Quang cao giua trang

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2012, 2013, 2014 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 - 2015

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/10/2015 05:04 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2012, 2013, 2014 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 - 2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2012, 2013, 2014 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 - 2015

Nhà trường đã rà soát, tổng hợp danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng học kỳ II/2014-2015. Đề nghị khoa kiểm tra lại và thông báo đến tận sinh viên biết, nếu có ý kiến, khoa lập văn bản phản hồi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 15/10/2015, sau thời gian trên trường sẽ ra Quyết định học bổng khuyến khích học tập chính thức ...
Nhà trường đã rà soát, tổng hợp danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng học kỳ II/2014-2015. Đề nghị Khoa kiểm tra lại và thông báo đến tận sinh viên biết, nếu có ý kiến, Khoa lập văn bản phản hồi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 15/10/2015, sau thời gian trên trường sẽ ra Quyết định học bổng khuyến khích học tập chính thức ...


STT SL SL Mã số Họ và tên Lớp Điểm  Điểm Điểm Xếp loại Điểm Xếp Mức Ghi chú
HB HB sinh viên TB  thưởng xét HB điểm xét rèn loại nhận
Khoa Ngành   học tập     HB luyện rèn luyện học bổng
        KHOA TOÁN                  
1 1 1 311011121110 Dương Xuân Hiệp 12ST 8,47 0,40 8,87 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHSP
2 2 2 311011121120 Trần Thị Thuý Loan 12ST 8,26 0,40 8,66 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi PBT; GK/ĐHSP
3 3 3 311011121136 Nguyễn Thị Hoa Phượng 12ST 8,34   8,34 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
4 4 4 311011121142 Nguyễn Thị Thanh 12ST 8,34   8,34 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  
5 5 5 311011121134 Phạm Thị Đoan Phúc 12ST 8,33   8,33 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
6 6 6 311011121115 Nguyễn Thị Lan 12ST 8,26   8,26 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
7 7 1 311011131113 Trần Ngọc Lễ 13ST 9,28 0,30 9,58 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
8 8 2 311011131120 Lê Thị Thu Nguyệt 13ST 9,28   9,28 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
9 9 3 311011131124 Hoàng Thị Phương 13ST 8,82 0,20 9,02 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
10 10 4 311011131103 Hoàng Gia Minh Châu 13ST 8,63 0,20 8,83 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
11 11 1 311011141132 Đồng Thị Tố Quyên 14ST 8,15 0,20 8,35 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
12 12 2 311011141115 Phạm Anh Khoa 14ST 8,15   8,15 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
13 13 3 311011141142 Trần Lê Thương 14ST 7,94 0,20 8,14 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
14 14 4 311011141114 Nguyễn Lê Duy Khang 14ST 8,04   8,04 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
15 15 5 311011141134 Đồng Đắc Tài 14ST 7,93   7,93 Khá 85 Tốt Khá  
16 16 1 311032121105 Trương Thị Kim Chi 12CTUD 8,93 0,40 9,33 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc PBT; GK/ĐHSP
17 17 2 311032121162 Phan Thị Hồng Thắm 12CTUD 8,96   8,96 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
18 18 3 311032121139 Đoàn Thị Thanh Nga 12CTUD 8,53 0,30 8,83 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
19 19 4 311032121166 Từ Thị Minh Thúy 12CTUD 8,64   8,64 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
20 20 5 311032121175 Trần Thị Vân 12CTUD 8,63   8,63 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
21 21 6 311032121177 Nguyễn Tường Vi 12CTUD 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
22 22 7 311032121102 Nguyễn Thị Ánh 12CTUD 8,25 0,20 8,45 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
23 23 1 311032131148 Nguyễn Thị Thanh Thắm 13CTUD 8,21   8,21 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
24 24 2 311032131145 Lê Thị Diệp Sương 13CTUD 7,97 0,20 8,17 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
25 25 3 311032131122 Lê Thị Mận 13CTUD 7,69   7,69 Khá 85 Tốt Khá  
26 26 4 311032131130 Vũ Thị Hồng Nhung 13CTUD 7,45 0,20 7,65 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp phó
27 27 5 311032131182 Nguyễn Thị Bích Trâm 13CTUD 7,45 0,20 7,65 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp phó
28 28 6 311032131152 Nguyễn Thị Thảo 13CTUD 7,59   7,59 Khá 89 Tốt Khá  
29 29 7 311032131173 Đinh Thị Hoa Tuyết 13CTUD 7,53   7,53 Khá 85 Tốt Khá  
30 30 8 311032131177 Văn Thị Thảo Vy 13CTUD 7,47   7,47 Khá 87 Tốt Khá  
31 31 1 311032141103 Huỳnh Trọng Can 14CTUD 7,88   7,88 Khá 86 Tốt Khá  
32 32 2 311032141132 Lê Thị Phương 14CTUD 7,41 0,30 7,71 Khá 93 X.Sắc Khá Bí thư CĐ
33 33 3 311032141120 Phạm Thị Hoài My 14CTUD 7,06   7,06 Khá 83 Tốt Khá  
        KHOA TIN HỌC                    
34 1 1 312011121145 Lê Văn  Tuấn 12SPT 8,99   8,99 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  
35 2 2 312011121104 Võ Thành Đạt 12SPT 8,51 0,30 8,81 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
36 3 3 312011121120 Từ Khắc Nghĩa 12SPT 8,60 0,20 8,80 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
37 4 4 312011121113 Ngô Thị Hoa 12SPT 8,32   8,32 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
38 5 1 312011131133 Trương Thị Thảo Nguyên 13SPT 8,21   8,21 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
39 6 2 312011131135 Chu Thành Nhân 13SPT 7,86 0,30 8,16 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
40 7 3 312011131124 Trần Lê Khánh Huyền 13SPT 7,83 0,20 8,03 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
41 8 4 312011131103 Bùi Tuấn Cảnh 13SPT 7,49 0,30 7,79 Khá 93 X.Sắc Khá GK/ĐHĐN
42 9 5 312011131122 Bùi Xuân Hương 13SPT 7,77   7,77 Khá 85 Tốt Khá  
43 10 1 312011141150 Nguyễn Thị Yến 14SPT 8,94   8,94 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
44 11 2 312011141139 Võ Như Phương Thảo 14SPT 8,30 0,20 8,50 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
45 12 3 312011141137 Đặng Công Tân 14SPT 8,44   8,44 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
46 13 4 312011141112 Nguyễn Thị Hồng 14SPT 8,31   8,31 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
47 14 1 312022121136 Phan Đình Mãn 12CNTT 8,85   8,85 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
48 15 2 312022121128 Nguyễn Thị Liên 12CNTT 8,81   8,81 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
49 16 3 312022121130 Nguyễn Linh 12CNTT 8,23 0,30 8,53 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
50 17 4 312022121172 Nguyễn Thanh Vĩnh 12CNTT 8,09 0,20 8,29 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
51 18 5 312022121122 Ngô Thị Lan Hương 12CNTT 8,21   8,21 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
52 19 6 312022121159 Hồ Thị Hoài Thương 12CNTT 8,19   8,19 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
53 20 1 312022131112 Bùi Thị Ánh Duyên 13CNTT 9,00 0,20 9,20 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
54 21 2 312022131159 Phạm Thị Anh Thư 13CNTT 8,64   8,64 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
55 22 3 312022131173 Phan Văn 13CNTT 8,24 0,30 8,54 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
56 23 4 312022131155 Nguyễn Thị Thanh Thiện 13CNTT 8,49   8,49 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
57 24 5 312022131122 Đặng Duy Hậu 13CNTT 7,66 0,60 8,26 Giỏi 87 Tốt Giỏi LT; GK/ĐHĐN
58 25 6 312022131168 Đỗ Minh Tuấn 13CNTT 8,02 0,20 8,22 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
59 26 1 312022141110 Đoàn Văn Cường 14CNTT 8,10   8,10 Giỏi 80 Tốt Giỏi  
60 27 2 312022141140 Lâm Ngọc Khương 14CNTT 8,10   8,10 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
61 28 3 312022141113 Lê Cao Đạt 14CNTT 8,00   8,00 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
62 29 4 312022141103 Phạm Nguyễn Nhật Anh 14CNTT 7,99   7,99 Khá 90 X.Sắc Khá  
63 30 5 312022141139 Võ Trần Anh Khoa 14CNTT 7,98   7,98 Khá 80 Tốt Khá  
64 31 6 312022141127 Phạm Thị Minh Hiền 14CNTT 7,94   7,94 Khá 80 Tốt Khá  
65 32 7 312022141148 Phạm Ngọc Nguyện 14CNTT 7,94   7,94 Khá 85 Tốt Khá  
66 33 8 312022141101 Võ Thế Đông An 14CNTT 7,84   7,84 Khá 80 Tốt Khá  
        KHOA VẬT LÝ                    
67 1 1 313011121159 Bùi Văn Quang Thông 12SVL 9,34 0,50 9,84 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LP; GK/Olympic hóa
68 2 2 313011121138 Nguyễn Văn Ngọc 12SVL 9,24   9,24 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc  
69 3 3 313011121106 Thái Thiên Bảo 12SVL 8,93 0,30 9,23 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
70 4 4 313011121137 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12SVL 9,16   9,16 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
71 5 5 313011121104 Trần Thị Kim Anh 12SVL 8,98   8,98 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
72 6 6 313011121167 Nguyễn Tố Trinh 12SVL 8,67 0,20 8,87 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
73 7 7 313011121165 Nguyễn Thị Huyền Trang 12SVL 8,73   8,73 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  
74 8 1 313011131154 Nguyễn Hoàng Tú Trinh 13SVL 9,00 0,30 9,30 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
75 9 2 313011131143 Đặng Thị Tâm 13SVL 9,15   9,15 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
76 10 3 313011131149 Trần Vương Thùy 13SVL 8,72 0,20 8,92 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
77 11 4 313011131115 Bùi Thị Thu Hương 13SVL 8,82   8,82 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
78 12 5 313011131103 Đặng Thị Diễm 13SVL 8,28 0,30 8,58 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
79 13 1 313011141111 Nguyễn Thị Hằng 14SVL 8,44   8,44 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
80 14 2 313011141114 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 14SVL 8,26   8,26 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
81 15 3 313011141107 Trần Thị Thanh Duyên 14SVL 8,20   8,20 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
82 16 4 313011141156 Lê Thị Ánh Tuyết 14SVL 8,17   8,17 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
83 17 5 313011141104 Nguyễn Gia Bảo 14SVL 7,62 0,50 8,12 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi BT; GK/ĐHSP
84 18 1 313022121106 Bùi Thị Quỳnh Giao 12CVL 8,12 0,40 8,52 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi PBT; GK/ĐHSP
85 19 2 313022121101 Nguyễn Thị Thu Ba 12CVL 8,28 0,20 8,48 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
86 20 3 313022121120 Lê Thị Ly Ly 12CVL 8,08 0,20 8,28 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
87 21 4 313022121131 Lê Vũ Trường Sơn 12CVL 7,76 0,50 8,26 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
88 22 1 313022131125 Võ Thị Kim Ngọc 13CVL 8,87 0,20 9,07 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
89 23 2 313022131144 Xa Thị Thu 13CVL 8,65 0,20 8,85 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
90 24 3 313022131124 Lê Thị Kim Ngân 13CVL 8,30 0,20 8,50 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
91 25 1 313022141105 Lê Thị Mỹ Hạnh 14CVL 8,34   8,34 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
92 26 2 313022141122 Huỳnh Thị Kim Thuận 14CVL 7,95 0,20 8,15 Giỏi 85 Tốt Giỏi Lớp phó
        KHOA HOÁ HỌC                    
93 1 1 314011121137 Phan Nguyễn Phương Thảo 12SHH 8,47 0,50 8,97 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi BT; GK/ĐHSP
94 2 2 314011121135 Võ Thị Thu Sương 12SHH 8,88   8,88 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
95 3 3 314011121114 Trần Thị Thu Hương 12SHH 8,55 0,20 8,75 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
96 4 4 314011121125 Trần Thị Tuyết Nhung 12SHH 8,41 0,20 8,61 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp phó
97 5 5 314011121129 Trương Thị Phượng 12SHH 8,57   8,57 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
98 6 1 314011131149 Đỗ Thị Tuyết Trinh 13SHH 9,16   9,16 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
99 7 2 314011131104 Nguyễn Thị Hoà Châu 13SHH 8,96 0,20 9,16 X.Sắc 85 Tốt Giỏi Lớp phó
100 8 3 314011131132 Hồ Thị Phương 13SHH 9,09   9,09 X.Sắc 85 Tốt Giỏi  
101 9 4 314011131139 Phạm Thị Thanh Tâm 13SHH 9,05   9,05 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
102 10 5 314011131147 Trần Thị Bảo Trâm 13SHH 8,97   8,97 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
103 11 1 314011141104 Nguyễn Thị Kim Cúc 14SHH 8,82 0,20 9,02 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
104 12 2 314011141122 Nguyễn Xuân Nguyên 14SHH 8,99   8,99 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
105 13 3 314011141121 Nguyễn Thị Kim Nguyên 14SHH 8,80   8,80 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
106 14 4 314011141109 Trần Thị Huệ 14SHH 8,43   8,43 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
107 15 1 314022121136 Trần Thị Yến Nhung 12CHP 9,03   9,03 X.Sắc 87 Tốt Giỏi  
108 16 2 314022121147 Huỳnh Thị Phương Thảo 12CHP 8,70 0,30 9,00 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
109 17 3 314022121170 Trần Văn Vĩnh 12CHP 8,68 0,20 8,88 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
110 18 4 314022121142 Nguyễn Thị Thu Sương 12CHP 8,59 0,20 8,79 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
111 19 5 314022121129 Trần Thị Nga 12CHP 8,65   8,65 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
112 20 6 314022121104 Nguyễn Thị Kim Chi 12CHP 8,60   8,60 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
113 21 1 314022131119 Lê Thị Anh Khuyên 13CHP 9,01   9,01 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
114 22 2 314022131139 Phạm Thị Thảo 13CHP 8,72   8,72 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
115 23 3 314022131129 Thái Thị Bảo Ngân 13CHP 8,49 0,20 8,69 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
116 24 4 314022131154 Nguyễn Thị Uyên 13CHP 8,60   8,60 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
117 25 1 314022141111 Võ Văn Hùng 14CHP 8,09 0,30 8,39 Giỏi 85 Tốt Giỏi Lớp trưởng
118 26 2 314022141104 Nguyễn Hoàng Dung 14CHP 8,31   8,31 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
119 27 3 314022141126 Phạm Thị Hoài Phương 14CHP 8,00   8,00 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
120 28 4 314022141123 Đặng Văn Nho 14CHP 7,41 0,30 7,71 Khá 87 Tốt Khá Bí thư CĐ
121 29 1 314033121123 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 12CHD 8,56 0,30 8,86 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
122 30 2 314033121103 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 12CHD 8,65 0,20 8,85 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
123 31 3 314033121149 Nguyễn Thạch Thảo 12CHD 8,65 0,20 8,85 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
124 32 4 314033121140 Nguyễn Hoàng Phương 12CHD 8,59 0,20 8,79 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
125 33 5 314033121139 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12CHD 8,59 0,20 8,79 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
126 34 1 314033131121 Dương Quỳnh Hương 13CHD 9,04   9,04 X.Sắc 85 Tốt Giỏi  
127 35 2 314033131150 Nguyễn Vũ Thanh Thy 13CHD 8,05 0,20 8,25 Giỏi 85 Tốt Giỏi Lớp phó
128 36 3 314033131146 Trần Thị Lệ Thu 13CHD 8,23   8,23 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
129 37 4 314033131103 Trần Thị Hoàng Anh 13CHD 8,13   8,13 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
130 38 5 314033131164 Bùi Thị Hoàng 13CHD 8,13   8,13 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
131 39 1 314033141119 Đặng Hồ Khánh Hòa 14CHD 8,23   8,23 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
132 40 2 314033141149 Lê Thị Hồng Thảo 14CHD 8,02   8,02 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
133 41 3 314033141169 Ngô Thị Thanh Ý 14CHD 7,97   7,97 Khá 85 Tốt Khá  
134 42 4 314033141148 Nguyễn Thị Văn Thảo 14CHD 7,81   7,81 Khá 85 Tốt Khá  
135 43 5 314033141122 Phạm Thị Thanh Hương 14CHD 7,49 0,30 7,79 Khá 87 Tốt Khá Bí thư CĐ
136 44 6 314033141147 Ngô Thị Thảo 14CHD 7,77   7,77 Khá 88 Tốt Khá  
137 45 1 314044121140 Nguyễn Thị Thanh Trâm 12CQM 8,43 0,50 8,93 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
138 46 2 314044121134 Nguyễn Thị Thu Thảo 12CQM 8,72 0,20 8,92 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
139 47 3 314044121126 Hồ Thị Cẩm Hà Ni 12CQM 8,67 0,20 8,87 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
140 48 1 314044131140 Võ Thái Thảo Nguyên 13CQM 8,64 0,20 8,84 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
141 49 2 314044131169 Ngô Thị Thanh Thúy 13CQM 8,22 0,20 8,42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
142 50 3 314044131102 Hoàng Thị Lan Anh 13CQM 8,33   8,33 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
143 51 4 314044131117 Đỗ Hoàng Thu Hiền 13CQM 8,16   8,16 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
144 52 5 314044131167 Đỗ Thị Thôi 13CQM 8,11   8,11 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
145 53 6 314044131134 Phan Thị Thùy Linh 13CQM 7,75 0,30 8,05 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
146 54 7 314044131161 Trương Thị Kim Thảo 13CQM 8,04   8,04 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
147 55 1 314044141112 Nguyễn Thị Kim Loan 14CQM 8,40   8,40 Giỏi 79 Khá Khá  
148 56 2 314044141113 Nguyễn Thị Kiều My 14CQM 8,24   8,24 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
149 57 3 314044141116 Hồ Thị Nhơn 14CQM 7,86   7,86 Khá 79 Khá Khá  
        KHOA SINH-MT                    
150 1 1 315011121150 Trần Thị Kiều Thảo 12SS 9,14 0,30 9,44 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư LC
151 2 2 315011121140 Trần Thị Kim Phụng 12SS 9,19 0,20 9,39 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
152 3 3 315011121166 Phạm Thị Tuyến 12SS 8,67 0,60 9,27 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc LT; CN/ĐHĐN
153 4 4 315011121156 Nguyễn Thị Hoài Thương 12SS 9,09   9,09 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc  
154 5 5 315011121175 Đỗ Thị Yến 12SS 8,93   8,93 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
155 6 6 315011121131 Trần Thị Hạnh Nguyên 12SS 8,92   8,92 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
156 7 7 315011121173 Võ Thị Như Ý 12SS 8,64 0,20 8,84 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
157 8 1 315011131119 Trần Thị Ngọc Khuyên 13SS 8,84 0,60 9,44 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHĐN
158 9 2 315011131159 Ngô Thị Ty 13SS 8,81   8,81 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
159 10 3 315011131133 Nguyễn Thị Hồng Nhật 13SS 8,73   8,73 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
160 11 4 315011131164 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 13SS 8,62   8,62 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
161 12 5 315011131142 Nguyễn Thị Thùy Tâm 13SS 8,57   8,57 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
162 13 1 315011141162 Nguyễn Thị Thanh Trinh 14SS 8,56 0,20 8,76 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
163 14 2 315011141138 Đoàn Thị Nhung 14SS 8,16 0,30 8,46 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
164 15 3 315011141154 Vũ Thị Xuân Thu 14SS 8,42   8,42 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
165 16 4 315011141112 Lê Thị Thục Hảo 14SS 8,17 0,20 8,37 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
166 17 5 315011141137 Hồ Thảo Nhi 14SS 8,14   8,14 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
167 18 6 315011141114 Võ Thị Thu Hiền 14SS 7,84 0,20 8,04 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
168 19 1 315032121153 Trần Thị Ý 12CTM 8,94 0,20 9,14 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc GK/ĐHSP
169 20 2 315032121147 Phan Thị Hiền Trang 12CTM 8,81 0,30 9,11 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
170 21 3 315032121148 Phan Nhật Trường 12CTM 8,89 0,20 9,09 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
171 22 4 315032121138 Phan Minh Thông 12CTM 8,64 0,40 9,04 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc PBT; GK/ĐHSP
172 23 1 315032131139 Nguyễn Văn Thắng 13CTM 8,73 0,30 9,03 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
173 24 2 315032131156 Phan Thị Ái Trinh 13CTM 8,62 0,30 8,92 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
174 25 3 315032131164 Trương Văn Tùng 13CTM 8,46 0,20 8,66 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
175 26 4 315032131128 Nguyễn Đại Phước 13CTM 8,29 0,20 8,49 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
176 27 5 315032131141 Võ Thị Thu Thảo 13CTM 8,40   8,40 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
177 28 1 315032141126 Phan Thị Mỹ Linh 14CTM 7,80 0,20 8,00 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
178 29 2 315032141115 Lê Thị Bích Hường 14CTM 7,73   7,73 Khá 92 X.Sắc Khá  
179 30 3 315032141137 Lưu Thị Kim Oanh 14CTM 7,61   7,61 Khá 92 X.Sắc Khá  
180 31 4 315032141140 Phan Hồ Hạnh Phương 14CTM 7,44   7,44 Khá 94 X.Sắc Khá  
181 32 5 315032141110 Phan Vũ Thu Hiền 14CTM 7,31   7,31 Khá 96 X.Sắc Khá  
182 33 6 315032141121 Lương Thị Kim Kiều 14CTM 7,26   7,26 Khá 88 Tốt Khá  
183 34 1 315043121119 Phan Thị Thảo Nhi 12CNSH 8,91 0,20 9,11 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
184 35 2 315043121104 Nguyễn Đỗ Hương Giang 12CNSH 8,68 0,30 8,98 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
185 36 3 315043121103 Huỳnh Tấn Duy 12CNSH 8,65 0,20 8,85 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
186 37 4 315043121106 Hà Phước Hậu 12CNSH 8,48 0,30 8,78 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
187 38 1 315043131134 Lê Thị Tâm 13CNSH 8,44   8,44 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  
188 39 2 315043131118 Ngô Thị Vân Kiều 13CNSH 8,23 0,20 8,43 Giỏi 88 Tốt Giỏi Lớp phó
189 40 3 315043131137 Nguyễn Thị Nam Thi 13CNSH 8,29   8,29 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
190 41 4 315043131145 Ngô Thị Hồng Vân 13CNSH 8,19   8,19 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
191 42 1 315043141110 Nguyễn Hải Quốc Cường 14CNSH 8,53   8,53 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
192 43 2 315043141114 Nguyễn Văn Đạt 14CNSH 8,03   8,03 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
193 44 3 315043141157 Đặng Thị Mỹ Triều 14CNSH 7,93   7,93 Khá 91 X.Sắc Khá  
194 45 4 315043141101 Phạm Văn Thế Anh 14CNSH 7,59 0,20 7,79 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
195 46 5 315043141143 Nguyễn Ngọc Quỳnh 14CNSH 7,74   7,74 Khá 83 Tốt Khá  
196 47 6 315043141141 Nguyễn Phúc Quân 14CNSH 7,69   7,69 Khá 90 X.Sắc Khá  
        KHOA NGỮ VĂN                    
197 1 1 317011121141 Nguyễn Thị Hà Quyên 12SNV 9,16   9,16 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
198 2 2 317011121162 Lưu Lê Uyên 12SNV 9,09   9,09 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
199 3 3 317011121151 Thân Thị Thư 12SNV 8,76 0,20 8,96 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
200 4 4 317011121131 Phạm Thị Thuý Ngân 12SNV 8,82   8,82 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
201 5 5 317011121152 Nguyễn Hoài Thương 12SNV 8,49 0,20 8,69 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
202 6 6 317011121116 Lê Thị Nữ Hương 12SNV 8,66   8,66 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
203 7 1 317011131133 Nguyễn Kim Nguyên 13SNV 8,90 0,30 9,20 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
204 8 2 317011131157 Nguyễn Thanh Trúc 13SNV 8,87   8,87 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
205 9 3 317011131153 Phạm Thủy Tiên 13SNV 8,40 0,40 8,80 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi LP; CN/Hội ĐHĐN
206 10 4 317011131101 Trương Thị Thuận An 13SNV 8,76   8,76 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
207 11 5 317011131109 Phạm Thị Mỹ Dung 13SNV 8,73   8,73 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
208 12 6 317011131107 Y Doan 13SNV 8,70   8,70 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
209 13 1 317011141162 Nguyễn Tường Vi 14SNV 8,83 0,20 9,03 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
210 14 2 317011141118 Nguyễn Thị Hồng 14SNV 8,32   8,32 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
211 15 3 317011141149 Trần Thị Ngọc Thùy 14SNV 8,04 0,20 8,24 Giỏi 87 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
212 16 4 317011141117 Lê Thị Hoài 14SNV 7,85 0,30 8,15 Giỏi 87 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
213 17 5 317011141103 Đỗ Đạt Danh 14SNV 8,04   8,04 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
214 18 6 317011141147 Ngô Hồng Hoài Thương 14SNV 8,00   8,00 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
215 19 1 317022121145 Huỳnh Quân 12CVH 8,59 0,60 9,19 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc LT; GK/TPĐN
216 20 2 317022121165 Trần Thị Tú Trinh 12CVH 8,67 0,20 8,87 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
217 21 3 317022121144 Trần Mai Phương 12CVH 8,64   8,64 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
218 22 4 317022121104 Nguyễn Thị Kim Anh 12CVH 8,58   8,58 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
219 23 5 317022121130 Nguyễn Hoàng Linh 12CVH 8,56   8,56 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
220 24 6 317022121157 Nguyễn Thị Hoài Thương 12CVH 8,30 0,20 8,50 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
221 25 7 317022121170 Kim Hồng Vân 12CVH 8,30 0,20 8,50 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
222 26 1 317022131152 Đinh Thị Thanh Thúy 13CVH 8,76 0,20 8,96 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
223 27 2 317022131128 Hoàng Văn Mạnh 13CVH 7,91 0,30 8,21 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp trưởng
224 28 3 317022131144 Nguyễn Thị Thắm 13CVH 8,13   8,13 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
225 29 4 317022131111 Bùi Thị 13CVH 8,02   8,02 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
226 30 5 317022131117 Trần Hưng 13CVH 7,89   7,89 Khá 85 Tốt Khá  
227 31 1 317023141149 Mai Thị Hà Uyên 14CVH2 7,31 0,20 7,51 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
228 32 2 317023141117 Nguyễn Thị Lợi 14CVH2 7,39   7,39 Khá 85 Tốt Khá  
229 33 3 317023141136 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 14CVH2 7,04 0,30 7,34 Khá 86 Tốt Khá Bí thư CĐ
230 34 4 317022141144 Nguyễn Thị Phương Trâm 14CVH1 7,24   7,24 Khá 89 Tốt Khá  
231 35 5 317023141118 Trương Thị Luyến 14CVH2 7,24   7,24 Khá 85 Tốt Khá  
232 36 6 317022141142 Trần Thị Toán 14CVH1 7,17   7,17 Khá 84 Tốt Khá  
233 37 7 317023141140 Văn Thị Ngọc Trâm 14CVH2 7,14   7,14 Khá 87 Tốt Khá  
234 38 8 317022141111 Đinh Lê Thuý Hằng 14CVH1 7,14   7,14 Khá 84 Tốt Khá  
235 39 1 317033131115 Thái Thị Hạnh 13CVHH 8,68   8,68 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
236 40 2 317033131162 Nguyễn Thị Thanh Xuân 13CVHH 8,47 0,20 8,67 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp phó
237 41 3 317033131131 Lê Văn Phúc 13CVHH 8,33 0,30 8,63 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
238 42 4 317033131155 Nguyễn Thị Trinh 13CVHH 8,51   8,51 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
239 43 5 317033131135 Trần Thị Trúc Phương 13CVHH 8,39   8,39 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
240 44 6 317033131120 Võ Trần Mỹ Hương 13CVHH 8,10   8,10 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
241 45 1 317034141122 Nguyễn Thị Hồng Vân 14CVHH 8,14 0,30 8,44 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
242 46 2 317034141118 Nguyễn Thị Thùy Trang 14CVHH 7,93 0,20 8,13 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
243 47 1 317045121133 Trần Thị Mai 12CBC2 8,61 0,40 9,01 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
244 48 2 317044121106 Lê Thuỵ Xuân Dương 12CBC1 8,35 0,30 8,65 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
245 49 3 317045121119 Lê Thị Thanh Huyền 12CBC2 8,58   8,58 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
246 50 4 317045121117 Nguyễn Thị Hồng 12CBC2 8,27 0,20 8,47 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
247 51 5 317045121126 Đoàn Thị Ái Linh 12CBC2 8,43   8,43 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
248 52 6 317044121129 Nguyễn Duy Thi 12CBC1 8,22 0,20 8,42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
249 53 7 317044121102 Dương Ngọc Bích 12CBC1 8,42   8,42 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
250 54 8 317044121147 Ông Văn Viễn 12CBC1 8,21 0,20 8,41 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
251 55 9 317045121111 Hồ Ngân 12CBC2 8,41   8,41 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
252 56 1 317044131106 Lương Thị Ngọc Diệp 13CBC 9,05 0,20 9,25 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
253 57 2 317044131108 Phạm Thị Hải Dương 13CBC 8,71 0,30 9,01 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
254 58 3 317044131101 Ngô Thị Bão Anh 13CBC 8,94   8,94 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
255 59 4 317044131118 Nguyễn Trọng Huy 13CBC 8,92   8,92 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
256 60 5 317044131167 Đoàn Quang Tuấn 13CBC 8,63 0,20 8,83 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi BCHLCĐ
257 61 6 317044131160 Lê Thị Mỹ Tiên 13CBC 8,76   8,76 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
258 62 7 317044131107 Nguyễn Thị Dung 13CBC 8,75   8,75 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
259 63 1 317046141122 Nguyễn Thanh Huyền 14CBC2 8,26 0,20 8,46 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
260 64 2 317045141118 Nguyễn Vũ Thùy Linh 14CBC1 7,74 0,20 7,94 Khá 91 X.Sắc Khá Phó bí thư CĐ
261 65 3 317046141166 Đặng Thị Bích Vân 14CBC2 7,88   7,88 Khá 87 Tốt Khá  
262 66 4 317045141150 Nguyễn Thị Thuận 14CBC1 7,79   7,79 Khá 82 Tốt Khá  
263 67 5 317046141157 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 14CBC2 7,72   7,72 Khá 72 Khá Khá  
264 68 6 317046141130 Nguyễn Thị Thu Nga 14CBC2 7,70   7,70 Khá 86 Tốt Khá  
265 69 7 317046141106 Trần Thị Mỹ Diễm 14CBC2 7,47 0,20 7,67 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
266 70 8 317046141118 Võ Thị Khánh Hòa 14CBC2 7,67   7,67 Khá 85 Tốt Khá  
267 71 9 317045141134 Nguyễn Phúc Linh Phụng 14CBC1 7,66   7,66 Khá 84 Tốt Khá  
268 72 10 317045141152 Hồ Thị Ngọc Thủy 14CBC1 7,66   7,66 Khá 83 Tốt Khá  
269 73 11 317046141140 Nguyễn Anh Phương 14CBC2 7,62   7,62 Khá 85 Tốt Khá  
270 74 12 317045141106 Nguyễn Lê Mỹ Diễm 14CBC1 7,50   7,50 Khá 84 Tốt Khá  
271 75 13 317045141116 Nguyễn Thị Kương Kương 14CBC1 7,47   7,47 Khá 87 Tốt Khá  
        KHOA LỊCH SỬ                    
272 1 1 318011121125 Hoàng Thị Hồng Ngọc 12SLS 8,69   8,69 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
273 2 2 318011121115 Lê Thu Hồng 12SLS 8,64   8,64 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
274 3 3 318011121116 Phạm Thị Thu Hương 12SLS 8,61   8,61 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
275 4 4 318011121102 Nguyễn Thị Anh 12SLS 8,40 0,20 8,60 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
276 5 5 318011121109 Y Hảo 12SLS 8,56   8,56 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
277 6 6 318011121161 Hồ Thị Huyền Trang 12SLS 8,53   8,53 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi  
278 7 7 318011121150 Nguyễn Thị Kim Thoa 12SLS 8,48   8,48 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
279 8 1 318011131115 Lê Thị Thu Hiền 13SLS 8,28 0,20 8,48 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
280 9 2 318011131107 Xiêng Thị Đan 13SLS 8,21   8,21 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
281 10 3 318011131114 Trần Thị Thu Hằng 13SLS 8,15   8,15 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
282 11 4 318011131101 Nguyễn Duy Ánh 13SLS 7,84 0,30 8,14 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
283 12 5 318011131103 Phan Thanh Bảo 13SLS 8,11   8,11 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
284 13 6 318011131136 Nguyễn Thị Nhung 13SLS 7,88 0,20 8,08 Giỏi 88 Tốt Giỏi Lớp phó
285 14 1 318011141160 Nguyễn Thị 14SLS 8,21   8,21 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
286 15 2 318011141111 Trương Vĩnh Duy 14SLS 7,32 0,30 7,62 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp trưởng
287 16 3 318011141116 Trịnh Minh Giỏi 14SLS 7,33 0,20 7,53 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp phó
288 17 4 318011141109 Phạm Thị Thu Dung 14SLS 7,37   7,37 Khá 85 Tốt Khá  
289 18 5 318011141105 Ngô Thị Quỳnh Chi 14SLS 7,00 0,20 7,20 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp phó
290 19 6 318011141147 Phan Hoàng Thịnh 14SLS 7,15   7,15 Khá 89 Tốt Khá  
291 20 1 318022121151 Trần Thị Kiều Trang 12CVNH 8,66 0,50 9,16 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc BT; GK/ĐHSP
292 21 2 318022121125 Văn Thị Kim Ngọc 12CVNH 8,30 0,20 8,50 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
293 22 3 318022121103 Dương Thị Bích Diễm 12CVNH 8,48   8,48 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
294 23 4 318022121155 Nguyễn Lê Vi Trinh 12CVNH 8,18 0,20 8,38 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
295 24 5 318022121152 Lê Thị Thùy Trang 12CVNH 8,34   8,34 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
296 25 1 318022131145 Huỳnh Khánh Quỳnh 13CVNH 8,74   8,74 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
297 26 2 318022131105 Nguyễn Thị Hoàng Giang 13CVNH 8,49 0,20 8,69 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
298 27 3 318022131160 Dũ Thị Thanh Thủy 13CVNH 8,67   8,67 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
299 28 4 318022131155 Nguyễn Thị Bích Thuận 13CVNH 8,62   8,62 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
300 29 5 318022131124 Nguyễn Thị Ngọc Linh 13CVNH 8,54   8,54 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
301 30 6 318022131118 Ngô Thị Minh Huệ 13CVNH 8,53   8,53 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
302 31 7 318022131163 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13CVNH 8,53   8,53 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
303 32 1 318022141111 Nguyễn Thị Thanh Đoan 14CVNH 7,85   7,85 Khá 88 Tốt Khá  
304 33 2 318022141108 Dương Ngọc Khánh Dung 14CVNH 7,15 0,20 7,35 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
305 34 3 318022141105 Huỳnh Tấn Chánh 14CVNH 7,35   7,35 Khá 84 Tốt Khá  
306 35 4 318022141139 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 14CVNH 7,24   7,24 Khá 84 Tốt Khá  
307 36 5 318022141122 Võ Thảo Linh 14CVNH 7,14   7,14 Khá 84 Tốt Khá  
        KHOA ĐỊA LÝ                    
308 1 1 319011121139 Nguyễn Thị Thanh Sương 12SDL 8,78 0,40 9,18 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
309 2 2 319011121123 Phạm Thị Sao Mai 12SDL 8,47 0,20 8,67 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
310 3 3 319011121113 Võ Thiện Hảo 12SDL 8,09 0,50 8,59 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
311 4 4 319011121147 Nguyễn Văn Thuận 12SDL 8,33 0,20 8,53 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
312 5 5 319011121154 Hoàng Thị Mỹ Trang 12SDL 8,18 0,20 8,38 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi UVBCHLC
313 6 6 319011121156 Võ Thị Việt Trinh 12SDL 8,30   8,30 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
314 7 7 319011121103 Lê Thị Kim Châu 12SDL 8,09 0,20 8,29 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
315 8 1 319011131107 Phạm Thị Thanh Dung 13SDL 9,00 0,40 9,40 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
316 9 2 319011131127 Nguyễn Hải My 13SDL 8,95 0,30 9,25 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
317 10 3 319011131161 Lương Anh Vĩnh 13SDL 8,96   8,96 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
318 11 4 319011131109 Lê Thị Hồng Hạnh 13SDL 8,60 0,30 8,90 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
319 12 5 319011131125 Dương Duy Minh 13SDL 8,51 0,20 8,71 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
320 13 6 319011131105 Nguyễn Công Bình 13SDL 8,46 0,20 8,66 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
321 14 1 319011141117 Văn Công Thỵ Minh Huyền 14SDL 7,81 0,30 8,11 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
322 15 2 319011141106 Đinh Lâm Quốc Dũng 14SDL 7,60 0,20 7,80 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
323 16 3 319011141135 Lê Đỗ Hạnh Nhi 14SDL 7,24 0,20 7,44 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
324 17 4 319011141129 Lê Thị Mến 14SDL 7,40   7,40 Khá 85 Tốt Khá  
325 18 5 319011141140 Nguyễn Văn Thái 14SDL 7,27   7,27 Khá 85 Tốt Khá  
326 19 1 319032121117 Phạm Thị Hợi 12CDMT 8,80   8,80 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
327 20 2 319032121103 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12CDMT 8,18 0,30 8,48 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
328 21 3 319032121124 Lê Thị Liên 12CDMT 8,25 0,20 8,45 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
329 22 4 319032121137 Nguyễn Thị Hồng Quyên 12CDMT 8,44   8,44 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
330 23 5 319032121141 Huỳnh Thi Mai Thảo 12CDMT 8,41   8,41 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
331 24 6 319032121125 Đặng Thị Kim Linh 12CDMT 8,29   8,29 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
332 25 1 319032131163 Ngô Vũ Linh 13CDMT 8,73   8,73 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
333 26 2 319032131181 Nguyễn Văn Thiện 13CDMT 8,39 0,30 8,69 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
334 27 3 319032131115 Đặng Thị Hiền 13CDMT 8,66   8,66 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
335 28 4 319032131157 Đồng Phước Hoàng 13CDMT 8,29 0,20 8,49 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi LT; GK/ĐHSP
336 29 5 319032131122 Hồ Thị Quỳnh Mai 13CDMT 8,45   8,45 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
337 30 6 319032131176 Lê Thị Phước Thảo 13CDMT 8,25 0,20 8,45 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
338 31 7 319032131130 Phan Hữu Phước Quyền 13CDMT 8,14 0,30 8,44 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
339 32 8 319032131137 Nguyễn Thị Thanh Thúy 13CDMT 8,40   8,40 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
340 33 1 319032141143 Trương Hoàng Vy 14CDMT 7,41   7,41 Khá 83 Tốt Khá  
341 34 2 319032141135 Nguyễn Thị Thu Thủy 14CDMT 7,07   7,07 Khá 80 Tốt Khá  
342 35 1 319043121116 Ngô Thị Thu Phương 12CDDL 8,71 0,40 9,11 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
343 36 2 319043121118 Đỗ Phạm Như Quỳnh 12CDDL 8,26 0,30 8,56 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
344 37 1 319043131136 Lưu Thị Thanh Tâm 13CDDL 8,25 0,20 8,45 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
345 38 2 319043131145 Ngô Thanh Tuấn 13CDDL 8,01 0,30 8,31 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp trưởng
346 39 3 319043131117 Nguyễn Thị Huế 13CDDL 8,03 0,20 8,23 Giỏi 85 Tốt Giỏi Lớp phó
347 40 4 319043131123 Trần Thị Lễ 13CDDL 8,15   8,15 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
348 41 1 319043141125 Võ Thị Hồng Thắm 14CDDL 8,06   8,06 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
349 42 2 319043141104 Lương Thị Diễm 14CDDL 7,06 0,20 7,26 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
        KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                    
350 1 1 316011121112 Nguyễn Thị Hương 12SGC 8,78   8,78 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
351 2 2 316011121141 Lê Văn Trình 12SGC 8,15 0,50 8,65 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi PBTLC; GK/ĐHSP
352 3 3 316011121108 Lê Thị Ngọc Hân 12SGC 8,37 0,20 8,57 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
353 4 4 316011121106 Trần Thị Điểm 12SGC 8,54   8,54 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
354 5 1 316011131111 Trần Thị Hằng 13SGC 8,82 0,40 9,22 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
355 6 2 316011131121 Phạm Thị Trà Linh 13SGC 8,69 0,40 9,09 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc PBT; GK/ĐHSP
356 7 3 316011131124 Vương Thị Ánh Minh 13SGC 8,88 0,20 9,08 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
357 8 4 316011131139 Trần Văn Tùng 13SGC 8,52 0,30 8,82 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
358 9 1 316011141109 Vũ Thị Thu 14SGC 8,28   8,28 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
359 10 2 316011141137 Nguyễn Thị Phượng 14SGC 8,10   8,10 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
360 11 3 316011141138 Võ Thị Thu Quyền 14SGC 7,98   7,98 Khá 85 Tốt Khá  
361 12 4 316011141105 Phạm Thị Tuyết Duyên 14SGC 7,79   7,79 Khá 83 Tốt Khá  
362 13 5 316011141108 Lê Thị Thu Điệp 14SGC 7,71   7,71 Khá 87 Tốt Khá  
363 14 1 316032141202 Nguyễn Thị Ngọc Hân 14CDAN 7,68   7,68 Khá 85 Tốt Khá  
364 15 2 316032141205 Nguyễn Thị Ái Liên 14CDAN 7,47 0,20 7,67 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
        KHOA GD TIỂU HỌC                    
365 1 1 321011121152 Nguyễn Thị Thu Thảo 12STH1 8,19 0,30 8,49 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
366 2 2 321011121147 Nguyễn Thị Quỳnh 12STH1 8,23 0,20 8,43 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
367 3 3 321012121130 Trần Thị Ngọc Linh 12STH2 8,33   8,33 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
368 4 4 321011121162 Nguyễn Thị Đoan Trang 12STH1 7,89 0,40 8,29 Giỏi 89 Tốt Giỏi LP; GK/ĐHSP
369 5 5 321012121160 Trần Thị Quỳnh Trang 12STH2 7,93 0,30 8,23 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
370 6 6 321011121127 Bùi Thị Lin 12STH1 8,23   8,23 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
371 7 7 321012121122 Trần Thị Ngọc Hiệp 12STH2 8,23   8,23 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
372 8 8 321011121109 Phạm Thị Thuỳ Dung 12STH1 8,16   8,16 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
373 9 9 321011121142 Lê Thị Kiều Oanh 12STH1 8,16   8,16 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
374 10 10 321011121139 Nguyễn Thị Huyền Nhi 12STH1 8,16   8,16 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
375 11 11 321011121122 Nguyễn Thị Huệ 12STH1 8,14   8,14 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
376 12 12 321011121112 Trần Thị Giao Đông 12STH1 8,06   8,06 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
377 13 13 321012121113 Lê Thuỳ Dung 12STH2 8,05   8,05 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
378 14 1 321012131149 Phạm Thoại Uyên 13STH2 8,66 0,20 8,86 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
379 15 2 321012131131 Phạm Thị Lan Nhi 13STH2 8,56 0,20 8,76 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
380 16 3 321011131150 Phạm Thị Thanh Trúc 13STH1 8,74   8,74 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
381 17 4 321012131142 Nguyễn Thị Anh Thư 13STH2 8,68   8,68 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
382 18 5 321011131123 Huỳnh Thị Thúy Kiều 13STH1 8,60   8,60 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
383 19 6 321011131104 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13STH1 8,58   8,58 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
384 20 7 321011131140 Hồ Thị Thu Sang 13STH1 8,56   8,56 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
385 21 8 321012131118 Vũ Thị Khánh Hội 13STH2 8,55   8,55 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
386 22 9 321011131127 Trần Thị Thiên 13STH1 8,55   8,55 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
387 23 10 321012131134 Nguyễn Lan Phương 13STH2 8,21 0,30 8,51 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
388 24 1 321011141101 Hồ Thị Ngọc Ánh 14STH 8,44 0,20 8,64 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
389 25 2 321011141121 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14STH 8,18 0,30 8,48 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
390 26 3 321011141160 Hoàng Thùy Trang 14STH 8,21   8,21 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
391 27 4 321011141169 Hoàng Thị Hải Yến 14STH 8,04   8,04 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
392 28 5 321011141103 Trần Thị Diểm Chiêu 14STH 8,03   8,03 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
393 29 6 321011141117 Bùi Thị Thanh Huyền 14STH 8,03   8,03 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
        KHOA GD MÂM NON                    
394 1 1 321024121143 Hồ Đắc Hạnh Nhân 12SMN2 9,03 0,50 9,53 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHSP
395 2 2 321023121143 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12SMN1 8,99 0,30 9,29 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
396 3 3 321024121169 Nguyễn Thị 12SMN2 8,86 0,40 9,26 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc LP; GK/ĐHSP
397 4 4 321023121125 Nguyễn Thị Hương 12SMN1 8,79 0,20 8,99 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
398 5 5 321024121103 Hoàng Thị Ngọc Ánh 12SMN2 8,68 0,20 8,88 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
399 6 6 321024121151 Lưu Thị Phượng 12SMN2 8,47 0,40 8,87 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi PBT; GK/ĐHSP
400 7 7 321024121122 Nguyễn Thị Hồng 12SMN2 8,87   8,87 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
401 8 8 321024121163 Phạm Thị Xuân Thúy 12SMN2 8,55 0,30 8,85 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
402 9 9 321023121144 Nguyễn Thị Nhung 12SMN1 8,62 0,20 8,82 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
403 10 10 321023121105 Nguyễn Thị Bích 12SMN1 8,75   8,75 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
404 11 11 321023121162 Lê Thị Trí 12SMN1 8,75   8,75 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
405 12 12 321024121110 Phạm Thị  Giang 12SMN2 8,73   8,73 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
406 13 13 321023121147 Đoàn Thị Thanh Phượng 12SMN1 8,64   8,64 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
407 14 1 321023131161 Nguyễn Dạ Trúc 13SMN1 8,70 0,20 8,90 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
408 15 2 321024131153 Nguyễn Thị Thiệu Tiên 13SMN2 8,70 0,20 8,90 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
409 16 3 321024131156 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13SMN2 8,51 0,20 8,71 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó
410 17 4 321024131144 Lưu Phương Thảo 13SMN2 8,20 0,50 8,70 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi BT; GK/ĐHSP
411 18 5 321024131117 Nguyễn Thị Thu Hảo 13SMN2 8,30 0,30 8,60 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
412 19 6 321023131142 Võ Thị Thanh Tâm 13SMN1 8,29 0,30 8,59 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
413 20 7 321023131132 Thái Thị Ngân 13SMN1 8,28 0,30 8,58 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
414 21 8 321023131164 Lê Thị Hồng Vân 13SMN1 8,57   8,57 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
415 22 9 321024131103 Nguyễn Thị Mỹ Châu 13SMN2 8,36 0,20 8,56 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
416 23 10 321024131137 Trương Thị Diễm Phượng 13SMN2 8,33 0,20 8,53 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi GK/ĐHSP
417 24 11 321023131123 Phạm Thị Oanh Kiều 13SMN1 8,53   8,53 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
418 25 12 321023131126 Nguyễn Thị Đức Loan 13SMN1 8,50   8,50 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
419 26 1 321023141137 Nguyễn Thị Thanh Tâm 14SMN2 8,46 0,30 8,76 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
420 27 2 321022141111 Đặng Thị Diệu Hằng 14SMN1 7,29 0,50 7,79 Khá 91 X.Sắc Khá LT; GK/ĐHSP
421 28 3 321023141138 Lý Thị Quỳnh Thắm 14SMN2 7,38   7,38 Khá 83 Tốt Khá  
422 29 4 321022141117 Hồ Thị Kiều 14SMN1 7,24   7,24 Khá 83 Tốt Khá  
423 30 5 321022141126 Văn Thị Thúy Ngân 14SMN1 7,21   7,21 Khá 83 Tốt Khá  
424 31 6 321022141138 Đặng Thị Thảo 14SMN1 7,09   7,09 Khá 83 Tốt Khá  
425 32 7 321022141140 Trương Thị Phương Thảo 14SMN1 7,06   7,06 Khá 83 Tốt Khá  
426 33 8 321023141126 Trương Thị Ánh Nga 14SMN2 7,04   7,04 Khá 83 Tốt Khá  
427 34 9 321023141133 Nguyễn Thị Phượng 14SMN2 7,03   7,03 Khá 83 Tốt Khá  
428 35 10 321023141147 Nguyễn Thị Thùy Trang 14SMN2 7,02   7,02 Khá 83 Tốt Khá  
429 36 11 321022141141 Lê Thị Hoài Thương 14SMN1 7,01   7,01 Khá 83 Tốt Khá  
        KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC                    
430 1 1 320021121122 Lê Thị Kim Thơ 12CTL 8,53 0,50 9,03 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc LT; GK/ĐHSP
431 2 2 320021121110 Nguyễn Thị Hồng 12CTL 8,49 0,40 8,89 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi LP; GK/ĐHSP
432 3 1 320021131105 Huỳnh Thị Duyên 13CTL 8,66 0,20 8,86 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
433 4 2 320021131102 Hoàng Thị Bình 13CTL 8,55   8,55 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
434 5 3 320021131159 Nguyễn Thị Thúy 13CTL 8,20 0,30 8,50 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
435 6 4 320021131162 Nguyễn Thị Bảo Trâm 13CTL 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
436 7 5 320021131128 Nguyễn Thị Na 13CTL 8,34   8,34 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
437 8 6 320021131146 Hoàng Thị Khánh Phượng 13CTL 8,33   8,33 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
438 9 7 320021131126 Võ Thị Kiều My 13CTL 8,31   8,31 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
439 10 1 320021141105 Nguyễn Thị Thùy Dung 14CTL 8,86   8,86 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
440 11 2 320021141106 Bùi Thị Ngọc Đô 14CTL 8,43   8,43 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
441 12 3 320021141149 Huỳnh Minh Tuệ 14CTL 8,22 0,20 8,42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
442 13 4 320021141102 Trương Tuấn Anh 14CTL 7,96 0,30 8,26 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
443 14 1 320032121120 Nguyễn Danh Sáu 12CTXH 8,29 0,50 8,79 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi CHT; GK/ĐHSP
444 15 2 320032121118 Trần Đại Phước 12CTXH 8,58 0,20 8,78 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
445 16 3 320032121109 Bùi Thị Hồng 12CTXH 8,67   8,67 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
446 17 1 320032131146 Lê Thị Hồng Sương 13CTXH 8,67 0,20 8,87 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
447 18 2 320032131130 Phan Thị Mến 13CTXH 8,74   8,74 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
448 19 3 320032131102 Nguyễn Thị Kim Chi 13CTXH 8,53 0,20 8,73 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
449 20 4 320032131142 Phạm Phú Qúi 13CTXH 8,34 0,30 8,64 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
450 21 5 320032131139 Trần Thị My Ny 13CTXH 8,64   8,64 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
451 22 1 320032141103 Trương Hoàng Vân Anh 14CTXH 7,86 0,20 8,06 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
452 23 2 320032141169 Tạ Thị Trúc Trinh 14CTXH 7,56   7,56 Khá 85 Tốt Khá  
453 24 3 320032141153 Lê Thị Hồng Thao 14CTXH 7,53   7,53 Khá 85 Tốt Khá  
454 25 4 320032141155 Đinh Thị Hoài Thương 14CTXH 7,53   7,53 Khá 85 Tốt Khá  
455 26 5 320032141144 Lê Thị Thu Nhựng 14CTXH 7,45   7,45 Khá 85 Tốt Khá  
456 27 6 320032141108 Trần Thị Chinh 14CTXH 7,41   7,41 Khá 85 Tốt Khá  
457 28 7 320032141128 Nguyễn Thị Vân 14CTXH 7,34   7,34 Khá 85 Tốt Khá  
458 29 8 320032141140 Phạm Thị Ngọc 14CTXH 7,33   7,33 Khá 85 Tốt Khá  

Tổng cộng: 458 sinh viên Dự kiến  được nhận học bổng khuyến khích học tập
Loại Xuất sắc: 42 SV
Loại Giỏi: 323 SV
Loại Khá:  93 SV


Tải thông báo TẠI ĐÂY
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 2665
  • Tháng hiện tại: 40008
  • Tổng lượt truy cập: 1630850