Quang cao giua trang

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ ĐƠN XIN NỘP HỌC PHÍ HKII, NĂM HỌC 2013 - 2014 (tính hết ngày 19/4/2014)

Đăng lúc: Thứ hai - 21/04/2014 14:01 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
INH VIÊN CÓ ĐƠN XIN NỘP HỌC PHÍ

INH VIÊN CÓ ĐƠN XIN NỘP HỌC PHÍ

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ ĐƠN XIN NỘP HỌC PHÍ HKII, NĂM HỌC 2013 - 2014 (tính hết ngày 19/4/2014)
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ ĐƠN XIN NỘP HỌC PHÍ HKII, NĂM HỌC 2013 - 2014 (tính hết ngày 19/4/2014)

LƯU Ý: HẠN NỘP HỌC PHÍ CUỐI CÙNG LÀ TỪ NGÀY 21/04 ĐẾN 25/4/2014, TẠI PHÒNG TÀI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM.
TT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh Lớp SH Số tiền nợ Lý do Ghi chú
01 311022101101 Hồ Phước Anh 25/03/1992 10CTT1 1.428.700 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
02 311022101114 Trương Thị Hoa 10/10/1992 10CTT1 5.809.000 Gia đình khó khăn chưa nộp đúng thời hạn có đơn xin
03 311022101117 Nguyễn Thị Thanh Hương 25/01/1991 10CTT1 1.397.300 Nộp trể không có lý do có đơn xin
04 311022101125 Phan Thị Thanh Nga 19/11/1991 10CTT1 1.428.700 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
05 311022101126 Trịnh Xuân Khánh Ngọc 19/02/1992 10CTT1 1.711.300 Nộp trể không có lý do có đơn xin
06 311022101153 Phan Bá Tự 06/04/1992 10CTT1 1.428.700 Nộp trể không có lý do có đơn xin
07 311032111117 Nguyễn Thành Long 21/03/1991 11CTUD1 3.548.200 Nộp trể không có lý do có đơn xin
08 311032121115 Huỳnh Trọng Hiếu 06/07/1994 12CTUD 3.297.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
09 311032121117 Nguyễn Văn Hùng 04/10/1994 12CTUD 2.041.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
10 311032131104 Đặng Lê Ngọc Chi 14/02/1995 13CTUD 2.920.200 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
11 311032131116 Ông Mỹ Hoàng 08/07/1995 13CTUD 2.920.200 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
12 311032131126 Bùi Thị Thúy Mỹ 12/04/1995 13CTUD 3.909.300 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
13 311032131153 Nguyễn Thị Đông Thi 15/11/1995 13CTUD 3.548.200 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
14 311032131179 Nguyễn Hiền Xinh 12/04/1994 13CTUD 3.391.200 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
15 311032131180 Lê Thị Ngọc Xuân 01/01/1994 13CTUD 3.391.200 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
16 311033111110 Hồ Lương Anh Đức 23/08/1993 11CTUD2 3.318.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
17 311033111114 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 29/07/1993 11CTUD2 314.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
18 311033111119 Trịnh Thị Thuỳ Linh 01/10/1993 11CTUD2 314.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
19 311033111120 Nguyễn Thị Linh 23/11/1993 11CTUD2 314.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
20 311033111153 Phùng Thị Thảo Vân 27/05/1992 11CTUD2 314.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
21 312011111108 Lê Thị Yến Nhi 16/04/1993 11SPT 471.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
22 312011111112 Nguyễn Thái Minh Anh 12/05/1993 11SPT 518.100 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
23 312011121112 Bùi Thị Thanh Hiền 25/08/1993 12SPT 518.100 Nộp trể không có lý do có đơn xin
24 312022101104 Nguyễn Quốc Cường 25/09/1991 10CNTT1 612.300 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
25 312022111106 Trần Tiến Đạt 15/11/1992 11CNTT1 3.940.700 Nộp trể không có lý do có đơn xin
26 312022111118 Đặng Thế Khanh 16/07/1992 11CNTT1 4.458.800 Bị tai nạn có đơn xin
27 312022111140 Nguyễn Thành Đạt 30/09/1993 11CNTT1 4.458.800 Nộp trể không có lý do có đơn xin
28 312022111145 Nguyễn Phương Hoàng 01/10/1993 11CNTT1 5.277.100 Nợ Kỳ trước chưa nộp có đơn xin
29 312022121114 Lê Văn Hiền 10/09/1993 12CNTT 3.328.400 Nộp trể không có lý do có đơn xin
30 312022121132 Nguyễn Phú Long 17/09/1994 12CNTT 4.992.600 Nộp trể không có lý do có đơn xin
31 312022121133 Phan Hữu Long 26/06/1994 12CNTT 3.014.400 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
32 312022121157 Nguyễn Ngọc Thành 13/07/1994 12CNTT 3.328.400 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
33 312022131115 Trương Phương Đông 18/04/1995 13CNTT 2.292.200 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
34 312022131129 Nguyễn Minh Hoàng 14/02/1992 13CNTT 2.292.200 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
35 312022131142 Nguyễn Tri Phong 21/07/1995 13CNTT 1.774.100 Nộp trể không có lý do có đơn xin
36 312023101103 Nguyễn Tấn Châu 24/12/1992 10CNTT2 2.041.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
37 312023101107 Văn Thị Hằng 25/02/1991 10CNTT2 1.428.700 Nộp trể không có lý do có đơn xin
38 312023101114 Phạm Phi Hoàng 20/11/1991 10CNTT2 2.072.400 Nộp trể không có lý do có đơn xin
39 312023101125 Trương Phan Hoàng Mỹ 30/12/1992 10CNTT2 1.428.700 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
40 312023101132 Huỳnh Nho Nhuận Phát 04/03/1991 10CNTT2 1.413.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
41 312023101134 Nguyễn Tấn Quốc 25/06/1992 10CNTT2 2.041.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
42 312023101135 Nguyễn Hữu Quyết 18/10/1990 10CNTT2 1.428.700 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
43 312023111126 Nguyễn Tấn Huy 21/10/1993 11CNTT2 3.626.700 Nộp trể không có lý do có đơn xin
44 312024101123 Võ Thị Lời 28/12/1991 10CNTT3 6.829.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
45 312025101150 Nguyễn Lương Quang Tuấn 20/07/1992 10CNTT4 1.428.700 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
46 312033121102 Lê Hồng Đức 19/09/1990 12LCNTT 612.300 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
47 312033121108 Nguyễn Khắc Trung 29/04/1987 12LCNTT 612.300 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
48 313011111151 Phạm Văn Thắng 10/08/1992 11SVL 314.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
49 313022131153 Nguyễn Thị Ngọc Tuyên 22/09/1995 13CVL 2.449.200 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
50 313022131156 Võ Thị Viên 02/05/1995 13CVL 2.920.200 Nộp trể không có lý do có đơn xin
51 314011101141 Nguyễn Tứ Trữ 12/08/1991 10SHH 1.884.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
52 314011111137 Nguyễn Thái Sơn 02/08/1982 11SHH 314.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
53 314033101111 Nguyễn Thị Như Ngọc 01/12/1992 10CHD 1.428.700 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
54 314033121112 Lê Ngọc Đăng 28/01/1991 12CHD 3.328.400 Nộp trể không có lý do có đơn xin
55 314033131131 Lê Thị Ngọc 02/02/1994 13CHD 2.496.300 Nộp trể không có lý do có đơn xin
56 314033131133 Nguyễn Văn Nam 06/10/1995 13CHD 2.653.300 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
57 314033131167 Nguyễn Thị Hồng Yến 13/02/1995 13CHD 3.281.300 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
58 314044101118 Đỗ Minh Quý 20/03/1990 10CQM 926.300 Nộp trể không có lý do có đơn xin
59 314044101153 Trần Thị Như Ý 04/04/1992 10CQM 612.300 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
60 314044111126 Huỳnh Thị Hồng Nhung 01/10/1993 11CQM 6.719.600 Nộp trể không có lý do có đơn xin
61 314044131118 Lê Vũ Thu Hiền 29/09/1995 13CQM 3.705.200 Nộp trể không có lý do có đơn xin
62 314044131128 Đặng Thị Ky 26/09/1995 13CQM 3.705.200 Nộp trể không có lý do có đơn xin
63 314044131136 Nguyễn Lê Cát Miên 12/02/1995 13CQM 3.862.200 Nộp trể không có lý do có đơn xin
64 314044131166 Nguyễn Thị Hải Thọ 11/05/1995 13CQM 2.135.200 Nộp trể không có lý do có đơn xin
65 314044131169 Ngô Thị Thanh Thuý 20/07/1995 13CQM 3.862.200 Nộp trể không có lý do có đơn xin
66 315011111147 Nguyễn Thị Vân 05/05/1992 11SS1 471.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
67 315012111128 Nguyễn Đỗ Quyên 14/06/1991 11SS2 314.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
68 315022101125 Nguyễn Văn Vinh 01/09/1992 10CSM 2.198.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
69 315032121145 Dương Văn Toàn 20/06/1993 12CTM 2.339.300 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
70 315032131137 Hồ Linh Tâm 01/11/1995 13CTM 3.548.200 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
71 315043131104 Lê Văn Cảnh 16/06/1995 13CNSH 157.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
72 315043131120 Nguyễn Hồng Long 15/05/1995 13CNSH 157.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
73 315043131123 Đỗ Văn Minh 22/06/1995 13CNSH 157.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
74 315043131142 Nguyễn Trọng Tín 12/05/1994 13CNSH 157.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
75 315043131143 Dương Quang Trung 31/03/1995 13CNSH 157.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
76 317011111102 Ngô Châu Anh 29/12/1993 11SNV 270.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
77 317011111118 Thái Hồng Hạnh 25/12/1993 11SNV 270.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
78 317011111152 Nguyễn Thị Anh Thảo 18/09/1992 11SNV 270.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
79 317022101104 Võ Thị Ngọc Diệp 25/09/1992 10CVH1 796.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
80 317022101126 Nguyễn Thị Phượng 27/01/1992 10CVH1 1.228.500 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
81 317022111109 Ngô Thị Hồng Phương 14/01/1992 11CVH1 3.955.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
82 317022111110 Nguyễn Đặng Minh Phương 01/09/1993 11CVH1 4.050.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
83 317022111145 Nguyễn Phước Thảo 08/10/1993 11CVH1 3.010.500 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
84 317022131158 Lê Thị Vân Trình 10/01/1995 13CVH 3.010.500 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
85 317023101136 Nguyễn Thị Nguyệt 22/02/1990 10CVH2 526.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
86 317023101146 Ngô Thị Kim Thơ 27/05/1991 10CVH2 1.228.500 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
87 317023101150 Mai Thị Thủy 20/05/1992 10CVH2 1.755.000 Gia đình khó khăn chưa nộp đúng thời hạn có đơn xin
88 317024101116 Võ Thị Hiền 10/06/1992 10CVH3 526.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
89 317024101127 Lê Thị Lài 03/08/1992 10CVH3 1.228.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
90 317033131103 Vũ Hải Anh 26/05/1994 13CVHH 2.875.500 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
91 317033131113 Nguyễn Hữu Hàng 12/06/1995 13CVHH 2.470.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
92 317035101105 Lê Ngọc Quý 02/12/1992 10CVHH 1.228.500 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
93 317043111113 Trần Thị 28/04/1993 11CBC 405.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
94 317043111115 Trần Văn Hiếu 01/05/1993 11CBC 2.511.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
95 317043111116 Đặng Thị Hòa 02/03/1993 11CBC 2.416.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
96 317043111131 Đặng Thị Kim Ngân 17/08/1992 11CBC 2.511.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
97 317043111137 Hoàng Thị Nhã Phương 25/09/1992 11CBC 2.416.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
98 317043111148 Đoàn Thị Hồng Vân 14/07/1992 11CBC 2.511.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
99 317043111155 Trương Thị Kim Yến 22/12/1993 11CBC 2.511.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
100 317045121104 Đỗ Thị Thu Cúc 27/05/1994 12CBC2 2.970.000 Gia đình khó khăn chưa nộp đúng thời hạn có đơn xin
101 317045121147 Hồ Thị Minh Thi 16/07/1994 12CBC2 2.430.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
102 317046101117 Diệp Thị Thúy Nga 01/07/1991 10CBC 1.228.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
103 317046101144 Nguyễn Văn Tuấn 02/03/1989 10CBC 526.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
104 317046101148 Cáp Kim Vương 12/04/1987 10CBC 1.228.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
105 318022101113 Trần Thị Trà My 12/10/1991 10CVNH 1.336.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
106 318022101118 Nguyễn Thị Phương 10/05/1991 10CVNH 1.228.500 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
107 318022101126 Huỳnh Thị Hoài Thương 03/02/1992 10CVNH 526.500 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
108 318022101127 Nguyễn Thị Thương 24/10/1992 10CVNH 1.336.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
109 318022101140 Ngô Thị Phương Chi 01/01/1991 10CVNH 1.228.500 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
110 318022121132 Nguyễn Thị Thu Quynh 07/01/1994 12CVNH 135.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
111 319011121103 Lê Thị Kim Châu 15/01/1994 12SDL 270.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
112 319011121129 Lê Văn Nhân 13/07/1994 12SDL 270.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
113 319011121135 Hoàng Văn Phú 05/02/1994 12SDL 405.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
114 319011121137 Lê Thị Sinh 25/03/1993 12SDL 270.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
115 319022111106 Trần Thị Huyền 08/03/1993 11CDL 3.010.500 Nộp trể không có lý do có đơn xin
116 319032121116 Đỗ Nguyễn Duy Hoàng 09/10/1994 12CDMT 204.100 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
117 319032121127 Phan Đức Lít 03/10/1994 12CDMT 204.100 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
118 319032131135 Lê Viết Thức 08/03/1993 13CDMT 3.501.100 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
119 319032131140 Hồ Viết Tuấn 05/01/1994 13CDMT 2.198.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
120 319032131149 Nguyễn Văn Thiên Chương 05/02/1995 13CDMT 2.198.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
121 319032131179 Văn Đức Thanh Thảo 18/05/1995 13CDMT 2.245.100 Nộp trể không có lý do có đơn xin
122 319032131188 Nguyễn Trà Tửu 01/06/1994 13CDMT 2.198.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
123 319043131103 Đặng Dương Thái Bình 22/11/1994 13CDDL 3.321.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
124 319043131118 Nguyễn Thị Kim Hường 27/12/1994 13CDDL 2.781.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
125 319043131123 Trần Thị Lễ 24/12/1995 13CDDL 3.051.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
126 319043131126 Phạm Thị Thanh Mai 16/10/1995 13CDDL 2.781.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
127 319043131130 Đặng Thị Hồng Ni 03/12/1995 13CDDL 2.376.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
128 319043131131 Trịnh Thị Kim Phượng 13/07/1995 13CDDL 3.051.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
129 319043131132 Hoàng Hoa Quốc Phương 21/01/1993 13CDDL 2.646.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
130 319043131139 Phạm Thị Ngọc Thơm 30/10/1994 13CDDL 2.511.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
131 319043131146 Lê Văn Tưởng 06/07/1994 13CDDL 2.781.000 Gia đình khó khăn chưa nộp đúng thời hạn có đơn xin
132 320021121127 Đoàn Thị Hà Trang 21/02/1994 12CTL 3.280.500 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
133 320021131104 Trần Thị Thanh Diệu 08/04/1994 13CTL 2.700.000 Gia đình khó khăn chưa nộp đúng thời hạn có đơn xin
134 320032121103 Võ Minh Đức 07/06/1993 12CTXH 2.025.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
135 320032131101 Nguyễn Thị Lan Anh 02/12/1995 13CTXH 2.916.000 Gia đình chuyển tiền sai tài khoản có đơn xin
136 320032131162 Nguyễn Quốc Huy 01/01/1995 13CTXH 3.186.000 Đã nộp vào TK nhưng thiếu tiền có đơn xin
137 321023101132 Trương Thị Xuân Phú 01/01/1990 10SMN1 270.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
138 321024111114 Nguyễn Thị Thanh Hiền 25/06/1992 11SMN2 270.000 Nộp trể không có lý do có đơn xin
139 315032131122 Cao Thị Hồng Ngọc 01/01/1995 13CTM   Đào tạo bổ sung TC GDTC trể có đơn xin
140 317022131115 Hoàng 17/05/1995 13CVH   Đào tạo bổ sung TC GDTC trể có đơn xin
141 317022131109 Phạm Thị Linh Giang 12/07/1995 13CVH   Đào tạo bổ sung TC GDTC trể có đơn xin
142 313011111129 Lê Quang Luật 18/01/1992 11SVL 204.100 Nộp trể không có lý do có đơn xin


Tải file tại đây trang 1,  2,  3, 4, 5, 6
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2855
  • Tháng hiện tại: 32928
  • Tổng lượt truy cập: 1623770