Quang cao giua trang

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2009, 2010, 2011 RA TRƯỜNG 2013, HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013

Đăng lúc: Thứ ba - 16/07/2013 11:39 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Học Bổng Khuyến Khích

Học Bổng Khuyến Khích

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2009, 2010, 2011 RA TRƯỜNG 2013, HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013


Xem chi tiết tại đây


KHOA  TOÁN
KHOA  TIN
KHOA VẬT LÝ
KHOA HÓA HỌC
KHOA SINH - MÔI TRƯỜNG
KHOA NGỮ VĂN
KHOA LỊCH SỬ

KHOA ĐỊA LÝ
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - MẦM NON
KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC


STT SL Họ và tên Lớp Điểm  Điểm Điểm Xếp loại Điểm Xếp Mức Ghi chú
HB TB chung thưởng xét HB điểm xét rèn luyện loại nhận
Khoa học tập     HB   rèn luyện học bổng
    KHOA TOÁN                  
1 1 Hoàng Văn Hoan 09ST 9,42 0,50 9,92 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc LPHT; GK. Giải 3 Olympic
2 2 Võ Thanh Dũng 09ST 9,47 0,30 9,77 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc GK. Giải 3 Olympic
3 3 Lương Thị Hường 09ST 9,44 0,30 9,74 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
4 4 Bùi Xuân Tâm 09ST 9,38 0,30 9,68 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
5 5 Trần Thị Minh 09ST 9,42   9,42 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
6 6 Trương Thị Bích Vân 09CTT1 9,21 0,30 9,51 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
7 7 Nguyễn Ngọc Huyền 09CTT2 9,30 0,20 9,50 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
8 8 Nguyễn Xuân Thùy 09CTT2 9,49   9,49 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
9 9 Nguyễn Thị Kim Thảo 09CTT2 9,14 0,30 9,44 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
10 10 Nguyễn Thị Hồng 09CTT2 9,17 0,20 9,37 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
11 11 Nguyễn Thị Mùi 09CTT1 9,14 0,20 9,34 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
12 12 Mai Thị Nguyên Phượng 09CTT2 9,14 0,20 9,34 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
13 13 Huỳnh Thị Ngọc Hân 09CTT2 9,00   9,00 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Ủy viên CĐ
    KHOA TIN HỌC                  
14 1 Nguyễn Thị Huệ 09SPT 9,65 0,30 9,95 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
15 2 Nguyễn Văn Thành 09SPT 9,19 0,30 9,49 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
16 3 Nguyễn Anh Quốc 09SPT 9,46   9,46 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
17 4 Đỗ Phan Trường 09SPT 9,42   9,42 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
18 5 Mai Thị Hồng My 09CNTT1 9,78   9,78 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc  
19 6 Trần Thị Hồng Ánh 09CNTT2 9,49 0,20 9,69 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
20 7 Lê Quốc Dự 09CNTT1 9,21   9,21 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc  
21 8 Nguyễn Thị Loan 09CNTT2 8,90 0,30 9,20 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
22 9 Trần Việt Huy 09CNTT1 9,12   9,12 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc  
23 10 Nguyễn Tấn Quốc 09CNTT1 9,07   9,07 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc  
24 11 Nguyễn Văn Linh 09CNTT3 8,42 0,60 9,02 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc LT; GCN Đoàn ĐHDDN
25 12 Phạm Thị Dung 09CNTT3 9,51   9,51 X.Sắc 89 Tốt Giỏi  
26 13 Phạm Khắc Trước 09CNTT2 9,42   9,42 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
27 14 Phan Hoàng Thạch 09CNTT2 9,14 0,20 9,34 X.Sắc 88 Tốt Giỏi Lớp phó ĐS
28 15 Trương Đặng Minh Tâm 09CNTT2 9,00   9,00 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
29 16 Nguyễn Đức Trí 09CNTT3 9,00   9,00 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
    KHOA VẬT LÝ                  
30 1 Đinh Thị Vĩnh Liên 09SVL 9,83 0,30 10,13 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
31 2 Phan Thế Hiếu 09SVL 9,77 0,30 10,07 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
32 3 Lê Thị Minh Phương 09SVL 9,65 0,20 9,85 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó ĐS
33 4 Huỳnh Mai Thuận 09SVL 9,65 0,20 9,85 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
34 5 Nguyễn Thị Xuân Tín 09SVL 9,59   9,59 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
35 6 Phạm Hồng Châu 09CVL 9,57 0,30 9,87 X.Sắc 93 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng; Lớp phó HT
36 7 Hồ Thị Quyên 09CVL 9,50 0,30 9,80 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
37 8 Trần Thị Kiều 09CVL 9,25 0,20 9,45 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó ĐS
38 9 Nguyễn Thị Ngần 09CVL 9,21 0,20 9,41 X.Sắc 93 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
    KHOA HOÁ HỌC                  
39 1 Hoàng Châu Thanh Thảo 09SHH 9,94 0,20 10,14 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
40 2 09SHH 9,94   9,94 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
41 3 Nguyễn Thị Thanh Thúy 09SHH 9,94   9,94 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
42 4 Tôn Nữ Thanh Nhàn 09SHH 9,61 0,30 9,91 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng 
43 5 Lương Thị Minh Thùy 09SHH 9,88   9,88 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
44 6 Lê Phú 09CHP 9,65 0,20 9,85 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
45 7 Hoàng Ngọc Thanh Thủy 09CHP 9,84   9,84 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
46 8 Phan Tuấn Sang 09CHP 9,58   9,58 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
47 9 Nguyễn Đăng Thùy Trang 09CHP 9,56   9,56 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
48 10 Nguyễn Đoan Trang 09CHD 9,77 0,20 9,97 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
49 11 Hồ Trương Quỳnh Châu 09CHD 9,64 0,20 9,84 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó ĐS
50 12 Đinh Thị Hồng Thảo 09CHD 9,60 0,20 9,80 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
51 13 Lê Hoàng Linh 09CHD 9,69   9,69 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
52 14 Trần Thị Mỹ Ly 09CQM 9,62 0,30 9,92 X.Sắc 93 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
53 15 Nguyễn Hoàng Yến 09CQM 9,53   9,53 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
54 16 Nguyễn Thị Huyền Loan 09CQM 9,51   9,51 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
55 17 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 09CQM 9,48   9,48 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
    KHOA SINH-MT                  
56 1 Nguyễn Thị Hương Giang 09SS 9,86 0,30 10,16 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
57 2 Lê Thị Thoa 09SS 9,77 0,20 9,97 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
58 3 Võ Thị Trâm 09SS 9,77 0,20 9,97 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
59 4 Võ Thị Thu Thảo 09CSM 9,20 0,30 9,50 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
60 5 Nguyễn Thu Phương 09CSM 9,13 0,30 9,43 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
    KHOA NGỮ VĂN                  
61 1 Nguyễn Thị 09SNV 9,84 0,30 10,14 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
62 2 Hồ Thị Duyên 09SNV 9,90 0,20 10,10 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
63 3 Trương Thị Phương 09SNV 9,90 0,20 10,10 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó ĐS
64 4 Nguyễn Thị Mai Thu 09SNV 9,77 0,20 9,97 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
65 5 Nguyễn Thị Kim Sương 09SNV 9,67   9,67 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
66 6 Đặng Thị Vân Anh 09CVH1 9,83 0,30 10,13 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
67 7 Lê Thị Ngọc Tân 09CVH1 9,83 0,20 10,03 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
68 8 Nguyễn Thị Thanh Minh 09CVH1 9,66 0,20 9,86 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
69 9 Trần Thị Hải Yến 09CVH3 9,65 0,20 9,85 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
70 10 Đỗ Thị Bình 09CVH2 9,62 0,20 9,82 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
71 11 Trần Thị Trinh 09CVH3 9,62 0,20 9,82 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó ĐS
72 12 Phạm Kim Anh 09CVH1 9,79   9,79 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
73 13 Đường Thị Hồng Nhung 09CVH1 9,55 0,20 9,75 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó KL
74 14 Phạm Thị Ngọc Nhung 09CVH1 9,69   9,69 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Ủy viên CĐ
75 15 Phan Thị Yến 09CVH2 9,45 0,20 9,65 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó ĐS
76 16 Lương Thị Thanh 09CVH2 9,44 0,20 9,64 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
77 17 Hoàng Thị Hằng 09CVH3 9,37 0,20 9,57 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
78 18 Võ Thị Thúy Vy 09CVH1 9,34 0,20 9,54 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
79 19 Phan Thị Huyền Trâm 09CVHH 9,80 0,30 10,10 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
80 20 Phan Thị Hoài Thư 09CVHH 9,69 0,20 9,89 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
81 21 Vương 09CVHH 9,51 0,30 9,81 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
82 22 Nguyễn Thành Ngọc 09CVHH 9,70 0,20 9,90 X.Sắc 86 Tốt Giỏi Lớp phó ĐS
83 23 Đinh Thị Trang 09CVHH 9,77   9,77 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
84 24 Phan Thị Quỳnh Châu 09CVHH 9,69   9,69 X.Sắc 86 Tốt Giỏi  
85 25 Phạm Thị Hoàng Ny 09CBC 9,52 0,20 9,72 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
86 26 Phạm Thị Mai Hương 09CBC 9,93   9,93 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
87 27 Nguyễn Thị Minh 09CBC 9,59   9,59 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
88 28 Nguyễn Thị Hoài Tiến 09CBC 9,59   9,59 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
89 29 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 09CBC 9,51   9,51 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
    KHOA LỊCH SỬ                  
90 1 Phan Diệu Linh 09SLS 9,94 0,20 10,14 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
91 2 Lê Thị Phương Ly 09SLS 9,77 0,20 9,97 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó ĐS
92 3 Nguyễn Văn Lành 09SLS 9,88   9,88 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
93 4 Nguyễn Thị Thuận 09SLS 9,88   9,88 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
94 5 Lê Thị Yến 09SLS 9,88   9,88 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc  
95 6 Tăng Chánh Tín 09CVNH 9,93 0,30 10,23 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
96 7 Lê Thị Ánh Trinh 09CVNH 9,93 0,20 10,13 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
97 8 Lê Bảo Hoài Dung 09CVNH 9,86 0,20 10,06 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
98 9 Lê Thị Kim Oanh 09CVNH 9,86 0,20 10,06 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó KL
99 10 Đinh Quốc Tuấn 11LCVNH1 9,52 0,30 9,82 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
100 11 Hoàng Thị Ngọc Yến 11LCVNH2 9,44 0,20 9,64 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
101 12 Võ Thị Yến 11LCVNH2 9,33 0,30 9,63 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
102 13 Tống Thị Sương Nhi 11LCVNH2 9,41 0,20 9,61 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
103 14 Huỳnh Lê Ly 11LCVNH1 9,32 0,20 9,52 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
104 15 Lê Thị 11LCVNH1 9,22 0,20 9,42 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó ĐS
105 16 Tạ Thanh Lan 11LCVNH1 9,20   9,20 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
    KHOA ĐỊA LÝ                  
106 1 Đinh Lê Ngọc Oanh 09SDL 10,00 0,20 10,20 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
107 2 Võ Thị Ngọc 09SDL 9,74 0,20 9,94 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
108 3 Nguyễn Phú 09SDL 9,62 0,30 9,92 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
109 4 Đỗ Tiến Lộc 09SDL 9,70 0,20 9,90 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
110 5 Nguyễn Văn Hòa 09SDL 9,58 0,20 9,78 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
111 6 Đỗ Hoàng Thiên Liễu 09SDL 9,65   9,65 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
112 7 Trần Lê Bình Phương 09CDL 9,50 0,30 9,80 X.Sắc 93 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
113 8 Lê Văn Cường 09CDL 9,64   9,64 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
114 9 Nguyễn Đức Việt 09CDL 9,62   9,62 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc  
115 10 Hồ Quang Hùng 09CDL 9,39 0,20 9,59 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
116 11 Đậu Xuân Thuận 09CDL 9,44   9,44 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc  
    KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                  
117 1 Nguyễn Thủ Tuyên 09SGC 9,79 0,20 9,99 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
118 2 Võ Thị Thừa 09SGC 9,71 0,20 9,91 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó ĐS
119 3 Lê Văn Chuỳ 09SGC 9,48 0,30 9,78 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
120 4 Đặng Công Thắng 09SGC 9,57 0,20 9,77 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
121 5 Trần Tuấn Thành 09STQ 9,65 0,30 9,95 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
122 6 Trần Ngọc Chung 09STQ 9,57 0,20 9,77 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
123 7 Phạm Quang Hưng 09STQ 9,45 0,30 9,75 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
124 8 Ngô Phi 09STQ 9,42 0,30 9,72 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc UVBCH Đoàn trường
125 9 Phạm Tấn Bình 09STQ 9,65   9,65 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc  
126 10 Phạm Thị Hằng 10CDAN 10,00 0,20 10,20 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
127 11 Nguyễn Thị Phương 10CDAN 10,00 0,20 10,20 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
128 12 Đào Xuân Đông 10CDAN 9,83 0,30 10,13 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
    KHOA GD TIỂU HỌC-MẦM NON                  
129 1 Nguyễn Thị Hoài Thu 09STH2 9,94 0,30 10,24 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
130 2 Nguyễn Thị Dục 09STH2 9,71 0,30 10,01 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
131 3 Phan Thị Thảo 09STH1 9,76 0,20 9,96 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
132 4 Nguyễn Thị Đông 09STH1 9,62 0,30 9,92 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
133 5 Lê Thi Mai 09STH2 9,72 0,20 9,92 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó VTM
134 6 Đặng Thị Việt Trinh 09STH1 9,60 0,30 9,90 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
135 7 Đoàn Thị Kiều Oanh 09STH2 9,66 0,20 9,86 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
136 8 Bùi Thị Yên 09STH1 9,65 0,20 9,85 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
137 9 Ngô Thị Hồng 09SMN2 9,47 0,30 9,77 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
138 10 Nguyễn Phạm Phương Trúc 09SMN2 9,46 0,30 9,76 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
139 11 Lê Thị Nguyệt 09SMN2 9,43 0,20 9,63 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp phó HT
140 12 Lê Thanh Vương 09SMN1 9,55   9,55 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc  
141 13 Nguyễn Thị Hằng 09SMN1 9,01 0,30 9,31 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ; Ủy viên LCĐ
142 14 Lê Thị Hồng 09SMN1 8,88 0,30 9,18 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
143 15 Lê Nữ Thái Thuỵ 09SMN2 9,60   9,60 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
144 16 Nguyễn Thị Nhật Linh 09SMN1 9,51   9,51 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
145 17 Trần Thị Hồng Vân 09SMN2 9,46   9,46 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
    KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC                  
146 1 Nguyễn Minh Hải 09CTL 9,46 0,50 9,96 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng; GK NCKH
147 2 Phạm Thị Hồng Hạnh 09CTL 9,60 0,20 9,80 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc GK. Giải 1 NCKH
148 3 Nguyễn Thị Tuyết 09CTL 9,53 0,20 9,73 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
149 4 Đặng Kim Hoàn 09CTL 9,41 0,20 9,61 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
150 5 Phan Thị Thu Hương 09CTL 9,39 0,20 9,59 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc GK. Giải 1 NCKH
151 6 Nguyễn Thị Kim Liên 09CTL 9,53   9,53 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc  
152 7 Nguyễn Mạnh Ly 09CTL 9,53   9,53 X.Sắc 93 X.Sắc X.Sắc  

Tác giả bài viết: Phòng Công tác Sinh viên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 2583
  • Tháng hiện tại: 39926
  • Tổng lượt truy cập: 1630768