046141106 Trần Thị Mỹ Diễm 14CBC2 7,47 0,20 7,67 Khá 87 Tốt Khá
267 70 8 317046141118 Võ Thị Khánh Hòa 14CBC2 7,67   7,67 Khá 85 Tốt Khá
268 71 9 317045141134 Nguyễn Phúc Linh Phụng 14CBC1 7,66   7,66 Khá 84 Tốt Khá
269 72 10 317045141152 Hồ Thị Ngọc Thủy 14CBC1 7,66   7,66 Khá 83 Tốt Khá
270 73 11 317046141140 Nguyễn Anh Phương 14CBC2 7,62   7,62 Khá 85 Tốt Khá
271 74 12 317045141106 Nguyễn Lê Mỹ Diễm 14CBC1 7,50   7,50 Khá 84 Tốt Khá
272 75 13 317045141116 Nguyễn Thị Kương Kương 14CBC1 7,47   7,47 Khá 87 Tốt Khá
273 76 1 317057141102   Yong   Seokjin 14CVNHNN 9,38   9,38 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc
        KHOA LỊCH SỬ                
274 1 1 318011121125 Hoàng Thị Hồng Ngọc 12SLS 8,69   8,69 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
275 2 2 318011121115 Lê Thu Hồng 12SLS 8,64   8,64 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
276 3 3 318011121116 Phạm Thị Thu Hương 12SLS 8,61   8,61 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
277 4 4 318011121102 Nguyễn Thị Anh 12SLS 8,40 0,20 8,60 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi
278 5 5 318011121109 Y Hảo 12SLS 8,56   8,56 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
279 6 6 318011121161 Hồ Thị Huyền Trang 12SLS 8,53   8,53 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi
280 7 7 318011121150 Nguyễn Thị Kim Thoa 12SLS 8,48   8,48 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
281 8 1 318011131115 Lê Thị Thu Hiền 13SLS 8,28 0,20 8,48 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
282 9 2 318011131107 Xiêng Thị Đan 13SLS 8,21   8,21 Giỏi 85 Tốt Giỏi
283 10 3 318011131114 Trần Thị Thu Hằng 13SLS 8,15   8,15 Giỏi 88 Tốt Giỏi
284 11 4 318011131101 Nguyễn Duy Ánh 13SLS 7,84 0,30 8,14 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi
285 12 5 318011131103 Phan Thanh Bảo 13SLS 8,11   8,11 Giỏi 83 Tốt Giỏi
286 13 6 318011131136 Nguyễn Thị Nhung 13SLS 7,88 0,20 8,08 Giỏi 88 Tốt Giỏi
287 14 1 318011141160 Nguyễn Thị 14SLS 8,21   8,21 Giỏi 89 Tốt Giỏi
288 15 2 318011141111 Trương Vĩnh Duy 14SLS 7,32 0,30 7,62 Khá 91 X.Sắc Khá
289 16 3 318011141116 Trịnh Minh Giỏi 14SLS 7,33 0,20 7,53 Khá 91 X.Sắc Khá
290 17 4 318011141109 Phạm Thị Thu Dung 14SLS 7,37   7,37 Khá 85 Tốt Khá
291 18 5 318011141105 Ngô Thị Quỳnh Chi 14SLS 7,00 0,20 7,20 Khá 91 X.Sắc Khá
292 19 6 318011141147 Phan Hoàng Thịnh 14SLS 7,15   7,15 Khá 89 Tốt Khá
293 20 1 318022121151 Trần Thị Kiều Trang 12CVNH 8,66 0,50 9,16 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
294 21 2 318022121125 Văn Thị Kim Ngọc 12CVNH 8,30 0,20 8,50 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
295 22 3 318022121103 Dương Thị Bích Diễm 12CVNH 8,48   8,48 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
296 23 4 318022121155 Nguyễn Lê Vi Trinh 12CVNH 8,18 0,20 8,38 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi
297 24 5 318022121152 Lê Thị Thùy Trang 12CVNH 8,34   8,34 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
298 25 1 318022131145 Huỳnh Khánh Quỳnh 13CVNH 8,74   8,74 Giỏi 88 Tốt Giỏi
299 26 2 318022131105 Nguyễn Thị Hoàng Giang 13CVNH 8,49 0,20 8,69 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
300 27 3 318022131160 Dũ Thị Thanh Thủy 13CVNH 8,67   8,67 Giỏi 88 Tốt Giỏi
301 28 4 318022131155 Nguyễn Thị Bích Thuận 13CVNH 8,62   8,62 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
302 29 5 318022131124 Nguyễn Thị Ngọc Linh 13CVNH 8,54   8,54 Giỏi 88 Tốt Giỏi
303 30 6 318022131118 Ngô Thị Minh Huệ 13CVNH 8,53   8,53 Giỏi 88 Tốt Giỏi
304 31 7 318022131163 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13CVNH 8,53   8,53 Giỏi 88 Tốt Giỏi
305 32 1 318022141111 Nguyễn Thị Thanh Đoan 14CVNH 7,85   7,85 Khá 88 Tốt Khá
306 33 2 318022141108 Dương Ngọc Khánh Dung 14CVNH 7,15 0,20 7,35 Khá 87 Tốt Khá
307 34 3 318022141105 Huỳnh Tấn Chánh 14CVNH 7,35   7,35 Khá 84 Tốt Khá
308 35 4 318022141139 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 14CVNH 7,24   7,24 Khá 84 Tốt Khá
309 36 5 318022141122 Võ Thảo Linh 14CVNH 7,14   7,14 Khá 84 Tốt Khá
        KHOA ĐỊA LÝ                
310 1 1 319011121139 Nguyễn Thị Thanh Sương 12SDL 8,78 0,40 9,18 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
311 2 2 319011121123 Phạm Thị Sao Mai 12SDL 8,47 0,20 8,67 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
312 3 3 319011121113 Võ Thiện Hảo 12SDL 8,09 0,50 8,59 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
313 4 4 319011121147 Nguyễn Văn Thuận 12SDL 8,33 0,20 8,53 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
314 5 5 319011121154 Hoàng Thị Mỹ Trang 12SDL 8,18 0,20 8,38 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
315 6 6 319011121156 Võ Thị Việt Trinh 12SDL 8,30   8,30 Giỏi 88 Tốt Giỏi
316 7 7 319011121103 Lê Thị Kim Châu 12SDL 8,09 0,20 8,29 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
317 8 1 319011131107 Phạm Thị Thanh Dung 13SDL 9,00 0,40 9,40 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
318 9 2 319011131127 Nguyễn Hải My 13SDL 8,95 0,30 9,25 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc
319 10 3 319011131161 Lương Anh Vĩnh 13SDL 8,96   8,96 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
320 11 4 319011131109 Lê Thị Hồng Hạnh 13SDL 8,60 0,30 8,90 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
321 12 5 319011131125 Dương Duy Minh 13SDL 8,51 0,20 8,71 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
322 13 6 319011131105 Nguyễn Công Bình 13SDL 8,46 0,20 8,66 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
323 14 1 319011141117 Văn Công Thỵ Minh Huyền 14SDL 7,81 0,30 8,11 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
324 15 2 319011141106 Đinh Lâm Quốc Dũng 14SDL 7,60 0,20 7,80 Khá 87 Tốt Khá
325 16 3 319011141135 Lê Đỗ Hạnh Nhi 14SDL 7,24 0,20 7,44 Khá 87 Tốt Khá
326 17 4 319011141129 Lê Thị Mến 14SDL 7,40   7,40 Khá 85 Tốt Khá
327 18 5 319011141140 Nguyễn Văn Thái 14SDL 7,27   7,27 Khá 85 Tốt Khá
328 19 1 319032121117 Phạm Thị Hợi 12CDMT 8,80   8,80 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
329 20 2 319032121103 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12CDMT 8,18 0,30 8,48 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
330 21 3 319032121124 Lê Thị Liên 12CDMT 8,25 0,20 8,45 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
331 22 4 319032121137 Nguyễn Thị Hồng Quyên 12CDMT 8,44   8,44 Giỏi 88 Tốt Giỏi
332 23 5 319032121141 Huỳnh Thi Mai Thảo 12CDMT 8,41   8,41 Giỏi 88 Tốt Giỏi
333 24 6 319032121125 Đặng Thị Kim Linh 12CDMT 8,29   8,29 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
334 25 1 319032131163 Ngô Vũ Linh 13CDMT 8,73   8,73 Giỏi 88 Tốt Giỏi
335 26 2 319032131181 Nguyễn Văn Thiện 13CDMT 8,39 0,30 8,69 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
336 27 3 319032131115 Đặng Thị Hiền 13CDMT 8,66   8,66 Giỏi 88 Tốt Giỏi
337 28 4 319032131157 Đồng Phước Hoàng 13CDMT 8,29 0,20 8,49 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
338 29 5 319032131122 Hồ Thị Quỳnh Mai 13CDMT 8,45   8,45 Giỏi 88 Tốt Giỏi
339 30 6 319032131176 Lê Thị Phước Thảo 13CDMT 8,25 0,20 8,45 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
340 31 7 319032131130 Phan Hữu Phước Quyền 13CDMT 8,14 0,30 8,44 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
341 32 8 319032131137 Nguyễn Thị Thanh Thúy 13CDMT 8,40   8,40 Giỏi 88 Tốt Giỏi
342 33 1 319032141143 Trương Hoàng Vy 14CDMT 7,41   7,41 Khá 83 Tốt Khá
343 34 2 319032141135 Nguyễn Thị Thu Thủy 14CDMT 7,07   7,07 Khá 80 Tốt Khá
344 35 1 319043121116 Ngô Thị Thu Phương 12CDDL 8,71 0,40 9,11 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
345 36 2 319043121118 Đỗ Phạm Như Quỳnh 12CDDL 8,26 0,30 8,56 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
346 37 1 319043131136 Lưu Thị Thanh Tâm 13CDDL 8,25 0,20 8,45 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
347 38 2 319043131145 Ngô Thanh Tuấn 13CDDL 8,01 0,30 8,31 Giỏi 87 Tốt Giỏi
348 39 3 319043131117 Nguyễn Thị Huế 13CDDL 8,03 0,20 8,23 Giỏi 85 Tốt Giỏi
349 40 4 319043131123 Trần Thị Lễ 13CDDL 8,15   8,15 Giỏi 86 Tốt Giỏi
350 41 1 319043141125 Võ Thị Hồng Thắm 14CDDL 8,06   8,06 Giỏi 85 Tốt Giỏi
351 42 2 319043141104 Lương Thị Diễm 14CDDL 7,06 0,20 7,26 Khá 87 Tốt Khá
        KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                
352 1 1 316011121112 Nguyễn Thị Hương 12SGC 8,78   8,78 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi
353 2 2 316011121141 Lê Văn Trình 12SGC 8,15 0,50 8,65 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi
354 3 3 316011121108 Lê Thị Ngọc Hân 12SGC 8,37 0,20 8,57 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
355 4 4 316011121106 Trần Thị Điểm 12SGC 8,54   8,54 Giỏi 84 Tốt Giỏi
356 5 1 316011131111 Trần Thị Hằng 13SGC 8,82 0,40 9,22 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
357 6 2 316011131121 Phạm Thị Trà Linh 13SGC 8,69 0,40 9,09 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc
358 7 3 316011131124 Vương Thị Ánh Minh 13SGC 8,88 0,20 9,08 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc
359 8 4 316011131139 Trần Văn Tùng 13SGC 8,52 0,30 8,82 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
360 9 1 316011141109 Vũ Thị Thu 14SGC 8,28   8,28 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
361 10 2 316011141137 Nguyễn Thị Phượng 14SGC 8,10   8,10 Giỏi 86 Tốt Giỏi
362 11 3 316011141138 Võ Thị Thu Quyền 14SGC 7,98   7,98 Khá 85 Tốt Khá
363 12 4 316011141105 Phạm Thị Tuyết Duyên 14SGC 7,79   7,79 Khá 83 Tốt Khá
364 13 5 316011141108 Lê Thị Thu Điệp 14SGC 7,71   7,71 Khá 87 Tốt Khá
365 14 1 316032141202 Nguyễn Thị Ngọc Hân 14CDAN 7,68   7,68 Khá 85 Tốt Khá
366 15 2 316032141205 Nguyễn Thị Ái Liên 14CDAN 7,47 0,20 7,67 Khá 87 Tốt Khá
        KHOA GD TIỂU HỌC                
367 1 1 321011121152 Nguyễn Thị Thu Thảo 12STH1 8,19 0,30 8,49 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
368 2 2 321011121147 Nguyễn Thị Quỳnh 12STH1 8,23 0,20 8,43 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
369 3 3 321012121130 Trần Thị Ngọc Linh 12STH2 8,33   8,33 Giỏi 88 Tốt Giỏi
370 4 4 321011121162 Nguyễn Thị Đoan Trang 12STH1 7,89 0,40 8,29 Giỏi 89 Tốt Giỏi
371 5 5 321012121160 Trần Thị Quỳnh Trang 12STH2 7,93 0,30 8,23 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi
372 6 6 321011121127 Bùi Thị Lin 12STH1 8,23   8,23 Giỏi 87 Tốt Giỏi
373 7 7 321012121122 Trần Thị Ngọc Hiệp 12STH2 8,23   8,23 Giỏi 84 Tốt Giỏi
374 8 8 321011121109 Phạm Thị Thuỳ Dung 12STH1 8,16   8,16 Giỏi 87 Tốt Giỏi
375 9 9 321011121142 Lê Thị Kiều Oanh 12STH1 8,16   8,16 Giỏi 87 Tốt Giỏi
376 10 10 321011121139 Nguyễn Thị Huyền Nhi 12STH1 8,16   8,16 Giỏi 83 Tốt Giỏi
377 11 11 321011121122 Nguyễn Thị Huệ 12STH1 8,14   8,14 Giỏi 83 Tốt Giỏi
378 12 12 321011121112 Trần Thị Giao Đông 12STH1 8,06   8,06 Giỏi 87 Tốt Giỏi
379 13 13 321012121113 Lê Thuỳ Dung 12STH2 8,05   8,05 Giỏi 88 Tốt Giỏi
380 14 1 321012131149 Phạm Thoại Uyên 13STH2 8,66 0,20 8,86 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
381 15 2 321012131131 Phạm Thị Lan Nhi 13STH2 8,56 0,20 8,76 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
382 16 3 321011131150 Phạm Thị Thanh Trúc 13STH1 8,74   8,74 Giỏi 85 Tốt Giỏi
383 17 4 321012131142 Nguyễn Thị Anh Thư 13STH2 8,68   8,68 Giỏi 88 Tốt Giỏi
384 18 5 321012131113 Đinh Thị Hiền 13STH2 8,31 0,30 8,61 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
385 19 6 321011131123 Huỳnh Thị Thúy Kiều 13STH1 8,60   8,60 Giỏi 85 Tốt Giỏi
386 20 7 321011131104 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13STH1 8,58   8,58 Giỏi 85 Tốt Giỏi
387 21 8 321011131140 Hồ Thị Thu Sang 13STH1 8,56   8,56 Giỏi 85 Tốt Giỏi
388 22 9 321012131118 Vũ Thị Khánh Hội 13STH2 8,55   8,55 Giỏi 88 Tốt Giỏi
389 23 10 321011131127 Trần Thị Thiên 13STH1 8,55   8,55 Giỏi 85 Tốt Giỏi
390 24 1 321011141101 Hồ Thị Ngọc Ánh 14STH 8,44 0,20 8,64 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
391 25 2 321011141121 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14STH 8,18 0,30 8,48 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
392 26 3 321011141160 Hoàng Thùy Trang 14STH 8,21   8,21 Giỏi 87 Tốt Giỏi
393 27 4 321011141169 Hoàng Thị Hải Yến 14STH 8,04   8,04 Giỏi 84 Tốt Giỏi
394 28 5 321011141103 Trần Thị Diểm Chiêu 14STH 8,03   8,03 Giỏi 88 Tốt Giỏi
395 29 6 321011141117 Bùi Thị Thanh Huyền 14STH 8,03   8,03 Giỏi 84 Tốt Giỏi
        KHOA GD MÂM NON                
396 1 1 321024121143 Hồ Đắc Hạnh Nhân 12SMN2 9,03 0,50 9,53 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
397 2 2 321023121143 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12SMN1 8,99 0,30 9,29 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
398 3 3 321024121169 Nguyễn Thị 12SMN2 8,86 0,40 9,26 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc
399 4 4 321023121125 Nguyễn Thị Hương 12SMN1 8,79 0,20 8,99 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
400 5 5 321024121103 Hoàng Thị Ngọc Ánh 12SMN2 8,68 0,20 8,88 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
401 6 6 321024121151 Lưu Thị Phượng 12SMN2 8,47 0,40 8,87 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
402 7 7 321024121122 Nguyễn Thị Hồng 12SMN2 8,87   8,87 Giỏi 87 Tốt Giỏi
403 8 8 321024121163 Phạm Thị Xuân Thúy 12SMN2 8,55 0,30 8,85 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
404 9 9 321023121144 Nguyễn Thị Nhung 12SMN1 8,62 0,20 8,82 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
405 10 10 321023121105 Nguyễn Thị Bích 12SMN1 8,75   8,75 Giỏi 89 Tốt Giỏi
406 11 11 321023121162 Lê Thị Trí 12SMN1 8,75   8,75 Giỏi 86 Tốt Giỏi
407 12 12 321024121110 Phạm Thị  Giang 12SMN2 8,73   8,73 Giỏi 87 Tốt Giỏi
408 13 13 321023121147 Đoàn Thị Thanh Phượng 12SMN1 8,64   8,64 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
409 14 1 321023131161 Nguyễn Dạ Trúc 13SMN1 8,70 0,20 8,90 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
410 15 2 321024131153 Nguyễn Thị Thiệu Tiên 13SMN2 8,70 0,20 8,90 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
411 16 3 321024131156 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13SMN2 8,51 0,20 8,71 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi
412 17 4 321024131144 Lưu Phương Thảo 13SMN2 8,20 0,50 8,70 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi
413 18 5 321024131117 Nguyễn Thị Thu Hảo 13SMN2 8,30 0,30 8,60 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
414 19 6 321023131142 Võ Thị Thanh Tâm 13SMN1 8,29 0,30 8,59 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi
415 20 7 321023131132 Thái Thị Ngân 13SMN1 8,28 0,30 8,58 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
416 21 8 321023131164 Lê Thị Hồng Vân 13SMN1 8,57   8,57 Giỏi 88 Tốt Giỏi
417 22 9 321024131103 Nguyễn Thị Mỹ Châu 13SMN2 8,36 0,20 8,56 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
418 23 10 321024131137 Trương Thị Diễm Phượng 13SMN2 8,33 0,20 8,53 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
419 24 11 321023131123 Phạm Thị Oanh Kiều 13SMN1 8,53   8,53 Giỏi 88 Tốt Giỏi
420 25 12 321023131126 Nguyễn Thị Đức Loan 13SMN1 8,50   8,50 Giỏi 88 Tốt Giỏi
421 26 1 321023141137 Nguyễn Thị Thanh Tâm 14SMN2 8,46 0,30 8,76 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
422 27 2 321022141111 Đặng Thị Diệu Hằng 14SMN1 7,29 0,50 7,79 Khá 91 X.Sắc Khá
423 28 3 321023141138 Lý Thị Quỳnh Thắm 14SMN2 7,38   7,38 Khá 83 Tốt Khá
424 29 4 321022141117 Hồ Thị Kiều 14SMN1 7,24   7,24 Khá 83 Tốt Khá
425 30 5 321022141126 Văn Thị Thúy Ngân 14SMN1 7,21   7,21 Khá 83 Tốt Khá
426 31 6 321022141138 Đặng Thị Thảo 14SMN1 7,09   7,09 Khá 83 Tốt Khá
427 32 7 321022141140 Trương Thị Phương Thảo 14SMN1 7,06   7,06 Khá 83 Tốt Khá
428 33 8 321023141126 Trương Thị Ánh Nga 14SMN2 7,04   7,04 Khá 83 Tốt Khá
429 34 9 321023141133 Nguyễn Thị Phượng 14SMN2 7,03   7,03 Khá 83 Tốt Khá
430 35 10 321023141147 Nguyễn Thị Thùy Trang 14SMN2 7,02   7,02 Khá 83 Tốt Khá
431 36 11 321022141141 Lê Thị Hoài Thương 14SMN1 7,01   7,01 Khá 83 Tốt Khá
        KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC                
432 1 1 320021121122 Lê Thị Kim Thơ 12CTL 8,53 0,50 9,03 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc
433 2 2 320021121110 Nguyễn Thị Hồng 12CTL 8,49 0,40 8,89 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi
434 3 1 320021131105 Huỳnh Thị Duyên 13CTL 8,66 0,20 8,86 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
435 4 2 320021131102 Hoàng Thị Bình 13CTL 8,55   8,55 Giỏi 88 Tốt Giỏi
436 5 3 320021131159 Nguyễn Thị Thúy 13CTL 8,20 0,30 8,50 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi
437 6 4 320021131162 Nguyễn Thị Bảo Trâm 13CTL 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi
438 7 5 320021131128 Nguyễn Thị Na 13CTL 8,34   8,34 Giỏi 88 Tốt Giỏi
439 8 6 320021131146 Hoàng Thị Khánh Phượng 13CTL 8,33   8,33 Giỏi 88 Tốt Giỏi
440 9 7 320021131126 Võ Thị Kiều My 13CTL 8,31   8,31 Giỏi 88 Tốt Giỏi
441 10 1 320021141105 Nguyễn Thị Thùy Dung 14CTL 8,86   8,86 Giỏi 88 Tốt Giỏi
442 11 2 320021141106 Bùi Thị Ngọc Đô 14CTL 8,43   8,43 Giỏi 88 Tốt Giỏi
443 12 3 320021141149 Huỳnh Minh Tuệ 14CTL 8,22 0,20 8,42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
444 13 4 320021141102 Trương Tuấn Anh 14CTL 7,96 0,30 8,26 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
445 14 1 320032121118 Trần Đại Phước 12CTXH 8,58 0,20 8,78 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi
446 15 2 320032121109 Bùi Thị Hồng 12CTXH 8,67   8,67 Giỏi 86 Tốt Giỏi
447 16 3 320032121127 Trần Hoàng Ngọc Trâm 12CTXH 8,38 0,20 8,58 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi
448 17 1 320032131146 Lê Thị Hồng Sương 13CTXH 8,67 0,20 8,87 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
449 18 2 320032131130 Phan Thị Mến 13CTXH 8,74   8,74 Giỏi 88 Tốt Giỏi
450 19 3 320032131102 Nguyễn Thị Kim Chi 13CTXH 8,53 0,20 8,73 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
451 20 4 320032131142 Phạm Phú Qúi 13CTXH 8,34 0,30 8,64 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
452 21 5 320032131139 Trần Thị My Ny 13CTXH 8,64   8,64 Giỏi 88 Tốt Giỏi
453 22 1 320032141103 Trương Hoàng Vân Anh 14CTXH 7,86 0,20 8,06 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi
454 23 2 320032141169 Tạ Thị Trúc Trinh 14CTXH 7,56   7,56 Khá 85 Tốt Khá
455 24 3 320032141153 Lê Thị Hồng Thao 14CTXH 7,53   7,53 Khá 85 Tốt Khá
456 25 4 320032141155 Đinh Thị Hoài Thương 14CTXH 7,53   7,53 Khá 85 Tốt Khá
457 26 5 320032141144 Lê Thị Thu Nhựng 14CTXH 7,45   7,45 Khá 85 Tốt Khá
458 27 6 320032141108 Trần Thị Chinh 14CTXH 7,41   7,41 Khá 85 Tốt Khá
459 28 7 320032141128 Nguyễn Thị Vân 14CTXH 7,34   7,34 Khá 85 Tốt Khá
460 29 8 320032141140 Phạm Thị Ngọc 14CTXH 7,33   7,33 Khá 85 Tốt Khá

Tổng cộng có 460 sinh viên.

Tải thông báo Tại đây

Tải Danh sách Tại đây.
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 318
  • Tháng hiện tại: 34446
  • Tổng lượt truy cập: 1625288