Chức năng - nhiệm vụ

Phòng Công tác Sinh viên  là một trong 07 phòng chức năng của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác: giáo dục chính trị, tư tưởng; quản lý người học; tổ chức sự kiện, hoạt động phong trào của người học; bảo hiểm, y tế học đường.

Phòng Công tác Sinh viên là một trong 07 phòng chức năng của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác: giáo dục chính trị, tư tưởng; quản lý người học; tổ chức sự kiện, hoạt động phong trào của người học; bảo hiểm, y tế học đường.

 

Cán bộ Phòng Công tác sinh viên
VIÊN CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

I. Chức năng
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác: giáo dục chính trị, tư tưởng; quản lý người học; tổ chức sự kiện, hoạt động phong trào của người học; bảo hiểm, y tế học đường.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với người học
a) Đề xuất các biện pháp, tổ chức hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho người học;
b) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về công tác chính trị, tư tưởng của người học.
2. Công tác quản lý người học
a) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về quản lý người học;
b) Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ người học;
c) Xác nhận các thông tin liên quan đến người học;
d) Chủ trì trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện và khen thưởng, kỷ luật người học;
e) Tổ chức xét cấp học bổng, chế độ chính sách cho người học theo chế độ hiện hành;
f) Tiếp nhận và phối hợp giải quyết khiếu nại của người học;
g) Kết nối với Ban liên lạc Cựu sinh viên trong các hoạt động;
h) Quản lý sinh viên nội, ngoại trú.
3. Tổ chức sự kiện, hoạt động phong trào của người học
a) Chủ trì tổ chức Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp cho người học;
b) Chủ trì hoạt động liên quan đến các hội thi của người học;
c) Phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào Đoàn - Hội.
4. Bảo hiểm, y tế học đường
a) Thực hiện công tác bảo hiểm y tế;
b) Thực hiện công tác y tế trường học và y tế dự phòng.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây