Quang cao giua trang

DS SINH VIÊN DỰ KIẾN CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2010, 2011, 2012, HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013

Đăng lúc: Thứ tư - 16/10/2013 12:30 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Dự kiến học tập khuyến khích học kỳ 2, 2012-2013

Dự kiến học tập khuyến khích học kỳ 2, 2012-2013

Nhà trường đã rà soát, tổng hợp danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng học kỳ II/2012-2013...
Kính gửi: Ban chủ nhiệm khoa
Nhà trường đã rà soát, tổng hợp danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng học kỳ II/2012-2013. kiểm tra lại và thông báo đến tận sinh viên biết, nếu có ý kiến khoa lập văn bản phản hồi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 23/10/2013, sau thời gian trên trường sẽ ra Quyết định học bổng chính thức.

Xem tại đây.

1. Khoa Toán

2. Khoa Tin

3. Khoa Vật lý

4. Khoa Hóa học

5. Khoa Sinh MT

6 Khoa Giáo dục Chính trị

7. Khoa Ngữ Văn

8. Khoa Sử

9. Khoa Địa lý

10. Khoa Tâm Lý Giáo dục

11. Khoa Tiểu học Mầm non

STT Họ và tên Lớp Điểm  Điểm Điểm Xếp loại Điểm Xếp Mức Ghi chú
TB chung thưởng xét HB điểm xét rèn luyện loại nhận
học tập     HB   rèn luyện học bổng
                       
  KHOA TOÁN                  
1 Hà Thị Mỹ Lai 10ST 8,75   8,75 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
2 Nguyễn Thị Kim Thuận 10ST 8,33 0,30 8,63 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
3 Trần Thị Diệu Linh 10ST 8,29 0,30 8,59 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
4 Trần Thị Lành 10ST 8,28   8,28 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
5 Lê Nguyễn Hồng 11ST 8,93   8,93 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
6 Lương Thanh Toại 11ST 8,21 0,30 8,51 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Giải 2, 3 Olympic SV
7 Huỳnh Thanh Thảo 11ST 8,29   8,29 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
8 Lê Sơn Trà 11ST 7,94 0,30 8,24 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp trưởng
9 Trương Trí Dũng 11ST 7,84 0,30 8,14 Giỏi 89 Tốt Giỏi Giải 2, 3 Olympic SV
10 Dương Xuân Hiệp 12ST 8,05   8,05 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
11 Võ Thị Kim Thoa 12ST 7,99   7,99 Khá 92 X.Sắc Khá  
12 Lê Tường Vi 12ST 7,92   7,92 Khá 89 Tốt Khá  
13 Nguyễn Thánh Trâm 12ST 7,69   7,69 Khá 89 Tốt Khá  
14 Trương Hồ Thiên Long 12ST 7,46 0,20 7,66 Khá 93 X.Sắc Khá Lớp phó ĐS
15 Dương Lệ Trúc 12ST 7,32 0,20 7,52 Khá 93 X.Sắc Khá Lớp phó HT
16 Nguyễn Thị Hương 10CTT1 8,63 0,20 8,83 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó KL
17 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10CTT1 8,52 0,20 8,72 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
18 Huỳnh Thị Thu Hiền 10CTT1 8,33 0,20 8,53 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
19 Trần Quốc Trung 10CTT1 8,29 0,20 8,49 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó VTM
20 Hồ Phước Anh 10CTT1 8,27 0,20 8,47 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
21 Nguyễn Thị Kim Hạnh 10CTT2 8,16 0,30 8,46 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; Ủy viên LCĐ
22 Lê Thị Hoàng Oanh 10CTT2 8,36   8,36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
23 Huỳnh Quang Tâm 10CTT2 8,00 0,20 8,20 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó LĐ
24 Ngô Thị Thanh Bình 10CTT3 7,97 0,20 8,17 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
25 Trương Thị Nguyệt 10CTT3 8,15   8,15 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
26 Trịnh Thị Thảo Hằng 10CTT1 8,13   8,13 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
27 Đỗ Lê Đông Đức 10CTT2 7,80 0,30 8,10 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Bí thư LCĐ
28 Huỳnh Ngọc Minh 10CTT1 7,70 0,30 8,00 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ, Phó BTLCĐ
29 Đoàn Thị Mỹ Duyên 10CTT1 7,99   7,99 Khá 88 Tốt Khá  
30 Phạm Thị Cẩm Ca 10CTT3 7,77 0,20 7,97 Khá 94 X.Sắc Khá Lớp phó KL
31 Phạm Thị An 11CTUD2 8,11 0,20 8,31 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
32 Nguyễn Thị Minh Trâm 11CTUD1 8,30   8,30 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
33 Hồ Thị Kim Ngân 11CTUD2 8,21   8,21 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
34 Trà Thị Thanh Hoa 11CTUD1 7,86 0,30 8,16 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
35 Võ Nguyễn Đình Khoa 11CTUD1 7,89 0,20 8,09 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT; Ủy viên LCĐ
36 Huỳnh Thị Ni 11CTUD1 8,02   8,02 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
37 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 11CTUD2 7,97   7,97 Khá 85 Tốt Khá  
38 Đặng Nguyễn Hạ Giang 11CTUD2 7,91   7,91 Khá 85 Tốt Khá  
39 Huỳnh Thị Thùy Linh 11CTUD2 7,83   7,83 Khá 85 Tốt Khá  
40 Đỗ Thị Kim Xuân 11CTUD2 7,74   7,74 Khá 85 Tốt Khá  
41 Nguyễn Hữu Thái 12CTUD 8,42   8,42 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
42 Đoàn Thị Thanh Nga 12CTUD 8,13   8,13 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
43 Nguyễn Thị Thảo Phương 12CTUD 8,13   8,13 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
44 Trương Thị Kim Chi 12CTUD 8,10   8,10 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
45 Nguyễn Thị Ánh 12CTUD 7,87 0,20 8,07 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó ĐS
46 Nguyễn Thị Phương 12CTUD 7,95   7,95 Khá 85 Tốt Khá  
47 Trần Thị Kim Chung 12CTUD 7,94   7,94 Khá 88 Tốt Khá  
48 Hà Việt Hường 12CTUD 7,92   7,92 Khá 85 Tốt Khá  
  KHOA TIN HỌC                  
1 Võ Quang Huy 10SPT 7,94 0,50 8,44 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; GK Đảng ủy 
2 Nguyễn Thị Hiền 10SPT 8,22   8,22 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
3 Nguyễn Thị Đức Hạnh 10SPT 8,21   8,21 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
4 Lê Nguyễn Công Nguyên 10SPT 8,15   8,15 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
5 Nguyễn Thị Loan 11SPT 7,94 0,20 8,14 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
6 Lê Thị Thảo Nguyên 11SPT 7,77 0,30 8,07 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Phó BTLC
7 Phan Thị Mỹ Trâm 11SPT 7,77 0,20 7,97 Khá 89 Tốt Khá Phó bí thư CĐ
8 Tôn Nữ Ngọc 11SPT 7,83   7,83 Khá 88 Tốt Khá  
9 Phạm Thị Như Ngọc 11SPT 7,66   7,66 Khá 84 Tốt Khá  
10 Lê Văn  Tuấn 12SPT 7,90 0,20 8,10 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó CTXH
11 Từ Khắc Nghĩa 12SPT 7,68 0,30 7,98 Khá 93 X.Sắc Khá Lớp trưởng
12 Trần Thị Kim Phượng 12SPT 7,47   7,47 Khá 82 Tốt Khá  
13 Đặng Thị Thu Hằng 12SPT 7,03 0,30 7,33 Khá 89 Tốt Khá Bí thư CĐ
14 Trần Thị Hẹn 12SPT 7,13   7,13 Khá 82 Tốt Khá  
15 Lê Vũ Thị Quỳnh Trinh 12SPT 7,10   7,10 Khá 82 Tốt Khá  
16 Mai Thị Kim Thoa 10CNTT4 9,00 0,20 9,20 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
17 Nguyễn Lương Quang Tuấn 10CNTT4 8,93 0,20 9,13 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
18 Võ Lê Anh Thư 10CNTT3 8,87 0,20 9,07 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc Lớp phó ĐS
19 Nguyễn Thành Tuấn 10CNTT4 8,57 0,30 8,87 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp Trưởng
20 Lê Thị Liên 10CNTT4 8,63 0,20 8,83 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
21 Bùi Mai Phương 10CNTT3 8,34 0,20 8,54 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
22 Lê Văn Hoàn 10CNTT1 8,18 0,30 8,48 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; Ủy viên LCĐ
23 Trương Thị Hạnh 10CNTT2 8,28 0,20 8,48 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
24 Trần Thị Thu Thủy 10CNTT3 8,40   8,40 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
25 Hoàng Thị Thu Ngọc 10CNTT4 8,39   8,39 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
26 Lưu Nguyễn Hiệp 10CNTT1 8,39   8,39 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
27 Bùi Thiên Ái 10CNTT1 8,19 0,20 8,39 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó 
28 Phạm Thị Kim Ngân 10CNTT4 8,06 0,30 8,36 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
29 Nguyễn Đăng Vân 10CNTT4 8,36   8,36 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
30 Nguyễn Thị Hiền 10CNTT2 8,35   8,35 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
31 Nguyễn Minh Mãi 10CNTT4 8,32   8,32 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
32 Nguyễn Diễm Thanh 10CNTT3 8,12 0,20 8,32 Giỏi 89 Tốt Giỏi Ủy viên LCĐ
33 Thái Thị Anh Nga 11CNTT1 7,75 0,30 8,05 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng;Ủy viên LCĐ
34 Trương Thị Ngọc Ánh 11CNTT2 7,84 0,20 8,04 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
35 Trần Trọng Nhân 11CNTT1 7,89   7,89 Khá 79 Khá Khá  
36 Phan Hồng Minh 11CNTT2 7,55 0,20 7,75 Khá 93 X.Sắc Khá Lớp phó ĐS
37 Đồng Diễm Thúy 11CNTT1 7,58   7,58 Khá 85 Tốt Khá  
38 Nguyễn Thị Thanh Hòa 11CNTT1 7,22   7,22 Khá 75 Khá Khá  
39 Đinh Trí Hùng 11CNTT2 7,19   7,19 Khá 83 Tốt Khá  
40 Phạm Thị Cẩm Nhung 11CNTT2 7,09   7,09 Khá 85 Tốt Khá  
41 Trần Tiến Anh 11CNTT2 7,08   7,08 Khá 89 Tốt Khá  
42 Đỗ Minh Trường 11CNTT1 7,02   7,02 Khá 85 Tốt Khá  
43 Nguyễn Vũ Thành Tiến 11CNTT3 7,01   7,01 Khá 89 Tốt Khá  
44 Ngô Thị Lan Hương 12CNTT 7,48   7,48 Khá 79 Khá Khá  
45 Hồ Thị Hoài Thương 12CNTT 7,48   7,48 Khá 79 Khá Khá  
  KHOA VẬT LÝ                  
1 Nguyễn Quang 10SVL 8,78 0,30 9,08 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng; Phó BTLCĐ
2 Nguyễn Tấn Ngọc 10SVL 8,87 0,20 9,07 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
3 Trần Thị Ánh Ly 10SVL 8,68 0,30 8,98 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Bí thư LCĐ
4 Huỳnh Thuý Ngọc 10SVL 8,94   8,94 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
5 Châu Thị Thanh Hằng 10SVL 8,84   8,84 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
6 Lê Thị Thanh Nhân 10SVL 8,84   8,84 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
7 Nguyễn Thị Thúy An 11SVL 8,62 0,30 8,92 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
8 Lê Thị Mỹ Hạnh 11SVL 8,43 0,20 8,63 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
9 Trần Thị ái Trinh 11SVL 8,31   8,31 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
10 Phạm Thị Nguyệt 11SVL 8,11   8,11 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
11 Nguyễn Cao Viễn 11SVL 7,89 0,20 8,09 Giỏi 87 Tốt Giỏi ủy viên LCĐ
12 Nguyễn Đình Nhật 11SVL 8,04   8,04 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
13 Trần Thị Kim Anh 12SVL 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
14 Bùi Văn Quang Thông 12SVL 8,04 0,20 8,24 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
15 Nguyễn Văn Ngọc 12SVL 8,23   8,23 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi  
16 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12SVL 8,16   8,16 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
17 Nguyễn Tố Trinh 12SVL 8,14   8,14 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
18 Đinh Mỹ Linh 12SVL 8,08   8,08 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
19 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12SVL 8,04   8,04 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
20 Phạm Thị Thuỳ Trang 10CVL 8,70   8,70 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
21 Trần Thị Bông 10CVL 8,18 0,20 8,38 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó 
22 Trần Thị Bích Ngọc 10CVL 8,11   8,11 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
23 Phạm Thị Hoa 10CVL 8,07   8,07 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
24 Nguyễn Lê Tuyền 11CVL 8,85 0,20 9,05 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
25 Trần Thị Thu 11CVL 8,16   8,16 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
26 Hoàng Đặng Tiểu Linh 11CVL 8,15   8,15 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
27 Phạm Xuân Minh 11CVL 7,78 0,20 7,98 Khá 93 X.Sắc Khá Lớp phó
28 Trương Thị Thanh Nhân 11CVL 7,94   7,94 Khá 89 Tốt Khá  
29 Lê Thị Ly Ly 12CVL 8,42   8,42 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
30 Lê Vũ Trường Sơn 12CVL 8,38   8,38 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
31 Bảo 12CVL 8,14   8,14 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
32 Nguyễn Phan Minh Thảo 12CVL 8,09   8,09 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
33 Bùi Thị Quỳnh Giao 12CVL 8,32   8,32 Giỏi 79 Khá Khá  
  KHOA HOÁ HỌC                  
1 Nguyễn Trương Thiện 10SHH 9,16 0,20 9,36 X.Sắc 93 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
2 Đào Thị Ngọc Sương 10SHH 8,41   8,41 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
3 Hà Trần Anh 10SHH 8,04 0,30 8,34 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
4 Trần Đức Linh 10SHH 8,26   8,26 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
5 Đoàn Thị Sa Li 11SHH 8,62   8,62 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
6 Ngô Lữ Thanh 11SHH 8,27 0,30 8,57 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
7 Tạ Thị Kim Dung 11SHH 8,32 0,20 8,52 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
8 Nguyễn Thị Thùy Dung 11SHH 8,36   8,36 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
9 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 11SHH 8,35   8,35 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
10 Phan Nguyễn Phương Thảo 12SHH 8,28 0,30 8,58 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
11 Huỳnh Thị Hồng Phúc 12SHH 8,56   8,56 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
12 Trần Thị Tuyết Nhung 12SHH 8,35 0,20 8,55 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó HT
13 Huỳnh Thị Thanh Thuyền 12SHH 8,14   8,14 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
14 Nguyễn Thị Bích Trang 12SHH 8,04   8,04 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
15 Nguyễn Thị Thảo Ly 10CHP 8,74 0,30 9,04 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ; Phó BTLCĐ
16 Huỳnh Thị Hồng Mỹ 10CHP 8,72   8,72 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
17 Nguyễn Thị Hạ 10CHP 8,67   8,67 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
18 Trần Thanh Phượng 10CHP 8,43 0,20 8,63 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
19 Nguyễn Thị Thủy 10CHP 8,57   8,57 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
20 Phạm Thị Hồng Vi 11CHP 8,10 0,20 8,30 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó VTM
21 Ngô Văn Thông 11CHP 8,24   8,24 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
22 Huỳnh Thị Hà Duy 11CHP 8,05   8,05 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
23 Nguyễn Thị Trúc 11CHP 8,02   8,02 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
24 Nguyễn Thị Thu 11CHP 7,80 0,20 8,00 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
25 Nguyễn Thị Khánh Ly 11CHP 8,00   8,00 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
26 Trần Thị Hoàng Kha 12CHP 7,79   7,79 Khá 85 Tốt Khá  
27 Trần Thị Thu Hương 12CHP 7,65   7,65 Khá 87 Tốt Khá  
28 Nguyễn Thị Kim Trang 12CHP 7,65   7,65 Khá 87 Tốt Khá  
29 Phạm Thị Hậu 12CHP 7,57   7,57 Khá 83 Tốt Khá  
30 Nguyễn Thị Thu Sương 12CHP 7,47   7,47 Khá 89 Tốt Khá  
31 Trần Thị Nga 12CHP 7,42   7,42 Khá 85 Tốt Khá  
32 Trần Thị Yến Nhung 12CHP 7,38   7,38 Khá 89 Tốt Khá  
33 Huỳnh Thị Bích Liên 10CHD 8,15   8,15 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
34 Vương Thị Phương Hạnh 10CHD 8,04   8,04 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
35 Phan Hà Thị Vui 10CHD 7,96   7,96 Khá 88 Tốt Khá  
36 Võ Thị Thu Trang 10CHD 7,93   7,93 Khá 88 Tốt Khá  
37 Dương Xuân Quỳnh 10CHD 7,89   7,89 Khá 89 Tốt Khá  
38 Nguyễn Phong Lưu 11CHD 7,92 0,20 8,12 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
39 Nguyễn Thị Thảo 11CHD 7,82   7,82 Khá 85 Tốt Khá  
40 Mai Ngọc Huyên 11CHD 7,47 0,30 7,77 Khá 90 X.Sắc Khá Lớp trưởng
41 Nguyễn Thị Hương 11CHD 7,76   7,76 Khá 85 Tốt Khá  
42 Đoàn Minh Tuấn 11CHD 7,56 0,20 7,76 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp phó ĐS
43 Phan Huỳnh Thiên Hương 12CHD 7,63   7,63 Khá 91 X.Sắc Khá  
44 Nguyễn Thị Ngân 12CHD 7,35   7,35 Khá 85 Tốt Khá  
45 Phạm Thị Thu Thảo 12CHD 7,28   7,28 Khá 89 Tốt Khá  
46 Huỳnh Nguyễn Hàn Sương 12CHD 7,19   7,19 Khá 85 Tốt Khá  
47 Lê Thị Như Lộc 12CHD 7,17   7,17 Khá 89 Tốt Khá  
48 Trần Ánh Ly 12CHD 7,10   7,10 Khá 77 Khá Khá  
49 Nguyễn Sang 10CQM 8,82 0,20 9,02 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
50 Trần Công Lâm 10CQM 8,33 0,30 8,63 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; Ủy viên LCĐ
51 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10CQM 8,43 0,20 8,63 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó VTM
52 Lê Thị Thanh Bình 10CQM 8,59   8,59 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
53 Phan Thị Ngọc Trâm 10CQM 8,25 0,20 8,45 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
54 Phan Thị Thái Bình 11CQM 8,25 0,20 8,45 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó ĐS
55 Nguyễn Thị Thanh Thuận 11CQM 8,22 0,20 8,42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
56 Trần Thị ánh Nương 11CQM 8,13   8,13 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
57 Huỳnh Thị Kim Tình 11CQM 8,06   8,06 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
58 Cao Thị Đức Phương 11CQM 8,05   8,05 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
59 Nguyễn Thị Thu Thảo 12CQM 7,43 0,20 7,63 Khá 89 Tốt Khá Lớp phó HT
60 Phan Thị Ngọc Hận 12CQM 7,04   7,04 Khá 83 Tốt Khá  
  KHOA SINH-MT                  
1 Nguyễn Thị Ly Ly 10SS 8,79 0,40 9,19 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ; G. khen
2 Võ Nguyễn Quỳnh Trang 10SS 8,75 0,40 9,15 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Ủy viên LCĐ; G. khen
3 Trịnh Thị Bé Tiên 10SS 8,90 0,20 9,10 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Giấy khen
4 Nguyễn Thị Ngọc 10SS 9,03   9,03 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
5 Nguyễn Thị Mai Chi 10SS 9,09 0,20 9,29 X.Sắc 88 Tốt Giỏi Giấy khen
6 Hồ Thị Hạnh Trinh 10SS 8,63 0,2 8,83 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Giấy khen
7 Thái Kiều Ngân 11SS2 8,25 0,20 8,45 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
8 Nguyễn Thị Hoa 11SS1 8,36   8,36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
9 Nguyễn Thị Thuỳ Uyên 11SS2 8,31   8,31 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
10 Hoàng Thị Nhung 11SS1 8,03 0,20 8,23 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
11 Nguyễn Thị Minh Trinh 11SS1 7,90 0,20 8,10 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó ĐS
12 Nguyễn Thị Kim Anh 11SS1 8,04   8,04 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
13 Nguyễn Thị Quanh 11SS2 7,91   7,91 Khá 85 Tốt Khá  
14 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 11SS1 7,80   7,80 Khá 84 Tốt Khá  
15 Lê Thị Hồng Nhung 11SS2 7,77   7,77 Khá 85 Tốt Khá  
16 Trần Thị Kiều Thảo 12SS 8,89 0,50 9,39 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng; Giấy khen
17 Bùi Tấn Lâm 12SS 8,36 0,50 8,86 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Giấy khen
18 Trần Thị Hạnh Nguyên 12SS 8,56   8,56 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
19 Phạm Thị Tuyến 12SS 8,20   8,20 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
20 Hoàng Mai Nhung 12SS 8,09   8,09 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
21 Trà Thị Mỹ Hảo 12SS 8,07   8,07 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
22 Nguyễn Thị Hoài Thương 12SS 8,00   8,00 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
23 Ngô Thị Lệ Thủy 10CSM 8,38 0,20 8,58 Giỏi 82 Tốt Giỏi Giấy khen trường
24 Nguyễn Thị Thu Hiền 10CSM 8,28 0,20 8,48 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
25 Dương Hoài Nam 11CTM 8,50 0,20 8,70 Giỏi 88 Tốt Giỏi Giấy khen trường
26 Lê Thị Cẩm 11CTM 8,46 0,20 8,66 Giỏi 88 Tốt Giỏi Giấy khen trường
27 Nguyễn Thị Ny 11CTM 8,43 0,20 8,63 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Giấy khen trường
28 Nguyễn Thị Vân Nga 11CTM 8,61   8,61 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
29 Nguyễn Thị Phương 12CTM 8,95 0,2 9,15 X.Sắc 88 Tốt Giỏi Giấy khen trường
30 Phan Nhật Trường 12CTM 8,72   8,72 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
31 Phan Thị Hiền Trang 12CTM 8,06 0,30 8,36 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
32 Nguyễn Bảo Ngọc 12CTM 8,36   8,36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
33 Dương Thị Chinh 12CTM 7,98   7,98 Khá 85 Tốt Khá  
34 Phan Thị Thảo Nhi 12CNSH 8,57 0,20 8,77 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Giấy khen trường
35 Nguyễn Thị Kim Phước 12CNSH 8,61   8,61 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
36 Phạm Huỳnh Hương 12CNSH 8,25 0,20 8,45 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
37 Nguyễn Đỗ Hương Giang 12CNSH 7,99 0,30 8,29 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ, UVLCĐ
  KHOA NGỮ VĂN                  
1 Ngô Thị Hồng Vân 10SNV 9,04   9,04 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
2 Trần Lê Thu Hương 10SNV 8,63 0,30 8,93 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
3 Lê Thị Kim 10SNV 8,84   8,84 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
4 Đặng Thị Tuyết Phương 10SNV 8,77   8,77 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
5 Nguyễn Thị Kim Việt 10SNV 8,70   8,70 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
6 Trần Nguyễn Thùy Trang 11SNV 9,09 0,20 9,29 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
7 Lê Thị ánh Vọng 11SNV 8,85   8,85 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
8 Hứa Bách Thảo 11SNV 8,37   8,37 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
9 Nguyễn Thu 11SNV 8,35   8,35 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
10 Nguyễn Thị Huế 11SNV 8,28   8,28 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
11 Nguyễn Thị Huyền Trang 11SNV 7,94 0,20 8,14 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó HT
12 Nguyễn Thị Phương Thảo 11SNV 8,13   8,13 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
13 Thân Thị Thư 12SNV 8,09 0,20 8,29 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
14 Lưu Lê Uyên 12SNV 7,97 0,30 8,27 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
15 Nguyễn Thị Thùy Linh 12SNV 8,25   8,25 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
16 Lê Thị Thuý Hồng 12SNV 8,21   8,21 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
17 Nguyễn Thị Hằng 12SNV 8,07   8,07 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
18 Lê Thị Thanh Huyền 12SNV 7,97   7,97 Khá 88 Tốt Khá  
19 Lê Thị Nữ Hương 12SNV 7,87   7,87 Khá 85 Tốt Khá  
20 Lê Thị Linh 10CVH1 8,84 0,30 9,14 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
21 Nguyễn Thanh Trà 10CVH2 8,51 0,20 8,71 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
22 Phạm Duy Hòa 10CVH2 8,69   8,69 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
23 Trần Thị Hải Lệ 10CVH3 8,46 0,20 8,66 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó VTM
24 Ngô Thị Ngọc Diễm 10CVH1 8,34 0,20 8,54 Giỏi 86 Tốt Giỏi Lớp phó HT
25 Trần Thị Phương Thảo 10CVH1 8,52   8,52 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
26 Nguyễn Thị Khánh Vân 10CVH2 8,52   8,52 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
27 Bùi Thị Nương 10CVH2 8,48   8,48 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
28 Hoàng Thị Liễu 10CVH3 8,41   8,41 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
29 Hà Thị Thương Trúc 10CVH3 8,19 0,20 8,39 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Ủy viên LCĐ
30 Nguyễn Thị Như Ngọc 10CVH1 8,38   8,38 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
31 Văn Tường Vi 10CVH3 8,36   8,36 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
32 Mai Thị Hoài Phương 10CVH1 8,29   8,29 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
33 Nguyễn Uyên Phương 10CVH1 8,28   8,28 Giỏi 81 Tốt Giỏi  
34 Nguyễn Thị Phượng 10CVH1 8,28   8,28 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
35 Võ Thị Hiền 10CVH3 8,27   8,27 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
36 Hồ Thị Thi 11CVH 8,38 0,20 8,58 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
37 Trương Văn Lâm 11CVH 8,29 0,20 8,49 Giỏi 84 Tốt Giỏi lớp phó KL
38 Phạm Thị Thuỳ Linh 11CVH 8,42   8,42 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
39 Nguyễn Phi Sỹ 11CVH 7,87 0,30 8,17 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
40 Nguyễn Thị Hiền Lương 11CVH 8,13   8,13 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
41 Trịnh Thanh Nga 12CVH 8,11   8,11 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
42 Trần Thị Mỹ Hạnh 12CVH 7,75   7,75 Khá 85 Tốt Khá  
43 Nguyễn Thị Hoài Thương 12CVH 7,51 0,20 7,71 Khá 94 X.Sắc Khá Lớp phó KL
44 Trần Thị Tú Trinh 12CVH 7,47 0,20 7,67 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó ĐS
45 Nguyễn Thị Kim Anh 12CVH 7,49   7,49 Khá 89 Tốt Khá  
46 Kim Hồng Vân 12CVH 7,44   7,44 Khá 85 Tốt Khá  
47 Nguyễn Thị 12CVH 7,41   7,41 Khá 85 Tốt Khá  
48 Lê Thị Hoa Đào 10CVHH 8,96 0,20 9,16 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
49 Nguyễn Trương Minh Châu 10CVHH 8,85 0,30 9,15 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
50 Trương Thị Lễ 10CBC 8,75 0,20 8,95 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
51 Trần Hồng Phượng 10CBC 8,52 0,30 8,82 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
52 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10CBC 8,74   8,74 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
53 Nguyễn Tấn Việt 10CBC 8,43 0,20 8,63 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó ĐS; Ủy viên LCĐ
54 Bùi Xuân Tân 10CBC 8,53   8,53 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
55 Nguyễn Thị Mỹ Kim 11CBC 8,98 0,30 9,28 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
56 Trần Thị 11CBC 8,86   8,86 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
57 Đào Thị 11CBC 8,22 0,20 8,42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
58 Nguyễn Thị Minh Phước 11CBC 8,30   8,30 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
59 Trần Thị Lâm Vi 11CBC 8,17   8,17 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
60 Lê Thuỵ Xuân Dương 12CBC1 8,97 0,30 9,27 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
61 Hồ Ngân 12CBC2 8,68   8,68 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
62 Nguyễn Duy Thi 12CBC1 8,46 0,20 8,66 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
63 Nguyễn Thị 12CBC1 8,25 0,20 8,45 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó HT
64 Nguyễn Thị Hồng 12CBC2 8,42   8,42 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
65 Trần Thị Hiền 12CBC2 8,34   8,34 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
66 Phan Thị Lai 12CBC2 8,33   8,33 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
67 Trần Thị Mai 12CBC2 8,10 0,20 8,30 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó HT
68 Phan Thị Nga 12CBC2 8,29   8,29 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
69 Đặng Văn Minh 12CBC2 8,08 0,20 8,28 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
  KHOA LỊCH SỬ                  
1 Trần Thị Nga 10SLS 8,21 0,20 8,41 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
2 Nguyễn Thị Huyền 10SLS 8,40   8,40 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
3 Phạm Thị Thanh Thúy 10SLS 8,35   8,35 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
4 Nguyễn Tuấn Anh 10SLS 8,03 0,30 8,33 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; Bí thư LCĐ
5 Phạm Thị Vân 10SLS 8,19   8,19 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
6 Nguyễn Thị Huyền 11SLS 8,47   8,47 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
7 Hoàng Thị Chi 11SLS 8,16 0,20 8,36 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
8 Nguyễn Thị An 11SLS 8,04 0,30 8,34 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
9 Lê Thị Kim Nhạn 11SLS 8,34   8,34 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
10 Nguyễn Thị Thu Hiền 11SLS 8,25   8,25 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
11 Phạm Thị Thu Hương 12SLS 8,27   8,27 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
12 Trần Thị Xuyến 12SLS 8,04 0,20 8,24 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
13 Lê Thị Huyền Trân 12SLS 8,09   8,09 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
14 Trần Thị Mỹ Linh 12SLS 8,02   8,02 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
15 Y Hảo 12SLS 7,94   7,94 Khá 85 Tốt Khá  
16 Lê Thu Hồng 12SLS 7,91   7,91 Khá 88 Tốt Khá  
17 Hoàng Thị Phương Thảo 12SLS 7,84   7,84 Khá 83 Tốt Khá  
18 Phạm Thị Lấm 10CVNH 8,26 0,30 8,56 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; Ủy viên LCĐ
19 Ngô Thị Kim Phương 10CVNH 8,26   8,26 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
20 Bùi Thị Thùy Na 10CVNH 7,97 0,20 8,17 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp phó KL
21 Lê Thị Diệu Mi 10CVNH 7,86 0,30 8,16 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
22 Nguyễn Thị Sỹ 10CVNH 7,93 0,20 8,13 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Lớp phó ĐS
23 Trần Thị Huyền 11CVNH 8,30 0,20 8,50 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
24 Lê Thị Phúc 11CVNH 8,41 0,00 8,41 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Ủy viên CĐ
25 Nguyễn Thị Phượng 11CVNH 8,37   8,37 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
26 Trần Thị Kiều Trang 12CVNH 8,86 0,30 9,16 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
27 Dương Thị Bích Diễm 12CVNH 8,48   8,48 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
28 Nguyễn Lê Vi Trinh 12CVNH 8,21 0,20 8,41 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
29 Nguyễn Thị Thu Trang 12CVNH 7,95 0,20 8,15 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
30 Văn Thị Kim Ngọc 12CVNH 7,99   7,99 Khá 82 Tốt Khá  
31 Nguyễn Đức Việt Toàn 12CVNH 7,97   7,97 Khá 89 Tốt Khá  
32 Nguyễn Thị Thu 12LCVNH 8,55 0,20 8,75 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó 
33 Phạm Thị Huỳnh Trang 12LCVNH 8,41 0,20 8,61 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phóĐS
34 Trần Thị Tú Nhi 12LCVNH 8,51   8,51 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
  KHOA ĐỊA LÝ                  
1 Phạm Thị Bích Thảo 10SDL 8,20 0,30 8,50 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
2 Trương Thị Lũy 10SDL 8,48   8,48 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
3 Nguyễn Thị 10SDL 8,43   8,43 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
4 Nguyễn Thị Điền 10SDL 8,39   8,39 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
5 Giang Thị Minh Hạnh 10SDL 8,39   8,39 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
6 Hoàng Thị Xuân 10SDL 8,38   8,38 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
7 Đinh Tấn Ninh 11SDL 8,39 0,20 8,59 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó PT; Ủy viên LCĐ
8 Lê Đại Dương 11SDL 8,26 0,20 8,46 Giỏi 87 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
9 Phạm Thị Ái Vân 11SDL 8,46   8,46 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
10 Lê Thị Linh 11SDL 8,41   8,41 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
11 Bùi Thị Tiến 11SDL 8,36   8,36 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
12 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11SDL 8,14 0,20 8,34 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó ĐS
13 Nguyễn Thị Thanh Sương 12SDL 7,66 0,20 7,86 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó HT
14 Lê Thị Thu Hiền 12SDL 7,36   7,36 Khá 85 Tốt Khá  
15 Võ Thị Việt Trinh 12SDL 7,32   7,32 Khá 85 Tốt Khá  
16 Dương Thị Tuyền 12SDL 7,29   7,29 Khá 84 Tốt Khá  
17 Đặng Thị 12SDL 7,21   7,21 Khá 84 Tốt Khá  
18 Trần Thị Ngọc Hạnh 12SDL 7,19   7,19 Khá 85 Tốt Khá  
19 Cao Thị Luyến 12SDL 7,17   7,17 Khá 86 Tốt Khá  
20 Hòa Thị Diễm Hằng 10CDL 8,54 0,20 8,74 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó VTM
21 Lê Thị Hạnh 10CDL 8,70   8,70 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
22 Phạm Hoàng Anh 10CDL 8,01 0,30 8,31 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Ủy viên BCHĐT
23 Trương Văn Dàng 10CDL 7,97 0,30 8,27 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Phó BTLCĐ
24 Võ Thị Lộc 10CDL 8,27   8,27 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
25 Lê Thị Hằng 11CDL 7,96   7,96 Khá 85 Tốt Khá  
26 Nguyễn Phạm Trúc Phương 11CDL 7,71 0,20 7,91 Khá 90 X.Sắc Khá Phó bí thư CĐ
27 Lý Sỹ Bình 11CDL 7,58 0,30 7,88 Khá 87 Tốt Khá Bí thư CĐ
28 Trần Thị Huyền 11CDL 7,75   7,75 Khá 84 Tốt Khá  
29 Lê Nhất Vương 12CDMT 7,69   7,69 Khá 85 Tốt Khá  
30 Phạm Thị Hợi 12CDMT 7,62   7,62 Khá 87 Tốt Khá  
31 Lê Thị Hằng 12CDMT 7,54   7,54 Khá 85 Tốt Khá  
32 Huỳnh Văn Vủ 12CDMT 7,11   7,11 Khá 85 Tốt Khá  
33 Ngô Thị Thu Phương 12CDDL 8,31 0,20 8,51 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
  KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                  
1 Trần Dương Vi Thảo 10SGC 8,59 0,30 8,89 Giỏi 99 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
2 Nguyễn Thị Thuý Di 10SGC 8,64 0,20 8,84 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
3 Nguyễn Thị Huyên 10SGC 8,79   8,79 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
4 Phan Thị Cam 10SGC 8,42 0,20 8,62 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó 
5 Trần Thị Điểm 12SGC 8,25   8,25 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
6 Nguyễn Thị Hương 12SGC 7,93   7,93 Khá 89 Tốt Khá  
7 Võ Thị Thu Uyên 12SGC 7,63 0,20 7,83 Khá 90 X.Sắc Khá Phó bí thư CĐ
8 Ngô Thị Hoàng Giang 12SGC 7,79   7,79 Khá 87 Tốt Khá  
9 Nguyễn Thị Tín 12SGC 7,68   7,68 Khá 88 Tốt Khá  
10 Trần Thị Tiến 10STQ 8,58 0,20 8,78 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
11 Nguyễn Văn Vinh 10STQ 8,44 0,30 8,74 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
12 Trần Thị Thơ 10STQ 8,36   8,36 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
13 Nguyễn Duy Thông 10STQ 8,03 0,30 8,33 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Bí thư LCĐ
  KHOA GD TIỂU HỌC-MN                  
1 Phạm Thị Thanh Nhung 10STH1 7,90 0,30 8,20 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
2 Đào Diệu Ngọc 10STH2 7,97 0,20 8,17 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
3 Trần Thị Hồng 10STH1 7,92   7,92 Khá 89 Tốt Khá  
4 Nguyễn Thị ái Thiện 10STH2 7,48 0,30 7,78 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp trưởng
5 Trần Thị Liễu 10STH1 7,73   7,73 Khá 87 Tốt Khá  
6 Khuất Thị Phúc Thảo 10STH2 7,40 0,30 7,70 Khá 93 X.Sắc Khá Bí thư CĐ;Ủy viên LCĐ
7 Nguyễn Hàn Uyên 10STH2 7,67   7,67 Khá 85 Tốt Khá  
8 Phạm Thị Vân 10STH2 7,66   7,66 Khá 85 Tốt Khá  
9 Trần Trương Lê Phương 10STH2 7,63   7,63 Khá 89 Tốt Khá  
10 Nguyễn Thị Xuân Diệu 10STH1 7,62   7,62 Khá 85 Tốt Khá  
11 Phan Lê Xuân Ánh 11STH2 8,12   8,12 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
12 Cao Thị Hiền 11STH2 8,04   8,04 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
13 Tạ Thị Ngân 11STH1 7,81 0,20 8,01 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó HT
14 Lê Thị Kim Hoàn 11STH2 7,81 0,20 8,01 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó HT
15 Đỗ Thị Kim Căng 11STH1 7,89   7,89 Khá 85 Tốt Khá  
16 Nguyễn Thị Thảo 11STH1 7,87   7,87 Khá 85 Tốt Khá  
17 Nguyễn Thị Thúy Diệu 11STH2 7,86   7,86 Khá 86 Tốt Khá  
18 Lê Trương Quỳnh Nhi 11STH1 7,86   7,86 Khá 85 Tốt Khá  
19 Lê Thị Thu Tuyền 11STH1 7,65 0,20 7,85 Khá 89 Tốt Khá Lớp phó ĐS
20 Phan Thị Phương Diễm 11STH1 7,55 0,30 7,85 Khá 89 Tốt Khá Lớp trưởng
21 Đào Thị Thanh Hoa 11STH1 7,85   7,85 Khá 85 Tốt Khá  
22 Trần Thị Thanh Thảo 11STH2 7,84   7,84 Khá 85 Tốt Khá  
23 Nguyễn Thị Thanh Truyền 11STH2 7,83   7,83 Khá 87 Tốt Khá  
24 Trương Hồng Phúc 12STH1 8,56   8,56 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
25 Nguyễn Thị Thu Thảo 12STH1 8,19 0,30 8,49 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng 
26 Trần Thị Ngọc Hiệp 12STH2 8,42   8,42 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
27 Nguyễn Thị Quỳnh 12STH1 8,06   8,06 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
28 Lưu Thị Ly 12STH1 8,02   8,02 Giỏi 80 Tốt Giỏi  
29 Nguyễn Thị My Sa 12STH1 8,02   8,02 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
30 Lê Thị Kiều Oanh 12STH1 8,03   8,03 Giỏi 79 Khá Khá  
31 Bùi Phúc Minh 12STH1 7,68 0,30 7,98 Khá 88 Tốt Khá Lớp phó; Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
32 Nguyễn Minh Diệp 12STH2 7,94   7,94 Khá 76 Khá Khá  
33 Nguyễn Thị Sa 12STH2 7,93   7,93 Khá 79 Khá Khá  
34 Trần Thị Thiện Tâm 12STH2 7,93   7,93 Khá 76 Khá Khá  
35 Tôn Nữ Kim Anh 12STH2 7,89   7,89 Khá 84 Tốt Khá  
36 Phạm Thị Hoàng Anh 12STH2 7,89   7,89 Khá 86 Tốt Khá  
37 Đỗ Thị Minh Tâm 12STH1 7,83   7,83 Khá 89 Tốt Khá  
38 Nguyễn Thị Thư 10SMN2 8,62   8,62 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi  
39 Võ Thị 10SMN2 8,26 0,30 8,56 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
40 Nguyễn Thị Minh Phương 10SMN2 8,25 0,20 8,45 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT
41 Lâm Thị Hoàng Quyên 10SMN1 8,24 0,20 8,44 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó VTM
42 Nguyễn Trịnh Hiệp 10SMN1 8,20   8,20 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
43 Nguyễn Thị Ngọc Mai 10SMN1 8,16   8,16 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi SN: 11/4/1991
44 Thái Thị Thuỳ Linh 10SMN2 8,13   8,13 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
45 Nguyễn Thị Kim Ngọc 10SMN2 8,13   8,13 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
46 Thới Thị Non 10SMN2 7,93 0,20 8,13 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Ủy viên LCĐ
47 Đào Thị Thanh Thủy 10SMN1 8,12   8,12 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
48 Nguyễn Thị Thu Thùy 11SMN2 8,00 0,30 8,30 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
49 Trần Thị Thủy 11SMN1 8,12   8,12 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
50 Trương Thị Hào 11SMN2 8,04   8,04 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
51 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 11SMN1 7,93   7,93 Khá 88 Tốt Khá  
52 Phạm Thị Hiệp 11SMN1 7,89   7,89 Khá 85 Tốt Khá  
53 Trần Nguyễn Thị Mộng 11SMN2 7,87   7,87 Khá 85 Tốt Khá  
54 Nguyễn Thị Thu Hường 11SMN2 7,86   7,86 Khá 85 Tốt Khá  
55 Lê Vũ Nhật Hạ 11SMN2 7,82   7,82 Khá 85 Tốt Khá  
56 Lê Thị Trúc Quỳnh 11SMN1 7,80   7,80 Khá 85 Tốt Khá  
57 Huỳnh Thị Trinh 11SMN2 7,79   7,79 Khá 88 Tốt Khá  
58 Võ Thị Thu Thảo 11SMN2 7,71   7,71 Khá 85 Tốt Khá  
59 Nguyễn Thị Thương 12SMN1 8,09   8,09 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
60 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12SMN1 7,51 0,30 7,81 Khá 87 Tốt Khá Lớp trưởng
61 Nguyễn Thị Thanh 12SMN2 7,67   7,67 Khá 85 Tốt Khá  
62 Hồ Đắc Hạnh Nhân 12SMN2 7,26 0,30 7,56 Khá 87 Tốt Khá Lớp trưởng
63 Võ Diệu Trinh 12SMN2 7,51   7,51 Khá 85 Tốt Khá  
64 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12SMN1 7,49   7,49 Khá 85 Tốt Khá  
65 Đoàn Thị Thanh Hoàng 12SMN2 7,46   7,46 Khá 84 Tốt Khá  
66 Hồ Thị Thanh Hằng 12SMN2 7,42   7,42 Khá 83 Tốt Khá  
67 Phạm Thị Giang 12SMN2 7,21 0,20 7,41 Khá 86 Tốt Khá Lớp phó VTM
68 Phạm Thị Minh Thư 12SMN2 7,39   7,39 Khá 86 Tốt Khá  
69 Nguyễn Thị Hồng 12SMN2 7,38   7,38 Khá 83 Tốt Khá  
70 Chu Thị Hậu 12SMN1 7,35   7,35 Khá 84 Tốt Khá  
71 Y Thun 12SMN1 7,32   7,32 Khá 85 Tốt Khá  
72 Trần Thị Thuỳ Trang 12SMN1 7,32   7,32 Khá 85 Tốt Khá  
  KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC                  
1 Hồ Thanh Thủy 10CTL 9,03 0,30 9,33 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
2 Lý Thị Thảo 10CTL 8,85 0,30 9,15 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ; Bí thư LCĐ
3 Phan Thị Khánh Ly 10CTL 8,91 0,20 9,11 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
4 Nguyễn Thị Vi 11CTL 8,39 0,30 8,69 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; Phó BTLCĐ
5 Đặng Thị Bích Ngọc 11CTL 8,09 0,20 8,29 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
6 Nguyễn Thị ánh Hòa 11CTL 7,76 0,30 8,06 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
7 Nguyễn Thị Thùy Ngân 12CTL 8,27   8,27 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
8 Nguyễn Thị Hồng 12CTL 7,93   7,93 Khá 87 Tốt Khá  
9 Nguyễn Thị Yến 12CTL 7,67   7,67 Khá 84 Tốt Khá  
10 Phạm Thị Cẩm Giang 12CTXH 8,08 0,20 8,28 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
11 Lại Thị Mai Trâm 12CTXH 8,14   8,14 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
12 Nguyễn Thị Minh Trang 12CTXH 7,88 0,20 8,08 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó HT

Tổng cộng 456 Sinh viên.

Tải File tại đây
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 23
  • Khách viếng thăm: 22
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2912
  • Tháng hiện tại: 32985
  • Tổng lượt truy cập: 1623827